Click here to load reader

TRAUMATISMELE RENALE - USMF

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TRAUMATISMELE RENALE - USMF

TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE RENALERENALE
BORIS CURAJOS Dr. hab., profesor BORIS CURAJOS Dr. hab., profesor universitar , Bernic Jana, dr. hab. universitar , Bernic Jana, dr. hab.
t. med., prof.univ., t. med., prof.univ., Catedra Chirurgie, Ortopedie Catedra Chirurgie, Ortopedie i i
Anesteziologie PediatricAnesteziologie Pediatric
SPECIFICUL SPECIFICUL TRAUMATISMELOR RENALE LA TRAUMATISMELOR RENALE LA
COPIICOPII - muchii abdominali i lombari sunt mai muchii abdominali i lombari sunt mai
slab dezvoltai;slab dezvoltai; - coastele distale nu sunt osificatecoastele distale nu sunt osificate - paranefronulul estparanefronulul este e slab dezvoltatslab dezvoltat - rinichii au un volum comparativ mai mare rinichii au un volum comparativ mai mare
i sunt situai mai jos de cutia toracici sunt situai mai jos de cutia toracic - rinichii sunt mai flexibili, anomaliile renale rinichii sunt mai flexibili, anomaliile renale
deseori întâlnite (hidronefroz, anomalii deseori întâlnite (hidronefroz, anomalii de form i sediu) de form i sediu)
Clasificarea traumatismului Clasificarea traumatismului renalrenal
1. Contuzia renal1. Contuzia renal 2. Trauma subcapsular2. Trauma subcapsular 3. Trauma capsulei i 3. Trauma capsulei i
parenhimului renalparenhimului renal 4. Ruptura cortical, 4. Ruptura cortical,
care comunic cu care comunic cu cavitile renalecavitile renale
5. Explozia rinichiului 5. Explozia rinichiului 6. Leziunea peduncului 6. Leziunea peduncului
vascularvascular 7. Leziunea vasului 7. Leziunea vasului
polar polar
FORME CLINICE FORME CLINICE ALE LEZIUNILOR RENALEALE LEZIUNILOR RENALE
1. 1. uoaruoar - în caz de contuzie renal, fisur - în caz de contuzie renal, fisur cortical cu hematom subcapsular, fisur cortical cu hematom subcapsular, fisur cortical necomunicant;cortical necomunicant;
2. 2. mediemedie – fisuri corticale ne/sau comunicante, – fisuri corticale ne/sau comunicante, urohematom pân la linia spino-ombilical;urohematom pân la linia spino-ombilical;
3. 3. gravgrav – zdrobirea rinichiului, leziunea – zdrobirea rinichiului, leziunea peduncului vascular, vasului polar cu peduncului vascular, vasului polar cu urohematom major urohematom major
MONITORIZAREA PACIENILOR MONITORIZAREA PACIENILOR CU SUSPECIE LA TRAUM CU SUSPECIE LA TRAUM
RENALRENAL
- eritrocitelor, pulsului i TA;eritrocitelor, pulsului i TA;
- extinderii hematomului extinderii hematomului
renale renale - Urografia intravenoas se efectueaz nu numai Urografia intravenoas se efectueaz nu numai
pentru a aprecia starea rinichiului afectat, dar i pentru a aprecia starea rinichiului afectat, dar i funcia rinichiului contralateral i se efectueaz funcia rinichiului contralateral i se efectueaz numai c în caz c TA nu este mai mic de 60 numai c în caz c TA nu este mai mic de 60 mm/Hg. În caz de trauma renal primul clieu mm/Hg. În caz de trauma renal primul clieu radiologic se efectueaz la a 10-12 minut. Apoi radiologic se efectueaz la a 10-12 minut. Apoi peste 10-15 minute;peste 10-15 minute;
- Tomografia computerizat;Tomografia computerizat; - Scintigrafia renal Scintigrafia renal
MODIFICRI MODIFICRI UROGRAFICE POSIBILE UROGRAFICE POSIBILE
- Imaginea urografic pielocaliceal poate fi Imaginea urografic pielocaliceal poate fi de intensitate redus;de intensitate redus;
- contururile renale terse;contururile renale terse; - Extravazarea substanei de contrast;Extravazarea substanei de contrast; - Amputarea calicelor;Amputarea calicelor; - Fragmente renale funcionale detaate;Fragmente renale funcionale detaate; - Deplasarea median a treimii superioare a Deplasarea median a treimii superioare a
ureterului;ureterului; - Rinichi mut.Rinichi mut.
