of 129 /129
SCARFACE REGELE GANGSTERILOR de Trail Armitage Editura ROMFEL Bucuceşti 1990 CAPITOLL 1 T!"# Guari"!$ %!rtit a de&e"i cel mai mare di"tre t!'i (ai m!ş ii ga"g%teri ai Ame ricii$ a&ea !)t%)re*ece a"i c+"d a c!mi% )rima lui crim, mai +"%em"at,- .i cau*a / )utea (i !are alt(el / (u ! (emeie- ar ce (emeie T!"# ! &,*u%e )rima dat, trec+"d )e aleea care ducea %)re )!arta de (ier a i"tr,rii act!ril!r +" teatru- Era +"alt,$ 2l! "d/r!ş cat,$ cu te"ul delicat şi cu gra'i!a%e )ici!are lu"gi- e atu"ci &e"i%e de%e!ri la teatru şi di" (!t!liul )e care/l re'i"ea$ admira "e+"cetat ace%te )ici! are$ +" tim) ce ea +şi e3ecuta "um,rul de da"%- .i regulat$ &ederea ace%t!r )ici!are +l (,cea %, "u mai ştie )e ce lume tr,ieşte- I" %eara aceea$ %)e ctac!lul %e ter mi" a%e- Lum ea )le ca%e- I"trarea artiştil!r %e de%c4i%e 2ru%c$ %c,ld+"d aleea cu ! lumi", g,l2uie şi$ di" +"tu"ericul "!)'ii %e i&ir, mai mul'i 2,r2a'i şi c+'i&a ti"eri cam trecu'i$ care aşte)tau ca lu)ii la )+"d, )rada l!r de "!a)te-- A)!i uşa %e +"c4i%e cu u" *g!m!t %urd$ cu(u"d+"d aleea di" "!u +" 2e*", şi ! (at, %e %trecur, re)ede )ri" mul'ime$ (,r, %, %e )re!cu)e de m+i"ile care +"cercau %a ! !)rea%c, %au de &!cile r,guşite care/i (,ceau )r!)u"eri +"dr,*"e'e- Ea era !ar 5i&ia" L!&e6!# +"tre2ui"'a ace%t )ar(um greu$ %e"*ual- T!"# )! r"i du), ea$ %)re lumi"ile ş i *g!m!tul %tr,*ii$ 5i&ia" %e !)ri la margi"ea tr!tuarului$ ! %iluet, %u2'ire şi delicat,$ +"' r/u" tai!r )rea +"c,rcat$ de cul!are &er de$ cu (u%ta )rea %curt, şi )rea %tr+mt, şi cu 2ra'ele şi )ie)tul ac!)erite de 2i6uterii (al%e- B,r2a'ii cu ! !arecare e3)erie"', ar (i de%c!)erit +" ea )e c!c!ta !rdi"ar,$ dar )e"tru T!"# era mi"u"at,$ u" !2iect dem" de ad!ra'ie- Se a)r!)ie de 5i&ia" şi +şi %c!a%e şa)ca- Ace%t ge%t era u"ul di"tre )u'i"ele lucruri )e care le +"&,'a%e di" (ilme$ ci"emat!gra(ul (ii"d de alt(el %i"gurul )r!(e%!r de 2u"e ma"iere )e care T!"# +l a&u%e%e &re!dat,- / Bu", %eara$ Mi%% L!&e6!# Ea +şi +"t!ar%e (a'a %)re T!"# ar t+",rul "u/şi d,du %eama c, te"ul +i era t!t at+t de (al% ca şi 2i6uteriile$ "u &edea ra&agiile (,cute de &ia'a de*!rd!"at,$ a%cu"%e %u2 (ard şi )udr,7 "u !2%er&a )r!"u "'atele cute$ de am2ele ),r'i ale lac!mei guri- Il )ri&i cu di%)re' şi u" (ulger 2at6!c!rit!r trecu )ri"

Trail Armitage-Scarface,Regele Gangsterilor

  • Author
    nicnic

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Trail Armitage-Scarface,Regele Gangsterilor

Editura ROMFEL Bucuceti 1990
CAPITOLL 1 T!"# Guari"!$ %!rtit a de&e"i cel mai mare di"tre t!'i
(aim!ii ga"g%teri ai Americii$ a&ea !)t%)re*ece a"i c+"d a c!mi% )rima lui crim, mai +"%em"at,- .i cau*a / )utea (i !are alt(el / (u ! (emeie-
ar ce (emeie T!"# ! &,*u%e )rima dat, trec+"d )e aleea care ducea %)re )!arta de (ier a i"tr,rii act!ril!r +" teatru- Era +"alt,$ 2l!"d/r!cat,$ cu te"ul delicat i cu gra'i!a%e )ici!are lu"gi- e atu"ci &e"i%e de%e!ri la teatru i di" (!t!liul )e care/l re'i"ea$ admira "e+"cetat ace%te )ici!are$ +" tim) ce ea +i e3ecuta "um,rul de da"%- .i regulat$ &ederea ace%t!r )ici!are +l (,cea %, "u mai tie )e ce lume tr,iete-
I" %eara aceea$ %)ectac!lul %e termi"a%e- Lumea )leca%e- I"trarea artitil!r %e de%c4i%e 2ru%c$ %c,ld+"d aleea cu ! lumi", g,l2uie i$ di" +"tu"ericul "!)'ii %e i&ir, mai mul'i 2,r2a'i i c+'i&a ti"eri cam trecu'i$ care ate)tau ca lu)ii la )+"d, )rada l!r de "!a)te--
A)!i ua %e +"c4i%e cu u" *g!m!t %urd$ cu(u"d+"d aleea di" "!u +" 2e*", i ! (at, %e %trecur, re)ede )ri" mul'ime$ (,r, %, %e )re!cu)e de m+i"ile care +"cercau %a ! !)rea%c, %au de &!cile r,guite care/i (,ceau )r!)u"eri +"dr,*"e'e-
Ea era !ar 5i&ia" L!&e6!# +"tre2ui"'a ace%t )ar(um greu$ %e"*ual- T!"# )!r"i du), ea$ %)re lumi"ile i *g!m!tul %tr,*ii$
5i&ia" %e !)ri la margi"ea tr!tuarului$ ! %iluet, %u2'ire i delicat,$ +"'r/u" tai!r )rea +"c,rcat$ de cul!are &erde$ cu (u%ta )rea %curt, i )rea %tr+mt, i cu 2ra'ele i )ie)tul ac!)erite de 2i6uterii (al%e- B,r2a'ii cu ! !arecare e3)erie"', ar (i de%c!)erit +" ea )e c!c!ta !rdi"ar,$ dar )e"tru T!"# era mi"u"at,$ u" !2iect dem" de ad!ra'ie-
Se a)r!)ie de 5i&ia" i +i %c!a%e a)ca- Ace%t ge%t era u"ul di"tre )u'i"ele lucruri )e care le +"&,'a%e di" (ilme$ ci"emat!gra(ul (ii"d de alt(el %i"gurul )r!(e%!r de 2u"e ma"iere )e care T!"# +l a&u%e%e &re!dat,-
/ Bu", %eara$ Mi%% L!&e6!# Ea +i +"t!ar%e (a'a %)re T!"# ar t+",rul "u/i d,du %eama
c, te"ul +i era t!t at+t de (al% ca i 2i6uteriile$ "u &edea ra&agiile (,cute de &ia'a de*!rd!"at,$ a%cu"%e %u2 (ard i )udr,7 "u !2%er&a )r!"u"'atele cute$ de am2ele ),r'i ale lac!mei guri-
 
!c4ii ei &er*ui- / um"eata %)u%e ea- Iar,i8 / T!t eu r,%)u"%e T!"# r+*+"d$ %!c!ti"du/i &!r2!le dre)t !
glum, ce tre2uie gu%tat, di" )li"- .i &!i (i aici )re*e"t$ +" (iecare %ear,$ )+", ce &ei 2i"e&!i %,/mi dai ! +"t+l"ire-
Fata r+%e %curt$ a%cu'it$ (,r, &e%elie- / ar tiu c, eti +"dr,*"e'$ )iciule i%e ea$ca i c+"d
%/ar (i adre%at u"ui "umer!% audit!riu- ar !c4ii el reci i &er*ui )ri&eau dre)t +" cei ai lui T!"#- " c!)ila care "/are "ici m,car aut!m!2il &rea %,/mi dea mie +"t+l"ire S)u"e$ c!)ile$ "/ai au*it d! )riete"ul meu8
/ Nu i "ici "u &reau %, aud re)lic, el-Eu ! %, (iu )riete"ul t,u-
/ Ei 2i"e$ a(l, c,/i Al S)i"g!la " (i!r rece +l %tr,2,tu )e t+",r- Al S)i"g!la era u"ul
di"tre cei mai de %eam, ga"g%teri ai !raului$ u" 2a"dit "ecru',t!r$cu &e"ituri mari i ! 2a"d, de der2edei care +i erau credi"ci!i$ de!arece %e temeau de el i$ +" )lu%$ erau i 2i"e )l,ti'i- S)i"g!la !m u" !m$ al c,rui deget "u e*ita "ici!dat, )e tr,gaci$ iar gl!"'ul %e +m)iedica t!tdeau"a de ci"e&a- Pe %curt$ u" !m de/a dre)tul )rime6di!%-
/ A4 S+"t %igur c, "u 'i"e del!c la ti"e r,%)u"%e T!"# cu +"c,),'+"are-
/ a$ %e )rea )!ate$ admi%e 5i&ia"$ dar cel )u'i" +i )ermit, lu3ul %, !(ere u"ei (ete ce&a mai %u2%ta"'ial decit cite&a %arut,ri- C+"d &ei c+tiga c+te&a %ute de d!lari mai mult )e *i$ decit citigi a%t,*i i &ei a&ea ! limu*i",$ &i"! i )!ate c, ! %, %t,m alt(el de &!r2,
R+%e di" "!u i mai %curt i %e a)r!)ie de margi"ea tr!tuarului$ l+"g, care %e !)ri%e ! limu*i", de t!at, (rumu%e'ea- T!"# "u e*it, %, ! urme*e- :"cli"+"du/%e u!r$ el &,*u )e !mul de la &!la"- Era c4iar Al S)i"g!ia
" !m r!2u%t$ 2ru"et$ cu !c4i reci i +"tu"ec!i$ li)%i'i de !rice lumi", de mil,$ cu ! gur, crud, i "ite 2u*e gr!a%e i 2rutale$ +m2r,cat cu mult ic +"tr/u" elega"t c!%tum gri- " e"!rm diama"t %c+"teia +" mi6l!cul cra&atei 2i"e a%!rtat, cu c!%tumul-
ar acce%!riul cei mai i"tere%a"t )e care +i )urta Al S)i"g!ia era i"&i*i2il- e (a)t$ cel care/l &edea$ "u mai a&ea !ca*ia %, )!&e%tea%c, i alt!ra ceea ce &,*u%e- Ace%t )re'i!% acce%!riu$ %e g,%ea li)it de c!a)%a lui ;Al;$ +"tr/u" mic 2u*u"ar %)ecial c!"%truit- Era u" re&!l&er ai2a%tru$ cu 'ea&a %curt, i cu tr,gaciul "er&!%-
ei "u tia ace%t lucru$ T!"# +i d,du %eama c, i/ar %em"a c!"dam"area la m!arte$ adre%+"d ! %i"gur, &!r2, +" )lu% lui 5i&ia"- P!ate c, "u ! m!arte i"%ta"ta"ee$ de!arece )rea mult, lume era de (a',- ar +" c+te&a *ile$ cada&rul %,u urma %, (ie g,%it u"de&a )ri" alee$ dac, "u d,dea acum d!&ad, de tact-
 
)ri"*+"d &ite*,- S)i"g!la$ ca i al'ii de tea)a lui$ ad!ra &ite*a$ care +" )lu% +i mai i (!l!%ea la ce&a< "u )utea (i 'i"tit at+t de u!r-
T!"# urm,ri cu )ri&irea mai"a care %e de),rta +" g!a",$ a)!i +i )u%e a)ca )e ca) i a)ri"%e ! 'igar,- A)!i$ !c!li"d c!l'ul$ i"tr, +" c+rciuma de m+"a a treia care/i %er&ea de cartier ge"eral$ i %e ae*, +"tr/u" (!t!liu +"alt$ ca %, re(lecte*e la )r!2lema care/l t!rtura- e !2icei$ mi"tea %a$ dei "eeducat,$ era a%cu'it, i lim)ede$ iar ra'i!"ame"tul ei$ ra)id i c!rect- ar$ de data acea%ta$ era ",ucit, de c4i"ul )e care +l )r!du%e%e )rima %a mare )a%iu"e- e%igur$ T!"# a&u%e%e de/a (ace cu multe (ete de )ri" +m)re6urimi7 (ii"d 2,iat (rum!%$ "ici "u %/ar (i )utut alt(el- ar micile %ale a&e"turi "u/l %ati%(,cu%er,- !rea ce&a mai mare$ mai c!m)let$ dec+t %ati%(ac'ia )ur (i*ic, )e care ace%te (ete i/! !(ereau-
T!"# era mult )rea matur )e"tru &+r%ta %a$ de alt(el ca t!'i ti"erii care duc aceeai &ia',- Ar,ta de d!u,*eci i ci"ci de a"i$ a&ea !c4ii ire'i$ ! gur, ci"ic,$ i ! 2ar2, de%tul de dea%,$ care$ dei 2,r2ierit )r!a%),t$ l,%a ! urm, 2,r2,tea%c, )e !2ra6ii lui "egrici!i- Iar e3)erie"'a lui cu )ri&ire la %)e'a uma", i la ciud,'e"iile ei$ ar (i mirat )e u" !m de ci"*eci de a"i-
T!"# ar (i )utut %, %e de%curce !riu"de- L,%at %i"gur i (,r, u" 2a"$ +" !rice !ra de la !ricare ca),t al ),m+"tului$ T!"# "/ar (i r,ma% "em+"cat$ "ici m,car d!u,*eci )atru de !re- .i "ici "/ar (i a&ut "e&!ie %, (ure7 du), ),rerea %a (urtul era re*er&at cel!r li)%i'i de i"telige"',- T!"# a&ea u" de*gu%t )r!"u"'at )e"tru 4!'i$ +" %)ecial )e"tru cei care %e mul'umeau cu !rice7 ;g,i"ari;$ cum +i "umea el-
/ A%cult, +i +"treru)%e re(lec'iile$ ! &!ce li"g, urec4ea %a-
T!"# %e +"t!ar%e i )ri&i +" (a', )e u" ti"ar cu ! mutr, de !arece$ murdar i *dre',r!%$ i cu ! %a)ca (,cut, "umai di" )etice m!t!t!lite-
/ Ei8 ridic, T!"# +"tre2,t!r di" %)r+"ce"e- / La "!a)te (acem u" raid$ )e la de)!*itul de 2e"*i",$
r,%)u"%e cel,lalt cu ! &!ce r,guit,- 5ii cu "!i8 / Nu / +m),r'im t!tul (r,'ete- / Nu- =i/am %)u% c, "u- Nu/mi ri%c )ielea )e"tru c+'i&a
d!lari- / Te +"eli$ ! %, ai mai mult- e !2icei$ g,%im cite
ci"ci*eci %au ai*eci de d!lari- .i "u %+"tem dec+t )atru- / .terge/! %e r,'!i T!"#- P+", "u te (ac marmelad,- Cel,lalt ! )!r"i +" gra2,$ m!rm,i"d- Pe"tru ceilal'i 2,ie'i
 
