of 32 /32
Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 Majšperk VSEM DOBITNIKOM OBČINSKIH PRIZNANJ IN PLAKETE ZA LETO 2011 ISKRENO ČESTITAMO! Županja z občinsko upravo, občinski svet in uredniški odbor

Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA...

Page 1: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 Majšperk

VSEM DOBITNIKOM OBČINSKIH PRIZNANJ IN PLAKETE ZA LETO 2011 ISKRENO ČESTITAMO!

Županja z občinsko upravo, občinski svet in uredniški odbor

Page 2: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

2. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an

Page 3: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 3

Spoštovane občanke, dragi občani!UVODNIK ŽUPANJE

MAJŠPERČAN

je glasilo Občine Majšperk, ki je tudi izdajatelj glasila. Vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 94. NASLOV: Občina Majšperk, Majšperk 32a, telefon: 02/795 08 30 in telefax: 02/749 42 21

GLAVNA UREDNICA: Zlatka LampretUREDNIŠKI ODBOR: Natalija Gajšek, Tanisa Bedenik, Peter Kitak, Marjan Kokot in Zlatka Lampret, odgovorna urednica, LEKTOR: Zlatka Lampret, OBLIKOVANJE IN TISK: Vejica, Rado Škrjanec s. p., 041 684 910, NAKLADA: 1500 izvodov. Fotografijo za naslovnico in ob občinakih prireditvah je posnel Foto studio Brbre.. Lokalno informativno glasilo MAJŠPERČAN prejme vsako gospodinjstvo v občini brezplačno, izdajatelj plačuje plačuje 8,5% DDV (Ur. List RS št. 89/98).

Za nami je bogato praznovanje 15. praznika naše občine. Letos lahko rečemo, da nam je bilo vreme zelo naklonjeno, tako da organizatorji niso imeli težav, verjetno pa bo potrebno narediti temeljito analizo vseh dogajanj, saj za nekatere dejavnosti ni več dovolj interesa. Občutek imam, da so nekatere prireditve postale neaktualne in to tiste, kjer društva ne sodelujejo med seboj z ekipami in morda bi bilo prav, da se nekatere prireditve za nekaj časa nadomestijo z novimi. Posebej sem letos razmišljala o zaključni prireditvi, ki jo končamo z zabavo z ansamblom. Človek dobi občutek, da zabava ni želen del prireditve, saj je bila udeležba slaba. Tako bomo drugo leto razmislili, kaj in kako narediti ta zaključek.

Tudi letos sem poskušala obiskati skoraj vse prireditve, ki so potekale v poča-stitev našega praznika, zato lahko z gotovostjo trdim, da so se vsi organizatorji maksimalno potrudili in nam omogočili številna doživetja, ki so v glavnem neponovljiva. Brez naših društev in njihove dejavnosti bi bilo življenje manj zanimivo in želim si, da bi to bogato kulturno dogajanje začutili vsi, ki živimo v občini, kar pa pomeni, da smo pogosteje prisotni na prireditvah.V tem času po občinskem prazniku pa se nam je zgodila še ena prijetna novica. Naša mlada gledališka skupina SmoTeater je bila zelo uspešna na 50. Linhartovem srečanju gledaliških skupin v Postojni, saj je g. Darko Zupanc prejel Matička za stransko moško vlogo, za kar njemu in celotni ekipi izrekam iskreno čestitko.Ob koncu pa izrekam le še zahvalo vsem za sodelovanje na naših prireditvah, posebna zahvala pa gre vsem organizatorjem, ki vlagajo v to, da poteka vse tako, kot je potrebno, veliko prostovoljnega dela.

Dr. Darinka Fakin, Vaša županja

Page 4: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an4. STRAN

Spoštovane občanke in cenjeni občaniUVODNIK ODGOVORNE UREDNICE

Pred vami je posebna izdaja Maj-šperčana, že nekaj let posvečena našemu občinskemu prazniku. Tudi letos smo »dogajali« in to na veliko, kot se za 15. rojstni dan spodobi. Če občinsko življenje obrnemo na človeka – letos smo zaključili osnovno šolo in razmišljali smo, kam nas bo zanesla pot. Izbirali smo srednje šole, kaj bomo počeli, ko »bomo

veliki«, s čim se bomo ukvarjali v prihodnosti… Občina ima smele načrte, končuje številne velike projekte, ki niso namen samemu sebi, kot se to v naši domovini pogosto dogaja, pač pa bodo služili prebivalcem naše občine pri vsakdanjem delu in prostočasnih dejavnostih. Tudi o tem smo slišali na osrednji občinski slovesnosti, s katero smo 17.9.2011 zaključili letošnje praznovanje. Upam, da ste se udeležili katere od prireditev, bilo jih je več kot 43, izbor je

bil pester, od kulinaričnih, pohodniških, športnih, kulturnih, zabavnih… V dneh, ko je tokratna številka Majšperčana dobivala pravo podobo, smo dočakali tudi končno dejanje letošnjega gledališkega praznika: finale Linhartovega srečanja, ki vsako leto postreže s številnimi zanimivimi gledališkimi deli. Majšperčani se ponašamo z dolgoletno gledališko tradicijo, letos smo dočakali, kar smo si vsi, ki stojimo na odrskih deskah, želeli: Matička, ki ga je domov prinesel Darko Zupanc, stari znanec gledališke igre v Majšperku. Iskrene čestitke njemu in celotni ekipi, ki je letos dala vse od sebe in Sloveniji dokazala, da se tudi v Majšperku dobro igra. Obširneje ga bomo predstavili v letošnji decembrski številki Majšperčana.Veliko jesenskih užitkov vam privoščim!

Zlatka Lampret, odgovorna urednica Majšperčana

Pravilno oranje ob občinskih cestah

Prireditve ob 15. občinskem prazniku

IZ OBČINSKIH PROSTOROV

Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju pri inšpekcijskih nadzorih občinskih cest pogosto ugo-tavlja, da lastniki ali naje-mniki njiv nepravilno orjejo.Odlok o občinskih cestah Občine Majšperk (Uradni list RS št. 43/99) v 16. točki

44. člena prepoveduje orati v razdalji 4 m od ceste, če se orje v smeri proti njej ali v širini 2 m od ceste vzporedno z njo.Ravnanje v nasprotju s tem odlokom je prekršek, za katerega se izreče globa posamezniku v višini 166,91 EUR. Zraven plačila kazni

pa je kršitelj dolžan tudi vzpostaviti prejšnje stanje oziroma poravnati preorano zemljo, tako, da ne ogroža bankine ob cesti.Nedopustno je pri oranju onesnažiti občinsko cesto, v kolikor pa pride do morebi-tnega onesnaženja ceste, jo je potrebno takoj očistiti.

Občane obveščamo, da se bo redno vršil inšpekcijski nad-zor nad načinom oranja ob občinskih cestah in ustrezno ukrepalo, da se zagotovi spo-štovanje občinskih predpisov.

mag. Olga FEKONJA, medobčinska inšpektorica

SPUST PO REKI DRAVINJI

Letošnje prireditve ob 15. prazniku občine Majšperk so se v soboto, 20.8.2011, pričele s tradicionalnim spustom po reki Dravinji. Prireditev je organiziralo ŠD Breg.

Uredniški odbor

SOBOTA, 20. 8. 2011

Page 5: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 5

Mednarodno gasilsko tekmovanje - velika promocijska prireditev

občine

Turnir v odbojki in kmečke igre na Sestržah

Prostovoljno gasilsko društvo Majšperk je organiziralo tretje meddruštveno in meddržavno gasilsko tekmovanje moških in ženskih članskih ekip za prehodni pokal »MEMO-RIAL CIRILA MURKA«, dobitnika priznanja - kipca Civilne zaščite in nagrajenca Matevža Haceta, priznane Gasilske zveze Slovenije. Tekmovanje je bilo v soboto, 20. avgusta 2011, pri gasil-skem domu PGD Majšperk v okviru 15. občinskega praznika občine Majšperk. Tekmovanje je potekalo v tekmovalnih disciplinah: vaja z motorno brizgalno, suha izvedba ter štafetni tek na 400 m brez ovir, 8 tekmovalcev, štafeta se je izvedla brez ovir, s prenosom ročnika.

Tekmovanje se udeležilo 16 moških in 7 ženskih desetin iz Slovenije in Hrvaške.Organizator je skupaj z različnimi sponzorji poskrbel za veliko praktičnih nagrad, tako je bila podeljena velika nagrada podjetja SVIT Zolar Ivan s.p. Ptujska Gora elektro agregat kot glavna nagrada v članski kategoriji članov. Podjetje BO MEGA Safety iz Ljubljane je podelilo zaščitne obleke, podjetje WEBO d.o.o Mari-bor še gasilnike, vse skupaj je bilo podeljeno posameznim zmagovalnim ekipam v svojih kategorijah. Organizator je podelili praktične nagrade do petega mesta... ter za najhitrejšo izvedeno vajo M/Ž,... ter

za "naj smolnato" vajo M/Ž,… Praktične nagrade so prispevali podjetje SVIT Zolar Ivan s.p - Ptujska Gora, BO MEGA Safety - Ljubljana, WEBO d.o.o. - Maribor, Korže Marjan s.p. - Majšperk, Albin Promo-tion Breg - Majšperk, BAS d.o.o. Strel Dušan - Lovrenc, tiskarske storitve Babšek Bogdan - Šikole, gostilna Kozel - Ptuj, prenočišča in gostilna Dolinca Majšperk-Marčič, Žolger Jože s.p. in Občina Majšperk. Poleg slovenskih ekip so sodelovale še tri naj ekipe iz Hrvaške, in to državni prvaki Republike Hrvaške DVD Paukovec-člani in članice DVD Zaprešić ter DVD Mladost Kaštel Sućurac. Zmagovalec je osvojil prehod-ni pokal ter pokal s praktično

nagrado. Dosežena mesta: člani: 1. mesto PGD Tinje, drugo DVD Paukovec, tretje PGD Mihovce-Dragonja vas, četrto PGD Slovenja vas, peto PGD Kebelj, članice: 1. mesto PGD Hajdoše 2., drugo DVD MLADOST Kaštel Sućurac, tretje PGD Hajdoše 1., četrto DVD Zaprešić, peto PGD Zlatoličje. Najhitrejšo vajo sta izvedli ekipi članov PGD Tinje 32,10 in članice DVD Zaprešič 40,60 v konkurenci, izven konkurence je sode-lovala ekipa članic PGD Majšperk z izvedeno najhitrejšo vajo članic 38,5, podeljena je bila tolažilna nagrada ekipi članov PGD Jurjevica in članicam PGD Stoperce za »naj smolnato« vajo.

Dragomir Murko

Tako kot vsako leto, smo tudi letos v sklopu občinskega praznika 2011 izpeljali tradicionalni turnir v odbojki na mivki ter kmečke igre.Turnir se je odvijal 20. avgusta na igrišču Športno-kulturnega društva Sestrže, na katerem so igrale ženske in moške ekipe. Prvo mesto pri moških ekipah

so osvojili Športno društvo Preša, drugi so bili »avtohtoni« športniki – člani Športno-kulturnega društva Sestrže, tretje mesto pa so zasedli že stari znanci dobljenih pokalov na vseh prireditvah – Športno društvo Podlože; brez njih na stopničkah pač ne gre. Prvo mesto med ženskimi ekipami

so osvojile članice Športnega društva Podlože, drugo mesto so zasedle članice Športno-kulturnega društva Sestrže 1, tretje mesto pa je prav tako pripadlo ekipi iz Športno-kulturnega društva Sestrže 2.Kmečke igre so se odvijale dan pozneje, 21. avgusta, na istem igrišču. Ta nedeljski

Page 6: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an6. STRAN

dan smo si tako popestrili z zabavnimi igrami, pri katerih so prvo mesto osvojili člani Športnega društva Podlože 1, drugo mesto so zasedli njihovi podloški kolegi –

Športno društvo Podlože 2 (kot sem že napisala, njihov primanjkljaj na stopničkah pač ni mogoč), tretje mesto pa so si priigrali Stari mački iz Športno-kulturnega društva

NEDELJA, 21. 8. 2011ZAJTRK ZA OBČANE

Društvo gospodinj Stoperce že več let zapored v okviru občinskega praznika organizira Zajtrk za občane. Pred štirimi leti se je porodila zamisel za ta projekt, ki je postal tradicionalen. Že prvo leto se je na dogodku zbralo več kot dvesto občanov, kar nas je prijetno presenetilo. Ker je mesec avgust ravno pravšnji za prireditve na prostem, smo dogodek organizirale 21., takoj po rani maši. Kot je bila navada nekoč, je bilo potreb-no pri cerkvi prebrati oklic ali razglas.

Ta naloga je bila letos zaupana Srečku Tacigi. Tako so nekoč, ko še ni bilo radia, razglašali, kaj se bo v kraju dogajalo v tistem tednu. Po prebranem razglasu so se ljudje z radovednostjo sprehodili do Doma krajanov, od koder se je širil vonj mamljivega zajtrka. Gospodinje smo že nestrpno pričakovale in upale na čim večji obisk.Vesele smo, da nas je tudi to leto na pri-reditvi pozdravila županja dr. Darinka Fakin, ki nam je zaželela dober tek. Ob

tej priložnosti se ji še enkrat najlepše zahvaljujemo. Na zajtrku smo ponujale tracionalne jedi: gobove in kisle juhe. Manjkali niso žganci, pa kurja obara, palačinke, jajca, »ognjišni« štruklji z ocvirki ter napitki, kot so bela kava in čaj. Ob kavi se lepo prileže tudi stoperška gibanica in še kaj sladkega. Obiskovalci so si izbrali jedi, ki so jim najbolj ugajale, nato pa so s prijatelji ter sosedi posedeli in ob zajtrku tudi poklepetali. Posebna zahvala za pomoč pri organi-zaciji dogodka in skrbi za varnost gre prostovoljnim članom PGD Stoperce. Za njihov čas in trud se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo. Za naše društvo je obisk prireditve velik uspeh. To je potrditev za pridno delo naših gospodinj, ki se pri kulinaričnih izdelkih vedno potrudijo. Vsem pa, ki nam kakorkoli pomagate pri prireditvi, iskrena hvala. Upamo, da ste tudi občani odšli zado-voljni domov. Seveda, drugo leto se spet vidimo, ko bo to že 5. občinski zajtrk. Vljudno vabljeni!

Justina Jus

Sestrže.Vsem ekipam za dobljene pokale iskreno čestitam v svojem imenu in v imenu Športno-kulturnega društva Sestrže, obenem pa vas vlju-dno povabim na ponovno

sodelovanje na turnirju in kmečkih igrah naslednje leto. Važno je sodelovati, še boljše zmagati.

