of 14/14
Tineri Lideri pentru Agricultură Fără tineri în agricultură, mâine omenirea nu va mai avea hrană Achim IRIMESCU Ministru-plenipotentiar Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE

Tineri Lideri pentru Agricultură...2019/11/19  · Instruire și consiliere pentru managementul performant al fermelor tinerilor Instruire și consiliere pentru investiții inovatoare

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tineri Lideri pentru Agricultură...2019/11/19  · Instruire și consiliere pentru managementul...

 • Tineri Lideri pentru Agricultură

  Fără tineri în agricultură, mâine omenirea nu va mai

  avea hrană

  Achim IRIMESCU

  Ministru-plenipotentiar

  Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE

 • Definiția PAC pentru tânărul fermier

  • Orice tânăr cu vârsta până la 40 ani

  • Orice tânăr care este șef de exploatație agricolă

  • Statul membru poate stabili și alte cerințe obiective și

  nediscriminatorii privind pregătirea profesională corespunzătoare

 • Provocări pentru tinerii fermieri

  - Accesul la terenuri, inclusiv dificultăți în transferul terenurilor

  - Accesul la finanțare: 1) credite inclusiv pentru achiziția terenului fermei;2) subvenții UE, inclusiv pentru investiții. În RO accesul la credite,datorită lipsei garanțiilor, reprezintă cea mai mare problemă pentrutineri

  - Accesul la cunoștințe

  - Dificultățile legate de începerea unei noi afaceri

  - Abilități pentru a face față schimbărilor tehnice și sociale

  - Sustenabilitatea sectorului agro-alimentar - volatilitatea crescută apieței și prețurilor

  - Schimbările climatice

  - Incluziunea socială

  - Schimbul de generații

 • Situația tinerilor fermieri din UE (1)

  Deși UE a înțeles importanța atragerii tinerilor în agricultură și s-au propus măsuri concrete în acest sens, efectele acestora sunt încă modeste. Astfel:

  Pentru perioada 2007 - 2020, tinerii fermieri beneficiază de 9,6 miliarde € din fonduri UE, la care se adaugă 8,7 miliarde € din bugetul statelor membre

  Raportul Curții de Conturi Europene a indicat însă că există „puține doveziprivind rezultatul pozitiv al acestor măsuri și dacă ajută într-adevăr tinerii fermierii”

  Tinerii agricultori șefi de fermă cu vârsta de până la 35 de ani reprezintă doar 5,1% din numărul total al fermierilor europeni (UE). Austria cu 12% este pe primul loc, urmată de Slovacia cu 11% și Polonia cu 10%

  Ponderea fermierilor UE sub 45 de ani este în scădere, de la 22,7% în 2005 la 21,4% în 2013

  Numărul total al fermierilor UE a scăzut semnificativ de la 14,5 milioane în2005, la doar 10,7 milioane în 2013.

 • Situația tinerilor fermieri din UE (2)

  În 2016 doar 11% dintre fermierii UE aveau sub 40 de ani, adică aproximativ 1 Mil. de tinerii fermieri

  În pofida schemelor PAC de susținere a tinerilor fermieri, în medie, aceștia beneficiează de subvenții europene de doar 1000 €/an în plus față de fermierii mai în vârstă, ceea ce nu reprezintă cu adevărat un stimulent!

  În perioada 2007 – 2013 susținerea medie pentru tinerii fermieri a fost de numai 28.000 €, mult sub nivelul maxim prevăzut

  Veniturile medii din agricultură continuă să fie în UE cu 40% mai reduse decât în cazul altor categorii de activități profesionale

  Tinerii fermieri au probleme mult mai mari în a obține credite față de fermierii mai în vârstă

  Pentru a se stabili în mediul rural, ar trebui create condiții care să garanteze tinerilor nu doar unele stimulente economice dar și premisele unei vieți sociale comparabile cu cea din mediul urban. Sunt zone rurale unde accesul la internet reprezintă încă o problemă și de aici dificultăți în introducerea agriculturii digitale. Stabilirea unei familii reprezintă încă o problemă pentru tinerii fermieri.

 • Tinerii fermieri în noua PAC

  - Un ajutor financiar suplimentar pentru tineri în pilonul I s-a stabilit pentru prima dată în cadrul reformei PAC din anul 2013

  - Mai mult, în propunerea actuală de reformă a PAC post 2020 s-a recunoscut importanța fermierilor tineri și, în mod explicit, reînnoirea generațiilor a fost declarată drept obiectiv esențial al Politicii Agricole Comune.

  Astfel, tinerii fermieri vor beneficia de o gamă largă de instrumente, printr-o combinație de aspecte obligatorii și voluntare:

  Stabilirea unor sume minime pe fiecare stat membru al UE (Anexa X) pentru “Atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale”. Pentru RO suma anuală pentru 2021 – 2027 va fi de 39,827 Milioane €, respectiv de circa 2%. În prezent suma se cifrează la 0,8%.

  Sumă respectivă trebuie să fie alocată fie sub formă de susținere a veniturilor din Pilonul I (plăți directe suplimentare) fie din pilonul I și din pilonul II - prima de instalare.

  Tinerii pot beneficia și de o preferință la selecția proiectelor de investiții din fondurile de dezvoltare rurală printr-un sistem de punctare mai avantajos.

 • Sprijinul pentru tinerii fermieri este o schemă obligatorie pentru statele membre și beneficiază de finanțare corespunzătoare.

  Ca urmare, Planul strategic pentru PAC al fiecărui stat membru va trebui să conțină o strategie specifică de atragere și sprijinire a tinerilor fermieri, inclusiv modalitatea în care sprijinul național și cel din partea UE poate fi folosit cât mai coerent și mai eficient.

