of 17 /17
1 Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu Giá trị tổng quát vì lợi ích toàn cầu 2011

Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

Embed Size (px)

Text of Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

Page 1: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

1

Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

Giá trị tổng quát vì lợi ích toàn cầu 2011

Page 2: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

2

BÁO CÁO THỰC TRẠNG TÌNH NGUYỆN TOÀN CẦU 2011

© Chương trình Tình nguyện LHQ, 2011

Xuất bản bởi: Chương trình Tình nguyện LHQ (UNV)Dịch bởi : Chương trình Tình nguyện LHQ tại Việt Nam Thiết kế bởi: Baseline Arts, United Kingdom; Shubh Chakraborty (cover idea)

Bản tổng quan này được xuất bản trên internet và có bản in bằng các thứ tiếng Ả rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban NhaMời tham khảo trang: www.unvolunteers.org/swvr2011

Việc in ấn bất kỳ phần nào của chế bản này đều phải được sự đồng ý của UNV

Page 3: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

3

NHÓM THỰC HIỆN

NHÓM THỰC HIỆN BÁO CÁO

Chủ bútRobert Leigh

Nhóm nghiên cứu và chấp bútDavid Horton Smith (Chuyên viên nghiên cứu cấp cao), Cornelia Giesing, María José León, Debbie Haski-Leventhal, Benjamin J. Lough, Jacob MwathiMati, Sabine Stras-sburg

Biên tậpPaul Hockenos

Những phân tích và khuyến nghị chính sách trong báo cáo này không thể hiện quan điểm của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. Việc nghiên cứu và chấp bút cho báo cáo là thành quả của Nhóm thực hiện Báo cáo thực trạng tình nguyện toàn cầu và nhóm cố vấn do Flavia Pansieri, Trưởng đại diện, Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc lãnh đạo.

Giám đốc dự ánAygen Aytac

Chuyên viên truyền thông Lothar Mikulla

Nhóm hỗ trợ hành chính Vera Chrobok, Johannes Bullmann

Page 4: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

4

BÁO CÁO THỰC TRẠNG TÌNH NGUYỆN TOÀN CẦU 2011

Tình nguyện hiện hữu trong mọi xã hội trên thế giới. Ở mỗi nền văn hoá và với những thứ tiếng khác nhau, những khái niệm định nghĩa nó cũng như hình thức thể hiện bằng câu chữ lại khác nhau. Nhưng giá trị bao hàm trong những hành động tình nguyện thì lại mang tính phổ quát và tương đồng: đó là một đam mê đóng góp cho lợi ích chung, hoàn toàn tự nguyện và không hề kỳ vọng được đền đáp bằng vật chất. Động cơ thúc đẩy tình nguyện viên là những giá trị như công lý, công bằng và tự do như được đề cập trong Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Một xã hội hỗ trợ và khuyến khích các hình thức tình nguyện khác nhau dường như cũng là một xã hội luôn củng cố phúc lợi cho cư dân của mình. Xã hội thất bại trong việc nhìn nhận và điều phối đóng góp của tình nguyện viên tức là cũng tự từ chối những đóng góp đáng có cho lợi ích xã hội. Khi công bố Năm Quốc tế người tình nguyện (IYV) 10 năm về trước, cộng đồng quốc tế công nhận những đóng góp cần thiết của tình nguyện viên tới tiến trình phát triển và sự gắn kết và của cộng đồng và dân tộc. Nhưng, khi chúng ta cố gắng đẩy nhanh tiến độ đạt được mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015, những đóng góp của tình nguyện viên không phải lúc nào cũng được coi là nhân tố trong các chiến lược phát triển và thường được gạt ra bên lề các cuộc tranh luận về phát triển. Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) thực hiện báo cáo đầu tiên của LHQ về vấn đề tình nguyện như là một trong những hoạt động đánh dấu kỷ niệm 10 năm Năm quốc tế người tình nguyện (IYV+10). Bằng việc nhấn mạnh những tiềm năng chưa được ghi nhận của công tác tình nguyện, báo cáo này còn chỉ ra rằng cấu trúc phát triển hiện tại là chưa đầy đủ ở điểm nó bỏ qua những đóng góp mà tình nguyện viên có thể mang lại. Trong hai thập kỷ qua, UNDP đã nâng cao khái niệm về sự phát triển con người, kêu gọi nhân rộng lựa chọn và tự do của con người đồng thời nâng cao khả năng kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khoẻ cho người dân để họ