+"tre T!"# i ceilal'i era de!%e2irea di"tre u" !m ",%cut %, c!ma"de i !ame"ii care %/au ",%cut %a (ie de du*i",-
Ma6!ritatea 2,ie'il!r (,ceau "!a)tea raiduri delegate ar "ici!dat, +" )r!)riul l!r %ect!r$ de!arece acea%ta ar (i %u)arat )e %e(ul di%trictului> e!arece ci"d erau are%ta'i$ e(ul di%trictului &e"ea +"t!tdeau"a la )!li'ie$ +i l,uda )e 2,ie'i$ %)u"+"d ce re)uta'ie 2u", au i a%t(el 2,ie'ii %c,)au cu 2i"e-
T!"# re(u*a%e +"t!tdeau"a %, )artici)e la a%eme"ea raiduri- Le "umea ;%im)le g,i",rii; i %e i"tere%a )rea )u'i" de ele- 5i%ul lui era %, a6u"g, ;ci"e&a;$ c!"duc,t!r$ )!liticia" %au ga"g%ter- Era +"(!metat du), )utere i du), 2!g,'ie- .i d!rea a)rig %, c!ma"de-
I"tre tim)$ "ime"i "/ar (i )utut a(irma cu %igura"', cu ce %e !cu)a +" realitate- ei "u %e ame%teca +" "ici ! 2a"d, di" cartier$ era cel mai 2i"e +m2r,cat di"tre t!'i i %e ),rea c, di%)u"e de 2a"ii "ece%ari- Nici!dat, "u %e )l+"%e%e de di(icult,'i (i"a"ciare-
B,ie'ii %e mi"u"au$ dar di" m!me"t ce T!"# era deci% %, ),%tre*e %ecretul &e"ituril!r %ale$ t!tul era %!rtit %, r,m+", u" mi%ter- Mai ale% c, legile "e%cri%e ale c!mu"it,'ii )re&edeau c, "ime"i "/are dre)tul %, %e i"tere%e*e cum c+tig, 2a"ii a)r!a)ele %,u- .i$ +" )lu%$ "ime"i "u %e )utea l,uda c, %e 2ucur, de +"crederea i )riete"ia lui T!"#-
e!dat,$ la u, %e cre, u" tumult i +" c+rcium, ),tru"%er, mai mul'i !ame"i cu u" aer ame"i"',t!r- C+'i&a di"tre cei de (a', +"cercar, %, %e re(ugie*e )e ua de %er&iciu$ dar %e ci!c"ir, de al'i !ame"i +"tu"eca'i i +"cru"ta'i care i"trau )e ac!l!- etecti&i de%igur$ &e"i'i )e"tru ! )erc4e*i'ie-
.tii"d c, lui "u/i )uteau im)uta "imic$ T!"# %e mul'umi %, )ri&ea%c, amu*at la cele di" 6urul %,u- " %e"time"t de &irtute +l +"&,lui$ uit+"au/%e cum ceilal'i erau )erc4e*i'i!"a'i$ i"ter!ga'i i di" c+"d +" c+"d ),lmui'i de c,tre detecti&ii care %e ",)u%teau +"c!ace i +"c!l! )ri" camera %la2 lumi"at, i +m2+c%it, de (umul 'ig,ril!r- ar$ du), cum %e i ate)ta%e$ detecti&ii "u (,cur, "ici ! micare +" direc'ia %a-
/ Putiul e%te +" regul, %)u%e u"ul di"tre "!ii %!%i'i$ +" care T!"# recu"!%cu )e l!c!te"e"tul Gra"d#- E%te (ratele lui Be" Guari"!-
/ A%ta "u +"%eam", "imic r,%)u"%e agre%i& u" detecti& +"cru"tat$ ale c,rui mic,ri agile i !c4i de &ultur$ ar,tau cu )ri%!%i"', )e e(ul di" el-
/ Ba +"%eam", mult )e"tru T!"# m!rm,i Gra"d#- N/am au*it +"c, "imic de%)re el$ ca %, "e dea de 2,"uit- .tie %, %e ),*ea%c, de a a)uca )e drumuri greite-
/ Mul'ume%c$ d!m"ule l!c!te"e"t$ %ur+%e T!"#- Imi )ermite'i %, &a trate* cu "ite 'ig,ri8 P!t %, &i", i 2,ie'ii$ dac, le (ace )l,cere-
 
el$ c, i %e adre%a%e a%t(el- Cu %igura"'a u"ui 6udec,t!r care )re*idea*, ! edi"',$ T!"# c!"du%e c+rdul de detecti&i c,tre te6g4ea i le +m),r'i tutur!r 'ig,ri- A)!i %c4im2ar, +"tre ei %alut,ri$ i detecti&ii ),r,%ir, l!calul- T!"# +"&,'a%e de6a de la ceilal'i$ c+t de mult )re'uiete %, te 2ucuri de ! 2u", re)uta'ie )ri"tre )!li'iti$ i tia acum$ ce (!l!a%e )!'i trage de )e urma u"ei )urt,ri )!litic!a%e$ i de )e urma !ame"il!r )e care +i +"dat!re*i (a', de ti"e$ c4iar cu ! 'ig,ra- T!"# acce)ta (!arte rar ! (a&!are$ iar c+"d ! acce)ta$ %e gr,2ea %, %e re&a"e*e +"d!it$ )e"tru ca t!t cel,lalt %, %e %imt, +"dat!rat (a'a de el- A&ea$ )e %curt$ mi"tea i %u(letul u"ui )!liticia" +",%cut-
T!"# +i d,du de!dat, %eama c, aerul +m2+c%it care d!m"ea +" c+rcium,$ +i d,du%e ! durere de ca)- Aa %e deci%e %, %e +"dre)te %)re ca%,- Cu e3ce)'ia !a*el!r !ca*i!"ale$ a%em,",t!are celei +" care )etrecu%e T!"# ultimele d!u, !re$ %tr,*ile di" &eci",tate ),reau )u%tii- Feli"arele erau rare$ iar cele care e3i%tau erau at+t de dem!date$ +"c+t (,ceau mai mult, um2r, decit lumi",- Nu )l!ua%e +" %eara aceea$ t!tui +" aer )lutea ! ume*eal, "e%,",t!a%,-Cl,dirile &ec4i i d,r,),"ate$ cu (ere%tre !2l!"ite a%em,",t!are u"!r !c4i r,u &!it!ri )+"di"d di" um2r,$ ),rea ca +"ti"d te"tacule uriae )e%te %tr,*ile +"gu%te i murdare- O %trada care %er&i%e dre)t )ia', +" cur%ul *ilei$ era +"c, ac!)erit, de l,*i$ )u"gi$ 4+rtii de t!t (elul i gu"!aie- C+te ! um2r,$ urm,rit!r %au urm,rit$ ieea ! cli), di" 2e*",$ )e"tru a %e (uria )e l+"g, ca%e$ )ier*+"du/%e di" "!u +" aer- .i mai rar$ c+te u" aut!m!2il trecea +" g!a",$ tre*i"d ec!uri ciudate$ care )uteau (i au*ite )e t!at, +"ti"derea cartierului- Pe%te t!t )lutea u" aer de )erma"e"t, ame"i"'are$ ce&a "el,murit$ dar care (,cea )e !rice )iet!" %, +"t!arc, ca)ul i %, %e uite +"a)!i$ (,r, %, )!at, )reci*a ce a"ume l/a determi"at %, )r!cede*e a%t(el- Acea%ta era (u"d,tura +" care %e ",%cu%e T!"#$ cartierul %,u$ l!curile +" care c!)il,ri%e i +" care +"ce)u%e %, %e ci!c"ea%c, de &ia',- ar ceea ce "u )utea &edea T!"#$ era c, ! uria, )+"*, de )aia"6e" %e creea +" 6urul de%ti"ului %,u +"c, di" *iua "aterii %ale$ i c,/i &a (i t!t at+t de greu %, %e +m)!tri&ea%c, ace%tui de%ti" care 4!t,r+%e c, el &a (i ga"g%ter$ du), cum +i e%te de greu u"ui )ri"' %, "u de&i", rege-
T!"# a6u"%e la mica 2,c,"ie$ )r!)rietatea ),ri"'il!r %,i$ dea%u)ra c,reia %e g,%ea l!cui"'a l!r$ +m)i"%e c4eia +" 2r!a%c, i ! +"&+rti$ a)!i tr!),i )e tre)tele murdare$ care %c+r'+iau de durere$ i de 2,tr+"e'e-
 
re*emate a)ca i i"%ig"a de )!li'i%t- C+"d ua de la i"trare %c+r'+i$ Be" )ri&i +" %u%- Era u"
2,r2at r!2u%t$ trecut de d!u,*eci de a"i$ cu ! gur, 2rutal,$ ! 2,r2ie ),trat, i &!lu"tar,$ i "ite !c4i 2at6!c!rit!ri$ +"tu"eca'i$ dar care a&eau +" ei c+te!dat, ! lumi", de "e',rmurit, 2l+"de'e- T!"# %im'ea i"%ti"cti& c, (ratele %,u &a a&ea %ucce% +" cariera )e care i/! ale%e%e A&ea ! mul'ime de m!ti&e %, cread, ace%t lucru$ dar )re(era %, i le 'i", )e"tru el- C,ci )e"tru T!"#$ %i"gura de!%e2ire di"tre u" ga"g%ter i u" )!li'i%t %e re*uma la i"%ig",-
.i u"ul i altul %e ridicau di" acelai mediu$ a&eau )arte de aceeai educa'ie$ "utreau aceleai idei$ %e cu"!teau de !2icei mai +"ai"te ca drumurile l!r %, %e de%)art,$ i t!tdeau"a %e +m),cau de mi"u"e$ dac, ga"g%terii di%)u"eau de de%tui 2a"i- /"de ai %tat at+t8 +l +"tre2, Be"- /Ce/'i )a%, 'ie8 ii r,%)u"%e T!"#7 a)!i$ami"ti"du/i c, a&ea i"te"'ia %,/i cear, ! (a&!are$ de&e"i mai )!t!lit- N/am a&ut i"te"'ia %, te %u),r$ Be"-ar am ! durere de ca) tur2at,-
/ Pre%u)u" c, iar al (!%t la c+rciuma lui [email protected] / Cred c, am i eu dre)tul %, m, duc la ! c+rcium, %eara-
.i e%te %i"gurul l!c u"de )!'i %, g,%eti (emei cu care %, da"%e*i-
/ Ai +"ce)ut %, te g+"deti la (emei$ )iciule8 / a- /A%ta %, (ie t!at, )agu2a r+"6i Be"- T!tui "imic "u )!ate
)r,2ui %au ridica )e u" !m mai re)ede dec+t ! (emeie- e!dat, )ici!arele %ale l!&ir, )!deaua$ c!2!r+"du/%e de )e
ma%,- i a)lec+"du/%e +"ai"te$ !c4ii %,i (ulgerar, )e cei ai (ratelui %,u-
/ Ia %)u"e/mi$ ce e%te cu )ac4etele )e care am au*it c, le/ ai tra"%)!rtat )e"tru Sm!# !e8
/ Ei %i8 / Nu tiai c, ele c!"'i" c!cai",8 / Nu$ "u tiam- ar acum c, tiu$ ! %,/l c!%te ce&a mai mult
tra"%)!rtul l!r )e Mr- !e- / Termi", !dat, cu c!cai"a- / O-- Cred c, )e ci"e&a l/a mi"cat lim2a i te/a )u% la
cure"t cu t!at, c4e%tia- ar mai am i alte )!%i2ilit,'i i c!m2i"a'ii$ ca %, c+tig u" 2a"-
/ Cred c, ai dre)tate$ recu"!%cu Be" m!r!c,"!%- Am au*it c, ai (!%t i )e la clu2ul lui Mie Ra((et#-
/ a7 i de ce "u8 Am i eu dre)tul %, c+tig ci"%tit c+'i&a d!lari- Ai )re(era %, (ac i eu raiduri +" tim)ul "!)'ii$ ca ceilal'i8
/ e%igur c, "u Be" %e a)lec, c,tre (ratele %,u i i %e adre%, cu
%eri!*itate< / S)er c, "u te &ei ame%teca +" &re! )r!%tie$ T!"#- A%ta mi/
 
a&erti%me"t< ai gri6, %, "u dai de 2ucluc- / Ce &rei %, %)ui cu a%ta8 / A4$ "imic$ r,%)u"%e T!"# li"itit$ (,c+"d )e mi%teri!%ul
i 2ucur+"du/%e la &ederea %em"el!r de alarm, care i"u"da%er, (a'a (ratelui %,u- " %im)lu a&erti%me"t de la u" )riete" care tie mai multe dec+t )re%u)ui tu c, tie-
/ e la ci"e8 +"tre2, Be"$ cu ! &!ce r,guit, / e la mi"e T!"# r+"6i$ aru"c+"d ce"ua 'ig,rii )e
)arc4etul g!l- A%cult,$ Be"$ )!'i %,/mi +m)rumu'i aut!m!2ilul t,u m+i"e %eara8
/ Nu$ i eu am "e&!ie de el- M+i"e %+"t li2er- / ar )!im+i"e %ear,8 / Nu Ai %, ai )reci% "e)l,ceri- Aut!m!2ilele i c!)ii "u %e
)rea +"'eleg +"tre ei- / Nu/i "imic- Am %, am i eu u" aut!m!2il$ i a%ta mai
cur+"d dec+t te ate)'i- .i cu acea%t, re)lic,$ T!"# tecu +" d!rmit!r$ tr+"ti"d ua
+" urma %a- Cum ar )utea u" !m care c+tig, ! %ut, ci"ci*eci de d!lari )e lu", cum),ra u" aut!m!2il de circa d!u, mii de d!lari8 T!"# "u )rea )utea %, &ad,- ar +" (!"d$ t!'i )!li'itii a&eau aut!m!2ile lu3!a%e$ iar c,)ita"ii a&eau iruri +"tregi de a)artame"te i +i trimiteau c!)ii la c!al, +" Eur!)a-
Stra"ia li"ite care %e l,%a dea%u)ra ca%ei lui T!"# t!tdeau"a la acea%t, !r, di" "!a)te$ (u de acea%t, dat, u" ade&,rat 2al%am )e"tru %u(letul lui r,&,it de %e"time"te c!"tradict!rii-
Se de*2r,c, re)ede i %e %ui +" )atul )e care +l +m),r'ea cu Be"- !rea %, ad!arm, +"ai"te ca Be" %, &i", la culcare$ ca %, e&ite a%t(el ! di%cu'ie +" )lu%- ar mi"tea %a era u" &+rte6$ t!ate g+"durile ce"trali*+"du/%e +" 6urul 5i&ia" L!&e6!#- !ar g+"dul ei +l (,cea %, %e %imt, c+"d rece c+"d +"(ier2+"tat i t!t c!r)ul +i tremura$ %cuturat de (e2ra a"tici)a'iei- O &a a&ea7 "ime"i "u &a )utea %,/l !)rea%c,7 "ici c4iar Al S)i"g!la
 
