of 22 /22
Vrste električnih mašina: 1. Transformatori 2. Mašine jednosmerne struje Profesor: Dr Zorica Bogicevic, dip.inz.el. Asistent: Milan Tomović, dip.inz.el. 1 VTSSSZ-El.masine 1

Transformatori - vts-zvecan.edu.rsvts-zvecan.edu.rs/public/files/files/Materijali/Elektricne masine 1...Vrste električnih mašina: 1. Transformatori 2. Mašine jednosmerne struje

Embed Size (px)

Text of Transformatori - vts-zvecan.edu.rsvts-zvecan.edu.rs/public/files/files/Materijali/Elektricne masine...

 • Vrste elektrinih maina:

  1. Transformatori

  2. Maine jednosmerne struje

  Profesor: Dr Zorica Bogicevic, dip.inz.el.Asistent: Milan Tomovi, dip.inz.el.

  1VTSSSZ-El.masine 1

  http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Transformator_Vrhovo.JPGhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Slika:Drehstrom-Synchron-Generator.jpghttp://www.phys.unsw.edu.au/hsc/hsc/real_motors/large_images/DSC00135.jpg

 • Eelektrine maine1(predispitne obaveze)

  Predavanja 10, obavezno

  Numer. Vezbe 10, obavezno

  Lab. vebe 15, predispitna obaveza

  Proraun tr.tr. 15, predispitna obaveza

  Seminarski rad 5, izborno

  Kolokvijum I 15,

  Kolokvijum II 15,

  Kolokvijum III 15,

  Ukupno 100

  2VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.1 Primena i vrste transformatora

  -Transformator je statiki elektrotehniki aparat (daje vii ili

  nii napon od napona na koji je prikljuen ali se unapred

  izradjuje za jednu od ove dve namene)

  -Najrasprostanjeniji elektromagnetni aparat

  3VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.1 Primena i vrste transformatora

  4VTSSSZ-El.masine 1

 • G

  G

  G

  G

  G

  (1) Republicka mreza

  110kV

  220kV

  (12)

  (15)

  (14)

  110/115,5kV

  6.3/115.5kV

  (3)(11) (10)

  10/0,4kV

  (5) pokrajinska mreza 35kV

  6kV

  (7)lokalna mreza 6kV

  (8)

  (6)

  (9)

  36,75/6,3kV

  35/6,3kV

  6+-5%/0,4kV

  220/115,5kV

  (13)Savezna mreza 220kV

  35+-4*2,5%/35kV35/10kV

  110+-8*2,5%/36,75kV

  10.5kV

  (4)

  6.3kV10.5/115.5kV

  6.3kV6.3/115.5kV

  (2)

  1.1 Primena i vrste transformatora

  5VTSSSZ-El.masine 1

 • 6VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.2 Nominalni podaci transformatora

  KORISNA I UTRISENA SNAGA, STEPEN ISKORISCENJA

  -Ime proizvoaa,-Oznaka tipa transformatora, proizvodni broj transformatora,-Nominalni primarni napon, napon na koji se prikljucuje ulazninamot (linijska vrednost)-Nominalni sekundarni napon, napon koji nastaje u P.H. naizlaznim namotajima.-Nazivna frekvencija, frekvencija za koju je TR napravljen-broj faza,- Nominalna snaga, prividna zagarantovana snaga koju TR dajenominalnu izlaznu struju uz dati ulazni napon i frekvenciju, snagakojom TR moze biti trajno opterecen a da ne dodje do pregrejavanjanamotaja.

  7VTSSSZ-El.masine 1

 • Primer

  Transformstors prima na ulazu

  snagu od 1000kW a na izlazu

  daje snagu od 985kW.

  Odrediti gubitke snage i

  stepen iskoriscenja.

  8VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.2 Nominalni podaci transformatora

  - Nominalna primarna struja, struja na ulaznim stezaljkama TR

  odredjena ulaznom snagom i naponom.(linijska vrednost)

  -Nominalna sekundarna struja, struja na izlaznim stezaljkama TR,

  .(linijska vrednost), izracunava se na osnovu nomin. snage i nomin.

  izlaznog napona.

