TINR Skripta Predavanj 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  1/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 1

  Tehnologijaigerinnavideznaresninost/

  Razvojiger(skoziuporaboXNInaiOSplatformi)

  PeterPeer++

  Uvodnopredavanje(motivacijsko,pregledno)

  kajjetoigra igriarskaindustrija,neodvisnirazvijalci anri,kategorije potekizdelave,sestavnideliigre,podroja arhitekturaigre

  o glavnazanka(gameloop)o knjinice,frameworki

  dokumentacija

  oblikovanjeigralnosti,elementiigralnosti formalnezahtevepredmeta,sprotnopreverjanje

  Osnovneinformacije,TINR.pptx...???

  UPOjepostavljaltemelje,opismenjeval,TINRbonaredilpikonai.Upam,dastesevmeskajnauili.

  ;)

  Zakajstesiizbralitapredmet?

  Pravilapredmeta...???

  Biblija!

  +Koncept.pptx

  ...???

  Katerisosestavnideliigreinkakojihbomospoznavali?

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  2/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 2

  Aktualnekatlice:+arhitektura,dokumentacija...???

  1.Kajjeigra?

  Kaknajerazlikamedprogramskoopremo,igroinfilmom?Igrajeinteraktivnimedij:interaktivnost

  jorazlikujeodfilmovindrugihoblikumetnosti;vsebinajorazlikujeoddrugihtipovprogramske

  opreme;insevedasovelikoboljzabavne!

  Igra=navideznaresninost+igralnost!

  Triosnovnesestavineigre:ideja,logika,vsebina.Idejaje(predvsem)domenaoblikovalcevigralnosti

  (gamedesigner),kiznajodobroovrednostitivplivigrenaigralca.Logikajevrstapravilinpostopkov,

  kiidejoosvetlijovdetajleinsoosnovazaimplementacijo(programiranje;namenskiprogrami,kjer

  skozivmesniknaklikamovsopotrebnomehaniko;skriptanje).Vsebinapoveinizajema2Dslike,3D

  modele,glasboinpodatkeostopnjah(grafinooblikovanje;avtomatskogeneriranje(retro);

  prilagajanje/modanje).

  Recimo,dajesplonoznanjeizsrednjeoledovoljdobraosnovazazaetek,vendarzresnimprojektom(igra:igrica,applikacija:app)pridezahtevapospopadanjuzvednonovimitehnologijami,

  kitivzamekarasa,univerzitetnolinearnoalgebroterintegraliizpdfjevvodilnihglavcindustrije.

  ZatistezeljopoizzivupajetoravnoMeka:tovrstnopremagovanjeovirtipredstavljavsajtoliko

  zabavekotsprotnoigranjenastajajoeigre,nastalekreacije.

  Igreimajovse:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  3/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 3

  Namenskiprogrami:

  Veinodelaopraviskozidelozgrafinimurejevalnikomstopenj,likov,dogodkov,zvokovipd.,

  programiranjuselahkopovsemizogne.Orodjasolahkoalisplona(Gamefactory2,Gamemaker7)

  alipaspecifinazadoloenanr(FPScreator,Adventuregamestudio(pokaiinklikniavanture),RPG

  maker,RPGtoolkit).

  Lahkosenaredimarsikaj,nenasedajtepaobljubam,dalahkosparimiklikinarediteprvoosebno

  streljaino (FPSCreator).Tudiznekajducatneboravnolo.Ah,laem,sajjolahko,vendarstvarbo

  okleenazaigrabilnost,kipajevigrienaizmedbistvenihsestavin.Torej,pravzapravnelaem!;)

  NapotidoistegaprogramiranjanemoremomimoTorqueGameBuilderja.TemeljinapogonuTorque2D,zravenpadobitudiurejevalnikstopenjspargrafinimiorodji(recimozanastavitev

  poligonazadetekcijotrkov),potempaleevskriptnemjezikuTorqueScriptopiepravilaigre(ni

  potrebepoinicializacijirecimoDirectXinspuanjuvmatematikotrkov).