CAPITOLL D
E3act la *ece i 6um,tate +" "!a)tea urm,t!are$ T!"# i"tr, )e aleea care ducea la )!arta de (ier (!r6at a teatrului ;5e%elia;- Se leg,"a )u'i"$ +" tim) ce +"ai"ta- Se %im'ea mare$ )uter"ic i gra"di!%$ di" )rici"a e3alt,rii "e"aturale )r!&!cat, de &i*itele la t!ate c+rciumile i 2arurile de care %e ci!c"i%e )e drum- F,cu%e ace%te e%ca)ade$ "u di" )l,cere %au !2i"ui"',$ ci )e"tru ca %, (ie gata de !rice i )e"tru ca %,/i ad!arm, temerile i c!"tii"'a-
La margi"ea aleii %e !di4"ea ! mai", elega"t, i %cum),$ de ultimul ti)- O +"c4iria%e )e"tru %ear,- e ce$ "ici el "u tia-
u), ),rerea 2,ie'il!r di" 2a"d,$ "imic "u era mai u!r )e lume$ dec+t %, (uri u" aut!m!2il7 "!u,*eci i "!u, di"tre crimi"alii de mai t+r*iu ! )!r"eau a%t(el )e )a"ta (,r,delegil!r- ar T!"# "u a&ea i"te"'ia %, (ie )ri"% t!cmai atu"ci c+"d 5i&ia" urma %,/l !"!re*e )e"tru )rima !ar, cu )re*e"'a ei / de!arece 5i&ia" tre2uia %, &i", cu el +" "!a)tea aceea / aa c, +"c4iria%e mai"a- 5!ia %, (ie li"itit-
I" 2u*u"arul di" drea)ta al )a"tal!"il!r )urta u" mald,r de 2a"c"!te / &re! d!u, %ute de d!lari / t!tali*+"d t!at, a&erea )e care ! a&ea )e lume- Ara"6a%e +" aa (el +"c+t t!t mald,rul de 2a"c"!te$ ma6!ritatea de c+te ci"ci d!lari$ %, (ie +"(,urat +"tr/! 4+rtie de ! %ut,$ d+"du/i a%t(el a)are"'a c, a&ea ! &al!are de *ece !ri mai mare-
Acum a&ea t!t ceea ce +i ceru%e 5i&ia"- .i mai a&ea ce&a +" )lu%- I" 2u*u"arul di" drea)ta de la 4ai", %e !di4"ea u" uria re&!l&er al2,%trui$ )e care/l cum),ra%e +" cur%ul du), amie*ii- Nu mai )urta%e "ici!dat, +" &ia'a lui u" re&!l&er i %im'ea ! )l,cere i ! %ati%(ac'ie )e care "u le cu"!%cu%e )+", atu"ci- Ii d,dea u" %im',m+"t de %igura"', i d, )utere$ de egalitate cu t!at, lumea- Cu re&!l&erul +" 2u*u"ar$(,cea t!t at+tea )arale ca i Al S)i"g!la- Cel )u'i" aa c,uta %, %e c!"&i"g, %i"gur T!"#$ 2e"e(icii"d )e"tru a%ta de %tarea a"!rmal, +" care %e g,%ea- ar$ u"de&a +" %u(letul %,u$ T!"# %e +"tre2a cu team, ce &a (ace dac, &a (i cum&a %ilit %, dea ! lu)t, )e &ia', i )e m!arte cu Al-
5i&ia" a),ru$ +"ai"t+"d cu mer%ul ei )u'i" %,ltat$ leg,"+"d !ldurile- O ),l,rie de c!/2!# +i +"cadra (a'a$ de de)arte ad!ra2il,-
/ Pe"tru "umele lui um"e*eu e3clam, ea$ &,*+"du/l- Iar a a),rut mieluelul meu drag---
/ .i de ce "u8 r+"6i T!"#- .i am (,cut r!%t de ! limu*i", i de u" mald,r de 2a"c"!te aa cum ai d!rit-
/ Nu *,u8 r,%)u"%e ea +" 2at6!cur,- Tre2uie %,/l )remiem )e micul !4""# )e"tru *elul lui-
+m2etui de )e (a'a lui T!"# di%),ru$ c+"d a)uc, )e 5i&ia" de 2ra'-
 
/ Seri!%8 / F!arte Aa c, ai )utea %, te deci*i mai re)ede i %, &ii
mai cur+"d- N/am de g+"d %, %tau la di%cu'ie t!at, "!a)tea- / Bi"e--- admi%e ea$ du), ! %curt, e*itare- i" m!me"t ce
t!t "u m, +"t+l"e%c cu Al )+", m+i"e %ear,$ de ce "u a )etrece ! %ear, i cu ti"e- ar %)er c, "u &!m (i &,*u'i$alt(el %/ar )utea %,/'i mearg, cam r,u-
.i u" (i!r rece ! trecu di" ca) )+", +" )ici!are- / Al e%te u" ti) )ericul!%$ )iciule- Ate)t,/m, mai 2i"e
du), c!l'$ la Ta#l!r %au la Sa"gam!"- 5!i lua u" ta3i i &!i (i ac!l! +" ci"ci mi"ute-
/ S)er c, "/ai de g+"d %, m, tragi )e %(!ar,8 / O %, &e*i- u/te i atea)t,/m, / O %)er mai mult )e"tru ti"e$ r,%)u"%e (legmatic T!"#-
Alt(el &!i &e"i m+i"e i ! %, (ac c+te&a g,uri +" )ere'ii teatrului
Se urc, la &!la"ul limu*i"ei i di%),ru du), c!l'$ %im'i"du/ %e ci"e&a- La l!cul (i3at$ !)ri i ate)t, (!arte "er&!%$ +"6ur+"du/%e +" %i"e )e"tru )r!%tia (,cut,- e ce ! la%a%e di" m+",8 ar 5i&ia" %!%i i %e urc, gr,2it, l+"g, el- S)a'iul +"gu%t de la &!la"$ (,cea ca !ldurile l!r %, %tea li)ite i T!"# %im'i ! c,ldur, ciudat, cu)ri"*+"du/l- C+"d )ri&i +" %u%$ cu ! lumi", ciudat, +" !c4ii ei &er*ui$ T!"# tiu i"%ti"cti& c, a %im'it re&!l&erul care %e !di4"ea )e )ul)a lui-
/ Fii li"itit, Ba2# *+m2i el li"itit!r- N/! %, m, (!l!%e%c de el$ dac, "u mi %e &a da )rile6ul-
El c!"du%e %)re u" re%taura"t di" )artea de "!rd a !raului$ care era &e%tit )e"tru di%cre'ia %a- Ae*a'i (a', +" (a',$ +"tr/u" mic %e)areu$ c!"%umar, ! ma%, %ucule"t, i d!u, %ticle de am)a"ie- Pe atu"ci am)a"ia "atural, %e g,%ea di" a2u"de"', a)r!a)e la !rice re%taura"t-
Odat, ma%a termi"at, i %ticlele g!lite$ T!"# %c4im2, )!*i'ia$ ae*+"du/%e l+"g, 5i&ia"- Ea era )u'i" cam +"gr!*it, i de6a a6u"%e%e la %tadiul c+"d (emeile dau !c4ii )e%te ca)- Ii d,dea mereu la ! )arte ),rul care +i c,dea +" !c4i$ %c!'+"d mereu c+te u" ;4!!%4
/ A%cult, 2a2#$ cum te mai %im'i8 +"tre2, T!"#$ )ri"*+"du/i m+"a-
/ Pu'i" cam +"(ier2+"tata r+%e ea cu ca)ul )e %)ate- / .i eu la (el$ admi%e T!"#- C+"d ! c!"du%e +" %(+rit aca%,$ )u'i" +"ai"te de !ra
ci"ci$ ea +l %,rut, i c!2!r+ cu greutate di" limu*i",- / ar tiu c, ai idee de drag!%te$ )iciule a2ia mai )utu ea
%, +"g+"e$ i"tr+"d +" 4!telul de m+"a a treia care +i %er&ea de reedi"',-
 
(emeie trecut, )ri" t!ate i care a&ea ! &a%t, e3)erie"',- e%c!)eri %)re %ur)ri"derea %a c, ade&,ratul lucru care +i d,dea ! )l,cere c!m)let, +" drag!%te era ace%t %e"time"t de %u)eri!ritate- Setea de )utere era )e"tru el$ ! ade&,rat, ma"ie- .i (a)tul c, reui%e ceea ce "u credea c, &a reui &re!dat, +i m,rea %ati%(ac'ia-
S!ra lui$R!%ie$ ! (at, +"alt, i dr,gu',$ de &re! ai%)re*ece a"i$+i )re)ar, ma%a- Ceilal'i a%e (ra'i mai mici erau la c!al,- T!"# m+"c, +" gra2,$ (,r, %, %c!at, u" cu&+"t- A&ea )rea multe de (,cut i de g+"dit$ ca %, mai ai2, tim)ul %, &!r2ea%c,-
I" tim) ce tr!),ia$ c!2!r+"d gr,2it %c,rile$ &!cea r,guit, a mamei %ale +i r,%u", +" urec4i- E*it, u" m!me"t$a)!i i"tr, +" 2,c,"ie$ ad!)t+"d ! mi", +"tu"ecat, i )r!&!cat!are-
!am"a Guari"! era ! (emeie r!2u%t, i *2+rcit, de &re! ci"/ ci*eci de a"i$ ar,t+"d ca u" %ac de cart!(i legat )e la mi6l!c cu u" iret$ +m2r,cat, cum era +"tr/! r!c4ie gri i(!"at, i cu talia i"&i*i2il, di" (a',$ di" )rici"a )ie)tului care at+r"a )e%te mi6l!c- P,rul ei era de u" ce"uiu murdar$ era )ie)t,"at li"% i %tr+"% +"tr/u" c!c la %)ate- Cercei mari de metal aurit at+r"au di" g,urile )e care le a&ea +" l!2ii urec4il!r- T!tui$ +" ciuda a%)ectului 2ar2ar i re%)i"g,t!r )e care/l a&ea +" ge"eral$ tr,%,turile ei )urtau ! urm, de di%ti"c'ie$ care i"dica i"telige"', i ci"%te- Pe"tru c, Carl!tta Guari"! era ! 2u", cet,'ea",- Ar (i (!%t cea mai (ericit, (emeie$ "umai dac, ar (i )utut %,/i (ac, c!)iii t!t at+t de 2u"i cet,'e"i ca i tat,l l!r$ dar +i d,dea %eama c, ace%t lucru era im)!%i2il i t!tui "/ar (i )utut )reci*a m!ti&ul-
/ "de ai %tat at+t de t+r*iu a%t,/"!a)te8 +"tre2, ea +"tr/! italia", ra)id,- Ai &e"it a2ia du), !ra ci"ci-
/ Am a&ut de di%cutat a(aceri cu ci"e&a$ r,%)u"%e T!"# +" e"gle*ete
/ Ce (el de a(aceri %e )!t di%cuta la !ra aceea di" "!a)te8 S, )!(teti %, &ii mai de&reme- S, te )!r'i la (el de (rum!% ca i Be" i %, "u "e mai (aci "eca*uri-
/ Prea 2i"e$ c!"%im'i T!"# i %e gr,2i %, ia%,$ (ericit c, a %c,)at "umai cu at+t
 
