Click here to load reader

Thang đầu ca quyết

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sách Đông y

Text of Thang đầu ca quyết

 • THANG U CA QUYT

  Tc gi:

  UNG NGANG (1615 - 1698 )

  MC LC

  LI GII THIU ......................................................................................................................................... 5

  Cc bi thuc gii biu .................................................................................................................................. 6

  1.Ma hong thang (Trng Trng Cnh) .................................................................................... 6

  2. Qu chi thang ( Ph qu ma cc bn thang) ............................................................................ 7

  3.i thanh long thang ................................................................................................................ 8

  4. Tiu thanh long thang .............................................................................................................. 9

  5. Ct cn thang(Ph qu chi gia ct cn thang) ......................................................................... 9

  6. THNG MA CT CN THANG ........................................................................................ 10

  7. Cu v thng hot thang ...................................................................................................... 11

  11.Thp Thn Thang ................................................................................................................. 12

  12. Ngn kiu tn ...................................................................................................................... 13

  13. Tang cc m ........................................................................................................................ 14

  Cng l T .................................................................................................................................................. 16

  I. i tha kh thang .................................................................................................................. 16

  II. Tiu tha kh thang ............................................................................................................... 17

  III. iu v tha kh thang ......................................................................................................... 18

  IV. Mc hng bnh lang hon ................................................................................................. 19

  V. Ch thc o tr hon ........................................................................................................... 20

  LI THP T............................................................................................................................................. 21

  1. Ng linh tn ( bch h thang, can khng hong lin hong cm nhn sm thang, l trung

  hon, t linh tn , thn sa ng linh tn, nhn trn ng linh tn, xun trch thang, tiu thanh long

  thang) ......................................................................................................................................... 22

  KH HN T ............................................................................................................................................ 25

  ( CC BI THUC TR HN) ............................................................................................. 25

  1. L trung thang ( ph: ph t l trung thang, ch thc l trung thang) .............................. 25

  2. Chn v thang ..................................................................................................................... 26

 • 3. T nghch tn ( thng mch t nghch tn, thng mch gia m chp thang, t nghch gia

  nhn sm thang, phc linh t nghch thang) ............................................................................. 27

  4. Bch thng gia ch m chp thang.................................................................................. 29

  5. i kin trung thang ........................................................................................................... 30

  6. Ng th du thang ( ph ng th du thang gia ph t) ........................................................... 31

  7. ch nguyn thang ................................................................................................................... 32

  8. Hi dng cu cp thang ...................................................................................................... 34

  9. T thn hon, ph nh thn hon, ng v t tn, m liu t thn hon. ............................... 35

  10. Hu phc n trung thang. .................................................................................................... 37

  11. Sn kh thang ....................................................................................................................... 38

  12. Qut hch hon .................................................................................................................... 39

  13. L m tin ( ph lc ha hi dng tn) ............................................................................. 40

  14. Sm Ph thang ..................................................................................................................... 41

  15. Thin thai duc tn ........................................................................................................... 42

  16. Hc tch n ........................................................................................................................ 44

  17. Cm ng hon ..................................................................................................................... 45

  18. Bn lu hon: ( ph kim dch n nh v hc din n) ...................................................... 46

  19. Thy thng tn .................................................................................................................. 47

  KH PHONG T ....................................................................................................................................... 48

  1 TIU TC MNH THANG .................................................................................................. 49

  2. I TN GIAO THANG..................................................................................................... 50

  3 TAM SINH M ..................................................................................................................... 53

  4. A HONG M T .......................................................................................................... 54

  5. C HOT THANG ........................................................................................................... 55

  6. THUN PHONG VN KH TN ....................................................................................... 57

  7.THNG TRUNG H THNG DNG THNG PHONG PHNG .............................. 58

  8. C HOT TANG K SINH THANG .............................................................................. 60

  9.TIU PHONG TN ............................................................................................................... 61

  10 XUYN KHUNG TR IU TN .................................................................................... 62

  11 THANH KHNG CAO ....................................................................................................... 64

  12 NHN SM KINH GII TN ........................................................................................... 65

 • 13 T TH GII NG THANG ............................................................................................. 67

  14 HOT LC N ................................................................................................................ 68

  15 LINH DNG CU NG THANG ................................................................................ 70

  16 CHN CAN TC PHONG THANG .................................................................................. 71

  17 QUYN T THANG........................................................................................................... 73

  18 U THANG .................................................................................................................. 74

  19 H CT T CN HON .................................................................................................. 75

  L KH T ................................................................................................................................................. 76

  1.B trung ch kh ...................................................................................................................... 76

  2.B dng ch kh tin ............................................................................................................. 78

  3. c thun kh thang .......................................................................................................... 79

  4.Vit cc hon .......................................................................................................................... 81

  5.T t ging kh thang. ............................................................................................................ 82

  6.Ton phc i gi thang ......................................................................................................... 84

  7.Qut b trc nh thang ............................................................................................................ 85

  8.inh hng th thang.(ph th thang, inh hng th trc nh thang) .................... 86

  9.NH SUYN THANG......................................................................................................... 87

  10. T hp hng hon ............................................................................

Search related