TOAS Vuosikertomus 2013

 • View
  251

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOASin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelle 2013

Text of TOAS Vuosikertomus 2013

 • Tampereen seudun opiskelija-asuntostiVuosikertomus 2013

 • 030408121416182022

  Taloudellinen kehitys

  Toimitusjohtajan katsaus

  Asiakaspalvelu

  Viestint & markkinointi

  Yhteiskuntavastuu

  Kiinteisttoiminta

  Investoinnit

  Kiinteistnpito

  Hallituksen toimintakertomus ja tilinpts 2013

  TOAS VUOSIKERTOMUS 2013

  2

 • Toimitusjohtajan katsausTOASin toimintavuosi 2013 on niin sano-tusti pulkassa huolimatta poikkeuksellisen leudosta loppuvuodesta. Toimintavuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Kyttaste pysyi korkeana, vaikka asunnonhakijoiden mr vheni noin 400 kpl. Uusia asuntoja saatiin kyttn vuoden ohjelman mukaan 220 ja kaksi suurta peruskorjausprojektia etenivt suunnitellusti. Lisksi kynnistettiin Tampereen keskustaan kohde nimeltn Espantorni. Taloudellisesti toimintavuosi vastasi budjetoitua ja vuokrasopimuksia tehtiin noin 4500, joista kes- syyskuussa noin 2200. Asuntojen kysynt jatkui edel-leen vilkkaana ja asiakaskyntej asuntotoi-mistossa oli 17000. Asiakastyytyvisyys oli parantunut toimintavuonna merkittvsti. TOASin palveluista kokonaisarvosanaksi tuli 5,51 (asteikolla 1-7), joka on paras koko tutkimuksen kymmenvuotishistoriassa.

  TOAS korotti 2013 alusta vuokria 2,6 %, joka oli selvsti alle keskimristen vuokrankorotusten. Vuokrien korotuksille suurimman paineen aiheuttivat kiinteist-pitokustannusten hintojen korotukset. Ne johtuivat puolestaan esimerkiksi palkka-, sotu- ja muista yleisist hinnankorotuksis-ta. Niihin on viel listtv arvonlisvero. Lisksi energianhinnat ovat nousseet kym-menen vuoden aikana lhes 100 prosent-tia. Siis suurin osa korotustarpeesta tulee ulkoisista tekijist eik TOASin oman toiminnan kustannusten kasvusta. Kun pu-hutaan kohtuuhintaisesta asumisesta, olisi syyt pitkin mieless energian hintojen kehitys sek kiinteistpitokuluissa verojen vaikutus, joka on jopa 40 % vuokrista sek saman verran rakentamisen hinnasta. Ni-den vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikana maksetuista vuokrista on todella merkittv. Koko 17 -vuotisen tyhistoriani aikana TOASilla en muista yhtn julkiselta hallinnolta tullutta ptst, jolla olisi ollut asumiskuluja laskeva vaikutus.

  Kokonaisuudessa sti onnistui pitmn kiinteistjen yllpitokustannukset toimin-tavuonna budjetoitua pienempn, kiitos poikkeuksellisen lmpimn ja lumettoman talven sek shknhinnan kntymisen sel-vn laskuun. Lisksi suurimpien korjausku-lujen kirjaaminen taseeseen aiheutti noin 1,0 miljoonan euron lisyksen hoitokattee-seen, joka oli noin 1,8 miljoonaa euroa yli suunnitellun.Rahoitus- ja korkokulut toteutuivat suun-nitellusti ja rahatilanne pysyi vakaana.

