To Predavanje 02 Osobine Fluida

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  1/39

  TEHNOLOKE

  OPERACIJE

  Predavanje 2

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  2/39

  Agregatna stanja - faze

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.png

  http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Water-elpot-transparent-3D-balls.pnghttp://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Watermolecule.png
 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  3/39

  Vazduh, voda, mleko, voni sok, krv ... - gasovi i tenosti

  Tri agregatna stanja:

  vrsto - stalan oblik izapremina

  Teno - (manje-vie)stalan oblik i zapremina

  Gasovito - ni stalan oblik

  ni stalna zapremina

  Dijagram promene agregatnih stanjahttp://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Phase-diag.svg

  http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Phase-diag.svghttp://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Phase-diag.svghttp://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Phase-diag.svghttp://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Phase-diag.svghttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Phase-diag.svg
 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  4/39

  vrsto stanje

  Atomi se nalaze relativno blizu

  Sile (privlaneili odbojne) dozvoljavaju atomima samo da oscilirajuoko ravnotenihpoloajaali ne i da menjaju mesto na kome senalaze

  Veze (slineelastinimoprugama koje povezuju atome) isteuse isabijaju ali ne kidaju

  Zato se materija u vrstomagregatnom stanju malo deformie, a

  nakon prestanka dejstva sila moese vratiti u prethodni oblik

  Kristalna struktura natrijum-hlorida

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  5/39

  Teno stanje

  Molekuli se, kao u vrstomstanju, nalaze relativno blizu jednidrugima, ali mogu da se pomeraju kroz tenost - menjaju susede

  Tenost seopire sabijanju, ali moelako da se deformie tj.promeni oblik (tenostnema otpornost na deformacije uvrtanja) -teku

  Meumolekularnesile su samo privlane, nedozvoljavajumolekulima da lako napuste tenost

  Kada se nauu sudu, poprimaju njegov oblik i formira se slobodna

  povrina

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  6/39

  Gasovito stanje

  Molekuli su udaljeni jedni od drugih

  Sile koje deluju izmeunjih su slabe, osim u sudarima

  Usled toga neotporni su na deformacije smicanja -mogu da teku, ali i da se komprimuju

  Iz otvorenog suda izlaze

  http://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQ

  http://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQhttp://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQhttp://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQhttp://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQhttp://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQhttp://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQhttp://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQhttp://www.google.com/search?q=molecules+in+gas&hl=en&biw=1603&bih=759&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gOCNTvfEJ8H64QTGztXEAQ&ved=0CFMQsAQ
 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  7/39

  Fluidi

  Uglavnom se malo deformiu

  Ne vraajuse u prethodni oblik

  Mogu dateku

  Fluid - stanje materije u kome ona moe da tee i menjaoblik i zapreminu pod dejstvom sila

  Krem, sladoled? vrstoagregatno stanje? Kada se zagreje slojevi tekujedan preko drugog - ponaase kao

  tenost

  Stanje supstance zavisi od uslovapod kojima se nalazi !!!

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  8/39

  Fluidi

  Sile mogu da deformiutelo na sledeenaine:- Komprimovanje

  - Istezanje

  - Uvrtanje

  Fluidi su tenosti i gasovi, a njihov zajedniki naziv ukazuje nazajednike osobine. Razlikuju se, pre svega, po stiljivosti, jergasovi imaju veustiljivostod tenostikada se naupod dejstvomsila

  Mehanika fluida:

  - Statika

  - Dinamika

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  9/39

  Statika fluida

  Stanje fluida koji se ne kree odreeno je njegovom gustinomistatikim pritiskom.

  Fluid uvek vri pritisak na zidove suda u kome se nalazi.

  S1 S2

  F1 F2

  p1 p2

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  10/39

  Gustina- definisana je kao masajedininezapremine

  Gustina nestiljivih fluida se ne menja, ali zato se menja gustinastiljivihfluida. Prema tome, gustina stiljivihgasova proporcionalnaje pritisku.

  V

  m

  3m

  kg

  Sastojak Gustina, kg/m3 Proizvod Gustina, kg/m3

  Glukoza 1560 Sveevoe 865-1067

  Saharoza 1590 Smrznuto voe 625-801

  Skrob 1500 Sveepovre 801-1095

  Celuloza 1270-1610 Smrznuto povre 561-977

  Proteini 1400 Sveariba 967

  Masti 900-950 Smrznuta riba 1056

  So 2160 Meso (spec. gustina) 1,07

  Limunska kiselina 1540 Led (0 C) 916

  Voda 1000 Led (-20 C) 948

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  11/39

  Pritisak u bilo kojoj taki fluida (tenosti ili gasa) zavisi odpovrinskihi masenih sila

  Pritisak u fluidima u stanju mirovanja uvek je

  pod pravim uglom na zidove

  Jedna ista sila primenjena na razliitepovrineima razliitefekat

  Pritisak - odnos normalne sile i povrinena koju je primenjena sila

  S

  Fp

  2m

  NPa

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  12/39

  Paskalov zakon

  Pritisak kojim se deluje na tenost prenosi se ravnomerno poitavoj zapremini tenosti u sudu

