TIDSSKRIFT FOR SPROG- OG KULTURP£â€ DAGOGIK ... sprog TIDSSKRIFT FOR SPROG- forum OG KULTURP£â€ DAGOGIK

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TIDSSKRIFT FOR SPROG- OG KULTURP£â€ DAGOGIK ... sprog TIDSSKRIFT FOR SPROG-...

 • Forside omslag

  TIDSSKRIFT FOR SPROG- OG KULTURPÆDAGOGIK december 2018 nummer 67

  INNOVATION OG KREATIVITET

  SPRO G

  FO RU

  M 67 2018

  IN N

  O VA

  TIO N

  O G

  KREATIVITET

  METTE SKOVGAARD ANDERSEN OG LISBETH VERSTRAETE-HANSEN Kronikken: Den nationale strategi for fremmedsprog – en innovativ politik for området? 7

  LILIAN ROHDE Innovation på læreruddannelsen 13

  THOMAS RAUN BØG, EMIL ALEXANDER HOLM THORSEN OG LONE KROGSGAARD SVARSTAD Sneak Peak – Cultural studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring 23

  KAMILLA Ø. BORG, NICLAS B. JUHL, DITTE D. MATHIASEN, CARSTEN H. PETERSEN OG JOHANNES WAGNER Dansk i hverdagen – på vej mod en læringsinfrastruktur 31

  ANJA BOLS SLÅTTVIK Engelsk i udeskole – en praktisk-musisk tilgang 43

  BENTE MEYER Innovativ brug af it i sprogfagene 51

  ANNE FONNESBECH, MARIANNE NYGAARD KOLDING OG BRIGITTE TONN Fremmedsproglig dialog i et ikt-didaktisk design 60

  LENE TANGGAARD Kreativitet som hverdagslig kulturel praksis 68

  KAREN MERETE BRANDT OG CHARLOTTE FOGH Innovativ didaktik på studieturen 76

  ANNE HOLMEN En ny lærebog til analyse af kulturpædagogik: Boganmeldelse af Representations of the World in Language Textbooks 84

  MERETE OLSEN OG SØREN HATTESEN BALLE Kunsten at gøre fremmedsprogsundervisningen “fremmed”: Boganmeldelse af Fremmedsprogsdidaktik. Mellem fag og didaktik 89

  Temanyt 67 – Innovation og kreativitet 94

  Andet nyt 97

  9 788778 675149

  Sprogforumomslag.indd 1 05-12-2018 10:57:16

 • Bagside omslag

  TIDSSKRIFT FOR SPROG- OG KULTURPÆDAGOGIK december 2018 nummer 67

  INNOVATION OG KREATIVITET

  SPRO G

  FO RU

  M 67 2018

  IN N

  O VA

  TIO N

  O G

  KREATIVITET

  METTE SKOVGAARD ANDERSEN OG LISBETH VERSTRAETE-HANSEN Kronikken: Den nationale strategi for fremmedsprog – en innovativ politik for området? 7

  LILIAN ROHDE Innovation på læreruddannelsen 13

  THOMAS RAUN BØG, EMIL ALEXANDER HOLM THORSEN OG LONE KROGSGAARD SVARSTAD Sneak Peak – Cultural studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring 23

  KAMILLA Ø. BORG, NICLAS B. JUHL, DITTE D. MATHIASEN, CARSTEN H. PETERSEN OG JOHANNES WAGNER Dansk i hverdagen – på vej mod en læringsinfrastruktur 31

  ANJA BOLS SLÅTTVIK Engelsk i udeskole – en praktisk-musisk tilgang 43

  BENTE MEYER Innovativ brug af it i sprogfagene 51

  ANNE FONNESBECH, MARIANNE NYGAARD KOLDING OG BRIGITTE TONN Fremmedsproglig dialog i et ikt-didaktisk design 60