  Tampereen seudunOpiskelija-asuntosti

  TOAS

  Y-tunnus 0155634-2

  TOIMINTAKERTOMUS JATILINPTS 2013

  GRAAFINEN TOTEUTUSVille Kuusimaa

  VALOKUVAUSVille Kuusimaa

  PAINOPAIKKATammerprint Oy, Tampere

  KANSIMunken Lynx 240 g/m

  SISUSMunken Lynx 150 g/m

  Uudisrakennushankkeet rahoitettiin pankkirahoituksella ilman valtion inves-tointiavustusta ja korkotukea, kuten mys kohta harjakorkeudessa oleva Espantor-nikin. Mys Pekolan peruskorjauksen rahoitus toteutettiin pankkirahoituksella ilman avustuksia. Paavolan peruskor-jaukseen saatiin ARAn erityisryhmien investointiavustus ja lainalle korkotuki. Opiskelija-asunnoille mynnettv in-vestointiavustuksen suuruus on 10 %, joka on merkittv tuki. Sen sijaan kor-kotuen omavastuuosuus 3,4 % ei hydy-t nykyisten alhaisten markkinakorkojen tilanteessa. Pitkn jatkunut matala kor-kotaso mahdollistaa edelleen markki-naehtoisen rahan kytn, huolimatta kohonneista pankkien marginaaleista. Nytt silt, ett nopeaa muutosta ei markkinakorkoihin ole tulossa. Tm tukee mys edelleen TOASin toiminta-tapaa rakentaa kohteita mys markkina-ehtoisesti. Stin konsernin ylijm vuodelta 2013 oli 3,0 miljoonaa euroa. TOAS ei jaa ylijm pois stist, vaan se kytetn oman poman vahvistami-seen ja sit kautta omarahoitusosuuk-siin uusissa investoinneissa ja perus-korjaushankkeissa. Omavaraisuusaste onkin jo 16 %. Nin toimimalla TOAS varmistaa kohtuullisen vuokratason ja tasaa rahoituksen kustannukset useille vuosikymmenille ja takaa toiminnan jat-kuvuuden.

  Vuokra-asuntomarkkinoilla suositut asuntosijoitusrahastot ovat lisnneet voi-makkaasti asuntokantaansa muutaman viime vuoden aikana ostamalla huo-mattavan osan rakennettavista uusista asunnoista. Nm asunnot ovat tulleet vuokra-asuntomarkkinoille ja siten tar-jonta on lisntynyt ja kilpailu kiristynyt, mutta samalla vuokrat ovat nousseet.

  TOAS uskoo kuitenkin asuntojensa ky-synnn ja kyttasteen pysyvn korkea-na. Kysynt tukevat edullinen vuokra-taso, monipuolinen asuntotarjonta sek hyv palvelu, joita edelleen tullaan vah-vistamaan. Tulevaisuudessa yh useam-pi opiskelija valitsee opiskeluajan kodik-seen TOASin asunnon.

  TIMO LEHTOTOIMITUSJOHTAJA

  441 878Painotuote

  3

 • Tuloksellisesti vuosi oli hyv ja rahoitustilan-ne pysyi vakaana. Konsernin kiinteistjen tuotot nousivat kahdella prosentilla 33,0 miljoonaan euroon (32,3 vuonna 2012). Kasvu tuli vuokrankorotuksen myt.

  Kiinteistjen hoitokulut olivat 15,8 miljoo-naa euroa (15,6) ja nousua edelliseen vuo-teen tuli vain 1 %. Nelit kohti laskettuna hoitokulut olivat 5,37 e/m/kk (5,26). Hoi-tokulujen kasvu pysyi pienen lhinn kor-jauskulujen pienenemisest johtuen. Osa suunnitelluista ja toteutetuista korjauksista kirjattiin investointina taseeseen. Sstj saavutettiin mys shkn markkinahinnan ollessa matalalla tasolla. Tampereen kau-punki ei edelleenkn perinyt kiinteistve-roa yleishydyllisilt yhteisilt. Arvioitu sst TOASille oli n. 0,6 miljoonaa euroa.

  Rahoituskulut nousivat hieman ollen 13,5 (13,1) miljoonaa euroa. Lyhennyksien osuus oli 7,7 miljoonaa euroa, mutta kirjan-pidollisia poistoja kirjattiin 8,5 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden ylijmksi tuli 3,0 miljoonaa euroa (2,6). Vuoden 2008 alusta lukien on otettu kytntn lasken-nallisena ern konsernin suunnitelman mukaiset poistot. Tm kytnt pienensi vuoden 2013 ylijm 1,6 (1,2) miljoo-naa euroa.Konsernin taseen loppusumma oli 254,4

  miljoonaa euroa (230,6). Kasvua edel-lisest vuodesta tuli 10 % (5). Kasvua toivat suuret investoinnit 24,8 miljoonaa euroa (23,6). Korollinen vieras poma oli 204,4 miljoonaa euroa (188,2) ja kasvua tuli 9 % (+5). Konsernin omava-raisuusaste oli 15,8 % (16,2). Vuokra-saamisten mr kasvoi 200.000 eu-roon (175.000). Kirjatut luottotappiot 63.000 euroa nousivat mys edellisest vuodesta (40.000). Rahoitusvarat olivat vuoden lopussa 12,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 2,0 miljoonaa euroa.

