51
Institut IGH d.d. Institut za infrastrukturu Odsjek za projektiranje cesta PC Split 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1 Naručitelj: CEMEX HRVATSKA d.d. Cesta F. Tuđmana b.b. 21212 Kaštel Sućurac Građevina: AUTOBUSNA STAJALIŠTA S BETONSKOM KOLNIČKOM KONSTRUKCIJOM Razina projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – TIPSKI PROJEKT Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Projektant kolničke konstrukcije: mr. sc. Željko Schwabe, dipl. ing. građ. Suradnici: Barbara Popović, dipl.ing.građ. Nenad Knežević, dipl. ing.građ. Jurica Vojnović, dipl. ing. građ. Vesna Petrov, ing.građ. Milka Županjac, građ.teh. Direktor PC Split: Žarko Dešković, dipl. ing. građ. Mjesto i datum: Split, prosinac 2010. KOPIJA BR. 1

Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konička

Citation preview

Page 1: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Institut IGH d.d. Institut za infrastrukturu Odsjek za projektiranje cesta PC Split 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1

Naručitelj:

CEMEX HRVATSKA d.d. Cesta F. Tuđmana b.b. 21212 Kaštel Sućurac

Građevina: AUTOBUSNA STAJALIŠTA S BETONSKOM KOLNIČKOM

KONSTRUKCIJOM

Razina projekta: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – TIPSKI PROJEKT

Broj projekta: 3191 – 928 - 10

Projektant kolničke konstrukcije:

mr. sc. Željko Schwabe, dipl. ing. građ.

Suradnici: Barbara Popović, dipl.ing.građ. Nenad Knežević, dipl. ing.građ. Jurica Vojnović, dipl. ing. građ. Vesna Petrov, ing.građ. Milka Županjac, građ.teh.

Direktor PC Split: Žarko Dešković, dipl. ing. građ.

Mjesto i datum: Split, prosinac 2010.

KOPIJA BR. 1

Page 2: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

POPIS SUDIONIKA NA IZRADI PROJEKTA

INSTITUT IGH d.d. Institut za infrastrukturu Projektant kolničke konstrukcije: Zavod za gospodarenje građevinama, Odjel za kolničke konstrukcije, Zagreb mr.sc. Željko Schwabe, dipl.ing.građ. Suradnici: Zavod za gospodarenje građevinama, Odjel za kolničke konstrukcije, Zagreb Barbara Popović, dipl.ing.građ. Nenad Knežević, dipl.ing.građ.

Zavod za projektiranje prometnica, Odsjek za projektiranje cesta - PC Split Jurica Vojnović, dipl. ing. građ. Vesna Petrov, ing.građ. Milka Županjac, građ.teh.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 2

Page 3: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

SADRŽAJ KNJIGE Popis sudionika na izradi projekta.................................................................................... 2 Sadržaj knjige............................................................................................................ 3 Upis poduzeća u sudski registar....................................................................................... 4 Primijenjeni propisi, zakoni i norme ................................................................................. 7

1. TEHNIČKI OPIS............................................................................................ 9 2. DIMENZIJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA .................................................................. 9 3. PRORAČUN PROMETNOG OPTEREĆENJA............................................................... 9 4. DIMENZIONIRANJE BETONSKE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE AUTOBUSNOG STAJALIŠTA........... 11

4.1. Proračun naprezanja u betonskoj ploči od prometnog opterećenja ........................11 4.2. Proračun termičkih naprezanja betonskoj ploči..............................................13 4.3. Ukupna naprezanja u betonskoj ploči.........................................................14 4.4. Usporedba stvarnih i dopuštenih naprezanja u betonskoj ploči .............................14 4.5. Provjera kolničke konstrukcije na smrzavanje ...............................................15 4.6. Usvojena betonska kolnička konstrukcija.....................................................16

5. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA PJEŠAČKOG STAJALIŠTA................................................ 16 6. TEHNIČKI UVJETI ZA KVALITETU MATERIJALA I IZVEDBU RADOVA................................ 17

6.1. Posteljica .......................................................................................17 6.2. Nosivi sloj od nevezanog kamenog materijala................................................17 6.3. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom...........18 6.4. Betonska ploča autobusnog stajališta.........................................................19

6.4.1. Tehnologija i organizacija izvedbe betonske ploče ........................................ 19 6.4.2. Specifikacije svojstava proizvedenog betona i proizvodnje betona ..................... 19 6.4.3. Specifikacije svojstava ugrađenog betona i izvedbe kolnika ............................. 20 6.4.4. Specifikacije sastavnih materijala betona................................................... 21 6.4.5. Program kontrolnih ispitivanja i kontrole izvedbe betona ................................ 22 6.4.6. Armiranje rubnih ploča ......................................................................... 22 6.4.7. Moždanici ......................................................................................... 23 6.4.8. Premazivanje i prskanje bitumenskim sredstvom .......................................... 23 6.4.9. Rezanje poprečnih razdjelnica ................................................................ 23 6.4.10. Mase za brtvljenje razdjelnica ................................................................ 24 6.4.11. Brtvena traka ..................................................................................... 24

6.5. Porozni beton pješačkog stajališta............................................................24 7. TROŠKOVNIK RADOVA ................................................................................. 26

7.1. Autobusno stajalište za jedan autobus........................................................26 7.2. Autobusno stajalište za zglobni autobus ......................................................31 7.3. Autobusno stajalište za dva autobusa.........................................................36

8. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE ..................................................................... 41 PRILOZI: Prilog 1: Dimenzije autobusnog stajališta za jedan autobus, d=15 m, MJ 1:200 Prilog 2. Dimenzije autobusnog stajališta za zglobni autobus, d=18 m, MJ 1:200 Prilog 3. Dimenzije autobusnog stajališta za dva autobusa, d=26 m, MJ 1:200 Prilog 4. Raspored ploča na autobusnom stajalištu za jedan autobus i zglobni autobus, MJ 1:200 Prilog 5. Raspored ploča na autobusnom stajalištu za dva autobusa, MJ 1:200 Prilog 6. Detalj izvedbe poprečne spojnice s moždanikom (MJ 1:5) Prilog 7. Raspored moždanika u poprečnoj spojnici (MJ 1:20) Prilog 8. Detalj spoja betonskog kolnika s asfaltnim kolnikom ceste na koju se spaja autobusno stajalište

(MJ 1:5) Prilog 9. Uzdužni i poprečni presjek rubnih armiranih ploča betonskog kolnika (MJ 1:10) Prilog 10. Detalj spoja betonskog kolnika s rubnjakom (MJ 1:5)

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 3

Page 4: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

UPIS PODUZEĆA U SUDSKI REGISTAR

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 4

Page 5: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 5

Page 6: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 6

Page 7: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

PRIMIJENJENI PROPISI, ZAKONI I NORME

Prilikom projektiranja korišteni su i primijenjeni slijedeći propisi, zakoni i norme: 1. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o, Knjige I, II, III i IV, 2001.g. 2. Standardi za: posteljicu

HRN U.E8.010, HRN U.B1.046 mehanički zbijene nosive slojeve

HRN U.B1.046, HRN U.E9.022, HRN U.E9.020 nosive slojeve stabilizirane hidrauličnim vezivima

HRN U.E9.024, HRN B.C8.022, HRN B.C8.023, HRN B.C8.024, HRN EN 197-1, HRN U.B1.050 betonske kolnike

HRN 1128: Beton – Dio 1: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (hrvatska norma uz HRN EN 206-1)

HRN EN 197-1: Cement – Composition, specification and conformity criteria – Part 1: Common cements

HRN EN 206-1: Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity HRN EN 480-11: Admixtures for concrete, mortar and grout – Test Methods – Part 11: Determination

of air void characteristic in hardened Concrete HRN hEN 934-2: Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 2: Concrete admixtures;

Definitions, requirements, conformity, marking and labeling HRN EN 1008: Mixing water for concrete – Specification for sampling, testing and assessing the

suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete

HRN EN 10025: Hot rolled products of structural steels – Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

HRN EN 1766: Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reference concrete for testing

HRN EN 12350-3: Testing fresh concrete – Part 3: Vebe test HRN EN 12350-7: Testing fresh concrete – Part 7: Air content – Pressure methods HRN EN 12390-3: Testing hardened concrete – Part 3: Compressive strength of test specimens HRN EN 12390–5: Testing hardened concrete – Part 5: Flexural strength of test specimens HRN EN 12390–8: Testing hardened concrete – Part 8: Depth of penetration of water under pressure HRN CEN/TS 12390 – 9: Testing hardened concrete – Part 9: Freeze/thaw resistance – Scaling HRN EN 12504-1: Testing concrete in structures – Part 1: Cored specimens – Taking, examining and

testing in compression HRN EN 12504-2: Testing concrete in structures – Part 2: Non-destructive testing: Determination of

rebound number HRN EN 12620: Aggregates for concrete HRN EN 13670-1: Execution of concrete structures – Part 1: Common HRN EN 13791: Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete

components HRN EN 13863-3: Concrete pavements – Part 3: Test methods for the determination of the thickness

of concrete pavement from cores HRN EN 13877-1: Concrete pavements – Part 1: Materials HRN EN 13877-2: Concrete pavements – Part 2: Functional requirements for concrete pavements HRN EN 13877-3: Concrete pavements – Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete

pavements HRN EN 14188-1: Joint fillers and sealants – Part 1: Specifications for hot applied sealants HRN EN 14188 – 3: Joint fillers and sealants – Part 3: Specification for performed joint seals HRN CEN/TR 15177: Testing the freeze-thaw resistance of concrete – Internal structural damage.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 7

Page 8: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

3. Propisi: Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09), Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09,124/09, 153/09), Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (NN 76/97,

141/02), Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02). Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 51/10) Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN

103/08; 147/09, 87/10) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

4. Ostali važeći standardi i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u posebnim uvjetima i stavkama troškovnika.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 8