UROGRAFIA INTRAVENOASUROGRAFIA INTRAVENOAS
Urografie Urografie intravenoasintravenoas
Extravazarea Extravazarea substanei de substanei de contrast la polul contrast la polul inferior inferior
Urografie Urografie intravenoasintravenoas
Pe stânga – Pe stânga – extravazarea în extravazarea în regiunea polului regiunea polului inferior inferior
Urografia Urografia intravenoasintravenoas
Pe dreapta – Pe dreapta – extravazarea extravazarea substanei de substanei de contrastcontrast
Urografia Urografia intravenoasintravenoas
COMPLICAIILE COMPLICAIILE TRAUMELOR RENALETRAUMELOR RENALE
- Urinom – infectarea urohematomului;Urinom – infectarea urohematomului;
- Hipertensiune arterial;Hipertensiune arterial;
- Scleroatrofia renal;Scleroatrofia renal;
- Litiaza urinar;Litiaza urinar;
TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE URETERALEURETERALE
Prin situaia sa profund, volumul mic, Prin situaia sa profund, volumul mic, elasticitate i mobilitate ureterul este mai elasticitate i mobilitate ureterul este mai puin expus traumatismelor. puin expus traumatismelor.
Traumatismul trebuie extrem de violent ca s Traumatismul trebuie extrem de violent ca s intereseze ureterul. intereseze ureterul.
În general traumatismele ureterale sunt În general traumatismele ureterale sunt iatrogene i pot aprea ca urmare a unor iatrogene i pot aprea ca urmare a unor explorri renale sau renoureterale explorri renale sau renoureterale (ureteroscopie, înlturarea concrementului (ureteroscopie, înlturarea concrementului din ureter, chirurgia percutan renal, în din ureter, chirurgia percutan renal, în operaii ginecologice, tumori în regiunea operaii ginecologice, tumori în regiunea bazinului) bazinului)
TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE URETERALEURETERALE
Pot fi complexe sau pariale ori când Pot fi complexe sau pariale ori când ureterul a fost ancorat cu firul de legtur ureterul a fost ancorat cu firul de legtur pentru arter uterin. În consecin, este pentru arter uterin. În consecin, este fistula urinar, ureterohidronefroz sau fistula urinar, ureterohidronefroz sau anurie, semne de colic renal. anurie, semne de colic renal.
Revrsatul urinar în spaiul retroperitoneal Revrsatul urinar în spaiul retroperitoneal sau în cavitatea abdominal este grav prin sau în cavitatea abdominal este grav prin reacia intens inflamatorie local sau prin reacia intens inflamatorie local sau prin peritonit secundar peritonit secundar
TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE URETERALEURETERALE
care se evideniaz extravazatul urinar, care se evideniaz extravazatul urinar, hipofuncia renal sau rinichi mut;hipofuncia renal sau rinichi mut;
5.5. I/v – indigocarmin – în caz de leziune se elimin I/v – indigocarmin – în caz de leziune se elimin prin plag, la suturare lipsete partea afectat la prin plag, la suturare lipsete partea afectat la cistiscopie. cistiscopie.
6.6. Ureteropielografie retrograd - evideniaz Ureteropielografie retrograd - evideniaz nivelul de obstrucie sau a plgii ureterale nivelul de obstrucie sau a plgii ureterale
TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE VEZICII URINAREVEZICII URINARE
Traumatismele vezicii urinare pot fi Traumatismele vezicii urinare pot fi deschisedeschise i i închiseînchise. Pot fi produse în rezultatul unei . Pot fi produse în rezultatul unei traume în regiune hipogastric la o vezic traume în regiune hipogastric la o vezic plin i la fracturi de bazin cu mai multe plin i la fracturi de bazin cu mai multe fragmente osoase. Se întâlnesc i leziuni prin fragmente osoase. Se întâlnesc i leziuni prin perforaie – cistoscopie, coagularea polipilor, perforaie – cistoscopie, coagularea polipilor, corpi strini, introducerea unor cantiti mai corpi strini, introducerea unor cantiti mai mari decât capacitatea vezicii. La intervenii mari decât capacitatea vezicii. La intervenii chirurgicale în regiunea inguinal i tumori în chirurgicale în regiunea inguinal i tumori în regiunea bazinului regiunea bazinului
TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE VEZICII URINAREVEZICII URINARE
FormeleFormele leziunii pot fi: leziunii pot fi: - Contuzia – leziunea incomplet a Contuzia – leziunea incomplet a
peretelui vezical;peretelui vezical; - ruptura intraperitoneal;ruptura intraperitoneal; - ruptura extraperitoneal;ruptura extraperitoneal; - ruptura combinat extra- i ruptura combinat extra- i
intraperitoneal intraperitoneal
Contuzia vezico-urinarContuzia vezico-urinar – se – se afecteaz parial peretele vezical. afecteaz parial peretele vezical. Acuz dureri hipogastrice, mai ales la Acuz dureri hipogastrice, mai ales la sfâritul actului micional, tenezme sfâritul actului micional, tenezme vezicale, pollachiurie, hematurie. vezicale, pollachiurie, hematurie. Palparea mrete durerea Palparea mrete durerea hipogastric. hipogastric.