được giáo dục và hưởng thụ những điều kiện vật chất cơ bản nhất. Báo cáo Phát triển con người đã cho thấy tính hiệu quả của hoạt động phát triển cần được đo lường không chỉ bằng GDP trên đầu người mà còn bao gồm cả giới hạn mà các lựa chọn của con người được mở rộng và giúp phát triển chất lượng cuôc sống. Mô hình phát triển con người đặt con người làm trung tâm của sự phát triển. Báo cáo của UNV cũng đi theo hướng đó, nhận biết sự quan trọng của những thành tựu phi vật chất tới phúc lợi của cá nhân và của toàn xã hội. Sự phát triển vật chất - sức khoẻ, giáo dục và việc làm chính đáng - vẫn giữ nguyên tầm quan trọng nhưng sự tham gia, trao quyền và quyền công dân năng động, những biểu hiện mạnh mẽ của chủ nghĩa tình nguyện, lại là tối thiết. Báo cáo phát triển con người toàn cầu 2010 đã viết “Đặt con người làm trung tâm của sự phát triển có nghĩa là làm quy trình phát triển trở nên công bằng, phổ rộng và giúp người dân trở thành những thành phần năng động của sự thay đổi”. Báo cáo của UNV chỉ ra rằng tình nguyện là một cách thức vô cùng hiệu quả để xây dựng năng lực của người dân ở mọi xã hội và cấp độ. Tại UNDP, chúng tôi tin rằng hỗ trợ các nước xây dựng nền móng, năng lực và chính sách thúc đẩy những thay đổi đột phá. Chính sách có hiệu quả cần phải mang lại sự thay đổi cho tầng lớp thường dân. Các chiến lược được ấp ủ từ những hành động ở cấp cộng đồng có thể giúp đạt được những thành quả đó. Báo cáo này có thể sẽ mở màn cho các cuộc đối thoại và thúc đẩy nhận thức về những đóng góp của hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực hoà bình và phát triển.

Helen ClarkGiám đốc, Chương trình Phát triển LHQ

LỜI MỞ ĐẦU

Page 5: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

5

LỞI MỞ ĐẦU VÀ LỜI TỰA

Báo cáo này tập trung vào những giá trị phổ quát Báo cáo này tập trung vào những giá trị phổ quát thúc đẩy nhân dân trên khắp thế giới xây dựng những lợi ích chung và ảnh hưởng của các hoạt động tình nguyện đối với các xã hội và cá thể. Chúng tôi tin rằng sức mạnh của các hoạt động tình nguyện đẩy mạnh hợp tác, khuyến khích tham gia và đóng góp cho lợi ích của cá nhân và của toàn xã hội. Hoạt động tình nguyện được công nhận là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển từ 10 năm trước , vào năm 2001 khi 126 Quốc gia thành viên thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ vào cuối năm IYV. Nghị quyết này đưa ra một lượng lớn những khuyến nghị chính sách tới các chính phủ, các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác về các phương thức để quảng bá và hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện. Kể từ đó tới nay, đã có những động thái tích cực trong việc thực thi các khuyến nghị này. Mặc dù vậy, khi chúng ta đánh dấu kỷ niệm IYV+10,những đóng góp của các hoạt động tình nguyện vẫn mới chỉ được công nhận một phần. Nó vẫn chỉ là một phương án dự bị hơn là một bộ phận cấu thành của các chương trình được thiết kế nhằm thúc đẩy sự tham gia của công dân và phúc lợi xã hộiVới báo cáo này, chúng tôi hy vọng sẽ đi tiên phong trong việc công nhận các hoạt động tình nguyện như một nhân tố quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững và công bằng của các cộng đồng và dân tộc. Trong bối cảnh môi trường thay đổi một cách nhanh chóng, các hoạt động tình nguyện lại vô cùng bền bỉ. Hình thức thể hiện có thể khác nhưng những giá trị trung tâm về sự đoàn kết và cam kết vẫn rất mạnh mẽ và phổ quát. Chúng có thể tìm thấy ở tất cả các nền văn hoá và xã hội và là cách thể hiện thật sự tính nhân văn chung.Người ta ngày càng nhận ra được sự cần thiết phải thay đổi những sản phẩm thiếu bền

vững và thói quen tiêu dùng. Việc này cũng có thể làm thay đổi cả những động cơ chính trị. Và tương tự nó cũng đòi hỏi sự cam kết cũng như tham gia tích của của công dân. Hoạt động tình nguyện không phải thần dược cho tất cả mọi vấn đề của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, nó là một nhân tố quan trọng đối với bất kỳ chiến lược nào nhận thức được các quy trình không thể được đo lường chỉ thong qua kết quả kinh tế và rằng các cá thể không chỉ được truyền cảm hứng chỉ bằng ý thích cá nhân mà còn bằng những giá trị và niềm tin sâu đậm. Trong những chương tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra rất nhiều ví dụ về những biến đổi mà tình nguyện viên đã trải qua và cống hiến. Chúng tôi chỉ ra vì sao hoạt động tình nguyện mang tính quyết định tới sự phát triển con người. Quan trọng hơn, chúng tôi đề cập một xã hội loài người thực sự cần được vận hành bởi những giá trị niềm tin, đoàn kết và tôn trọng, những giá trị đã truyền cảm hứng cho tất cả tình nguyện viên. Khi chuẩn bị báo cáo đầu tiên của LHQ về hoạt động tình nguyện, chúng tôi cũng đã liệt kê một loạt những vấn đề về khái niệm và phương pháp luận. Chúng tôi ý thức rõ ràng rằng cần thêm những nghiên cứu sâu hơn nữa để có thể trau chuốt lại những hiểu biết của chúng tôi về bản chất cũng như giới hạn của biểu hiện mang tính nhân văn này. Báo cáo này là đại diện cho điểm khởi đầu cho một cuộc tranh luận rộng rãi hơn, chứ không phải là một câu trả lời khẳng định. Trong những năm tiếp theo chúng tôi dự định sẽ trau dồi những hiểu biết của mình về động lực, quy mô, giá trị và ảnh hưởng của hoạt động tình nguyện trên toàn thế giới.

