of 25 /25
Tokoh-tokoh Saintis Islam dan Sumbangan Mereka terhadap Peradaban Dunia Disediakan oleh: Nur Shakirin Abdul Razif Nor Diyanah Binti Nor Hisham

Tokoh-tokoh sainstis Islam

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tokoh2

Citation preview

Page 1: Tokoh-tokoh sainstis Islam

Tokoh-tokoh Saintis Islam dan Sumbangan Mereka terhadap

Peradaban Dunia

Disediakan oleh:Nur Shakirin Abdul Razif

Nor Diyanah Binti Nor Hisham

Page 2: Tokoh-tokoh sainstis Islam

Ibnu Khaldun

Nama sebenar beliau Wali al- Din Abd al-

Rahman bin Muhammad Bin Abu Bakar.

Dilahirkan pada 1 Ramadan 732H di Tunis.

Seorang pemikir dan ahli sejarah Islam.

Ahli dalam sosiologi, ekonomi serta

seorang pendidik yang terkenal pada

abad yang ke-14.

Page 3: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SUMBANGAN TOKOH

Mempelopori Ilmu sosiologi

› orang pertama membicarakan pembangunan mental,

akal, dan fizikal manusia.

Menghasilkan kitab al-Muqaddimah.

Mahir dalam ilmu sejarah.

EKONOMI :

› Berpendapat rezeki perlu dinikmati bersama dengan adil.

› Kemajuan negara bergantung kepada kekuatan ekonomi.

› Menghasilkan kitab al-Ibar.

Page 4: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SEJARAH :

› Pengasas philosophy sejarah (melalui kitab al-Ibar)

POLITIK :

› Berpendapat ; asas untuk membina peribadi dan

negara adalah berasaskan Islam.

› Mengemukakan teori yang mempengaruhi karya

pemikir politik (melalui kitab al-Ibar).

SOSIOLOGI :

› Pengasas dan guru terkemuka dalam bidang

sosiologi.

Page 5: Tokoh-tokoh sainstis Islam

AL-FARABI

Nama penuhnya Abu Nasr Mohammad

Ibn Al Farakh al-Farabi.

Dilahirkan di sebuah kampung kecil yang

dinamakan Wasij berdekatan Farab di

Turkistan pada tahun 870M.

Saintis terkemuka Islam dan termasyhur

kerana hasil kerja dan penulisannya terutamanya

dalam bidang falsafah, logik dan sosiologi.

Page 6: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SUMBANGAN TOKOH

Membuat kajian mengenai logik dengan

memudahkannya dengan cara

membahagikannya kepada dua kategori iaitu

idea (Takhayyul) dan bukti (Thubut).

Merupakan seorang yang terawal menulis

mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam

bahasa Arab

Page 7: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SOSIOLOGI :

› Menulis buku bertajuk Ara Ahl al-Madina al-Fadila yang

merupakan sebuah buku yang terkenal.

› Menulis buku mengenai muzik yang dikenali sebagai

Kita al-Musiqa.

KESENIAN DAN MUZIK

› Merekacipta beberapa peralatan muzik, selain

menyumbang kepada ilmu nota muzik.

› Merupakan pakar dalam kesenian dan sains muzik.

FIZIK :

› Menunjukkan kewujudan konsep kekosongan.

Page 8: Tokoh-tokoh sainstis Islam

IBNU SINA

Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Al-Huseyn bin

Abdullah bin Hassan Ali bin Sina.

Berbangsa parsi dan dilahirkan di desa Afshanah berdekatan

kota Kharmaitan Propinzi, Bukhara, Afghanistan pada 375

Hijrah bersamaan 985 Masihi.

Diberi gelaran Avicenna; nama yang sentiasa meniti di bibir

masyarakat barat di Eropah.

Berbakat dalam bidang perubatan dan dalam bidang falsafah

juga beliau banyak mempengaruhi kebudayaan di barat.

Page 9: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SUMBANGAN TOKOH

Menulis satu karya yang bertajuk Remedies for The Heart yang

mencangkirkan sajak mengenai perubatan.

› Terdapat 760 jenis penyakit berserta dengan cara untuk menawarkan

penyakit-penyakit tersebut.

