of 50 /50
C  ĂILE DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORTURILE

Transporturile x

Embed Size (px)

Text of Transporturile x

Page 1: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 1/50

C ĂILE DECOMUNICAŢIE ŞI

TRANSPORTURILE

Page 2: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 2/50

După mediul în care sunt amplasate,se deosebesc următoarele tipuri detransporturi:

• terestre (feroviare şi rutiere); 

• navale (maritime şi fluviale); 

• aeriene;

• speciale.

Page 3: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 3/50

I. TRANSPORTURILETERESTRE

Page 4: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 4/50

1. TRANSPORTURILE FEROVIARE

S-au dezvoltat începând cu secolul al XIX-lea. Primul tren cu locomotivă cu aburi s-apus în circulaţie în Anglia, între Liverpool  şiManchester , în 1830.

Lungimea totală a reţelei feroviaremondiale depăşeşte 1,6 milioane km. Cele mai lungi reţele de căi ferate se află în

S.U.A. (220.000 km), Rusia (87.629 km),Canada, India, China, etc.

Densităţi mari ale reţelei, raportate la 1.000km2, se înregistrează în Elveţia (121,8 km),Cehia (119,7 km), Germania (115,5 km).

Page 5: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 5/50

Căile ferate se diferenţiază după particularităţilefizico-geografice în:

- căi ferate construite la suprafaţa solului - construite în subteran, parţial sau total - sectoare de tuneluri feroviare suspendate

Page 6: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 6/50

După ecartamentul căilor ferate 

Se deosebesc căi ferate cu ecartament: • îngust (între 700 şi 1200 mm), fiind

frecvente în spaţiile montane; 

• normal (1.435 mm), repartizate mai ales înEuropa, Asia şi Africa; 

• larg ( între 1.524 şi 1676mm),caracteristice Rusiei, Spaniei,Portugaliei etc.

Page 7: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 7/50

După intensitatea traficului de călători şi mărfuri: -căi ferate magistrale 

- căi ferate naţionale

-căi ferate secundare 

Page 8: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 8/50

De la locomotiva cu aburi...

Page 9: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 9/50

Mocăniţa (România) Valea Vaserului (M-ţii Maramureş) 

Page 10: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 10/50

Page 11: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 11/50

Mocăniţa din M-ţii Apuseni 

Page 12: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 12/50

...la trenuri de mare viteză (TGV) Trenurile pot atinge viteze între 200 -300 km/h;

ele pot fi pe şine convenţionale sau cu levitaţiemagnetică 

Page 13: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 13/50

TGV în Franţa 

TGV sau tren de mare viteză este un tren automotor electric care poate circula cu viteză mare (270 sau 320km/h), dezvoltat de Societatea Naţională a Căilor FerateFranceze . După lansarea în 1981 a primei linii TGV

 între Paris şi Lyon, reţeaua TGV a fost dezvoltatăprogresiv pentru a asigura un serviciu regulat între

principalele oraşe din Franţa. TGV-ul poate rula la

viteze comerciale de până la 320 km/h, lucru posibil prinfolosirea liniilor de mare viteză speciale, care au raza

de virare foarte mare şi o serie de echipamentespeciale ce permit trenurilor să ruleze la viteză foartemare. Recordul actual de viteză este de 574,8 km/h,stabilit la 3 aprilie 2007.

Page 14: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 14/50

Shinkansen-Japonia (trenuri glonţ) 

Page 15: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 15/50

Maglev-tren cu levitaţie magnetică 

este un tren care utilizează câmpuri magneticeputernice pentru a-şi asigura sustenaţia şi a avansa.Spre deosebire de trenurile clasice, nu există contactcu şina, ceea ce reduce forţele de frecare şi permite

atingerea unor viteze foarte mari , recordul fiind de581km/h. Circulă în China şi Japonia. 

Page 16: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 16/50

Principalele magistrale feroviare

Transsiberianul – cea mai lungă, 9.302km, între Moscova şi Vladivostok; 

Transcanadianul, între Halifax şi

Vancouver (circa 6.000 km); New York – Los Angeles (S.U.A.);

Transandinul – între Buenos Aires(Argentina) şi Valparaiso (Chile); 

Transaustralianul, între Sydney şi Perth;  Transafricana, între Lagos (Nigeria) şi

Mombasa (Kenya).