Ruptura intraperioneal Ruptura intraperioneal
Ruptura intraperionealRuptura intraperioneal – bolnavul nu – bolnavul nu se urineaz spontan sau se urineaz se urineaz spontan sau se urineaz foarte puin, lipsesc senzaiile de foarte puin, lipsesc senzaiile de miciune, acuz dureri surde în regiunea miciune, acuz dureri surde în regiunea hipogastric. La examenul clinic se hipogastric. La examenul clinic se evideniaz simptomele de iritaii evideniaz simptomele de iritaii peritoneale, dureri abdominale peritoneale, dureri abdominale generalizate, contractura abdominal i generalizate, contractura abdominal i ilius dinamic. În cavitatea abdominal se ilius dinamic. În cavitatea abdominal se poate decela lichid liber. poate decela lichid liber.
TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE VEZICII URINAREVEZICII URINARE
Ruptura extraperitonealRuptura extraperitoneal - dureri în - dureri în regiunea hipogastric i/sau perineal, regiunea hipogastric i/sau perineal, pollachiurie, dizurie, tenezme vezicale, pollachiurie, dizurie, tenezme vezicale, hematurie i senzaie de evacuare hematurie i senzaie de evacuare incomplet. La examenul clinic incomplet. La examenul clinic suprapubian se observ un infiltrat suprapubian se observ un infiltrat dureros la palpaie care pe parcurs dureros la palpaie care pe parcurs poate se mri în volum i suprafa poate se mri în volum i suprafa
TRAUMATISMELE TRAUMATISMELE VEZICII URINAREVEZICII URINARE
Diagnostic:Diagnostic: - Cistografie retrogradCistografie retrograd – explorare de elecie. În caz de – explorare de elecie. În caz de
ruptur vezical, substana de contrast va difuza în ruptur vezical, substana de contrast va difuza în cavitatea peritoneal, între ansele intestinale sau spaiul cavitatea peritoneal, între ansele intestinale sau spaiul perivezical;perivezical;
- Urografia intravenoasUrografia intravenoas - se va urmri timpul cistografic - se va urmri timpul cistografic al urografiei,al urografiei,
- Proba Zeldovich – pe sond uretral se introduce o cantitate Proba Zeldovich – pe sond uretral se introduce o cantitate anumit de lichid (ser fiziologic, soluie de furacilin), dac anumit de lichid (ser fiziologic, soluie de furacilin), dac se elimin mai puin lichid - ne confirm leziunea vezicii se elimin mai puin lichid - ne confirm leziunea vezicii urinare, mai ales la ales la leziune intraperitoneal;urinare, mai ales la ales la leziune intraperitoneal;
- CistoscopiaCistoscopia este imposibil de efectuat i practic este este imposibil de efectuat i practic este contraindicat contraindicat
Cistografia Cistografia retrogradretrograd
CISTOGRAFIA RETROGRADCISTOGRAFIA RETROGRAD
Substana de Substana de contrast difuz în contrast difuz în cavitatea cavitatea peritoneal peritoneal
Cistografia Cistografia retrogradretrograd
Substana de Substana de contrast difuz în contrast difuz în cavitatea cavitatea peritonealperitoneal
Cistografia Cistografia
CistografiaCistografia
Urografia Urografia intravenoasintravenoas
TRAUMA URETREI TRAUMA URETREI
Trauma uretrei poate surveni în caz de:Trauma uretrei poate surveni în caz de: - Cateterizare neadecvat a uretrei;Cateterizare neadecvat a uretrei; - aplicarea corpilor strini;aplicarea corpilor strini; - Traume severe ale oaselor bazinului Traume severe ale oaselor bazinului
cu deplasarea fragmentelor i cu deplasarea fragmentelor i cderea cu perineu peste corpuri cderea cu perineu peste corpuri dure (ram de biciclet, gard, etc.) dure (ram de biciclet, gard, etc.)
