of 15 /15
Testovi sa prijemnih ispita Test 1 – Jul 2001 1. Ako je 0 x ; 1 x i 1 x izraz x x x x x 2 2 1 1 1 1 je jednak izrazu: Rešenje: x x x 3 1 2 2. Ako je R m parabola 1 3 2 m x x y će dodirivati x-osu ako je: Rešenje: 4 5 m 3. Zbir realnih rešenja jednačine 0 4 2 9 2 1 2 x x je: Rešenje: 1 4. Treći član geometrijskog niza je 12 a peti član je 48. Sedmi član tog niza je: Rešenje: 192 5. Dat je romb kome je stranica 10 a ; oštar ugao 30 . Proizvod dijagonala 2 1 d d je: Rešenje: 100 6. Osnovne ivice kvadra stoje u razmeri 3:4, a dijagonalni presek kvadra je kvadrat stranice 15. Zapremina kvadra je: Rešenje: 1620 7. Dijagonala osnove prave pravilne četvorostrane piramide je 8 d , a bočna ivica 5 b . Zapremina piramide je: Rešenje: 32 8. Zbir rešenja jednačine 0 sin 2 sin x x koja su iz intervala 2 , 0 x je: Rešenje: 3 9. Jednačina prave koja prolazi kroz tačku 2 , 1 A i paralelna je pravoj 0 1 3 y x glasi: Rešenje: 0 5 3 x y 10. Jednačina 1 7 x x ima: Rešenje: Jedno rešenje u intervalu 4 , 5

Testovi sa prijemnih ispita - upis.ict.edu.rs · Testovi sa prijemnih ispita Test 1 – Jul 2001 1. Ako je x 0; x 1 i x 1 izraz x x x x x 2 2 1 1 1 1 je jednak izrazu: Rešenje:

 • Author
  others

 • View
  85

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of Testovi sa prijemnih ispita - upis.ict.edu.rs · Testovi sa prijemnih ispita Test 1 – Jul 2001 1....

 • Testovi sa prijemnih ispita

  Test 1 Jul 2001

  1. Ako je 0x ; 1x i 1x izraz xxxx

  x

  22

  11

  11

  je jednak izrazu:

  Reenje: xx

  x

  312

  2. Ako je Rm parabola 132 mxxy e dodirivati x-osu ako je:

  Reenje: 45

  m

  3. Zbir realnih reenja jednaine 04292 12 xx je: Reenje: 1

  4. Trei lan geometrijskog niza je 12 a peti lan je 48. Sedmi lan tog niza je: Reenje: 192

  5. Dat je romb kome je stranica 10a ; otar ugao 30 . Proizvod dijagonala 21 dd je:

  Reenje: 100

  6. Osnovne ivice kvadra stoje u razmeri 3:4, a dijagonalni presek kvadra je kvadrat stranice 15. Zapremina kvadra je:

  Reenje: 1620

  7. Dijagonala osnove prave pravilne etvorostrane piramide je 8d , a bona ivica 5b . Zapremina piramide je:

  Reenje: 32

  8. Zbir reenja jednaine 0sin2sin xx koja su iz intervala 2,0x je: Reenje: 3

  9. Jednaina prave koja prolazi kroz taku 2,1 A i paralelna je pravoj 013 yx glasi: Reenje: 053 xy

  10. Jednaina 17 xx ima:

  Reenje: Jedno reenje u intervalu 4,5

 • Test 2 Jul 2002

  1. Ako je 0x , 0y , yx i yx izraz xyxyy

  yxyx

  x 222

  jednak je izrazu:

  Reenje: 222222

  yxxyyxxy

  2. Ako je Rm parabola 321 2 xxmy e sei x-osu ako je:

  Reenje:

  32,m

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 082 24 xx je: Reenje: 8

  4. Zbir reenja jednaine 08log6log 222 xx je: Reenje: 20

  5. Trei lan aritmetikog niza je 3 a sedmi lan je 11. Dvadeseti lan tog niza je:

  Reenje: 37

  6. Visina romba je 2h , a proizvod njegovih dijagonala 1621 dd . Otar ugao romba iznosi:

  Reenje: 30

  7. Osnovne ivice kvadra stoje u razmeri 3:2:1:: cba . Ako je dijagonala kvadra 56D zapremina kvadra V je:

  Reenje: 48

  8. Kod prave pravilne etvorostrane piramide dijagonala osnove je 210d , i visina piramide je 12H . Povrina piramide je:

  Reenje: 360

  9. Zbir reenja jednaine 01sin3sin2 2 xx koja su iz intervala 2,0x je:

  Reenje: 2

  3

  10. Jednaina prave koja prolazi kroz taku 1,1 A i paralelna je pravoj 0132 yx glasi: Reenje: 0132 yx

 • Test 3 Jul 2003

  1. U oblasti definisanosti izraz

  1

  133:1

  12

  2xx

  xx je jednak izrazu:

  Reenje: 21

  xx

  2. Ako je Rm parabola 132 2 mxxy nee imati zajednikih taaka sa x-osom ako je:

  Reenje:

  ,

  817m

  3. Zbir realnih reenja jednaine 087 36 xx je: Reenje: 1

  4. Proizvod reenja jednaine 02loglog 222 xx je: Reenje:

  21

  5. Zbir prvog i treeg lana geometrijskog niza je 5 a zbir drugog i etvrtog je 25

  . Peti lan tog

  niza je:

  Reenje: 41

  6. Ako simertale uglova i trougla ABC obrazuju ugao od 51 onda trei ugao iznosi:

  Reenje: 78

  7. Povrina valjka opisanog oko jednakoivine trostrane prizme stranice 6a iznosi:

  Reenje: 3124 8. Zbir kvadrata reenja jednaine

  21sincos 22 xx koja su iz intervala ,0x je:

  Reenje: 18

  13 2

  9. Jednaina 15 xx ima:

  Reenje: jedno reenje u intervalu 5,2

  10. Taka simetrina taki 0,2 u odnosu na pravu 12 xy je: Reenje: 2,2

 • Test 4 Jul 2004

  1. U oblasti definisanosti izraz

  11

  12

  11

  12

  xx

  xx je jednak izrazu:

  Reenje: 313

  xx

  2. Zbir kvadrata reenja jednaine 1281 22 xx je:

  Reenje: 10

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 032 24 xx je: Reenje: 6

  4. Proizvod reenja jednaine 02loglog 3222 xx je: Reenje:

  81

  5. Dat je esti lan 76 a i zbir prvih est lanova 126 S aritmetikog niza. Zbir prvih deset lanova tog niza 10S je:

  Reenje: 60

  6. Povrina jednakokrakog trapeza kome je vea osnovica a=10, krak c=4 a ugao na osnovici 60 , iznosi:

  Reenje: 316

  7. Povrina pravilne estostrane piramide, kojoj je stranica 10a i ugao koji bona strana zaklapa sa ravni osnove 45 , iznosi:

  Reenje: 213150 8. Zbir reenja jednaine 3

  42

  xtg koja su iz intervala ,0x je:

  Reenje: 127

  9. Zbir reenja jednaine 4252 xx iznosi:

  Reenje: 3

  16

  10. Date su take A 1,0 i B 1,4 . Jednaina prave koja je simetrala dui AB glasi: Reenje: 42 xy

 • Test 5 Jul 2005

  1. U oblasti definisanosti izraz yx

  yxyx

  yx

  je jednak izrazu:

  Reenje: x2

  2. Zbir kvadrata reenja jednaine 128 42

  xx je:

  Reenje: 10

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 0224 xx je: Reenje: 2

  4. Proizvod reenja jednaine 21log 23 x je: Reenje: 8

  5. Dati su etvrti lan 83

  4 b i sedmi lan 643

  7 b geometrijskog niza. Zbir prva tri lana

  tog niza 3S je:

  Reenje: 49

  6. Dijagonala jednakokrakog trapeza kome je vea osnovica a=9, krak c= 22 a ugao na osnovici 45 , iznosi:

  Reenje: 53

  7. Povrina pravilne estostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 10a i ugao koji bona ivica zaklapa sa ravni osnove 45 , iznosi:

  Reenje: 73150

  8. Zbir reenja jednaine 2

  2sin21cos

  23

  xx koja su iz intervala 2,0x je:

  Reenje: 3

  7

  9. Jednaina 013 xx :

  Reenje: ima jedno reenje iz intervala 6,0

  10. Date su taka M 5,2 i prava (s) 022 yx . Zbir koordinata take N, koja je simetrina sa M u odnosu na (s) iznosi:

  Reenje: 5

 • Test 6 Jul 2006

  1. U oblasti definisanosti izraz 3 5

  4 5x xx x

  je jednak izrazu:

  Reenje: 1x

  2. Reenje jednaine 2 1

  51 33

  xx

  je iz intervala:

