traumatisme hepatice

 • View
  233

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of traumatisme hepatice

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  1/61

  RAUMA ISME

  HEPA ICE

  E. TARCOVEANUE. TARCOVEANU

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  2/61

  Traumatisme hepatice

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  3/61

  n cadrul traumatismelor abdominale, frecvenale!iunilor hepatice este de "#$"%& din ca!uri.

  'recvena mare a le!iunilor hepaticetraumatice se e(plic) prin volumul important alficatului, suprafaa mare *n contact cu pereteleabdominal, parenchim cu fra+ilitate mare ielasticitate mic), capsul) f)r) re!isten),ine(tensibil).

  Traumatisme hepatice

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  4/61

  Mecanismul traumatismuluihepatic

  Contu!ii-ecelerare rapid)Central crush in/ur0

  Ruptura capsulei 1lisson, ruptur) parenchim2emora+ie arterial)3venoas), ruptur) c)i biliare,

  devasculari!are hepatic) 4l)+i- trauma direct)

  Arme albe, pla+i impuscateistruc ii parenchimatoase minime, s5n+er)ri

  arteriale3venoase, le!iuni c)i biliare6 rardevasculari!are hepatic)

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  5/61

  Tipuri de le!iuni-

  2ematom subcapsulare sau hematoameintrahepatice.

  ilacerareContu!ii7e!iuni vasculare

  7e!iuni biliare2emobilia traumatic)

  Traumatisme hepatice

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  6/61

  Traumatisme hepatice

  4l)+i vs Contu!ii 8blunt trauma9iferen e de inciden ) *ntre diferite p)r i ale

  +lobului

  :lunt trauma sunt cele mai frecvente;ortalitate & c5nd sunt asociate alte le!iuni

  viscerale:lunt liver trauma ? "#@ mai +rave dec5t pl)+ile

  chimbare de paradi+m)nainte de "BB>, tratament operatorntre "BB> $ "BB

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  7/61

  n ultimii ani se constat) o *mbun)t)ire a dia+nosticului

  prin metode de e(plorare performante efectuate *nur+en) 8eco+rafie, tomodensitometrie etc9 i o tendin)spre tratament conservator, *n condiii bine preci!ate.

  Astfel, *n aproape #& din traumatismele *nchise aleficatului tratamentul este neoperator, *n condiiile uneisuprave+heri competente *n mediu chirur+ical.

  7a restul de D#&, indicaia operatorie trebuie pus) f)r)*nt5r!iere, uneori *n e(trem) ur+en), utili!5nd tehnicileadaptate parametrilor vitali ai r)nitului.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  8/61

  Evolution in the ;ana+ement of 2epatic Trauma- A D%$ear 4erspective F. avidRichardson, ANNA7 O' UR1ER D### Vol. D>D, No. >, >D>#

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  9/61

  ;a/or Reduction in eath due to 2aemorrha+e

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  10/61

  Nevoia de optimi!are i standardi!are atratamentului a impus clasificarea le!iunilorhepatice i a celor asociate pentru evaluareaobiectiv) a diferitelor metode de tratament i pentrua compara e(periena diverselor echipe chirur+icale.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  11/61

  ;odificarea mana+ementului *n ultimele D decade a*mbun)t) it pro+nosticul-protocolul hemostatic de resuscitare, sc)derea

  necesarului de transfu!ii, utili!area Novo VHH,

  radiolo+ia interven ional), dama+e controllaparotom0, evitarea triadei letale a coa+ulopatiei.

  4oten ialul de recuperarele!iuni hepatic) uoar) ce implic) ID%& lob se vindeca in

  > luni.le!iuni moderate ce implic) D%$%#& lob se vindeca in J

  luni.le!iunile +rave necesita B$"% luni pentru a se vindeca.

  Traumatisme hepatice

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  12/61

  Clasificarea ;oore "BB Clasificare CT G ;irvis AAST(American Association for the Surgery of

  Trauma)*n J +rade cu +ravitate *n cretere

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  13/61

  Clasifcarea AASTGrad Hematom Dilacerare Leziune vascular Frecven

  I Subcapsular

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  14/61

  1rade H$HH- ;inor, no operative treatment needed8B

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  15/61

  1rade HHH$V- evere, reLuire operative treatment8Nonoperative mana+ement success rate onl0 D#& for +rade HHH GHV9

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  16/61

  4entru a aprecia +ravitatea interes)riihepatice, s$au ima+inat diferite scoruri de+ravitate specific).