du), d!u,*eci de a"i de la &e"ireH %)re )!)!rul +" mi6l!cul c,ruia %e 4!t,r+%er, %,/i )etreac, re%tul &ie'ii- .i )!ate cel mai )uter"ic m!ti&$ care +l +m)iedica )e T!"# %,/i ia ),ri"'ii dre)t e3em)lu$ era (a)tul c,/i &edea cum %e *2at cu greut,'ile materiale$ c4iar du), ! e3i%te"', ci"%tit, i mu"cit!are de mai 2i"e de trei*eci de a"i-
Atu"ci de ce %, le acce)te ideile i "!rmele de c!"ducere8 "de i/au du% ace%te idei8 T!"# "u a&ea i"te"'ia %, r,m+", t!at, &ia'a u" &+"*,t!r$ %au %, mu"cea%c, (,r, +"cetare$ ca %, ai2, a2ia di" ce %,/i duc, e3i%te"'a de )e ! *i )e alta7 el d!rea %, a6u"g, ;ci"e&a;- .i a%t(el ! alt, (amilie d,du "atere u"ui ga"g%ter$ du), cum ! %c!ic, d, "atere u"ei )erle-
Mai erau i alte (a)te care i/au dat c!"tri2u'ia )e"tru ca T!"# %, de&i", ga"g%ter- "a di" ele$ a (!%t atitudi"ea %a (a', de (!r'a )u2lic,- Primul c!"tact )e care +l a&u%e%e T!"# cu )!li'ia$ a (!%t atu"ci c+"d$ c!)il de a%e a"i "umai$ r!% de (!ame$ a (urat ! )ar, di" c,ru'a cu (ructe care trecea- T!"# "u )utea %, uite "ici!dat, )e )!li'i%tul care l/a (ug,rit atu"ci- Aa c,$ de la +"ce)ut$ T!"# a cu"!%cut legea i (!r'a ei e3ecuti&, %u2 (!rm, de i"amici i "ici de cum %u2 (!rm, de )r!tect!ri- Le/a cu"!%cut dre)t u" !2%tac!l me"it %, %tea +"tre el i +"de)li"irea d!ri"'el!r %ale-
I"curc,tura cu 5i&ia" ),rea %, (i cri%tali*at +"tr/+"%ul t!ate ace%te g+"duri$ (,c+"du/l %, g+"dea%c, i %, ac'i!"e*e cu ! cru*ime i li)%, t!tal, de %cru)ule$ "ecu"!%cut, lui )+", atu"ci-
i"tr/! ca2i", tele(!"ic,$ de la (armacia di" c!l'$ el +i tele(!"a la 4!telul de m+"a a treia la care l!cuia-
/ All!$darli"g %)u%e el- Cum te mai %im'i8 / Nu )rea %tr,lucit$ admi%e ea cu 6um,tate de gur,- P,rea c,
a2ia %e tre*i%e di" %!m"- / .i eu m, %imt cam !2!%it$ admi%e la r+"dul %,u T!"#- ar
di" m!me"t ce "e/am di%trat at+t de mi"u"at$ la ce 2u" %, regret,m8
.i du), ! )au*,< / -- A%cult,$ 5#$ "u uita c, di%ear, &i" %, te iau di" "!u- / i%ear, tre2uie %, m, +"t+l"e%c cu Al- / La dracu cu Al %e r,%ti T!"#$ %u),rat- N/ai %, te mai
&e*i cu Al "ici!dat,- Bag,/'i 2i"e a%ta +" ca)$ Ba2#- .i dac, "/! %, %e )!arte ca u" c!)il cumi"te ce e%te$ ! %,/l iau eu +" gri6a mea- P!t %, adu" i eu t!t at+tea g!rile$ c+te are i Al$ dac, e &!r2a de 2,taie- Aa c, "u te mai g+"di la el- Iei de la teatru c+t de de&reme )!'i di%ear,-
/ Al "u &i"e "ici!dat, dec+t cu +"t+r*iere / i &i"e t!t u"de "e/am +"t+l"it i a%ear,-
/ S, "u cum&a %, ui'i c, te ate)t$ %au alt(el aduc iadul )e ),m+"t- O--8
 
+" ultimul tim)- ete c+te&a tele(!a"e$ )u"+"d 2a*ele alt!ra$ care urmau %,/i aduc, )r!(it i mai mare- Pe %curt$ %e )reg,ti %, (ac, (a', lui 5i&ia" i ;d!ri"'el!r; %ale$ de%)re care au*i%e multe lucruri--
Seara$ ca de !2icei$ T!"# %e du%e la c+rciuma %a (a&!rit,- S)re %ur)ri*a %a $a)r!a)e imediat du), ce %!%i%e$ u" c!l!% %e t!l,"i +" %cau"ul +"&eci"at i +l +"g4i!"ti cu c!tul-
/ Ei 2i"e8 +"tre2, T!"# li"itit- / Eti T!"# Guari"!$ "u8 / a- .i ce dac,8 / Numai at+t< dac, mai iei +" !ra cu ),)ua lui Al
S)i"g!la$ "/! %, tr,ieti ! %,)t,m+",- C4iar %t,)+"ul m/a trimi% %,/'i %)u"-
/ Ce &rei %, %)ui cu a%ta8 +"tre2, T!"#$ dei tia )rea 2i"e de%)re ce e%te &!r2a-
/ Nu (ace )e )r!%tul- O %, te g,%ea%c, )e alee +"tr/u"a di" *ilele a%tea$ "umai c, ! %, ai 2eregata t,iat,-
/ R,m+"e de &,*ut dac, &a reui$ r+%e T!"#$+"cerc+"d %, 2lu(e*e- " re&!l&er !c4ete mai 2i"e dec+t u" cu'it i %+"t u"ul di" cei mai 2u"i tr,g,t!ri- Aa c, (ugi de gra2,$(iule i !)tete/i la urec4e lui tata Al;$ c, ar (i mai 2i"e %, %e mai g+"dea%c, !dat,$ +"ai"te de a m, ame"i"'a-
T!"# )u("i +" r+%$ &,*+"d e3)re%ia de %ur)ri*, care %e +"ti"%e )e (a'a me%agerului$ a)!i +"ce)u %, r+d, r,ut,ci!% +" tim) ce uimitul me%ager %e +"dre)ta +" (ug, %)re ieire- I" 2u*u"arul &e%tei %ale$ re&!l&erul al2,%trui %e !di4"ea +"c,$ d+"du/i u" %e"time"t de %igura"', i li"ite- Era uimit!r ce cura6 +i d,dea arma- Pe"tru el$ )i%t!lul c!"%tituia di(ere"'a di"tre a&id i G!liat4$ cum de alt(el %!c!tete !rice ga"g%ter +"r,it-
Sim'ea acum u" (el de m+"drie$ g+"di"du/%e ce )re&,*,t!r a (!%t atu"ci c+"d a ara"6at ca +" cur%ul %erii %, (ie urm,rit de u" )riete"$ care %, trag, la cea mai mic, micare %u%)ect, a &reu"ui %tr,i" care %/ar a)r!)ia )re mult- Acea%t, gard, de c!r) +i d,dea de6a im)re%ia lui T!"#$ c, a de&e"it u" ga"g%ter de (ru"te i c, &ia'a lui e%te at+t de )re'i!a%,$ +"c+t tre2uie ),*it, cu gri6,-
5i&ia" era "er&!a%, i tremura$ c+"d %!%i la l!cul (i3at Ea c!2!r+ di" ta3iul cu care &e"i%e i %e li)i gem+"d de T!"#<
/Mi/e gr!a*,$ T!"# %)u%e ea$ a)uc+"du/l de 2ra'$ +" tim) ce )ri&ea )e%te um,r A)!i a)r!a)e 'i),< T!"#$ alt aut!m!2il a )!r"it/! du), "!i---
/ Nici ! gri6,$ e%te ;garda mea de c!r)- / O4--- A%cult,$ T!"#$ t!cmai c+"d m, )reg,team %, i"tru +"
 
m!"ed, de "iel- Ami"tete/'i de a%ta e%igur$ 2iletul era de la Al$ %(+ri ea$ +"ec+"du/%e-
/ Ba4 .i )e mi"e a +"cercat %, m, i"timide*e )e c+"d eram la circium, dar i/am %)u% i"di&idului care mi/a adu% me%a6ul &er2al$ c, "u mi/e (ric, "ici de S)ig"!la$ "ici de g!rilele lui-
T!"# !)ri aut!m!2ilul +" (a'a aceluia re%taura"t di" )artea "!rdic, a !raului i (ur, c!"dui +" acela mic %e)areu- O 6um,tate de !r, mai t+r*iu$ ua %e i*2i de )erete i +" cadrul ei a),ru Al S)ig"!la- Fa'a %a de !2icei "egrici!a%,$ era al2, ca &arul- I" !c4ii lui luceau (l,c,rile iadului$ iar gura %a crud, cu 2u*e %u2'iri )urta ma%ca u"ui r+"6et dem!"ic-
ar am,"u"tul cel mai im)!rta"t$ era m+"a %a drea)t,$ 2,gat, ad+"c +" 2u*u"arul de la &e%t,-
Fa'a lui T!"# de&e"i de u" &erde ce"uiu$ iar !c4ii ),rur, c, +"g4ea',- I" cele di" urm,$ +"t+l"irea mult ate)tat, de&e"i%e realitate i lu)ta )e &ia', i )e m!arte "u mai )utea (i !c!lit,
/ Al--- (,cu 5i&ia"- Te im)l!r$ "u/l--- A)!i &!ce i %e %ti"%e- T!"# i S)ig"!la %e )ri&eau !c4i +" !c4i- T!"# ),rea mai
"er&!%- Nu era )rea u!r %, !m!ri )rimul !m- / N/a'i &rut %, da'i urmare %(atului meu$ tic,l!il!r- A'i
cre*ut ca )ute'i %, duce'i de "a% )e 2,tr+"ul ;Al;$ ei8 / Ci"e eti tu8 +"tre2, i"!ce"t T!"#$ tii"d c, ace%ta
e%te lucrul cel mai +"e2u"it!r )e care/l )utea +"tre2a- L!&itura +i ati"%e 'i"ta- / Ci"e %+"t eu8 2+l2+i Al$ cu %)ume la gur,- Am %,/'i ar,t
imediat--- C4iar +" cli)a aceea$ T!"# tra%e )ri" 2u*u"ar- C+"d Al
i"tra%e +" %e)areu$ T!"# %e )reg,tea t!cmai %, )u", m+"a )e er&et- e atu"ci$ m+"a i %e mica%e im)erce)ti2il$ )+", ce degetul ar,t,t!r a6u"%e%e %, m+"g+ie tr,gaciul re&!l&erului al2,%trui- Al (u%e%e t!t tim)ul ac!)erit de re&!l&erul lui T!"#$ t!tui ace%ta "u d!ri%e %, rite "imic$ aa c, "u tr,%e%e dec+t du), ce crea%e ! di&er%iu"e$ca %, (ie %igur de reuit,-
S)i"g!la 4!l2, !c4ii$ %ur)ri"% de +"dr,*"eala t+",rului di" (a'a %a$ a)!i %e )r,2ui$ m!rm,i"d$ )e )!dele- Cu 2ati%ta$ T!"# ter%e t!cul re&!l&erului %,u$ "el,%+"d "ici cea mai mic, am)re"t,$ a)!i +l aru"c, )e geam +" alee-
 
 
CAPITOLL J ciderea lui S)i"g!la cre, %e"*a'ie- T!tul %e +"t+m)la c4iar
+"ai"te de i"trarea Americii +" r,*2!i i )e atu"ci ga"g%terii "u erau +"c, la m!d,- A&eau l!c de%tule di%)ute$ dar lu)ta cu re&!l&erele "u era )rea de% +"t+l"it,- S)i"g!la (u%e%e )rimul care ad!)ta%e re&!l&erul ca arm, )ri"ci)al, i (a)tul c, (u%e%e at+t de u!r +"l,turat$ +"ce)u %, dea de g+"dit cel!rlal'i c!"duc,t!ri de 2a"de$ care erau t!cmai )e )u"ctul de a/l imita- Acum "u %e mai )uteau decide dac, re&!l&erul era %au "u arma cea mai )!tri&it, )e"tru raiduri-
I" dimi"ea'a care urm, lu)tei$ T!"# %e dete)t, de&reme$ %im'i"du/%e )u'i" ame'it i reui imediat %/! c!"&i"g, )e mama lui %,/i c!a%e mica gaur, di" dre)tul 2u*u"arului$ e3)lic+"d c, %e dat!rete u"ei 'ig,ri a)ri"%e- A)!i %e deci%e %, "u mai )!arte )e %trad, c!%tumul-
Se +"dre)t, %)re c+rciuma lui l!"d#e [email protected] C4iar l!"d#e +" )re%!a", %e g,%ea +" %)atele 2arului- Irla"de* cu (a'a +"cru"tat, i mereu r!ie$ ca i cum 2,u%e t!t tim)ul$ era c!"%iderat +" &eci",tate dre)t u"ul di"tre cei mai +"dr,*"e'i ga"g%teri i (u%e%e cel mai (idel i"amic al iui S)i"g!la-   / S+"t T!"# Guari"! / a"u"', 2,iatul / %i &i" di" Ta#l!r Street-
/ Ei i8 / Cred c, ai citit ce i %/a +"t+m)lat lui S)i"g!la a%t,
"!a)te8 / Ei i8 c!"%im'i [email protected]$ c!"ti"u+"d %, me%tece ca)ul u"ei
'ig,ri de (!i- / .tiam c, %+"te'i duma"i$ aa c, m/am g+"dit c, dac, m,
&!r acu*a de m!artea lui$ &ei a&ea gri6, %, am u" a&!cat 2u"- / Tu8 Tu l/ai +m)ucat )e !2!la"ul ,la8 " c!)ila ca ti"e8 / Am %)u% eu c, da8 m!rm,i T!"# +"c,),'+"at-Am d!rit d!ar %a
tiu dac,$ +" ca*ul c, &!i (i are%tat$ &ei a&ea gri6, %, am u" a&!cat 2u"-
/ P!'i %, (ii %igar de a%ta- .i de acum +"ai"te &ei (i 2i"e&e"it !ri de c+te !ri +'i &a (ace )l,cere %, treci )e aici- G,%e%c +"t!tdeau"a +"tre2ui"',ri 2,"!a%e )e"tru c!)ii cura6!i-
/ Mul'ume%c- e la circiuma Iui O>@ara$ T!"# %e du%e %/! &i*ite*e )e
5i&ia" la 4!telul ei %,r,c,ci!%- Era "er&!a%, i )l+"gea$ dar di"c!l! de "er&!*itatea ei$ T!"# !2%er&, ! um2r, de ame"i"'are$ care "u a&u darul %,/l li"itea%c,- Se +"tre2, +" %i"ea %a dac, 5i&ia" +i d,dea %eama c+t de mult +"%em"a )e"tru el t,cerea %a i a6u"%e la c!"&i"gerea c, 5i&ia" tia-
/ Mi l/ai luat )e Al / 4!4!ti ea / aa c, acum &a tre2ui %,/ mi )!r'i de gri6, cum (,cea el-
 