  Prilagajanje/modanje:

  Konaneigresonajboljaizhodinatokazamodeliranjaeljneoblikovalce,igralce.Nemoresi

  ravnoizmiljevati,kaknaboigralnost,imapamonostvidetisvoje3Dmodeleinizvirnooblikovane

  stopnjevkonnemizdelku.Nemalokateraigraimadanespriloenuradenurejevalnikzaprilagajanje

  (Halflife2,Unrealtournament,Battlefield,Farcry(FPS);Theelderscrolls,WorldofWarcraft(RPG);Warcraft,Command&conquer,Supremecommander,Ageofempires,Defcon,Civilization

  (strategije);Grandtheftauto,Thesims,SimCity,Themovies).

  Strukturaigre:

  Igreimajovprimerjavizostaloprogramskoopremodrugano,specifinostrukturo:

  Zaetek/inicializacija(startup)

  Predstavitvenifilmek/animacija/slika

  Proelje(frontend)

  Opcijeigre,videa,zvokaNalagalnizaslon

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  4/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 4

  Igra

  Uvod

  Igranje(gameplay)

  Monostprekinitve,zaustavitve

  Odjavnifilmek/animacija/slika

  Avtorstvo

  Zakljuek(shutdown)

  Glavnazanka:

  Kajsedejanskozgodi?

  Procesirajvhodizkontrolnihenot,naprimer,eigralecpritisne

  presledek,potemmorakaraktervigriskoiti.

  Posodobientitete:vtemdeluigrareagiranaspremembeigralcater

  ustreznospremenistanjeigre.

  Posodobigrafienprikaz:izriiozadje,slike(sprites),posodobiHUD

  (headupdisplays)elemente,...

  2.Zakajjeindustrijaigerzanimiva?

  1.

  Jasno,zaradizabave,takozvidikauporabnikakotustvarjalca!;)2.

  filmprotiigri

  kontekstprimerjave:vidikprodaje/prihodkavprvemtednu

  239milionov$proti500milionov$

  (Vir:VideoGamesIndustryTrendsbyFerrarra)

  3. Velikosttrga

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  5/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 5

  Problemi?Pripeljatistvar(i)dokonca!Najtizalonika!Uspeti!

  Indiescena:

  1. Neodvisnascena,oitno!;)

  2. Nizalonika,mogoesepojavikasneje.

  3.

  Fond(budget)?Kajjeto?;)Tajemajhen,esplohobstaja.

  4. Individualistiinmajhneekipe.

  5. Poenostavljenoreeno:nasprotjenainudelavelikihigralcevnatrgu.

  6.

  Sisamsvojef!

  7. Napreizainovativnostjo,raziskovanjenovihvidikovsnovanja(design),pripovedovanja

  zgodbeinceloumetnostnegaizraanja.

  Kajbomomi,MainstreamaliIndie?Vsajnazaetku...(PotembomopovzoruEAGamesprerasliv

  FRIGames!;)

  ZakajIndie?

  asovnozelozahtevenproces.

  Garancijezafinannopovrailoni!

  Zavsesipraktinosam,posledinosetilahkomaloobrne.;)

  Samiminusi,kajpaplusi?

  +

  Delalbonekaj,karsiresninoeli!

  + Niefa,kibitiskakalpoglavitisief!

  +

  esidovoljkreativenboslejaliprejnaredilhit,kotjerecimotistiJaponekPixelnaredil

  CaveStory.Inpotemsive kotpoplaan...Vztrajnostjevrlina,marne?!;)

  + TINR:odlienpristopzauenje,spoznavanjecelote,thebigpicture!

  Razvojodvsakegaposameznikapriakujesamomotivacijo,boljereenozvrhankolete,inpoteno

  zaitopredobupavanjem.Predenimakajzapokazati,preteenamre (prekleto)velikoasa.Ena

  izmeddobrihzaitjeta,danartprojektadobrozastavinasamemzaetkuingapotemminimalno

  spreminjatekomrazvoja,vseostaleidejepadajenastranzarazliico2.0.Takoimapreverjeno

  vemonosti,daborazliica1.0dejanskotudiugledalalu sveta.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  6/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 6

  Kakovelikzalogajjeigraiztrgovineza40?20do100ljudidela2do3leta!Ljudjezizkunjami,

  delavnikom,kijedaljiod40urnateden.Intemuprimerenjetudiproraun!

