Tilsynsrapport .2018-06-21  (lumbal radikulopati), Sundhedsstyrelsen 2016 National Klinisk Retningslinje

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tilsynsrapport .2018-06-21  (lumbal radikulopati), Sundhedsstyrelsen 2016 National Klinisk...

Tilsynsrapport 2017 NEUROFORM ApS

Tilsyn med fysioterapeutklinikker, 2017

Fysioterapeutklinik

NEUROFORM ApS Struergade 12 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 30800958

Dato for tilsynet: 12-09-2017

Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rdgivning st

Sagsnr.: 5-9011-1311/2

Tilsynsrapport

NEUROFORM ApS

Side 2 af 13

1. Vurdering

Vurderingen af patientsikkerheden p behandlingsstedet er baseret p de forhold, der er gennemget ved

det aktuelle tilsyn.

Bemrkninger til tilsynsrapporten bedes fremsendt inden tre uger efter modtagelsen.

Konklusion efter partshring

Styrelsen har den 23.oktober 2017 modtaget hringsvar fra Neuroform ApS. Der er modtaget

faktuelle bemrkninger til rapporten vedrrende relevante oplysninger, som er blevet rettet.

Styrelsen anerkender at Granhuset har arbejdet med de fund tilsynet fandt, men styrelsen

vurderer samtidig at det ikke ndrer ved styrelsens vurdering.

Styrelsen foretager sig ikke yderligere og afslutter hermed tilsynet.

instruks angende personalets kompetencer, samt bemrkninger til de vrige mlepunkter

som tilsynet fandt var uopfyldte.

Styrelsen anerkender at Granhuset har arbejdet med de fund tilsynet fandt, men styrelsen

vurderer samtidig at det ikke ndrer ved styrelsens vurdering.

Styrelsen foretager sig ikke yderligere og afslutter hermed tilsynet.

Vurdering efter tilsynsbesg

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesget den 8. september 2017 vurderet at

behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden

Tilsynsrapport

NEUROFORM ApS

Side 3 af 13

2. Fund ved tilsynet

Tilbage til vurdering

Patientforlb og journalfring

Mlepunkt Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke aktuelt

Fund og kommentarer

1: Journaler identificerbare, dateret og signeret

X

2: Journaler skrevet p dansk og forstelige

X

3: Journaler med indikation for undersgelser /behandlinger

X

4: Journaler med informeret samtykke til behandling

X

5: Journalopbevaring X

Generelt

Mlepunkt Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke aktuelt

Fund og kommentarer

6: Hndtering af sikring mod forveksling

X

7: Patienter, der har brug for frstehjlp

X

8: Instruktion og tilsyn med hjlpepersonale

X

9: Screening for alvorlig patologi og opflgning p fund af alvorlig patologi

X

10: Tavshedspligt X

11: Hndtering af utilsigtede hndelser

X

12: Adgang til hndhygiejne og vrnemidler

X

13: Sterile produkter X

Tilsynsrapport

NEUROFORM ApS

Side 4 af 13

vrige fund

Mlepunkt Ingen fund

Fund og kommentarer

14: vrige fund med patientsikkerhedsms-sige risici

X

Tilsynsrapport

NEUROFORM ApS

Side 5 af 13

3. Relevante oplysninger

Oplysninger om behandlingsstedet

Fysioterapeutklinikken var ejet af to klinikejere, som var fysioterapeuter uden ydernumre.

Der var ansat 6 fysioterapeuter og en indlejer som arbejdede med hjernetrning.

Klinikken tilbd fysiurgisk behandling samt akupunktur primr til neurologiske patienter.

Om tilsynet

Begrundelse for udvlgelse: Planlagt risikobaseret tilsyn udvalgt ved stikprve

Antal stikprver/journalgennemgange: Dokumentationen for to patienter blev gennemget.

Afsluttende opsamling p tilsynets fund givet til: Fysioterapeut Anna Leth Christiansen, fysioterapeut

Marie Louise Irskov

Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske Birgitte Nielsen, oversygeplejerske Annemarie

Rohrberg.