  Na Paskalovom zakonu zasniva se rad hidrauline prese

  2

  2

  1

  1

  S

  F

  S

  F

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  13/39

  Promena pritiska sa dubinom

  Pritisak deluje na sve povrine

  Voda (ronioci): na svakih 10 mraste za po 1 atmosferu Atmosferski pritisak: opada sa visinom (znaajnoza planinarenje i

  let aviona)

  Zakljuci: Pritisak zavisi od dubine

  Brese menja u vodi nego u vazduhu Ima veze sa gustinom fluida

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  14/39

  Posledica je teinafluida - dno posude nosi celu teinu

  S

  gmp

  Vm

  hSm

  S

  ghSp

  hgp

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  15/39

  paskal bartehnika

  atmosfera

  standardna

  atmosfera

  torr

  (mmHg)

  funta sile po

  etvornom palcu

  1 Pa 1N/m = 10-5

  bar 10,197106

  at 9,8692106

  atm 7,5006103

  torr 145,04106

  psi

  1 bar = 100 000 Pa 106din/cm 1,0197 at 0,98692 atm 750,06 torr 14,504 psi

  1 at = 98 066,5 Pa = 0,980665 bar 1 kp/cm 0,96784 atm 735,56 torr 14,223 psi

  1 atm = 101 325 Pa = 1,01325 bar 1,0332 at 101 325 Pa = 760 torr 14,696 psi

  1 torr 133,322 Pa 1,3332103

  bar 1,3595103

  at 1,3158103

  atm 1 mmHg 19,337103

  psi

  1 psi 6894,76 Pa 68,948103

  bar 70,307103

  at 68,046103

  atm 51,715 torr 1 lbf/in

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  16/39

  Viskozitet - rezultat unutranjeg trenja u fluidu, pa se i meri silomtrenja koja se javlja pri kretanju

  Viskozniji fluidi daju vei otpor pri kretanju Tenosti su viskoznije od gasova

  Maseni protok - masa fluida koji u jedinici vremena protie kroz bilokoji popreni presek cevi ili kanala

  t

  mm

  s

  kg

  Dinamika fluida

  Pomeranje slojeva fluida

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  17/39

  Zapreminski protok - zapremina fluida koji u jedinici vremena protiekroz bilo koji popreni presek cevi ili kanala.

  Takoe je jednak proizvodu povrine poprenog preseka cevi ilikanala S(m2) i srednje brzine strujanja ws(ms

  -1)

  s

  m3

  SwSt

  lSV

  s

  m3

  tVV

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  18/39

  Primer 1:

  Potronja vode maine u industriji je 20 m3na mesenom nivou (30 dana).

  Izraunati:- zapreminski protok vode u m3/s- maseni protok vode u kg/s(gustina vode 1000 kg/m3)

  maseni protok vode 00771,0

  t

  mm

  s

  kg

  zapreminski protok vode

  sm

  3

  61071,7

  tVV

  Reenje:

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  19/39

  Jednaina kontinuiteta

  Pri proticanju fluida, krozsvaki popreni presek voda(cevovoda), mora daprotekne ista koliina fluida

  u jedinici vremena !!!

  Jednainakontinuiteta -brzina fluida je veatamogde je presek cevi manji

  Fluid se ubrzava u pravcusuenjacevi - u tom smerudeluje sila - tamo je pritisakmanji

  11 lSV 22 lSV

  twl 11 twl 22

  2211 wSwS

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  20/39

  Bernoulli-jevajednaina

  - Fluid se ubrzava kada teekroz tesan kanal

  - Raste brzina - raste i kinetikaenergija

  - Promena energije znaida se vri rad

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  21/39

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  22/39

  Bernoulli-jevajednaina

  Bernoulli-jeva jednainaprikazuje odnos izmeu:

  visine, brzine, pritiskai gustinetenostiu kretanju.

  Ona kae da je u sluaju stabilnog strujanja nestiljive tenosti, beztrenja, ukupna energija tenostijednaka du svih preseka;porastom brzine tenostipada njen statiki pritisak i obratno

  12

  222

  2

  211

  122

  fg

  w

  g

  pz

  g

  w

  g

  pz

  za idealnu tenost

  122222

  22111

  122

  fgw

  gpz

  gw

  gpz

  za realnu tenost

  g

  p

  g

  ppf

  2112

  0

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  23/39

  Granini sloj

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  24/39

  Taka turbulencijexul

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  25/39

  Zavisnost toka fluida kroz cev na granini sloj(od ulaza u cev do potpuno razvijenog toka fluida)

  Re05,00

  d

  xul

  50400

  d

  xul

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  26/39

  Reynolds-ov broj

  SS wxwx

  Re

  x- karakteristina duina (m)ws- brzina fluda (m

  .s-1)

  - gustina fluida (kg.

  m-3

  )- (apsolutni) viskozitet fluida (N .s .m-2ili Pa .s)- kinematski viskozitet fluida, definisan kao =/(m2 .s-1)

  Ozborn Rejnolds, engleski fiziar

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  27/39

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Ogled.svg
 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  28/39

  Dimenzionisanje cevovoda

  Ako se cevovod predimenzionie poveavaju se trokovi njegovemontae. Ako se poddimenzioniepoveavase pad pritiska.