  LENE TANGGAARD Kreativitet som hverdagslig kulturel praksis 68

  KAREN MERETE BRANDT OG CHARLOTTE FOGH Innovativ didaktik på studieturen 76

  ANNE HOLMEN En ny lærebog til analyse af kulturpædagogik: Boganmeldelse af Representations of the World in Language Textbooks 84

  MERETE OLSEN OG SØREN HATTESEN BALLE Kunsten at gøre fremmedsprogsundervisningen “fremmed”: Boganmeldelse af Fremmedsprogsdidaktik. Mellem fag og didaktik 89

  Temanyt 67 – Innovation og kreativitet 94

  Andet nyt 97

  9 788778 675149

  Sprogforumomslag.indd 1 05-12-2018 10:57:16

 • sp r

  o g

  fo ru

  m

  TIDSSKRIFT FOR SPROG- OG KULTURPÆDAGOGIK nummer 67 · december 2018

  mette skovgaard andersen og lisbeth verstraete-hansen

  Kronikken: Den nationale strategi for fremmedsprog – en innovativ politik for området? 7

  lilian rohde

  Innovation på læreruddannelsen 13

  thomas raun bøg, emil alexander holm thorsen og lone krogsgaard svarstad

  Sneak Peak – Cultural studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring 23

  kamilla ø. borg, niclas b. juhl, ditte d. mathiasen, carsten h. petersen og johannes wagner

  Dansk i hverdagen – på vej mod en læringsinfrastruktur 31

  anja bols slåttvik

  Engelsk i udeskole – en praktisk-musisk tilgang 43

  bente meyer

  Innovativ brug af it i sprogfagene 51

  anne fonnesbech, marianne nygaard kolding og brigitte tonn

  Fremmedsproglig dialog i et ikt-didaktisk design 60

  lene tanggaard

  Kreativitet som hverdagslig kulturel praksis 68

  karen merete brandt og charlotte fogh

  Innovativ didaktik på studieturen 76

  anne holmen

  En ny lærebog til analyse af kulturpædagogik: Boganmeldelse af Representations of the World in Language Textbooks 84

  merete olsen og søren hattesen balle

  Kunsten at gøre fremmed sprogs undervisningen “fremmed”: Boganmeldelse af Fremmed sprogsdidaktik. Mellem fag og didaktik 89

  Temanyt 67 – Innovation og kreativitet 94

  Andet nyt 97

 • Innovation og kreativitet Sprogforum årg. 24, nummer 67, december 2018 Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik © Forfatterne og Roskilde Universitetsforlag 2018 Sprogforum er fra og med nr. 48 et fagfællebedømt tidsskrift.

  Temaredaktionen for dette nummer: Lone Krogsgaard Svarstad (temaredaktør), Karen Lund, Annegret Friedrichsen og Bente Meyer

  Tidsskriftet Sprogforum redigeres af en fast redaktionsgruppe: Louise Tranekjær (ansv.), Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Sonne Jakobsen, Karen Risager og Lone Svarstad – med bidrag fra: Sprogpædagogisk Informationscenter på AU Library, Emdrup: library.au.dk/sprogpaed-infocenter/

  – og med baggrund i en bred redaktionel storgruppe: Gülsüm Akbas, Bettina Brandt-Nilsson, Francesco Caviglia, Petra Daryai-Hansen, Susana Silvia Fernandez, Karen-Margrete Frederiksen, Annegret Friedrichsen, Annette Sønder- gaard Gregersen, Anne Holmen, Karen Sonne Jakobsen, Ana Kanarena-Dimitrovska, Mads Jakob Kirkebæk, Bergthóra Kristjánsdóttir, Jan Lindschouw, Karen Lund, Elina Maslo, Bente Meyer, Pia Zinn Ohrt, Michael Svendsen Pedersen, Susanne Jacobsen Pérez, Ulla Prien, Ka- ren Risager, Lilian Rohde, Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Lars Stenius Stæhr, Lone Svarstad, Louise Tranekjær, Peter Villads Vedel og Merete Vonsbæk.

