Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2. Hoorcollege 1 Verhaalanalyse Prof. Frank Kessler. Theorie en Analyse: the story so far…. Neo-formalisme tekst als samenhangend geheel samenhang vorm/stijl cognitieve toekenning van betekenis historisch; positivistisch Methodisch nadruk op: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2

 • Theorie en Analyse van Audiovisuele Media 2

  Hoorcollege 1 VerhaalanalyseProf. Frank Kessler

 • Theorie en Analyse:the story so farNeo-formalismetekst als samenhangend geheelsamenhang vorm/stijlcognitieve toekenning van betekenishistorisch; positivistisch

  Methodisch nadruk op:herkennen van tekststructuren(her)kennen van productiemiddelenbasisbegrippen AV analysedus nog steeds het lezen waard!

 • Narratologie= Theorie van het vertellen van verhalen

  2 Perspectieven:

  gericht op de structuur van verhalen (Formalisme, Structuralisme) mediaonafhankelijk

  gericht op het proces van vertellen (Structuralisme, Poststructuralisme, Neo-formalisme, Cognitivisme...) - mediaspecifiek

 • Analyse van verhaalstructuren:Vladimir ProppDe morfologie van het toversprookje (oorspr. 1928)

 • Analyse van verhaalstructuren:Claude Lvi-StraussStructurele analyse van mythes (vanaf de jaren 1950)

 • Analyse van verhaalstructuren:Roland BarthesInleiding in de structurele analyse van het verhaal (1966)

  http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/FILES/root/versus/1984/2-1984/inlindes/inleidingindestruktureleanalyse.pdf

 • Analyse van verhaalstructuren:Maar ook:

  thematische verhaalpatronen (onschuldig beschuldigd, lelijk eendje etc.)

  handboeken scenarioschrijven (three act structure, plot points)

 • Representatie in een medium van een temporele ontwikkeling: een reeks samenhangende gebeurtenissen (waarbij menselijke ervaring centraal staat), verteld/ verbeeld voor een lezer/toeschouwer

  > N.B.: in principe in ieder medium... Narratie

 • NarratologieFilmnarratologie

  = theorie van het vertellen van verhalen door het medium film

 • tekst gemedieerde presentatie waarvan het verhaal onderdeel uitmaakt (door B&T in principe niet gebruikt begrip)

  verhaal reeks gebeurtenissen zoals gepresenteerd in de tekst (B&T plot)

  geschiedenis mentale reconstructie in chronologische volgorde etc (B&T story)

  Let op: vgl. geschiedenis / verhaal, story /plot, story/narrative, fabula/syuzhet, ((histoire/discours))

  Begrippen (ter herinnering):

 • VerhaalOf:TEKST:'HEY YOU! Kijk! Luister!'

  Geschiedenis

 • Peter Verstraten:

  filmische verteller/ \beeldverteller geluidsverteller\ /focalisatieintern of externVertellen

 • Seymour Chatman:

  Vertellen

 • Edward Branigan:

  Vertellen

 • David Bordwell:Vertellen

 • David Bordwell, Narration in the Fiction Film (1985)

  (...) narration is the process whereby the films syuzhet and style interact in the course of cueing and channeling the spectators construction of the fabula.Vertellen

 • personages/actantenfocalisatie extern 'tekst'verteller (beeld-geluid)intern (altijd + extern!): door personageruimtetijd (volgorde, ritme, frequentie) genre / intertekstualiteit

  Verhaalaspecten

 • systeem van elementenbetekenisgevingbetekenis tussen tekst en lezerconventies en codescultureel en historisch kadertekstanalyse

 • theorie analyseTHEORIE: beschrijvingsmodel (gereedschapskist)CONCEPTEN: beschrijvingsinstrumenten (werktuigen)ANALYSE: a.h.v. concepten gedetailleerde en precieze ontleding van een tekst met als doel het beantwoorden van een vraagVRAAG: bepaalt de selectie van en de samenhang tussen concepten

  PRIMAIR DOEL: niet toepassen van concepten maar het beantwoorden van een overstijgende vraag (dus niet: 'kijk! mijn werktuig past!)SECUNDAIR DOEL: kritisch de concepten zelf ondervragen

 • comparatieve analysevergelijken van structurele kenmerken van vertellingen van verschillende teksten, media, genres, periodesop welke wijze spelen mediumspecifieke eigenschappen of conventies een rol?waarin zijn invloeden van andere media genres, conventies herkenbaar?actuele relevantie: wederzijdse invloed op de vormkenmerken van vertellingen van verschillende (nieuwe) mediapost-classical narratiezelfreflexiviteit, intertextualiteit, intermedialiteit

 • Welke soorten kennis gebruiken wij om iets van deze film te begrijpen?algemene kennis over de wereldkennis over verhalenkennis over types van verhalen (bijv. genrekennis)kennis over filmische conventies

 • en (hoe) nu verder:Theorien: concepten en veronderstellingen over (bv:)Vorm/tekst: genre; (post)structuralismeLezers: gender (verlangens; identificatie; ervaringen)Media/technologie: media theorieCultuur/maatschappij: ideologie/discourse

  Analyse = Narratologie + X (Verstraten)

 • Leestipsthemanummer Narratologie van het tijdschrift Versus (1984, in het NL), met een inleiding op de tekst van Barthes http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/root/versus/1984/2-1984/themanummer semiotische verhaalanalyse van Versus (1986) http://tijdschriften.filmarchief.ub.rug.nl/root/versus/1986/1-1986/Website The Living Handbook of Narratology http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Contents

  Websitehttp://www.watchthetitles.com/

  ***********************