Menjalankan kajian terhadap tubuh manusia yang dikenali sebagai

anatomi.

› Hasilnya, beliau mendapati jantung mengandungi 3 injap yang akan

terbuka dan tertutup dengan sendirinya semasa jantung mengepam

darah.

Memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan menemui

ilmu yang kita kenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatik;

ia menunjukkan perkaitan antara psikologi dengan kesihatan.

Page 10: Tokoh-tokoh sainstis Islam

Beliau menyedari betapa pentingnya emosi dalam usaha

pemulihan pesakit. Minatnya yang mendalam dalam bidang

berkaitan kesan akal ke atas jasad menyebabkan banyak

daripada hasil karyanya berkisar mengenai gangguan psikologi.

Memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung

untuk mengenal pasti ketidakseimbangan hormon yang

berkenaan. Melalui ilmu ini, beliau dapat memulihkan pesakit

yang menghadapi masalah sakit jiwa.

Saintis yang pertama menerangkan mengenai bahagian-

bahagian berbeza pada mata seperti kornea, koroid, iris, retina,

lapisan kanta dan lain-lain.

Juga menceritakan simptom-simptom penyakit kencing manis

(diabetes) dan masalah yang akan timbul daripadanya.

Page 11: Tokoh-tokoh sainstis Islam

AL-KHAWARIZMI

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

Berketurunan Parsi

Berasal dari kawasan Khwarizm, di kawasan Aral Sea

( Uzberkistan & Turmenistan )

Dilahirkan sekitar tahun 780 M , dan meninggal dunia sekitar

850 M

Merupakan seorang ilmuan matematik , ahli astronomi , dan

ahli geografi di Bait al-Hikmah ( House of Wisdom) yang

diasaskan oleh Khalifah al-Ma’mun pada zaman pemerintahan

Kerajaan Abbasiyyah

Page 12: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SUMBANGAN TOKOH MATEMATIK :

› Pengasas kepada perkembangan dalam ilmu algebra dan trigonometri.

› Pendekatan secara sistematik dan logik dalam menyelesaikan masalah kuadratik dan linear memberi acuan baru dalam ilmu algebra

› Pengembang sistem nombor yang dikenali sebagai Sistem penomboran Arab

dan India

› Orang pertama yang menyertakan angka sifar sebagai salah satu digit dalam

sistem penomboran dan memberi nilai kepadanya

› Memperkenalkan sistem titik perpuluhan yang ada pada hari ini

› Membangunkan secara terperinci bidang trigonometri (fungsi sine)

› Menyempurnakan teori geometri yang mewakili muka keratan kon dan

membangunkan kalkulus yang mana membantunya menguasai konsep

perbezaan

› Bekerjasama dalam pengukuran darjah di bawah pemerintah Mamun al-Rashid

yang bertujuan mengukur isi padu dan lilitan bumi

Page 13: Tokoh-tokoh sainstis Islam

ASTRONOMI :

› Ahli falak (astronomi)

› Menulis sekurang-kurangnya 2 buah zij iaitu buku yang

mengandungi jadual parameter nilai yang digunakan untuk

menentukan kedudukan matahari, bulan, bintang dan planet-planet

› Zij al-Sindhind (jadual astronomi Sind&Hind) dihasilkan berdasarkan

kaedah astronomi India yang dikaji beliau

GEOGRAFI :

› Saintis pertama yan melakar peta dunia pada tahun 830 M iaitu 10

tahun sebelum beliau meninggal dunia

› Menghasilkan beberapa kertas kerja tentang ilmu geografi dan

menghasilkan tulisan yang bertajuk Kitaab surat al-Ard (Buku

tentang rupa muka bumi) . Buku ini adalah rujukan dan versi

pembetulan kertas kerja Ptolemy tentang Geografi.

