TID, ROM OG NIVÅ

  • Published on
    11-Jan-2016

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TID, ROM OG NIV. Sigmund Grnmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 19. Longitudinelle studier. Longitudinelle studier belyser prosesser og tidsforlp Kvalitative longitudinelle analyser er velegnet til kontinuerlige studier av prosesser, srlig gjennom deltakende observasjon - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>TID, ROM OG NIV</p><p>Sigmund Grnmo:Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 19 </p></li><li><p>Longitudinelle studierLongitudinelle studier belyser prosesser og tidsforlpKvalitative longitudinelle analyser er velegnet til kontinuerlige studier av prosesser, srlig gjennom deltakende observasjonBasert p for eksempel biografiske studier eller dokumentstudier kan kvalitative analyser ogs dekke lengre tidsrom Kvantitative longitudinelle analyser er velegnet til sammenlikninger av mange tidspunkter innenfor lange tidsromUtsprringer av respondenter kan danne grunnlag for tre typer av diakrone data: ErindringsdataTidsseriedataPaneldataTidsseriedata over lengre tidsrom gir muligheter for kohortanalyserTidsfeilslutninger er slutninger om utvikling over tid basert p data om bare ett tidspunkt</p></li><li><p>Komparative studierKomparative studier gr ut p sammenlikne ulike samfunn, enten samfunn som er mest mulig like eller samfunn som er mest mulig ulikeKvalitative komparative analyser legger vekt p helhetlig forstelse av hver enhetKvantitative komparative analyser tar utgangspunkt i spesifikke variabler for karakterisere enhetene Variablene kan brukes for enhetene hver for seg, for alle enhetene under ett, eller slik at hver enhet utgjr en egen verdi p en spesiell variabelEkvivalensproblemer innebrer at forutsetningene for sammenliknbarhet svekkesVi skiller mellom sprklig, kontekstuell, begrepsmessig og metodisk ekvivalens.</p></li><li><p>FlernivstudierFlernivstudier omfatter enheter p to eller flere niver i samfunnetI kontekstuelle analyser betraktes forhold p et gitt niv i lys av forhold p hyere niverKvalitative flernivanalyser gir helhetlig forstelse av fenomenene som studeresKvantitative flernivanalyser legger vekt p sammenhenger mellom utvalgte variabler og kombinerer variabler med referanse til de ulike niveneVi skiller mellom globale, aggregerte og kontekstuelle variablerNivfeilslutninger er slutninger om forhold p et bestemt niv basert p data om et annet nivVi skiller mellom kologiske og atomistiske feilslutninger</p></li></ul>