Tilsynsrapport

NEUROFORM ApS

Side 6 af 13

4. Bilag

Uddybning af mlepunkter

Patientforlb og journalfring

1: Journaler identificerbare, dateret og signeret

Der blev gennemget et antal journaler med henblik p, om alle journaldele var pfrt patientens navn og personnummer, om hvert journalnotat var dateret, og om det fremgik, hvem der havde udarbejdet notatet. Ved print af elektroniske journaler, skal samtlige journaldele indeholde patientens navn og personnummer. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016 Prcisering af reglerne for fysioterapeuters journalfring af 1. september 2016, Styrelsen for patientsikkerhed

Tilbage til oversigt

2: Journaler p dansk og forstelige

Der blev gennemget et antal journaler mhp., om notaterne var skrevet p dansk og var forstelige for andre sundhedspersoner, jf. nedenstende. Journalerne skal fraset eventuel medicinsk terminologi skrives p dansk og eventuelle standardskabeloner skal vre skrevet p dansk. Sundhedspersoner indenfor samme speciale skal umiddelbart p baggrund af teksten kunne forst udrednings- og behandlingsforlbet samt diagnoser, sfremt de foreligger. Der m anvendes forkortelser, som er almindelige i det danske sprog eller i fysioterapi. Sfremt journalnotater anvendes som epikrise, skal de vre forstelige for den praktiserende lge, som ikke har detailkendskab til fysioterapi. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Tilbage til oversigt

3: Journaler med indikation for undersgelser/behandlinger

Der blev gennemget et antal journaler med henblik p, om der i alle journaler var angivet indikation for undersgelser/behandlinger.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/autorisation-og-pligter/~/media/90D44760FF6D4DF19DE57C23FA6A3305.ashxhttp://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/autorisation-og-pligter/~/media/90D44760FF6D4DF19DE57C23FA6A3305.ashxhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

Tilsynsrapport

NEUROFORM ApS

Side 7 af 13

Indikationen for undersgelsen/behandlingen skal fremg. Indikationen skal beskrives srligt udfrligt, hvis der er tale om, at der fraviges fra almindelige standarder, kliniske retningslinjer mv. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Tilbage til oversigt

4: Journaler med informeret samtykke til behandling

Der blev gennemget et antal journaler med henblik p, om det fremgik, at patienten forud for behandlingen havde givet samtykke hertil efter at have modtaget information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger, f.eks. at patienten kan f ondt efter behandling med hrd styrketrning. Informationen omfatter patientens helbredstilstand og relevante behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Det skal skrives i journalen hvilken mundtlig og skriftlig information, der er givet til patienten, og hvad patienten har tilkendegivet med hensyn til behandling, herunder om patienten giver samtykke til en konkret behandling eller den samlede behandlingsplan. Referencer: Bekendtgrelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., BEK nr. 665 af 14/09/1998 Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., VEJ nr. 161 af 16/09/1998 Vejledning om indfrelse af nye behandlinger i sundhedsvsenet, VEJ nr. 11052 af 02/07/1999

Tilbage til oversigt

5: Journalopbevaring

Det blev undersgt, om de sundhedsfaglige optegnelser/journaler blev opbevaret forsvarligt og utilgngeligt for uvedkommende. Journaler opbevares almindeligvis i aflste rum eller skabe, men kan opbevares p bne reoler i rum, hvor patienter og prrende ikke opholder sig, med mindre personalet er til stede. Adgang til elektroniske journaler skal vre beskyttet ved personligt password. Referencer: Bekendtgrelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.), BEK nr. 1090 af 28. juli 2016

Tilbage til oversigt

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21075https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21075https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21651https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

Tilsynsrapport

NEUROFORM ApS

Side 8 af 13

Generelt

6: Interview om hndtering af sikring mod forveksling

Fysioterapeuten og andre, der var beskftiget med patientrelaterede opgaver med risiko for forvekslinger, blev interviewet om, hvordan man sikrede sig imod dette. Ved interviews skal det fremg, at ovennvnte er bekendt med flgende:

Hvem der har ansvaret for identifikation af patienten Referencer: Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sund