  Zakajjesegmentprogramiranjakljubvsemutakopomemben?Dateskupnostsplohzanejemati

  resno,moranajprejznatiprogramirati;datinezabrusijo:Ja,najprejsepostaviprtinkronike,

  potemgrepaelemizodelat.(Vrvy)Torej,3Dmodelovtinebonihenaredil,enebodemonstriral,dajihznauporabitivpogonu,torejmoraprejimetiinobvladatipogon.

  3.Procesrazvojaigre

  Kjeserazvija?

  Zelokratkazgodovina:

  Samproces:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  7/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 7

  (Katerajetaigra?;)

  Tosotorejglavnetirikomponente.Naelomanobenanimanjpomembna,jepasevedamodratista,kidelujekotlepilo.Tavidiknasbotudinajboljzanimal.

  Snovanje/oblikovanjeigralnosti(gameplaydesign)

  anri

  Dokumenti

  2D/3Dsvet(art)

  Programiranje

  Pogoni(engines)

  Poddiscipline

  Zvok

  Procesdetalneje:

  (GDDGameDesignDocument)

  (ProofOfConceptspadaboljvfazoprodukcije,sajnajvekratpomeni,dasmoprilidoprvega

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  8/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 8

  mejnika,kjerlahkoigroigramo(firstplayablemilestone),brezdejanskegaprogramiranjapajeto

  sevedateko.)

  SpredajlahkododamoConceptPhase,zadajpaAftermarketPhase.

  Detaljnozaporedjejediskutabilno,sajjevezanonametodorazvojaprogramskeopreme.Prototipiranjejeleenaizmedpetihosnovnihmetod(karsmosenauilipripredmetuVodenje

  projektov).Primarniciljtemetodejepotrditikoncept,karvsplonemzvidikavodenjaprojekta

  pomeni,dadobimopotrditevnaronika,dajetodejanskotokarpotrebuje.Takoprototipiranjeslui

  tudizazajemanjeinposledinopotrditevnaronikovihzahtev.Potempaimamopriprototipiranju

  kretnico:alizaetisedajpotrjenkonceptgraditiizni skozinart(dosedajteganismoimeli,sajsmo

  dejanskonaronikupomagalidefiniratizahteve)alipagraditikonniizdelekkarizprototipa.Vprvem

  primerubostasedajnastalifunkcionalnaintehninaspecifikacija(ovsebinitehdvehdokumentov

  bomogovorilimalcekasneje)kotodgovoranafaziprojektaanalizainnartovanje.Vdrugem

  primerupajepriporoljivo,datispecifikacijivgrobemnastanetaeprej(danimamohiiceizkart,ki

  jenebomomoglidobronadzirati,dajeosnovnazasnova,arhitekturadobra).

  Trijeglavnimejniki:

  Triglavnekategorije?!

  Snovanje/oblikovanjeigralnosti(gameplaydesign):

  Definiravsebinoinpravilaigre.

  Opieizgledigreininterakcijo.

  Naredidetaljninartdela.

  Snovanjejekritienkorak,zahtevaizkunjeinznanje(kajpane?;).

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  9/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 9

  Elementiigralnosti:

  Tosovsielementi,kiomogoajointerakcijozaliigralci,karakterjialienotamiigre.Tipiniprimeriso:

  oroja,stavbe,dvigala,pasti,uroki,posebnitalenti,stikala,denar,raznestvari,kirecimoodsevajo

  procespridobivanjamoi.

  anri/zvrsti:

  Vosnovilahkoopisujejonainigranja/igralnost(gameplay),zgodboaliceloperspektivo.