  American Association for the ur+er0 andTrauma

  Abreviated Injury Score (AIS)Injury Severity Score (ISS)

  Letoublon C, Arvieux Catherine. Classification des lesions du foie et des lesions associees.Jurnalul de chirurgie.2005; 1(1): 15.

  Or+an Hn/urin+calin+ 8OH9

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  17/61

  AH d), pentru fiecare or+an *n parte,estimarea +ravit)ii-

  ". le!iune minor)6D. le!iune moderat)6>. sever) f)r) ameninarea vieii6

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  18/61

  corul H este util pentru evaluarea+ravit)ii ansamblului le!ional la unpolitraumati!at.

  4entru autorii americani, un scor H de

  peste "J puncte impune mutareapacientului *ntr$un centru speciali!at(trauma center);

  4ra+ul de +ravitate se situea!) *ntre D# iD% puncte

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  19/61

  ScalaGlasgow

  TA sistolic Frecvena

  respiratorie Scor TS

  1$-15 ' 34 10-4 &

  4-1 /-34 ' 4 $

  -3 50-/5 -4

  &-5 1-&4 1-5 1

  $ 0 0 0

  corul cel mai utili!at pentru a descrie un lot

  de pacieni care au suferit un traumatismhepatic este Revised Trauma core 8RT9.

  RT #,B>J s. 1las+oK #,=>DJ s. TA sistolice #,DB# s. 'R

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  20/61

  corul RT ma(im este de i cu c5t RTeste mai sc)!ut, cu at5t traumati!atul are ostare mai +rav).

  Un risc M > induce un risc de mortalitatede J%&

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  21/61

  SIMPTOMATOLOGIE Ana!ne"a circu!stan#ele de $roducere a

  trau!atis!ului, eventualele le"iuni $reexistente,!o!entul a$ari#iei durerii %i a se!nelor de &nso#ire.

  'xa!enul clinic r!ne ele!entul de ba" &n orientareadia*nosticului.

  +entru contu"iile he$atice sunt orientative excoria#iile,se!nele lsate de a*entul vulnerant, centurile desi*uran# etc.

  e cele !ai !ulte ori, tabloul clinic este do!inat dese!nele ocului traumatic i

  hemora+ic- bolnav palid,cu transpiraii reci, tahicardie,hipotensiune, an(ietate.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  22/61

  Hnvesti+aiile dia+nostice se fac *n paralel cu m)surileterapeutice primare de asi+urare a funciilor vitale-

  restabilirea permeabilit)ii c)ilor aeriene, tratamentulhemopneumotora(ului, a tamponadei cardiace, a s5n+er)rilorarteriale.

  n privina priorit)ilor *n evaluarea dia+nostic) la internare, peprim plan se situea!) cea hemodinamic) i respiratorie, apoi

  neurochirur+ical) i ortopedic). Timpul nu trebuie pierdut cu teste dia+nostice *n ca!ulunui pacient instabil hemodinamic, cu abdomendestins, care necesit) transfu!ii pentru meninereatensiunii arteriale.

  TRHAA 'HNTERER-:RAHCARHE, 2ipoTA, HCTER

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  23/61

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  24/61

  Triada letal)4reven ia este cel mai bun tratament

  HipotermieAcidoz

  !oagulopatie

  Deces

  ac) triada letal) este pre!ent)..... Controlul chirur+ical

  al s5n+er)rii este puin probabil a avea de succes

  STRATEGIE DE

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  25/61

  bolnavi stabili hemodinamice(plor)ri paraclinice, folosind al+oritmuri precise,

  pentru creterea rapidit)ii dia+nosticului iinstituirea *n timp util a m)surilor terapeutice.

  STRATEGIE DEDIAGNOSTIC

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  26/61

  Ecografa

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  27/61

  Este rapid), disponibil) *n ur+en), neinva!iv) ipermite luarea deci!iei chirur+icale la pacieniiinstabili hemodinamic, i evit) o laparotomie inutil).

  pecificitate B%$"##& i sensitivitate J>$"##&

  Nu poate determina cu

  acurate e le!iunile vascularei biliare.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  28/61

  a

  c !