Aa c, +" i"ter&al de mai )u'i" de d!u,*eci i )atru de !re$ T!"# Guari"! c!mi%e )rima %a crim,$ i"tr, ca mem2ru +"tr/! 2a"d, i +i lu, ! "e&a%t,- E&e"ime"tele %e )reci)it, +" lumea ga"g%teril!r
T!"# "u a&ea i"te"'ia %, ),r,%ea%c, imediat ca%a ),ri"tea%c,7 "u de alta$ dar (amilia %/ar (i %u),rat--
Se +"dre)t, di" "!u %)re c+rciuma lui O>@ara- " aut!m!2il !)ri la margi"ea tr!tuarului$ +"tr/u" %cr+"et i"(er"al de (r+"e<
/ A%cult,$ )iciule %trig, ! &!ce r,guit,- 5i"! +"c!ace Primul im)ul% al lui T!"# (u %, ! ru), ia (ug,$ dar
recu"!%c+"d aut!m!2ilul dre)t u"ul di"tre cele ale 2rig,*ii 6udiciare$ +i d,du %eama c, aa ce&a ar +"%em"a ade&,rat, %i"ucidere- Aa c, %e +"dre)t,$ e*it+"d$ %)re el-
/ rc, %u% c!ma"d, ! 2rut, +"cru"tat,- T!"# %e %im'i tra% )e %u%$ a)!i aut!m!2ilul ! )!r"i cu t!at,
&ite*a- S!%i'i la )!li'ie$ cu T!"# la mi6l!c$ detecti&ii urcar, la )rimul eta6$ +"tr/u"a-di" ;camerele de c!"(eri"',;-
/ Cred c, ai au*it c, Al S)i"g!la a (!%t a%a%i"at a%t, "!a)te8 +l +"tre2, cel care ),rea %, (ie e(ul-
/ a$ c!"%im'i$ du), ! %curt, e*itare$ T!"#- Am citit a*i dimi"ea', +" *iare--- Cei a%e !ame"i r+%er, cu )!(t,-
/ Nu mai %)u"e / c!"ti"u, e(ul- Partea )r!a%t, e c, tiai t!tul mai di"ai"te PENTR CK T Al CIS PE SPIGNOLA
/ 5i %/a urcat c,ldura la ca)8 / +"tre2, calm T!"#- / Nu +"cerca %, te a%cu"*i$ %au ! &ei ),'i i mai r,u- .tim
cum %/a )etrecut t!tul- Mai 2i"e %cui), t!t ade&,rul i a%ta c+t mai re)ede-
/ Nu tiu la ce &, re(eri'i / r,%)u"%e T!"#$ cu aerul cui&a cara a +"ce)ut %, %e )licti%ea%c,-
/ A4$ &a %, *ic, +"cerci %, (aci )e mec4erul8 / Nu- M, m,rgi"e%c %, declar ade&,rul- / "de erai "!a)tea trecut, +"tre d!u,%)re*ece i trei8 / Aca%,$ +" )at- / P!'i %, )r!2e*i8 / T!at, (amilia mea )!ate %, 6ure ace%t lucru- / e u"de ai luat ;a%ta;8 +"tre2, )e "e)reg,tite u" alt
detecti&$ )u"+"du/i %u2 "a% re&!l&erul cu care (u%e%e uci% S)ig"!la-
T!"# +"g4i'i +" %ec$ dar cu u" teri2il e(!rt de &!i"', +i me"'i"u a)are"'a calm,-
/ Nu l/am mai &,*ut "ici!dat, / r,%)u"%e el cu +"c,),'+"are- Se +"tre2a ce a"ume tiau cei de la 2rigad,- Se ),rea c, de%tule lucruri- Pe"tru c,$ +" acele *ile$ )!li'ia %e i"tere%a t!t at+t de mult de uciderea u"ui ga"g%ter$ ca i de aceea a u"ui !m ci"%tit i "u )recu)e'ea "ici u" e(!rt ca %, de%c!)ere ucigaul- Si"gurul lucru care ram+"ea de (,cut$ era %, c!"ti"ue 2lu(ul-
/Nu l/am &,*ut +" &ia'a mea / re)et, el$ ridic+"d ca)ul +" %u%$ cu ! )ri&ire )r!&!cat!are +" !c4i-
 
)e%te gur,$ um)l+"du/l de %+"ge- / I"cetea*, cu mi"ciu"ile / url, el- Bag,/'i mi"'ile +" ca)
i %)u"e ade&,rul- / Nu +"cerca cu met!dele a%tea$ (ii"dc, ! %, te c!%te %cum)
/ re)lic, T!"# (!arte calm$ dar cu !c4ii aru"c+"d (l,c,ri- Am i eu u" (rate detecti& i tiu met!dele )e care le +"tre2ui"'a'i$ c+"d &re'i %, !2'i"e'i m,rturi%iri (!r'ate- Am )e dea%u)ra i !ame"i i"(lue"'i care m, )r!te6ea*,$ aa c, mai 2i"e da'i/&, 2i"e )e l+"g, mi"e$ (ii"dc, +"tr/! 2u", *i am %, (iu ci"e&a aici +" !ra-
/ Ce ),rere a&e'i$ ce gur, are8 / r+"6i u"ul di"tre detecti&i- i" t!'i laii cu gura la cer care mi/au trecut )ri" m+",$ ,%ta e cel mai---
/ Am au*it c, te/ai )lim2at cu u"a di"tre (etele lui Al$ +" ultimele *ile8 / +l +"treru)%e e(ul-
T!"# %ur+%e- / i" c+te am au*it$ 6um,tate di" (etele di" !ra erau ale
lui Al- / a$ )!ate- ar m/am re(erit la %im)atia cea mare a lui
S)i"g!la- 5reau %, %)u"$ la 2l!"da cu )ici!arele de ),ia"6e"$ care 6!ac, acum la teatrul 5e%eliei-
/ N/! cu"!%c / Nu +"cerca %, "egi- T!t cartierul &!r2ea c, ai (!%t &,*ut
cu )riete"a lui Al i t!'i %e ate)tau %, te g,%ea%c, cu 2eregata t,iat,- .i acum Al a (!%t uci%- Ce ai de *i%8
/ A%ta "u )r!2ea*, "imic +m)!tri&a mea / %e +"c,),'+", T!"#- C4iar dac, t!t ce %)u"e'i e%te ade&,rat- Al a&ea m!ti& %, caute %, m, +"l,ture$ dar eu8 .i +" )lu%$ u" !m de talia lui S)i"g!la$ %/ar l,%a +m)ucat de u" c!)ila "e&i"!&at ca mi"e8
/ Are dre)tate$ )iciul / tre2ui %, recu"!a%c, e(ul detecti&il!r-
Se )r!du%e ! micare +" dre)tul uii i u" !m %curt$ cu (a&!ri'i i !c4i %tr,lucit!ri$ ",&,li +" camer,- / Am u" !rdi" de li2erare imediat, )e "umele d/lui T!"# Guari"! a"u"', !mule'ul- A)!i cu u" ge%t )li" de dem"itate$ (lutur, )e %u2 !c4ii detecti&il!r uimi'i d!cume"tul-
T!'i r,ma%er, cu gura c,a%cat,- Pe"tru ca u" )uti ca ace%ta %, !2'i", ma"dat de li2erare +" terme" at+t de %curt$ e3i%ta ! %i"gur, e3)lica'ie< c, a&ea ;leg,turi;- etecti&ii "/ar (i &i%at "ici!dat, c, ace%t c!)il de !)t%)re*ece a"i ar (i legat cu lumea ga"g%teril!r +" &reu" (el !arecare- ar d!cume"tul )r!2a c, ace%ta e%te ade&,rul- .i di" m!me"t ce "u di%)u"eau de %u(icie"te d!&e*i +m)!tri&a lui T!"#$ ca %,/l )!at, re'i"e$ %i"gurul lucru care le r,m+"ea de (,cut$ era %, dea urmare !rdi"ului i %,/l li2ere*e-
 
CAPITOLL T!"# %e !2i"ui cur+"d cu 2a"da lui O>@ara i g,%i t!&,r,ia
)l,cut, i 2,"!a%,- La +"ce)ut$ irla"de*ii erau cam 2,"uit!ri (a', de %tr,i"ul care i"tra%e +" mi6l!cul l!r$ dar c+"d a(lar, c, el +m)uca%e )e reduta2ilui Al S)i"g!la$ temerile l!r %e ri%i)ir,$ ca cea'a %u2 %!arele u"ei dimi"e'i de &ar,$ i/l )rimir, +" %+"ul 2a"dei cu u" &,dit e"tu*ia%m- T!"# "u %e re(eri "ici!dat, la lu)ta )e care ! %u%'i"u%e$ dar "ici "u "eg, "imic atu"ci c+"d %e )re*e"t, !ca*ia- ar *i i "!a)te$ el ate)ta ! +"cercare de re&a", di" )artea !ame"il!r lui Al- C!"ti"ua %,/i ),%tre*e ;garda de c!r)$ (,ra ca %, %)u", cui&a de%)re ace%t lucru- Nici m,car t!&ar,il!r %,i- T!"# %e d!&edi cur+"d u" eleme"t ca)a2il i (u a&a"%at la ra"gul de l!c!te"e"t )er%!"al al lui [email protected] El c,ut, %,/l c!"&i"g, de la +"ce)ut )e ace%ta$ c, "u a&ea de g+"d %, %e !cu)e de a(aceri ;mici; i de g,i",rii ca< Furturi$ %)argeri de ca%e de 2a"i %au r,)iri- .i$ "u du), mult tim)$ dict!"ul %,u de&e"i (aim!%-
;Nu/mi ri%c )ielea )e"tru c+'i&a d!lari;- Pe"tru el$ t!tul %e reducea la u" ra'i!"ame"t (!arte
%,",t!%$ +"ai"te de/a +"tre)ri"de ce&a$ +i (,cea %!c!teala dac, reuita +i &a aduce 2e"e(icii )r!)!r'i!"ale cu ri%cul- .i dac, g,%ea c, )r!)!r'ia "u e re%)ectat,$ re(u*a %, +"tre)ri"d, cea mai mic, ac'iu"e- Nu/i )l,cea %a (ac, )e %)!rti&ul$ "u %e d,dea +" &+"t du), ac'iu"i %)ectacul!a%e- Lucra %i"gur i (,r, ri%curi- Pre(era a"ta6ul- u), cum a(irma %i"gur$ "u a&ea "ici u" r!%t %, (ure$ atu"ci c+"d )utea %, c!"&i"g, )e u" "egu%t!r c, era mult mai 2i"e %, )l,tea%c, u" ga6 de *ece %au d!u,*eci de d!lari$ )e"tru ca maga*i"ul lui %, "u (ie )r,dat- .i )e ! mam,$ c, era mult mai 2i"e %, )l,tea%c, lu"ar ci"ci d!lari$ )e"tru ca %, "u i %e +"t+m)le "imic c!)ilaului$ atu"ci c+"d &i"e %i"gur de la c!al,- .i !dat, c!"&i"%e$ &ictimele iui )l,teau tri2utul mai regulat dec+t dac, ar (i (!%t &!r2a de ! a%igurare- I" )lu% T!"# i"&e"ta *il"ic c+te d!u, %au trei m!dalit,'i de a e%t!rca 2a"i (,r, ri%curi$ lucru care a6u"%e%e %,/l uimea%c, c4iar i )e [email protected]
/e ce %, r,)eti i %, legi !ame"ii$ %au %, le %)argi ca)ul$ c+"d )!'i %, di%cu'i cu ei )riete"ete8 Pre(er %, "u am ri%curi i %, m, amu*
T!"# %e 2ucura di" )artea tutur!r de cel mai de%,&+rit re%)ect- .i tia m!ti&ul< +i mer%e%e &e%tea c, e%te u" ;uciga;- Om!r+%e "umai !dat, i atu"ci +" legitim, a),rare$ t!tui era %!rtit %, a)ar, )e%te t!t ca u" uciga i %, %e 2ucure t!t re%tul &ie'ii de a&a"ta6eie i de*a&a"ta6ele ace%tei %t,ri de (a)t-
5e"itul %,u %e ridica acum la trei %ute de d!lari )e %,)t,m+", / lucru "u )rea de% +"t+l"it la ga"g%teri$ +"ai"te ca )r!4i2i'ia %,/i (ac, mili!"ari i cu a6ut!rul lui 5i&ia"$ reuea %, %e di%tre*e de mi"u"e- I"c4iria%e u" a)artame"t c!"(!rta2il i 5i&ia" ),r,%i%e teatrul-
 
tale )ici!are$ ),)u! / +i %)u%e el$ c+"d ea i"%i%ta%e %, c!"ti"ue teatrul- C+tig de%tui 2a"i )e"tru am+"d!i$ aa c, te )!'i l,%a de me%erie-
Fii"d te"tat,$ ca t!ate 2l!"dele de alt(el$ de ! &ia', u!ar, i (,r, mult, c4eltuial, de e"ergie$ 5i&ia" %e l,%a%e c!"&i"%,- T!"# l!cuia +"c, +" ca%a ),ri"tea%c,$ dar %e deci%e%e %, %e mute cu )rima !ca*ie c+"d i %e &a da )rile6ul %,/i adu"e cura6ul "ece%ar %/! ru),- Fratele %,u$ Be"$ a(l+"d de i"ter!gat!riul la care (u%e%e %u)u%$ "u g,%i ce&a mai 2u" de (,cut$ dec+t %,/l %u)u", altul i"ter!gat!riu aca%,- ar T!"# tia %, ),%tre*e t,cerea atu"ci c+"d tre2uia i %, dea cu gura atu"ci c+"d %e %im'ea "e&!ia$ +"c+t re*ultatul (u c, +i c!"&i"%e )e ai %,i c, "u (u%e%e cu "imic ame%tecat +" uciderea tui S)i"g!la
S+m2,t, %eara$ )u'i" +"ai"te de !ra a)te$ T!"# %e du%e %, ! &i*ite*e )e 5i&ia"$ +" "!ul ei a)artame"t$ Era (!arte 2i"e di%)u%7
/ Ei$ 2a2#$ ce (acem la "!a)te8 / +"tre2, el / Mergem la ;C!l!%im!;- / Nu$ "u/mi )lace l!calul- Mai 2i"e la u" re%taura"t di"
)artea de "!rd- / 5reau %, merg la C!l!%im!-Bu*ele ei %e +"cre'ir,
)rime6di!%- / Nu$ Am %)u% !dat, c, "u/mi )lace l!calul- / e ce8 / Pe"tru c, t!'i !ame"ii lui S)i"g!la %+"t ac!l!$ +" %)ecial
%+m2,t, %eara- /Frica8 / murmur, ea$ 2at6!c!rit!r- P,rea %, (ie (!arte
)r!%t di%)u%,- / Nu i/! t,ie T!"#- ar "u m/am +m),cat "ici!dat, cu ideea
 