Lea Medved, ŠKD Sestrže

Page 7: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 7

ČETRTEK, 25. 8. 201

PETEK, 26. 8. 2011

SOBOTA, 27. 8. 2011

SLIKARSKA KOLONIJA HAMRE

TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA ČLANE

ŠPORTNO DRUŠTVO PTUJSKA GORA ORGANIZIRALO TRI PRIREDITVE

TEKMOVANJE V RIBOLOVU ZA POKAL OBČINE MAJŠPERK

V četrtek se je pri gradu Hamre na Bregu pričela že tradicionalna Slikarska kolonija Hamre v organizaciji slikarske sekcije Umetniškega društva Ustvarjalec Majšperk. Kot leta poprej so se slikarji,

ki so k nam prišli na povabilo domačih slikarjev, preizkušali v upodabljanju narave, njegovih utrinkov, impresij… Plod večdnevnega slikanja so bila dela, ki so jih umetniki razstavili ob občin-

skem prazniku. Idejni vodja slikarske kolonije je bil Branko Gajšt.

Zlatka Lampret, UD Ustvarjalec Majšperk

Športno društvo Ptujska Gora je bilo v okviru prazno-vanj 15. občinskega praznika organizator treh športnih prireditev.Petindvajsetega avgusta so priredili rekreativni kolesar-ski maraton z dvema različni-ma dolžinama prog, 48 in 32 km, na katerih je sodelovalo 42 udeležencev. Daljša proga je imela pet vzponov, na krajši progi je bilo treba premagati

le tri vzpone. Tri dni kasneje so organizi-rali pohod po Gorski poti, na katerem je sodelovalo 17 pohodnikov.Kot ob vsakem občinskem prazniku, so tudi letos orga-nizirali tek po Ptujski Gori, na katerem je sodelovalo 16 tekačev. Tako je med moškim delom tekmovalcev prvo mesto osvojil Bojan Avguštin pred drugouvrščenim Gre-

gorjem Korezom ter tretjeu-vrščenim Milanom Petkom. Pri ženskah pa je prvo mesto osvojila Nastja Korez, druga

je bila Katja Korez, tretja pa Klara Kropec.

Nataša Letonja

Petek zvečer je na igrišču na Bregu postregel z malim nogometom. Za naslov najboljših so se pomerili člani.

Uredniški odbor

V okviru praznovanja 15. občinskega praznika je ribi-ška družina Majšperk orga-nizirala v soboto, 27.9.2011, tekmovanje za Pokal Občine Majšperk. Prireditev je pote-kala v ribniku ob ribiškem domu v Stanečki vasi. V čudovitem sončnem vremenu

seje tekmovanja udeležilo 21 tekmovalcev iz domače obči-ne in tudi sosednjih občin in uživalo v uspešnem ribolovu. Prireditev je obiskala tudi županja dr. Darinka Fakin in udeležencem zaželela dober prijem. Po treh urah tekmovanja je največ rib ujel

Page 8: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an8. STRAN

Miran Rotvajn iz Pobrežja (6.139g), pred domačinom Simonom Vinklerjem (5.640g) in Elvisom Gajzerjem (5.070g). Po tehtanju so vse ribe nepoškodovane

veselo zaplavale v ribniku, ribiči tekmo-valci in spremljevalci tekmovanja pa so se, po podelitvi pokalov in nagrad najboljšim, okrepčali v ribiškem domu

in sklenili tekmovanje s prijetnim dru-ženjem.

Zvonko Furman

GA NI VEČ? KDO JE VSE POJEDEL? ZMANJKALO GA JE! ...

»NA BOŽJO POT, KOT NEKOČ« SO ROMALI STOPERČANI

V soboto 27. avgusta, se je v Športnem parku Breg odvijala že druga bogračijada »SMO ZA BOGRAČ« v organizaciji društva SmoTeater. Bograč je jed, ki je podobna golažu in izvira iz območja panonske nižine. Bograč je dobil ime po madžarski besedi za lonec oz. kotel, v katerem se je pripravljal. Gre za tradicio-nalno jed pastirjev, ki so od doma prinesli košček šunke ali slanine, papriko, čebulo, krompir, spotoma so ulovili še kašno manjšo divjad in nabrali gobe. Vse skupaj so nato pripravili v obliki eno-lončnice, ki jo imenujemo bograč. Kar 11 ekip se je to leto pomerili v želji, da pripravijo najboljši bograč v občini Majšperk. Tako so že ob devetih zjutraj kurjači in pomočniki hiteli s pripravo kurišč, glavni kuharski moj-

ster je preverjal sestavine in kaj hitro je po Bregu zadišalo po praženi čebuli. Sodniška trojica, ki sta jo sestavljala dva profesionalna kuharja in predstavnik našega dru-štva, je budno spremljala in ocenjevala pripravo sestavin, urejenost delovnih površin in usklajenost ekip. Ker v dobri družbi čas hitro mine, se je čas, ko je bilo potrebno oddati vzorce, nezadržno bližal. Ekipe so obogatile svoje bograče še s svojimi skrivnimi začimbami in jih oddale organizatorju, ki je vzorce ponovno označil, da bi omogočil objektivno ocenjevanje le-teh. Oce-njevalna komisija je nato ocenila bograče po izgledu, vonju, okusu in gostoti. Na podlagi seštevka ocen iz posameznih predpostavk so bila razglašena prva tri mesta.

Najboljši bograč je na leto-šnji bogračijadi »SMO ZA BOGRAČ« pripravila ekipa Članic 112, sledili sta jim ekipi Varstroj Team in PGD Majšperk-Breg. Očitno je, da je konkurenca na tekmovanju v kuhanju bograča »SMO ZA BOGRAČ« vsako leto večja. Tekmovalci se na tekmovanje zelo dobro pripravijo, si pri-skrbijo maskote, prepoznavne

znake, uredijo tekmovalna mesta. Tistim, ki niso bili med prvimi tremi ekipami, pa upamo, da jim bo z nekaj vaje drugo leto uspelo. Glav-ni pokazatelj okusnosti vseh pripravljenih bogračev pa je ta, da ga je za organizatorje tudi letos zmanjkalo.

OO Društva SmoTeater

Da stoperškemu društvo kulture res ne zmanjka idej, je že dobro znano. Da pa se zamisel uresniči, je potreben še samo dober organizacijski odbor in stoperški folklorni-ki. Ponovno smo organizirali odlično prireditev.Tako se je »Na božjo pot, kot nekoč« v temu primernih oblačilih in s cekri v rokah podala folklorna skupina KPD Stoperce z nekaterimi požrtvovalnimi domačini. Ob koncu avgustovskega pasjega vremena je bilo za pot, čeprav samo do bližnje

cerkvice sv. Ane, le potrebno zbrati kar nekaj poguma. Z vmesnimi postojankami, v Meniku in na Fiderškem vrhu, kjer so se popotniki okrepčali, je bilo mogoče vzdržati pot do cilja. Na prireditvenem prostoru pa smo organizatorji poskrbeli, da je bilo dovolj hladne vode ali pa je bilo mogoče z obi-skom »pušn šanka« pogasiti žejo. Tudi lectovih src, ki so tokrat nastali s pomočjo zna-ne mojstrice peke Darinke Gostenčnik, na romanju ni manjkalo. Stojnica z lectom

in »mačkom v žaklju«, kakor so nekoč rekli dobitkom na srečo, je bila zelo dobro obi-

skana.Na pot z nami se je tokrat podal tudi stoperški župnik

Page 9: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 9

60 LET PGD MEDVEDCE IN 15. DAN GASILCA OBČINE MAJŠPERK

Ciril Čuš, ki je ob sodelova-nju s p. Janezom Ferležem vodil slovesno sv. mašo za izčrpane romarje. KPD Stoperce je vljudno povabilo k sodelovanju tudi makolske farane, a jih je bilo, žal, na prireditvenem prostoru zelo malo. Po maši je sledila malica iz popotne torbe, na travi seve-da, kot nekoč. Dišalo je vse

naokrog in ta dan res nihče ni ostal lačen, kajti če ni bilo v lastni torbi dovolj, je bilo še v sosedovi. Pohano, domač kruh, pečen sir z začimbami, potica, pa tudi kak liter vinca je bilo. Sledil je kulturni program, ki sta ga odlično vodila Stoperčanka Lea Gregurec in Makolčan Boštjan Gril. Pričeli smo ga s podpisom

listine prisotnih, ki so jo na prizorišče slovesno prinesli makolski konjeniki. Mode-ratorja sta navzočim razložila kratko zgodovino krajev, Makol in Stoperc. Boštjan pa je dodal še anekdoto o nastanku cerkve sv. Ane.K pripovedovanju o izku-šnjah romarjev sta naključno povabila k besedi tudi Sto-perčanki gospo Anico Golob, Marijo Novak in gospoda Cirila Čuša, svoje spomine pa je opisala tudi romarka iz Makol. Izbrani so radi pripovedovali o doživetjih na romanjih, ko so v mladih letih skupaj s starši romali največkrat na sv. Gore nad Obsoteljem. Navzoče so s pesmijo razve-seljevali tudi p. Janez Ferlež in Tamburaški orkester Kavklerji. Tako pomembno obujanje nekdanjega običaja

pa seveda ni minilo brez godbe na pihala, tokrat je bila z nami Frajhajmska godba. Vse prisotne je pozdravila tudi županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin. V poznih popoldanskih urah smo zaključili romanje ob dobri kapljici iz Grilove kleti in malici, ki jo je prispeva-lo KPD Stoperce. Odličen golaž sta za vse navzoče in manjkajoče romarje skrbno pripravila Vikica in Sreč-ko Taciga, za kar se jima organizator – KPD - iskreno zahvaljuje. Razdelile so ga Gelica, Nada in Cvetka. Zaključili smo v veselem razpoloženju in se zadovoljni ter tudi utrujeni, s cekri, iz katerih je zdaj molil le kakšen spominski lecet, vrnili z romanja nazaj v stoperško dolino.

Anica Rejec

Pomoč sočloveku, pogum, prostovoljnost so le nekatere od značilnosti, ki odlikujejo gasilce, gasilce prostovoljce. Misel o pomembnosti obva-rovati se pred ognjem sega daleč v preteklost. Tisočletja je bil ogenj spremljevalec člo-veštva, pozitivna energija, ki ga je obdržala pri življenju in pomagala pri njegovem razvoju. Uporabnost ognje-ne energije se je širila, a žal velikokrat presegla meje kontroliranega, kar se je sprevrglo v uničenje. Po vse večjih ognjenih stihijah, ki so prizadejale slovenski narod, se je pred 60. leti tudi v našem kraju rodila zamisel po ustanovitvi prostovolj-nega gasilskega društva. Tako so zagnani vaščani 18.2.1951 ustanovili PRO-STOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO MEDVEDCE , ki se je po zaslugi zagnanih gasilcev ohranilo in dobro delovalo vse do sedaj, ko obe-ležujemo že 60 let obstoja in delovanja. Tako smo gasilci PGD Med-vedce 27.8.2011, v sklopu praznovanj ob občinskem prazniku, pripravili priredi-tev ob 60. obletnici društva in hkrati praznovali še 15. Dan gasilca občine Majšperk.Prireditev se je odvijala pod šotorom pred gasilskim domom na Medvedcah, pričeli smo jo z mimohodom gasilcev in parado gasilskih vozil, ki jo je s koračnico spremljala Mini godba ŠKD Sestrže. V mimohodu in paradi so sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva občine Majšperk ter sosednja društva Makole, Lovrenc na

Dravskem polju, Jablane in Mihovci – Dragonja vas. Po prihodu gasilcev v šotor je sledil kulturni program. Predsednik PGD Medvedce nas je v svojem govoru na kratko popeljal skozi zgo-dovino društva, spodbudne besede in lepe misli pa so izre-kli tudi županja, dr. Darinka Fakin, predsednik Gasilske

zveze Majšperk Dragomir Murko ter regijski poveljnik in član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Janez Lipovnik. Kulturni program so s svojimi glasovi popestrili še člani Moškega pevskega zbora DPD Svoboda Maj-šperk, s svojimi instrumenti pa so poskočne pesmi zaigrali člani Mini godbe ŠKD Sestr-

Page 10: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an10. STRAN

GORSKO KOLESARSKI MARATONV soboto,27.8.2011, smo v Narapljah v okviru 15. občinskega praznika orga-nizirali gorsko kolesarski maraton. To je bil že 5. gor-sko kolesarski maraton, ki ga je organiziralo Turistično društvo Naraplje. Pripravili smo dve progi, lažjo(17km) in težjo(19km). Lažja je pote-kala, kot vedno do sedaj, iz Narapelj na Jelovice in potem čez Kosa nazaj v Naraplje. Težjo je na novo postavil podpredsednik športne sek-cije Stojan Pislak. Potekala je iz Narapelj na Jelovice, spust mimo repetitorja v Stogovce, spet vzpon na Lipno in spust na Slape ter na koncu vzpon na Janški vrh in spust po

gozdni poti v Naraplje. Kljub zelo vročemu in soparnem vremenu se je zbralo 47 kole-sarjev. S kolesarjenjem smo pričeli ob 14. uri na igrišča v Narapljah. Najhitrejši so na cilj prispeli v 1h 11min. Na Jelovicah smo imeli prvo okrepčilno postojanko z vodo in čokoladicami. Tam sta se tudi poti ločili, večina se nas je odločila in izbrala težjo progo. Druga postojanka s svežo vodo je bila samo na težji progi, na Slapah. Kljub nekaj počenim zrač-nicam, pretrganim verigam, majhnim poškodbam zaradi padcev smo vsi prispeli na cilj, kjer nas je čakala osvežitev in pogostitev. Kasneje smo

podelili pokale prvim trem moškim in ženskam na težji progi. Pokale so v moški kategoriji dobili – 1. mesto: Bojan Avguštin, 2. mesto: Matej Žerak in 3. mesto: Andrej Bobnar, ter v ženski

kategoriji – 1. mesto: Brigita Pišek, 2. mesto: Alenka Pislak in 3. mesto: Mateja Pislak.