  -Podaci u vezi s kratkim spojem transformatora uk%

  - Stanje izolacije prema nominalnom naponu (i termika klasa

  izolacije kod suvih transformatora),

  - Oznaka vrste transformatora s obzirom na nain spajanja na

  mreu (transformator ili autotransformator) i oznaka spoja,

  -Masa transformatora,

  - Godina izrade,

  - Oznaka naina hlaenja prema vrsti rashladnog sredstva koje

  hladi namot, nainu njegovog strujanja.9VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.2 Nominalni podaci transformatora

  -ONAN

  -ONAF

  -AN

  -ANAN

  -AF

  -ODWF

  1.OZNAKA 2.OZNAKA 3.OZNAKA 4.OZNAKA

  Hladjenje namotaja

  transformatora

  Hladjenje spoljnjeg suda

  transformatora

  Vrsta sredstva Nacin strujanja Vrsta sredstva Nacin strujanja

  10VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.2 Nominalni podaci transformatora

  Oznaka vrste hladjenja transformatora se satstoji od 2 ili 4 slova

  (prema vrsti i nacinu strujanja rashladnog sredstva

  Vrsta rashladnog sredstva Oznaka

  Mineralno ulje (zapaljiva sinteticka izolacijska tecnost) O

  Nezapaljiva sinteticka izolacijska tecnost L

  Plin G

  Voda W

  Vazduh A

  Oznake za nacin strujanja rashladnog sredstva Oznaka

  Prirodno N

  Prisilno F

  Kombinovano D 11VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.2 Nominalni podaci transformatora

  12VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.2.1 Vrste transformatora prema nainu

  hlaenja

  Transformator se zagrejava zbog prisutnih dulovih i

  dodatnih gubitaka u navojima i gubitaka usled

  histereze i vrtlonih struja u magnetnom kolu

  Prema nainu hlaenja razlikujemo transformatore sa:

  a) prirodnim strujanjem vazduha ili ulja

  b) prinudnim strujanjem vazduha ili ulja13VTSSSZ-El.masine 1

 • 14VTSSSZ-El.masine 1

 • Da bi se poboljalo hlaenje kod velikih transformat. snage preko

  10MVA, primenjuje se prinudno strujanje vazduha ili ulja.

  Upotrebom ventilatora ili pumpi

  15VTSSSZ-El.masine 1

 • 16VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.3 Osnovni elementi i konstrukcija transformatora

  -Magnetno kolo,

  -elektrino kolo i

  -pomoni delovi i pribor 17VTSSSZ-El.masine 1

 • Dilatacioni sud ima viestruku namenu:

  1. Odvaja ulje u transformatoru od spoljnjeg vlanog vazduha

  2. Prikuplja vlagu

  3. Omoguava disanje ulja u t. sudu kada se ulje zagreva i

  hladi,

  4. Slui kao rezerva ulja

  5. Radi kontrole nivoa ulja na konzervatoru se postavlja

  pokaziva nivoa ulja ( od celona- providan, nesalomiv i

  nesagoriv)18VTSSSZ-El.masine 1

 • Transformatorsko ulje koristi se kao izolaciono i rashladno

  sredstvo, koje treba da ima sledea svojstva:

  1. ne sme da sadri kiseline jer one deluju korozivno na

  magnetno kolo i izolaciju navoja,

  3. ne sme da sadri nikakve vrste materije (papir, pamuk,

  drvo i sl.) jer mu to smanjuje izolaciona svojstva,

  4. ne sme da sadri vlagu jer mu ona smanjuje probojnu

  vrstou (oko 0,01% vlage smanjuje probojnu vrstou za

  50%),

  2. mora da ima malu viskoznost kako bi se toplota brzo

  provodila do zidova suda,

  19VTSSSZ-El.masine 1

 • 5. mora imati visoku temperaturu zapaljivosti, koja je vea

  od radne temperature (temp. uljne pare treba da bude iznad

  1500 C),

  6. treba da ima vrlo nisku temperaturu zaledjivanja da bi

  bilo dovoljno teno i na najniim temperaturama,

  7. probojna vrstoa novog ulja mora iznositi najmanje

  125kV/cm, a kod trafoa u pogonu 80kV/cm.

  Kod trafoa za visoke napone ulje mora imati probojnu

  vrstou 200kV/cm

  20VTSSSZ-El.masine 1

 • Krajevi navoja se izvode kroz

  poklopac do prikljunih

  zavrtanja.Oni moraju u

  odnosu na poklopac i

  uzajamno biti izolovani

  21VTSSSZ-El.masine 1

 • 1.3 Osnovni elementi i konstrukcija

  22VTSSSZ-El.masine 1