  Razvojkonceptasezanezvisokimkonceptom(highconcept),kijetipinozgoljenstavek,opisigre,kipritegne,npr.:

  Pingpongnaraunalniku.(Pong)

  Ulinadirkaina,kjervoziavtozapobegzamafijo.(Driver)

  Povpreentehnologsespopadazpoastmiponesreivskrivniraziskovalniustanovi.(Half

  Life)

  (Everythingsoundsmuchbetter inEnglish.;)

  Visokkonceptlahkopadevkategorijoobsojeihanrov,lahkojihzdruuje,mogoepaodkrivanov

  anr.

  Avantura:

  Temeljinazgodbi,kisenavadnonaslanjanamiselnoreevanjesituacij,kinato

  povzroijoakcije.

  Lahkosotekstovne(Zork)aligrafine(King'sQuest).

  Zgodbolahkopripovedujemozvidikaprve(SeventhGuest)alitretjeosebe(Monkey

  Island).

  Navadnoseneodvijavrealnemasuigralecsivzameaszarazmislekmed

  akcijami,vnavideznemsvetuigresemedtemni nezgodi. Navadnointerakcijatemeljinaakcijahzmiko(pointandclick),kjerigralecpokae

  kajelispremikommike.

  Igralecpriakujekompleksensvetindobrozgodbo.

  Akcija:

  Realnoasovnaigra,vkaterimoraigralecreagiratihitronadogodkevnavideznem

  svetu.

  VtemanrudominirajoigreFPS(FirstPersonShooter)(Quake,Unreal,Halo).

  Lahkojesevedatuditretjeosebnaigra(TombRider),kjerigralecvidisvojlikkakosegibljevnavideznemsvetuinmoranareditiekajve kotlestreljatiinubiti.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  10/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 10

  NasprotnikisolahkoUI(AI)likialidrugiigralciprekomree.

  Igranjevlog RPG(RolePlayingGame):

  Igralecnavadnousmerjaskupinolikovvserijinalog.

  Igraseodvijaokolipostopnegapoveanjazmonostiinmoilika(Ultima,Mightandmagic,Finalfantasy).

  Igralcipriakujejo,dalahkoupravljajoposamezenliknamikronivojukateraoroja

  nosijo,kakenoklepimajonatelesuipd.

  Spopadjepomembenelement,skaterimlikidobijomo,izkunjeindenarzanakup

  noveopreme.

  KotpriavanturahtudipriRPGjevkahigralecpriakujeveliksvetspostopnose

  odvijajoozgodbo.

  MMORPG(MassivelyMultiplayerOnlineRPG)jeoitnoekstenzijaRPGja,kjer vigri

  sodelujevelikoteviloomreenihigralcev.(Ultimaonline)

  Strategija:

  Odigralcevzahteva,daupravljajozomejenimnaboromsredstevindoseejovnaprej

  podancilj.

  Upravljanjevirovpogostokratvkljuujeodloitve,katereenoteustvariti,kamjih

  postaviti(prerazporediti)inkdajjihposlativakcijo.(Commandandconquer)

  Navadnodelujenaosnovivrstnegareda(turnbased)igralecsilahkovzameasza

  odloitev,raunalnikreagirale,kojeigralecpripravljen.

  RTS(RealTimeStrategy)igresproajoakcijeUInasprotnikabrez,dabiigralecimel

  navoljoneskonnoasazaodloitev.

  UInasprotnikjelahkotudidrugigralecnamrei.

  Simulacija:

  Simulacijesoigre,kiposkuajoposnematioperacijekompleksnihstrojevrealnega

  sveta,npr.bojnihletal,helikoptrov,tankovipd.(FlightsimulatorX)

  Boljresnajesimulacija,vejajenatannostinkopijadejanskihkontrol.Igralci

  priakujejo,dabodopreiveliureinureobuenjudelovanjastrojateruporabniki

  prironik,kiborazkriltudidetajle.

  Manjresnesimulacije,znanepodimenomarkadnesimulacije,imajopoenostavljenekontrole,zahtevajomanjuenjainnasnavadnomanjkaznujejozanapake.

  Nekateripravijo,dasoglasbeneigreesamostojenanr,vvsakemprimerupagreza

  boljalimanjrealnesimulacije.(Guitarheroworldtour)

  port:

  portneigreomogoajoigralcu,dajeudeleenvsvojemnajljubemportukot

  igralecalitrener.

