Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft

 • View
  226

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slutrapport från IVA-projektet Transport 2030. Transport 2030 redovisar en framtidsbild för det svenska transportsystemet samt förslag till ett nationellt forum för strategiutveckling och innovation.

Text of Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft

 • Transportsystem fr hllbar utveckling och konkurrenskraft Slutrapport frn projektet Transport 2030

  Transport 2030 redovisar en framtidsbild fr det svenska transportsystemet samt frslag till ett nationellt forum fr strategiutveckling och innovation.

 • Transport 2030Projektet Transport 2030 syftar till att lgga en grund fr fortsatt samverkan mellan nringsliv, akademi och myndigheter i Sverige fr att skapa bttre frutsttningar fr en hllbar utveckling av transportsyste-met under de kommande tjugo ren.

  Projektet inleddes under 2009 med att fretrdare fr intressenter i transportsystemet utarbetade en gemensam framtidsbild Hllbar mobilitet 2030 (IVA rapport, 2010).

  Under 2010 identifierades en rad pgende strre projekt med potential att utvecklas till demonstra-tionsmiljer fr nationellt betydelsefulla tgrder som krvs fr att nya lsningar i transportsystemet ska kunna etableras. Projektet har ocks identifierat omrden fr helt nya utvecklingsinsatser.

  Det har blivit tydligt fr alla som medverkat i projektet att vi delar en vision som bygger p samsyn om utmaningar och ml. Vi har ocks insett att inget enskilt fretag, ingen sektor eller samhllsniv och inte heller staten eller EU kan mobilisera de resurser och tillhandahlla de frutsttningar som krvs fr att kunna hantera utmaningarna och implementera nya lsningar p ett tillrckligt framgngsrikt stt.

  Projektets viktigaste frslag r att det br skapas ett forum fr strategisk utveckling av transportsektorn som lngsiktigt ska driva utvecklingen mot en hllbar mobilitet. Just nu pgr mycket stora, snabba och genomgripande frndringar i omvrlden som kan innebra allvarliga hot mot vr samlade livskvalitet. Om vi vljer att samarbeta i olika nationella och internationella forum finns unikt goda mjligheter att bidra till transportlsningar som i global skala kan leda till vsentligt minskade hot mot miljn, kad individuell vlfrd och strkt konkurrenskraft fr nringslivet.

  KUNGL. INGENJRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) r en fristende akademi med uppgift att frmja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt nringslivets utveckling. I samarbete med nringsliv och hgskola initierar och freslr IVA tgrder som strker Sveriges industriella kompetens och konkurrens kraft. Fr mer information om IVA och IVAs projekt, se IVAs webbplats: www.iva.se.

  Utgivare: Kungl. Ingenjrsvetenskapsakademien (IVA), 2010 Box 5073, se-102 42 Stockholm Tfn: 08-791 29 00

  IVA-M 421ISSN: 1102-8254 ISBN: 978-91-7082-828-7

  Huvudskribent: Arvid Sderhll, IVALayout: Anna Lindberg & Pelle Isaksson, IVA

  Denna rapport finns att ladda ned som pdf-fil via IVAs hemsida www.iva.se

 • 3IVA har en stark tradition att st vrd fr oberoende samtal om samverkan, framsynsarbete och utvecklingsfrgor. Samhllet behver utveckla transportsystemet nationellt, inom EU och globalt. Att driva ett projekt om transportsystemets utveckling r en naturlig del i IVAs arbete.

  Arbetet med Transport 2030 startade under 2008. Ngra svenska representanter i europeiska arbetsgrupper stllde sig frgan varfr man inom det svenska transportsystemet inte talar med en unison rst. De konstaterade att det saknades en gemensam svensk strategi fr utvecklingen av transportsystemet. De saknade svaret p frgan; Vart ska vi, och hur kommer vi dit? Europagruppen utkades med ett antal aktrer och bildade det projektrd som under hela arbetet med Transport 2030 har spelat en viktig roll i att behlla fokus p mlet om att skapa den unisona svenska rsten i EU. Projektet fick en styrgrupp med representanter p ledningsniv fr att garantera att arbetet ska kunna frankras i alla medverkande organisationer. Styrgruppen str som avsndare fr denna rapport.

