Tid - som forestilling i samfund og sygepleje

 • Published on
  20-Jan-2017

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Kandidatspeciale

  Tid - som forestilling i samfund og sygepleje

  eller Fortllingen om hvordan den moderne sygepleje kom i lommen p tiden

  af

  Kirsten stergaard Nielsen

  ________________________________________________________________________________________________ Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed

  Aarhus Universitet nr. 167/2008

 • KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

  Navn: Kirsten stergaard Nielsen Modul: Kandidat speciale Mned og r: Marts 2004 Vejleder: Birthe D. Pedersen

  Tid - som forestilling i samfund og sygepleje

  eller Fortllingen om hvordan den moderne sygepleje kom i lommen p tiden

  Afdeling for Sygeplejevidenskab Institut for Folkesundhed

  Aarhus Universitet Hegh-Guldbergs Gade 6A

  Bygning 1633 8000 rhus C

  Copyright Kirsten stergaard Nielsen og Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Elektronisk udgivelse p http://www.folkesundhed.au.dk/kandidatspecialer ISSN 1602-1541. ISBN 978-87-92261-35-9

  Dette kandidatspeciale har i 2004 udgjort grundlaget for tildeling af kandidatgraden i sygepleje (cand.cur.) ved Aarhus Universitet

 • INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk resum: Tid - som forestilling i samfund og sygepleje ......................................... 3 English Summary: The Time Concept in Society and Nursing........................................ 4 1.1. Indledning................................................................................................................. 5 1.2. Baggrund og problembeskrivelse ............................................................................. 5 1.3. Begrebet tid som udgangspunkt for litteratursgning............................................ 7 1.4. Afgrnsning, forml og undersgelsesomrder ....................................................... 8 2 Metode ................................................................................................................... 11 2.1. Vedrrende det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser ..................................... 11 2.2 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens rationalitet................................................. 13 2.3 Vedr. det teoretiske afsnit om Vestens disciplinering ............................................ 13 2.4. Vedr. de historiske kilder i det empiriske afsnit ..................................................... 13

  Frste del teoretisk afsnit ........................................................................................ 15 3. Det teoretiske afsnit om tid og tidsopfattelser ................................................... 15 3.1 Tiden i sproget ........................................................................................................ 15 3.2 Forskellige generelle fortolkninger af tid ............................................................... 16 3.3 Liner tid / kronologisk tid .................................................................................... 17 3.4. Cyklisk tid / cirkulr tid / rytmisk tid .................................................................... 18 3.5. Tid som en relationel og kvalitativ strrelse .......................................................... 20 3.6. Tidslige begreber i Biblen ...................................................................................... 22 3.7. Tid som en absolut og kvantitativ strrelse ............................................................ 24 3.7.1. Tid som tal ........................................................................................................... 25 3.8. Opgave-orienteret tid kontra arbejds-tid................................................................. 26 3.9. Skematisk oversigt over tidsangivelser som analyseramme................................... 26 4. Teoretisk afsnit om Vestens rationalitet og disciplinering ............................... 29 4.1. Vestens rationalitet set ud fra Max Weber ............................................................. 29 4.2. Vestens disciplinering set ud fra Michel Foucault ................................................. 34 4.3. Skematisk oversigt over udvalgte begreber som analyseramme ............................ 38

  Anden del empirisk afsnit....................................................................................... 40 5. Analytisk diskussion af Oldtidens samfund og omsorgstilbud......................... 40 5.1. Tid - kontra arbejde og opgaver ............................................................................. 40 5.2. Tid - kontra tro og rationalitet ................................................................................ 46 5.3. Tid - kontra mling og disciplinering ..................................................................... 52 5.4. Sammenfatning af Oldtiden.................................................................................... 58 6. Analytisk diskussion af Middelaldersamfund og omsorgstilbud ..................... 60 6.1. Tid - kontra arbejde og opgaver ............................................................................. 60 6.2. Tid - kontra tro og rationalitet ................................................................................ 65 6.3. Tid - kontra mling og disciplinering ..................................................................... 70 6.4. Sammenfatning af Middelalderen .......................................................................... 80 7. Analytisk diskussion af Nyere Tids samfund og sygepleje ............................... 82 7.1. Tid - kontra arbejde og opgaver ............................................................................. 82 7.2. Tid - kontra tro og rationalitet ................................................................................ 89 7.3. Tid - kontra mling og disciplinering ..................................................................... 96 7.4. Sammenfatning af Nyere Tid ............................................................................... 104