  Tonoreproducirajovsapravilainstrategije.

  Igralahkozajemaleposamezneigre,serijoigeralicelosezono.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  11/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 11

  Pretepaina:

  Navadnogrezaigrodvehigralcev,kjervsakigralecnadzorujesvojlikpreko

  kombinacijegibovzanapadinobrambo.(Seveda,lahkojepodanrporta.)

  Igralecpriakuje,dahitronajdeosnovninabormehanizmovzanapadinobrambo

  terjihpiliskozias.

  Miselnoreevanjesituacij(puzzle):

  Intelektualniizzivreevanjaproblemov.(Casteofdr.Brain,Incrediblemachine)

  Problemiimajovtemprimeruosrednjovlogoinnisokotpriavanturahintegriraniv

  irozgodbo.

  Vsakdanjeigre(casual):

  Grezakategorijo,neanr.

  Grezaigre,kiimajoenostavnapravilainnezahtevajovelikeasovneobveze!

  Semspadajotuditradicionalneigre,kotsoah,igreskartami,tri/tirivvrsto,

  Reverseipd.terenostavneigre,kotsoTetris,Minesweeper,potapljanjeladjicipd.

  Igralcinavadnoelijohiterprietekinkonectehiger.

  Enostvenuporabnikivmesnik.

  Kratkakrivuljauenja.

  Izobraevanje:

  Namen:izobraevanjeskoziigro.(Oregontrail,Readerrabbit)

  Ciljnaskupinasopredvsemmladi,najmlaji.

  Snovalcimorajotesnosodelovatisstrokovnajkitistegapodroja,kizagotovijo,daje

  vsebinaprimernazaciljnoskupino.

  Resneigre(serious):Njihovosnovninamennizabava.Njihovosnovninamenjeuiti,

  raziskovati,promovirati.Izobraevanjetorejspadaboljpodtostrehoresnihiger,kije

  pravzapravkategorija,neanr.

  Omreeneigre(online):Lahkogrezapoljubnoigro,eseleodvijaprekomree.(Torejgreza

  nekaknolastnostanrovinkategorije.)

  Dokumenti:

  Dokumentpredlogaigre(GDDGamedesign/proposaldocument):

  Visokikoncept(highconcept)

  anr

  Igralnost(gameplay)povzetektegakarigralecpone,koigra

  Znailkespisekglavnihprodajnihtokigre(naprednagrafika,novatehnologija,

  izboljavegledenarecimoprejnjidelipd.)

  Postavitevopiesvetigrevnekajodstavkihinrazloi,zakajjeigrazanimiva

  Zgodbaoriszgodbe,ejoigraima

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  12/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 12

  Ciljnitrgkomujeigranamenjena(otrokom,portnimnavduencem,irokemutrgu

  ipd.)?

  Ciljnastrojnaplatformapolegciljneplatformepodaocenozahtevpovirih

  (pomnilnik,hitrostprocesorjaipd.)

  Nartdela:ocenaasa,aktivnosti(mejniki),zaporedjaizvedbe(schedule)

  Ocenastrokov(budget)

  Analizakonkurence

  Potrebnekompetencelanovrazvojneskupineinposledinonjihovenalogevtem

  projektu

  Povzetekdokumentaeenkrat,vendarzdrugimibesedamipove,zakajboto

  odlinaigra

  Vtemdokumentusmodejanskozdruilidvadokumenta,priprvorazrednih(AAA)igrahje

  namre polegGDDjaprejpotrebenedokumentkoncepta(conceptdesigndocument).

  Njegovbistvennamenjepredstavitevvizijeigrevsemvpletenimstranem(GLCGreenLightCommitte:direktor(ji)zalonika,distributorja,licenciranja,prodaje,trenja,financ,

  dislociranihlokacij/mednarodnihenot)innajtikonsenz,dobitiodobritev.Nakratkoopie

  zgodbo,karakterje,izpostaviizboljave,stopnjeinuporabnikivmesnik.