Page 9: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 9

1. TEHNIČKI OPIS

Autobusna stajališta u gradovima izvode se danas uglavnom kao asfaltne kolničke konstrukcije. S obzirom na sve teža i učestalija prometna opterećenja na takvim se kolničkim konstrukcijama često javljaju deformacije u obliku kolotraga i valova, što izaziva neudobnost u vožnji te česte popravke s prekidima prometa. U ovom Projektu proračunati će se betonska kolnička konstrukcija koja bi za autobusna stajališta bila povoljnija jer može preuzeti veća opterećenja (vertikalna i horizontalna) bez deformacija. Kako se betonske kolničke konstrukcije projektiraju za razdoblje od 30-40 godina, to je i njihovo održavanje znatno jeftinije uz rijetko ometanje prometa. Broj autobusa za koji će se projektirati betonska kolnička konstrukcija uzet je s jednog autobusnog stajališta u Zagrebu, točnije autobusno stajalište na Aveniji Hrvatske bratske zajednice kod križanja s Ulicom grada Vukovara, gdje dnevno prolazi 14 redovnih autobusnih linija u slijedu od 10 minuta pa na više. Zbog velikog broja prijelaza autobusa na navedenom stajalištu, dolazi do povećanog trošenja asfaltnog zastora što za posljedicu uzrokuje stvaranje kolotragova, smanjivanja debljine asfaltnog sloja, pukotina te time izloženost tamponskog sloja atmosferskim utjecajima (kiša, snijeg, smrzavanje) što rezultira čestim sanacijama. Kako bi se izbjegle učestale sanacije kolnika, na način da se gloda postojeći asfalt i ugrađuje novi sloj, kvalitetnije, dugotrajnije i sigurnije rješenje je projektiranje i izvođenje betonske kolničke konstrukcije. Za građevinske radove na izvedbi betonske kolničke konstrukcije sva tri tipa autobusnih stajališta dan je troškovnik te procjena troškova izgradnje, a zahtjevi kvalitete materijala i radova propisani su u „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama“ - knjiga II, knjiga III i knjiga IV (Hrvatske ceste d.o.o, Zagreb 2001.) te u „Tehničkom propisu za betonske konstrukcije“ (NN 139/09, 14/10, 125/10). Treba naglasiti da je ovo tipski projekt za tri dimenzije autobusnih stajališta te da će se za svaki konkretan slučaj definirati točne stavke građevinskih radova.

2. DIMENZIJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

U ovom projektu proračunati će se kolnička konstrukcija koja će biti istih dimenzija za sve tri veličine autobusnih stajališta prema Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 119/07), a dane su u tablici 1. U prilozima 1-3 grafički su dane dimenzije autobusnih stajališta. Tablica 1. Ukupna duljina autobusnih stajališta ovisno o vrstama stajališta

autobusno stajalište dužina (m) širina (m)

za jedan autobus 15 3

za dva autobusa 26 3

za zglobni autobus 18 3

3. PRORAČUN PROMETNOG OPTEREĆENJA

Vrste i karakteristike autobusa, prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 51/10), a za koje će se raditi proračun kolničke konstrukcije dani su u tablici 2.

Page 10: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 10

Tablica 2. Vrste i karakteristike autobusa

Vrsta autobusa Najveća duljina (m)

Maksimalna težina (t)

broj osovina

Ukupna masa po jednostr. osovini (t)

Ukupna masa po jednostr. pogonskoj osovini (t)

Zglobni autobus 18,75 28 3 10 11,5

Autobus s dvije osovine 13,50 18 2 10 11,5

Ukupne mase zglobnog autobusa i autobusa s dvije osovine dane su u tablici 3. Tablica 3. Ukupna masa autobusa po osovinama

maksimalna ukupna masa (prazno vozilo+nosivost) [kN] jednostruka osovina prednja srednja stražnja ukupno

zglobni autobus 70 100 115 280 autobus s dvije osovine 70 - 115 180

Kolnička konstrukcija autobusnog stajališta proračunati će se za stajalište preko kojeg dnevno prolazi 14 redovnih autobusnih linija u slijedu od 10 minuta pa na više. Gotovo 90% autobusa koji prometuju na navedenim linijama su zglobni autobusi. U tablici 4 dan je pretpostavljeni broj autobusa po danu i noći na koje će se proračunati kolnička konstrukcija. Tablica 4. Broj autobusa po danu i noći potreban za proračun kolničke konstrukcije

broj autobusa

Vrsta autobusa u jednom satu na dan

ukupno kroz 15 sati

na dan

u jednom satu po noći

ukupno kroz 9 sati

po noći

ukupno mjesečno

ukupno godišnje

zglobni autobus 6 90 2 18 3.240 38.880 autobus s 2 osovine 2 30 2 18 1.440 17.280

ukupno: 8 120 4 36 4.680 56.160 Projektirani vijek trajanja betonske kolničke konstrukcije je 30 godina, s godišnjom stopom porasta od 1%. U tablici 5. dan dobiveni mjerodavan broj prijelaza ekvivalentnih 82 kn osovina potrebnih za proračun betonske kolničke konstrukcije. Tablica 5. Broj autobusa kroz 30 godišnji projektirani vijek trajanja

Vrsta autobusa

Broj autobusa u 30 godina,

uz godišnju stopu porasta 1%

faktori ekvivalencije vozila

(za 70% nosivosti)

Broj prijelaza ekvivalentnih 82 kN

osovina u 30 g projektnom periodu

zglobni autobus 1.352.437 3,56 4,81E+06

autobus s 2 osovine 601.083 2,38 1,43E+06

ukupno: 1.953.520 6,24E+06 Dobiveno prometno opterećenje od 6,24x106 prijelaza ekvivalentnih 82 kN osovina odgovara grupi teškog prometnog opterećenja (prema HRN U.C4.010).

Page 11: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 11

4. DIMENZIONIRANJE BETONSKE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE AUTOBUSNOG STAJALIŠTA

Krutu (betonsku) kolničku konstrukciju autobusnog stajališta potrebno je dimenzionirati s obzirom na prometno opterećenje od 6,24x106 prijelaza ekvivalentnih 82 kN osovina tijekom projektnog razdoblja (teško prometno opterećenje). Pretpostavlja se betonska kolnička konstrukcija prikazana na slici 1. Modul reakcije posteljice iznosi KP=40 MN/m3 (za zemljani materijal).

22 cm =h1 nearmirana betonska ploča C35/45 (E1=30.000 N/mm2)

20 cm =h2 cementom stabilizirana mješavina kamenog zrnja (E2=5.000 N/mm2)

30 cm =h3 nevezani granulirani kameni materijal 0/63mm (E3=400 N/mm2)

72 c

m

Posteljica [Ms ≥ 30 MN/m2] [ KP=40 MN/m3]

Slika 1. Pretpostavljena struktura betonske kolničke konstrukcije

Provjera kritičnih naprezanja unutar kolničke konstrukcije provedena je metodom Westergaarda i Eisenmanna.

4.1. Proračun naprezanja u betonskoj ploči od prometnog opterećenja

Modul reakcije podloge Modul reakcije podloge prema Odemark-ovim rješenjima iznosi:

[ ]mmEE

hnh 3

3

111 ⋅⋅=∗ [ ]mm

EE

hnh 3

3

222 ⋅⋅=∗ [ ]mmhhh 21

∗∗∗ +=

n = 0,90 za nevezane i bitumenom vezane slojeve n = 0,83 za cementom vezane slojeve i beton h1* = 770,05 mm h2* = 385,25 mm h* = 1155,31 mm Ekvivalentni jednoslojni sustav

( )∗=hE

K 3

K = 0,35 N/mm3 Modul reakcije podloge zadovoljava pretpostavku.

Page 12: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 12

Debljina ekvivalentnog jednoslojnog sustava:

[ ]mmE

hEhEho 3

1

322

311 5,0 ⋅⋅+⋅

=

h0 = 224 mm Proračun naprezanja u ekvivalentnom jednoslojnom sustavu Proračun naprezanja u ekvivalentnom jednoslojnom sustavu provodi se prema izrazima Westergaard-a. Ulazni podaci za proračun: sila od kotača..................................................................................P=50000 N specifično opterećenja kružnoj dodirnoj površini polumjera r.................... p=0,8 N/mm2

polumjer dodirne površine ...................................................... mmpPr 141=⋅

[ ]mhhrb 02

02

1 675,06,1h1,725r ⋅−+⋅=⇒⋅< b = 135 mm

Vlačno naprezanje s donje strane ploče za slučaj opterećenja u sredini ploče:

( ) ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡−⎟

⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅⋅

⋅ν+⋅⋅

=σ24

30BET

20

Ps mmN

436,0bK

hElog1

hP275,0

σPs = 0,95 N/mm2 Moment savijanja na sredini ploče:

[ ]Nmmh

M psos 6

20⋅

Mos =7987,54 Nmm Vlačno naprezanje s donje strane ploče za slučaj opterećenja na rubu ploče (u sredini ruba):

( ) ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡−⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛

ν−⋅

+⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⋅⋅

⋅ν⋅+⋅⋅

=σ 224

30

20

Pr mmN

08,11

b1,0log

bKhE

log54,01h

P529,0

σPR = 2,00 N/mm2 MJERODAVNO Moment savijanja na rubu ploče (u sredini ruba):

[ ]Nmm6

hM

20rs

r0⋅σ

=

MoR = 16811,73 Nmm Naprezanja u stvarnom dvoslojnom sustavu Razdioba (fiktivnih) naprezanja ekvivalentnog jednoslojnog sustava na stvarni dvoslojni nosivi sustav odgovara odnosu krutosti slojeva. Sredina ploče:

[ ]NmmhEhE

hEMM 322

311

311

s0s1 ⋅+⋅⋅

⋅=

M1s = 7516,91 Nmm

Page 13: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 13

[ ]NmmhEhE

hEMM 3

22311

322

s0s2 ⋅+⋅⋅

⋅=

M2s = 470,63 Nmm

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡⋅

=σ 221

s1s1 mm

NhM6

σ1s = 0,93 N/mm2

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡⋅

=σ 222

s2s2 mm

NhM6

σ2s = 0,07 N/mm2 Rub ploče:

[ ]NmmhEhE

hEMM 3

22311

311

r0r1 ⋅+⋅⋅

⋅=

M1r = 14940,85 Nmm

[ ]NmmhEhE

hEMM 3

22311

322

r0r2 ⋅+⋅⋅

⋅=

M2r = 1870,88 Nmm

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡⋅

=σ 221

r1r1 mm

NhM6

σ1r = 1,85 N/mm2

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡⋅

=σ 222

r2r2 mm

NhM6

σ2r = 0,28 N/mm2

4.2. Proračun termičkih naprezanja betonskoj ploči

Provjera termičkih naprezanja uslijed nejednolike promjene temperature odnosi se samo na betonsku ploču, dok se u sloju cementom stabilizirane mješavine pojava termičkih pukotina tolerira. Ulazni podaci za proračun termičkih naprezanja: debljina ploče.................................................................................h1=22,0 cm širina ploče.......................................................................................... B=3 m dužina ploče (razmak poprečnih razdjelnica) ................................................. L=5 m temperaturni gradijent ..................................................................... Δt=90ºC/m

Kritična dužina ploče

⇒>⇒= 2,167,1BL

BL

pravokutna ploča

[ ]mmhlkrit 133 ⋅= lkrit = 7260 mm

Page 14: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Reducirano termičko naprezanje: ( )

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡−

⋅⋅=σ⇒⋅< −2

1

25

''wkrit mmN

h400L

1085,1l9,0L

σw'' = 1,78 N/mm2

4.3. Ukupna naprezanja u betonskoj ploči

U sredini ploče javljaju se puna naprezanja od prometnog opterećenja i temperature:

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡σ+σ=σ 2''ws1s mm

Nt

σs =2,71 N/mm2

Zbog međusobne povezanosti ploča (moždanicima) naprezanje od prometnog opterećenja na rubu ploče smanjuje se za 30%. Termičko opterećenje smanjuje se za 15%.

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡σ⋅+σ⋅=σ

2''wr1r mmN

85,070,0

σr =2,81 N/mm2

Mjerodavna su opterećenja na rubu ploče.

4.4. Usporedba stvarnih i dopuštenih naprezanja u betonskoj ploči

Provjera naprezanja u ploči provedena je za dvije varijante opterećenja:

a) puno termičko opterećenje + 20% prometnog opterećenja b) puno prometno opterećenje + 50% termičkog opterećenja

Za beton C35/45 može se pretpostaviti vlačna čvrstoća od 2vl mm

N0,5=β

Za potrebe očitavanja dopuštenih naprezanja iz Smith-ovog dijagrama, ekvivalentno osovinsko opterećenje od 6,24*106 prijelaza 82 kN osovine se preračunava u ekvivalentno osovinsko opterećenje 100 kN osovine pomoću formule:

82100

82100 loglog N

PPN =

P82 = 82 kN P100 = 100 kN N82 – broj osovina 82 kN N100 – broj osovina 100 kN N100 = 1,42*106 kN Slučaj a) N = 0,2 · 1,42 · 106 = 2,85 · 105 ekvivalentnih 100 kN osovina

251,178,185,0mm

NT =⋅=σ

230,185,170,0mm

NP =⋅=σ

300,vl

T =βσ

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 14

Page 15: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Odnos dopuštenog naprezanja i betonske ploče i vlačne čvrstoće betona iznosi (Smith-ov dijagram):

33,0=vl

Pdop

βσ

Uvjet koji mora biti zadovolje da ne bi nastale pukotine u ploči:

vl

Pdop

vl

Pfβ

σ<

βσ⋅ Fs = 1,2 za ceste sa teškim i vrlo teškim prometnim opterećenjem

0,31 < 0,33 ⇒ Kolnička konstrukcija zadovoljava Slučaj b) N = 1,42 · 106 ekvivalentnih 100 kN osovina

2T mmN

76,078,185,050,0 =⋅⋅=σ

230,185,170,0mm

NP =⋅=σ

15,0vl

T =βσ

Odnos dopuštenog naprezanja i betonske ploče i vlačne čvrstoće betona iznosi (Smith-ov dijagram):

43,0=vl

Pdop

βσ

Uvjet koji mora biti zadovolje da ne bi nastale pukotine u ploči:

vl

Pdop

vl

PsF

β

σ<

βσ⋅ Fs = 1,2 za ceste sa teškim i vrlo teškim prometnim opterećenjem

0,31 < 0,43 ⇒ Kolnička konstrukcija zadovoljava

4.5. Provjera kolničke konstrukcije na smrzavanje

Cjelokupna debljina kolničke konstrukcije koja jamči da se tlo u posteljici neće smrznuti, može se odrediti na osnovi dubine smrzavanja (DS) za područje promatrane ceste. Dubina smrzavanja pretpostavljene kolničke konstrukcije, s obzirom na njenu lokaciju i pretpostavljenu debljinu od 72 cm (Prema "Studiji određivanja indeksa smrzavanja za državne ceste i ublažavanje učinka smrzavanja na kolničku konstrukciju", Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, svibanj 2003.), iznosi:

DS = 90 cm (prema indeksu smrzavanja (IS = 206 °Cxdani za Zagreb - Pleso) Za takvu dubinu smrzavanja i pod uvjetom da je posteljica cestovne konstrukcije osjetljiva na smrzavanje, a usvajajući povoljne hidrološke uvjete (dakle funkcionalnu odvodnju), minimalna debljina kolnika koji je otporan na smrzavanje iznosi: Dotpornog na smrz 0,7 x DS = 0,7 x 90 = 63 cm > Dkk = 72 cm ≥ Prema tome, izračunata debljina kolničke konstrukcije zadovoljava na smrzavanje.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 15

Page 16: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 16

4.6. Usvojena betonska kolnička konstrukcija

Na osnovi naprezanja u slojevima kolničke konstrukcije uslijed djelovanja opterećenja i termičkih utjecaja usvaja se kolnička konstrukcija prikazana na slici 2. Ovakva kolnička konstrukcija projektirana je za period od 30 do 35 godina.

22 cm

Betonska ploča C35/45, dimenzije ploča 3x5 m (vlačna čvrstoća= 5,0 N/mm2)

20 cm Cementom stabilizirani kameni materijal (ftl28d=3,0-6,0 MN/m2)

30 cm Mehanički zbijeni, nevezani kameni materijal (Ms ≥100 MN/m2)

72 c

m

Posteljica [Ms ≥ 30 MN/m2]

Slika 2. Usvojena struktura betonske kolničke konstrukcije autobusnog stajališta

Horizontalna i vertikalna signalizacija na autobusnom stajalištu izvesti će se prema „Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama“ (NN 33/05).

5. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA PJEŠAČKOG STAJALIŠTA

Kolnička konstrukcija pješačkog stajališta biti će od poroznog betona, prema slici 3. Porozni beton je odabran jer propušta vodu, umanjuje buku i zagrijavanje u gradovima, smanjuje potrebu za izgradnjom sistema za odvodnju, olakšava pročišćavanje vode i obnavlja dinamičke zalihe vode u gradovima.

10 cm Porozni beton, C 20/25

40 cm Mehanički zbijeni, nevezani kameni materijal od šljunka, 0/63 mm (Ms ≥80 MN/m2)

50 c

m

Posteljica [Ms ≥ 30 MN/m2]

Slika 3. Struktura kolničke konstrukcije pješačkog stajališta

Page 17: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

6. TEHNIČKI UVJETI ZA KVALITETU MATERIJALA I IZVEDBU RADOVA

Za radove kod izvođenja projektiranih kolničkih konstrukcija daju se slijedeći osnovni zahtjevi kvalitete materijala i radova. Zahtjevi su propisani u „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama“ - knjiga II, III i IV (Hrvatske ceste d.o.o., 2001.) i „Tehničkih propisa za betonske konstrukcije“ (NN 139/09, 14/10, 125/10).

6.1. Posteljica

Za posteljicu (završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti i debljine do 50 cm) nove kolničke konstrukcije usvojen je zemljani materijal, te će modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30 cm morati zadovoljavati uvjet Ms ≥ 30 MN/m2. Pod zemljanim materijalom podrazumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti pijesci i slični materijali osjetljivi na prisutnost vode. Materijal za izradu posteljice od zemljanih materijala treba zadovoljiti ove kriterije:

koeficijent nejednolikosti U =dd

60

10 mora biti veći od 9

maksimalna suha prostorna masa prema standardnom Proctorovom postupku mora biti veća od 1,65 t/m3

granica tečenja W2 mora biti manja od 40 % indeks plastičnosti Ip manji od 20%, bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi ne smije biti veće od 3%, kalifornijski indeks nosivosti CBR mora biti veći od 3%.

Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne vlažnosti (određene standardnim Proctorovim postupkom). Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od zemljanih materijala jesu ovi: stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz ≥ 100% modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30 cm Ms ≥ 30 MN/m2

6.2. Nosivi sloj od nevezanog kamenog materijala

Nosivi sloj od mehanički zbijenog nevezanog kamenog materijala predviđen je u debljini od 30 cm, granulacije 0/63 mm, na autobusnom stajalištu. Kod pješačkog stajališta predviđen je sloj nosivog mehanički zbijenog nevezanog kamenog materijala debljine 40 cm, granulacije 0/63 mm. Za izradu ovog sloja mogu se primijeniti sljedeći materijali: prirodni šljunak drobljeni kameni materijal mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala

Ovi materijali moraju zadovoljiti određene zahtjeve u pogledu: fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih svojstava zrnja, granulometrijskog sastava, sadržaja organskih tvari i lakih čestica i nosivosti.

Zahtjevi u pogledu fizičko-mehaničkih svojstava su slijedeći: oblik zrna–udio zrna nepovoljnog oblika (3:1) ... max 40 % , upijanje vode ... max 1,6 %,

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 17

Page 18: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

trošna, nekvalitetna zrna ... max 7 %, otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom

(gubitak mase nakon 5 ciklusa) ... max 12 %, otpornost prema drobljenju i habanju po metodi Los Angeles ... max 45 %.