  Prekomerni pad pritiska ima za posledicu vei troakrada pumpe. Tose izbegava dimenzionisanjem cevi (odnos protok brzina se uzima uobzir), a potvruje se proraunima (uzima se u obzir brzina fluida,Reynolds-ovi brojevi, faktori trenja).

  Vrlo velike brzine fluida skrauju vek trajanja cevovoda, uzkontaminaciju procesnih fluida metalima.Male brzine fluida mogu imati za posledicu neeljeno naseljavanjemikroorganizmima.

  - koeficijent podunog trenja

  Eksperimentalni rezultati pokazuju da je za veinu homogenih tenostistrujanje laminarno ako je Re < 2100. Onda je:

  Re

  64

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  29/39

  Naprave za obustavljanje ipodeavanje protoka fluida

  Protok kroz cevi se obustavlja i podeava:- Ventilima- Preklopkama- Zasunima

  - Slavinama

  Ove naprave treba da:- nepropusno zatvore vod- tomanje menjaju smer strujanja fluida- lako se iste- zauzimaju tomanje mesta- lako se ugraujuu cevovode

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  30/39

  Ventili

  Ventili se dele na:

  - Ventile za cevovode- Automatske ventile (u pumpama i kompresorima)- Ventile koji se pokreu posebnim mehanizmom (u motorima sa

  unutranjimsagorevanjem i parnim mainama)- Posebne ventile (sigurnosni, povratni, redukcioni)

  Proticanje se obustavlja tanjirastom ploom.Pri obrtanju tokau smeru kazaljke na satuobrese vreteno a sa njim zajedno i ploaprema seditu. Kada ploadotakne sedite,proticanje se obustavlja.

  Zaptivne povrineventila mogu biti:ravnekupaste

  kuglaste

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  31/39

  Preklopke

  Zasuni

  Slavine

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  32/39

  Manometar

  Druga vrsta istrumenatakoriste injenicuda fluidi imaju

  pritisak usled teine

  U cev - manometar

  Pritisak sa obe strane mora dase uravnotei, inaefluid tee

  hgp

  Merai pritiska

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  33/39

  Pritisak u sistemu veiodatmosferskog

  Pritisak u sistemu manji odatmosferskog

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  34/39

  Merenje pritiska

  Aneroid

  Koriste osobinu da se pritisakkroz fluide prenosi bez gubitka

  Istrumenti mogu da bududovoljno udaljeni od sistemau kome mere pritisak

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  35/39

  Relativno kretanje fluida i tela

  Sluajeviu praksi

  Strujanju fluida oko nepominihtela Kretanje tela razliitogoblika kroz miran fluid

  Industrija mesa - rashlaivanje ivotinjskihtrupova vazdunomstrujomili dimljenje proizvoda (fluid se kreeoko nepominihtela)

  Industrija mleka - razdvajanje faza (taloenje estica u fluidu,centrifugiranje, izdvajanje mlenemasti iz mleka)

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  36/39

  Primer 2:

  U fluidu izdvojimo element fluida u obliku valjka na koji delujenadpritisak od 400 kPa.

  Izraunati:nadpritisak u metrima vodenog stuba ako je gustina vode 1000 kg/m3,nadpritisak u metrima ivinog stuba ako je gustina ive 13600 kg/m3,apsolutni pritisak koji deluje na element fluida ako je atmosferskipritisak 101,3 kPa.

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  37/39

  Reenje:

  nadpritisak u metrima vodenog stuba:

  = 40,78 mV.S.

  nadpritisak u metrima ivinog stuba:

  = 3 mHg.S.

  apsolutni pritisak: p= 400 + 101,3 = 501,3 kPa

  1360081,9

  10400 3

  h

  100081,9

  10400 3

  h

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  38/39

  Primer 3:

  Koliki je maksimalni nadpritisak vode koji se meri pomou piezometraako je visina stuba tenosti u piezometrijskoj cevi 1 m?

  Reenje:

  Izrauna se manometarski pritisak, ako je gustina vode = 1000 kg/m3i visina stuba tenosti u piezometrijskoj cevi od take B je h= 1 m:

  PahgpmB31081,9181,91000

 • 7/25/2019 To Predavanje 02 Osobine Fluida

  39/39

  Primer 4:

  Piezometar u obliku U cevi koristi se za merenje nadpritiska fluidagustine = 800 kg/m3. Gustina ive u U cevi je 13600 kg/m3. Izvrenasu dva oitavanja i to:h1= 0,4 mi h2= 0,8 m,h1= 0,1 mi h2= - 0,3 m.

  Izraunati manometarski pritisak?

  Reenje:za prvo oitavanje:

  za drugo oitavanje:

  kPahghgpmB 594,1034,081,98008,081,913600120

  kPahghgpmB 81,401,081,98003,081,913600120