  Vsirazvijalcisesevedanedrijoistihterminovinvsebine[5,6](glejtudislikotrehfaz).GDD

  namalokratimenujemotudifunkcionalnaspecifikacija,nartdelainocenastrokovpasta

  lahkovelikokrattudiizvzetitokiizGDDja.Sevedapastanujnopotrebnitokizazakljuek

  predprodukcijskefaze.enaGDDgledamokotnazapisproblema,potrebujemoezapis

  reitve.Taseimenujetehninaspecifikacija(vangleiniseuporabljatudiizrazTDD

  Technicaldesigndocument).

  Tehninaspecifikacija[6]:

  Identificirabistveneprogramerskenaloge

  Identificiratehnineizzive/probleme

  Podanartreevanjatehizzivov/problemov

  Identificiratehnologijo,opremo,programerjeinostalelaneskupine

  Razdelanartdela(nelemejniki,kotpriGDD)

  Leparazlagakajspadavposameznospecifikacijoseglasi[5]:Kargrevigroinkakoseigra,

  brezoziranato,kakobokajdejanskoimplementirano,spadavfunkcionalnospecifikacijo,ki

  jenajveratnapisanazvidikauporabnika,igralca,spiejopajooblikovalciigralnosti.Kakoje

  igraimplementiranainkakozagotavljaposameznefunkcijepaspadavtehnino

  specifikacijo,kijenajvekratnapisanazvidikasistema,spiejopajoprogramerji.Absolutne

  resnice,kjejeprav,dapotegnemolonicomedposameznimidokumentipasevedani.

  Predprodukcijskofazozakljuimo,koimamonartdela,ocenostrokov,GDDinTDD.(Pri

  AAAigrahmoramoeenkratdobitizelenolu GLCja.)Zvidikavodenjeprojektovtorejtafaza

  zdruujefazianalizeinnartovanja.

  ...???docsvknjigi...???konkretniprimeri

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  13/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 13

  2Dsvet(art):

  Koncepti

  Slike(sprites)

  Teksture

  Uporabnikivmesnik

  Orodja:GIMP,Photoshop,GIMPshop

  Najboljgotovformat:png(pripretvorbi/uporabipazinatransparenco,alphakanal)

  3Dsvet(art):

  Formati:x(DirectX),fbx(XNA,3dsmax,Maya),3ds(3dsmaxirokopodprtformat),md2(modeli

  zaQuake)vsetotinudizastonjskiBlender.

  Krivuljauenjavmesnika3Dmodelirnihprogramovjestrmakotredkokje,teavnostpasee

  kvadrira,edelaanimacijo.

  Poddisciplineprogramiranja:

  Programiranjenainaigranja(gameplay)

  ProgramiranjeUI

  Programiranjeorodij

  Programiranjegrafike

  RazlikamedAPIinSDK:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  14/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 14

  ApplicationProgrammingInterfacejeprogramskivmesnikdostoritevknjinic,OS:XNA(XNI),

  DirectX,OpenGL.SoftwareDevelopmentKitjezbirkaknjinic/APIjev,orodij,primerov,

  dokumentacije/pomoi:iPhoneSDK,OpenGLSDK,JavaSDK,DirectXSDKipd.

  Pogoni(engines):

  Zaprtipogoni(inhouse)(Scimitar/Anvil:Assassin'sCreed)

  Celostnipogoni(fulltoolchain)(UnrealEngine3,Unity)

  Integrirneknjinice(middleware&integratedlibs)(grafika:SDL(Simpledirectmedialayer),

  OGRE3D(vmesniki(wrapper):pyOgre,Ogre4j,OgreDotNet,MOGRE,...),Irrlicht(vmesniki:

  Venom,Bindenlicht,...),Allegro(2D),Java3D,JOGL,PyGame(zgrajennaSDL),Tao

  framework;fizika:Opendynamicsengine,Newtongamedynamics,Bullet(modelirnik

  Blender),PhysX;zvok:OpenAL,Fmod,Directsound)

  IntegriranorazvojnookoljeIDE(IntegratedDevelopmentEnvironment):inteligentnopovezovanje

  vsehdelov,kisopotrebnizarazvojbarvanjesintakse,sprotnoosnovnopreverjanjesintakse,razhroevanje,hitroprevajanje,poganjanje,gradnjauporabnikegavmesnika,

  dopolnjevanje/predlaganjeimenmetod,spremenljivkipd.