Mateja Pislak, Turistično društvo Naraplje

NOGOMET ZAŽIVEL OB OBČINSKEM PRAZNIKUNogomet poslej tudi v Majšperku, smo zapisali 2. julija 2010, s tem smo se v NK Majšperk zavezali, da bomo nekaj, česar do današnjih dni v Majšperku ni bilo, spravili v življenje. Danes lahko z veseljem in ponosom ugotavljamo, da smo uspeli združiti mlade, stare,

vse nogometne navdušence, vse, ki so pripravljeni povzdigniti nogomet v Majšperku. S ponosom spremljamo tudi izgradnjo športnega parka, ki se ga že veselimo. NK Majšperk danes tekmuje v 2. ligi MNZ Ptuj z mladinsko in člansko

ekipo. Treniramo pa tudi z mlajšimi selekcijami. Veliko truda smo vložili v sestavljanje ekip, prvenstvo v MNZ Ptuj se je izredno hitro približevalo, tako smo postajali vedno bolj vznemirjeni, kaj bo, ko se bo začelo zares.Žreb je hotel, da v nedeljo, 28.8.2011,

že. Na malo drugačen način nas je z zgodovino društva seznanila še naša članica, prebrala nam je pesem nezna-nega avtorja, ki na hudomušen način prikazuje, kaj so počeli v našem društvu v preteklosti. Med samo slovesnostjo smo se spomnili tudi našega častnega predsednika Antona Dvorška, ki je bil med ustanovnimi člani društva in eden najbolj zaslužnih, da je naše društvo v preteklosti tako dobro delovalo. Ob tej častitljivi obletnici smo podelili tudi odlikovanja in priznanja. Pozabili nismo niti na našo novo prido-bitev, ki smo jo v dom pripeljali ravno v jubilejnem letu. To je sicer rabljeno vozilo za prevoz moštva, vendar upamo, da nam bo še dolgo dobro služilo. Na prireditvi smo ga uradno predali

svojemu namenu, gospod župnik Janko Frangež pa je opravil tudi krst vozila. Podelili smo zahvale botrom, ki so donirali za nakup vozila, za kar se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo. Po končanem uradnem delu smo poskr-beli za pogostitev, pripravili smo tudi srečelov in se ob zvokih ansambla Uspeh zabavali do zgodnjih jutranjih ur. V sklopu občinskega praznika in kot nadaljevanje praznovanja častitljivega jubileja, smo bili gasilci PDG Medvedce, 11.9.2011, organizatorji še občinskega gasilskega tekmovanja. Veseli smo, da je prav letos sodelovalo največ desetin iz vseh društev naše občine ter da je bilo tekmovanje uspešno izvedeno. Vsem dobitnikom pokalov iskreno čestitamo. Želeli bi se zahvaliti vsem, ki so kakor-

koli pripomogli, da sta bili obe prireditvi uspešno izvedeni ter tudi vsem, ki ste se jih udeležili in tako skupaj z nami počastili ta tako pomemben jubilej. Prireditev smo zaključili z mislijo nezna-nega avtorja, pa naj z njo zaključim še ta članek. Na kaj se lahko zane-semo pri prijateljih? Ne na njihovo ravnanje. Nikoli ne vemo, kaj bodo storili. Ne na njihove navade. Te se lahko spremenijo. Zanesemo se lahko samo na eno! Da nas ne bodo nikoli zapustili. In kdo, če ne gasilci, so tisti prijatelji, ki vas ne bodo nikoli zapustili in bodo vedno priskočili na pomoč tam in takrat, ko je le-ta najbolj potrebna. Z GASILSKIM POZDRAVOM NA POMOČ!!

Tanisa Bedenik, PGD Medvedce

Page 11: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 11

gostujemo na prvi uradni tekmi v Hajdošah, pri NK Hajdoše. Ekipa NK Majšperk je šla v Hajdoše z mešanimi občutki, saj smo si neizmerno uspeh želeli, česar pa ni bilo. Glede na to, da je prva uradna nogometna tekma sovpada-la z občinskim praznikom občine Majšperk, smo bili

toliko bolj vznemirjeni ob dejstvu, da smo imeli že na prvi tekmi zelo veliko navija-čev. Za NK Majšperk je prišla navijat tudi naša županja. S pomočjo dobre igre igralcev, strokovnega vodstva, pred-vsem pa navijačev nam je uspelo prvič na prvi pravi tekmi zmagati z rezultatom

NEDELJA, 28. 9. 2011

PETEK, 2. 9. 2011

MEDDRUŽINSKO STRELSKO TEKMOVANJE V STOPERCAH

KOŠARKA IN NAMIZNI TENIS V ORGANIZACIJI ŠD MAJŠPERK

POHOD PO GORSKI POTI

Nedelja, 28.9.2011, je v Stopercah minila v znamenju med-družinskega lovskega tekmovanja na strelišču v Stopercah. Lovci so se pomerili v lovu na glinaste golobe in bežečega merjasca.

Uredniški odbor

Opisan v članku ŠD Ptujska Gora organiziralo 3 prireditve.(Str 7)

5:1. Vsi poznejši rezultati, ki so se do danes dogodili, so plod dobrega dela v NK Majšperk, zaslužni za uspeh pa so predvsem igralci in strokovno vodstvo. Danes lahko s ponosom zago-tovimo, da bomo dostojno zastopali občane in občino Majšperk v MNZ ligi Ptuj in širše. V drugi ligi MNZ Ptuj tekmuje 12 ekip enakih kakovosti, NK Majšperk tre-nutno zaseda sam vrh, kjer si delimo prvo mesto z NK

Tržec.1. kolo – NK Hajdoše: NK Majšperk 1:5, kolo – NK Sl. Vas : NK Majšperk 0:2; 2. kolo – NK Majšperk : ŠD Markovci 2:0; 3. kolo – NK Podlehnik : NK Majšperk 0:3; 4. kolo – NK Majšperk : ŠD Leskovec 3:0; 5. kolo – ŠD Grajena : NK Majšperk 0:4.Tabela po šestih krogih na spletni strani http://mnzveza-ptuj.si/liga/112/

NK MAJŠPERK

V okviru občinskega prazni-ka smo v Športnem društvu Majšperk organizirali košar-karski turnir v trojkah in klasični košarki ter turnir v namiznem tenisu. Turnir v trojkah je minil v znamenju ekipe ŠD Stoperce, ki so brez poraza vknjižili še svoj četrti zaporedni naslov na občinskem turnirju. Dru-go mesto je pripadlo ekipi ŠD Majšperk, tretje pa ekipi GFM. Klasični košarkarski turnir, ki je najstarejša prireditev v organizaciji ŠD Majšperk, je bil tudi letos dobro obiskan. Za naslov najboljše košar-karske ekipe v občini se je pomerilo 7 ekip.Žreb je tako že v 1. kolu prinesel tekmo med lanskim zmagovalcem ŠD Majšperk in močnimi Stoperčani. V napeti končnico so slavili

Majšperčani in šokirali Sto-perčane, ki so nepričakovano ostali brez boja za najvišja mesta. Preostale tekme so potekale brez posebnosti in v finalu sta se pomerili košar-

karsko izkušeni ekipi GFM in ŠD Majšperk. Zmage se je veselila slednja, ki je tako potrdila lani osvojen naslov. Tretje mesto je v malem fina-

TRENUTNA LESTVICA:1. NK Tržec, 2. NK Majšperk, 3. ŠD Cirkulane, 4. NK Hajdoše, 5. ŠD Pragersko, 6. NK Sp. Polskava, 7. ŠD Markovci, 8. NK Podlehnik, 9. NK Slovenja vas, 10. ŠD Leskovec, 11. ŠD Grajena, 12. NK Zg. Polskava

Page 12: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an12. STRAN

lu osvojila ekipa Podlož, ki je bila boljša od ekipe Naraplje. Tekmovanja v namiznem tenisu se je udeležilo 14 igral-cev. V ženski konkurenci si je zmago priigrala Anja Letonja. Bolj številčna konkurenca pri moških je postregla z

zanimivim tekmovanjem, v katerem je spet največ znanja in zbranosti v odločilnih tre-nutkih pokazal David Ovčar, ki je uspešno ubranil naslov najboljšega iz lanskega in nekaterih prejšnjih let.Turnir v trojkah, 2. 9. 2011:

1. mesto ŠD Stoperce, 2. mesto ŠD Majšperk, 3. mesto GFM. Košarkarski turnir, 9.9. 2011: 1. mesto ŠD Maj-šperk, 2. mesto GFM, 3. mesto ŠD Podlože. Namizni tenis - moški, 11.9. 2011: 1. mesto David Ovčar, 2.

mesto Zvonko Potočnik, 3. mesto Franci Cep. Namizni tenis - ženske, 11.9. 2011: 1. mesto Anja Letonja, 2. mesto Kaja Valand, 3. mesto Natalija Sluga.

ŠD Majšperk

POHOD PO OBRONKIH SESTRŽ – ŠKD SESTRŽEPrvi septembrski petek, natančneje 2.9.2011, smo v sklopu občinskega praznika ponovno organizirali sedaj že tradicionalni pohod po obronkih Sestrž. Kljub temu, da so se na nebu že zgrinjali temni oblaki, se nas je pred domom krajanov zbralo kar lepo število pohodnikov. Padla je odločitev, da kljub grozeči nevihti, krenemo po že dobro poznani poti. Nismo še prišli daleč, ko smo občutili prve dežne kaplje in kmalu zatem je se je ulilo, kot bi se utrgal oblak. Postavilo se je vprašanje, vztrajati dalje ali se obrniti. Nekateri so se obr-nili, večina pa nas je vztrajala naprej, kljub dejstvu, da je padal dež in je veter še doda-tno oteževal pot. Celotne poti

sicer nismo prehodili, vendar je bilo potrebno narediti kar nekaj korakov, preden smo se po bližnji poti lahko vrnili do cilja. V dom krajanov smo prispeli premočeni in premraženi, vendar smo se vsi skupaj strinjali, da je pohod vseeno bil po svoje zanimiv, saj takšnega še pač ni bilo. Po prehojeni poti se je vsem prilegla pogostitev s hrano in pijačo, ki so jo pripravile pridne roke naših članov.Že nekaj let zapored imamo pri pripravi prireditev ob občinskem prazniku težave z vremenom. Letos nam je uspešno uspelo spraviti pod streho odbojko in kmečke igre, zagodlo pa nam jo je pri pohodu. Pa nič za to, mi se vremena nismo ustrašili

in smo pohod ob veselem druženju vseeno izpeljali.Hvala vsem, da ste se družili z nami, še posebej pa velja zahvala družini Hajšek iz Sestrž, ki nas je med potjo gostila na svojem vikendu in nas okrepčala s pijačo, da

je bil preostanek poti lažji. Vabimo vas, da se nam pri-družite tudi prihodnje leto, upamo da nam bo takrat vreme bolj naklonjeno.

Tanisa Bedenik, ŠKD Sestrže

SOBOTA, 3. 9. 2011ZMAGA EKIPI GFM

V soboto, 3.9.2011, je ŠPD Preša organiziralo občinsko tekmovanje v odbojki v telo-vadnici OŠ Majšperk. Ob 15.30 se je pričela prijava ekip; le-te so bile ŠD Podlože 1, ŠD Podlože 2, GFM in ŠPD Preša. Tekmovanje v odbojki se je začelo ob 16.00 z žrebanjem in razvrstitvijo ekip na dveh odbojkarskih igriščih. Po dokaj izenačenih igrah se je tekmovanje zaklju-čilo okrog 19.ure. Pokal za 1. mesto si je prislužila ekipa GFM iz Majšperka s 3 zmagami, pokal za 2. mesto

je osvojila ekipa ŠPD Preša z dvema zmagama. Pokal za zasedeno 3. mesto si je prislu-žila ekipa ŠD Podlože 2 z eno zmago. Po predaji pokalov je vse tekmovalce čakala zaslu-žena topla malica. Z dobro voljo in športnim duhom se je končal dan, zaznamovan z odbojko in upamo, da se nam naslednje leto na ome-njenem tekmovanju pridruži še kakšna ekipa.

Urška Fakin, ŠPD Preša

Page 13: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 13

NEDELJA, 4. 9. 2011

JESENSKA POT MED HALOŠKE GRIČE

SREČANJE TEŽKIH INVALIDOV DRUŠTVA INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

VZPOSTAVLJANJE ZVEZ Z NAJVIŠJIH VRHOV OBČINE

Društvo žena Tisa Ptujska Gora je v okviru 15. občin-skega praznika občine Maj-

šperk organiziralo pohod v Haloze. Članice društva smo se zbrale v Stogovcih, kjer nas

je pozdravila županja gospa Darinka Fakin in predsedni-ca društva Anica Tominc. Čudovita pot, polna jesen-skih lepot in dobrot nas je pripeljala do gostoljubnega kotička Jelovic, kjer smo se okrepčale z okusno pripra-vljeno juho in kapljico gospe Milke, lastnice prijaznega lokala. Obiskale smo tudi idilično jeloviško cerkev na vrhu hriba, ki je zave-tje mnogim popotnikom. V njej smo obrano zapele nekaj pesmi, materi Mariji v pozdrav. Ob spoznanju, kako

minljiv je konec vseh naših poti, smo se zazrle vase ob obisku grobov za cerkvijo, kjer počivajo mnogi naši prijatelji in znanci. Poklonile smo se njihovemu spominu.Pot domov smo izbrale mimo repetitorja. Mnogi stanovalci teh lepih haloških bregač so veselo pozdravljali naš prihod in nas pogostili z vinom in grozdjem. Hvala vam dobri ljudje, ki ste nam izrekli veselo popotnica z iskrico v očeh na poti domov.

Dragica Podbrežnik

V okviru občinskega pra-znika smo priredili srečanje težkim invalidom, ki ne morejo z nami na izlete in rekreacijo na morju.V soboto, 3. septembra, smo v Domu krajanov na Ptujski gori priredili srečanje

vsem tistim invalidom, ki se drugače ne morejo udeležiti naših aktivnosti. Udeležilo se je kar lepo število invalidov, nekateri z vozički, nekateri v spremstvu svojcev.Tudi naši poverjeniki so jim pomagali, na srečanje

jih pripeljali. Nekateri dobre svojce imajo, na srečanje jih z veseljem pripeljejo, poskr-beli pa smo tudi za prevoz s taksijem iz smeri Kidričevo. Sledil je program, ki ga je odprl predsednik društva Jože Rober, pozdravil vse prisotne, posebej naše drage invalide. Pozdravila jih je tudi županja dr. Darinka Fakin ter jim zaželela vse lepo. Tudi mlada Aleksandra na flavto je zaigrala, vsem lep občutek dala. Pevke Ptujske Gore so lepo zapele, vse navzoče so

prevzele. Vesele Polanke vesele so igrale, z mislimi v mlada leta popeljale. DUO-SLAVUJ nas v praznovanje je popeljal, tudi med kosilom je igral ter z lepimi občutki je končal.Jesen življenja tiho trka na vrata, nič se ne oglasi, samo spomine nam obuja na minule dni, zatorej naši dragi invalidi, drugo leto zoper srečajmo se vsi.

Cirila Purg, DI Majšperk in Kidričevo

Tradicionalna prire-ditev ob občinskem prazniku je tudi vzpo-stavljanje zvez z najviš-jih vrhov naše občine. Prireditev je pripravil in izvedel Radioklub Ptujska Gora v nede-ljo, 4.9.2011.

Uredniški odbor

Page 14: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an14. STRAN

ŠD PODLOŽE: PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2011

13. POHOD SPOZNAJMO OBČINO PEŠ

V nedeljo, 4.9.2011, smo člani ŠD Podlože v okviru občinskega praznika orga-nizirali mali nogomet za veterane, ki so se ga udeležile

tri ekipe. 3. mesto je zasedla domača ekipa ŠD Podlože, 2. mesto Stoperce ter 1. mesto ekipa iz Planjskega.Popoldne istega dne pa se

je na igrišču odvijalo že 6. tradicionalno tekmovanje v vleki štrika za najmočnej-šo vas v Občini Majšperk. Tekmovanja se je udeležilo 6 ekip, 2 ženski in 4 moške. V ženski kategoriji je 2. mesto zasedla ekipa ŠD Podlože, 1. mesto pa ekipa iz Sestrž. V moški kategoriji je 3. mesto zasedla ekipa ŠD Podlože 2, 2. mesto ekipa Sestrže ter 1. mesto ekipa ŠD Podlože 1. Zaradi izenačih moči med vasema Sestrže in Podlože, smo sestavili mešani ekipi, v kateri so sodelovale tri tek-movalke in trije tekmovalci. Zmagala je ekipa iz Podlož in

tako prejela prehodni pokal. Hkrati je bila v društvenih prostorih, ki so na novo prepleskani, razstava slik z julijske slikarske kolonije v Podložah, katere so naslikali člani likovne sekcije Ustvar-jalec Majšperk. Tudi po nji-hovi zaslugi je bilo letošnje dogajanje na Podložah bolj pestro.Vsem tekmovalcem in gledal-cem se zahvaljujemo za obisk ter upamo, da se naslednje leto ponovno srečamo v še večjem številu.Lep športni pozdrav!

