of 2 /2
Softwave Ohjelmistot Oy | Vaasantie 6, 67100 Kokkola | softwave@softwave.fi | p. 010 2928 810 www.softwave.fi • Toimintolaskenta Pro Opiferus Toimintolaskenta Pro on monipuolinen työkalu toiminto- perusteiseen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan. Sovelluksella saadaan toteutettua julkisen sektorin tuotteiden ja palveluiden kustannuslaskenta nopeasti ja tehokkaasti. Sovelluksella jalostetaan perustietojärjestelmien tuottamaa tietoa päätöksenteon tueksi. Opiferus Toimintolaskentaa käyttää jo yli 50 organisaatiota. Enemmän kuin laskentatyökalu Opiferus Toimintolaskenta Pro:lla voidaan mallintaa organisaatioiden toimintokustannuksia. Pohjana laskennassa käytetään asiakkaan omaa organisaatiorakennetta ja tilikarttaa, josta kulut kohdistetaan toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toimintojen kulut jaetaan laskentakohteille, joita ovat esimerkiksi tuotteet, palvelut ja asiakkaat. Sovelluksella saadaan laskettua muun muassa kustannus/hoitopäivä tai kustannus/ ateria. Käyttöliittymän läpinäkyvyys mahdollistaa porautumisen karkeammalta tasolta tarkemmalle tasolle, esimerkiksi yksikköhintaa tarkastellessa nähdään, mistä toimintokustannuksista ja välittömistä kuluista hinta muodostuu. Opiferus Toimintolaskennan tuloksia voidaan hyödyntää mm. toimintojohtamisessa.

Toimintolaskenta Pro - Softwave Pro.pdf · sdfasdf Asiakkaita: • Kouvolan kaupunki • Kalajoen kaupunki • Rauman kaupunki Myynti ja konsultointi: Havainnollista tietoa Ohjelmiston

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Toimintolaskenta Pro - Softwave Pro.pdf · sdfasdf Asiakkaita: • Kouvolan kaupunki • Kalajoen...

Page 1: Toimintolaskenta Pro - Softwave Pro.pdf · sdfasdf Asiakkaita: • Kouvolan kaupunki • Kalajoen kaupunki • Rauman kaupunki Myynti ja konsultointi: Havainnollista tietoa Ohjelmiston

Softwave Ohjelmistot Oy | Vaasantie 6, 67100 Kokkola | [email protected] | p. 010 2928 810www.softwave.fi

• Toimintolaskenta Pro

Opiferus Toimintolaskenta Pro on monipuolinen työkalu toiminto-perusteiseen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan. Sovelluksella saadaan toteutettua julkisen sektorin tuotteiden ja palveluiden kustannuslaskenta nopeasti ja tehokkaasti. Sovelluksella jalostetaan perustietojärjestelmien tuottamaa tietoa päätöksenteon tueksi. Opiferus Toimintolaskentaa käyttää jo yli 50 organisaatiota.

Enemmän kuin laskentatyökalu

Opiferus Toimintolaskenta Pro:lla voidaan mallintaa organisaatioiden toimintokustannuksia. Pohjana laskennassa käytetään asiakkaan omaa organisaatiorakennetta ja tilikarttaa, josta kulut kohdistetaan toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toimintojen kulut jaetaan laskentakohteille, joita ovat esimerkiksi tuotteet, palvelut ja asiakkaat.

Sovelluksella saadaan laskettua muun muassa kustannus/hoitopäivä tai kustannus/ateria. Käyttöliittymän läpinäkyvyys mahdollistaa porautumisen karkeammalta tasolta tarkemmalle tasolle, esimerkiksi yksikköhintaa tarkastellessa nähdään, mistä toimintokustannuksista ja välittömistä kuluista hinta muodostuu. Opiferus Toimintolaskennan tuloksia voidaan hyödyntää mm. toimintojohtamisessa.

Page 2: Toimintolaskenta Pro - Softwave Pro.pdf · sdfasdf Asiakkaita: • Kouvolan kaupunki • Kalajoen kaupunki • Rauman kaupunki Myynti ja konsultointi: Havainnollista tietoa Ohjelmiston

sdfasdf

Asiakkaita:

• Kouvolan kaupunki• Kalajoen kaupunki• Rauman kaupunki

Myynti ja konsultointi:

Havainnollista tietoa

Ohjelmiston tuottamat laadukkaat graafiset raportit helpottavat päätök-sentekoa, sillä sen raportteja voidaan ryhmitellä monella eri tavalla sekä vertailla eri laskentamalleja ja eri aikajaksoja. Raportteja voidaan tallentaa myös eri tiedostomuotoihin.

Käyttöönotto

Opiferus Toimintolaskenta Pro:n käyttöönotto toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Laskenta voi kattaa vain tarvittavat osa-alueet ja sitä voidaan joustavasti laajentaa kattamaan vaikka koko organisaation tarpeet. Kouluttajillamme on laaja osaaminen julkishallinnon toimintolaskennasta. Opiferus Toimintolaskenta Pro:n käyttöönotto ei myöskään edellytä muutoksia muissa tietojärjestelmissä.

Ominaisuuksia

• Selkeä ja havainnollinen käyttöliittymä• Koko organisaation laskentamallit yhdessä tietokannassa• Työkalut kuntayhtymien maksuosuuksien ja kuntien

sisäisen laskutuksen hallintaan• Monta yhtäaikaista käyttäjää• Aikajaksojen välinen vertailu• Nopea tietojen tuonti • Laskentatulosten läpinäkyvyys• Kattava ohjeistus ja esimerkkimallit

Janne Lehtinen010 2928 827

Rauni Laurila010 2928 819

Mirva Pahkakangas010 2928 814

Jenni Tuliniemi010 2928 815

[email protected]