  1

 • 8. Diskussion af opgavens resultater frt op til nutiden...................................... 1068.1 Tid - kontra arbejde og opgaver ........................................................................... 106 8.2. Tid - kontra tro og rationalitet .............................................................................. 110 8.3. Tid - kontra mling og disciplinering ................................................................... 112 9. Konklusion .......................................................................................................... 116 10. Perspektivering ................................................................................................... 119 Litteraturliste .............................................................................................................. 121

  Inklusiv samlede slutnoter (s.125-144)

  2

 • Dansk resum: Tid - som forestilling i samfund og sygepleje - fortllingen om hvordan den moderne sygepleje kom i lommen p tiden

  Gennem de sidste rtier har danske sygeplejersker givet udtryk for en

  get arbejdsmssig belastning p grund af manglende tid og udbredt travlhed, hvilket

  synes at stemme overens med det moderne samfunds kollektive fortolkning af begrebet

  tid. Da den tidslige dagsorden typisk sttes af nogen eller af noget, kan tidsperspektivet

  siges at indg i et netvrk af fornuft og magt. Dette speciale sigter mod at undersge

  fnomenet TID som betydningsbrende faktor i Vestens samfund og sygepleje gennem

  Oldtid, Middelalder og Nyere tid med henblik p at diskutere den kulturhistoriske

  baggrund for den nutidige tidsforstelse og dens indvirkning p tid og travlhed i

  moderne sygepleje. Specialet er struktureret i to dele: I det teoretiske afsnit defineres

  begrebet tid ved hjlp af forskellige tidsteorier. Udvalgte analyseredskaber om tid

  suppleres dernst med andre vedrrende rationalitet og disciplinering ud fra teorier af

  Max Weber og Michel Foucault. I det empiriske afsnit analyseres og diskuteres

  historiske kilder om samfund og sygepleje ved hjlp af de udledte analyseredskaber.

  Der inddrages tekster, der omhandler samfund og sygepleje i Oldtid, Middelalder og

  Nyere tid. I hver tidsperiode behandles materialet ud fra temaerne arbejde og opgaver,

  tro og rationalitet, disciplinering og tidsmling. Afslutningsvis fres diskussionen op

  til vor tid for at blive sat i spil med udsagn, der viser den moderne sygeplejes forhold til

  tid og travlhed. Fra et kulturhistorisk perspektiv ser det ud til at baggrunden for

  moderne udnyttelse af tiden skifter fra simpel ndvendighed - over variationer i kaldet -

  til nutidens nske om rentabel effektivitet. Det konkluderes at Vestens sygepleje er

  vokset frem af kristen etik, asketisk arbejdskald og militr disciplin med klostret,

  fngslet og fabrikken som forbilleder for det moderne sygehus. Som flge heraf er

  tiden blevet en produktionsfaktor og en begrnset ressource, hvilket fremmer

  oplevelsen af hjt tempo og tidspres. Samlet set konkluderes det derfor at tiden i den

  moderne sygepleje er en social og abstrakt konstruktion, der understtter den linere og

  fremadrettede tid, men nedtoner de tidsopfattelser som knytter sig til kroppens naturlige

  rytmer og omsorgens vsen. Opgaven diskuterer den nye "tidsnd om tiden" - og de

  mulige konsekvenser, den mtte have for fremtidens sygepleje. Forhbentlig kan

  opgavens tidslige omdrejningspunkt og brede perspektiv bidrage til nye overvejelser i

  sprgsmlet om hvordan den moderne sygepleje er kommet i lommen p tiden?

  3

 • English Summary: The Time Concept in Society and Nursing - how modern Nursing became dominated by the Clock?