Page 14: Tokoh-tokoh sainstis Islam

AL-GHAZALI Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad

bin Al Ghazali al-Tusi al-Shafie’

Dilahirkan pada tahun 450 H bersamaan 1058 M di

Ghazalah di bandar Tus, Khurasan , Iran. Meninggal dunia pada tahun 505H

dan dikebumikan di tempat kelahirannya

Digelar Hujjatul Islam yang bermaksud pembela Islam

Digelar “Al Ghazali” bersempena nama bapanya yang berkerja sebagai

pemintal bulu kambing (al-Ghazzal). Ada yang mengatakan namanya

diambil sempena nama tempat kelahirannya Ghazalah. Di barat beliau

digelar “Algazel”

Berasal dari keluarga yang miskin. Bapanya merupakan seorang ahli sufi

yang sangat warak

Merupakan seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka

Page 15: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SUMBANGAN TOKOH Beliau berpendapat bahawa, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia

dan di akhirat, seseorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan diamalkan dengan

baik dan ikhlas hanya kerana Allah S.W.T

Beberapa hasil karya Imam Al-Ghazali telah diterjemahkan ke dalam berbagai-

bagai bahasa Eropah yang dijadikan rujukan kepada penuntut-penuntut di

pusat-pusat pengajian tinggi

Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumiddin yang merangkumi ilmu

akidah, fikah, falsafah, akhlak dna tasawuf

Segala hasil penulisan beliau telah mempengaruhi ahli fikir Islam selepasnya,

seperti Jalaluddin ar-Rumi, Syeikh Al-Ashraf, dan Syah Waliyullah. Kebanyakan

hasil karya beliau berbentuk falsafah

Antara hasil karya beliau ialah Ihya Ulumiddin , Mizanul-amal, Hidayah Al-Salikin,

Minhaj Al-Abidin, Ayyuha Al-Walad, Asma Allah al-Husna, Tahafut Al-Falasifah,

Jawahir Al-Quran dan Kimia As-Sa’adah

Page 16: Tokoh-tokoh sainstis Islam

AL-BIRUNI

Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni

Dilahirkan pada 3 Zulhijjah 362H di Parsi. Meninggal dunia

pada 12 Rejab 440H

Memperoleh ilmu pengetahuan daripada seorang Putera

Raja Parsi, iaitu Abu Nasr Mansur bin Ali Jilani

Rasa’il al-Biruni, karya beliau yang merupakan

ensiklopedia astronomi dan matematik

Hubungan erat dengan para intelek Islam dan Kristian,

seperti Abu Sahl Masihi(ahli fizik Kristian)

Page 17: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SUMBANGAN TOKOH ASTRONOMI :

› Pengaruh matahari dan bulan ketika menentukan musim dan pasang surut

air laut

› Ilmu pengetahuan tentang binatang-bintanag dan kedudukan yang sangat

prnting bagi menentukan arah pengenbaraan dan perjalanan

› Menentukan arah kiblat, waktu solat dan kedudukan garis lintang atau bujur

sesuatu bandar

TEORI ASTRONOMI :

› Kosmogeni

Membincangkan secara terperinci dalam bukunya al-Tahdid. Beliau

menolak pandangan yang mengatakan dunia ini kekal.

Beliau mengumpul pelbagai arus pertukaran bumi di zamannya dan

melengkapkan karya Abdul al-Malik al-Tayyib al-Busti

Page 18: Tokoh-tokoh sainstis Islam

› Kalender dan kronologi

Menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang

siang dan malam yang juga dapat membuktikan

panjang siang dalam setahun di kutub

Mencipta sejenis alat yang mengukur masa dan waktu

di siang hari serta menulis buku mengenainya iaitu

Ta’abir al-Mizan wa Taqbir al-Azman

Bukunya Tanqih al-Tawarikh membincangkan tentang

tarikh , manakala bukunya Tasawwur amr al-Fajr wa al-

Shafiq fi Jihat al-Gharb wa al-Sharq membincangkan

tentang terbitnya fajar. Qanun al-Mas’udi pula antara

bukunya yang terakhir yang membincangkan semua

perkara diatas dengan lebih terperinci.

Page 19: Tokoh-tokoh sainstis Islam

› Matahari

Sifat fizikal matahari Matahari aialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh

diperhatikan apabila gerhana penuh, sama juga seperti nyalaan

yang muncul di sekeliling jasad yang membakarnya.

Gerakan tahunan Mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari

bergerak mengelilingi bumi. Beliau berfikir bahawa gerakan

matahari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu

orbit.

Fajar dan senja Mendapati senja terjadi apabila matahari berada di bawah ufuk.