Flavia PansieriTrưởng đại diện, Chương trình Tình nguyện LHQ

Lời tựa

Page 6: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

6

Page 7: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

7

Tình nguyện là hình thức thể hiện căn bản mối quan hệ của con người. Tình nguyện cho thấy nhu cầu của con người được tham gia vào xã hội và để họ cảm thấy quan trọng đối với những người khác. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng những mối quan hệ xã hội ấn chứa trong hoạt động tình nguyện là quan trọng đối với từng cá nhân và đối với lợi ích xã hội. Các đặc tính của tình nguyện nằm trong các giá trị trong đó có đoàn kết, tương hỗ, tin tưởng, sự sở hữu và trao quyền và tất cả những thứ đóng góp đáng kể vào chất lượng cuộc sống.

Người dân trên toàn thế giới tham gia vào các hoạt động tình nguyên vì nhiều lý do khác nhau: giúp xoá đói và cải thiện y tế và giáo dục cơ bản, cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh, xử lý các vấn đề môi trường và biến đỏi khí hậu, giảm thiểu nguy cơ thiên tại, và chống loại trừ xã hội và xung đột vũ trang. Trong tất cả các lĩnh vực này, tình nguyện đóng góp vào hoà bình và phát triển bằng cách nâng cao phúc lợi của người dân và của cộng đồng. Tình nguyện cũng đóng vai trò xương sống của rấy nhiều tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế và các tổ chức dân sự phác cũng như các phong trào chính trị, xã hội. Nó hiện diện trong khu vực quần chúng và đang dần trở thanh một mối quan tâm của khu vực kinh tế tư nhân.

Sự công nhận các hoạt động tình nguyện ngày càng tang trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Liên hợp quốc công bố Năm quốc tế Người tình nguyện 2001, nhưng xu thế này vẫn bị hiểu sai và coi nhẹ. Mối lien hệ chặt chẽ giữa các hoạt động tình nguyện với các hoạt động hoà bình và phát triển con người thường bị bỏ qua. Đã đến lúc những đóng góp của các hoạt động tình nguyện tới chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội cần được hiểu là một phần đã bị lãng quên trong mô hình phát triển mà phát triển kinh tế được coi là yếu tố chủ đạo. Mặc dù vậy, báo

cáo Phát triển con người đầu tiên của UNDP đã chỉ ra rằng Người dân có thể làm chủ cuộc sống mà họ trân trọng. là mới thực sự là tài sản của quốc gia. Phát triển nghĩa là mở rộng các cơ hội để người dân có thể tự chủ được cuộc sống mà họ tran trọng. Phát triển kinh tế chỉ là một phương cách nhằm mở rộng các cơ hội đó.

Tình nguyện là một phần trong những hoạt động giàu tính nhân văn, mà sự hiện diện chưa được hiểu đầy đủ và chưa được nhắc đến trong các tranh luận về phát triển, cụ thể trong các mô hình của Mục tiêu Thiên niên kỷ. Điều này không có nghĩa là phủ nhận những sự phát triển đáng kể kể từ năm Quốc tế Người tình nguyện trong việc phát triển thế giới, nhằm đáp lại bốn chủ đề chính của năm, theo thứ tự gồm tăng cường sự công nhận, điều phối, mạng lưới và quảng bá cho hoạt động tình nguyện. Các chính phủ đã phát triển một danh mục những khuyến nghị cho các giải pháp hỗ trợ hoạt động tình nguyện. Việc này được nhắc đến trong nghị quyết số 56/38 của Đại hội đồng liên hợp quốc năm 2001 và được bổ trợ bằng những nghị quyết bổ sung sau đó. Những khuyến nghị này cũng nhấn mạnh những báo cáo từ trước của Tổng thư ký Liên hơp quốc.

“Người dân là tải sản của mỗi quốc gia.”Báo cáo phát triển con người UNDP (1990).

Tóm tắt

Mở rộng quan niệm xem tình nguyện là một phần bổ sung quan trọng của kế hoạch phát triển quốc gia trong các chính sách hợp tác phát triển. Công nhận và thiết lập một cách chiến lược những hình thức tình nguyện tự lực truyền thống vốn rất phong phú sẽ mở ra những hướng mới để lien tục hỗ trợ cho nội lực phát triển. Xây dựng cầu nối trong quan niệm của công chúng tại mỗi quốc gia có hoạt động hỗ trợ phát triển giữa hoạt động tình nguyện trong nước và tại các nước nhận hỗ trợ cũng giúp tiếp nhận hỗ trợ từ cộng đồng đối với hợp tác phát triển.

Nguồn: UNGA. (2002b).

BOX O.1 : Tình nguyện là một phần quan trọng của Kế hoạch phát triển

Page 8: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

8

STATE OF THE WORLD’S VOLUNTEERISM REPORT 2011

Thởi điểm của báo cáo này, một thập kỷ sau Năm Quốc tế Người tình nguyện, rất quan trọng bởi vì nó rơi vào đúng thời điểm của những tranh luận về các hình thức xã hội mà chúng ta hướng tới, vì chính thời đại của chúng ta và thế hệ sau này. Toàn cầu hoá nhanh chóng thay đổi những trào lưu văn hoá và xã hội, mang lại lợi ích cho một số người những cũng loại trừ và đẩy một số khác sang bên lề. Rất nhiều người cảm thấy họ mất kiểm soát cuộc sống của chính mình. Tình nguyện là một cách giúp con người tham gia vào cuộc sống của cộng đồng và xã hội. Khi làm thế, họ sẽ có thêm cảm giác được sở huvà được hoà nhập và họ cũng có khả năng ảnh hưởng lên định hướng của cuộc đời.

Không có bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử mà có nhiều tiềm năng giúp con người trở thanh những nhà hoạt động tích cực để tác động lên những sự kiện giúp định hình số phận của họ trong cộng đồng chứ không phải một kẻ đứng yên thụ động. Tại châu Mỹ La tinh những năm 1980, ở Đông Âu những năm 1990 và gần đây nhất trong thế giới Ả rập, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện kỹ thuật số, con người đã có thể thực hiện những đam mê của mình trong tiến trình dân chủ thông qua các hoạt động và chiến dịch tình nguyện.

Tình nguyện cần thiết được đặt lên trên bàn nghị luận về phát triển ở các cấp độ thế giới, khu vực và quốc gia. Sự hào hứng đối với rất nhiều hình thức tình nguyện đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Đây là bằng chứng từ những hoạt động nghiên cứu, những toạ đào thảo luận về chủ đề tình nguyện và các tin tức báo chí, đặc biệt trong mối liên hệ với thảm hoạ thiên nhiên và những sự kiện thể thao lớn như Olympic và

World Cup. Chính phủ cũng có thêm những động thái hỗ trợ công tác tình nguyện như một cách để tăng cường tham gia dân sự, không chỉ nhằm phát triển hiệu quả tình nguyện mà còn nâng cao những giá trị gắn kết và làm hài hoà xã hội. Trong khi những mỗi quan tâm đến tình nguyện chưa hề có trong Năm Quốc tế người tình nguyện 2001, rất nhiều các hoạt động tình nguyện mới lại bắt nguồn từ sự kiện đó.

Trong khi sự quan tâm đến hoạt động tình nguyện không bắt đầu với Năm Quốc tế Người Tình nguyện IYV trong năm 2001, nhiều sáng kiến mới liên quan đến tình nguyện viên có thể được gợi lại sự quan tâm đó.

Báo cáo này không có ý định lặp lại những nghiên cứu sẵn có về hoạt động tình nguyện (xem thư mục). Thay vào đó, chúng tôi trình bày một tầm nhìn về hoạt động tình nguyện, kiểm tra xem hoạt động tình nguyện liên quan đến hòa bình và thách thức phát triển của thời đại chúng ta như thế nào. Các ví dụ được trích dẫn là chủ yếu từ các nước đang phát triển, nhằm điều chỉnh sự mất cân bằng đã tuyên bố trong các học thuyết từ trước đến nay. Tuy nhiên, dự kiến báo cáo này sẽ được ứng dụng khắp toàn cầu.

Nghi quyết đột phá 56/38 của Đại hội đồng Liên hợp quốc bao gồm các khuyến nghị rõ ràng về cách thức trong đó các chính phủ và hệ thống Liên Hợp Quốc có thể hỗ trợ hoạt động tình nguyện. Một trong những xem xét chính là:

n Bỏ qua yếu tố tình nguyện trong việc thiết kế và thực hiện chính sách có thể dẫn đến các nguy cơ quan trọng hoá một tài sản có giá trị và đánh giá thấp truyền thống cộng đồng hợp tác gắn kết với nhau.

n Không có mô hình phổ quát nào là thực hành tốt nhất, vì những gì hoạt động tốt ở một quốc gia có thể không phù hợp ở nước khác khi nền văn hóa và truyền thống rất khác nhau.

n Hỗ trợ cho các hoạt động tự nguyện không bao hàm hỗ trợ để chính phủ thu hẹp dịch vụ hoặc thay thế làm công ăn lương.

“Con người cảm thấy mất quyền lực trong thời đại toàn cầu hoá nhưng những vật nổi trôi trên nền song mà không hề có mỏ neo níu giữ. Tình nguyện chính là mỏ neo này giúp con người ảnh hưởng đến thay đổi trong chính cộng đồng của họ.”

Nguồn: Marian Harkin, [Thành viên của Nghị viện Châu Âu, Cố vấn cấp cao UNV ]. (2011).

BOX O.2 : Tình nguyện là mỏ neo trong thời đại thay đổi của toàn cầu hoá

Page 9: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

9

OVERVIEW

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Một nền đạo đức của hoạt động tình nguyện tồn tại trong mọi xã hội trên thế giới, mặc dù trong hình thức khác nhau. Từ năm 2001, nghiên cứu trên phạm vi rộng đã mở mang sự hiểu biết của chúng ta về lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhận thức sai lầm cơ bản vẫn còn phổ biến ở thế giới phương Tây và khác xa với bản chất và đóng góp của hoạt động tình nguyện. Không có phương pháp thống nhất để đo lường mức độ tham gia tình nguyện. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu chứng minh cho tính phổ quát, sự lan rộng toàn cầu, quy mô đại chúng và tác độngcủa hoạt động tình nguyện.

KHUÔN MẶT MỚI CỦA TÌNH NGUYỆN

Cơ hội cho người dân tham gia vào các hoạt động tình nguyện đã được mở rộng trong những năm gần đây là một kết quả của các nhân tố như toàn cầu hóa, sự mở rộng của công nghệ mới và sáng kiến mới liên quan đến trách nhiệm xã hội dân sự trong doanh nghiệp khu vực tư nhân. Sự ra đời của công nghệ truyền thông di động và tình nguyện trực tuyến, đã cho phép nhiều người hơn tham gia tình nguyện lần đầu tiên. Thông tin liên lạc, hàng loạt dịch vụ tin nhắn là một dạng “hoạt động tình nguyện vi mô “ góp phần thúc đẩy sản xuất và chia sẻ thông tin. Người dân thường sử dụng để nâng cao nhận thức, thông báo lựa chọn và giám sát các dịch vụ công.

Tình nguyện trực tuyến, công việc tình nguyện thực hiện qua mạng Internet, đã đáp ứng lại nhu cầu tình nguyện mà không bị bó buộc bởi số lần tham gia cụ thể và địa điểm , trong khi đó vẫn gia tăng tự do và linh hoạt của tình nguyện viên. Sự chia sẻ thông tin trên những mạng lưới xã hội như Twitter, Facebook và Orkut đã giúp mọi người tổ chức lại trong các hoạt động từ môi trường đến thay đổi dân chủ, gần đây nhất là trong khối các quốc gia Ả rập. Internet hỗ trợ hoạt động tình nguyện thông qua việc kết hợp

sở thích của những người tìm kiếm cơ hội tình nguyện với nhu cầu của các tổ chức tiếp nhận, thông qua các chương trình như Tình nguyện online của Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc (UNV). Quyền thanh viên của các cộng đồng mạng cũng giúp cho các cá nhân tham gia có cảm giác về sự liên kết và phúc lợi.

Mặc dù hoạt động tình nguyện quốc tế không còn mới mẻ, nhưng nó đã chuyển mình sang những hình thức mới và hoà nhập với những khía cạnh mới của thời đại toàn cậu hoá. Hoạt động tình nguyện hay sinh viên tình nguyện giữa kỳ thường diễn ra trong khoảng thời gian ngắn là những hình thức mới và ảnh hưởng của hoạt động này vẫn còn là dấu hỏi. Các tập đoàn, các tổ chwucs phi chính phủ, trường học và các tổ chức tôn giáo ngày càng tích cực hơn trong việc điều phối các vị trí tình nguyện quốc tế. Thêm nữa có thêm hình thức tình nguyện trong đó các chuyên gia từ các cộng đồng di cư nhận các nhiệm vụ ngắn hạn và truyền tri thức về đất mẹ.

Một hiện tượng liên quan khác đó là sự tham gia của khối kinh tế tư nhân. Ngày nay, một phần ba số công ty lớn có tổ chức hoạt động tình nguyện cho nhân viên. Xu hướng hợp tác lâu dài giữa khu vực kinh tế tư nhân với các tổ chức phi chính phủ đang ngày càng tăng.

TÌNH NGUYỆN VÀ HỆ PHÁT TRIỂN

Đóng góp của hoạt động tình nguyện đối với sự phát triển đang hiện hữu trong các lĩnh vực như duy trì sự bền vững của cộng đồng và các hình thức phúc lợi dựa trên trị số. Trái với quan điểm thông thường, những đối tượng có thu nhập thấp cũng có xu hướng tình nguyện giống như những đối tượng thu nhập cao hơn. Bởi khi tham gia tình nguyện họ nhận ra được những giá trị của mình, trong đó bao gồm tri thức, kỹ năng, và mạng lưới xã hội, vì lợi ích của bản than, gia đình và cộng đồng. Giá trị của các hoạt động tình nguyện lien quan mật thiết đến việc tăng

Những hiểu biết sai lầm

cơ bản về bản chất và đóng góp của tình nguyện vẫn

còn tồn tại sâu trong xã hội phương Tây

Page 10: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

10

BÁO CÁO THỰC TRẠNG TÌNH NGUYỆN TOÀN CẦU 2011

cường năng lực của nhóm đối tượng yếu thế nhất nhằm đạt được môi trường sống an toàn và mở rộng lợi ích về vật chất, tinh thần, kinh tế và xã hội. Thêm nữa, hoạt động tình nguyện có thể giảm trừ sự loại bỏ xã hội vốn là kết quả của nghèo đói, phan biệt và các hình thức khác của bất bình đẳng. Tình nguyện là một con đường hoà nhập giữa các nhóm dân cư vốn bị gạt ra bên lề như phụ nữ, người trẻ và người già, người tàn tật, người nhập cư và người sống chung với HIV/AIDS.

Có nhiều bằng chứng cho thấy sự tham gia của tình nguyện viên giúp đẩy mạnh những giá trị dân sự và sự gắn kết xã hội, giúp giảm thiểu xung đột ở mọi cấp độ và còn giúp hàn gắn sau chiến tranh. Thông qua những đóng góp vào việc xây dựng niềm tin, các hành động tình nguyện giúp làm dịu các tình huống căng thẳng vốn là khởi nguồn cho bạo lực vũ trang. Tình nguyện cũng giúp tạo ra những mục tiêu chung để tái thiết sau chiến tranh. Việc người dân nhích lại cùng nhau thông qua sự tham gia và hợp tác tích cực ở cấp địa phương sẽ là cách tốt hơn để tháo gỡ những khác biệt mà không phải đối đầu.

Tình nguyện trong lĩnh vực thiên tai đã từ lâu là một trong những hình thức tình nguyện dễ thấy nhất. Nó cũng là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của giá trị nhân văn ẩn sâu trong mong muốn được giúp đỡ người khác. Mặc dù báo chí tập trung khá dày đặc vào tình nguyện quốc tế, hàng xóm và cư dân địa phương mới là những người đầu tiên giơ cánh tay hỗ trợ trong thiên tai. Vai trò của tình nguyện trong lĩnh vực này ngày càng trở nên quan trọng do số thảm hoạ thiên tai ngày càng tăng vì biến đổi khí hậu, đô thị hoá quá nhanh và các nhân tốt khác. Cộng đồng quốc tế nhận thức được rằng quốc gia và các cộng đồng có thể và nên xây dựng khả năng phục hồi với thảm hoạ thông qua việc các bước từ dưới lên trên đối với hình thức của các sang kiến tình nguyện đã được hình thành trong cộng đồng. Trên thực tế, Hội thảo thế giới năm 2005 về Giảm

thiểu đã chỉ rõ nguồn nhân lực hiệu quả nhất đối với việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương là từ nhóm tự lực từ cộng đồng địa phương, các tổ chức từ địa phương và các mạng lưới từ địa phương. “Đặt con người vào trung tâm của sự phát triển không đơn giản như một bài tập trí óc”, trích dẫn từ Báo cáo phát triển con người năm 2010 “ Nó có nghĩa biến các quy trình trở nên công bằng, rộng khắp và giúp người dân tham gia vào guồng thay đổi xã hội.11 Tình nguyện có thể trở thành phương tiện hiệu quả và thiết thực của việc xây dựng năng lực cho người dân trong tất cả xã hội và ở mọi cấp độ. Nó cũng cung cấp một kênh mà qua đó những năng lực này có thể nâng cao sự thịnh vượng cùa cá nhân, cộng đồng và quốc gia.

Để đạt được mục tiêu phát triển toàn cầu, ví dụ như Mục tiêu Thiên niên kỷ, những nỗ lực tình nguyện của hang triệu cong dân là rất cần thiết để hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ và các nhà hoạt động quốc tế.12

Chúng tôi muốn mang lại sự công nhận rộng lớn hơn đối với những hình thức tình nguyện đa dạng và phong phú như một lực lượng hùng mạnh cho sự phát triển. Chúng tôi tin rằng tình nguyện vượt xa hơn việc hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Nó tạo ra và duy trì niềm tin và sự cố kết xã hội và giúp đỡ để rèn giũa nhận thức chung về sự đồng nhất và vận mệnh. Hoạt động tình nguyện, mà qua đó con người thống nhất trong việc chia sẻ những nỗ lực để hướng đến mục tiêu chung, là nét đặc trưng của hầu hết mọi xã hội. Do đó, nó liên quan đến cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Báo cáo tình nguyện là sự mô tả và sự tôn vinh những tác động tích cực của tình nguyện, đặc biệt là đối với đa số những người trải qua sự nghèo đói, mất an ninh và bị bỏ rơi. Chúng tôi hi vọng có thể đánh thức sự quan tâm đối với hoạt động tình nguyện bên cạnh những người đang tham gia và các học giả đã tham gia vào với chủ đề này. Chúng tôi muốn thông báo tới cuộc tranh cãi chính sách về hoà bình, phát triển và thịnh vượng trong tương lai định hướng cho những nhà

Những giá trị ẩn chứa của hoạt động

tình nguyện là ngọn nguồn

của những tiềm năng cho sự

phát triển con người

Page 11: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

11

OVERVIEW

hoạc định chính sách ghi nhận khối tài sản to lớn nhưng vẫn chưa được nhìn nhận và sử dụng này.

Luận cương trung tâm xuyên suốt báo cáo này là giá trị cố hữu của tình nguyện cung cấp phương tiện tiếp cận tiềm năng đối với việc phát triển con người. Quan điểm này về sự phát triển bao gồm các yếu tố như là sự đoàn kết, sự cố kết xã hội, sự tăng quyền lực, sự thoả mãn trong cuộc sống, sự thịnh vượng của cá nhân và xã hội. Sự thịnh vượng của mỗi cá nhân về bản chất lien kết sự đóng góp của họ đối với cuộc sống của người khác.

Những giá trị này từ lâu đã luôn gắn liền với công việc của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, bất chấp rất nhiều giá trị mà nó mang lại, tình nguyện hầu như vắng mặt trên chiến lược hoà bình và phát triển. Điều này phải được thay đổi. Tình nguyện cần được nhìn nhận là một nguồn tài nguyên phổ quát có thể khôi phục và là một thành phần tối quan trọng của nguồn vốn xã hội của mọi quốc gia. Nó có tiềm năng to lớn để tạo nên sự khác biệt thực sự trong phản ứng với phần lớn các mối quan ngại toàn cầu. Chúng tôi hi vọng rằng báo cáo này sẽ đóng góp vào sự nhìn nhận tích cực hơn đối với tài nguyên này và cổ động những suy nghĩ chiến lược tích cực và hành động kết hợp chặt chẽ tình nguyện với những chính sách và chương trình chủ đạo đối với hoà bình và sự phát triển.

CHÚ MỤC 1 Báo cáo Phát triển con người. 2 UNGA, 2002b; UNGA, 2003; UNGA, 2006; UNGA,

2009 3 UNGA, 2002a; UNGA, 2005; UNGA, 2008 4 UNGA, 2002b, T. 6; Phụ lục: Khuyến nghị về các

phương thức Chính phủ và Hệ thống LHQ có thể hỗ trợ tình nguyện. II. Hỗ trợ chính phủ, (g), điểm (i).

5 UNDP và EO, 2003 6 UNV, 2011c, T. 9 7 UNGA, 2002b 8 UNGA, 2002b, T. 3; Phụ lục: : Khuyến nghị về các

phương thức Chính phủ và Hệ thống LHQ có thể hỗ trợ tình nguyện. I. Luận điểm chung, điểm 6.

9 UNGA, 2002b, T. 3; Phụ lục: : Khuyến nghị về các phương thức Chính phủ và Hệ thống LHQ có thể hỗ trợ tình nguyện. I. Luận điểm chung , điểm 3.

10 UNGA, 2002b, T. 3; Phụ lục: : Khuyến nghị về các phương thức Chính phủ và Hệ thống LHQ có thể hỗ trợ tình nguyện. I. Luận điểm chung , điểm 4.

11 UNDP, 2010b, T. 912 Uỷ ban Quốc gia về Phát triển, UNV, & UN Pakistan,

2004

Page 12: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

12

BÁO CÁO THỰC TRẠNG TÌNH NGUYỆN TOÀN CẦU 2011

Tham khảo

Các báo cáo Phát triển con người. (Nhiều kỳ). Mô hình phát triển con người. Tải ngày 21 tháng Tám năm 2011 từ trang http://hdr.undp.org/en/humandev/

Uỷ ban Quốc gia và Phát triển con người, Chương trình Tình nguyện LHQ (UNV)và hệ hống UN tại Pakistan (Tháng 12/2004). Hội thảo quốc tế về tình nguyện và Mục tiêu Thiên niên kỷ [Báo cáo cuối cùng], Islamabad, Pakistan. Tải từ ngày 23 tháng Sáu năm 2011 từ trang http://www.worldvolunteerweb.org/ fileadmin/docs/old/pdf/ 2005/050822PAK_MDG.pdf

Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Văn phòng đánh giá (EO). (2003). Tình nguyện và phát triển. Tại văn phòng đánh giá (Ed.), Bán chất. New York, NY: UNDP và EO.

Chương trình Phát triển LHQ (UNDP). (1990). Báo cáo Phát triển con người : 1990: Mô hình và Thước đo sự Phát triển Con người. New York, NY: UNDP.