ŠD Podlože

V začetku septembra smo ob praznovanju 15. občinskega praznika organizirali tradici-onalni 13. pohod Spoznajmo občino peš.Letošnje spoznavanje smo namenili naši krajevni sku-pnosti Stoperce, pričelo se je v samem centru Stoperc pri farni cerkvi sv. Antona Puščavnika. Po temeljitem spoznavanju zgodovine kraja smo se preko Fiderškega vrha povzpeli do cerkvice sv. Ane. Tu je ponovno sledil počitek in okrepčilo, najbolj vztrajni pa so poskusili tudi, kako

zvoni tamkajšnji zvon.V nadaljevanju nas je pot vodila po jugozahodni meji občine nazaj proti severu. Spotoma smo doživeli gosto-ljubje domačije Medvedo-vskih, ki so poskrbeli , da nihče ni bil žejen.Sledil je še vzpon na Vrhole in nato spust mimo Rabu-de do Doline Winettu, kjer smo okusili še gostoljubnost lastnikov gostišča, ki sta k občinski malici, namenjeni udeležencem, še sama dodala krepek zalogaj. Tako Doline Winettu nihče ni zapustil

niti lačen, še manj pa žejen, najbolj vneti pa smo se seveda preizkusili še v plesu v pla-ninskih čevljih. Na koncu

nam je bilo pri tem celo bolj vroče kot na samem pohodu.

Miran Smolej

Page 15: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 15

V STOPERCAH SO GODLI LJUDSKI GODCI

DRUŽINSKO TEKMOVANJE V DISCIPLINI »TRAP«

Člani Lovske družine Dravinja Majšperk so v nedeljo, 4.9.2011, izvedli družinsko tekmovanje v disciplini »TRAP« vključno s srečanjem s kmetovalci.

Uredniški odbor

Pevci ljudskih pesmi, »Pre-šmentani faloti« KPD Stoper-ce, so povabili ljudske godce iz bližnje in daljne okolice na prvo srečanje v Stoper-cah. Tako se je v nedeljo, 4. septembra, na odru dvorane Doma krajanov zvrstilo 10 različnih pevsko-instru-mentalnih skupin. Vsaka od skupin se je predstavila z dvema melodijama.Prireditelji z vodjem Anto-nom Galunom delujejo kot pevska skupina že 12 let. Prevandrali so že celo Slo-venijo in nastopali tudi v Nemčiji in na Hrvaškem. Za njimi so mnogi uspehi, tudi 2 zgoščenki, mnoga priznanja, tudi državna. Na prireditvi so se po pozdravnem nagovoru g. Galuna predstavili s tremi pesmimi.Ljudske muzikantke »Vesele Polanke« iz Cirkovc so s svojo igrivostjo in temperamen-tom hitro dvignile veselo razpoloženje dvorane. Rade nastopajo skupaj s folkloro in

zraven Slovenije razveseljujejo poslušalce na Madžarskem, v Avstriji, na Hrvaškem, tudi na Siciliji. Muzikantke vodi Dragica Krajnc.Ljudske godce »Trio vetrnica« vodi Konrad Kostanjevec. So sekcija Kulturnega društva Odpev Mala Vas v občini Gorišnica. Ljudske viže jim zazvenijo z izvirnimi ljud-skimi instrumenti. Zraven pa seveda dodajo še pristno večglasno petje. Letno izve-dejo mnogoštevilne nastope doma in v tujini, najraje pa se srečujejo s prijatelji, tako kot na tem srečanju.Iz Podgorcev je svojo godče-vsko skupino pripeljal vodja Vlado Pregl. Delujejo pet let in pridno nastopajo na prire-ditvah v kraju in izven njega. Udeležujejo se območnih in regijskih srečanj godcev, vse do državnih. Razveselili so se povabila v Stoperce.Navdušila nas je tudi ljudska pevska skupina KUD Taščice iz Rač. Radi pojejo, igrajo in

se družijo. Ker to delajo z veseljem, uspešno nastopajo po Sloveniji in ponekod v tujini. Na srečanja prinašajo dobro voljo in delijo izkušnje z novimi prijatelji. Skupino vodi Majda Vake.»Veseli prijatelji« so sekcija UD Ustvarjalec iz Majšperka. Vodja skupine je Jožef Novak. Pojo in igrajo predvsem ljud-sko glasbo. Radi sodelujejo, kjer jih povabijo. Ustvarjajo predvsem v želji, da bi se ljudsko izročilo ohranjalo, da bi čim več mladih rado prepevalo ljudske pesmi.Anton Širovnik vodi muzi-kante Folklornega društva Lancova Vas. Veliko nasto-pajo na domačih odrih, skupaj s folklorno skupino pa so igrali skoraj po vseh evropskih državah. Nastop na Poljskem je pred kratkim trajal kar 10 dni. Nič niso prevzetni in so se z veseljem odzvali povabilu na stoperško srečanje.Skupina petih muzikantov je prišla iz Podlehnika. So »Haloški veseljaki«, člani TD Podlehnik, vodi jih pa Franc Butolen. Vsi imajo radi glasbo in petje in se zato s svojimi instrumenti potepajo širom po Sloveniji. Posebej imajo radi druženja dobrih in veselih ljudi na nastopih in

srečanjih. Prav zato so prišli tudi v Stoperce.V Stopercah so veseli fantje pred šestimi leti ustanovi-li glasno glasbeno pevsko skupino »Stoperška banda«. Delujejo v okviru Društva upokojencev, vodi jih pa Janko Bedrač. Nastopajo v domačem kraju, največ na gostijah. Instrumente so ponesli že v Posavje in nekaj drugih krajev Slovenije. Igra-jo stare melodije in pravijo, da so kljub imenu » banda« vsi v redu fantje. Kulturno društvo Kog se ponaša s svojo glasbeno skupino »Porini pa počini«. Devet let že pod vodstvom Ivana Kocjana gojijo ljudsko petje in igranje. Ves čas iščejo nove iskrive ljudske pesmi, da ne bi šle v pozabo. Nastopajo doma in v tujini in so že izdali več zgoščenk. Vodja skupine sam izdeluje ljudske instru-mente, za kar ima certifikat slovenske umetnostne obrti. Prav zato njegovim basi tako močno zvenijo.Program smo popestrili tudi z nagradno igro. Kot del scene je bila na zavesi reprodukcija slike Harmonikar in dekle slovenskega slikarja Maksima Gasparija. Vse navzoče smo povprašali po imenu avtorja slike. Nagrado za pravilen

Page 16: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an16. STRAN

odgovor je prejel muzikant iz Male vasi. Po izvedbi pesmi Tam dol na ravnem polju, ki so jo zapeli in zaigrali vsi nastopajoči, je Anton Galun ob pomoči gospe županje vsem skupinam podelil spominska priznanja in darila. Dr.

Darinka Fakin, županja naše občine, je s prijaznimi besedami pohvalila pri-zadevnost in uspešnost organizatorja prireditve in nam vsem zaželela še veliko lepih in dobrih prireditev.Iskrena hvala vsem prijateljem ljudske

glasbe in petja, hvala za prisrčno dru-ženje. Morda pa so še v kakšnem srcu vzbudili željo po prenašanju ljudskega izročila, ali pa vsaj do petja in muzi-ciranja za lastno veselje.

Vera Planinc

SREDA, 7. 9. 2011

ČETRTEK, 8. 9. 2011

PETEK, 9. 9. 2011

KO UJAMEŠ PRAVI TRENUTEK, 6. FOTO NATEČAJ KUD Majšperk

TURNIR V MALEM NOGOMETU NA PTUJSKI GORI

7. TURNIR V RUSKEM KEGLJANJU NA PTUJSKI GORI

Že šesto leto zapored smo pri Foto-video sekciji KUD MAJŠPERK organizirali FOTO NATEČAJ. Na foto-natečaj je letos prispelo 120 fotografij , ki jih je poslalo 27 fotografov. V sklopu foto natečaja pa smo imeli tudi letos enodnevno foto delavnico.Foto delavnica je letos pote-kala na Ptujski Gori. Zbrali smo se v sredo, 7.9.2011, ob 16. uri na trgu. In ker je bilo letos lepo vreme in

ker je Ptujska Gora dom našega strokovnega sodelav-ca – vrhunskega fotografa in častnega občana občine Majšperk g. Stojana KER-BLERJA, je bila delavnica zelo bogata in izčrpna.G. Kerbler nas je najprej malo poučil o Ptujski Gori in nam prinesel v pogled nekaj knjig ter njegovih lastnih fotografij, nato pa nas popeljal na spre-hod po Ptujski Gori. Šli smo okrog cerkve do pokopališča, mimo šole, do gasilskega

doma. Tako smo opazovali ne samo cerkev, ampak tudi sam kraj iz različnih strani. Na poti smo fotografirali, se pogovarjali, spraševali in se učili. Po našem sprehodu smo v galeriji prisostvovali izboru najboljše fotografije in prisluhnili pojasnilom g. Kerblerja. Med 120 prispelimi foto-grafijami je izbral najboljših 40, ki smo jih razstavili na razstavnem prostoru gasil-skega doma ob občinskem prazniku občine Majšperk. Najboljše med najboljšimi pa smo tudi nagradili. Prvo nagrado za najboljšo foto-grafijo foto natečaja 2011 je dobil Peter Kitak ( foto sekcija KPD Stoperce), drugo nagrado je prejel Milan Ster-nad ( Makole), tretjo nagrado pa Martina Zavratnik ( Sp. Leskovec). Vsi trije so prejeli

praktične nagrade. Podelili pa smo tudi dve pohvali za fotografijo Anice Rejec (foto sekcija KPD Stoperce) in fotografijo Marije Bezjak (Placerovci). Po izboru najboljših fotografij smo si ogledali tudi same fotografije, razstavljene v galeriji na Ptujski Gori, ki so delo našega mojstra. Tisti, ki se nam še ni mudilo domov, smo se umetnosti naužili še v hiši g. Kerblerja na Ptujski Gori in se nato ob kozarčku vina poslovili.Vsi, ki so letos sodelovali s svojimi fotografijami na foto natečaju KUD Majšperk, pa so prejeli tudi USB ključek-4GB, darilo našega društva.Hvala vsem, ki ste sodelovali. Želimo vam še veliko dobrih posnetkov.(Fotografija na strani 2)

Lidija Bezjak

V četrtek, 8.9.2011, je ŠD Ptujska Gora na ptujskogorskem igrišču organiziralo turnir v malem nogometu za osnov-nošolce.

Uredniški odbor

Tudi letos smo ptujskogor-ski upokojenci organizirali sedaj že sedmi – tradicionalni turnir v ruskem kegljanju. Turnir smo pripravili v pro-gramu prireditev, posvečenih praznovanju 15. praznika občine Majšperk v petek, 9. septembra, s pričetkom ob 10. uri na kegljišču društva upokojencev na Ptujski Gori.Na turnir smo kot vsako leto povabili 18 ekip društev upokojencev iz naše regije, s

katerimi že vsa leta sodelu-jemo in tekmujemo v naši ligi. Povabilu se je odzvala tudi ekipa DU Sp. Polskava z moško in žensko ekipo, ki je stalen gost na naših prire-ditvah, saj z njimi že vrsto let zelo dobro sodelujemo in se prav tako redno udeležujemo prireditev pri njih. Naša gosta sta bila tudi gospa županja dr. Darinka Fakin in častni član občine Majšperk gospod Sto-jan Kerbler, g. Stojan je kot vsako leto tudi letos dogajanje na turnirju ovekovečil s svo-

Page 17: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 17

VESELO NA OTVORITVI V NARAPLJAH

ZIDAM, ZIDAM DAN NA DAN

jim fotoaparatom. Začeli smo s kratkim pozdravom predsednika DU, sledil je nastop Ljudskih pevk DU Ptujska Gora, zapele so dve pesmi iz njihove bogate zbirke, posebno veliki aplavz je dobila njihova hudomušna o »pravilni« pre-hrani starejših. Po končanem nastopu pevk je sledil nagovor gospe županje dr. Darinke Fakin. Ob koncu nagovora nam je zaželela veliko športne sreče in dosti podrtih kegljev, tudi sama je poskusila in s svojim metom začela tekmovanje. Po končanem tekmovanju smo podelili pokale za prva tri mesta v konkurenci ženskih in moških ekip. Pri ženskah je največ znanja pokazala ekipa DU Cirkovce in osvojila pokal

za prvo mesto, druga je bila ekipa DU Lovrenc na Dravskem polju, tretja pa domača ekipa DU Ptujska Gora. Pokal za najboljšo posameznico turnirja pa je tokrat osvojila članica DU Lovrenc na Dravskem polju gospa Marta Murko. V moški konkurenci je bila prav tako najboljša ekipa DU Cirkovce, druga je bila ekipa DU Ptujska Gora, tretja pa ekipa iz DU Kidričevo. Pokal za najboljšega posameznika pa je prejel g. Ivan Šutner iz DU Spodnja Polskava.Po končanem tekmovalnem delu se je pričel družabni del srečanja, na kate-rem smo svečano podelili pokale in nagrade vsem sodelujočim ekipam, vse udeležence pa smo pogostili tudi z

malico. Naši turnirji so organizirani v smislu druženja in sodelovanja med društvi, zato smo ostali in se poveselili še kar lep čas po končanem tekmovanju, si izmenjali izkušnje, zapeli in tako dostojno proslavili 15. praznik občine Majšperk.Zahvalil bi se vsem članom DU Ptujska Gora, ki so s svojim delom pomagali k uspešni izvedbi turnirja, Termam Ptuj in piceriji Gurman za prispevne nagrade najboljšim ekipam. Piceriji Gurman tudi za pripravo malice, zahvalil bi se tudi PGD Ptujska Gora, ker so nam dovolili uporabljati njihove prostore v gasilskem domu.

Daniel Uran, DU Ptujska Gora

V petek, 9. septembra 2011, so se uporabniki in lastniki zemljišč s povabljenimi gosti zbrali na otvoritvi dela javne

poti Mikolič - Peskov breg, ki je bila modernizirana že v letu 2007 v dolžini 270 metrov ter javne poti Mikolič – Krivec,

ki je posodobljena letos v dolžini 120 m. V imenu gradbenega odbora je navzoče pozdravil Bojan Peršuh, spregovorila pa je tudi županja Občine Maj-šperk dr. Darinka Fakin. Po nagovorih je sledila predaja moderniziranega odseka ceste, kjer so županja dr. Darinko Fakin, Bojan Peršuh, Stanko Tominc in Srečko Korez prerezali trak, saj se globoko zavedamo pomembnosti vseh novih pridobitev v kraju.Po opravljenem ceremonialu

so domačini za vse prisotne pripravili pogostitev. Grad-beni odbor, v katerega so bili imenovani Srečko Korez, Bojan Peršuh, Danilo Hertiš in Stanko Tominc, so se ob tej priložnosti zahvalili vsem, ki so kakorkoli pomagali, da sta ta dva odseka cest dobila novo asfaltno prevle-ko. Posebna zahvala je bila izrečena Občini Majšperk ter Avtoprevozništvu Jožef Žolger s.p.

Nataša Letonja

Nekoč, nekraj, so se godile čudne stvari v eni državi,da se ni več vedelo, al ljudje al politiki niso čist pri pravi!Za gradnjo na lastni zemlji si rabil dovoljenj in papirov sto,a to še ni najhuje od vsega bilo....Nanje si čakal leto, dve, tri... deset;marsikdo si je mislil, da prej bi se dalo umret.A vztrajat je treba, počasi, vsak dan in mogoče v starosti ti zraste hiška iz sanj.

In tako sta Micka in Franček začela; začela sta si graditi svojo hiško. Tako pa se je začel tudi večer smeha ob

letošnjem občinskem prazni-ku, v petek, 9. septembra, v organizaciji Kulturno-ume-tniškega društva Majšperk. Takole se je zidalo na Večeru smeha

Page 18: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an18. STRAN

Micka in Franček (Andreja Doberšek in Marko Bezjak) sta torej gradila, a naletela sta na kup težav, ki jih dandanes premagujejo vsi, ki se podajo v gradnjo: kako do grad-bene parcele, kje pridobiti vsa dovoljenja in kako dolgo nanje čakati, kdo bo gradil, kakšno hišo zgraditi in še in še. Ob delu sta se spominjala raznih dogodivščin, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali na platnu. Vmes se nam je predstavil Janko Brumec,

član dramske sekcije KUD Matiček Spodnja Polskava z odlomkom iz svoje mono-komedije »Hladen tuš«. Čas pa nam je krajšal tudi Ser-pentinšek – Jani Čelan, član ŠKD Sestrže. Vso dogajanje sem z verzi o aktualnih temah in težavah povezovala Branka Vedlin. Franček in Micka pa sta kar zidala in zidala, čeprav na negradbeno parcelo. In ko sta nekje slišala, kako veselo oblasti podirajo črne gradnje,

sta se v trenutku odločila, da ne bosta več gradila, ampak raje živela kot večina dana-

šnjih mladih družin – kar pri starših.

Že tak je ta današnji čas,ko družine mlade nič več si ne gradijo,le še prizidek tu pa tam, pri starih hišah,in čakanje na erbijo.Preveč so drugi zidali nam centre in razkošna stanovanja,pa hiše v vrstah, bloke, nebotičnike in drugega še sranja...Zato zdaj v gradbeno parcele se spremeniti več ne da,in mladi – hočeš ali nočeš – ostanejo doma!

Branka Vedlin, KUD Majšperk

Košarkaški turnir 5 X 5

FOLKLORNI VEČER NA TRGU PTUJSKE GORE

Prireditev je opisana v članku Košarka in namizni tenis v organizaciji ŠD Majšperk.

Turistično društvo Ptujska Gora je 9. 9. 2011 v okviru 15. občinskega praznike orga-niziralo folklorni večer na trgu Ptujske Gore. Folklorni večer je potekal v okviru ptuj-skih folklornih kimavčevih večerov, ki so se odvijali od 7. do 11. septembra v mestnem jedru. Pri nas sta se predstavili dve skupine, in sicer folklorna skupina Kanizsa Tancegrup iz Madžarske in folklorna skupina KD Rogoznica PtujKot prva se nam je z dvema plesoma predstavila folklorna

skupina iz Madžarske, ki je bila ustanovljena leta 1972. Njihov namen je bil ohra-niti ljudsko tradicijo juga, pokrajine Zala. Plesna sku-pina je sodelovala na mnogih domačih in tujih festivalih po Evropi. Skozi ples izra-žajo živahnost, barvitost in temperament naroda.V drugem delu se je predsta-vila Folklorna skupina KD Rogoznica iz Ptuja, ki deluje od leta 2005. Člani skupine nastopajo na več prireditvah, ki potekajo na območju mestne občine Ptuj, vsako

leto pa se odpravijo tudi na gostovanje izven naših meja.Vsako leto pripravijo nov splet plesov iz vzhodne Štajer-ske, s katerim se predstavijo na območni reviji folklornih skupin Tako so se tudi na fol-klornem večeru predstavili z dvema spletoma, v katerih so odigrali dve igri in odplesali plese z vzhodne Štajerske.

Takole so zaplesali plesalci iz Madžarske

Za zaključek folklorne-ga večera pa so poskrbeli Folklorna skupina Kanizsa Tancegrup iz Madžarske, ki se nam je predstavila še z dvema plesoma.Večer se je nadaljeval ob prijetnem druženju vseh nastopajočih in obiskovalcev.

Turistično društvo Ptujska Gora

Page 19: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 19

SOBOTA, 10. 9. 2011

NEDELJA, 11. 9. 2011

LIČKANJE V SESTRŽAH

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE

PRIŠEL JE »ZEPA Z BREGA«

V petek, 9. septembra, je v okviru občinskega praznika Društvo žena Majšperk pri-redilo tradicionalno ličkanje

koruze v Sestržah. Ob priho-du nas je pred domom kra-janov čakal kar zajeten kup koruze, ki sta ga pripeljala

Jožica in Jože Medved. Delo je bilo pripravljeno, spretnim rokam nastavljeno. Prišle so tudi gostje s Keblja in Ptujske gore. Vse prisotne je poz-dravila naša mlada članica Tanisa Bedenik. Pridružila se nam je tudi gospa županja dr. Darinka Fakin ter nam povedala nekaj lepih in spod-budnih besed za nadaljnjo delo in druženje v društvu. Tudi Katica Krošel je zai-grala, nas v delo popeljala, vsem nam duška dala. Zra-ven nje smo zapeli, koruzo ličkati začeli. Med nami se je pojavil g. Serpentinšek, ki

ga je zelo dobro imitiral Jani Čelan. Nekaj sočnih misli je povedal, vseh se dobro ni zavedal, saj kar naprej lepe je kmetice gledal. Delo je bilo končano, dobra in okusna malica je sledila, katero je pripravil Andrej Lorber s svojimi pomagači. Pecivo in pijačo so po stari navadi stregle članice Društva žena Majšperk. Lepo je, kadar se družimo, saj z dolgoletnim delom to zaslužimo. S prija-telji in znanci se dobimo, o vseh težavah se pogovorimo.

Cirila PurgNa kožuhanju se je razvil zanimiv klepet

Člani dramske sekcije UD Ustvarjalec Majšperk smo v soboto, 10.9.2011, v amfite-atru OŠ Majšperk ponovno zaigrali komedijo na prostem Zepa z brega ali kaj se je pod gradom Mansberg dogajalo kasneje. Samo prireditev smo posvetili prvi pisni omembi imena našega Majšperka v preteklosti. Kar daleč seže naš glas, kajti prvi zapisi, čeprav so si nasprotujoči, segajo 760, 755 ali 750 let nazaj v zgodovino. Najsi bo prva, druga ali tretja letnica, zgodovina našega kraja je dolga in častivredna, zato

smo komedijo Jeppe s hriba priredili našim razmeram. Nastala je zgodba o Zepetu, ki ima hudo ženo, zato se najraje kam skrije in ga malo srkne. Najverjetneje je bilo v preteklosti veliko takih Zepe-tov, zagotovo jih je moč tudi danes marsikje najti. Če nas je ob premierni izvedbi igre v mesecu juliju preganjalo slabo vreme, pa smo imeli tisto septembrsko soboto z vremenom veliko sreče. Bilo je toplo, na nebu so se prižigale prve zvezde, pihljala je rahla sapica. Tudi gledalcev smo našteli lepo

število. Hvala vsem, da ostajate naši zvesti gledalci, hvala vsem, ki nam vedno znova priskočite na pomoč. Že kmalu vas povabimo na

ogled novega gledališkega dela!

Zlatka Lampret, UD Ustvarjalec Majšperk

Gasilska zveza Majšperk je v skladu z letnim načrtom dela za leto 2011 dne 11.9.2011 v soorganizaciji s PGD Medvedce izvedla 15. občinsko gasilsko tekmovanje v okviru 15. občinskega pra-znika občine Majšperk ter v počastitev 60-letnice PGD Medvedce, gasilskih

enot članic Gasilske zveze Majšperk. Tekmovanje je bilo razpisano v štirih osnovnih kategorijah pionirji, mladinci, člani in starejši gasilci za oba spola. Letošnjega preverjanja se je udeležilo 31 desetin iz petih prostovoljnih gasilskih društev.

Vsi sodelujoči so pokazali zavidljivo operativno zanje ter poznavanje gasilsko športnih disciplin. Prva mesta so dosegli: pionirji in članice B iz PGD Ptujska Gora, pionirke, mladinci in člani B iz PGD Majšperk, člani A in članice A iz PGD Majšperk-Breg, starejši gasilci

Page 20: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an20. STRAN

PGD Stoperce.Vodstvo gasilke zveze je

skupaj z županjo občine Majšperk dr. Darinko Fakin

TURNIR V NAMIZNEM TENISUPrireditev je opisana v članku Košarkaški turnir in namizni tenis v organizaciji ŠD Majšperk.

ob koncu tekmovanja naj-boljšim podelilo pokale za osvojena prva tri mesta v vsaki kategoriji.Najboljši trije v posamezni kategoriji se bodo udeležili

regijskega gasilskega tekmo-vanja, ki bo 23.10.2011 v Podvincih.Vsem ekipam čestitamo za osvojena mesta.

Dragan Murko

ČETRTEK, 15. 9. 2011SREČANJE UPOKOJENCEV IN INVALIDOV

V okviru občinskega praznika smo imeli pod pokroviteljstvom Občine Majšperk svojo prireditev tudi upokojenci. Združili smo srečanje in društveno proslavo ob 60-letnici obstoja DU Majšperk. Srečali smo se 15.9.2011 ob 13. uri pod šoto-rom s kulturnim programom, ki so ga izvajali Prešmentani faloti in Stoperška banda, pevke DU Ptujska Gora, Vesele polanke iz Cirkovc, Fantje treh vasi iz Lovrenca na Dr. polju in učenki OŠ Majšperk. Vsi so zapeli in zaigrali nekaj ljudskih in poskočnih pesmi.Naše obletnice so se udeležili tudi vidni predstavniki, pred-sednica ZDUS-a dr. Mateja Kožuh-Novak ter predse-dnik DeSUS-a gospod Karl Erjavec. Oba sta imela krajši nagovor in društvu čestitala za 60-letnico obstoja. Vse pri-sotne je prav lepo pozdravila tudi županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin. V svojem nagovoru je spregovorila o

prireditvah, ki so potekale v okviru občinskega praznika. Ob koncu svojega nagovora pa je vsem prisotnim zaže-lela prijetno druženje in jim čestitala ob visokem jubileju.Predsednica DU Majšperk gospa Frančiška Jus je opisala delo od začetka ustanovitve – leta 1951 do danes. Dela ni bilo malo, tako smo lahko ponosni na naše prednike društva, pohvale pa gredo tudi sedanjemu UO društva za požrtvovalno delo. Tudi predstavnica PZDU gospa Silva Gorjup nem je čestitala ob jubileju in nam zaželela še veliko uspehov. Našega slavja se je udeležil tudi direktor hotela Delfin iz Izole, čestital nam je ob obletnici in pozval upokojence, naj pridejo na prijetne oddih v hotel upo-kojencev.Društvena priznanja so prejeli Greta Nemec, Anica Orthaber, Mirko Širovnik, Viktor Adam, Frančiška Jus, županja dr. Darinka Fakin in gostilna Kozel. Pokrajinska

zveza Ptuj je podelila pisna priznanja za večletno delov društvu. Prejeli so jih Alojz Pišek, Anton Nemec, Cirila Purg, Jože Predikaka, Franc Gajser, Kristina Murko, Jože Muršak in Breda Dimič.Predsednica ZDUS-a dr. Mateja Kožuh pa je DU Majšperk podelila veliko pla-keto za 60-letnico, malo zlato plaketo za večletno delovanje v društvu pa je prejel gospod Ludvik Lampret.V imenu UO se zahvaljujemo darovalcu gospodu Ivanu Zolarju za podarjen trak na prapor. Zahvaljujemo se tudi vsem darovalcem za žebljičke

za naš prapor. Hvala patru Alojzu za opravljen blagoslov prapora in vsem gostom ter nastopajočim in gostilni Kozel za dobro postrežbo. Na koncu bi se radi zahvalili gospe Suzani Kodrič za dobro povezovanje programa, hvala pa tudi zakoncema Gašparič za okrasitev odra.Društvo upokojencev Maj-šperk je na letošnji osrednji občinski slovesnosti prejelo najvišje priznanje naše občine - ob 60-letnici društva je prejelo PLAKETO OBČI-NE MAJŠPERK ZA LETO 2011!

Ludvik Lampret

Page 21: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 21

PETEK, 16. 9. 2011ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNE

KOLONIJE HAMRE

ODPRTJE OBČINSKE RAZSTAVE TRADICIONALNI TEK PTUJSKA GORA

SVETNIKI SVEČANO POTRDILI DOBITNIKE PRIZNANJ IN PLAKETE

V četrtek, 15.9.2011, je koor-dinator občinske razstave skupaj z občino Majšperk ter društvi, ki so na razstavi sodelovala s številnimi izdel-ki, povabil na odprtje razstave

v prostorih PGD Majšperk in v občinski sejni sobi. Razsta-vljeni so bili številni čudoviti izdelki, ki jih je bilo veselje pogledati!

Uredniški odbor

Slavnostno odprtje razstave ob koncu Likovne koloni-je Hamre je bilo v petek, 16.9.2011. V razstavnem prostoru podjetja AP - TVI Majšperk se je zbralo veliko število ljubiteljev slikarske umetnosti od blizu in daleč, da bi lahko občudovali ume-tnine, ki so nastajale vse od konca meseca avgusta na našem koncu. Slavnostno

odprtje je že po tradiciji opravila županja majšperške občine dr. Darinka Fakin, samo razstavo pa je pripravil naš slikar in vodja slikarske sekcije Umetniškega društva Ustvarjalec Majšperk Branko Gajšt.

Zlatka Lampret, UD Ustvarjalec Majšperk

Prireditev je opisana v članku ŠD Ptujska Gora organiziralo tri prireditve.

Občinski svet Občine Maj-šperk se je v tej sestavi prvič sestal na svečani seji v petek, 16. septembra 2011. Županja Občine Majšperk je v svojem nagovoru pregledala dosedanje delo občinskega sveta, ki se mu počasi izteka prvo leto skupnega delovanja. Na svečani seji je županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin občinskim svetnikom in svetnicama svečano pode-lila občinske priponke, ki jih bodo nosili ob slavnostnih dogodkih Občine Majšperk. Nato je županja dr. Darinka

Fakin svečano razglasila tudi dobitnika občinske plakete Občine Majšperk ter tri dobitnike priznanj Občine Majšperk. Ob koncu svojega nagovora se je vsem prisotnim zahva-lila za dosedanje delo ter udeležbo na sami svečani seji. Posebno zahvalo pa je namenila Ani Karneža, ki je s svojim prelepim glasom popestrila dogajanje na sve-čani seji z dvema zapetima pesmima. Še enkrat iskrena hvala.