  a. La nivelul se*!entelor -- / for!a#iune $redo!inant lichidian neo!o*en de 5 c! cu se$turi(he!ato!) / 10 "ile $osttrau!atic; b. La nivelul se*!entului - for!a#iune lichidian neo!o*en de05 !! cu se$turi &n interior (he!ato!); c. La nivelul se*! --- for!a#iune lichidian volu!inoasneo!o*en cu se$turi &n interior de 1200 !! (he!ato!) / 20 "ile $osttrau!atic; d. La nivelul

  se*!entului - for!a#iune hi$oeco*en de 3020 !! (contu"ie he$atic) / 2 "ile $osttrau!atic.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  29/61

  Contrast$enhanced ultrasound > da0s after trauma, shoKin+ details of liver lacerations

  U > da0s after trauma. A haematoma is seen, but no details

  ContrastGenhanced ultrasound in trauma European Radiolo+0 upplements D##< 8"

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  30/61

  Computer tomo+rafia

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  31/61

  necesit) stabilitate hemodinamic) este performant), permi5nd aprecierea

  rev)rsatului peritoneal, inte+ritatea or+anelor

  toraco $ abdominale i a diafra+mului, maiales a ficatului, estim5nd +ravitatea le!iunilor.

  timpii vasculari ai CT permit cercetarea uneihemora+ii persistente active prin ima+ini dee(trava!are, care pot impune efectuarea uneiarterio+rafii i a unei emboli!)ri selective.

  Computer-tomografia (CT)

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  32/61

  CT Scans

  criteriile CT de stadiali!are utili!ea!) scalaAAT

  1rade "$J 2ematoame, dilacer)ri, le!iuni vasculare,

  hemora+ia activ), le!iuni ale c)ilor bilare iale ve!iculei biliare, biloame.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  33/61

  Traumatism hepatic +rd H2ematom subcapsular I " cm, hematom

  intraparenchimatos I " cm

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  34/61

  ilacerare hepatica intr$un traumatism cu ruptura renala

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  35/61

  Traumatism hepatic +rd HH

  2ematom de > cm subcapsular

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  36/61

  a" #ipo!ensitate cu margini neregulatelocali$at% la ni&elul segmentului 'I ( aspect

  sugesti& pentru !ilacerare hepatic%)

  " #ematom hepatic"

  *A

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  37/61

  Traumatism hepatic +rd HHH2ematom de < cm subcapsular, hematom parenchimatos s+

  J$=, lichid liber perisplenic i lob st5n+

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  38/61

  2ematom hepatic cu dilacerare

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  39/61

  ilacerare P > cm 2ematom subcapsular P > cm.

  Traumatism hepatic+rd HHH

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  40/61

  2ematoame subcapsulare P > cm.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  41/61

  Ruptura hepatica cu hematom subcapsular

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  42/61

  ilacerare P > cm

  Traumatism hepatic+rd HHH

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  43/61

  2ematom intraparenchimatos

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  44/61

  Traumatism hepatic +rd HV2ematom subcapsular

  >

  "#cm, distruc ie lobar)

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  45/61

  Traumatism hepatic +rd HV2ematom parenchimatos, s+. J$= cu s5n+erare activ),

  dilacerare capsular), hemoperitoneu masiv

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  46/61

  Traumatism hepatic +rd HVhematom P"# cm

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  47/61

  Traumatism hepatic +rd Vistruc ie +lobala, devasculari!are hepatic)

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  48/61

  Traumatism hepatic +rd H $ Arterio+rafie selectiv) presi postemboli!are

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  49/61

  este o metod) care poate stabili uor dia+nosticul de hemo saucoleperitoneu.

  sub aneste!ie local), cateterul introdus percutan *n spaiulsubombilical permite mai *nt5i a se verifica dac) o cantitate de

  circa"#$%# ml de s5n+e este liber *n cavitate i poate fi aspirat dela *nceput. dac) nu, se instilea!) " l de ser fi!iolo+ic la >=C, lent. Apoi, se recuperea!) efluentul prin sifona/ i se anali!ea!)

  macro$ i microscopic6 e(amenul este po!itiv dac) lichidul

  aspirat este franc hemora+ic sau conine peste "##.###hematii3mmc. 4erformana sa *n decelarea hemoperitoneului este de aproape

  "##&

  Puncia-!avaj a peritoneu!ui

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  50/61

  poate aprecia caracterul minim sau moderat al unui

  hemoperitoneu, importana le!iunii cau!atoare i, uneori,chiar poate reali!a o hemosta!) simpl).

  7aparoscopia poate evita efectuarea unei laparotomii inutile.