  Vuokrattavia asuntoja oli vuoden lopussa 5716 kpl (5510) ja mr on asunto-paikkoina 9283 kpl (9008). Asuntojen kysynt pysyi hyvn koko vuoden ja kyt-taste oli 97,4 % (97,6). Vuokria koro-tettiin 1.1.2013 2,6 % (1,0). Keskivuok-ra oli vuoden lopussa 10,86 (10,40) euroa/m/kk. Vuokraan sisltyvt vesi, sauna, pesutupa ja nettiyhteyden kytt. Kun nm kustannukset otetaan vuokras-ta pois, keskivuokraksi muodostuu 10,44 (10,01) e/m/kk, joka on vertailukelpoi-nen vapaiden markkinavuokrien kanssa. Vapaiden markkinoiden keskivuokra on noin 19 % korkeampi kuin TOASin kes-kivuokra.

  Taloudellinen kehitys

  254,4MILJOONAA EUROA

  +10%EDELLISEEN VUOTEEN

  Konsernin taseen loppusumma

  TASE

  300

  250

  200

  150

  100

  50

  02009 2010 2011 2012 2013

  Me

  4

 • Konsernin tunnusluvutMILJOONAA EUROA 2013 2012 2011 2010 2009 Kiinteistjen tuotot 33,0 32,3 31,4 33,4 29,8 muutos % 2% 3% -6% 12% 11%Kiinteistjen hoitokulut 15,8 15,6 14,1 14,8 13,1 hoitokulut /asuntoneli/kk 5,37 5,26 4,79 5,12 4,52Hoitokate 17,2 16,7 17,3 18,5 16,7 hoitokate % 52% 52% 55% 56% 56%Rahoituskulut 13,5 13,1 13,0 12,2 13,5Tilikauden ylijm 3,0 2,6 3,3 4,2 1,7 Taseen loppusumma 254,4 230,6 219,0 217,6 210,5Oma poma 38,9 35,9 32,4 30,0 25,8 omavaraisuus % 15,8% 16,2% 15,8% 14,4% 12,9%Vieras poma 214,6 193,7 184,7 186,6 183,6 pitkaik. vieras po / nelit e 769 732 698 724 712Maksuvalmius 3,6 3,6 4,6 4,5 3,3Investoinnit 24,8 23,6 7,0 14,0 9,2 Asuntomr 5 716 5 510 5 459 5 338 5 412 yksit 2 894 2 766 2 730 2 671 2 671Asuntopaikat 9 283 9 008 8 941 8 765 8 960Asuntojen pinta-alat 246 810 239 733 238 079 233 193 237 083Liiketilojen pinta-alat 10 730 10 301 9 865 9 840 10 091Kyttaste 97,4% 97,6% 97,6% 97,7% 97,6%Keskinelivuokra 10,86 10,40 10,24 9,98 9,78 sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys Kiinteistjen keski-ik 16,1 17,0 16,4 15,7 15,0 Henkilstmr 18 18 21 23 24

  287NINANSAMPO

  UUDISKOHDE 3 taloa

  141 asuntoa 186 asuntopaikkaa

  450PIANPYTINKI

  UUDISKOHDE2 taloa

  130 asuntoa158 asuntopaikkaa

  5

 • Vapaiden markkinoiden keskivuokra on noin 19 % korkeampi kuin TOASin keskivuokra.

  KIINTEISTJEN KULUERI

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  /m/kk

  Korot Lyhennykset Korjaukset LVS Huolto

  2,5

  2,0

  1,5

  1,0

  0,5

  0,0

  KESKINELIVUOKRA

  1110

  9876543210

  2009 2010 2011 2012 2013

  /m/kk

  6

 • OMAVARAISUUSASTE

  18%16%14%12%10%

  8%6%4%2%0%

  2009 2010 2011 2012 2013

  Asuntopaikat

  Asunnot

  Yksit

  ASUNTOPAIKAT, ASUNNOTJA YKSIT

  10 0009 0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 000

  02009 2010 2011 2012 2013

  KIINTEISTJEN TUOTOT

  40353025201510

  50

  2009 2010 2011 2012 2013

  Me

  Hoitokulut

  Hoitokate

  KYTTASTE

  100%99%98%97%96%95%94%93%92%91%90%

  2009 2010 2011 2012 2013

  420 PAAWOLA

  PERUSKORJAUS 3 taloa

  160 asuntoa 416 asuntopaikkaa

  215PEKOLA

  PERUSKORJAUS 5 taloa

  178 asuntoa359 asuntopaikkaa

  7

 • ASUNTOJEN VUOKRAUSAsuntojen vuokraus tapahtuu TOASin asuntotoimistossa. Vuokrattavana on noin 9 300 asuntopaikkaa. Vuonna 2013 toi-mistossa solmittiin 4 457 (v. 2012 4 308) uutta vuokrasopimusta. So