Nataša Letonja

Page 22: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an22. STRAN

OSTALE PRIREDITVE

NA DVODNEVNEM TEČAJU FOTO SEKCIJE KPD STOPERCE NASTALA TUDI ZMAGOVALNA FOTOGRAFIJA

Za znanje je potrebno izobraževanje in tudi praktično delo, to zagotovo drži. Da bi kaj več izvedeli o pravilnosti in načinu fotografiranja tudi stoperški nadobu-dni ustvarjalci, se je zavzela tudi foto sekcija KPD Stoperce. Pripravila je kar dvodnevni foto tečaj. Prvo popoldne je vodja sekcije dr. Peter Kitak spregovoril in sodelujoče tečaja seznanil s kar najbolj pomembnimi kazalci dobrih posnetkov in seveda fotografij, s katerimi želi biti vsakdo zadovoljen. Dogovorili smo se, da bo vsak izmed nas do praktičnega dela tečaja te kazalce poskusil upoštevati in tako posneti kakšno dobro fotografijo.Nadaljevali smo čez nekaj dni s foto-grafiranjem na terenu. Izbrana lokacija je bila tokrat »Gurja klet«, last družine Hronek, katere gospodinja nam je ob prihodu prijazno ponudila tudi kozarec domačega pridelka. Starejša lesena stavba je bila nadvse primeren objekt za uresničevanje fotografske navdušenosti, naši izbrani fotomodeli pa dobro razpoloženi za želje ljubiteljskih fotografov.Nastale so odlične fotografije, ki smo jih zvečer skupaj pogledali in se dogovorili o sodelovanju na foto natečaju, ki ga je

organiziral KUD Majšperk.Peter je izbral nekaj fotografij vsakega udeleženca. Foto sekcija KPD je tako na strokovnem ocenjevanju, ki ga je opravil priznani slovenski mojster fotografije Stojan Kerbler, prejela prvo nagrado in eno pohvalo.Dober, čeprav nepoklicni fotograf je hkrati tudi majhen umetnik. Znati

mora najti sončne žarke v objemu npr. jesenske zlate barve, hkrati pa pri svojem ustvarjanju doživeti polnost. Pravoča-sno ujet motiv je njegovo zadovoljstvo, saj so fotografije v klasični ali moderni obliki vendarle dragoceni spomini.

Anica Rejec

Zmagovalna fotografija na foto natečaju KUD Majšperk, ki jo je za foto sekcijo KPD Stoper-ce posnel Peter Kitak.

XVI. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA, 2011

Regijsko preverjanje so orga-nizirali Izpostava URSZR Ptuj, Območno združenje RK Ormož in Območno združenje Ptuj ter Občina Trnovska vas. Izvedeno je bilo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah, ob nesrečah v delovnem okolju in prometu. Z znanjem, ki si ga kot bolničarji v sistemu zaščite,

reševanja in pomoči lahko pridobimo/pridobijo, niko-li ne vemo, kdaj ga lahko uporabimo in z njim rešimo življenje. Trnovska vas je bila v soboto, 3.9.2011, v znamenju zaščite, reševanje in pomoči. Na pod-lagi Razpisanega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči so svojo usposoblje-nost preverjale ekipe na štirih delovnih točkah. Na prvem

delovnem mestu so opravljali preverjanje znanja iz temelj-nih postopkov oživljanja, in sicer na štirih modelih za oži-vljanje. Na drugem delovnem mestu so posamezne ekipe posredovale v predpostavki, da je skupina mladih med spuščanjem s čolni po potoku doživela nesrečo s prevra-čanjem čolna, pri čemer je prišlo do panike, utapljanja in pogrešanja osebe. Posre-

dovali so potapljači, ki so utopljenca rešili in preiskali območje in iskanje pogrešane osebe, ob tem se je poškodo-val eden od reševalcev. Na tretjem delovnem mestu je bila predpostavka, da je pri adrenalinskem športu prišlo do poškodbe, in sicer je prišlo do pristanka padalcev v tan-demu na drevesu, potrebno je bilo reševanje ponesrečenca z drevesa, pri čemer je bil eden

Page 23: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 23

OBNAVLJALI SMO KAPELICOKo se peljemo po cesti iz Majšperka proti Žetalam, stoji na začetku Narapelj pri hišni številki 1 kapelica Marije pomočnice. Zanimiva je po tem , da je v celoti ročno izklesana iz kamna, ki so ga pridobivali v bližini v Vundošku. Naša družina živi na tem posestvu od leta 1932. Z obnovo smo kar nekaj časa odlašali, se je bilo treba upoštevati tudi strokovno smer.Začelo se je, ko sem neko nedeljo po maši obiskal našega župnika gospoda Janka Frangeža in po pogovoru sem se odločil, da se kapela obnovi. Čez nekaj dni obiščem tudi županjo dr. Darinko Fakin. Tudi županja mi ponudi pomoč s strani Občine Majšperk.Pri navezi stikov z akademskim kiparjem Viktorjem Gojkovičem mi pomaga Rudi Lupinšek in pater Janez Šamperl s Ptujske gore. Tako tudi župnija sv. Matere božje sodeluje pri obnovi.Po prvem ogledu kapelice mi kipar Viktor Gojkovič poda napotke, kako začeti z obnovo. Pohvaliti moram pridne roke mojih sosedov s Poluc: Sekelšek, Železnik, Godec, Kodrič in Kodrič –Hohnec, ki so pristopili z delom in svojimi izkušnjami. Najprej je bilo potrebno narediti trdne temelje, potem pa smo označene kamne previdno razstavili, nato pa nazaj sestavili po obratnem vrstnem redu. Pomagali smo

si z bagerjem, kajti kamni so tehtali tudi do 180 kilogramov. Za končen videz kamnov in notranjost kapele je omete prispevala Občina Majšperk, svoje izkušnje z delom s kamnom pa Janez Fric. Vsa dela so potekala pod nadzorom gospoda Viktorja Gojkoviča. Potrebno je bilo urediti tudi okolico. Zasaditev trajnega cvetja pa mora poča-kati na jesen. Ko so bila večja zidarska dela končana, so mizarji vstavili okna in vrata. Streho smo pokrili s kamnom škrilavcem, sovpada s stilom kapele. Tu bi omenil še naše obrtnike: Jožeta Žolgerja za ureditev okolice, Antona Vuka in podjetje Mizarstvo Vuk Fredi

s.p za izdelavo vrat in oken, Janka Selinška, Marjana Purga in tudi našo Občino Majšperk.Marijin kip naj bi bil ukraden, ko sem imel okoli osem let . Tako sem moral nabaviti novega, ki ga je izdelal Friderik Kozar iz Zamušanov.Tako je bilo do 14.8.2011 vse pripravlje-no za blagoslov. Kapelo je blagoslovil naš župnik gospod Janko Frangež, nekaj besed pa je dodala tudi županja dr. Darinka Fakin.Zahvalil bi se tudi vsem ki so pomagali pri blagoslovu in tudi tistim, ki so prispevali za izvedbo prireditve.

Branko Kodrič

Blagoslov kapelice

od padalcev nepoškodovan, v reševanje se je vključevala gorska reševalna služba. Na četrtem delovnem mestu pa je bila predpostavka, da je prišlo do prometne nesreče, v kateri so udeleženci osebni avtomobil, manjše dostavno tovorno vozilo in kolesar. V nesreči je bilo več oseb poškodovanih. Na kraj nesre-če so prispeli gasilci, policija in ekipa nujne medicinske pomoči. Policija je poskr-bela za zavarovanje kraja prometne nesreče, gasilci za tehnični del reševanja, ekipa nujne medicinske pomoči

pa je nudila zdravstveno oskrbo težje poškodovanemu vozniku v osebnem vozilu. Ekipa prve pomoči je ob dogodku nudila pomoč osta-lim poškodovanim. Ekipa nujne medicinske pomoči je nudila zdravstveno oskrbo in transport za enega težje poškodovanega udeleženca nesreče po presoji vodje ekipe prve pomoči.Največ znanja, usposobljeno-sti in spretnosti je pokazala ekipa prve pomoči MO Ptuj II, drugo mesto je osvojila ekipa MO Ptuj III., tretja ekipa MO Ptuj IV., z mini-

malno razliko petih točk je četrto mesto je osvojila ekipa Občine Majšperk. Zmago-valna ekipa prve pomoči se bo udeležila državnega pre-verjanja, ki je bilo 8.10.2011 v Brežicah.Ekipe prve pomoči MO Ptuj so se predhodno usposabljale več tednov skupaj z inštruk-torji iz drugih držav zaradi udeležbe ekipe MO Ptuj na evropskem preverjanju ekip prve pomoči, ki je bilo od 15. do 18. 9. 2011 v Lido de Jesolo in v Benetkah, Italija, zato je uspeh ekipe Občine Majšperk še toliko večji.

Ekipo prve pomoči občine Majšperk sestavljajo vodja ekipe Robi Gajser, člani ekipe so Andrej Leskovar, Gregor Kovačič, Sandra Medved, Andrej Vrabič, Tomaž Fajfar in Darko Zupanc.Ekipe občine Majšperk je delovala hitro, pravilno, homogeno in v pravilnem zaporedju, saj je bila s stra-ni vodje ocenjevalcev zopet pohvaljena zaradi kvalitete dela in pristopa celotne ekipe, glede na dane primere.

Dragan Murko

Page 24: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an24. STRAN

Z VELIKO ŽELJE, ISKRENOSTJO IN TRDIM DELOM JE MOGOČE TUDI NEMOGOČE

Člani društva SmoTeater

Leto 2011 bo v kroniki društva Smo-Teater zapisano z zlatimi črkami. Ko smo postavljali naše osrednjo gledališko delo na oder, se nam niti sanjalo ni, da bomo s Scapinovimi zvijačami, v mesecu septembru nastopili na jubilejnem 50. Linhartovem srečanju – osrednjem festivalu gledaliških skupin v Sloveniji. Kot vsako leto, smo se tudi v gledališki sezoni 2010/2011 prijavili na območno srečanje odraslih gledaliških skupin. Letos se jih je na našem območju na srečanje prijavilo 22. In sicer, 1 iz OI Ormož, 10 iz OI Ptuj, 9 iz OI Slovenska Bistrica in 2 iz OI Lenart. Revijo je strokovno spremljala igralka Aleksandra Blagojević. Izmed teh 22 predstav je strokovna spremljevalka 2 izbrala v tekmovalni program regijskega Linhartovega srečanja. Ga. Blagojević je 2 predstavi izbrala po naslednjih merilih: izvirnost predstave, celovitost predstave, kvalitete interpretacije vlog igralskega ansambla in likovne celovi-tosti predstave. Ker smo še zelo mlada in neuveljavljena dramska skupina nikakor nismo pričakovali uvrstitve na regij-sko tekmovanje. Zato smo z velikim veseljem sprejeli novico o uvrstitvi na regijsko srečanje, ki se je v mesecu juniju odvijalo v Ormožu in Središču ob Dravi. Ta uvrstitev nam je dala še večjega zanosa in energije, da smo še naprej pridno vadili, študirali naše like in izboljševali našo predstavo. O tem so se lahko prepričali nekateri naši gledalci in gledalke, ki so si našo igro ogledali večkrat in nas spremljali tudi na naših gostovanjih. Po treh ponovitvah v Majšperku smo se predstavili še v Sto-percah in na Sladki Gori. Hitro je prišel trenutek, ko smo se morali odpraviti na regijsko tekmovanje v Središče ob Dravi, kjer smo se v soboto 11. junija predstavili v kulturnem domu Sokolana. Vsa regijska srečanja po državi je spre-mljala državna selektorica, gledališka igralka in režiserka ga. Dunja Zupanec. V tem času pa nas je razveselila še ena sijajna novica. Naš igralec Tomaž Fakin, ki je sijajno upodobil zvitega Scapina,

je prejel medobmočno priznanje za najboljšo moško vlogo. Vsa priznanja so bila podeljena na slavnostni prireditvi v Domu kulture v Ormožu. Ormož smo zapuščali z mešanimi občutki. Zavedali smo se, da nam je predstava dobro uspela, iz kritike in pogovora z državno selektorico pa nismo uspeli razbrati ali smo zadostili vsem njenim kriterijem in ali smo jo uspeli prepričati, da stopimo v krog najboljših predstav v letošnjem letu. Uspelo nam je nemogoče. Izbrani smo bili med 8 najboljših predstav na zaključni festival gledaliških skupin Slovenije – 50. Linhartovo srečanje, ki bo med 29. septembrom in 2. oktobrom 2011. Predstavili se bodo: Šentjakobsko gledališče Ljubljana z Malim diktatorjem, Gledališka skupi-na KD Slomšek Slovenska Bistrica, s predstavo Snubač in medved, Kulturno društvo K Žirovnica, s Plešasto pevko, KUD Studio gledališče Maribor, s predstavo Stari časi, Gledališče GGNe-Ni KD Teater Grosuplje, s predstavo Svetniki, KUD Zarja Trnovlje – Celje s predstavo Knezi Celje – skrivnost gradu Ojstrica, Dramski odsek PD Štandrež Gorica, s predstavo Zbeži od žene in naša predstava Scapinove

zvijače v izvedbi društva SmoTeater. V spremljevalnem programu se bosta predstavili še dve predstavi iz Avstrije in Hrvaške. 50. Linhartovo srečanje se bo zaključilo s slavnostno akademijo in s podelitvijo tokrat še prav posebej prestižnih Matičkov za najboljšo pred-stavo, najboljšo moško vlogo, najboljšo žensko vlogo, in najboljši stranski ženski in moški vlogi. V Postojno odhajamo sproščeni, neo-bremenjeni ter trdno prepričani, da se pokažemo v najboljši luči. Zaigrali bomo po svojih najboljših močeh in dali vse od sebe. Scapinove zvijače nas spremljajo že skoraj leto dni. Predstava z nami živi, raste in se razvija. Ni vaj, da v njej ne bi našli nekaj novega, svežega, trenutka, ki se rodi in nas nasmeje do solz. Oder je prostor, kjer sanjarimo, se prepiramo, trpimo bolečine, izkazujemo čustva, sovražimo, ljubimo… Oder je prostor, kjer živimo! Pravijo, da kar seješ, to žanješ. V predstavo smo vložili veliko ur dela, energije in znanja. Posebej pri pripravah na zaključni festival so naše vaje velikokrat trajale 4 ali 5 ur, pozno v noč. Zahvala gre celotni ekipi, ki je žrtvovala veliko svojega prostega časa, ki ga je že tako malo, saj imamo vsi

Page 25: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 25

družinske, službene ter druge obve-znosti, saj so skoraj vsi v ansamblu zelo aktivni tudi na drugih področjih. Na tem mestu bi se zahvalili PGD Majšperk, ki nam vedno z razumeva-njem priskoči na pomoč pri prevozih na gledališka gostovanja. Uvrstitev na

Linhartovo srečanje je potrdilo, da smo se odločili prav. Da smo na pravi poti in da delamo kvalitetno. V tej smeri želimo tudi nadaljevati. V prvi vrsti pa želimo ustreči Vam, našim gledalkam in gledalcem. Želimo delati takšne predstave, kjer se gledalec ali poistoveti,

ali prepozna ali pa na navsezadnje od srca nasmeji. Po končanem Linhartovem srečanju načrtujemo še eno ponovitev Scapinovih zvijač v Majšperku. Z mislijo na skorajšnje in prijetno srečanje vas lepo pozdravljamo.