  Sprijinul pentru tinerii fermieri în cadrul pilonului I al PAC poate fi sub forma:

  Unei plăți decuplate fixe la hectar, de până la 25% în plus

  Sau a unei sume fixe pe tânăr fermier.

 • Atragerea tinerilor fermieri

  În baza strategiei de reînnoire a generațiilor pe care o stabilește fiecare statmembru, Planul Strategic pentru PAC trebuie să prevadă un set clar și coerent deintervenții/scheme de susținere, inclusiv interacțiunea cu instrumentelenaționale (pensionarea timpurie) în vederea îmbunătățirii coerenței dintreacțiunile Uniunii și cele naționale. Conform propunerii de reforma a PAC:

  susținerea tinerilor fermieri prin plăți directe decuplate este păstrată și consolidată financiar, dar statele membre vor avea mai multă flexibilitate în a adapta schema la nevoile specifice ale fermierilor lor

  crește valoarea maximă a ajutorului disponibil pentru instalarea tinerilor fermieri și a întreprinderilor rurale, până la 100.000 EUR

 • Schimbul de generații

  Complementar plăților directe, se introduce opțiunea de a sprijini diferite forme de cooperare între tinerii fermieri, dar și parteneriate între generații diferite de fermieri, pentru transferul de cunoștințe de exemplu

  Statele membre pot planifica plăți forfetare pentru fermierii în vârstă care își transferă permanent exploatația tinerilor fermieri.

  Susținerea tinerilor pentru preluarea fermelor prin accesul la instrumente financiare derulate prin intermediul pilonului II al PAC (dezvoltare rurală):

  credite avantajoase,

  facilități pentru achiziția de terenuri.

  dar și politici naționale fiscale pentru a-i încuraja să mențină activitățile agricole în zona rurală și să se asocieze cu scopul de a valorifica producția agricolă.

 • INVESTIȚII

  Condiții preferențiale pentru fermieri tineri și nou-veniți cu profiluri de risc mai ridicat

  INSTRUMENTE FINANCIARE

  Cumpărare de teren

  Sprijin pentru capitalul de lucru: important pentru tinerii fermieri, ale căror dificultăți depornire sunt adesea datorate necesității unor investiții mari și cu randament scăzut

  Sprijin prin inițiativa „tinerilor fermieri” care reunește sprijinul din FEADR și expertiza BănciiEuropene de Investiții. În total, acest sprijin va ajunge la 1 miliard €. Împrumuturile vor figestionate de băncile locale și de companiile de leasing. Cel puțin 10% din sumaîmprumutată băncilor participante va fi dedicată fermierilor sub 41 de ani, care vorbeneficia de condiții de finanțare competitive

  GESTIONAREA RISCURILOR

  Capital de lucru pentru a depăși crizele și un set de instrumente mai flexibil pentru a țintimai bine nevoile concrete.

  Finanțarea primelor de asigurare, cu despăgubirea numai atunci când pagubele depășescmedia producției din ultimii 5 ani și pentru max. 70% din costurile eligibile

  Finanțarea fondurilor mutuale, cu decontarea cheltuielilor din fonduri UE din pilonul II,inclusiv a cheltuielilor administrative de înființare

  TIPURI DE INTERVENȚII PAC

 • Schimbările climatice I

  Reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru fermieri. Agricultorii sunt primiiafectați și de aceea interesați în practicarea unei agriculturi durabile, cu impact redus demediu. Agricultura nu reprezintă doar problema dar este și parte importantă a soluției

  PAC solicită eforturi și mai mari din partea fermierilor pentru perioada următoare. Concret,40% din fondurile PAC vor trebui alocate intervențiilor cu efect favorabil asupra mediului șiclimei.

  Consultanța agricolă și schimbul de informații pot juca un rol important în acest sens. Spreexemplu, cultura sorgului permite fixarea a 50 – 55 tone de CO2 pe hectar față de numai 5tone de CO2 pentru un hectar de grâu

  Cercetarea și inovarea vor reprezenta cheia în ce privește reducerea impactului agriculturiiasupra mediului.

  Agricultura de precizie, digitalizarea agriculturii și bio-tehnologiile prezintă soluții clare înacest sens.

  Tinerii fermieri recunosc importanța combaterii schimbărilor climatice și sunt cei mai înmăsură să introducă noile tehnologii în agricultură.

 • Schimbarile climatice II

  Rezultatele cercetării realizate cu fonduri UE la nivel european ar trebui distribuite gratuit tuturor statelor membre, mai ales cele care vizează schimbările climatice, reducerea poluării, a deșeurilor alimentare etc.

  S-au identificat deja soluții care, prin intermediul tehnologiei digitale în agricultură pot sprijini eficient tinerii fermieri în lupta cu schimbările climatice, însă trebuie susținuți corespunzător prin crearea infrastructurii necesare care are la bază cercetarea și inovarea, consultanța, schimbul de informații

  Agricultura de precizie și digitalizarea agriculturii permit reducerea poluării și costurilor cu până la 95%. Ar fi util însă ca statele membre să se implice prin derularea unor proiecte pilot, spre exemplu pentru reducerea pesticidelor și fertilizanților

 • Soluții pentru tinerii fermieri în

  contextul noii PAC

  Sprijin mai bine țintit și adaptat tinerilor fermieri pentru:

  Instruire și consiliere pentru managementul performant al fermelor tinerilor

  Instruire și consiliere pentru investiții inovatoare în ferme

  Introducerea rezultatului cercetării și inovării și investiții în noile tehnologii

  Proiecte pilot pentru dezvoltarea de instrumente inteligente pentru agricultură

  Alocare preferențială pentru proiecte de investiții dedicate tinerilor fermieri

 • VĂ MULTUMESC PENTRU ATENȚIE !