de%)re drag!%te %u2 ra*e de lu",$ T!"# %e ridic, de!dat, +" )ici!are$ cu !c4ii )ir!"i'i )e ! (emeie care %t,tea la ! ma%, di" )artea cealalt, a e%tradei-
Era ! 2ru"et,$ uimit!r de 2ru"et,$ e3trem de t+",r,$ +m2r,cat, +"tr/! mi"u"at, r!c4ie de %ear,- riaul de l+"g, ea ar,ta ca u" lu)t,t!r de grec!/r!ma"e-
/ Ce (emeie / uer, T!"# )ri"tre di"'i- / "de8 / +"tre2, 5i&ia"- / Bru"eta +" al2$ de la ma%a di" c!l'ul e%tradei- 5i&ia" )ri&i "eli"itit, +" direc'ia i"dicat,- A)!i %e uit,
+"a)!i la T!"#- / Nu/mi dau %eama ce g,%eti e3tra!rdi"ar la ea$ r,%)u"%e
5i&ia" +"'e)at- / Gel!a%,8 / Pe aa (emeie8 Nici g+"d- Cel )u'i" ti)ul de l+"g, ea
arat, ca u" %),rg,t!r- / P!ate c, ai dre)tate +" )ri&i"'a lui / re)lic, T!"# (!arte
li"itit- ar e3i%t, i )r!(e%iu"i mai "e"!r!cite- I" !rice ca*$ (emeia e%te mi"u"at,- M, +"tre2 ci"e ! (i-
/ 5re! c!c!t, ca t!ate celelalte$ %+"t %igur, de a%ta- / Pu" )ariu c, "u e ade&,rat / %e r,%ti T!"# i (,cu %em"
c4el"erului< A%cult,$ ci"e e%te 2ru"eta +" al2 de la ma%a de c!l!8
C4el"erul )ri&i +"tr/ac!l! i u" *+m2et mi%teri!% +" a),ru )e 2u*e-
/Mi%% e"e C!"le# / r,%)u"%e el- /N/am au*it de ea "ici!dat, / m!rm,i T!"#- / P!ate c, a'i au*it$ dar %u2 alt "umie / %uger, c4el"erul-
E%te mai 2i"e cu"!%cut, %u2 "umele de (ata cu re&!l&ere;- / um"e*eule (,cu T!"#- Ea e%te ;(ata cu re&!l&ere;8 / a$ Sir- ei cred c, am (,cut r,u c, &/am %)u%$ de!arece
"u &rem %, a&em "e)l,ceri cu d+"%a- / Nu$ de%igur c, "u /admi%e T!"# du), ! %curt, e*itare- / Ci"e e%te (ata cu re&!l&ere8 +"tre2, 5i&ia" du),
)lecarea c4el"erului- /Am %, te l,mure%c imediat$ ),)u!-;Fata cu re&!l&ere;
 
el e%te aut!rul$ t!tui "imic "u i %e )!ate )u"e +" %arci",- / Nu &,d "imic e3ce)'i!"al +" a%ta / remarc, 5i&ia"- / Nu mai %)u"e Ei 2i"e$ te a%igur c, "u e3i%t, lucru mai
rar i mai greu de g,%it )e lumea a%ta$ dec+t ! )er(ect, ;(at, cu re&!l&ere;- Pe"tru me%eria a%ta tre2uie mult, materie ce"uie i ! mare d!*, de cura6- Fata de di"c!l!$ / dac, "u %e +"al, c4el",rul / e%te cea mai (aim!a%, di"tre t!ate ;(etele cu re&!l&ere;-
C!"ti"uar, %, da"%e*e- ;Fata cu re&!l&ere; i cu )arte"erul ei$ da"%au la r+"dul l!r- .i (a%ci"atul T!"#$ g,%i"d (ata uluit!r de (rum!a%, )ri&it, de a)r!a)e$ "u/i )utu de*li)i )ri&irea de la ea- Trecu u" tim)$ )+", ce re&e"i"du/i )u'i" +" (ire$ +i d,du %eama c, u" !m +"cearc, %, (lirte*e cu 5i&ia"- Era u" 2,r2at gra% i ur+t +m2r,cat +"tr/u" c!%tum de%c4i% care "u/i &e"ea de l!c 2i"e$ %i de%tul de 2,tr+" ca %,/i &ad, de trea2,- a"%a cu ! 2l!"d,$ )e care ! 'i"ea +" 2ra'ele %ale &+"6!a%e$ la (el cum 'i"e u" c!)il ! ),)u,- E&ide"t c, %l,2iciu"ea lui erau 2l!"dele- ar "u ),rea u" ti) 2i"e cre%cut- B,u%e cam mult i "u %e %ilea de l!c %, a%cu"d, ace%t lucru- ,du di" ca) %)re 5i&ia" i/i (,cu cu !c4iul$ c+"d )erec4ile Se a)r!)iar, la u" m!me"t dat- Fa'a lui T!"#$ di" "egrici!a%, cum era$ de&e"i c,r,mi*ie- C+"d )erec4ile a6u"%er, di" "!u u"a l+"g, alta$ ti)ul "u %e )utu a2'i"e<
/ @ei$ mititic! / e3clam, el cu u" r+"6et- Imi ac!r*i da"%ul urm,t!r8
T!"# d,du drumul 5i&ia"ei$ a)uc, 2l!"da di" 2ra'ele gr,%u"ului i ! %mul%e +"tr/! )arte$ a)!i tr+"ti u" )um" dre)t %u2 2,r2ia +"dr,*"e'ului$ care "u "umai c,/l d,du )e%te ca)$ dar +l (,cu %, alu"ece &re! *ece metri de/a lu"gul )arc4etului-
/ 5i"!$ dulcea'!$ 4ai %, ieim c+t mai re)ede de aici / %e re)e*i T!"#$ a)uc+"d )e 5i&ia" de 2ra'-
O %car, mic,$ "eutili*at,$ +i de%),r'ea de ma%a la care e*u%er,- Se re)e*ir, la ea i !dat, a6u"i$ T!"# (,cu %em" c4el"erului %, &i", imediat-
/ Stra"ic )um" l/a'i (,cut %, +"ca%e*e$ Sir / %ur+%e c4el"erul/+" tim) ce termi"a "!ta- .i )!t %, %)u" c, a meritat- ar ! %, ia%, u" %ca"dal (!rmida2il di" cau*a ace%tei 2,t,i- .ti'i )e ci"e a'i l!&it$ "u8
/ Nu-  /C,)ita"ul Fla"aga"$ de la 2rigada S-  / O4$ um"e*eule T!"# aru"c, ! )ri&ire (ugar, )e "!ta )re*e"tat,$ a)!i *&+rli
c4el"erului ! 4+rtie de ci"ci*eci de d!lari i a)u"c+"d/! iar )e 5i&ia" de m+",$ %e re)e*i a(ar, di" l!cal-
/ Ci"e/i c,)ita"ul Fla"aga"8 / +l +"tre2, acea%ta$ +" tim) ce (ugeau-
/ .e(ul 2rigadei S i u"ul di" cei mai +"dr,ci'i detecti&i- / Cre*i c, ! %, ai "e)l,ceri di" cau*a lui8 / Nu tiu$ dar +" !rice ca*$ "/! %, am "ici u" a&a"ta6 /
re)lic, m!r!c,"!% T!"#-
 
u), ! %ut, de metri$ T!"# +"ceti"i &ite*a$ )e"tru a )ermite ;g,r*ii de c!r); %a/l a6u"g,- C+"d &,*u (arurile celuilalt re(lect+"du/%e +" !gli"da retr!&i*!are$ m,ri di" "!u &ite*a-
O)ri +" (a'a ca%ei 5i&ia"ai i acea%ta c!2!r+ re)ede di" mai",- O cli), mai t+r*iu$ u" aut!m!2il trecu +" g!a",$ %cui)+"d (!c i gl!a"'e$ a)!i %e )ierdu +" "!a)te- 5i&ia" dete u" 'i),t i %e re)e*i %)re mai",-
/ T!"# Eti r,"it8 El %e t+r+ a(ar, de %u2 &!la"$ u"de %e aru"ca%e c+"d au*i%e
*g!m!tul m!t!rului celuilalt aut!m!2il &e"i"d +" g!a",- / Nu$ "u m/au ati"% / m!rm,i el- ar "/a (!%t &i"a l!r c, "/
au reuit- i" (ericire )e"tru mi"e$ eram %i"gur +" mai",$ alt(el "/a (i a&ut l!c %, m, aru"c %u2 &!la"- Ia a%cult,$ de ce ai ieit aa +" gra2, di" mai",8 Nu cum&a a&eai idee de ce ! %, %e +"t+m)le8
/ 5ai T!"#$ %e )!ate %, %)ui aa ce&a8 / " !m %)u"e ! mul'ime de lucruri$ c+"d a %c,)at )ri"
urec4ile acului de la m!arte-
 
CAPITOLL C,)ita"ul Fla"aga" "u +"t+r*ie %,/i arate di"'ii- Lu"i )e
la amia*, u" gru) de detecti&i ",&,li +" c+rciuma lui [email protected]$ ale%e di"tr/! )ri&ire )e T!"# i )u%e m+"a )e el-
/ .tiam c, ! %, %e +"t+m)le / +l li"iti T!"# )e u" uluit [email protected] Nu a&ea "ici ! gri6,- T!tul ! %, %e termi"e cu 2i"e- ar atea)t, cite&a !re$ +"ai"te de a %c!ate !rdi"ul )e"tru eli2erarea mea-
etecti&ii +l du%er, )e T!"# direct la )!li'ia ce"tral, i/l 2,gar, +" 2ir!ul c,)ita"ului Fla"aga"- Ace%ta %e ridic, de la 2ir!ul la care %t,tea i &e"i cu )ai m,%ura'i %)re T!"#- Era uria$ lat +" %)ate i r!2u%t$ cu ! 2,r2ie 2,t,i!a%,$ ! gur, 2at6!c!rit!are i !c4i ae*a'i )rea a)r!a)e u"ul de altul-
/ 5a%,*ic, tu eti c!c!ul care mi/a tra% u" )um" ieri "!a)te la Ie Bl!!m$ ai8 / m+r+i el-
/ a$ Sir$ r,%)u"%e calm T!"#- .i !ricare altul ar (i )r!cedat la (el- .i dum"ea&!a%tr, a'i (i (,cut la (el$ dac, ci"e&a ar (i i"%ultat (ata cu care era'i-
/ Nu mai %)u"e- Nu )!t %,/mi +"c4i)ui c, u" c!c!el ca ti"e %, ai2e cu el ! (emeie care %, %e )!at, %im'i i"%ultat, de ce&a- Aa c, +"g4ite/!
.i (,r, a&erti%me"t +i tr+"ti lui T!"# u" )um" dre)t )e%te gur,$ ! l!&itur, +"gr!*it!are$ durer!a%, ca muc4ia u"ui )um"al$ care a)r!a)e +l d,du )e%te ca)$ i/l (,cu %,/i 'i", re%)ira'ia c+"d %im'i durerea +"ti"*+"du/%e +" t!t ca)ul- Oc4ii lui %c+"teiar, de (urie i m+i"ile %ale %e ridicar, +"cet +" %u%$ ame"i"',t!are-
/ Nu ridica m+i"ile a%u)ra mea$ lic4ea / m+r+i Fla"aga"- Sau c4em de a(ar, ! du*i", de 2,ie'i i/i )u" %, te 2at, cu 2a%t!a"ele de cauciuc-
/ Nu m, +"d!ie%c$ recu"!%cu T!"# cu am,r,ciu"e- Nimic "u m/ ar mira di" )artea dum"ea&!a%tr,-
/ Ce &rei %, %)ui cu a%ta8 / Nimic- / Cu ce te !cu)i8 / Cu "imic r,u- / Nu8 Atu"ci de ce te +"&+r'i mereu )ri" )rea6ma lui O>@ara8
@ai$ "u mai %ta )e g+"duri$ m,rturi%ete / N/am (,cut "imic r,u- / Atu"ci ce a"ume (aci )e"tru [email protected] / A%cult !rdi"e- / A4$ (aci )e mec4erul8 / m+r+i Fla"aga"- Il ),lmui di" "!u
)e T!"# i aut!mat +"ti"%e m+"a %)re re&!l&erul )e care/l )urta la ci"g,t!are$ c+"d &,*u )e ace%ta ridic+"d m+i"ile-
/ !% m+i"ile$ t+l4arule- O %, te +"&,' eu %, )!r'i re%)ect mai maril!r t,i- .i 4ai$ m,rturi%ete !dat,$ cu ce (,r,delegi te !cu)i$ a"ta6$ r,)iri$ %au ce8
 
/ ar atu"ci de u"de ai 2a"i %,/'i cum)eri 4ai"ele )e care le )!r'i i cum ai (,cut de ai cum),rat aut!m!2ilul care +'i a)ar'i"e8
/ A%ta e%te trea2a mea- Am eu met!dele mele- / Nici "u m, +"d!ie%c de ace%t lucru$ c!"%im'i Fla"aga"
%arca%tic- .i a%ta i &reau %, a(lu c+te ce&a de%)re ace%te met!de care %e )are c, 'i/au reuit- @ai$ 4ai$ ti"ere$ +"dr,*"ete %, miti di" 2u*e$ alt(el c4em 2,ie'ii i/i )u" %, te ;calce; )u'i"$ de "/! %, m, ui'i t!at, &ia'a-
/ Eu "/a (ace aa ce&a$ dac, a (i +" l!cul dum"ea&!a%tr, / r,%)u"%e T!"#$ cu (l,c,ri +" !c4i i cu u" t!" (!arte ame"i"',t!r- P!ate c, +"tr/! *i am %, (iu i eu ci"e&a +" ace%t !ra i %/ar )utea Ca atu"ci %,/mi ami"te%c de dum"ea&!a%tr,-
/ Ce &rei %, %)ui$ c, ai de g+"d %,/mi )l,teti8 / r,c"i Fla"aga"-
/ Nu &,d de ce "u8 I" (!"d al'i c!)!i aa )r!cedea*,- Ar (i curat, )r!%tie %, "u )r!(i'i c+"d +'i d, m+"a
/ N/am +"t+l"it +"c, u" a%eme"ea !2ra*"ic/ g+(+i detecti&ul- Furia Sa era at+t de mare$ +"c+t gulerul %t,tea %,/i )le*"ea%c,- -
/ A%cult, 2i"e$ "emer"icule$ i 2ag,/'i +" ca) ce/'i %)u"- N/am tim) de )ierdut cu ti"e- ar +'i dau d!u,*eci i )atru de !re %, ),r,%eti !raul- .i te %(,tuie%c )e"tru 2i"ele t,u %, m, a%cul'i- Acum terge/!
/ Prea 2i"e$ +",l'imea 5!a%tr,- ar a%ta "u +"%eam", c, am de g+"d %, i )lec di" !ra-
.i cu ace%te cu&i"te de r,ma%/2u"$ T!"# ),r,%i 2ir!ul c,)ita"ului Fla"aga"-
Odat, +" %trad,$ %e +"dre)t, c,tre c+rciuma lui [email protected]$ duc+"d cu el ! 2u*, ru)t, i +" i"im,$ d!rul de/a ucide- Ii )!&e%ti lui l!"d#e O>@ara cum decur%e%e +"tre&ederea cu Fla"aga" i ame"i"',rile ace%tuia- ;.e(ul; ),ru (!arte tul2urat-
/ Ai "imerit/! r,u$ )iciule$ +i %)u%e el +"cet lui T!"#- Fla"aga" e%te cel mai +"dr,cit di"tre detecti&i i e &ai i amar de acela )e care +i )u"e el !c4ii-
/ S,/l ia dracul$ +i d,du %i"gur cura6 T!"#- I" (!"d "u e%te ci"e tie ce de ca)ul lui-
 
