TH¾ GI»I PH²NG

 • View
  37

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dsadldasdasd

Text of TH¾ GI»I PH²NG

 • TH GII PHNGMC LCBN C THN MNLI GII THIULI TC GIQU TRNH LM PHNG TH GII DIN RA NH TH NO1. KHI TI ANG NG2. MI HAI NHN T LM PHNG TH GII3. BA S HI T4. S SP XP V IM V TH GII PHNG5. M V T DO THNG MI6. NHNG K TIN DN I TM TNG LP TRUNG LU MI7. BN CU NO PHI. KN NG V NG NGHIM8. CUC KHNG HONG THM LNG9. Y KHNG PHI L CUC DIN TP

  CC NC ANG PHT TRIN V TH GII PHNG10.C M NG TRINH GUADALUPECC CNG TY V TH GII PHNG11. CC CNG TY I PH NH TH NO?A CHNH TR V TH GII PHNG12. TH GII KHNG PHNG. CM DNG SNG V IN THOI DI NG13. TON CU HA CC YU T A PHNG. CC MNG VN HA ANG CHUN B DIN RA14. L THUYT DELL V NGN NGA XUNG T TRC KIA CHNG LI NG THI IM

  KT LUN15. 9/11 I NGHCH VI 11/9

  LI CM N