  Reenje: 12,2

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 24 3 0x x je: Reenje: 8

  4. Proizvod reenja jednaine 22 2log 7(log ) 12 0x x je: Reenje: 128

  5. Dati su etvrti lan 4 4a i sedmi lan 7 13a aritmetikog niza. Zbir prvih pet lanova tog niza 5S je:

  Reenje: 5

  6. U pravouglom trouglu je data kateta 35b i ugao 30 koji ona zaklapa sa hipotenuzom c. Obim tog trougla iznosi:

  Reenje: 5(3 3)

  7. Oko pravilne estostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 10a i ugao koji bona ivica zaklapa sa ravni osnove 45 , je opisana kupa. Povrina kupe iznosi:

  Reenje: 100 1 2

  8. Zbir reenja jednaine 2 2 3cos sin2 2 2

  x x koja su iz intervala 2,0x je:

  Reenje: 52

  9. Jednaina 53 43

  xx

  :

  Reenje: ima jedno reenje iz intervala 7,

  10. Date su taka M 5,2 i prava (s) 022 yx . Jednaina prave koja sadri taku M i normalna je na pravu (s) glasi:

  Reenje: 2 1 0x y

 • Test 7 Jul 2007

  1. U oblasti definisanosti izraz 1

  11 11 1

  xx x

  je jednak izrazu:

  Reenje: 1

  xx

  2. Reenje jednaine 7 1

  51 33

  xx

  je iz intervala:

  Reenje: 12,3

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 23 2 0x x iznosi: Reenje: 6

  4. Proizvod reenja jednaine 23 32 log 5 log 2 0x x je: Reenje: 9 3

  5. Dati su drugi lan 2 1b i peti lan 51

  27b geometrijskog niza. Zbir prva etiri lana tog

  niza 4S je:

  Reenje: 409

  6. Dijagonala jednakokrakog trapeza kome je manja osnovica 6b , krak 5 2c , a ugao na osnovici 45 , iznosi:

  Reenje: 146

  7. Povrina pravilne etvorostrane piramide, kojoj je dijagonala osnove 12d i ugao koji bona strana zaklapa sa ravni osnove 60 , iznosi:

  Reenje: 216

  8. Zbir reenja jednaine 1 3cos 2 sin 2 12 2

  x x koja su iz intervala 2,0x je:

  Reenje: 43

  9. Jednaina 3 1 3x x :

  Reenje: ima jedno reenje iz intervala 2,2

  10. Date su taka M 0,1 i prava (s) 3 6y x . Proizvod koordinata take N, koja je simetrina taki M u odnosu na pravu (s) iznosi:

  Reenje: 6

 • Test 8 Jul 2008

  1. U oblasti definisanosti izraz 1

  11 11

  xx

  je jednak izrazu:

  Reenje: 21

  xx

  2. Skup svih reenja nejednaine 4 1 01x

  x

  je:

  Reenje: 1 ,14

  3. Reenje jednaine 3 1

  11 33

  xx

  je iz intervala:

  Reenje: 12,2

  4. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 27 6 0x x iznosi: Reenje: 14

  5. Dati su etvrti lan 432

  a i osmi lan 812

  a aritmetikog niza. Zbir prvih sto lanova tog

  niza 100S je:

  Reenje: 2175

  6. Data je vea dijagonala romba 1 10d i ugao na osnovici je 60 . Povrina romba iznosi:

  Reenje: 50 33

  7. Povrina pravilne etvorostrane piramide, kojoj je dijagonala osnove 8d i ugao koji bona strana zaklapa sa ravni osnove 60 , iznosi:

  Reenje: 96

  8. Proizvod reenja jednaine 3sin2 2

  x

  koja su iz intervala 2,0x je:

  Reenje: 235

  36

  9. Jednaina 3 5 1x x

  Reenje: nema realnih reenja

  10. Jednaina prave koja sadri taku M 0,1 i normalna je na pravu (s) 3 6 0x y glasi:

  Reenje: 1 13

  y x

 • Test 9 Jul 2009

  1. U oblasti definisanosti izraz 2 4

  2 3x xx x

  je jednak izrazu:

  Reenje: 1xx

  2. Skup svih reenja nejednaine 3 1 12

  xx

  pripada skupu:

  Reenje: 2,3

  3. Reenje jednaine 4log 4 192 1x x je iz intervala: Reenje: 92,

  2

  4. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 2 12 0x x iznosi: Reenje: 6

  5. Dati su peti lan 5 5a i zbir prvih 10 lanova aritmetikog niza 10105

  2S . Pedeseti lan tog

  niza 50a je:

  Reenje: 552

  6. Za jednakokraki trapez data je vea osnovica 11a , krak 6c i ugao na osnovici 60 . Proizvod visine i dijagonale trapeza h d iznosi:

  Reenje: 3 273

  7. Povrina pravilne trostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 8a i ugao koji bona strana zaklapa sa ravni osnove 60 , iznosi:

  Reenje: 48 3

  8. Zbir reenja jednaine 3sin 22

  x koja su iz intervala 2,0x je: Reenje: 5

  9. Jednaina 2 3 2 2x x :

  Reenje: ima dva reenje iz intervala 1,15

  10. Zbir koordinata take N koja je simetrina taki M 13 ,2

  u odnosu na pravu (s)

  2 3 0x y iznosi:

  Reenje: 52

 • Test 10 Jul 2010

  1. U oblasti definisanosti izraz 21 3

  1 1x x

  x x

  je jednak izrazu:

  Reenje:

  22 41 1

  x xx x

  2. Reenje jednaine 3 34 11 2 216xx pripada intervalu:

  Reenje: 3 , 22

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 26 8 0x x iznosi: Reenje: 12

  4. Reenje jednaine 2 109log log 22

  x

  je iz intervala:

  Reenje: 73 ,2

  5. Dati su etvrti lan 4 4b i sedmi lan 7 32b geometrijskog niza. Zbir prva etiri lana

  4S tog niza je:

  Reenje: 156

  6. Date su tri stranice trougla 8 ; 10 ; 14a b c . Poluprenik upisanog kruga r iznosi:

  Reenje: 6

  7. Povrina pravilne etvorostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 8a i ugao koji bona ivica zaklapa sa ravni osnove 60 , iznosi:

  Reenje: 64 1 7 8. Zbir reenja jednaine 22sin sin 1 0x x , koja su iz intervala 2,0x je:

  Reenje: 52

  9. Jednaina 6 2 3 1x x

  Reenje: ima dva reenje iz intervala 1, 2

  10. Date su prava (s) 3 5 0x y i taka N 2 , 1 . Jednaina prave n , koja je normalna na datu pravu i sadri datu taku, glasi:

  Reenje: 3 1 0x y

 • Test 11 Jul 2011

  1. U oblasti definisanosti izraz 2 4

  2 3 1x xx x

  je jednak izrazu:

  Reenje: 2 1xx

  2. Reenje jednaine 5 34 11 5 5125xx pripada intervalu:

  Reenje: 51 ,2

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 212 11 0x x iznosi: Reenje: 24

  4. Reenje jednaine 2 317log log 32

  x

  je iz intervala:

  Reenje: 3 , 22

  5. Dati su peti lan 5 7a i zbir prvih sedam lanova aritmetikog niza 7772

  S . Trideseti lan

  tog niza, 30a je:

  Reenje: 892

  6. Za jednakokraki trapez data je vea osnovica 13a , krak 6c i ugao na osnovici 60 . Dijagonala trapeza d iznosi:

  Reenje: 127

  7. Zapremina pravilne trostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 8a i ugao koji bona strana zaklapa sa ravni osnove 60 , iznosi:

  Reenje: 64 33

  8. Zbir reenja jednaine 3tg 3x3

  koja su iz intervala 0,x je:

  Reenje: 76

  9. Jednaina 3 1 3x x

  Reenje: ima jedno reenje iz intervala 3 ,13 ;

  10. Date su take 2,1A i 2, 3B . Jednaina prave koja predstavlja simetralu dui AB je:

  Reenje: 1y x

 • Test 12 Jul 2012

  1. U oblasti definisanosti izraz 1 3

  x xx x

  je jednak izrazu:

  Reenje: 1712x

  2. Reenje jednaine 5 33 11 5 525xx pripada intervalu:

  Reenje: 5 ; 72

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 29 14 0x x iznosi: Reenje: 18

  4. Reenje jednaine 2 717log log 32

  x

  je iz intervala:

  Reenje: 3 ; 32

  5. Dati su drugi lan 214

  b i peti lan 5 2b geometrijskog niza. Zbir prvih pet lanova tog

  niza 5S je:

  Reenje: 118

  6. Za jednakokraki trapez data je vea osnovica 13a , krak 6c i ugao na osnovici 60 . Povrina trapeza P iznosi:

  Reenje: 30 3

  7. Zapremina pravilne estostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 8a i ugao koji bona strana zaklapa sa ravni osnove 60 , iznosi:

  Reenje: 384 3

  8. Zbir reenja jednaine 3cos6 2

  x

  koja su iz intervala 0, 2x je:

  Reenje: 53

  9. Proizvod reenja jednaine 23 3 03

  xx

  iznosi:

  Reenje: 2

  10. Zbir koordinata take N koja je simetrina taki M 0 ,1 u odnosu na pravu (s) 3y x iznosi:

  Reenje: 5

 • Test 13 Jul 2013

  1. U oblasti definisanosti izraz 21 1 1

  1x x x

  je jednak izrazu:

  Reenje: 1xx

  2. Reenje jednaine 2 33 41 2 216x

  x

  pripada intervalu:

  Reenje: 21 ,5

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 210 11 0x x iznosi: Reenje: 22

  4. Proizvod reenja jednaine 22 2log log 12 0x x je:

  Reenje: 12

  5. Dati su peti lan 5 1a i zbir prvih jedanaest lanova 11112

  S aritmetikog niza. Dvanaesti

  lan tog niza 12a je:

  Reenje: 52

  6. Data je visina romba 5 3h i otar ugao na osnovici 45 . Povrina romba P iznosi: Reenje: 75 2

  7. Za kupu je dat poluprenik 2 3r i nagibni ugao izvodnice prema ravni osnove 60 . Zapremina pravilne trostrane piramide upisane u tu kupu iznosi:

  Reenje: 18 3

  8. Zbir reenja jednaine 22sin x sin x 1 0 koja su iz intervala 0, 2x je:

  Reenje: 52

  9. Jednaina 5 4 8x x Reenje: ima jedno reenje iz intervala 2 , 20

  10. Date su take 2,1A i 6, 3B . Jednaina prave koja predstavlja simetralu dui AB je:

  Reenje: 2 5 0x y

 • Jul 2015

  1. U oblasti definisanosti izraz 2 4

  12

  2 31

  x xx

  x x

  je jednak izrazu:

  Rezultat:

  1

  1x x

  2. Reenje jednaine 5 3

  7 41 2 216

  xx

  pripada intervalu:

  Rezultat: 4

  1 ,3

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 212 11 0x x iznosi:

  Rezultat: 24

  4. Proizvod reenja jednaine 2

  2 2log 10log 11 0x x je :

  Rezultat: 102

  5. Dati su peti 5 3a i jedanaesti lan 11 0a aritmetikog niza. Zbir prvih jedanaest lanova niza 11S je:

  Rezultat: 55

  2

  6. Povrina P jednakokrakog trougla kome je krak 10b a ugao na osnovici 75 iznosi:

  Rezultat: 25

  7. Zapremina pravilne estostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 6a i ugao koji bona strana

  zaklapa sa ravni osnove 60 , iznosi:

  Rezultat: 162 3

  8. Zbir reenja jednaine 3

  tg 3x4 3

  koja su iz intervala 0,x je:

  Rezultat: 17

  12

  9. Jednaina 3 1 3x x

  Rezultat: ima jedno reenje iz intervala

  10. Date su take 2, 7A i 2, 5B . Jednaina prave koja predstavlja simetralu dui AB je:

  Rezultat: 3 3 0x y

 • Test: Jul 2018

  1. U oblasti definisanosti izraz 3

  x x x

  x je jednak izrazu:

  Reenje:

  17

  12x

  2. Reenje jednaine 5 3

  4 51 5 525

  xx

  pripada intervalu:

  Reenje: 7

  ; 24

  3. Zbir kvadrata realnih reenja jednaine 4 26 8 0x x iznosi:

  Reenje: 12

  4. Reenje jednaine 2 817

  log log 32

  x

  je iz intervala:

  Reenje: 3

  ; 42

  5. Dati su drugi lan 21

  4b i peti lan

  5 2b geometrijskog niza. Zbir prvih pet lanova tog niza 5S je:

  Reenje: 11

  8

  6. U pravouglom trouglu je data kateta 4 3b i ugao 60 koji ona zaklapa sa hipotenuzom c.

  Duina teine dui, koja odgovara toj kateti, bt

  iznosi:

  Reenje: 156

  7. Zapremina pravilne estostrane piramide, kojoj je osnovna ivica 2 2a i ugao koji bona strana

  zaklapa sa ravni osnove 45 , iznosi:

  Reenje: 12 2

  8. Zbir reenja jednaine 3

  cos x6 2

  koja su iz intervala 0, 2x je:

  Reenje: 7

  3

  9. Zbir reenja jednaine 2

  7 3 07

  xx

  iznosi:

  Reenje: 9

  10. Proizvod koordinata take N koja je simetrina taki M 4 , 2 u odnosu na pravu (s) 2y x iznosi:

  Reenje: 24

  PrijemniTestovi_2001-2015PrijemniTestovi_2001-2012Test15Prijemni_test2018