etecti&ii ),tru"%er, c4iar i +" a)artame"tul 5i&ia"ei +"tr/! "!a)te$ %i/l d,dur, )e%te ca) %u2 )rete3tul c, %+"t +" c,utarea u"!r lucruri (urate- .i/i )u%er, ace%teia +"tre2,ri$ mai mult %)re a/i 2ate 6!c de ea-
/ 5a%,*ic,$ a%ta e%te ),)ua )e"tru care l/ai ;m,turat; )e Al S)i"g!la8 %)u%e u"ul$ cu u" r+"6et +" direc'ia 5i&ia"ei- N/ am ce %, *ic$ ai a&ut dre)tate- Nu te d!r !c4ii c+"d te ui'i la ea--- 5rei%,/mi dai +"t+l"ire +"tr/! *i$ mititic!8
/ A%cult,--- +"ce)u T!"# %cr+"i"d di" di"'i- ar 5i&ia" i/! lu, +"ai"te< -
/ Nu/mi (ace ! de!%e2it, )l,cere %, %tau de &!r2, cu u" c!)!i i/i e&it )e c+t e%te cu )uti"', / %)u%e ea$ +"t!rc+"d a)!i ca)ul-
/ Pr!2a2il "/ai )rea a&ut !ca*ia %, e&i'i de multe !ri +" &ia', / m+r+i detecti&ul- .i ! %, ai !ca*ia %, %tai i mai de% de &!r2, cu "!i$ dac, ! %, mai %tai cu g!rila a%ta- Aa c, "u (ace )e m!(tur!a%a$ dr,gu'!7 %/ar )utea %, ai "e&!ie de "!i +"tr/! 2u", *i-
5i"eri de dimi"ea',$ l!"d#e O>@ara c4em, )e T!"# +" 2ir!ul %,u$ ! camer, )r,(uit,$ cu u" 2ir!u 4!d!r!git i d!u, (!t!lii$ care (u%e%er, !dat, aurii- Irla"de*ul era +" c,ma, i &e%ta %a at+r"a de am2ele ),r'i$ "e+"c4eiat,$ re'i"ut, d!ar de la"'ul de aur de la cea%- P,l,ria +i era )u%, )e !c4i$ at+t de )r,2uit, +"ai"te$ +"c+t ),rea c, %e !di4"ete )e &+r(ul "a%ului- O 'igar, de (!i$ "ea)ri"%,$ dar )e 6um,tate me%tecat,$ !cu)a u"ul di" c!l'urile gurii %ale$ cu 2u*e ),tate de "ic!ti",-
/ Stai 6!%$ T!"# / +l i"&it, el- T!"# %e e3ecut,$ %im'i"du/%e (!arte )r!%t i +"tre2+"du/%e
ce mai +"%em"a i acea%ta- .tia c, de !2icei [email protected] d,dea !rdi"ele$ %t+"d +" c!l'ul te6g4elei- T!t ac!l! )rimea ra)!artele i +" ge"eral de ac!l! +i (,cea t!ate a(acerile- C+"d %e +"dura %, treac, la 2ir!u$ tre2uia %, (ie ce&a e3trem de im)!rta"t-
/ M/am g+"dit t!at, %,)t,m+"a la ti"e i la %itua'ia +" care te/ai &+r+t %i"gur$ T!"# / +"ce)u el- C!)!ii %/au )u% )e trea2,$ 2,iatule$ i "u au %,/i g,%ea%c, li"itea$ )+", "u &!r g,%i ce&a %,/'i )u", +" %)i"are- Fla"aga" e%te dat dracului i "u %e la%, c+"d i/a +"(i)t di"'ii +" ci"e&a- Mai r,u ca u" c+i"e tur2at- ac, ai di%)u"e de de%tui 2a"i$ ca %,/ i )!'i (i3a u" tri2ut %,)t,m+"al$ t!tul %/ar ara"6a$ dar di" ),cate$ "u ai )!%i2ilitatea- Aa c, &a tre2ui %, te %u)ui- Alt(el +"%eam", %, "e ducem cu t!'ii de r+),$ i eu i 2,ie'ii- C!)!ii &i" aici +" (iecare dimi"ea',$ +"cerc+"d %,/'i g,%ea%c, ce&a +" c!"t i %/ar )utea %, dea di" greal, )e%te altce&a- ac, &!r c!"ti"ua$ u" am,"u"t "u &a +"t+r*ia$ %, ia%, la i&eal, i a%ta ar +"%em"a rui"a )e"tru t!'i- =i" mult la ti"e dar dar "u )!t %, (iu "edre)t cu ceilal'i 2,ie'i$ T!"#- Nu )!t %,/i di%trug de dragul t,u- Aa c, te r!g %, "u mai &ii )e aici-
 
/ Nu/'i 2,ga )r!%tii +" ca)- =i" (!arte mult la ti"e i d!re%c %, lucr,m mereu +m)reu",$ dar )e"tru m!me"t &a tre2ui %, di%)ari$ alt(el !c4ii )!li'iei &!r (i t!t tim)ul a%u)ra "!a%tr, i a%ta ar +"%em"a rui"a-
/ P!ate c, ai dre)tate- ar cum r,m+"e cu )artea mea$ cu &e"iturile di" %c4emele i ideile )e care le/am dat 2a"dei8
/ I'i &ei )rimi )artea regulat- =i/! &!i trimite +" (iecare %+m2,t, "!a)tea la l!cul )e care +l &ei (i3a %i"gur- .i )!'i %, (ii %igur c, "u &!i +"cerca %, te +"el- I'i &ei )rimi )artea cu&e"it,$ (,r, "ici u" (el de re'i"eri- ar mai mult "u )!t- Nu )!t %, ri%c$ 'i"+"du/te +" )rea6ma mea- A (i "edre)t cu ceilal'i 2,ie'i-
Ii %tr+"%er, m+i"ile i T!"# )lec,$ g!"it di" cau*, c, !c4ii )!li'iei erau a'i"ti'i a%u)ra lui-
Pe c+"d trecea )ri" circium,$ +"dre)t+"du/%e %)re ieire$ u"ul di"tre ciracii lui [email protected]$ +i !)ti +" (ug,<
/ Am au*it c, 2,ie'ii lui Al i/au )u% +" g+"d %/! termi"e cu ti"e-
/ Au mai +"cercat ei i +"ai"te / r,%)u"%e T!"# cu r,ceal,$ / .tiu a%ta- ar de data acea%ta %+"t decii- Nu cred c/! %,
le mai %ca)i- /Mul'ume%c )e"tru a&erti%me"t / %)u%e T!"#- 5,d c/! %,
tre2uia%c, %, )!rt re&!l&erul la mi"e$ (,r, %, m, mai g+"de%c la ri%curile cu )!li'ia- T!t mai 2i"e %, (iu are%tat dec+t %,/ mi la% )ielea )e aici-
T!"# iei cu ate"'ie +" %trad,$ a)!i (,cu %em" g,r*ii; %ale$ care %t,tea +" )artea !)u%, a %tr,*ii$ (um+"d (!arte calm ! 'igare- B,iatul tra&er%, %trada$ ar,t+"d )arc, i mai (ragil dec+t era- " 2,iat de &re! d!u,*eci de a"i$ )ir)iriu$ cu (a'a al2ici!a%,$ cu ! 2,r2ie$ a)r!a)e i"e3i%te"t, i cu !c4i care ardeau ca d!i t,ciu"i-
 / Am )rimit ! +"tii"'are c, 2,ie'ii lui S)i"g!la %+"t )e urmele mele- .i "/am a%u)ra mea re&!l&erul- Mergem acum aca%, %,/mi iau artileria- ar ),*ete/m, 2i"e
El ! )!r"i re)ede +" %u%ul %tr,*ii$ !c4ii %,i c,ut+"d i %c!t!ci"d (iecare c!l'i!r$ +" tim) ce cel,lalt 2,iat mergea cam la trei*eci de )ai +" urm,$ cu m+"a drea)t, 2,gat, ad+"c +" 2u*u"arul dirt drea)ta de la 4ai",-
5i&ia" de&e"i%e cam "er&!a%, de c+"d cu raidurile )!li'iei c4iar +" a)artame"tul ei- Aa c, T!"# )lec, %i"gur la ci"emat!gra(-
America i"tra%e +" r,*2!i d!ar cu c+te&a *ile mai +"ai"te i )e ecra" a),ru u" a)el )e"tru &!lu"tari- T!"# %e +"tre2,$ r+*+"d$care &!r (i idi!'ii care %e &!r l,%a dui de ace%t a)el- Nu el$ +" !rice ca* Ce dat!ra el ',rii %ale8 Ce (,cu%e 'ara %a )e"tru el8 Ridea +"c, +" %i"ea %a$ c+"d ),r,%i %ala de ci"emat!gra(-
 
)e care/l %u(eri%e +" (a'a ca%ei 5i&ia"ei$ %+m2,t, "!a)tea- C!ti"d la drea)ta de )e %trada )ri"ci)al, i a)uc+"d/! )e !
%trad, mai +"tu"ec!a%,$ T!"# +i d,du de!dat, %eama c, %e mai aud i al'i )ai$ a(ar, de ai %,i- :"t!rc+"d ca)ul cu )recau'iu"e$ T!"# &,*u )e tr!tuarul !)u%$ )u'i" +" urma %a$ trei !ame"i$ merg+"d +" aceeai direc'ie- " (i!r +i %tr,2,tu c!r)ul i m+"a %a )i),i re&!l&erul )reg,tit +" 2u*u"arul di" drea)ta de la 4ai",-
Primul %,u g+"d (u %, %e c!"&i"g, c, era +"tr/ade&,r urm,rit i c, t!tul "u %e reducea la ! %im)l, c!i"cide"',- La )rimul c!l'$ ! a)uc, la %t+"ga i imediat m,ri )a%ul- Re)ede$ cei trei !ame"i tra&er%ar, %trada i/l urm,rir,$ a)r!a)e (ugi"d$ )+", ce %e ara"6ar, iar +" )!*i'ia l!r (a&!rit,$ )e tr!tuarul !)u% i )u'i" +" urma %a-
Nu mai +"c,)ea "ici ! +"d!ial,- T!"# +i d,du %eama c, mi%i/ u"ea l!r era %,/l a%a%i"e*e i c, "u ate)tau dec+t l!cul i m!me"tul )riel"ic ca %,/i )u", +" e3ecu'ie )la"ul- ac, ar (i ru)t/! la (ug,$ "/ar (i (,cut dec+t %, )reci)ite (!cul7 dac, ar (i %trigat du), a6ut!r$ re*ultatul "/ar (i (!%t di(erit- Oame"ii de )ri" cartier$ tiau c, dac, ci"e&a &rea %,/i c!"%er&e &ia'a$ e%te rec!ma"da2il %, "u %e !cu)e dec+t de a(acerile %ale )er%!"ale- Nu/i r,m+"ea lui T!"# dec+t ! %i"gur, )!%i2ilitate< %, ate)te ca ei %, de%c4id, (!cul i a2ia a)!i %, le r,%)u"d,-
T!"#$ ca t!'i ga"g%terii de alt(el$ "u/i d,dea %eama de %itua'ia +"gr!*it!are +" care %e g,%ea$ c!"du% la l!cul de e3ecu'ie$ "u de u" c,l,u$ ci de trei- Acea%ta$ )e"tru c, T!"#$ ca i ceilal'i ga"g%teri$ era li)%it de- imagi"a'ie-
La u" m!me"t dat !ame"ii +i %c4im2ar, )!*i'ia tra&er%+"d %trada$ %)re a a6u"ge e3act +" %)atele lui T!"#-
Cu"!%c+"d &al!area eleme"tului ;%ur)ri*,$ T!"# %e deci%e %,/i +"cerce "!r!cul- Cu ra)iditatea u"ei um2re %e re(ugie +"tr/u" ga"g i de%c4i%e u" (!c 2i"e %u%'i"ut- Re&!l&erele cel!r trei ga"g%teri r,%)u"%er, di" )li" i gl!a"'ele mucar, )eretele la mai )u'i" de ! 6um,tate de metru de T!"#$ &+6+i"du/i a)!i )e la urec4e- I" de),rtare$ T!"# )utea %, &ad, (l,c,rile i %, aud, +m)uc,turile )e care le trimetea$ ;garda %a de c!r);$ care %e g,%i%e t!t tim)ul la &re! ci"ci*eci de metri +" urm,- A%a%i"ii erau )ri"i +"tre d!u, (!curi-
 