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
Formele de lezare a uretrei:Formele de lezare a uretrei: - lezarea mucoaseilezarea mucoasei - lezarea mucoasei i stratului lezarea mucoasei i stratului
muscularmuscular - lezarea peretelui uretral în întregimelezarea peretelui uretral în întregime - lezarea complet a uretrei în lezarea complet a uretrei în
circumferin circumferin
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
Manifestrile clinice:Manifestrile clinice:
- Uretroragie sau cheag de sânge în Uretroragie sau cheag de sânge în regiunea meatal;regiunea meatal;
- Hematom perineal;Hematom perineal; - Dereglri micionaleDereglri micionale - Lipsa miciunii Lipsa miciunii
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
elecie;elecie;
CateterizareaCateterizarea uretrei se permite numai uretrei se permite numai dac pacientul se urineaz de sine stttor. dac pacientul se urineaz de sine stttor. În caz de rezidiu vezical cateterizarea este În caz de rezidiu vezical cateterizarea este strict interzis deoarece ruptura parial strict interzis deoarece ruptura parial poate duce la ruptura total a uretrei cu poate duce la ruptura total a uretrei cu deplasarea bonturilor uretrale. Golirea vezicii deplasarea bonturilor uretrale. Golirea vezicii urinare se efectueaz prin puncia regiunii urinare se efectueaz prin puncia regiunii suprapubiene sau aplicarea epicistostomei. suprapubiene sau aplicarea epicistostomei.
Uretrografia Uretrografia retrogradretrograd
Uretrografia Uretrografia retrogradretrograd
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
TratamentTratament În caz de În caz de traum parialtraum parial a uretrei cu a uretrei cu
pstrarea actului micional sond pstrarea actului micional sond uretrovezical pe 7-10 zileuretrovezical pe 7-10 zile
În caz de În caz de ruptur totalruptur total a uretrei în a uretrei în prezent sunt dou tendine:prezent sunt dou tendine:
1.1. În doi timpi – aplicarea cistostomei i În doi timpi – aplicarea cistostomei i peste 3-6 luni – plastia uretreipeste 3-6 luni – plastia uretrei
2.2. Suturarea primar a uretreiSuturarea primar a uretrei
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
Analizând experiena în tratamentul copiilor cu Analizând experiena în tratamentul copiilor cu rupturi ale uretrei noi recomandm suturarea rupturi ale uretrei noi recomandm suturarea primar deoarece:primar deoarece:
- Deseori drenajul vezical se obtureaz cu sruri Deseori drenajul vezical se obtureaz cu sruri sau cade ceea ce necesit schimbarea repetat a sau cade ceea ce necesit schimbarea repetat a lui;lui;
- Infectarea cilor urinare în 100% (cistit, Infectarea cilor urinare în 100% (cistit, pielonefrit cronic, reflux vezico-renal)pielonefrit cronic, reflux vezico-renal)
- Formarea calculelor vezicali;Formarea calculelor vezicali; - Aspect psihologic - copilul este izolat de Aspect psihologic - copilul este izolat de
societate pe o perioad de 3-6 luni. societate pe o perioad de 3-6 luni.
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
La suturarea tardiv a uretrei ne-am întâlnit cu un ir de La suturarea tardiv a uretrei ne-am întâlnit cu un ir de dificulti:dificulti:
- depistarea bonturilor uretrale, mai ales acelui proximal, în depistarea bonturilor uretrale, mai ales acelui proximal, în aderenele post-traumatice;aderenele post-traumatice;
- Dup suturare efectuat foarte des apar stenoze sau Dup suturare efectuat foarte des apar stenoze sau obliteraia segmentului suturat;obliteraia segmentului suturat;
- hematomul periuretral i perivezical deplaseaz cranian hematomul periuretral i perivezical deplaseaz cranian vezica urinar împreun cu bontul proximal al uretrei vezica urinar împreun cu bontul proximal al uretrei lezate, ceea ce duce la formarea unui defect al uretrei pe lezate, ceea ce duce la formarea unui defect al uretrei pe parcurs de 2-4 cm. În aa caz plastia uretrei poate fi parcurs de 2-4 cm. În aa caz plastia uretrei poate fi dificil, sau chiar imposibil.dificil, sau chiar imposibil.