  "aparoscopia

  14

  56

  24 he$atic lesions

  s$lenic lesions

  7ound trau!a

  Hntraoperator0 dia+nosis-8hepatic lesions 8HH G HHH9 G Je(ploration and haemostasis KithAr+on beam and TachoillQ 8superficialin/ur0 of the liver9 G J cases6

  C7HNHCA H C2HRUR1HE

  Al+oritm de conduit) terapeutic) *n traumatismele hepatice

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  51/61

  + p p

  Letoublon C, Arvieux Catherine. Classification des lesions du foie et des lesions associees. Jurnalul dechirurgie.2005; 1(1): 15.

  t

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  52/61

  management

  Transfu!iile i utili!area precoce a Novo VHH 8careabordea!) coa+ulopatia traumatic) acut)9 iradiolo+ia intervenional) pot *mbun)t) i mana+ementnonoperator al contu!iilor hepatice.

  4acienii stabili hemodinamic doar cu traumatisme

  hepatice nu necesit) o intervenie chirur+ical) C5nd CT su+erea!) le!iuni vasculare poate fiefectuat) an+io+rafia cu emboli!are.

  Emboli!are tardiv) *n- 2emobilia 4seudoanevrisme

  Rata de succes a tratamentului nonoperator este P%&.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  53/61

  > etape principale-Etapa "- controlul ini ial al hemora+iei i

  contamin)rii urmate de pacin+ i *nchiderea rapid)a pl)+ii9 ;inimi!area a+resiunii metabolice- hipotermia 8temp I>

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  54/61

  prioritar compresiune manuala urmat

  de *mpachetare la nevoie G manevra 4rin+ledia+nostic) i terapeutic)poate fi tolerat) p5n) la " or)

  Controlul initial al hemoragiei

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  55/61

  2epatic 4acin+

  Controlea!) hemora+ia difu!) *n #& din ca!uri 4ermite resuscitare intraoperatorie Util) la pacien i cu le!iuni e(tensive 8+rad HHH$V9 care

  vor fi transfera5i *n centrele speciali!ate de traum).

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  56/61

  Necesar atunci c5nd s5n+erarea persist) *n ciudacontrolului iniial

  2emosta!) pe tran )

  7i+atur) vascular) selectiv) *n ca! de e ec a

  emboli!)rii 2epatorafie Re!ec ii anatomice i nonanatomice

  E(cludere vascular) total) :0pass venovenous Transplant hepatic S

  Tratament !efniti&

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  57/61

  4acin+ul este recomandat pentru chirur+ii

  lipsiti de e(perien) pentru a permite controlulhemora+iei i stabili!are hemodinamic) *naintede transferul *ntr$un centru speciali!at.

  Re!eciile nonanatomice sunt recomandateatunci c5nd e(ist) parenchim neviabil. Re!eciile anatomice sunt re!ervate pentru

  le!iuni lobare cu devasculari!are i cu le!iuni

  ductale ma/ore.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  58/61

  Ruptur) hepatic) +radul HHHG aspect intraoperatorst5n+a $ dilacerare parenchimatoas) cu profun!ime peste > cm, la

  limita *ntre lobul st5n+ i drept cu hemoperitoneu6 dreapta $hemosta!) pe tran), sutur) cu fir resorbabil"

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  59/61

  Prognostic ;ortalitate $ "#& pentru trat op.

  1rad HHH3HV "#&1rad V3VH P =%&

  9 chKei!er , Tanner , :aer 2U, 7erut F, 2uber A, 1ertsch 4, :lum+art 72. ;ana+ement of

  traumatic liver in/uries. :r F ur+. "BB> Fan6#8"9-J$.

  :lunt trauma mortalit0 D=& Vs penetratin+trauma mortalit0 ""&.

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  60/61

  Conclu$ii ;a/oritatea pacienilor cu traumatisme

  hepatice pot fi trata i conservator. ;ana+ementul acestor le!iuni *n unit) i

  nespeciali!ate este asociat cu mortalitatei morbiditate ridicat).

  CT abdominal trebuie s) precead)

  laparotomia 8chiar i la unii pacieniinstabili hemodinamic9

 • 7/26/2019 traumatisme hepatice

  61/61

  Conclu$ii Resuscitarea prompt), terapia intensiv)

  au contribuit la o reducere semnificativ) aratei mortalit)ii *n traumatismele hepatice.

  Re!ultatele optime sunt obinute de echipemultidisciplinare din centre speciali!ate8chirur+ hepatic, aneste!ist, endoscopist i

  radiolo+ intervenional9 cu e(perien ) *n+estionarea complicaiilor postoperatorii.