de c!r); i +m)reu", ! ru)%er, la (ug, )e ! alee +"tu"ec!a%, care %e de%c4idea la drea)ta l!r-
/ Bra&!$ ai (,cut trea2, 2u", g+(+i T!"#$ +" tim) ce alergau$ +"ti"*+"d 2,iatului ! 4+rtie de d!u,*eci de d!lari- Am ;cur,'it; )e u"ul i l/am %c!% di" circula'ie )e altul- ar tre2uie %, tergem t!ate urmele- Aru"c,/'i re&!l&erul )e%te gardul de c!l!- T!"# a*&+rli i el re&!l&erul-
/ Acum$ c4iar dac, %+"tem )ri"i$ "u )!t de%c!)eri "imic a%u)ra "!a%tr,- ar "/am i"te"'ia %, m, la% de%c!)erit- Pe"tru !rice e&e"tualitate$ la ca),tul aleii "e de%),r'im- Caut, %, a6u"gi c+t mai de)arte cu )uti"', de l!cul +" care am dat lu)ta$ dar "u merge )rea re)ede$ ca %, "u atragi ate"'ia a%u)ra ta- ac, cum&a te aga',$ "u m/ai &,*ut t!at, %eara$ ai +"'ele%8 Ai (!%t la u" (ilm- Bi"e8
B,iatul (,cu %em" cu ca)ul c, a +"'ele%$ a)!i ! c!ti la %t+"ga i di%),ru +" +"tu"eric- T!"# ! lu, la drea)ta- I" ci"ci mi"ute a6u"%e%e de%tul de de)arte de l!cul u"de %e d,du%e lu)ta- ei alerga%e t!t tim)ul$ "u +"ceta%e ! cli), %, re(lecte*e- e%igur c, cel uci% (,cea )arte di" 2a"da lui Al S)i"g!la- P!li'ia c+"d +l &a de%c!)eri$ &a ti imediat ci"e l/ a uci% i de ce i &a +"ce)e %, r,%c!lea%c, !raul +" c,utarea lui- A&+"d +" &edere c, i 2a"da lui Al &a )!r"i acum ! lu)t, )e &ia', i )e m!arte +m)!tri&a lui$ T!"# g,%i c, lucrul cel mai "imerit ar (i %, %e dea )u'i" la (u"d$ m,car )e"tru c+te&a lu"i- ar +"c!tr! %, %e duc,8 Ce %, (ac,8 .i atu"ci +i ami"ti de a)elul )e care/l &,*u%e )e ecra"$ +" tim)ul %)ectac!lului- C4ic!ti %i"gur- A%ta ar (i cu ade&,rat "!%tim- Se &a +"r!la +" armat,-
S, (ac, acum armata$ +"%em"a %, %e 2ucure de ! %eam, de a&a"ta6e< "ime"i "u %e &a g+"di %,/l caute t!cmai ac!l!$ &a a&ea )rile6ul %, &!ia6e*e i +"c, (,r, "ici ! c4eltuial,$ %e &a a"tre"a +" tragerea cu )i%t!lul (,r, ca ci"e&a %, %e alarme*e$ etc-
R,*2!iul "u mai )utea %, dure*e mult$ !dat, ce America i"tra%e i ea %, lim)e*ea%c, lucrurile- Aa c, el %e &a 2ucura de ! &aca"', de c+te&a lu"i$ )e %!c!teala %tatului-
I"tre tim)$ %itua'ia %a era di"tre cele mai )r!a%te- Nu +"c,)ea "ici ! +"d!ial, c, )!li'ia +l &a c,uta imediat +" t!ate l!curile )e care !2i"uia %, le (rec&e"te*e- Nu +"dr,*"ea %, %e duc, "ici aca%,$ "ici la 5i&ia"$ "ici la [email protected]
/ A%cult,$ l!" / %)u%e el cu u" t!" %c4im2at- Aici e%te T!"#- M/am 2,tut cu c+'i&a 2,ie'i di" 2a"da lui S)ig"!la- Am !m!r+t u"ul i am r,"it altul- Aa c, m/am deci% %, ),r,%e%c !raul )e"tru c+t&a tim)$ (ii"dc, c!)!ii "/!r %, ai2, li"ite )+", "u m, &!r g,%i- .i a d!ri %, te &,d +"ai"te de )lecare- Adu/! i )e 5i&ia"- Nu +"dr,*"e%c %, &i" la ea aca%,$ "ici la ti"e- Aa c, (i3ea*, u" l!c de +"t+l"ire-
 
T!"# mai d,du u" tele(!" 5i&ia"ei$ a)!i !)ri ! tr,%ur, i ! )!r"i %)re adre%a i"dicat,- A)artame"tul %e g,%ea la eta6ul trei- T!"# urc, %c,rile i 2,tu %em"alul c!"&e"it- Ii de%c4i%e c4iar [email protected] Fu c!"du% +"tr/u" 4!l i )re*e"tat u"ei 2l!"de ele(a"ti"e;$ )e "ume Gertie-
  T!"# e3)lic, re)ede %itua'ia$ a)!i )la"ul %,u de a %e +"r!la +" armat,- [email protected] +l a)r!2, +" t!tul$ )r!mi'+"du/i %,/i trimit, 5i&ia"ei i d!am"ei Guari"!$ re%)ecti& c+te ! 6um,tate di" %umele ce i %e cu&e"eau lui T!"#$ )e tim)ul c+t ace%ta &a (i de)arte- T!cmai atu"ci %!%i i 5i&ia" i [email protected]$ d+"d d!&ad, de 2u"
%im'$ de%tul de rar +"t+l"it la cei di" %)e'a %a$ trecu cu 2l!"da Gertie +" camera de al,turi$ l,%+"du/i c+te&a mi"ute %i"guri- Re)ede$ T!"# +t e3)lic, lui 5i&ia" t!at, %itua'ia )recum i 4!t,r+rea )e care ! lua%e
/ ar %/ar )utea %, (ii uci%$ !2iect, ea- T!"# r+"6i-- / Cred c, e%te )re(era2il dec+t %, %tau aici- Ar +"%em"a %,
(iu ;cur,'at de 2a"da lui S)i"g!la$ %au trimi% c+'i&a a"i la )uc,rie de )!li'ie-
/ar$ T!"#$ "u )!t %, tr,ie%c (,r, ti"e %ug4i', 5i&ia"- / Am ara"6at cu O>@ara %,/'i trimit, 2a"ii mei %,)t,m+"al -
r,%)u"%e T!"#$ d+"d d!&ad, de )rice)ere +" materie de (emei- Aa c, "u ! &ei duce t!cmai )r!%t c+te&a lu"i )+", c+"d &i" +"a)!i- .i )!'i %, (ii %igur, c, &!i &e"i / "ici %, "u te +"d!ieti de ace%t lucru- ar %)er / i &!cea lui de&e"i dur, / c, te &!i g,%i ate)t+"du/m,$ "u8
/ a$ T!"# %cum) )!'i %, (ii %igur de a%ta Acum %e at+r"a de el$ %,rut+"du/l cu (urie i )l+"g+"d cu
4!4!te- / A4$ de/ai ti cum te iu2e%c Te im)l!r$ +"t!arce/te c+t de
cur+"d El ! %,rut, cu t!at, )uterea care +l (,cu%e$ %, ucid, )e"tru
ea$ a)!i ),r,%i a)artame"tul +"t!&,r,it de O>@ara$ 4!4!tele i rug,mi"'ile ei r,%u"+"du/i +"c, +" urec4i-
 
CAPITOLL T!"# (,cu ade&,rate mi"u"i de &ite6ie- etaat la ! c!m)a"ie
de mitraliere$ +i uimi %u)eri!rii cu calmul %,u remarca2il +" cele mai grele +m)re6ur,ri- O(i'erii "u a&eau de u"de %, tie c, ri%cul "u era ce&a "!u )e"tru T!"# i c, ace%tuia i %e ),rea de/a dre)tul ciudat (a)tul c, la atac e%te %u%'i"ut de mii da t!&ar,i de/ai %,i- Tra"eele re)re*e"tau de a%eme"ea ! )r!tec'ie cu t!tul "!u,$ ce&a ce "u e3i%ta +" lu)tele di" !ra- Aa c, )e"tru T!"#$ r,*2!iul %e d!&edi a (i ! %im)l, di%trac'ie$ +" care %e a*&+rli cu t!t e"tu*ia%mul +" mai )u'i" de a%e %,)t,m+"i$ de&e"i%e %erge"t de c!m)a"ie- Oame"ii$ (ii"d ',ra"i +" ma6!ritate i )ri" urmare "ea&+"d "imic c!mu" cu el$ "u/l %im)ati*au ca !m$ dar t!tui +i urmau )retuti"/ de"i$ )e"tru c, a&ea +" el acel ce&a care/l (,cea e( +" !c4ii !ame"il!r %,i- I"tr/! "!a)te$ T!"# %e +"trecu )e %i"e- Lu)ta %e d,dea +"tr/! ),durice i era (!arte +"&eru"at,-
I" t!iul ei$ T!"# a),ru%e di" +"tu"eric cl,ti"+"du/%e$ )urt+"d (" %)ate )e c,)ita" care era r,"it i terg+"du/i "e+"cetat %+"gele care +i i"tra +" !c4i- ar "u g,%i%e +" 6urul %,u dec+t %!lda'ii cu)ri"i de )a"ic,$ de!arece r,m,%e%er, (,r, !(i'er %u2 (!cul duma"- T!"# l,%a%e 2i"i!r )e c,)ita"$ d+"du/l +" gri6a a d!i !ame"i ca %, (ac, ;ce )!t; )e"tru d+"%ul- A)!i$ terg+"du/i li"itit %+"gele care +l !r2ea$ lua%e c!ma"da cu u" calm de%,&+rit-
I" *!ri$ %)re uimirea %a$ C!l!"elul de%c!)eri%e )e T!"# )e u" delu!r i %u)ra&eg4i"du/i cele trei c!m)a"ii$ )e care le i"%tala%e +" )!*i'iile duma"e- T!"# %ta li"itit$ cercet+"d +"ti"derea cu !c4ii (,r, %,/i )e%e de )r!iectilele care %e %),rgeau +m)re6urul %,u- Pici!arele %ale erau de*g!lite i )li"e de "!r!i iar ca)ul +i era +"&elit +" 2ati%te +"%+"gerate i )etice ru)te di" c,maa %a7 d!ar gura i !c4ii +i r,m,%e%er, "eac!)erite-
/ E3tra!rdi"ar 2,iat e3clama%e c!l!"elul- S, ia c!ma"da a trei c!m)a"ii i %, le c!"duc, mai 2i"e ca u" mai!r ac, "em'ii ar (i ),tru"% +" )!*i'ie$ am (i (!%t cu t!'ii )ierdu'i-
/ A%cult, %e adre%, ei +"tr/u" t+r*+u lui T!"# di" ad,)!%tul tra"eei$ de u"de +"cerca %,/i dea %eama de )!*i'ia regime"tului %au/ c!2!ar, de ac!l! l du/te %,/'i )a"%e*i r,"ile-
/ Nu a&em !(i'err,%)u"%e T!"# cu +"c,),'+"ate- Ma6!ritatea au (!%t ucii +" tim)ul "!)'ii$ iar re%tul au (!%t r,"i'i$ aa c, i/am trimi% %,/i )a"%e*e- Nu %/ar (i l,%at dui la i"(irmerie dac, "u i/ar (i )ierdut cu"!ti"'a-ar de!arece t!'i au lei"at imediat$ t!tul a mer% ca )e r!ate- Oame"ii de aici / i de%em", )!*i'ia cu u" ge%t larg / lu)t, mi"u"at c+"d au i"amicul +" (a',-ar de&i" )u'i" cam "er&!i c+"d )r!iectilele &i" di" aer$ (,r, ca i"amicul %, (ie &i*i2il- Aa c, le )!rt eu de gri6,$ )+", la &e"irea !(i'eril!r-
 
ca &reu" )r!iectil %,/i ia ca)ul - A)!i ridic, &!cea$ +"t!rc+"du/%e di" "!u %)re T!"#-
/ S+"t c!l!"elul Rile#- 5!i trimite )e c,)ita"ul St!"e %a ia +" gri6, !ame"ii dumitale- .i )e"tru "umele lui um"e*eu$ +"dur,/'e i c!2!ar, imediat de ac!l! u"de te/ai c!c!'at u/ te i/'i )a"%ea*, imediat r,"ile- Nu mi/a ierta "ici!dat, %, )ierd di" )rici"a "em'il!r u" !m de talia dumitale-
Aa c,-T!"# c!2!r+ deda )!%tul %,u de !2%er&a'ie$ %alut, )e c!l!"el care/i %tr+"%e m+"a +" t,cere$ a)!i ! ))r"i$ e*it+"d$ c,tre )!%tul de a6ut!r-
 I"ai"te ca *iua %, ia %(+rit$ c!l!"elul era +" )!%e%ia u"ei )!&e%tiri am,"u"'ite$ a%u)ra (elului cum decur%e%e lu)ta +" cur%ul "!)'ii7 u" ra)!rt (u trimi% la cartierui ge"eral aliat$ ra)!rt care ar (i (,cut urec4ile lui T!"# %, 'iuie$ dac, ar (i a&ut !ca*ia %,/l aud,- Ii ac!rda%er, Crucea de R,*2!i i -S-C-/ ul i T!"# +i +"tre2,$ )e"tru ce7 (,cu%e d!ar ceea ce (u%e%e %ilit %, (ac,$ acelai lucru )e care l/ai (i (,cut i +"tr/! lu)t, de %trad,-
I"tr/u" t+r*iu &e"i i armi%ti'iul- T!"# (u trimi% aca%a- Era de alt(el )re)arat )e"tru acea%t, e&e"tualitate- Fii"d u" 2u" 6uc,t!r de c,r'i$ lua%e di" tim) m,%uri i )r!(it+"d de "ai&itatea camara*il!r$ adu"a%e ! mic, a&ere$ t!tali*+"d %uma de a%e mii de d!lari- Pe acetia +i )urta +"tr/u" (el de 2r+u$ +m)re6urul ci"g,t!arei$ )e %u2 &e%t!"- ar trecu%e )ri" m!me"te$ +" t!iul lu)tel!r di" Fra"'a$ c+"d ar (i dat t!'i d!larii$ d!ar )e"tru ! !r, )etrecut, cu 5i&ia"-
u), ce +l )er(ec'i!"a%e +" t!ate (elurile )!%i2ile de a ucide i du), ce +l c,li%e t!t cura6ul "ece%ar )e"tru a %e a*&+rli +" !rice a&e"tur, !ric+t de 4a*ardat,$ %tatul %e ate)ta acuma ca$ du), li2erarea %a$ T!"# %a de&i", cet,'ea"ul cel mai )a"ic di" lume- ar %e +"ela- Era u" lucru u!r de cerut !ric,rui altul- ar im)!%i2il de cerut lui T!"# Guari"!
El &e"i aca%, cu ! (a', "!u, i ! mul'ime de idei )e care de a2ia ate)ta %, le )u", +" a)licare- Idei care urmau %,/i aduc, )r!(ituri e3ce)'i!"ale$ dei +" detrime"tul c!lecti&it,'ii- ar de a%ta +i ),%a lui T!"#8
N!a)tea di" ),durice$ care +i adu%e%e lui T!"# ! (aim, de er!u i c+te&a medalii / )e care le )urta +"tr/u" 2u*u"ar i"teri!r$ "el,%+"d %, %e &ad, "ici m,car )a"glicile / +i mai adu%e%e ce&a< !