Click here to load reader

Tokarenje - priručnik

 • View
  1.821

 • Download
  103

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priručnik za početnike

Text of Tokarenje - priručnik

 • SadrajTokarenje.......................................................................................................................................2

  Alat za strug ..................................................................................................................................4

  Rukovanje alatima za strug .......................................................................................................4

  Tri operacije zasecanja...............................................................................................................5

  Upotreba oluastih delta ...........................................................................................................8

  Upotreba koso zaseenog ravnog delta..............................................................................11

  Upotreba zaobljenog ravnog delta.......................................................................................13

  Upotreba alata za isecanje.....................................................................................................14

  Planiranje dizajna ......................................................................................................................16

  Sigurnosne mere ........................................................................................................................16

  Brzine struga................................................................................................................................19

  Poduno tokarenje ....................................................................................................................19

  Montaa ......................................................................................................................................20

  Zaobljavanje...............................................................................................................................22

  Svoenje .....................................................................................................................................23

  Uobliavanje ..............................................................................................................................25

  Bruenje .......................................................................................................................................27

  Isecanje .......................................................................................................................................29

  Popreno tokarenje ..................................................................................................................30

  Montaa ......................................................................................................................................30

  Zaobljavanje...............................................................................................................................33

  Svoenje .....................................................................................................................................34

  Uobliavanje ..............................................................................................................................35

  Bruenje .......................................................................................................................................38

  1

 • Isecanje .......................................................................................................................................39

  Druge posebne tehnike............................................................................................................40

  Rad sa vijanim centrom .........................................................................................................40

  Izuzetno dugi komadi................................................................................................................41

  Laminacija ..................................................................................................................................42

  Tokarenje lajsni ...........................................................................................................................47

  Prosecanje otvora na tokarenim komadima .......................................................................49

  Indeksiranje.................................................................................................................................50

  Tokarenje malih komponenti ...................................................................................................54

  Tokarenje ovala .........................................................................................................................57

  Tokarenje spirala ........................................................................................................................58

  Tokarenje

  Tokarenje je nain obrade drveta koji zahteva daleko vie vetine i strpljenja nego druge operacije. Ukoliko ste poetnik, ne gubite nadu. Tokarenje zahteva malo prakse ali kada je steknete, uvideete da je to jedna od najzadovoljavajuih tehnika obrade drveta.

  Strug se u sutini nije promenio jo od kada je bio primitivni alat pokretan pomou strune, a za koji se smatra da je otkriven u drevnom Egiptu. I danas je to sredstvo za tokarenje drveta pri kontrolisanoj brzini tako da otri alati mogu da se utisnu u njega I oblikuju ga simetrino. Elektrini motori su zamenili raziite rune ili none pogone koji su korieni u poetku, ali kvalitet krajnjeg proizvoda I dalje zavisi od vetine operatora koji pomou dleta oblikuje drvo.

  Postoje dva osnovna naina tokarenja: poduno I popreno.

  Poduno tokarenje je obrada drveta izmeu dva centra ivog centra I fiksnog centra (slika 12-1). Najee je krajnji proizvod izdueni cilindar, poput noge stola ili svenjaka.

  2

 • Slika 12-1. Pribor koji se koristi za poduno tokarenje je: (A) ivi centar, (B) naslon za alat, (C) fiksni centar, (D) konjic, (E) opcionalno stabilni naslon. Stabilni naslon slui za umanjenje vibracija I lupanja.

  Popreno tokarenje je obrada drveta postavljenog na radnu plou (Slika 12-2). Ova radna ploa se montira na glavno vreteno. Krajnji proizvod je najee krai I iri nego kod podune obrade, kao npr. tanjir ili inija. Standardne veliine ploa su 3-3.4 I 6 u preniku.

  Slika 12-2. Pribor za popreno tokarenje je: (A) radna ploa I (B) naslon za alat.

  3

 • Alatzastrug

  Postoje etiri osnovna alata koji se koriste za rad na strugu (slika 12-3).

  Oluasta dleta se koriste za zaobljavanje drveta I za izradu konkavnih krivina koje se jo zovu I peine I to uglavnom pri podunoj obradi.

  Zaobljena ravna delta se takodje koriste za izradu peina, uglavnom kod poprene obrade.

  Koso zaseena ravna delta slue za izradu konveksnih krivina koje se jo zovu I perle. Takoe se mogu koristiti I za isecanje ravnih ili zaseenih cilindara.

  Dleto za isecanje uglavnom se koristi za doterivanje I isecanje.

  Slika 12-3. Postoje etiri osnovna alata za strug: (A) oluasto dleto, (B) zaobljeno ravno dleto, (C) koso zaseeno ravno dleto I (D) dleto za isecanje.

  Osnovni set alata podrazumeva oluasta delta od 1 I , zaobljeno ravno dleto, 1 koso zaseeno ravno dleto I 1/8 dleto za isecanje.

  Rukovanjealatimazastrug

  Postoje dva naina za pravilno dranje alata (ukoliko ste levoruki obrnuto) koji su prikazani na slici 12-4. Leva ruka se obino dri na vrhu seiva sa malim prstom ka drvetu koje se obrauje.

  4

 • Desna ruka dri drku alata I omoguava pokret koji odreuje rez. Deo ruke koji je naslonjen na alat takoe se ponaa kao dleto.

  Slika 12-4. Dva naina dranja alata.

  Alternativni nain dranja alata za strug sastoji se u tome da se leva ruka postavi na seivo sa palcem na vrhu. Prsti su obavijeni oko alata. Desna ruka se koristi na isti nain kao I u prethodnom sluaju.

  Kad glaate ili uobliavate drvo, alat se moe pomerati du naslona za alat paralelno sa radnim komadom, zasecajui ujednaeno jer leva ruka kontrolie pokrete.

  Zadiranje delta koje odreuje kolinu drveta koje se uklanja, trebalo bi da bude sporo I ujednaeno nikada nasilno I nikada upiranjem u drvo. Nakon to je alat postavljen pravilno, ponite rez primiui alat polako sve dok ne dotakne drvo.

  Trioperacijezasecanja

  Svako dleto za strug ponaa se na tri naina kao to je prikazano na slici 12-5, a sve u zavisnosti od naina na koji drite alat.

  5

 • Slika 12-5. Tri osnovne operacije dleta struganje, strienje I isecanje. Struganje ima mnogo primena I prva je tehnika koju ete morati da savladate.

  Struganje je najlaka I najbezbednija od tri operacije I najpogodnija za poetnika. Mnogi iskusni tokari koriste ovu tehniku iskljuivo zato to daje dobre rezultate.

  Struganje zaobljenim ravnim dletom prikazano je na slici 12-6. Obratite panju da se poloaj ake nije promenio osim prstiju. Postavljeni onako kako je prikazano, palac I prsti pomau da se otrica dleta dovede u horizontalnu ravan. Ova pozicija se odrava dok dleto napreduje u dubinu reza, a onda se polako pomera sa strane na stranu kako bi se poveala irina reza, ukoliko je neophodno. Potpuna dubina ne mora biti postignuta odjednom. Dleto se moe postepeno pomerati napred, a potom sa strane na stranu kada se dosegne sredina taka. Postupak se ponavlja dok se ne formira potpuni oblik. Svaki prolaz uklanja jo malo drveta.

  6

 • Slika12-6. Struganje zaobljenim ravnim dletom koje se pomera direktno prema drvetu proizvodi udubljenje jednako veliini dleta. Poloaj ruke, naslona za alat I dleta, prikazani su na slici.

  Isecanje ova operacija podrazu

Search related