Društvo SmoTeater

TAMBURAŠKI ORKESTER MAJŠPERK OB IZDAJI PRVE ZGOŠČENKENič koliko ur zbranosti, vaj in poslu-šnosti je bilo potrebnih, da smo lahko tamburaši KUD Majšperk v soboto, 4. junija 2011, vsem ljubiteljem tamburaške glasbe popestrili deževen junijski večer. Pod budno taktirko našega dirigenta gospoda Draga Kleina, ki je vodenje orkestra prevzel leta 2004, je letos maja izšla tudi naša prva zgoščenka. Na njej je zbranih nekaj naših največjih uspešnic. Ob zvoku tamburaškega orkestra, ki ga na bobnih spremlja Miran Krstičič, lahko na zgoščenki prisluhnete tudi zdaj že dobro znanima glasovoma naših pevk solistk Doroteje Avguštin in Ane Karneža. Z nami so zapeli tudi Ivo Mojzer, MILI in sekstet KD Podlehnik, ki so s harmonijo glasov popestrili naš glasbeni repertoar. Snemanje zgo-ščenke, ki je potekalo v studiu Jama v Spuhlji, je pozorno spremljal naš studijski mojster Mitja Krapša; njemu

pa gre tudi velika zahvala za odlično zvokovno izvedbo našega koncerta. Koncert se je pričel ob 20. uri s svečano oznanitvijo ''srednjeveškega'' bobnarja, ki je gostom razglasil novico o glasbe-nem dogodku. Tekom koncerta je bilo moč uživati ob ritmih klasične, moderne in tamburaške glasbe, predstavili pa smo se tudi z opernimi priredbami, ki so nedvomno predstavljale vrhunec večera.

Kot operna solista sta z nami zapela zakonski par, Sergej Rupreht in Petra Turk Rupreht. Sekstet KD Podlehnik nam je na koncertu izjemno lepo pričaral toplino dalmatinskih pesmi, uživali pa smo lahko tudi ob poslušanju trobent, iz katerih sta zvok izvabljala priznana trobentača Drago in Matija Švagan. Tudi v poletnem času tamburaši nismo počivali. Vaje so potekale normalno,

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV V STOPERCAHO modrostih zakonskega življenja so razmišljali tudi pari na slovesnosti, ki je bila ob srečanju zakoncev - jubilantov 18. septembra 2011 v stoperški župnijski cerkvi. Slovesnost z nadvse dobro priložnostno pridigo je vodil domači duhovnik g. Ciril Čuš ob somaševanju gospoda župnika Štefana. Na orgle je petje domačih cerkvenih pevcev spremljala Irena Kropec, za kar se ji lepo zahvaljujemo.Kar 18 jubilantov ima v leto-šnjem letu župnija, vabilu na skupno srečanje pa so se

odzvali naslednji: Hedvika in Janko Kidrič, Marinka in Janko Jus, Jerica in Alojz Galun, Antonija in Adolf Koražija, Silva in Alojz Kores, Rezika in Roman Lampret, Majda in Branko Kidrič, Cvetka in Slavko Taciga, Darja in Milan Galun ter Dragica in Bernard Kidrič. Dobri možje in žene so to, mame in očetje … , ki z vzgledom v krščanskem življenju vzgajajo novi rod in se požrtvovalno vključujejo v življenje župnije.Jelka Ferlež je poskrbela, da je vsak par dobil vrtnico,

osebno pa jim je cvet izročil in čestital stoperški duhov-nik. Sledilo je še skupinsko fotografiranje, nato pa so se

zbrani veselili in si nazdravili ob kosilu na Izletniški kmetiji Golob.

Anica Rejec

Letošnji jubilanti

Page 26: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an26. STRAN

ZDRUŽENJE REJCEV PLEMENSKIH TELIC STOPERCE NA EKSKURZIJI

Vsako leto v mesecu avgustu, zdaj že tradicionalno, ZRPT Stoperce izvede odpravo svojih članov na potep po Sloveniji. Gre za zasluženo družabno dejanje strokovno turističnega značaja, saj združenje zgledno izvaja številne dejavnosti tekom celotnega koledarskega leta (npr. Kmečki praznik v mesecu maju, ocenjevanje urejenosti domov, raz-lične degustacije in ocenjevanja domačih izdelkov vseh vrst, demonstracije varne rabe kmetijske mehanizacije in priključ-kov…). Tokrat so se odločili obiskati območje osrednje Slovenije, okolico Vrhnike. Na območju ljubljanskega barja so srečali ekološkega kmeta Jožeta Koširja iz Borovnice, ki redi krave dojilje in v ta namen mu velik del površin za pridelavo voluminozne krme in pašo predstavljajo ravno barjanske, ravne površine. Njegova kmetija leži na streljaj oddaljenem hribu, zanimi-vo pa je, da se poleg veliko dela na kmetiji ukvarja tudi s hidravliko in na ta način je uspel udejanjiti kar nekaj zanimivih in uporabnih rešitev, npr. v hlevu jasli hidravlično dviguje in na ta način pridobi dodatni manipulativni prostor. Udeležencem je demonstriral še delovanje posebne hidravlične prikolice za prevoz živine na pašo. Po lastni zamisli jo je konstruiral tako, da je keson mogoče popolnoma spustiti na tla in da lahko živali s prikolice stopijo na ravna tla. Na ljubljanskem barju so udeleženci obiskali še kmetijo Marije

Obiskali so osrednjo Slovenijo, okolico Vrhnike

Foto Jože Murko

in Mitja Suhadolnik, ki poleg tega, da redi 8 kobil, kmetuje na 18 ha površin. Zelo zanimivo pa je bilo videti nasad slastnih ameriških borovnic. Nasad je bil v celoti zaščiten z mrežami proti toči in proti ptičem. Gojijo 17 različnih sort borovnic, ki zorijo vse od junija do konca avgusta. Opaziti je bilo izrazito črno šotasto prst, ki vsebuje enormne količine humusa, po podatkih analize tal celo 60%! Tla so tako prepojena z vodo, da se ob normalni hoji kar tresejo in prenašajo vibracije v okolico. Iz tega razloga je od mehanizacije mogoče uporabljati le tisto lahko, vrtno in parkovno. Kilogram borovnic tržijo

po 7 EUR, in sicer tako na domu, kot na raznih tržnicah. Trenutno nasad obvladujejo s sezonsko delovno silo v obsegu 13 PDM. Ravna barjanska pokrajina z vsemi odvodnimi kanali vode rahlo spominja na holandsko, morda še toliko bolj, ker je mogoče videti veliko goveda na paši (krave dojilje, biki, konji in drobnica). Sicer pa je na tem območju kljub precej nizkemu pH tal moč zaslediti še intenzivno proizvodnjo zelenjave, ki jo pridelovalci prav tako tržijo na različne načine. Ker je na tem območju tudi zajetje in črpališče pitne vode, je del površin pod zelo strogim nadzorom območja VVO 1, najožjega

a v skrajšani obliki. Potrebno se je bilo namreč pripraviti na nastope, ki so sledili v teh mesecih. Že nekaj dni po koncertu smo dan popestrili varo-vancem Doma upokojencev na Ptuju, izvedli pa smo tudi 2 večja koncerta v Rogaški Slatini in nastop v Hočah.Ob pomembnem dogodku smo tamburaši posebno zahvalo izrekli našemu dirigentu, gospodu Dra-gu Kleinu, ki se mu za ves trud in potrpežljivost iskreno zahvaljujemo. Ob tej priložnosti bi radi izrekli zahvalo

tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi koncerta in izdaji naše prve zgoščenke. Največja zahvala pa gre vsem Vam, dragi ljudje, ki ste nas prišli poslušat v tako velikem številu in s tem dokazali, da radi prisluhnete zvoku tamburice, nas pa spodbudili k nadaljnji vaji, da Vam bomo lahko popestrili še kak večer.

Tamburaški orkester KUD Majšperk

Page 27: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 27

vodovarstvenega režima. Ob tej prilo-žnosti so si udeleženci na naslovu Na klancu 1 ogledali še hišo, kjer se je rodil Ivan Cankar, prisluhnili zanimivemu vodenemu ogledu, obiskali njemu posve-čen spomenik v centru mesta Vrhnika. Obiskali so še Tehniški muzej Bistra ter si z največjim zadovoljstvom ogledovali tematsko pripravljene zbirke razstavnih eksponatov. Veliko odobravanje je požel prometni oddelek, kjer je bilo mogoče videti desetino voznega parka, ki ga je posedoval maršal Tito. Izstopal je model Rolls Royce, ki ga je uporabljal za protokolarne namene ob obiskih najvišjih državnikov. Vozilu, ki je zelo dragoceno, niti niso postavili nominal-

ne vrednosti, cene. Dve vozili iz tega razstavnega oddelka sta nastopili tudi v filmu Schindlerjev seznam. Udeleženci so pot zaključili v Križeči vasi, kjer jih je pričakal domačin, predsednik lokalnega turističnega društva, sicer tudi rojeni Stoperčan, oče pred leti znanih glasbenic, dvojčic, Vesne in Vlaste. Za vas skrbijo vzorno in se prijavljajo na tekmovalne razpise, kjer dosegajo zavidljive rezultate, najodmevnejši med njimi je ravno zadnji, ko so na evropskem nivoju za urejenost svoje vasi dosegli drugo mesto. Vsekakor vse pohvale vredno. Ena izmed atrakcij je tudi z EU sredstvi sofinanciran mlin na veter, postavljen lansko leto, ob katerem

je nastala tudi skupinska fotografija tokratne ekspedicije ZRPT Stoperce. Na sklepnem družabnem delu se je predse-dnik g. Alojz Galun za sodelovanje in požrtvovalno delo zahvalil vsem članom združenja ter si vsaj tako dobrega dela in uresničevanja zamisli in idej zaželel tudi za v prihodnje. Ni kaj dodati. Vesela ekskurzija je ponovno odlično uspela in udeleženci so se zadovoljnih obrazov in polni lepih doživetij vrnili domov, kjer že pregovorno velja, da je najlepše…

Jože Murko, dipl. ing., Kmetijska svetovalna služba Ptuj

IZDELOVANJE STRAHCEV IZ BUČNoč čarovnic je bila že od nekdaj senza-cija. Prevzemati smo jo začeli iz angleško govorečih držav in se je v Sloveniji že dobro uveljavila. Čarovništvo lahko razumemo na več načinov. Eden izmed njih je mitični, drugi, kot pravi Mirjam Mencej: »Pojav čarovništva v zgodovini lahko razumemo kot posledico neure-jenih medsosedskih odnosov v zaprtem vaškem okolju, le v manjši meri so bile kot čarovnice obsojene modre ženske, zdravilke, zeliščarke.« »Čarovnica ima po definiciji sposobnost pošiljati svojo dušo iz telesa,« navaja. »Še vedno v nekaterih delih Slovenije različne lučke, plamenčke povezujejo z nadnaravnim. A to poznamo v vsej Evropi.«Korenine ima noč čarovnic pri starih Keltih, ki so na ta dan praznovali novo leto. Verjeli so, da ob polni luni, naj-pogosteje noč pred dnevom mrtvih, mrtvi vstajajo iz svojih grobov in tako ponovno pridejo na Zemljo ter obiščejo svoje domove.Zaradi tega so ljudje prestrašeni, da bi srečali mrtve, skrivali za različnimi maskami in ustvarjali hrup. Pomaga tudi, če izrezljaš iz buče grdo spako in v njej prižgeš svečo. Običaj izrezovanja buč izhaja iz irske legende o kovaču Jacku. Vraga je pre-tental tako, da mu je v zameno za pijačo ponudil svojo dušo. Vrag mu je ustregel, vendar ga je prebrisani kovač

Člani ŠKD Sestrže z okoliškimi otroki.

pri tem večkrat pretental. Ko je Jack O'Lantern (Jack Luč) umrl, zaradi grešnega življenja ni bil sprejet v raj. Na vratih v pekel ga je pričakal vrag in ga poslal nazaj v mrak. Pomagal mu je tako, da mu je dal žerjavico oglja. Jack je izdolbel bučo in vanjo vstavil žerjavico. Od takrat naprej tava naokoli. Tako je Jack O'Lantern (Jack Luč) postal simbol duše, ki je prekleta.S sestrškimi otroci smo se odločili, da tudi mi – tako kot Jack – izdolbemo buče in iz njih izrezljamo grde spake, ter

jih na večer prižgemo. Sončno nedeljsko popoldne smo tako preživeli ob izdol-bljanju in izrezovanju buč. Spekli smo si pa tudi prve kostanje, katerih smo se skupaj z otroki najbolj veselili.

Lea Medved, ŠKD Sestrže

Page 28: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an28. STRAN

»KINO« V STOPERCAHVroči poletni dnevi so za nami in že nas je pozdravila barvita jesen. Ta pa s seboj prinese spremembo, ki jo občutijo predvsem naši otro-ci. Septembra so spet sedli v šolske klopi in brezskrbne poletne dneve pustili dokonč-no za seboj.Poznoavgustovski večer, ki je kar klical po zabavi in druženju, je izkoristila fotografska sekcija KPD Stoperce, ki je za stoperške otroke na kulturni ploščadi priredila »kino predstavo«. Stoperški kulturniki so tudi tokrat pokazali, da se da s skupnimi močmi narediti marsikaj. Povsem spontano

so dobili idejo, da bi lahko v prejšnjem letu kupljena projektor in platno izkoristili za skupen ogled risanke ali filma. Od ideje do uresniči-tve pa ni bila dolga pot, za kar gre zahvala predvsem Idi Žunkovič, ki je v enem samem popoldnevu poklicala kar nekaj telefonskih številk in tako poskrbela, da so bili o dogajanju obveščeni stoperški otroci in njihovi starši. Povabilu so se odzvali v zelo velikem številu. Kar štirideset parov radovednih oči je z zanimanjem zrlo v skoraj štiri metre veliko platno, na katerem se je Shrek boril za ljubezen svoje ljubljene Fione.

Mi PRVOŠOLCI na prvi šolski dan (1. 9. 2011)

"JAZ GREM V VRTEC, KAM GREŠ PA TI,

DA RUTKA RUMENA VRAT TI KRASI?"

"V ŠOLO ODHAJAM IN SEM VESEL,

DA V PRVOŠOLCA SEM DOZOREL."