  Redaktionens adresse: Forlaget: Sprogforum Roskilde Universitetsforlag Roskilde Universitet e: info@samfundslitteratur.dk Universitetsvej 1, Postboks 260 samfundslitteratur.dk/ruforlag 4000 Roskilde samfundslitteratur.dk/sprogforum e: sprogforum@ruc.dk

  Design: Carl-H.K. Zakrisson & Tod Alan Spoerl · Sats: Ane Svendsen (slgrafik.dk) · Omslag: Thea Rytter · Tryk: Latgales Druka · Oplag: 400 issn 0909-9328 · isbn 978-87-7867-514-9 (trykt bog) · isbn 978-87-7867-519-4 (e-bog)

  Abonnement Sprogforum udkommer to gange årligt. Information om abonnement kan findes på www.samfundslitteratur.dk/sprogforum Læs om priser for hhv. danske og nordiske abonnenter.

  Løssalg I løssalg koster Sprogforum 140 kr. + porto per nummer. Sprogforum kan købes på AU Library, Emdrup, og Roskilde Universitetsforlag.

  På nettet Sprogforum nr. 1-35 kan bestilles på anfr@kb.dk Artikler fra nr. 1-35 kan ses under Sprogforums udgivelser og arkiv på: http://library.au.dk/ sprogpaed-infocenter/tidsskriftet-sprogforum/ Sprogforum nr. 36-65 kan bestilles på sprogforum@unipress.au.dk eller købes via forlagets hjemmeside www.unipress.dk. Her kan Sprogforum også købes som e-bog, og tidligere numre kan hentes gratis.

 • sprogforum 67 · 2018 3

  Forord

  I dette nummer af Sprogforum har vi taget et af tidens store buzz-

  words op: “innovation” og tilføjet “kreativitet” for at brede per-

  spektivet lidt ud. Artiklerne beskæftiger sig med forskellige bud på

  at gå nye veje i sprogundervisningen, både i fremmedsprogene og

  i dansk som andetsprog. Det kan være udviklingsarbejde i lærerud-

  dannelserne hvor de studerende gennemgår og reflekterer over nog-

  le innovationsprocesser der vil kunne gøre dem til gode sproglige

  vejledere. Det kan være lærerstuderende der udvikler innovation og

  entreprenørskab i et interkulturelt perspektiv i en folkeskoleklasse.

  Det kan være nye tiltag der støtter sproglæringsprocesser i hverda-

  gen blandt nyankomne borgere der er i gang med dansk som andet-

  sprog. Det kan være udvikling og brug af forskellige former for it til

  at levendegøre sproglæringen i folkeskolen og gymnasiet og styrke

  kommunikationen med omverdenen. Og det kan være overvejelser

  over hvad kreativitet er, og hvor man kan finde eksempler på kreativ

  praksis. Der er også en artikel om kreativitet i faget billedkunst, som

  kan rumme inspirationer for sprogfagene.

  Egentlig er “innovation” et meget åbent begreb. Det indebærer

  skabelse af noget nyt, men det siger intet om i hvilken retning det

  nye går. Der er ikke nogen speciel vision knyttet til innovationsbe-

  grebet. Derfor kan det bruges til meget, både i pædagogisk og po-

  litisk forstand, som blandt andre Lilian Rohde påpeger i sin artikel

  om innovationsprocesser i læreruddannelserne. Er man opsat på

  at klæde eleverne på til den globale økonomiske konkurrence? Vil

  man gerne forandre undervisningens rammer hen imod opnåelse af

  bedre dannelse som ansvarlige borgere og verdensborgere? Er man

  interesseret i at forbedre sprogfærdighederne gennem øvelser med

  multimodale apps? Overvejer man at udvikle nogle mere indholds-

  rige læremidler? Og hvem er egentlig aktørerne i innovationen? Er

  det kun lærerne og eleverne, eller er det også forældrene, skoler