Thechill logomanuál ! prezentácia

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Chill SkateboardsLogomanul

 • O ns:

  V prvom rade by sme chceli poveda , e Chill nieje len znaka ale aj ivotn tl.Cel znaka vznik zaplenm do skateboardingu , chuou posun ho niekde vyie a to vetko s pohodou. Chill je spojen s relaxom , uvanm si skateboardingu a vetkho okolo neho.Chill with us !

  Znaka a Logotyp

  Merkantiln tlaoviny

  Reklamn predmety

  Typografia

  Popis znakyKontrukcia znakyLogotypOchrann znaRozmeryFarebnosPredloha k reprodukciiHlavikov papier A4VizitkaPotla CD/DVDPeiatkaDopisn oblkaTrikoSkateboardov doskaKolieskaPrvesokPouitie psma

 • Znaka a logotyp

  Popis znaky

  Znaka Chill skateboards je zkladnm grafickm symbolom . Je v nej pouitsymbol ivota , radosti a pozitvnehomyslenia v podobe tylizovanho slnka . Cez slnko prelietav tylizovan vtk , ktor je symbolom nekonenejvonosti . Autorsk tylizcia anerovnomern umiestnenie letiaceho vtka poukazuje na nedokonalos a hravos naej firmy .

 • Znaka a logotyp

  Kontrukcia znaky

  Znaka vznikla z jednoduchej tylizovanej kresby ktor dokenakresli hdam kad . Nie s v nej pouit iadne presn geometrick tvary a preto bola uloen do mriekypoda ktorej sa d znaka jednoduchozhotovi.

  Finlnu podobu znaky a taktie jej zhotovenie poda mrieky njdete v prieinku menom ChillLogo na priloenom CD .

 • Znaka a logotyp

  Logotyp

  Logotyp vznikol z autorskho rukopisu ,ktor svojou jednoduchosou a uvonenosou dokonale vystihuje charakter firmy .

  Logotyp sa me pouva spolu so znakou , k omu je uren prslun vzdialenos poda mrieky . Alebo samostatne bez znaky .

 • Znaka a logotyp

  Ochrann zna

  x

  x

  0.75x

  x

  0.75x

  0.75x

  Ochrann zna je miesto okolo znaky a logotypu do ktorej na merkantilnchtlaovinch nesmie zasahova iaden grafick alebo typografick prvok .Odpora sa pouva skr via ako minimlna ochrann zna.

  Ochrann zna

 • SNV DAYCHILLskatepark Spisk Nov Ves2.8.2014

  prize money : 1 000 000 eur

  s n z r :p o o i

  Znaka a logotyp

  Ochrann zna

  Na plagtoch , grafikch , trikch , skateboardovch doskch a inch propaganch materiloch nemus by pouit iadna ochrann zna !

  Autor vak mus dba nato aby farbaznaky a logotypu bola kontrastnouk pouitmu pozadiu a tak na om dostatone viditen.

  Logo na plagte

 • Znaka a logotyp

  Rozmery

  15mm

  Nepouva

  Kvli itatenosti sa znaka s logotypom nesmie pouva a tlai menia ako 15mm na vku . Znakaosamote menia ako 10mm na vku a logotyp osamote men ako 5mm na vku.

  Zvovanie nie je nijako obmedzen pokia sa pouva na vetkch stranch sasne . Akkovek rozirovanie alebo zuovanie je zakzan .

 • Znaka a logotyp

  Farebnos

  Na znaku a logotyp je dovolen pouva akkovek farbu z farebnejkly . Vidie vetky farby je vek vzcnos a tak nie je dvod sa vo farbe akokovek obmedzova . Mete si tak jednoducho nau znaku a logotypzladi so svojou grafikou , plagtom , reklamou alebo akmkovek propaganm materilom .

  Nezabdajte vak aj napriek tomu vdy pouva dostatone kontrastnfarbu znaky a logotypu voi pozadiu.

 • Znaka a logotyp

  Predloha k reprodukcii

  Znaku a logotyp taktie njdete v prieinku menom ChillLogo na priloenom CD.

 • Merkantiln tlaoviny

  Hlavikov papier A4

 • Merkantiln tlaoviny

  Hlavikov papier A4

  x

  x

  1/2 x

  1/2 A4

  1/3 A4

  1/3 A41/3 A4

  1/2 x

  1/2 x

 • Merkantiln tlaoviny

  Vizitka

  Vizitka s rozmermi 90 mm x 50 mm.

  Chill skateboards

  Tel.0911022305AdresaBratislava 601

  Emailchillskateboards@gmail.comWebwww.chillskateboards.com

 • Merkantiln tlaoviny

  Vizitka

  Vizitka s rozmermi 90 mm x 50 mm.

  Chill skateboards

  Tel.0911022305AdresaBratislava 601

  Emailchillskateboards@gmail.comWebwww.chillskateboards.com

  x

  x

  x

  1/2 x

  1/2 x

  1/2 x1/2 x

  1/2 x

  1/2 x

  1/2 x

 • Merkantiln tlaoviny

  Potla CD/DVD

  Chill skateboardsLogomanul

  2014

 • Merkantiln tlaoviny

  Potla CD/DVD

  Chill skateboardsLogomanul

  2014

  285,18

  1/2

  x

  1/2 x

  1/2 x

 • Merkantiln tlaoviny

  Peiatka

  Firemn peiatka s rozmermi :45mm x 20mm .

  Tel.0911022305AdresaBratislava 601

  Emailchillskateboards@gmail.comWebwww.chillskateboards.com

  Chill skateboards

  Tel.0911022305AdresaBratislava 601

  Emailchillskateboards@gmail.comWebwww.chillskateboards.com

  Chill skateboards

 • Merkantiln tlaoviny

  Peiatka

  Firemn peiatka s rozmermi :45mm x 20mm .

  x

  1/2 x

  1/2 x

  Tel.0911022305AdresaBratislava 601

  Emailchillskateboards@gmail.comWebwww.chillskateboards.com

  1/2 x

  1/2 x

  1/2 x

  Chill skateboards1/2 x

  1/2 x

 • Merkantiln tlaoviny

  Dopisn oblka

  DL oblka s naou adresou .Rozmery: 220 mm x 110 mm.

  Chill skateboardsBratislava 601Chill skateboardsBratislava 601

 • Merkantiln tlaoviny

  Dopisn oblka

  DL oblka s naou adresou .Rozmery: 220 mm x 110 mm.

  Chill skateboardsBratislava 601

  xx

  1/2 x

  2 x

  4 x

  1/2 x1/2 x

 • Reklamn predmety

 • Reklamn predmety

  Triko

 • Reklamn predmety

  Skateboardov doska

 • Reklamn predmety

  Kolieska

  Skateboardov kolieska , balenie obsahuje 4 kusy.

  53mm

 • Reklamn predmety

  Prvesok

 • Typografia

  Tu s informcie o pouitom type psma v logomanuli .Ktor mono taktie pouva naplagtoch a merkantilnch tlaovinch .Je to psmo Titillium , ktor je vonek dispozcii na stiahnutie tu :

  http://www.fontsquirrel.com/fonts/TitilliumText

  Titilium RegularABFGHIJKMNOPQRVWXabfghijkmnopqrvwx0123456789!?,&%()*

  Titilium ThinABFGHIJKMNOPQRVWXabfghijkmnopqrvwx0123456789!?,&%()*

  Pouitie psma

 • Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29