  Visualstudio

  Kdevelop,Kate

  Xcode

  Eclipse,NetBeans

  FlashDevelop

  Kateriprogramskijezikizbrati?Vvsehsedanareditivse.Vsiimajoprav.Poznaenega,poznavse.Tojelenekajsorodnihtrditev,kijimmoramopritrditi!Izbiragledenaspecifinezahtevealilasten

  okus,dobropoutje.Vnobenemprimerupaeprihitrostnih2Dakcijahnebolobrezpogovarjanja

  zgrafinokartico!Priprvorazrednihigrah(AAA)pabrezC/C++nebolo!Polegperformacimatudi

  najvejinabor(zelo)uporabnihknjinic(glejpogonizgoraj)!

  ...???

  Orodjazaprogramiranje:Unity,UDK....???

  Zvok:...???

  4.Zakljunamiselalidve,kakennasvet

  Imamorazjasnjeneosnovnepojme,izbranookolje,jezik.Kakonaprej?Najprejpozabinasvojomega

  idejozaigro,zazdaj.Zakaj?

  Najbrnevenajbolje,kjezaeti.

  Iskalboenopoenostvar,kakokajnarediti.

  Verjetnonebovsegauspelnarediti,kotsisizamislil.

  Izrazoaranjasebonavelial,eprejpazamorilvseforumae.

  Zatosenajprejleigraj!Preglejvsaorodja,knjinice,primere,pomo,predelaj(nelepreleteti)tutoriale,najdiforumeskupnosti.Zaprvieksperimentnaredinajvejizmazekigralnostiinuporabi

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 1

  15/15

  TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 15

  sliice,kisijihnahitronaredilrecimokarvPaintu.Neobremenjujsezarhitekturo,zniemer.Potem

  uporabiknjinico(lahkovdrugemeksperimentu)zaenostaven2Dizris,vpletienostavnofiziko

  odbojevodrobovekrana/okna.Natosepoigrajskaknim3Dpogonominsepomikajpoustvarjenem

  ozemljuzmikoinWASD.Potemsepoasivrnemonanaomegaidejoinzanemosnovativsedele

  igre,zuporaboomenjenihdokumentov,poprincipufazprojekta,vsedoarhitekture,

  implementacije,testiranja,odpravljanjanapak.Sevedanatemmestubrezobjektnegaprogramiranja

  nebove lo.

  etinekajnegre,najdipomo natotemoinpreberivseokoliproblema.eevednonegre,se

  pojdiukvarjatsemdrugim.Stvarprespi,tupomaga.;)elezadnjaopcijanajboforum,no,torej

  postavljanjevpraanjnaforumu.

  Doklernimaskodiraneigre,uporabizaasnografiko,elepotemiioblikovalce.

  Skupnosti:

  www.igda.org(InternationalGameDevelopersAssociation)

  www.gamasutra.com

  www.GameCareerGuide.com

  www.GameDev.com

  www.TigSource.com

  www.SloGameDev.net

  http://forums.IndieGamer.com

  Viri:

  [1]http://www.slideshare.net/AhmedSaker/gamedevelopment

  [2]http://www.cs.miami.edu/~visser/home_page/CSC_329.html

  [3]http://www.joker.si/article.php?rubrika=17&articleid=3756

  [4]http://en.wikipedia.org

  [5]http://www.gamasutra.com/view/feature/3411/the_anatomy_of_a_design_document_.php

  [6]Biblija(povsod!)

  Naloganavajah:

  Preberitepoglavje"Odidejedonarta"vskriptivajinspiitekonceptigrezasvojprojektzuporabo

  predloge:

  zasnovanavsebinaigre(gameconcept)

  kajodtegaboprototipigralnosti

  o glavnaigralnostpredstavljenanaenemigralnemzaslonu.