Penyelidik moden mengesahkan penemuan al-Biruni ini. Semua

perkara ini dibukukan didalam bukunya al-Lam’at.

Page 20: Tokoh-tokoh sainstis Islam

SAINS :

› Cahaya dan bumi

Mempercayai bahawa cahaya lebih laju berbanding bunyi. Menurut

beliau, sinaran membawa haba dari matahari dan ia dapat membusi air

dan udara. Beliau juga mendapati senja bermula atau berakhir apabila

matahari berada di bawah kaki langit.

› Graviti

Menolak pandangan Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai

kuasa graviti. Beliau juga menolak idea bahawa tempat asal bagi air

adalah di atas bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek.

Menurutnya jika air mengalir, ia akan sampai ke pusatnya.

› Berat dan ukuran

Berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik. Ketumpatan

sebenar bahan yang diukur oleh beliau menunjukan kepakarannya

dalam menyediakan berat dan ukuran yang tepat.

Page 21: Tokoh-tokoh sainstis Islam

› Mekanik

Mencipta dua alat

Pengimbang hidro statik

Untuk mencari ketumpatan bahan.

al-Ustawani

Sejenis balai cerap yang baru, digunakan untuk mengukur

bintang-bintang, ketinggian menara atau bukit, dan

kedalaman telaga atau sungai.

• Menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud dan

longitud dan membuat pengukuran sendiri untuk

menetapkan antipodal dan kebulatan bumi juga

ketinggian dan sifat-sifat geografi bandar-bandar. Beliau

telah membuat ukuran bagi menaksirkan lilitan bumi

dan mendapat anggarannya 25,000 batu.

Page 22: Tokoh-tokoh sainstis Islam

ISU-ISU DAN CADANGAN ISU : PANDANGAN SAINTIS BARAT TERHADAP

ISU SAINS DAN AGAMA› Teori Big Bang.

Menurut teori 'big bang' , alam ini pada asalnya bercantum padu, kemudian berlakulah satu letupan yang kuat ( cosmix explotion ) 10 hingga 20 bilion tahun yang lampau, yang dinamakan 'big bang'. Sejak itu berlakulah pengembangan dan penyejukan (expending and cooling) sehingga akhirnya lahirlah bintang-bintang, galaksi dan seumpamanya. 

Stephen Hawking menandakan bahawa alam semesta tercipta tanpa Tuhan. Sains telah membuktikan bahawa alam semesta muncul dengan sendirinya. Menurutnya dengan bantuan teori kuantum dan graviti bumi kita dapat menetapkan bahawa alam semesta tercipta dan muncul dengan sendirinya.

Page 23: Tokoh-tokoh sainstis Islam

› Dr. Alfred Kroner; Proffesor dalam bidang sains geologi berkata,

“Melihat asal-usul Muhammad, saya rasa hampir mustahil untuk beliau mengetahui langit dan bumi mempunyai asal-usul yang sama. Hal ini kerana ilmu mengenainya baru diketahui beberapa tahun baru-baru ini, itupun dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Seseorang yang tidak mengetahui ilmu fizik nuklear 1400 tahun dahulu saya rasa, tidak akan mampu mengetahui tentang hal ini. “

Cadangan› Menjelaskan dengan lebih mendalam

kepada saintis barat tentang kandungan/mukjizat al-Quran. Apabila kita menghimpunkan kesemua kenyataan Quran

berkaitan dengan bumi dan kejadiannya, dan bila kita kaitkannya dengan sains, maka kita akan menyatakan kenyataan (Al-Quran) secara dasarnya adalah benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan kaedah pendekatan saintifik.

Page 24: Tokoh-tokoh sainstis Islam

ISU : KECENDERUNGAN MASYARAKAT MENJADIKAN TOKOH SAINTIS BARAT SEBAGAI IDOLA. › Masyarakat kini lebih menyanjungi dan

mengenali tokoh saintis barat berbanding tokoh saintis islam.

CADANGAN› Menyeru masyarakat untuk mengkaji semula

sejarah.› Memberi pendedahan kepada pelajar

tentang kebolehan dan sumbangan mereka kepada tamadun dunia.

Page 25: Tokoh-tokoh sainstis Islam

TAMAT