TG Vol 3.1 Sec 1 Informatii Generale

  • View
    638

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TG Vol 3.1 Sec 1 Informatii Generale

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Volumul 3.1 : Cerinte Specifice Sectiunea 1: Informatii Generale

SECTIUNEA 1INFORMATII GENERALE

3.1 -1 - 1

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Volumul 3.1 : Cerinte Specifice Sectiunea 1: Informatii Generale

- SECTIUNEA 1 Informatii Generale

Cuprins sectiunea 11 CONTEXT....................................................................................................5 2 SCOPUL LUCRARILOR...................................................................................6 3 CERINTE......................................................................................................7 3.1 ASIGURAREA CALITATII/SISTEMUL DE CONTROL AL CALITATII...................................7 3.2 MANAGEMENTUL MEDIULUI IN PERIOADA DE CONSTRUCTIE....................................8 3.3 INSTRUIREA PERSONALULUI OPERATOR AL BENEFICIARULUI....................................8 3.3.1 Metodologia de instruire.....................................................................................8 3.3.2 Programul de instruire........................................................................................9 3.3.3 Locatia pentru instruire....................................................................................10 3.3.4 Elemente ajutatoare cu privire la instruire.......................................................10 3.3.5 Documentele Antreprenorului.........................................................................10 SANTIERUL..................................................................................................12 3.4 DEFINIREA SANTIERULUI.........................................................................................12 3.5 ORGANIZAREA DE SANTIER....................................................................................12 3.6 FACILITATI PENTRU INGINER....................................................................................12 3.7 ORE DE LUCRU PE SANTIER.....................................................................................13 3.8 CONDIIILE PE SANTIER...........................................................................................13 3.9 ASIGURAREA CONDITIILOR DE TRAI PENTRU PERSONALUL CONSTRUCTORULUI ...13 3.10 CURENIA ANTIERULUI......................................................................................13 3.11 ACCESUL PE SANTIER............................................................................................14 3.12 PREVENIREA EROZIUNILOR DE SUPRAFATA...........................................................14 3.13 PROTECTIA UTILITATILOR EXISTENTE...................................................................15 3.14 NORME DE TEHNICA A SECURITATII PE SANTIER...................................................15 3.15 PUBLICITATEA........................................................................................................17 3.16 TRAFICUL...............................................................................................................18 3.17 PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU....................................................................19 4 JURNALUL LUCRARILOR..............................................................................19 5 PROIECTUL TEHNIC SI DETALIILE DE EXECUTIE............................................20 5.1 INTRODUCERE.........................................................................................................20 5.2 CERINTE GENERALE.................................................................................................20 5.3 INTOCMIREA PROIECTULUI SI DOCUMENTATIILOR AFERENTE..................................21 5.4 APROBAREA PROIECTULUI SI DESENELOR...............................................................22 5.5 DOCUMENTE CE TREBUIE PREDATE DE ANTREPRENOR...........................................23 5.5.1 Cerinte generale pentru desene si alte documente..........................................25 5.6 CONFORMITATEA CU LEGEA 10/1995 SI COMPLETARILE ULTERIOARE.....................25 5.7 AVIZE DE MEDIU SI ALTE AVIZE.............................................................................................25

3.1 -1 - 2

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Volumul 3.1 : Cerinte Specifice Sectiunea 1: Informatii Generale

6 LUCRARI TEMPORARE................................................................................26 7 PERSONALUL ANTREPRENORULUI...............................................................26 8 ASISTENTA INGINERULUI............................................................................27 9 UTILITI PUBLICE.....................................................................................27 10 TESTARE SI VERIFICARE...........................................................................29 11 TESTE FINALE .........................................................................................29

3.1 -1 - 3

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Volumul 3.1 : Cerinte Specifice Sectiunea 1: Informatii Generale