Pa smo le dočakali prvi šolski dan in postali smo čisto pravi šolarji.Sedaj pa novim dogodivščinam in znanjem naproti…

Jelka RAKOVEC, učiteljica OŠ Majšperk

Foto Brbre: Majšperški prvošolčki, učenci 1.a razreda s sovicami, podarjenimi za prvi šolski dan (darilo Ustvarjalne klepetalnice)

Okoli 40 otrok se je zbralo na prostem pred skoraj 4 m velikem platnu

Foto Barbara Vedlin, prvošolčki na Ptujski Gori s podarjenimi sovi-cami (Ustvarjalna klepetalnica)

ZA USPEŠEN PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA

Po lenobnih počitnicah je prvi šolski dan za šolarje vznemirljiv dogodek. Še posebej, ta dogodek zaznamuje prvošolčke, zato ni prav nič presenetljivo, da se učitelji in starši trudijo napraviti ta dan nekaj posebnega. K temu posebnemu dogodku smo letos pristopile tudi članice DPD Svoboda Majšperk - Ustvarjalna klepetalnica in učiteljem in prvo-šolčkom poklonile sove - ročno pletene in kvačkane igrače. Sove opisujejo kot pametne živali, ki poznajo odgovore na prav vsa vprašanja, zato upamo, da bodo našim prvošolčkom v pomoč pri iskanju znanja. Vsem prvošolčkom in ostalim šolarjem želimo prijetno in uspešno šolsko leto.

Petra Novak

Otroci so bili z večerom vsekakor zadovoljni, prav tako pa njihovi starši, ki so si lahko privoščili nekaj časa le zase. Želeli bi prikazati kakšen film tudi za njih, vendar hladni jesenski večeri

niso gostoljubni za posedanje na prostem, zato pa si lahko obetajo ob kakšnem zimskem večeru film v dvorani Doma krajanov Stoperce.

Janja Kitak

Page 29: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 STRAN 29

V začetku septembra smo se tisti , ki se nismo ustrašili pasje vročine, odpravili na južna pobočja Vogla, točneje na planino Razor.Kljub kar precejšnji odda-ljenosti našega cilja se nas je zbralo 16 pohodnikov, ki smo se z avtomobili odpravili proti Novi Gorici in nato naprej po dolini naše lepotice Soče. Pri Tolminu je naša mini kara-vana zavila na staro in zelo ozko cesto, ki nas je po 16. km gorske vožnje pripeljala na planino Stador in Kuk. Od tu dalje smo pešačili in okrog poldneva prispeli na kočo na planini Razor, kjer so nas gostoljubno postregli s primorskimi dobrotami. Pri tem smo ves čas uživali ob prekrasnih pogledih , ki so se nam ponujali po južnem grebenu bohinjskih gora.Po daljšem počitku je sledil povratek na planino Kuk, kjer smo se oskrbeli z mleč-nimi dobrotami tamkajšnje planšarije.Pot nas je nato vodila nazaj v dolino Soče, kjer smo pri Kobaridu prečkali Napole-onov most in si v dobri uri hoje ogledali slap Kozjak, ki sicer ni največji, uvrščajo pa ga med najlepše v Sloveniji. Njegova posebnost je, da

pada v kraško kotanjo, ki je oblikovana kot votlina, pri tem pa igra sončne svetlobe dodatno vpliva na celotno podobo slapu.Po povratku je sledil prevoz navzgor po dolini Soče do slapu Boka, ki je s svojo mogočnostjo največji slap v Sloveniji. Kljub visokim tem-peraturam smo se potrudili in se po dobri uri vzpona približali točki, kjer smo lahko slap skoraj občutili.Po povratku v dolino smo bili že pošteno utrujeni, zato nam je izredno prijala osvežitev v hladni Soči, ki smo jo opravili ob njenem najlepšem delu, to je pri velikih koritih Soče, ki s svojo divjostjo prevzamejo vsakega obiskovalca.Sledila je vožnja do koče pri izviru Soče, ki pa ga zaradi kasnih ur nismo obiskali, nato pa nadaljevanje po naši najlepši gorski cesti na Vršič.Ob pitju kavice smo na Vršiču uživali pri opazovanju pre-hoda dneva v noč, nato pa ponoči pri vračanju domov ponovno prevozili skoraj celo Slovenijo od njenega zahoda do vzhoda.

OSTALE AKCIJEDrugače smo v poznem poletju organizirali tudi

Razor planina in najlepši slapovi ob Soči

nekaj luninih pohodov in opravili delovno akcijo, v kateri smo predvsem urejali in kosili okolico naše koče na jasi pod Donačko goro.

Kadar nam je čas dopu-ščal, pa smo posamično in v manjših skupinah pridno obiskovali manjše ali višje vrhove. Triglav smo želeli

prvič osvojiti konec julija, vendar nam je prvi poskus preprečilo slabo vreme, v naslednjih poskusih pa smo imeli težave z zagotovitvijo

prenočevanja in zadostnim številom udeležencev.

Miran Smolej, predsednik PD Majšperk

Page 30: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

[TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an30. STRAN

V petek, 16.9. 2011, je bil ustanovljen podmladek OO SDS Majšperk, LO SDM Majšperk, ki že v začetku šteje zavidljivo število članov.

Se želite izpopolnjevati v znanju angleške-ga jezika?

Pridružite se nam...ponujamo tečaje - 60urni začetni tečaj in 30urni pono-

vitveni tečaj (predznanje obvezno - zaključen začetni tečaj)

Začnemo v mesecu novembru 2011. Rok za prijavo je 31. 10. 2011.

Nadia Elhefian Galun s.p.POSLOVNI IN JEZIKOVNI SERVIS

Stogovci 42, 2323 Ptujska Gora 041 547 116

KOŠARKAŠKI KLUB HALOZEvpisuje v ŠOLO KOŠARKE. Vabljeni fantje letnik

2005, 2004 in 2003. Vpis je mogoč na spletni strani www.kkhaloze.com ali na tel.št. 031 683 357. Vabljeni!

OBVESTILO – ROK ZA ODDAJO ČLAN-KOV

Bralce Majšperčana obveščamo, da bo zadnja letošnja številka Majšperčana izšla v dnevih pred božičem, zato je potrebno članke oddati do vključno 6. 12. 2011. Članke zbiramo na naslovih [email protected], [email protected] in [email protected]. Vse ljubitelje fotografije še naprej vabimo, da predloge za naslovnico Majšperčana pošiljajo na naslov [email protected].

Ustanovljen LO Slovenske demokratske mladine Majšperk

Ustanovna konferenca lokalnega odbora SDM je v petek, 16.9.2011, potekala je na Ptujski Gori. Za pred-sednico LO SDM Majšperk sem bila izvoljena Ksenija Frangež. Člani IO pa so postali: Ksenija Širec, Dar-ko Bedenik, Slavko Bede-nik, Urška Kostevšek, Kaja Medved in Betka Živkovič. Na konferenci smo podali smernice delovanja odbora za prihodnje obdobje. Med prioritetami izpostavljamo

15. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MAJŠPERK

Zahvaljujemo se društvom in posameznikom za sodelovanje na razstavi ob 15. Občinskem prazniku, kjer nas je združila enotna skupna misel “Društva in posamezniki – so lahko srce občine majšperk”.Skupaj smo naredili nekaj lepega

Dragomir Murko, koordinator razstave

sledenje smernicam temeljnih vrednot zapisanih v programu SDM, katere predstavljajo: demokracija, domoljubje, svoboda, pravičnost in

solidarnost. Temeljna izhodišča te desno-sredinske mladinske politične organizacije, samostojne in avtonomne politične organi-zacije mladih v okviru Slo-venske demokratske stranke so zapisana v našem progra-mu, ki ga je moč najti na spletu. pod naslovom www.sdm.si . V lokalnem okolju želimo predvsem sooblikovati stališča, dajati pobude in pri-spevati k večji participaciji mladih v aktivnem življenju.

Ustanovne konference so se udeležili tudi poslanec g. Vinko Gorenak, predse-dnik OO SDS Majšperk g. Branko Karneža in članica IO SDM Maja Tominc, ki so novemu odboru zaželeli veliko uspehov. G. Branko Karneža nam je obljubil predvsem podporo in more-bitno pomoč, g. Gorenak je spregovoril nekaj besed o aktualnem političnem doga-janju in med prisotnimi se je razvila zanimiva razprava. Naj za zaključek še omenim,

da smo mlada organizacija z velikim potencialom, saj menim da moramo imeti mlajše generacije več aktivne vloge pri oblikovanju sku-pne prihodnosti v lokalnem okolju in tudi širše. Zato verjamem, da se nam bo v prihodnje pridružilo še veli-ko mladih in da je bil dan ustanovne konference le prvi korak na naši dolgi poti.

Ksenija Frangež, predsed-nica SDM Majšperk

Page 31: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

STRAN 31Maj{per~an - [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011

Osrednja občinska slovesnost ob 15. prazniku občine Majšperk

Le redko nas ob zaključku občinskih slovesnosti v naši občini razveseljuje sonce. Letos smo se ga naužili tudi na praznično soboto, ko se je v večnamenski dvorani OŠ Majšperk zbralo lepo število ljudi. In če smo prejšnja leta jadikovali nad slabim vre-menom, ki nam je na plesu po prireditvi močil čevlje in noge, smo letos morali vsaj malo potarnati nad pre-krasnim vremenom. Mnogi

občani so namreč čudovit konec tedna izkoristili za trgatev. Ne gre jim zameriti,

letos nas je narava obilno nagradila in vinogradi so vabili k trganju grozdja. Kljub

temu se je dvorana napolnila s prebivalci naše občine in prijatelji od blizu in daleč. Prireditev smo posvetili 15. rojstnemu dnevu naše občine in pomemben zgodovinski trenutek: letos lahko namreč praznujemo visok jubilej prve pisne omembe imena našega kraja, pravzaprav našega gra-du Mansberga ali Monsberga, po katerem naš kraj nosi ime. Videti ga je bilo moč tudi v ozadju scenske zasnove, ki

jo je letos prispeval naš aka-demski slikar Dušan Fišer. 760-, 755- ali 750-letnica

prve omembe je pomemben mejnik v naši zgodovini. Dokazuje namreč, da so ob

vznožju Haloz že pred mno-gimi leti živeli ljudje, ki se jim tu ni slabo godilo. Grad Mansberg je namreč veljal za enega najbogatejših gradi-čev s številnimi podložnimi družinami daleč naokrog. Škoda le, da ga predvsem lastniki in upravljavci niso znali ceniti. Propadel je, kot se je to zgodilo številnim gra-dovom širom naše domovine. Kljub temu smo ponosni, da smo potomci družin, ki jim je grajska gospoda zaupala številne pomembne naloge pri upravljanju gradu in obsežnega posestva.Osrednja občinska prireditev je vsakoletna priložnost za podelitev številnih priznanj najboljšim. Začeli smo s podelitvijo nagrad spo-minkom, ki so se tudi letos potegovali za laskav naslov NAJ SPOMINEK OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2011. Med številnimi izdelki se je žirija odločila, da naslov najboljšega pripade izdelku HANZEK avtorja Martina Bogmeta iz Stoperc, drugo mesto je pripadlo spominku SLEPA DEKLICA avtorice

Marte Mikolič iz Rogatca, tretje mesto pa je zasedel SATELITSKI POSNETEK DELA NAŠE OBČINE avtorja Dušana Pavšiča iz Jarenine.Tudi letos smo najzaslužnejšim podelili občinska priznanja ter plaketo občine Majšperk za leto 2011.Priznanja občine Majšperk za leto 2011 so prejeli:Franc Križanec s Sestrž za dosežke na področju razvoja lokalne skupnosti in društvenih dejavnosti v občini Majšperk.Branko Babulč s Ptujske Gore za dolgoletno ustvarjal-no delo v PGD Medvedce in drugih organizacijah.Društvo SmoTeater iz Majšperka za uvrstitev na zaključni državni festival – Linhartovo srečanje, Festival gledaliških skupin Slovenije.Plaketo občine Majšperk za leto 2011 pa je prejelo Društvo upokojencev Majšperk, in sicer za 60-let-no delovanje na področju društvenih dejavnosti in skrb za starejše občane na območju KS Majšperk. DU

Franc Križanec s Sestrž, priznanja občine Majšperk

Branko Babulč s Ptujske Gore, priznanja občine Majšperk

Naj spominki 2011

Page 32: Tiskovina, poštnina plačana pri 2322 MajšperkDr. Darinka Fakin, Vaša županja 4. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011-Maj{per~an Spoštovane občanke in cenjeni občani UVODNIK ODGOVORNE

32. STRAN [TEVILKA 77 – OKTOBER 2011 - Maj{per~an

Majšperk je bilo ustanovljeno leta 1971 pod imenom DU Lešje-Majšperk. Sprva so organizirali številne izlete in predavanja o zdravju in zdravi prehrani. Ob 10-letni-ci delovanja so razvili prapor, s katerim se udeležujejo številnih praznovanj. V letu 2000 so kupili lastne prostore, ki so ga opremili za potrebe društva. Društvo organizira številne izlete za občane, možnost dopus-tovanja v hotelu na morju,

DU Majšperk, plaketa občine Majšperk

Društvo SmoTeater iz Majšperka, priznanje občine Majšperk

vsako leto ob občinskem prazniku organizira občinsko srečanje društev upokojencev in invalidov občine Majšperk. Upokojenci se lahko v okviru društva tudi športno ude-jstvujejo, vse z namenom druženja z ostalimi starejšimi občani. Kulturni del osrednje občinske slovesnosti smo oblikovali najmlajši Vrtca Majšperk, Moški pevski zbor DPD Svoboda Majšperk, Mešani pevski zbor sv. Miklavža KUD Majšperk,

tamburaški orkester KUD Majšperk, folklorniki KPD Stoperce, Avgust Črepinko, član dramske sekcije UD Ustvarjalec Majšperk in naši prijatelji iz Kidričevega, člani Pihalnega orkestra Talum Kidričevo. Slavnostna gov-ornica in gostiteljica pri-reditve je bila županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin. Prireditev sem povezovala Zlatka Lampret.Če je bilo letošnje leto usmer-

jeno predvsem v praznik našega kraja in gradu Man-sberg, potem bo prihodnje leto prav gotovo v znamenju nove velike pridobitve, ki se je že vsi veselimo. Začetek poletja bo namreč v znamenju odprtja novega, modernega Kulturno poslovnega cen-tra Majšperk, ki bo našemu kraju in občini zagotovo dal poseben pomemben pečat.

Zlatka Lampret

OB MESECU POŽARNE VARNOSTI!Leto je naokoli in pred nami je nov mesec požarne varnosti. Kar se tiče vodilne teme letošnjega meseca požarne varnosti, je ta zelo splošna – požarna varnost doma. Ob tej priložnosti je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravila plakat in zgibanko, ki so bili razposlani po regijah oz. gasilskih zvezah.Aktivnosti letošnjega meseca požarne varnosti imajo torej en glaven cilj – usmerjati prebivalce na spletno stran Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je na podlagi sodelovanja med Upravo republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo zbranih veliko požar-no-preventivnih vsebin, ki služijo za opozarjanje na požarne nevarnosti in

hkrati predlagajo osnovne rešitve za zmanjševanje nevarnosti. Ob letošnjem mesecu požarne varno-

sti bodo gasilska društva organizirala dneve odprtih vrat ali informativne dneve, ki bodo tematsko usmerjeni na požarno-preventivne aktivnosti v domačem okolju.Občani lahko preventivno gradivo najdejo na spletnih straneh:

- Gasilske zveze Slovenije: http://www.gasilec.net/- Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje: www.urszr.si in - Slovenskega združenja za požarno varstvo: www.szpv.si.

Dragomir Murko