Granulometrijska krivulja mora se nalaziti u propisanim granicama s tim da najveće zrno ne smije biti veće od 63 mm, odnosno 31,5 mm. Osim toga upotrijebljeni materijal mora zadovoljiti još i ove granulometrijske uvjete: udio zrnja manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3% i

stupanj neravnomjernosti 10

60

dd

= U mora se kretati u granicama U=15-100 (za šljunak),

odnosno U= 15-50 (za drobljeni kameni materijal).

Upotrebljeni materijal ne smije sadržavati više od 2 % organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni ostaci, korijenje, čestice ugljena i sl. Nosivost materijala ocjenjuje se laboratorijski određenim kalifornijskim indeksom nosivosti CBR i mora iznositi min. 80 % za drobljene kamene materijale, odnosno min. 40 % za šljunkovite materijale. Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeve propisane u projektu. Kod autobusnog stajališta zahtijevana najmanja vrijednost modula stišljivosti metodom kružne ploče (prema standardu HRN U.B1.046) mora biti Ms ≥100 MN/m2. Stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak mora iznositi min. 100 %. Kod pješačkog stajališta zahtijevana najmanja vrijednost modula stišljivosti metodom kružne ploče (prema standardu HRN U.B1.046) mora biti Ms≥80 MN/m2. Stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak mora iznositi min. 98 %. Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 4 m smije odstupati najviše 20 mm. Visinski položaj izvedenog sloja može odstupati najviše ±15 mm. Poprečni i uzdužni nagib mora biti jednak projektiranom uz najveće odstupanje od ±0,4 % apsolutno od nagiba zadanog projektom.

6.3. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom može se izvoditi tek nakon što nadzorni inženjer preuzme prvi sloj na koji se polaže u pogledu ravnosti i projektiranih nagiba. Za izradu ovog sloja može se upotrijebiti prirodni šljunak, drobljeni kameni materijal, mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala ili mješavina sastavljena iz više frakcija. Debljina sloja mora iznositi 20 cm u zbijenom stanju. Tlačna čvrstoća stabiliziranog kamenog materijala treba se kretati u granicama f28d=3.0-6.0 MN/m2. Razred tlačne čvrstoće cementa prema HRN EN 197-1. Svojstva mješavine kamenog materijala stabiliziranog cementom i kvaliteta izrade moraju biti u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb 2001, Knjiga III).

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 18

Page 19: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

6.4. Betonska ploča autobusnog stajališta

U strukturi betonske kolničke konstrukcije autobusnog stajališta predviđena je nearmirana betonska ploča, debljine 22,0 cm i dimenzija 3x5 m. Betonska ploča mora zadovoljavati uvjete iz „Tehničkih propisa za betonske konstrukcije“ (NN 139/09, 14/10, 125/10). Beton betonskog kolnika mora zadovoljavati uvjete propisane standardom HRN EN 206-1.

6.4.1. Tehnologija i organizacija izvedbe betonske ploče

Prije početka ugradnje betona projektom specificiranu nosivost, ravnost i odvodnju podložnog sloja treba nadzorni inženjer na projektom specificirani način prekontrolirati i upisom u građevinski dnevnik potvrditi.

Moždanike (promjera 25 mm i duljine 50 cm), koji osiguravaju jednolik prijenos opterećenja i visinski položaj kolnika, treba ugraditi u sve poprečne spojnice (u sredini poprečnog presjeka), a izraditi od glatkog čelika St 37-2 sukladnog HRN EN 10025-2. Po cijeloj duljini ih treba antikorozijski i antiadhezijski zaštiti odgovarajućom plastičnom prevlakom ili premazom i na projektirani način učvrstiti na podložni sloj.

Beton treba proizvesti sukladno normi HRN EN 206-1 te transportirati i ugraditi sukladno normi HRN ENV 13670-1. Beton će se proizvoditi u centralnom pogonu i ugrađivati odgovarajućom opremom u jednom sloju. Pri transportu betona treba paziti da mu se svojstva ne mijenjaju (ne kvare).

Betoniranje treba izvoditi u fiksnoj oplati. Prekidi betoniranja mogu biti samo na spojnicama pa eventualne nepredviđene (incidentne) prekide treba završiti spojnicom. Površinska obrada betona će se izvršiti zaglađivanjem i hrapavljenjem metlanjem ili povlačenjem odgovarajuće grube tkanine, a zatim zaštititi odgovarajućim kemijskim sredstvom. Rezanje poprečnih spojnica treba izvršiti u optimalno vrijeme tako da se spriječi pojava pukotina na nepredviđenim mjestima i oštećivanje rubova pri rezanju. Uobičajeno se to vrijeme nalazi između 10 sati i 20 sati (ovisno o temperaturi i brzini ranog očvršćavanja betona). Rezove treba kasnije za potrebe brtvljenja proširiti i brtvljenje spojnica izvršiti bitumenskim kitom sukladnim HRN EN 14188-1 i brtvenom trakom (užetom) na dnu proširenja. Kad se beton ugrađuje pri toplom i hladnom vremenu treba primijeniti mjere točke 8 i dodatka E HRN ENV 13670-1. U građevinski dnevnik treba pri hladnom vremenu upisati najnižu temperaturu zraka tijekom 24 sata nakon betoniranja i najnižu temperaturu ugrađenog betona, a u toplom vremenu najvišu temperaturu zraka i ugrađenog betona.

6.4.2. Specifikacije svojstava proizvedenog betona i proizvodnje betona

6.4.2.1. Svojstva proizvedenog betona

Beton kolnika autobusnog stajališta treba izvesti sa slijedećim svojstvima: tlačna čvrstoća prema HRN EN 206-1 razreda C 35/45 vlačna čvrstoća savijanjem prema HRN EN 13877-1 razreda 5 N/mm2 vodonepropusnost prema HRN 1128 razreda V2 otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema HRN 1128 (i HRN CEN/TR 12390-9)

razreda XF4 (prema HRN EN 13877-2 je to razred FT2) otpornost na habanje prema HRN 1128 razreda XM 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 19

Page 20: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

6.4.2.2. Proizvodnja betona

Tvornica beton koja će proizvoditi i isporučivati beton ovdje specificiranih svojstava mora imati kontrolu proizvodnje uspostavljenu prema HRN EN 206-1 i sukladnost kontrole kvalitete proizvodnje potvrđenu po imenovanom tijelu sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08; 147/09, 87/10).

Sastavni materijali koji će se koristiti u proizvodnji ovdje specificiranog betona moraju imati pravovaljane potvrde o sukladnosti s odgovarajućim normama. Isporučitelj betona mora početnim ispitivanjima dokazati da utvrđeni optimalni sastavi zadovoljavaju ovdje uvjetovana svojstva. Pri tome maksimalno zrno agregata u betonu treba biti 31,5 mm. Količina mikropora uvučenog zraka (ispitana prema HRN EN 12350-7) mora biti 3 do 5 % u betonu.

Postupak ispitivanja i razred konzistencije svježeg betona trebaju ovisno o predloženoj opremi i tehnologiji ugradnje betona usuglasiti izvođač betonskih radova i proizvođač betona, a odobriti nadzorni inženjer. Konzistenciju i količinu mikropora uvučenog zraka u svježi beton treba u proizvodnji kontrolirati stalno a ispitivati najmanje 3 puta dnevno (na početku dnevne proizvodnje, u sredini i pri kraju).

Za uvjetovana ostala (trajnosna) svojstva betona (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje i otpornost na habanje) početnim ispitivanjima treba dokazati da utvrđeni optimalni sastavi betona pri starosti 28 dana najmanje zadovoljavaju uvjetovane vrijednosti.

Uvjetovana svojstva očvrsnulog betona treba ispitivati prema slijedećim normama: tlačnu čvrstoću prema HRN EN 12390-3 vlačnu čvrstoću savijanjem prema HRN EN 12390-5 vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 otpornost na smrzavanje prema HRN CEN/TR 15177 otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema HRN CEN/TS 12390-9 otpornost na habanje prema Dodatku 2 HRN 1128 faktor razmaka mikroporta uvučenog zraka prema HRN EN 480-11

6.4.3. Specifikacije svojstava ugrađenog betona i izvedbe kolnika

6.4.3.1. Svojstva ugrađenog betona

Svojstva ugrađenog betona izvedenog betonskog kolnika treba kontrolirati prema HRN EN 13877-2 (na uzorcima izbušenim iz izvedenog betonskog kolnika). Moraju zadovoljavati ovdje specificirana svojstva:

tlačna čvrstoća prema HRN EN 13877-2 razreda CC 40 (ispitivanjem prema HRN EN 12504-1) otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema HRN EN 13877-2 razreda FT2 (ispitivanjem prema CEN/TS 12390-9 u 56 ciklusa) ili prema HRN 1128 razmaka mikropora uvučenog zraka ≤ 0,18 (ispitivanjem prema HRN EN 480-11).

vodonepropusnost prodora vode ≤ 30 mm (ispitivanjem prema HRN EN 12390-8) debljina prema HRN EN 13877-2 razreda T5 (ispitivanjem prema HRN EN 13863-3). obzirom na to da je betonski kolnik projektiran u nearmiranom betonu s poprečnim spojnicama na svakih 5 m u njemu ne smije biti vidljivih pukotina.

Debljinu betonskog kolnika treba mjeriti sukladno HRN EN 13863-3, dakle na valjcima bušenim kroz cijeli kolnik za potrebe ispitivanja čvrstoće. Treba zadovoljavati razred tolerancije T5 iz HRN EN 13877-2 (ne smije ni na jednom uzorku biti manja od uvjetovane za više od 5 mm).

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 20

Page 21: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Otpornost betona kolnika na smrzavanje i soli za odmrzavanje treba kontrolirati mjerenjem faktora razmaka mikropora uvučenog zraka, koji ne smije biti veći od 0,18. Ispitivati ga treba (prema HRN EN 480-11) na odgovarajućim uzorcima izbušenim iz betona.

6.4.4. Specifikacije sastavnih materijala betona

Pod sastavnim materijalima betona treba podrazumijevati materijale: cement mineralni agregat vodu za proizvodnju svježeg betona kemijske dodatke.

