Tid, Kunst Og Samfund - Morten Svenstrup

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This thesis explores how different works of art reveal notions of time that have become scarce in modern societies. It does so through analysis of two pieces of music and a flm. The thesis draws on research from scholars who have examined the connections between the high speed society, its increasing use of energy and ecological crisis. In this way, the starting point of the analysis is what kind of temporalities artworks offer, how they can be described and how they may run counter to the problematic high speed temporalities of society.

Text of Tid, Kunst Og Samfund - Morten Svenstrup

KandidatspecialeMorten Svenstrup

Tid, kunst og samfund- et bidrag til kompositionen af en ny tidskulturFoto : Sigrid Nygaard

Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Kbenhavns Universitet Vejleder: Torben Sangild Afleveret den: 15. marts 2012

IndholdsfortegnelseEnglish abstract.................................................................................................................................... 1 Indledning.............................................................................................................................................2 Metode og teoretisk afst.....................................................................................................................3 Vue over opgaven................................................................................................................................. 5 Rytmer mellem sanser, natur og samfund ........................................................................................... 6 Lefebvre og rytmeanalysen..............................................................................................................6 Det blivende og rytmen....................................................................................................................7 Den differentierede og den mekaniske genkomst............................................................................8 Kroppen som rytmik........................................................................................................................ 8 Musikken mellem iso- eu- og arrytmik..........................................................................................10 Kroppen som mlestok, kroppen som sansning.............................................................................10 kologie der Zeit tid, samfund, natur ........................................................................................... 12 Prsentation...................................................................................................................................12 Natur og kultur...............................................................................................................................14 Begrebet timescape ....................................................................................................................... 15 Eigenzeiten og Zeitgebern............................................................................................................. 16 Sensibilitet for tidslighed............................................................................................................... 17 Fra tidsmisbrug til tidskultur..........................................................................................................18 De to temporale Imperier en rytmehistorieskrivning...................................................................... 19 Tidslig diagnosticering af perioder og samfund............................................................................ 19 Det frste temporale imperium...................................................................................................... 21 Ur-tiden som abstrakt mlebnd............................................................................................... 21 konomi, maskine og den intensiverende tidslighed............................................................... 22 Uret, den ukropsliggjorte fremtid og vksten.......................................................................... 23 Opsummering af det frste temporale Imperium...................................................................... 23 Det andet temporale Imperium...................................................................................................... 24 Die Non-stop Gesellschaft og den ekstensiverende tidslighed.................................................25 Hassans network time - computersprog, integration og hastighed............................................26 Menneskets nye hastighed........................................................................................................ 27 Temps rel og de skrddersyede kontekster............................................................................. 28 Forureningen af menneskets lange sigt..................................................................................... 29 Opsummering af det andet temporale Imperium........................................................................... 30 Opsummering af tidshistorieskrivningen syv punkter................................................................ 31 Fremdragning af tvrgende pointer............................................................................................. 32 Mellem det abstrakte og det reelle............................................................................................ 33 Konteksten, der blev vk..........................................................................................................34 Vkst versus langtidstnkning.................................................................................................34 Kortsigtetheden og dens risici...................................................................................................36 Jordens kosystem mellem eurytmik og arrytmik.................................................................... 37 Kunsten og tidslighederne.................................................................................................................. 37 Kunstsfren og skrmen mod rytmer........................................................................................... 37 stetisk sensibilitet....................................................................................................................... 39

Det lange jeblik - Morton Feldmans 2. strygekvartet.......................................................................40 Feldman og analyse....................................................................................................................... 40 Lytning til 2. strygekvartet.............................................................................................................41 Analytisk vue................................................................................................................................. 43 Den vertikale tidslighed................................................................................................................. 44 Den anden strygekvartet som vertikal........................................................................................... 44 Transitionstid................................................................................................................................. 45 Vertikal tidslighed og Gibsons rum............................................................................................... 46 Omgivelsernes langsomme forandring.......................................................................................... 47 Det musikalske ledebillede - Per Nrgrds 3. symfoni...................................................................... 48 Indledende teoretisering - mellem vrk og menneskelige tidsverdener.......................................48 Indledning og Nrgrd-reception...................................................................................................49 Prsentation af vrk......................................................................................................................50 Fremlgning 1 - lytning til 3. symfoni.......................................................................................... 50 Fremlgning 2 - uendelighedsrkken som genererende princip..................................................52 Uendelighedsrkken mellen cykliske og linere rytmer.............................................................. 53 3. symfoni - sidestillede lag mellem eu- og isorytmik ..............................................................54 3. symfoni mellem begreb og etik ................................................................................................ 55 Hvordan man kan anskue stykket som rytmisk-etisk.................................................................... 56 Looking and listening James Bennings 'Ten Skies'......................................................................... 57 Prsentation ..................................................................................................................................57 Beskrivelse af vrk og oplevelse...................................................................................................58 Oplsning af det menneskelige sprog............................................................................................ 59 Michel Serres og stetikken.......................................................................................................... 61 Serres og 'Ten Skies'...................................................................................................................... 63 Det fredelige blik ........................................................................................................................ 63 Filmens blik, tilskuerens blik, rekontekstualisering ..................................................................... 64 Konklusion......................................................................................................................................... 66 Perspektivering kompositionen af fremtiden...................................................................................68 Litteraturliste...................................................................................................................................... 70

English abstractEnglish abstract

Morten Svenstrup, Kbenhavns Universitet, March 2012

Time, Art and Society - Contributions to the Composition of a New