Thơ Lý Bạch

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is one of Li Bai's poem with Vietnamese translation and Pinyin.

Citation preview

Ly Bach (Li3 Bai2)Phin m:ddng qing chulilin bi h ynling xio y qng tnho yu winng qnzu li w kng shntind j qn zhnNguyn tac copy v Quick Translator:Han Vit:ch ng thin c suLu lin bch h mLng tiu nghi thanh mHo nguyt v nng tmTy lai nga khng sanThin a tc khm chmTam dich:Ra sach ni su thin cUng lin ca trm bu rum an tinh ngm nghi cac vicTrng sang khng sao nm xung ngu cSay ri nm xung nui trng vngTri va t la chn va gi------------Tng lun bai hai:Nguyn tac:!"#$%&!Han Vit:Cu nht Long Sn m,Hong hoa tiu trc thn.Ty khn phong lc mo,V i nguyt lu nhn.Tam dich:Ngay trung cu ung ru Long Sn,Hoa vang ci quan vin bi truc xut.Say ri nhin gio thi ri mu,Trng mua ep lam ngi chng mun di chn.-------------Khi hoc vi Quick Translator tt nht ban nn tim nhng bai th, hay vn nao a co phin m Hahi se hoc tt hn.Mt s ngun nh Tam T Kinh (sach day tre nho hoc thi Tng) hay T Quy cung kha tt.Link bai vit v Ly Bach: http://tinhhoa.net/xem-tiet-muc-cua-than-van-ly-bach-tuy-tuu.html