Đại hội đồng LHQ (UNGA). (2002a). Năm Quốc tế người tình nguyện: Kết quả và các tiềm năng tương lại (A/57/352) [Báo cáo cảu Tổng thư ký trình bày tại kỷ họp thứ 57 - Điểm 98 trong chương trình họp].

Đại hội đồng LHQ (UNGA). (2002b). RKhuyến nghị hỗ trợ các hoạt động tình nguyện (A/RES/56/38) [Nghị quyết thông qua bởi Đại hội đồng LHQ trong kỳ họp 56 - điểm 108 trong chương trình].

Đại hội đồng LHQ (UNGA). (2010). Mục tiêu và chủ đề của Hội nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững (A/CONF.216/PC/7) [Báo cáo của Tổng Thư ký Ủy ban Chuẩn bị cho Hội nghị LHQ về Phát triển bền vững họp phiên thứ hai - Điểm hai chương trình họp].

Đại hội đồng LHQ (UNGA). (2003). Theo dõi Năm Quốc tế người tình nguyện (A/RES/57/106) [Nghị quyết được thông qua bởi đại hội đồng tại kỳ họp thứ 57 – Điểm 98 trong chương trình].

Đại hội đồng LHQ UNGA). (2005). Theo dõi

việc thi hành Năm Quốc tế Người tình nguyện (A/60/128) [Báo cáo của Tổng thư ký tại kỳ họp thứ 60 - điểm 64 trong chương trình].

Đại hội đồng LHQ (UNGA). (2006). Theo dõi kết quả Năm Quốc tế ngiười tình nguyện (A/RES/60/134) [Nghị quyết thông qua tại hội đồng tại kỳ họp thứ 60 - điểm 62 trong chương trình].

Đại hội đồng LHQ (UNGA). (2008). Theo dõi việc thi hành Năm Quốc tế người tình nguyện (A/63/184) [Báo cáo của Tổng thư Ký tại kỳ họp thứ 63 - điểm 58(b) trong chương trình].

Đại hội đồng LHQ(UNGA). (2009). Tiếp nối thi hành Năm Quốc tế Người tình nguyện (A/RES/63/153) [Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 63 của đại hội đồng - điểm 55 (b) chương trình họp].

Chương trình tình nguyện LHQ (UNV). (2011). Phiên họp cố vấn cấp cao Báo cáo Thực trạng tình nguyện Toàn cầu [Tóm tắt báo cáo không công bố]. Bonn, Đức: UNV.

Page 13: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu
Page 14: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu
Page 15: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

Báo cáo Thực trạng Tình nguyện toàn cầu

Giá trị tổng quá vì lợi ích toàn cầu2011

OVERVIEW

Page 16: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) là một tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) có sứ mệnh đóng góp cho hoà bình và phát triển thông qua hoạt động tình nguyện trên toàn thế giới. Tình nguyện là một công cụ mạnh mẽ gắn kết mọi người tham gia giải quyết các thách thức của phát triển, làm thay đổi tốc độ và trạng thái của phát triển. Tình nguyện tạo ra những lợi ích cho cả xã hội trên diện rộng và cá nhân người tình nguyện bằng cách tăng cường sự tin tưởng, đoàn kết và tương trợ giữa các công dân và bằng cách chủ động tạo ra cơ hội tham gia cho moi người. UNV đóng góp vào hoà bình và phát triển bằng cách vận động ghi nhận vai trò của tình nguyện viên, phối hợp với các tổ chức đối tác để lồng ghép tình nguyện vào các chương trình phát triển, huy động ngày càng nhiều và tăng tính đa dạng của tình nguyện viên, bao gồm cả những tình nguyện viên UNV có kinh nghiệm trên khắp thế giới. UNV xem tình nguyện có tính phổ quát và có sự hoà nhập; và ghi nhận tình nguyện viên trong sự đa dạng vốn có cũng như những giá trị duy trì tinh thần tình nguyện: tự nguyện, cam kết, sự gắn kết và đoàn kết.

UNV do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) quản lý hành chính

Page 17: Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu

CHI TIẾT LIÊN HỆVề thông tin chung liên quan đến UNV:

United Nations Volunteers (UNV)Postfach 260 111D-53153 BonnĐức

Telephone: (+49 228) 815 2000Fax: (+49 228) 815 2001

Email: [email protected]: www.unvolunteers.orgUNV Facebook page: www.facebook.com/unvolunteersUNV YouTube channel: www.youtube.com/unv

Văn phòng UNV tại New YorkTwo United Nations PlazaNew York, NY 10017, Hoa Kỳ.

Telephone: (+1 212) 906 3639Fax: (+1 212) 906 3659

Email: [email protected]

Để biết thêm thông tin về việc trở thành tình nguyện viên LHQ, mời tham khảo tại:www.unvolunteers.org

Để biết thêm thông tin về tình nguyện viên trực tuyến, mời tham khảo tại:www.onlinevolunteering.org