Toate aceste pot fi evitate la o suturare primar a uretrei, care Toate aceste pot fi evitate la o suturare primar a uretrei, care se efectueaz dup ameliorarea strii generale a se efectueaz dup ameliorarea strii generale a pacientului. pacientului.
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
La suturarea primar, plastia uretrei este mai uor de efectuat:La suturarea primar, plastia uretrei este mai uor de efectuat: - dup înlturarea hematomului perineal bonturile uretrei lezate dup înlturarea hematomului perineal bonturile uretrei lezate
sunt uor depistate;sunt uor depistate; - Se prelucreaz precoce capete uretrei lezate, se plic suturi Se prelucreaz precoce capete uretrei lezate, se plic suturi
separate pe sond uretral cu diametrul mai mic decât lumenul separate pe sond uretral cu diametrul mai mic decât lumenul uretral;uretral;
- În caz c bontul proximal este deplasat cranian împreun cu vezica, În caz c bontul proximal este deplasat cranian împreun cu vezica, cu ajutorul unui cateter tip Foley introdus în vezica, bontul se cu ajutorul unui cateter tip Foley introdus în vezica, bontul se deplaseaz în jos pân la reducere;deplaseaz în jos pân la reducere;
- dup suturare bonturile uretrale se fixeaz de esuturile adiacente dup suturare bonturile uretrale se fixeaz de esuturile adiacente cu 2-3 suturi;cu 2-3 suturi;
- Se aplic epicistostomia transcutan, drenaj periuretral prin Se aplic epicistostomia transcutan, drenaj periuretral prin perineu;perineu;
- paralel cu suturarea uretrei se poate i repoziia oaselor bazinului, paralel cu suturarea uretrei se poate i repoziia oaselor bazinului, care în majoritatea cazurilor sunt fracturate i deplasate, în aa fel care în majoritatea cazurilor sunt fracturate i deplasate, în aa fel evitm traumatizarea secundar a uretrei i deformarea bazinului. evitm traumatizarea secundar a uretrei i deformarea bazinului.
Uretrografia Uretrografia retrograd i retrograd i
cistografia ante-cistografia ante- grad prin grad prin
epicistostomepicistostom
UretrocistografiUretrocistografi a retrograda retrograd
Stenoza uretrei Stenoza uretrei posterioare pe posterioare pe parcurs de 2-3 cm. parcurs de 2-3 cm.
TRAUMA URETREITRAUMA URETREI
La aplicarea suturii primare numai la 2 La aplicarea suturii primare numai la 2 copii au fost mici complicaii:copii au fost mici complicaii:
- Stenoz anastamozei care a fost - Stenoz anastamozei care a fost realizat transuretralrealizat transuretral
Diagnostic diferen ial al leziunelor organelor parinchimatoase în cazurile de traum
abdominal: Hematuria Date de
Slab pronun at Regiunea lombar, subcostal cu contact lombar
Splina Microhematurie Nepronun ate (leucocitoz) Leziunea subcapsular – nepronun at.
Slab pronun at Practic lipsesc
Rebord costal, fr contact lombar
Ficatul Microhematurie Pronun at Pronun at Nu se depisteaz
Pancreas Microhematurie Neînsemnat Pronun at In regiunea epigastric
Hematurie la leziunea oaselor bazinului
Fr uretroragie
Sonda uretro-vezical
Hematurie absent
Cistografie Cistografie
Uroseptice
a) Suturarea vezicii urinare în 2 straturi (fr mucoasa) b) Drenarea paravezical c) Sonda uretro-vezical pe 5-7zile
Uroseptice
Ecografie transabdominal
Fr dereglri renale.
Urografie i/v TC cu contrast Monitorizare (ecografie repetat, analiza sîngelui, TA)
Fr dereglri Hematom perirenal. Extravazare, dereglarea func iei renale.
Monitorizare
Uretroragie:
Sonda uretral
Uretrografie retrograd
Cateter uretral, cystostoma
CONCLUZIECONCLUZIE
La ruptura uretrei recomandm de La ruptura uretrei recomandm de aplicat suturi primare chiar i aplicat suturi primare chiar i amânate a 2-3 zi cu rezultate amânate a 2-3 zi cu rezultate satisfctoaresatisfctoare
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38
Slide 39
Slide 40
Slide 41
Slide 42
Slide 43
Slide 44
Slide 45
Slide 46
Slide 47

Search related