Page 17: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 17/50

Staţiile

Transsiberianului

Page 18: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 18/50

Transsiberianul

Page 19: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 19/50

Tuneluri feroviare

Seikan (Japonia) – cel mai lung, 53,9km, leagă insula Hokkaido de insulaHonshu;

Eurotunelul, construit între Franţa şiRegatul Unit, pe sub Canalul Mânecii(51,5 km);

Simplon, între Elveţia şi Italia (19,8km);

Saint Gothard (Elveţia), ş.a. 

Page 20: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 20/50

Seikan (Japonia)

Page 21: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 21/50

Eurotunelul

Page 22: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 22/50

Tunelul Simplon are aproape

lungimea de 20 km. El fiind ca

lungime al doilea tunel cu linie de

cale ferată dublă care leagăElveţia de Italia(inaugurat 1905). 

Tunelul Sankt Gothard- 

Elveţia-inaugurat 1882- 15 km.

Page 23: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 23/50

Tunelul Simplon

Page 24: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 24/50

Saint Gothard

Page 25: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 25/50

Page 26: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 26/50

Poduri

Yangcun Bridge Weihe Grand Bridge

Page 28: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 28/50

Riga RailwayBridge.

Glasgow Central RailwayBridge.

Page 29: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 29/50

Căile ferate de mare altitudine 

Au fost construite în zonele montanedin America de Sud, America de Nord  şi în Munţii Alpi .

Exemple:

• Lima-Oroya (Peru) – 4.829 m, cea mai “înaltă” cale ferată; 

• Rio Mulatos-Potosi (Bolivia) - 4.787 m.

Page 30: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 30/50

Calea ferată Lima-Oroya

Page 31: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 31/50

Page 32: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 32/50

Legăturile feroviare peste fluvii, lacuri, mărisau strâmtori

Se realizează prin ferry-boat.

Cele mai frecvente legături de acestfel sunt între insulele japoneze,neozeelandeze, între Franţa şiRegatul Unit, între Scandinavia şiDanemarca, Germania etc.

Page 33: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 33/50

2. TRANSPORTURILE RUTIERE

Drumurile s-au dezvoltat încă din Antichitate. 

Spre deosebire de căile ferate, căile rutieretraversează toate continentele, prin deşerturi,păduri sau în zonele montane înalte şi reci. 

Lungimea totală a drumurilor modernizatedepăşeşte 15 milioane km, iar cea aautostrăzilor 100mii km. 

Drumurile urcă la altitudini de peste 5.000 m, în Tibet, Pamir şi Anzi, şi la circa 2.700 m, înAlpi.

Page 34: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 34/50

Şosea din Pamir  

Page 35: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 35/50

Dintre lucrările de artă rutiere, care înlesnesc legăturile între regiuni sunt

drumurile modernizate, cu mai multebenzi de circulaţie (autostrăzi),viaducte şi şosele suspendate sausuprapuse.

Page 36: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 36/50

 Autostradă olandeză 

Page 37: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 37/50

 A 12

Page 38: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 38/50

Viaductul Millau (Franţa) 

Page 39: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 39/50

Page 40: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 40/50

Page 41: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 41/50

Autostrada Palermo-Messina

Page 42: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 42/50

Brooklyn Bridge-New York

Page 43: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 43/50

Page 44: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 44/50

Magistralele rutiere transcontinentale

Panamericana, cea mai lungă şosea(peste 15.000 km), între Fairbanks(Alaska) şi Puerto Montt (Ţara de

Foc, Chile); Transamazonianul (5.500 km);

Transsaharianul (3.000 km), între El

Golea (Algeria) şi N’Djamena (Ciad); 

New York-San Francisco (S.U.A.) ş.a. 

Page 45: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 45/50

Panamericana

Page 46: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 46/50

Page 47: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 47/50

Page 48: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 48/50

Transamazonianul

Page 49: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 49/50

Page 50: Transporturile x

7/29/2019 Transporturile x

http://slidepdf.com/reader/full/transporturile-x 50/50

Ferry-boat