of 23 /23
Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran MUHAMMAD SAZELY BIN BOHARI IPG KPI

Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  • Upload
    enid

  • View
    80

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran. MUHAMMAD SAZELY BIN BOHARI IPG KPI. Soalan 1 Sebagai guru, adakah anda fikir anda sudah bersedia dari segi kemahiran teknikal dan pengurusan untuk menyediakan pelajar-pelajar anda - PowerPoint PPT Presentation

Text of Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Page 1: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Topik 10:Integrasi TMK dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

MUHAMMAD SAZELY BIN BOHARI

IPG KPI

Page 2: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Soalan 1Sebagai guru, adakah anda fikir anda sudah

bersedia dari segi kemahiranteknikal dan pengurusan untuk

menyediakan pelajar-pelajar andamenghadapi persekitaran yang banyak

bergantung kepada TMK?Bincangkan dalam kelas tutorial anda.

.

Page 3: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Keperluan Menggunakan TMK dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

• Pelaksanaan penggunaan TMK dalam pendidikan memberi kesan pencapaian objektif pembelajaran, motivasi dan hubungan antara pelajar.

• Satu kajian yang dijalankan oleh Knezek (1999) mendapati pelajar:

Page 4: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

• Menunjukkan kemampuan berfikir pada tahap kognitif yang lebih tinggi semasa belajar menggunakan komputer.

• Mampu menganalisa masalah, melakukan penilaian kendiri dan mengemukakan persoalan-persoalan yang relevan.

• Membentuk strategi untuk berkerjasama dengan rakan-rakan.

• Bermotivasi, lebih berminat dan lebih yakin dengan diri mer

Page 5: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Perspektif tentang TMK dalam pendidikan boleh kategorikan sebagai:

Page 6: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 7: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Sejarah Aktiviti dan Penggunaan Bahan Berasaskan Komputer;

Page 8: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 9: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 10: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 11: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Bagaimanakah peranan guru dan pelajar dalam persekitaran pembelajaran

berasaskanTMK?

Page 12: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 13: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 14: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 15: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 16: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 17: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Taylor (2002) mengenalpasti tiga mod penggunaan komputer dalam pendidikan iaitu:

Page 18: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 19: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Page 20: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Rumusan;• Persekitaran pembelajaran masakini hendaklah

mampu menyediakanpelajar untuk masa depan sama ada mereka memasuki alam perkerjaanatau memasuki institusi pendidikan tinggi.

• Pelaksanaan penggunaan TMK dalam pendidikan memberi kesan kepada pencapaian objektif pembelajaran, motivasi dan hubungan antara pelajar.

• TMK dalam pendidikan hendaklah diasaskan kepada teori-teori pendidikan dan kaedah-kaedah yang sesuai dan tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi yang ada.

Page 21: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

• Pengintegrasian TMK dalam pendidikan telah memberi kesan yang mendalam terhadap fungsi guru, fungsi pelajar dan penggunaan ruang di dalam kelas.

• Untuk melaksanakan pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran peggunaan teknologi.

Page 22: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

.

• Mod penggunaan TMK ialah sebagai:– Pengajar (Tutor);– Pelajar (Tutee); dan– Alat (Tool)

Page 23: Topik 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

SEKIAN

Terima Kasih

.