of 10 /10
1 Topološka optimizacija betonskih konstrukcija mr.sc. Igor Gukov, dipl.ing.građ. Tri osnovna tipa optimizacije struktura 1. Dimenzionalna optimizacija (sizing optimization) 2. Optimizacija oblika (shape optimization) 3. Topološka optimizacija (topology optimization) Dimenzionalna optimizacija Optimizacija oblika Topološka optimizacija Topološka optimizacija

Topološka optimizacija betonskih konstrukcija Tri osnovna tipa

Embed Size (px)

Text of Topološka optimizacija betonskih konstrukcija Tri osnovna tipa

 • 1

  Topoloka optimizacija betonskih konstrukcija

  mr.sc. Igor Gukov, dipl.ing.gra.

  Tri osnovna tipa optimizacije struktura

  1. Dimenzionalna optimizacija (sizing optimization) 2. Optimizacija oblika (shape optimization)3. Topoloka optimizacija (topology optimization)

  Dimenzionalna optimizacijaOptimizacija oblika

  Topoloka optimizacija Topoloka optimizacija

 • 2

  Optimizacija konzolne reetke Optimizacija konzolne reetke

  Primjer 1 dva truss elementa Primjer 1

  Moment inercije

  Sila u tapu

  Naprezanje

  Primjer 1 - funkcija volumena

  Prva derivacija funkcije volumena

  Primjer 2 - parabolini luk

 • 3

  Primjer 2 - parabolini luk

  2

  8M w LHh h

  = =

  -horizontalna sila u luku

  V w x= -vertikalna sila u luku 2 2F V H= + -uzduna sila u luku

  FA

  = -povrina poprenog presjeka

  Primjer 2 - funkcija volumena luka

  Modeli s veim brojem

  elemenata

  Problem traenja minimuma funkcije

  Derivacija pokazuje smjer pada funkcije U viedimenzionalnom prostoru

  1 2 3( , , )if f x x x x=

  0i

  fx

  =

  2

  2 0i

  fx

  >

 • 4

  Metoda tangente Heuristike metode i umjetna inteligencija

  Primjena:

  Za rjeavanje "mutnih" problema, koji se ne mogu dobromatematiki formulirati

  Za probleme optereene "kombinatorikom eksplozijom".

  Problem 8 dama ahovska ploa dimenzija nxn

  Na ploi svako polje moe imati jednu od etiri ponuene boje.

  Cilj je razmjestiti polja na nain da nemajususjeda s istom bojom

  Heuristike metode i umjetna inteligencija

  Metode Monte CarloEkspertni sustaviNeuralne mreeFuzzy logikaGenetski algoritmiEvolucijsko programiranjeSimulirano kaljenjeTabu algoritamMravlja kolonijaovjek u petlji

  Ekspretni sustavi

  Pravila:

  Pr 1. AKO m TADA p b, c, d

  Pr 2. AKO g ILI m TADA r

  Pr 3. AKO f TADA g

  Pr 4. AKO f I e TADA m

  Pr 5. AKO a I d TADA f

  Pr 6. AKO b TADA a

  Pr 7. AKO b I c I d TADA e

  IF .... THEN

 • 5

  Neuronske mree 60 ulaza 6 skrivenih 2 izlaza

  Trenirana mrea-prepoznavanje govoraMarko

  Maja

  0.01

  0.99

  0.99

  0.01

  Genetski algoritmi (GA)

  su heuristike metode optimiranja zamiljeni kaoimitacija prirodne evolucije.

  potraga za jedinkom koja je najbolje prilagoenauvjetima koji vladaju u okolini.

  prirodnom selekcijom se biraju jedinke koje epreivjeti i stvoriti potomstvo

  Primjena GA

  Problem trgovackog putnika. Projektiranje komunikacijske (cestovne, vodovodne, ...) mree. Odreivanje parametara neuronske mree. Financijske i ekonomske analize i planiranje. Optimiranje funkcija, Rjeavanje kombinatorikih problema, teorija igara, Raspoznavanje uzoraka, Problem rasporeda

  Osnovni pojmovi GA

  Gen jedinicna informacijaKromosom (jedinka) skup gena, predstavlja jedno rjeenje

  zadanog problemaPopulacija skup jedinki u i-tom koraku algoritmaFunkcija cilja mjera kvalitete pojedinog rjeenja (jedinke)

 • 6

  Genetski algoritmi

  Algoritam:Stvori pocetnu populacijuIzracunaj vrijednost funkcije cilja za sve jedinkePonavljaj:

  kopiraj k najboljih jedinki u novu populacijuponavljaj dok se ne popuni nova populacija

  odaberi dva roditeljarekombinacijom stvori potomkeumetni potomke u novu populaciju

  ponavljaj dok se ne obavi zadani broj mutacijaodaberi slucajni genmutiraj

  izracunaj vrijednost funkcije cilja za sve jedinke

  Problem trgovakog putnika

  Lista gradova:1) London 2) Zagreb 3) Rome 4) Tokyo5) Venice 6) Singapore 7) Washington 8) Brasilia

  Lista1 (3 5 7 2 1 6 4 8)Lista2 (2 5 7 6 8 1 3 4)

  Genetski algoritmi

  Roditelj1 (3 5 7 2 1 6 4 8) Roditelj2 (2 5 7 6 8 1 3 4)

  Dijete (5 8 7 2 1 6 3 4) Prije: (5 8 7 2 1 6 3 4)

  Poslije: (5 8 6 2 1 7 3 4)

  Genetski algoritmi - mutacija

  Genetski algoritmi - krianje

  1011001

  1011001

  0111010

  0111010

  XX

  0111001

  0111001

  1011010

  1011010

  Genetski algoritmi - mutacije

  1011001

  1011001

  1011011

  1011011

 • 7

  Primjer GA: udaljenost = 941 Primjer GA: udaljenost = 652

  Primjer GA: udaljenost = 420 Primjer GA: razvoj iteracija

  Odreivanje struttie modela - konzolaVeliine glavnih normalnih naprezanja:

  ( ) ( )2 21 0.5 0.25x y x y xy = + + + ( ) ( )2 22 0.5 0.25x y x y xy = + +

  Kut djelovanja glavnih normalnih naprezanja:

  22 xy

  x y

  tg

  =

 • 8

  Uvjet vrstoe za dvoosno stanje naprezanja prema HMH teoriji:

  2 21 2 1 2ekv = + 2 2 3ekv x y x y xy = + +

  Uvjet vrstoe za troosno stanje naprezanja prema HMH teoriji:

  ( ) ( ) ( )2 2 21 2 2 3 3 112ekv

  = + +

  Jednoosno savijanje s poprenom silom:

  2 23ekv = +

  Topoloka optimizacija zidnog nosaa, 3D model

  Topoloka optimizacija zidnog nosaa, 3D model Problemi topoloke optimizacije

 • 9

  Utjecaj gustoe mree

 • 10

  Simetrino optereenje Nesimetrino optereenje

  3D model brick elementi