  Ett viktigt delml i Transport 2030 var rapporten Hllbar mobilitet 2030. Den beskriver en mlbild av var vi vill vara r 2030 och har tagits fram av en mycket bred grupp av representanter frn det svenska transportsystemet. Med start i maj 2009 arbetade de fyra grupperna Samhllet, Transportkparna, Transportoperatrerna och Infrastruktursystemet med att ta fram den gemensamma bilden. Aldrig frr har en s rikt representerad krets tagit fram en s bred framtidsbild fr resor och transporter. Denna mlbild har tjnat som kompass fr det fortsatta arbetet med att besvara frgan; vart ska vi hn?

  Under arbetet har det blivit tydligt att stora demonstrations- och utvecklingsprojekt med tydlig samverkan mellan myndigheter, nringsliv och forskning kommer att spela en viktig roll i den framtida utvecklingen som i stor utstrckning kommer krva nya samarbetsformer. Projektet har identifierat ett antal grupperingar som representerar nationella projekt som kan bidra med det praktiska arbetet fr att n mlbilden Hllbar mobilitet 2030. Historien har visat att Sverige har en tradition av samverkan vilket har varit betydelsefult fr svensk konkurrenskraft, men denna mste ter frstrkas fr att mta en kande global konkurrens.

  Stockholm, januari 2011

  Ulrika FranckeOrdfrande i Styrgruppen fr Transport 2030

  Frord

 • 5Innehll

  Frslag frn Transport 2030 ..................................................................................................................7

  1. Global utveckling och svenska intressen ..........................................................................................9Samhllsutvecklingen ......................................................................................................................9EUs policy fr tillvxt, transporter och milj ...................................................................................10Svenska transportpolitiska ml ......................................................................................................12Grnsverskridande lsningar ........................................................................................................12

  2. Framtidsbilden om en Hllbar mobilitet 2030 ............................................................................... 15Vision ............................................................................................................................................. 15Sex nyckelomrden .........................................................................................................................16

  3. Storskaliga demonstrationsprojekt av europeisk betydelse .............................................................19Kritiska framgngsfaktorer .............................................................................................................19versikt ver aktuella projekt och projektfrslag ...........................................................................20

  4. Nr vi hllbar mobilitet till 2030? ................................................................................................... 25Vilka pusselbitar har vi? ................................................................................................................. 25Viktiga pusselbitar saknas .............................................................................................................. 25

  5. Forum fr strategisk utveckling i transportsektorn .........................................................................29Ett forum fr samverkan behvs .....................................................................................................29Forumets verksamhet och ml ........................................................................................................30Hur Forumets verksamhet kan bedrivas .........................................................................................31

  6. Slutsats Nu behver vi agera! ....................................................................................................... 33Politiken ska leda transportsystemets utveckling ............................................................................ 33Samhllsplaneringen behver strkas p flera niver ....................................................................... 33Samarbeta fr gemensamma strategier ............................................................................................34Frbttra kunskap och utbildning om transporter ..........................................................................34Strk innovationskraften i transportsystemet genom demonstrationsprojekt ..................................34Fokusera till kraftfulla forsknings- och innovationsmiljer ............................................................ 35Vi behver agera nu! ....................................................................................................................... 35

  7. Bilaga .............................................................................................................................................37Projektets deltagare .........................................................................................................................37Arbetsgrupper .................................................................................................................................37Projektkansli ...................................................................................................................................38Granskningskommitt ....................................................................................................................38Noter ..............................................................................................................................................38

 • 6

 • 7Transport 2030 freslr att ett nationellt forum fr transportforsknings- och innovationsstrategier bildas. Forumet ska sammanstlla transportsyste-mets olika aktrers behov av innovationer. Det ska ocks utveckla visioner och strategier som pekar ut omrden dr Sverige br satsa. Detta ska gras med hjlp av forsknings- och innovationsagendor som aggregerar och koordinerar delomrden, samt bist