Na njih se odnose projektne specifikacije dane prema važećim hrvatskim europskim normama (prvenstveno osnovnoj normi HRN EN 13877-1) i dodatnim uvjetima danim za betone betonskih kolnika u prijedlogu novih Tehničkih uvjeta za ceste Hrvatskih autocesta d.o.o.

6.4.4.1. Cement

Cement treba biti sukladan HRN EN 197-1, tipa CEM II/A ili CEM II/B koji sadrži do 35 % granulirane šljake visokih peći ili lebdećeg pepela termoelektrana, razreda tlačne čvrstoće 42,5 N/mm2.

Osim uvjeta navedene norme HRN EN 197-1 cement mora zadovoljavati i slijedeće dodatne uvjete: voda za normnu konzistenciju ≤ 28 %

6.4.4.2. Mineralni agregat

Mineralni agregat mora biti sukladan normi HRN EN 12620. Veličina najvećeg zrna ne smije biti veća od ¼ debljine sloja, tj. ne veća od 31,5 .

6.4.4.3. Voda za izradu betona

Voda za izradu betona treba biti pouzdano pitka iz gradskog vodovoda ili dokazano zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008, ako se rabe lokalni izvori.

6.4.4.4. Kemijski dodaci betonu

Kemijski dodaci betonu (aeranti, plastifikatori) moraju biti certificirane kvalitete sukladne normi HRN EN 934-2 i s početnim ispitivanjima dokazane efikasnosti djelovanja (količine mikropora i njihova faktora razmaka). Sukladnost svake pošiljke treba biti potvrđena prema normi HRN EN 934-6.

6.4.4.5. Sredstva za zaštitu betona

Kemijska sredstva za zaštitu betona od evaporacije vlage, koja na površini betona formiraju zaštitni film moraju biti certificirana i efikasnost im potvrđena sukladno HRN CEN/TS 14754-1. Nanesena količina sredstva treba odgovarati količini pokusno utvrđenoj pri ispitivanju njegove efikasnosti.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 21

Page 22: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

6.4.5. Program kontrolnih ispitivanja i kontrole izvedbe betona

6.4.5.1. Program kontrolnih ispitivanja proizvodnje betona

Kontrolu kvalitete proizvodnje betona treba u svemu provoditi prema HRN EN 206-1, Prilogu A Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. Pogon koji će za potrebe izvođača radova proizvoditi i isporučivati ove betone mora imati certificiranu kvalitetu proizvodnje sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08; 147/09, 87/10).

6.4.5.2. Program kontrolnih ispitivanja izvedenog betonskog kolnika

Beton ugrađen u autobusno stajalište i izvedba stajališta mora zadovoljiti: tlačnu čvrstoću ispitanu na bušenim valjcima promjera 15 cm i visine jednake promjeru prema

HRN EN 12504-1. Po jedan kontrolni uzorak treba izvaditi na svakih 1000 m2 izvedene površine. Srednja vrijednost od po 4 uzastopna rezultata ispitivanja (s preklapanjem) mora biti:

≥ fck,valjka + 4 (N/mm2) i svaki pojedini rezultat:

≥ fck,valjka – 4 (N/mm2) Ako se tlačna čvrstoća betona bude ispitivala na valjcima visine veće od promjera treba ju preračunati na valjak visine jednake promjeru (ne manjem od 10 cm) prema Tablici 1 HRN EN 13877-2. projektiranu debljinu izmjerenu na bušenim valjcima prema HRN EN 13863-3. gustoću betona ispitanu na bušenim valjcima promjera 15 cm prema normi HRN EN 12390-7. ravnost površine izvedenog kolničkog zastora treba mjeriti poligrafom ili metalnom letvom

dužine 4 m u uzdužnom smjeru (uobičajeno u sredini trake, ali najmanje 0,75 m od ruba). Pri mjerenju letvom svako slijedeće mjerenje treba preklopiti s prethodnim na dužini 1,5 m. Dopuštena odstupanja su: od ravnosti 5 mm od visine ± 10 mm

6.4.5.3. Nadzor nad izvođenjem stajališta

Kontrolu izvedbe betonske ploče treba izvesti u skladu sa specifikacijama norme HRN EN 12630-1. Nadzor treba biti razreda 3 i u cjelini djelovati prema specifikacijama točke 11 i dodatka G navedene norme. 6.4.5.4. Tehnologija i organizacija izvedbe

Izvođač radova treba izraditi detaljan plan organizacije i tehnologije izvedbe stajališta ipreadti ga nadzoru na odobrenje najkasnije mjesec dana prije početka radova.

6.4.6. Armiranje rubnih ploča

Za armaturu kod rubnih ploča koristiti će se armaturne mreže Q283, kvadratne, te će armiranje biti dvostruko (u gornjoj i donjoj zoni).

Tip mreže Profili (mm) Razmaci (mm) Dimenzije (m) kg/m2 kg/kom

Q 283 6,0x6,0 100x100 6,00x2,20 4,48 59,15 U prilozima 4 i 5 prikazan je raspored ploča na sva tri tipa autobusnih stajališta s označenim pločama koje se armiraju te su u prilogu 9 dani uzdužni i poprečni presjek armiranih ploča.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 22

Page 23: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

6.4.7. Moždanici

Za međusobnu vezu ploča debljine 22 cm ugraditi će se moždanici promjera 25 mm u duljini 50 cm, na razmacima od 50 cm. Moždanici moraju biti sukladni normi HRN EN 13877-3. Potvrdu sukladnosti mora izdati ili verificirati tijelo imenovano po Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08; 147/09, 87/10). Moždanike, koji osiguravaju jednolik prijenos opterećenja i visinski položaj kolnika, treba ugraditi u sve poprečne spojnice (u sredini poprečnog presjeka), a izraditi od glatkog čelika St 37-2 sukladnog HRN EN 10025-2. Po cijeloj duljini ih treba antikorozijski i antiadhezijski zaštiti odgovarajućom plastičnom prevlakom ili premazom i na projektirani način učvrstiti na podložni sloj. Čelik treba biti glatki s ravnim ili zaobljenim rubovima da se izbjegne mogućnost sidrenja u betonu. Košare – nosači moždanika izvode se zavarivanjem ravnih šipki na vilice te se pričvršćuju vezanjem paljenom žicom. Razmještaj i geometriju mora, neposredno prije betoniranja, pregledati i odobriti nadzorni inženjer. U prilozima 6 i 7 dani su detalji izvedbe poprečne spojnice s moždanikom te raspored moždanika u poprečnoj spojnici.

6.4.8. Premazivanje i prskanje bitumenskim sredstvom

Ova točka se odnosi na premazivanje vertikalnih stranica prethodno betoniranih ploča prije betoniranja novih radi sprečavanja povezivanja novog betona sa starim. Također se ova točka odnosi i na premazivanje moždanika od glatkog čelika radi omogućavanja dilatiranja betonskih ploča. Bitumensko sredstvo treba biti bitumenska emulzija čija je temperatura primjene između 25° i 55° C. Za bitumenski materijal koji Izvođač namjerava upotrijebiti, moraju s prije početka radova nadzornom inženjeru dostaviti uzorci i izjava o njegovom porijeklu i značajkama. Mora biti podnesen i proizvođačev certifikat o garanciji. Rad se smije obavljati samo po suhom vremenu i pri temperaturi zraka višoj od 15° C. Rad pri nižoj temperaturi može se obavljati samo uz izričito odobrenje nadzornog inženjera.

6.4.9. Rezanje poprečnih razdjelnica

Rezanje poprečnih razdjelnica treba izvršiti u optimalno vrijeme tako da se spriječi pojava pukotina na nepredviđenim mjestima i oštećivanje rubova pri rezanju. Uobičajeno se to vrijeme nalazi između 10 sati i 20 sati (ovisno o temperaturi i brzini ranog očvršćavanja betona). To vrijeme treba pokusno utvrditi u konkretnim uvjetima. Poprečne spojnice treba rezati do ¼ dubine (oko 6 cm) reznom pločom debljine 2 mm do 3,5 mm. Rezove treba kasnije za potrebe brtvljenja proširiti na 10 mm (do dubine 30 mm) i brtvljenje spojnica izvršiti bitumenskim kitom sukladnim HRN EN 14188-1 i brtvenom trakom (užetom) na dnu proširenja, sve prema detalju danom u prilogu broj 6. Prije brtvljenja gornji prošireni rez spojnice treba dobro očistiti (ispuhati komprimiranim zrakom). Razdjelnice se režu na razmacima prema prilozima 4 i 5.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 23

Page 24: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

6.4.10. Mase za brtvljenje razdjelnica

Mase (kitovi) za brtvljenje spojnica moraju biti sukladne normi HRN EN 14188-1 do 3. Potvrdu sukladnosti mora izdati tijelo imenovano po Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08; 147/09, 87/10). Pri njihovoj primjeni treba se pridržavati uputa proizvođača. Kakvoća materijala za ispunu mora biti prilagođena primjeni u klimatskim uvjetima na području Zagreba. Isto tako materijal mora biti otporan na gorivo koje bi moglo biti izliveno po stajalištu.

6.4.11. Brtvena traka

Ova točka s odnosi na nabavu I ugradnju brtvene trake uz gornji rub betonske ploče i konstrukcije na koju se ona priključuje, tj. rubnjaka i postojeće asfaltne kolničke konstrukcije (prilozi 9 i 10). Brtvena traka mora biti trajno elastična i mora biti u stanju podnositi dilatiranje betonskih ploča do promjene debljine traka od najmanje 25 %. Mora biti pravokutnog presjeka te samoljepljiva. Nadzorni inženjer treba odobriti primjenu materijala koje predloži Izvođač.

6.5. Porozni beton pješačkog stajališta

Porozni beton mora zadovoljavati uvjete iz „Tehničkih propisa za betonske konstrukcije“ (NN 139/09, 14/10, 125/10). Čvrstoća i konzistencija prema standardu HRN EN 206-1. Porozni beton pješačkog stajališta mora biti tlačne čvrstoće razreda C20/25, razred izloženosti X0 i slijeganjem S1. Porozni beton sadrži malo ili gotovo ništa sitnih čestica (pijesak), te se sastoji uglavnom od krupnog agregata i cementne paste. Posljedica toga je značajno veća količina pora u rasponu od 15-25% volumena. Ima visokopropusne, međusobno povezane pore koje se jako brzo prazne. Masa poroznog betona služi kao spremište za vodu koja otječe sve dok se ona ne apsorbira u zemlju te se na taj način ponaša kao suho spremište. Pogodan je za nogostupe, prilaze i parkirališta budući da brzo upija znatne količine vode što dovodi do manjeg proklizavanja, tj. manjeg stvaranja leda. Iako se pore u kolnicima od poroznog betona mogu nakon nekog vremena začepiti zbog nečistoća koje sa sobom nosi površinsko otjecanje, pokazalo se da se redovitim održavanjem može održati prvobitna propusnost ovog tipa kolnika. Za postizanje optimalnih svojstava protočnosti vode kroz porozni beton predlaže se upotreba granulometrijskih krivulja kako je prikazano na slici 4.

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 24

Page 25: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 25

Slika 4. Kumulativna granulometrijska krivulja agregata za porozni beton

Preporučene najveće veličine čestica su oko 7-20 mm što je dovoljno veliko kako bi se dobile otvorene pore i brzo prodiranje vode.

Page 26: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

7. TROŠKOVNIK RADOVA

7.1. Autobusno stajalište za jedan autobus

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za jedan autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

1. PRIPREMNI RADOVI 1.1. Geodetski radovi.

Geodetski radovi pri građenju autobusnog stajališta obuhvaćaju: 1. iskolčenje autobusnog stajališta i pješačkog stajališta 2. sva mjerenja vezana uz prijenos podataka iz projekata na teren i obrnuto 3. održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru 4. izradu snimke izvedenog stanja. U sve ove radove uključeni su radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje geodetske radove.. Opseg radova mora u svemu zadovoljavati potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova.

Obračunava se po ukupnoj površini. Obračun paušalno. pauš. 1 1.2. Priprema i organizacija gradilišta. U stavku su

uključeni mobilizacija i demobilizacija gradilišta, privremena regulacija prometa za izvođenje radova, zaštitu komunalnih i ostalih priključaka te završno čišćenje.

Obračunava se po ukupnoj površini. Obračun paušalno. pauš. 1 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 2. ZEMLJANI RADOVI 2.1. Iskop humusa. Rad obuhvaća površinski iskop

humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno odlagalište. Humus se iskopava strojno, pogodnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora odvojiti prije humusa pri humuziranju kosina nasipa ili usjeka ceste.

Obračunava se po m3 stvarno iskopanog humusa, u sraslom stanju.

m3 30,04

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 26

Page 27: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 27

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za jedan autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

2.2. Strojni iskop materijala tla kategorije C, u debljini novoprojektiranih kolničkih konstrukcija autobusnog i pješačkog stajališta. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina. Pri iskopu treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Stavka obuhvaća i utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju, te pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.

Obračun radova po m3 iskopanog i utovarenog materijala.

m3 76,60

2.3. Ručni iskop materijala tla kategorije C, u debljini novoprojektiranih kolničkih konstrukcija autobusnog i pješačkog stajališta, uz rub s postojećom prometnicom (na udaljenosti 0,5 m od ruba) te na mjestima rubnih dijelova autobusnog stajališta. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina. Pri iskopu treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Stavka obuhvaća i utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju, te pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.

Obračun radova po m3 iskopanog i utovarenog materijala.

m3 21,60 2.4. Zamjena sloja slabog temeljnog tla (posteljice)

boljim materijalom. U slučaju slabo nosivog tla, gdje se ne može postići zahtijevani modul stišljivosti na površini posteljice Ms≥30 MN/m2, potrebno je izvršiti zamjenu tla boljim materijalom u sloju minimalno 30 cm. Stavka obuhvaća iskop postojećeg slabo nosivog tla, njegov odvoz na deponiju, pronalazak deponije, nabavu novog pogodnog materijala, njegov dovoz, nasipavanje, planiranje i zbijanje.

Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog zamijenjenog sloja, Ms≥30 MN/m2.

(OTU II 2-08.2) Predviđa se 20 % od ukupne površine, d=30 cm. m3 9,01

2.5. Izrada posteljice. Rad obuhvaća uređenje posteljice u nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, do dubine 50 cm. Zbijanje treba vršiti da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz≥100% i Ms≥30 MN/m2.

Obračun po m² uređene i zbijene posteljice. (OTU II st. 2-10) m2 120,16

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

Page 28: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 28

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za jedan autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.0 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 3.1. Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog

drobljenog kamenog materijala bez veziva, u kolničkoj konstrukciji na pješačkog stajališta. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete Sz≥100%, Ms≥100 MN/m2.

Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u

zbijenom stanju, d=30 cm (OTU III st.5-01) m3 31,50 3.2. Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog

kamenog materijala od šljunka, bez veziva, u kolničkoj konstrukciji pješačkog stajališta. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete Sz≥98%, Ms≥80 MN/m2.

Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d=40 cm

(OTU III st.5-01) m3 18,08 3.3. Izrada cementom stabiliziranog sloja, f28d= 3.0-6.0

MN/m2. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi, ugradnji i njezi sloja.

Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d = 20 cm.

(OTU III st.5-02) m3 21,00 3.4. Spravljanje, doprema i strojna ugradnjabetonske

ploče, beton razreda C 35/45; otpornosti na smrzavanje i soli za odmrzavanje razreda XF4 (FT2); otpornosti na habanje razreda XM 1 i sve ostalo prema projektu.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=22 cm. Betonska ploča mora zadovoljavati uvjete iz

„Tehničkih propisa za betonske konstrukcije“ (NN 101/2005, 85/2006, 64/2007). Beton betonskog kolnika mora zadovoljavati uvjete propisane standardom HRN EN 206-1.

m3 9,90 3.5. Nadoplata za stavku 3.5. iz troškovnika zbog ručne

izvedbe polja betonske ploče debljine 22 cm, u području rubnih polja, uključujući sve radove i sav materijal. Također, stavka uključuje izradu i postavljanje oplate za ručna polja. Uključen dovoz materijala za oplatu, izrada, postavljanje i uklanjanje oplate.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=22 cm. m3 13,20

Page 29: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 29

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za jedan autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.6. Nadoplata za stavku 3.6. iz troškovnika zbog armiranja pojedinih rubnih polja betonske ploče debljine 22 cm. Stavka uključuje nabavku, izradu i postavljanje armaturnih mreža Q283, u gornjoj i donjoj trećini presjeka.

Obračun se vrši po kg ugrađenih armaturnih mreža. kg 336,09 3.7. Izrada, dovoz, skladištenje i ugradnja moždanika

promjera 25 mm i dužine 50 cm od glatkog čelika St 37, antikorozijski i antiadhezijski zaštićenih po cijeloj duljini. Razmak moždanika 50 cm. Stavka uključuje i izradu košara – nosača moždanika. Košare se izvode zavarivanjem ravnih šipki na vilice te se pričvršćuju vezanjem paljenom žicom za ugradnju moždanika.

Obračun po kg čelika. kg 90,00 3.8. Uređenje rubova ploča prema asfaltnom kolniku

svrhu formiranja dilatacijske razdjelnice. Rad obuhvaća premaz ruba betonske ploče bitumenskim sredstvom po čitavoj duljini, te ugradnja drvenog razdjelnika čitavom duljinom samo do debljine asfaltnog sloja te ugradnja visoko polimerizirane bitumenske pastozne mase.

Obračun se vrši po m' uređenog ruba, d=22 cm m' 53,00 3.9. Njegovanje i zaštita ugrađenog betona. Obračun se vrši po m2 njegovanog betona. m2 105,00 3.10. Rezanje i zapunjavanje poprečnih razdjelnica u

novim betonskim pločama. Stavka uključuje rezanje razdjelnica, nabavku bitumenske mase (0,5 litara/m'), nabavu profila za brtvljenje i zakošenje rubova te sav rad na izradi razdjelnice.

Obračun po m' kvalitetno izvedene razdjelnice. m' 22,00 3.11. Spravljanje, doprema i ugradnja poroznog betona

na pješačkom stajalištu, tlačne čvrstoće razreda C20/25, prema projektu.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=10 cm. Beton mora zadovoljavati uvjete iz „Tehničkih

propisa za betonske konstrukcije“ (NN 101/2005, 85/2006, 64/2007) te propisane standardom HRN EN 206-1.

m3 4,52

Page 30: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 30

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za jedan autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.12. Betonski rubnjaci. Nabava, prijevoz i postavljanje betonskih rubnjaka od betona klase C40/50 dimenzija 15/25 cm, na temelju od betona klase C12/15 u sloju cementnog morta 1:2 i ispunom reški tim mortom. Rubnjaci se postavljaju visinski denivelirani u odnosu na površinu kolnika/autobusnog stajališta za 12 cm. (OTU II. 3-04.7. i OTU IV. 7-00).

Obračun prema duljini stvarno postavljenih rubnjaka. m' 66,00

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:

4. HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

4.1. Uklanjanje kemijskih sredstava za zaštitu betona od vlage na onim mjestima gdje će izvodi horizontalna signalizacija.

Obračun radova po m2 uklonjenog sredstava za zaštitu. m2 27,77

4.2. Izrada horizontalne signalizacije bojom od neklizajućeg materijala. Stavka podrazumijeva žutu isprekidanu crtu, širine 10 cm, najmanje klase I retrorefleksije i žutu oznaku BUS te ostale oznake najmanje klase I retrorefleksije.

Obračun radova: po m2 izvedene horizontalne signalizacije.

žuta isprekidana linija 1+1 m, š=10 cm m2 3,27

oznaka BUS i ostale oznake m2 24,50

4.3. Vertikalna signalizacija-prometni znakovi obavijesti. Dimenzije znakova određene su Pravilnikom i normama. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnog znaka sa stupovima i temeljima. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje.

Obračun radova po broju ugrađenih znakova. kom 1,00

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO:

5. OSTALI RADOVI 5.1. Ugradnja tipske nadstrešnice na autobusnom

stajalištu s imenom stajališta, voznim redom i kantom za smeće.

Obračun po kompletu. kompl. 1,00

OSTALI RADOVI UKUPNO:

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: PDV 23%: SVEUKUPNO:

Page 31: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

7.2. Autobusno stajalište za zglobni autobus

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za zglobni autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

1. PRIPREMNI RADOVI 1.1. Geodetski radovi.

Geodetski radovi pri građenju autobusnog stajališta obuhvaćaju: 1. iskolčenje autobusnog stajališta i pješačkog stajališta 2. sva mjerenja vezana uz prijenos podataka iz projekata na teren i obrnuto 3. održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru 4. izradu snimke izvedenog stanja. U sve ove radove uključeni su radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje geodetske radove.. Opseg radova mora u svemu zadovoljavati potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova.

Obračunava se po ukupnoj površini. Obračun paušalno. pauš. 1 1.2. Priprema i organizacija gradilišta. U stavku su uključeni

mobilizacija i demobilizacija gradilišta, privremena regulacija prometa za izvođenje radova, zaštitu komunalnih i ostalih priključaka te završno čišćenje.

Obračunava se po ukupnoj površini. Obračun paušalno. pauš. 1 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 2. ZEMLJANI RADOVI 2.1. Iskop humusa. Rad obuhvaća površinski iskop humusa

raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno odlagalište. Humus se iskopava strojno, pogodnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora odvojiti prije humusa pri humuziranju kosina nasipa ili usjeka ceste.

Obračunava se po m3 stvarno iskopanog humusa, u sraslom stanju.

m3 33,64

2.2. Strojni iskop materijala tla kategorije C, u debljini

novoprojektiranih kolničkih konstrukcija autobusnog i pješačkog stajališta. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina. Pri iskopu treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Stavka obuhvaća i utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju, te pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.

Obračun radova po m3 iskopanog i utovarenog materijala. m3 87,58

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 31

Page 32: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 32

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za zglobni autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

2.3. Ručni iskop materijala tla kategorije C, u debljini novoprojektiranih kolničkih konstrukcija autobusnog i pješačkog stajališta, uz rub s postojećom prometnicom (na udaljenosti 0,5 m od ruba) te na mjestima rubnih dijelova autobusnog stajališta. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina. Pri iskopu treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Stavka obuhvaća i utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju, te pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.

Obračun radova po m3 iskopanog i utovarenog materijala.

m3 21,60

2.4. Zamjena sloja slabog temeljnog tla (posteljice) boljim materijalom. U slučaju slabo nosivog tla, gdje se ne može postići zahtjevani modul stišljivosti na površini posteljice Ms≥30 MN/m2, potrebno je izvršiti zamjenu tla boljim materijalom u sloju minimalno 30 cm. Stavka obuhvaća iskop postojećeg slabo nosivog tla, njegov odvoz na deponiju, pronalazak deponije, nabavu novog pogodnog materijala, njegov dovoz, nasipavanje, planiranje i zbijanje.

Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog zamijenjenog sloja, Ms≥30 MN/m2.

(OTU II 2-08.2) Predviđa se 20 % od ukupne površine, d=30 cm. m3 10,09

2.5. Izrada posteljice. Rad obuhvaća uređenje posteljice u nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, do dubine 50 cm. Zbijanje treba vršiti da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz≥100% i Ms≥30 MN/m2.

Obračun po m² uređene i zbijene posteljice. (OTU II st. 2-10) m2 134,56 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

3.0 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 3.1. Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog

kamenog materijala bez veziva, u kolničkoj konstrukciji na pješačkog stajališta. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete Sz≥100%, Ms≥100 MN/m2.

Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d=30 cm

(OTU III st.5-01) m3 34,20

Page 33: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 33

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za zglobni autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.2. Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog kamenog materijala od šljunka, bez veziva, u kolničkoj konstrukciji pješačkog stajališta. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete Sz≥98%, Ms≥80 MN/m2.

Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d=40 cm

(OTU III st.5-01) m3 21,68 3.3.

Izrada cementom stabiliziranog sloja, f28d= 3.0-6.0 MN/m2. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi, ugradnji i njezi sloja.

Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d

= 20 cm. (OTU III st.5-02) m3 22,80 3.4. Spravljanje, doprema i strojna ugradnjabetonske ploče,

beton razreda C 35/45; otpornosti na smrzavanje i soli za odmrzavanje razreda XF4 (FT2); otpornosti na habanje razreda XM 1 i sve ostalo prema projektu.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=22 cm. Betonska ploča mora zadovoljavati uvjete iz „Tehničkih

propisa za betonske konstrukcije“ (NN 101/2005, 85/2006, 64/2007). Beton betonskog kolnika mora zadovoljavati uvjete propisane standardom HRN EN 206-1.

m3 11,88 3.5.

Nadoplata za stavku 3.5. iz troškovnika zbog ručne izvedbe polja betonske ploče debljine 22 cm, u području rubnih polja, uključujući sve radove i sav materijal. Također, stavka uključuje izradu i postavljanje oplate za ručna polja. Uključen dovoz materijala za oplatu, izrada, postavljanje i uklanjanje oplate.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=22 cm. m3 13,20 3.6. Nadoplata za stavku 3.6. iz troškovnika zbog armiranja

pojedinih rubnih polja betonske ploče debljine 22 cm. Stavka uključuje nabavku, izradu i postavljanje armaturnih mreža Q283, u gornjoj i donjoj trećini presjeka.

Obračun se vrši po kg ugrađenih armaturnih mreža. kg 411,00

Page 34: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 34

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za zglobni autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.7. Izrada, dovoz, skladištenje i ugradnja moždanika promjera 25 mm i dužine 50 cm od glatkog čelika St 37, antikorozijski i antiadhezijski zaštićenih po cijeloj duljini. Razmak moždanika 50 cm. Stavka uključuje i izradu košara – nosača moždanika. Košare se izvode zavarivanjem ravnih šipki na vilice te se pričvršćuju vezanjem paljenom žicom za ugradnju moždanika.

Obračun po kg čelika. kg 100,00 3.8.

Uređenje rubova ploča prema asfaltnom kolniku svrhu formiranja dilatacijske razdjelnice. Rad obuhvaća premaz ruba betonske ploče bitumenskim sredstvom po čitavoj duljini, te ugradnja drvenog razdjelnika čitavom duljinom samo do debljine asfaltnog sloja te ugradnja visoko polimerizirane bitumenske pastozne mase.

Obračun se vrši po m' uređenog ruba, d=22 cm m' 56,00 3.9. Njegovanje i zaštita ugrađenog betona. Obračun se vrši po m2 njegovanog betona. m2 114,00 3.10. Rezanje i zapunjavanje poprečnih razdjelnica u novim

betonskim pločama. Stavka uključuje rezanje razdjelnica, nabavku bitumenske mase (0,5 litara/m'), nabavu profila za brtvljenje i zakošenje rubova te sav rad na izradi razdjelnice.

Obračun po m' kvalitetno izvedene razdjelnice. m' 25,00 3.11. Spravljanje, doprema i ugradnja poroznog betona na

pješačkom stajalištu, tlačne čvrstoće razreda C20/25, prema projektu.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=10 cm.

Beton mora zadovoljavati uvjete iz „Tehničkih propisa za betonske konstrukcije“ (NN 101/2005, 85/2006, 64/2007) te propisane standardom HRN EN 206-1.

m3 5,42 3.12. Betonski rubnjaci. Nabava, prijevoz i postavljanje

betonskih rubnjaka od betona klase C40/50 dimenzija 15/25 cm, na temelju od betona klase C12/15 u sloju cementnog morta 1:2 i ispunom reški tim mortom. Rubnjaci se postavljaju visinski denivelirani u odnosu na površinu kolnika/autobusnog stajališta za 12 cm. (OTU II. 3-04.7. i OTU IV. 7-00).

Obračun prema duljini stvarno postavljenih rubnjaka. m' 69,00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:

Page 35: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 35

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za zglobni autobus

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

4. HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

4.1. Uklanjanje kemijskih sredstava za zaštitu betona od vlage na onim mjestima gdje će izvodi horizontalna signalizacija.

Obračun radova po m2 uklonjenog sredstava za zaštitu. m2 30,02

4.2. Izrada horizontalne signalizacije bojom od neklizajućeg materijala. Stavka podrazumijeva žutu isprekidanu crtu, širine 10 cm, najmanje klase I retrorefleksije i žutu oznaku BUS te ostale oznake najmanje klase I retrorefleksije.

Obračun radova: po m2 izvedene horizontalne signalizacije.

žuta isprekidana linija 1+1 m, š=10 cm m2 3,42 oznaka BUS i ostale oznake m2 26,60

4.3. Vertikalna signalizacija-prometni znakovi obavijesti. Dimenzije znakova određene su Pravilnikom i normama. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnog znaka sa stupovima i temeljima. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje.

Obračun radova po broju ugrađenih znakova. kom 1,00

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO:

5. OSTALI RADOVI

5.1. Ugradnja tipske nadstrešnice na autobusnom stajalištu s imenom stajališta, voznim redom i kantom za smeće.

Obračun po kompletu. kompl. 1,00

OSTALI RADOVI UKUPNO:

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: PDV 23%: SVEUKUPNO:

7.3.

Page 36: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 36

Autobusno stajalište za dva autobusa

GRAĐEVINSKI RADOVI

Autobus tobusa no stajalište za dva au

RB O p i s s t a Količina Ukupna cijena v k e JM Jedinična cijena (kn) radova (kn)

1. PRIPREMNI RADOVI 1.1.

ri građenju autobusnog stajališta

autobusnog stajališta i pješačkog

renja vezana uz prijenos podataka iz

a na terenu u aje

og stanja. na

eodetskih

.. e

Geodetski radovi. Geodetski radovi pobuhvaćaju: 1. iskolčenje stajališta 2. sva mjeprojekata na teren i obrnuto 3. održavanje iskolčenih oznakcijelom razdoblju od početka radova do predsvih radova investitoru 4. izradu snimke izvedenU sve ove radove uključeni su radoviprimopredaji i održavanju svih osnovnih gpodloga i nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje geodetske radoveOpseg radova mora u svemu zadovoljavati potrebgrađenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova.

Obračunava se po ukupnoj površini. Obračun paušalno. pauš. 1

1.2. iprema i organizacija gradilišta. U stavku su

Pruključeni mobilizacija i demobilizacija gradilišta, privremena regulacija prometa za izvođenje radova, zaštitu komunalnih i ostalih priključaka te završno čišćenje.

ukupnoj površini. Obračunava se po

Obračun paušalno.

auš. p 1

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 2. ZEMLJANI RADOVI 2.1. d obuhvaća površinski iskop

Iskop humusa. Rahumusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno odlagalište. Humus se iskopava strojno, pogodnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora odvojiti prije humusa pri humuziranju kosina nasipa ili usjeka ceste.

m3 stvarno iskopanog humusa, u

Obračunava se posraslom stanju.

m3 43,2

4

Page 37: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 37

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za dva autobusa

RB Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn) O p i s s t a v k e JM

2.2. Strojni iskop materijala tla kategorije C, u debljini novoprojektiranih kolničkih konstrukcija autobusnog i pješačkog stajališta. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina. Pri iskopu treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Stavka obuhvaća i utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju, te pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.

Obračun radova po m3 iskopanog i utovarenog materijala.

m3 91,66

2.3. Ručni iskop materijala tla kategorije C, u debljini novoprojektiranih kolničkih konstrukcija autobusnog i pješačkog stajališta, uz rub s postojećom prometnicom (na udaljenosti 0,5 m od ruba) te na mjestima rubnih dijelova autobusnog stajališta. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina. Pri iskopu treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Stavka obuhvaća i utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju, te pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.

Obračun radova po m3 iskopanog i utovarenog materijala.

m3 46,80

2.4. Zamjena sloja slabog temeljnog tla (posteljice)

boljim materijalom. U slučaju slabo nosivog tla, gdje se ne može postići zahtjevani modul stišljivosti na površini posteljice Ms≥30 MN/m2, potrebno je izvršiti zamjenu tla boljim materijalom u sloju minimalno 30 cm. Stavka obuhvaća iskop postojećeg slabo nosivog tla, njegov odvoz na deponiju, pronalazak deponije, nabavu novog pogodnog materijala, njegov dovoz, nasipavanje, planiranje i zbijanje.

Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog zamijenjenog sloja, Ms≥30 MN/m2.

(OTU II 2-08.2) Predviđa se 20 % od ukupne površine, d=30 cm. m3 12,97 2.5. Izrada posteljice. Rad obuhvaća uređenje

posteljice u nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, do dubine 50 cm. Zbijanje treba vršiti da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz≥100% i Ms≥30 MN/m2.

Obračun po m² uređene i zbijene posteljice.

(OTU II st. 2-10) m2 172,96

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

3.0 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Page 38: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 38

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za dva autobusa

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.1. Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva, u kolničkoj konstrukciji na pješačkog stajališta. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete Sz≥100%, Ms≥100 MN/m2.

Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d=30 cm

(OTU III st.5-01) m3 41,40 3.2. Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog

kamenog materijala od šljunka, bez veziva, u kolničkoj konstrukciji pješačkog stajališta. Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete Sz≥98%, Ms≥80 MN/m2.

Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d=40 cm

(OTU III st.5-01) m3 31,28 3.3. Izrada cementom stabiliziranog sloja, f28d= 3.0-6.0

MN/m2. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi, ugradnji i njezi sloja.

Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, d = 20 cm.

(OTU III st.5-02) m3 27,60 3.4. Spravljanje, doprema i strojna ugradnjabetonske

ploče, beton razreda C 35/45; otpornosti na smrzavanje i soli za odmrzavanje razreda XF4 (FT2); otpornosti na habanje razreda XM 1 i sve ostalo prema projektu.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=22 cm. Betonska ploča mora zadovoljavati uvjete iz

„Tehničkih propisa za betonske konstrukcije“ (NN 101/2005, 85/2006, 64/2007). Beton betonskog kolnika mora zadovoljavati uvjete propisane standardom HRN EN 206-1.

m3 17,16 3.5. Nadoplata za stavku 3.5. iz troškovnika zbog ručne

izvedbe polja betonske ploče debljine 22 cm, u području rubnih polja, uključujući sve radove i sav materijal. Također, stavka uključuje izradu i postavljanje oplate za ručna polja. Uključen dovoz materijala za oplatu, izrada, postavljanje i uklanjanje oplate.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=22 cm. m3 13,20

Page 39: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 39

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za dva autobusa

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.6. Nadoplata za stavku 3.6. iz troškovnika zbog armiranja pojedinih rubnih polja betonske ploče debljine 22 cm. Stavka uključuje nabavku, izradu i postavljanje armaturnih mreža Q283, u gornjoj i donjoj trećini presjeka.

Obračun se vrši po kg ugrađenih armaturnih mreža. kg 357,77 3.7. Izrada, dovoz, skladištenje i ugradnja moždanika

promjera 25 mm i dužine 50 cm od glatkog čelika St 37, antikorozijski i antiadhezijski zaštićenih po cijeloj duljini. Razmak moždanika 50 cm. Stavka uključuje i izradu košara – nosača moždanika. Košare se izvode zavarivanjem ravnih šipki na vilice te se pričvršćuju vezanjem paljenom žicom za ugradnju moždanika.

Obračun po kg čelika. kg 110,00 3.8. Uređenje rubova ploča prema asfaltnom kolniku

svrhu formiranja dilatacijske razdjelnice. Rad obuhvaća premaz ruba betonske ploče bitumenskim sredstvom po čitavoj duljini, te ugradnja drvenog razdjelnika čitavom duljinom samo do debljine asfaltnog sloja te ugradnja visoko polimerizirane bitumenske pastozne mase.

Obračun se vrši po m' uređenog ruba, d=22 cm m' 64,00 3.9. Njegovanje i zaštita ugrađenog betona. Obračun se vrši po m2 njegovanog betona. m2 138,00 3.10. Rezanje i zapunjavanje poprečnih razdjelnica u

novim betonskim pločama. Stavka uključuje rezanje razdjelnica, nabavku bitumenske mase (0,5 litara/m'), nabavu profila za brtvljenje i zakošenje rubova te sav rad na izradi razdjelnice.

Obračun po m' kvalitetno izvedene razdjelnice. m' 30,00 3.11. Spravljanje, doprema i ugradnja poroznog betona

na pješačkom stajalištu, tlačne čvrstoće razreda C20/25, prema projektu.

Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona, d=10 cm. Beton mora zadovoljavati uvjete iz „Tehničkih

propisa za betonske konstrukcije“ (NN 101/2005, 85/2006, 64/2007) te propisane standardom HRN EN 206-1.

m3 7,82

Page 40: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 40

GRAĐEVINSKI RADOVI Autobusno stajalište za dva autobusa

RB O p i s s t a v k e JM Jedinična cijena (kn)

Količina radova

Ukupna cijena (kn)

3.12. Betonski rubnjaci. Nabava, prijevoz i postavljanje betonskih rubnjaka od betona klase C40/50 dimenzija 15/25 cm, na temelju od betona klase C12/15 u sloju cementnog morta 1:2 i ispunom reški tim mortom. Rubnjaci se postavljaju visinski denivelirani u odnosu na površinu kolnika/autobusnog stajališta za 12 cm. (OTU II. 3-04.7. i OTU IV. 7-00).

Obračun prema duljini stvarno postavljenih

rubnjaka. m' 77,00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:

4. HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

4.1. Uklanjanje kemijskih sredstava za zaštitu betona od vlage na onim mjestima gdje će izvodi horizontalna signalizacija.

Obračun radova po m2 uklonjenog sredstava za zaštitu. m2 32,35

4.2. Izrada horizontalne signalizacije bojom od neklizajućeg materijala. Stavka podrazumijeva žutu isprekidanu crtu, širine 10 cm, najmanje klase I retrorefleksije i žutu oznaku BUS te ostale oznake najmanje klase I retrorefleksije.

Obračun radova: po m2 izvedene horizontalne signalizacije.

žuta isprekidana linija 1+1 m, š=10 cm m2 3,85

oznaka BUS i ostale oznake m2 28,50

4.3. Vertikalna signalizacija-prometni znakovi

obavijesti. Dimenzije znakova određene su Pravilnikom i normama. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnog znaka sa stupovima i temeljima. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje.

Obračun radova po broju ugrađenih znakova.

kom 1,00

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO:

5.

OSTALI RADOVI

5.1. Ugradnja tipske nadstrešnice na autobusnom stajalištu s imenom stajališta, voznim redom i kantom za smeće.

Obračun po kompletu.

kompl. 1,00

OSTALI RADOVI UKUPNO:

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: PDV 23%: SVEUKUPNO:

Page 41: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom

Broj projekta: 3191 – 928 - 10 Institut IGH, d.d. Glavni građevinski projekt Zagreb, Janka Rakuše 1

Autobusna stajališta s betonskom kolničkom konstrukcijom – tipski projekt Stranica 41

8. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Ukupni troškovi građevinskih radova autobusnog stajališta za jedan autobus iznose 174.799,72 kn (bez PDV-a). Ukupni troškovi građevinskih radova autobusnog stajališta za zglobni autobus iznose 181.546,78 kn (bez PDV-a). Ukupni troškovi građevinskih radova autobusnog stajališta za dva autobusa iznose 196.663,23 kn (bez PDV-a).

Page 42: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 43: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 44: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 45: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 46: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 47: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 48: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 49: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 50: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom
Page 51: Tipski Projekt Autobusnih Stajalista s Betonskom Kolnickom Konstrukcijom