PREAMBUL Volumul 3 Cerintele Angajatorului cuprinde Volumul 3.1 Cerinte specifice si Volumul 3.2 Cerinte Generale. Volumul 3.1 Cerinte Specifice, cuprinde o descriere a scopului si contextului lucrarilor sectiunea 1, urmata de descrierea detaliata a lucrarilor ce trebuie proiectate si executate in acest contract, structurata pe specialitati, in cadrul sectiunilor 2-6. Detalierea cerintelor legate de activitatile si procedurile de urmarire, testare si receptie a lucrarilor se face in Sectiunea 7. Volumul 3.2 Cerinte generale, acopera cerintele pentru toate categoriile de lucrari privitoare la manopera, materialele si echipamentele folosite in executie pentru cladiri si lucrari de constructii, pentru lucrari mecanice, electrice si SCADA. Acest volum poate specifica si lucrari care nu fac obiectul contractului si care trebuie ignorate. Atunci cand exista un conflict intre Volumul 3.1 si Volumul 3.2, specificatiile din volumul 3.1 prevaleaza asupra celor din volumul 3.2.

3.1 -1 - 4

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Volumul 3.1 : Cerinte Specifice Sectiunea 1: Informatii Generale

1

CONTEXT

Lucrarile prevazute pentru Statia de Epurare Targoviste fac parte din Proiectul de imbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa potabila, colectarea si tratarea apei uzate din judetul Dambovita, elaborat in vederea asigurarii conformitatii cu legislatia nationala si a U.E, conform perioadelor de tranzitie agreate de Romania si U.E., pentru sectorul mediului. Principalele obiective ale Proiectului se refera la: Obiectivul 1 Implementarea Directivei U.E. 91/271/CEE, transpusa in legislatia nationala HG 188/2002, modificata i completata prin HG 352/2005, referitoare la colectarea si epurarea apelor uzate urbane si evitarea deversarii apelor reziduale neepurate in apele curgatoare naturale; Obiectivul 2 Conformare cu Directiva U.E. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia nationala prin Legea 458/2002 cu privire la apa potabila, modificata prin Legea 311/2004.

Proiectul cuprinde lucrari de investitii privind sistemele de alimentare cu apa potabila si canalizare pentru 6 aglomerari situate in judetul Dambovita: Targoviste, Moreni, Pucioasa, Gaiesti, Fieni si Titu. Judetul Dambovita este amplasat in partea de sud a Romaniei si are o suprafata totala de 4.054 kilometri patrati, reprezentand aproximativ 1,7% din suprafata Romaniei. Populatia judetului Dambovita este de aproximativ 535.000 locuitori, cu o densitate a populatiei de circa 132 locuitori/km, fiind unul din cele mai dens populate judete din Romania. 31.2% din populatie traieste in zonele urbane si 68.8% in zonele rurale. Din punct de vedere hidrografic, judetul este amplasat in bazinele raurilor Ialomita si Arges. Peisajul geografic se caracterizeaza printr-un relief variat si o multitudine de resurse natural depozite de hidrocarburi, carbune, sare, material de constructive, gaze natural, ape minerale, etc. Doua din aglomerarile vizate Gaesti si Titu sunt amplasate in campie in timp ce alte trei sunt localizate in zone colinare. Aglomerarea Targoviste este amplasata aproximativ la limita intre campie si deal.

3.1 -1 - 5

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Volumul 3.1 : Cerinte Specifice Sectiunea 1: Informatii Generale

2

SCOPUL LUCRARILOR

Contractul de tip Proiectare Executie cuprinde atat proiectarea de detaliu, cat si executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice si electrice, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea si extinderea statiei de epurare din orasul Targoviste. Scopul acestor lucrari nu este limitat la activitatile descrise in acest volum, ci vor include si orice alte activitati necesare pentru atingerea scopului lucrarilor descrise aici. Scopul lucrarilor include: 1. Proiectul Tehnic (Proiectul de executie) si Detaliile de Executie cuprinzand proiectarea procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul de epurare, conform cerintelor descrise in Vol. 3 Cerintele Angajatorului. 2. Intocmirea documentatiilor pentru obinerea tuturor avizelor i autorizaiilor necesare proiectului, de la toate autoritile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. 3. Execuia lucrrilor i punerea n funciune a staiilor . 4. O perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie.