8
Testeri izolacionih ulja Izolacione tečnosti su važan sastavni dio mnogih električnih uređaja. Visoko rafinisanih mineralnih ulja, silikonskih ulja, biljnih ulja (prirodna) i sintetičkih da bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje transformatora, medicinskih uređaja, sigurnosnih uređaja, pa čak i radarske opreme. Izolacioni materijali gube izolaciona i rashladna svojstva zbog nečistoća i starenja. To može dovesti do oštećenja i kvara transformatora i sistema. Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz optimizovanu upotrebu izolacionih ulja i redovnim testiranjem povećati vek trajanja transformatora i EES-a. Testeri ulja probojnog napona DPA 60 C, DPA 75 C i DTA 100 C Testeri ulja probojnog napona Baur testeri ulja probojnog napona su dostupni u prenosivim (mobilnim) modelima sa max. naponskim opse- gom od 60 i 75 kV i za laboratorijsku upotrebu do 100 kV. Kombinacija od ekstremno kratkih prekida tokom probojnog napona i jednostavno rukovanje sa uzorkom ulja olakšava kvalitetne rezultate i zaključke o kvalitetu izolacionih ulja. Potpuno automatsko testiranje od probojne snage u skladu sa svim nacionalnim i svetskim standardima. Pogodno za silikonska ulja Pogodno za silikonska ulja i testere tečnosti Pouzdani, rezultati merenja koji upotrebljavaju najnoviju tehnologiju merenja ITS Lite softver uključen je u standardnu isporuku DTA IL tester probojnog napona ulja za ugrađene aplikacije Baur DTA IL je uređaj visoke performan- se i pouzdan tester probojnog napona ulja za neprekidno testiranje probojne snage izolacionih ulja tokom proizvodnje i tokom pripreme operativnih ulja (inline testova). Report Manager Eksterni USB priključak za uljne testere BAUR Report Manager se koristi za automatski izvoz izveštaja merenja iz Baur Ölprüfgeräten na USB stick. Merenje faktora disipacije DTL C Ulje tan delta i ispitivanje otpornosti Tan delta merenje je najviše uverljiva metoda testiranja ulja. Tan delta me- renja se vrše širom sveta za proizvodnju i rafinisanje ulja u laboratorijima za određivanje kvaliteta ulja u novim i starijim izolacionim tečnostima. Baur DTL C ulje tan delta i ispitivanje otpornosti merenja tan delta vrednosti do 1 x 10-6 po posebnom mernom principu. Potpuno automatsko merenje u skladu s međunarodnim standardima Posebno efikasan za neprekidnu upotrebu u laboratoriju Garantuje preciznost i kvalitet decenijama ITS Lite softver uključen u standardnu isporuku BAUR software ITS Lite Softver za merenje podataka upravl- janja Baur ITS Lite softver se koristi za čitanje i arhiviranje mernih logova Baur teste- ra ulja probojnog napona DPA 60 °C, DTA 75 °C, DTA 100 C i DTL C. BAUR GmbH

Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

Testeri izolacionih uljaIzolacione tečnosti su važan sastavni dio mnogih električnih uređaja. Visoko rafinisanih mineralnih ulja, silikonskih ulja, biljnih ulja (prirodna) i sintetičkih da bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje transformatora, medicinskih uređaja, sigurnosnih uređaja, pa čak i radarske opreme. Izolacioni materijali gube izolaciona i rashladna svojstva zbog nečistoća i starenja. To može dovesti do oštećenja i kvara transformatora i sistema.

Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz optimizovanu upotrebu izolacionih ulja i redovnim testiranjem povećati vek trajanja transformatora i EES-a.

Testeri ulja probojnog napona

DPA 60 C, DPA 75 C i DTA 100 C Testeri ulja probojnog napona Baur testeri ulja probojnog napona su dostupni u prenosivim (mobilnim)modelima sa max. naponskim opse-

gom od 60 i 75 kV i za laboratorijsku upotrebu do 100 kV. Kombinacija od ekstremno kratkih prekida tokom probojnog napona i jednostavno rukovanje sa uzorkom ulja olakšava kvalitetne rezultate i zaključke o kvalitetu izolacionih ulja.

▪ Potpuno automatsko testiranje od probojne snage u skladu sa svim nacionalnim i svetskim standardima.

▪ Pogodno za silikonska ulja ▪ Pogodno za silikonska ulja i testere tečnosti ▪ Pouzdani, rezultati merenja koji upotrebljavaju najnoviju

tehnologiju merenja ▪ ITS Lite softver uključen je u standardnu isporuku

DTAIL tester probojnog napona ulja za ugrađene aplikacijeBaur DTA IL je uređaj visoke performan-se i pouzdan tester

probojnog napona ulja za neprekidno testiranje probojne snage izolacionih ulja tokom proizvodnje i tokom pripreme operativnih ulja (inline testova).

Report Manager Eksterni USB priključak za uljne testere BAUR Report Manager se koristi za automatski izvoz izveštaja merenja iz

Baur Ölprüfgeräten na USB stick.

Merenje faktora disipacije

DTL C Ulje tan delta i ispitivanje otpornosti Tan delta merenje je najviše uverljiva metoda testiranja ulja. Tan delta me-

renja se vrše širom sveta za proizvodnju irafinisanje ulja u laboratorijima za određivanje kvaliteta uljau novim i starijim izolacionim tečnostima. Baur DTL C ulje tan delta i ispitivanje otpornosti merenja tan delta vrednosti do1 x 10-6 po posebnom mernom principu.

▪ Potpuno automatsko merenje u skladu s međunarodnim standardima

▪ Posebno efikasan za neprekidnu upotrebu u laboratoriju ▪ Garantuje preciznost i kvalitet decenijama ▪ ITS Lite softver uključen u standardnu isporuku

BAUR software

ITS LiteSoftver za merenje podataka upravl-janjaBaur ITS Lite softver se koristi za čitanje i arhiviranje mernih logova Baur teste-

ra ulja probojnog napona DPA 60 °C, DTA 75 °C, DTA 100 C i DTL C.

BAUR GmbH

Page 2: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

Otkrivanje kablovskih kvarovaGreške u kablovskim sistemima treba detektovati brzo i precizno, koristeći efikasne metode pre-lokacije (makro lokacija) i preciznog određivanja mesta kvara (mikro lokacije). Da bi se to postiglo, Baur nudi robusne, pouzdane, fleksibilne uređaje koji su opremljeni odgovarajućim metodama zavisno od primene.

Transformator za propaljivanje

ATG 2 i ATG 6000Transformator za propaljivanje Omogućava raspon od grešaka visokog otpora do grešaka niskog otpora. Na tom

putu, reflektometar vremenskog domena TDR može biti korišten za lokaciju grešaka niskog otpora. Zahvaljujući raz-ličitim stopama napona raspona do 10 kVDC (15 kVDC in the ATG 6000), snaga se takođe može podesiti pod punim opterećenjem. Posebno visok kapacitet spaljivanja postiže se kroz podesivu izlaznu struju od 32 A i 90 A.

Identifikacija faze i kablova

KSG 200 / 200 A / 200 T / 200 TA Kablovski IdentifikatorKSG 200 se koristi za identifikacijujednožilnih – i višežilnih – kablova u plaštu

sa korom u kablovskom snopu. ATP analiza (amplituda, vreme, faze) garantuje maksimum sigurnosti tokom identifi-kacije kablova pa čak i omogućava identifikaciju kablova pod naponom do 400 V.

paulaIdentifikacijski set fazaPaula set za identifikaciju faza se koristi za jasnu identifikaciju faze kod uzemljenja, te

kod kablova niskog, srednjeg i visokog napona. Uz pomoć mernih postupaka, paula donosi preciznu raspodelu faze u kablu dužine do 40 km i s obzirom na obavljanje poslova na električnim instalacijama, u skladu s najstrožim standardima i sigurnosnim standardima (EN 50110-1, DIN VDE 0105-100)

www.baur.eu

Testiranje plašta kabla i otkrivanje kabelskih kvarova

shirlaSistem za testiranje plašta kabla i lociranje kvaraTestiranje plašta kabla i uređaj za otkrivanje

kablovskih kvarova do 10kV kompatibilan s IEC 60229 za greške pre lokacije prema Murray and Glaser mernom mostu i preciznim određivanjem mesta kvara sa pomoćnom meto-dom stepenastim naponom. Štoviše, merni most je idealna dopuna konvencionalnim sistemima kvara (greške) kablova. Različiti programi most metode dopustit će vam da koristite Shirlu za složenije kvarove na električnim kablovima i kontroli vodova.

KMF 1Prijemnik kablovskog kvaraKoristi se u skladu s postupkom stepenastog napona. Kablovska ruta ili

trasa je skenirana s dve merne sonde koje se mogu rastaviti tokom transporta. Prijemnik kabloskog kvara je takođe pogodan za lociranje više kablovskih kvarova na omotaču (uzastopnih).

Page 3: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

Makro i mikro otkrivanje kablovskih ruta

CL 20 Lociranje kabelaDuge i kratke kablove je lako locirati sa CL 20 kablovskim lokatorom

(tragačem). Uređaj podržava različite metode lociranja a s dodacima omogučuje ustanoviti (odrediti) dubinu na koju je položen kabl. CL 20 je idealan uređaj za precizno lociranje kablovskih ruta iskopavanja kablova.

Locator Set / UL 30Set za traženje podzemnih kablova i lokaciranje kvara na kablovimaLocator Set s visokim performansama

audio frekvencijskim generatorom (50 VA) se koristi za praćenje i određivanje dubine položenog kabla. Pomoću raznih dodataka, možemo odrediti precizno mesto kvara pomoću akustičnog zvuka i metode stepeničastog napona,metoda twist ili akustično merenje vremena propagacije (rasprostiranja). Sistem se sastoji od audio frekvencijskog odašiljača, digitalni, meni kontrolisani prijemnik (UL 30), slušalice, Mikrofon tlo (opcija), spirala i pribor raznih prikl-jučaka.

TG 600 i TG 20/50Audio frekvencija odašiljačaTG 600 audio frekvencija odašiljača je dizajnirana posebno za tačnu lokaciju

kablovskih grešaka (kvarova) i kvarova na priključcima po-moću metode twist, što kao i za praćenje i određivanje dubine polaganja kabla. Audio frekvencija temelji signalasa do 600 VA i dve selekcije frekvencije (2 kHz 10 kHz) dovodi se u kabl i detektuje sa zavojnicom za pretraživanje.

Udarni naponski generator

STG 600Udarni i testni generatorSTG 600 je sistem za otkrivanje kablovskih kvarova surge napona generatora; visoki

napon izvora za testiranje i lociranje kablovskog kvara na kablovskoj izolaciji. Multi-funkcionalni STG 600 sistem je dizajniran posebno za niskonaponske mreže.

SSG 500Generator udarnog naponaGenerator udarnog napona sa naponskim koracima do 16kV je idealan

za niskonaponske i srednjenaponske mreže. Može biti koriš-ten u kombinaciji sa IRG-om za pre-lokaciju greške sa ICM metodom. Zajedno sa uređajem za mikrolokaciju (precizno određivanje mesta kvara), SSG 500 mobilni je idealno rešenjeza lokaciju kvara kabla.

SSG 1100 – 3000Generator udarnog naponaGenerator udarnog napona omogućava preciznu lokaciju visokog otpora,

niskog otpora te povremene greške u visokim, srednjim i niskonaponskim kablovima. Robustan, snažan udarni napon generatora SSG 1100 (1100 J), SSG 1500 (1536 J), SSG 2100 (2048 J) i SSG 3000 (3000 J) se koriste u Syscompact i Transcable sistemima za određivanje mesta kvara, takođei kod samostalnih sistema.

www.baur.eu

Page 4: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

Profesionalno sa-vetovanje i servis širom sveta

▪ ▪ ▪

Reflektometri vremenskog domena

IRG 2000Reflektometar vremenskog domena (TDR)IRG 2000 reflektometar vremenskog

domena je prenosivi uređaj za makro lokaciju (pre-lokacija) kvarova kabla reflektometra vremenskog domena i ostalih metoda npr. SIM/MIM za niski, srednji i visokonaponski kabl. Sa ovim kompaktnim uređajem, možete izmeriti kablove dužine do 65 m. Udaljenost kvara prikazuje se na displeju.

IRG 3000Reflektometar vremenskog domena (TDR)IRG 3000 je najbolji izbor za kompleksne

zahteve kod traženja kablovskih kvarova. S računarom koje podržava uređaj nudimo unikatno funkcionalno inteligentno rešenje automatsko traženja kablovskih kvarova npr. sa SIM/ MIN metodom ( u kombinaciji sa udarnim naponskim gene- ratorom (surge voltage generator). Za merni opseg od preko1000km, možete locirati kvarove automatski čak i za vrlo duge kablove. IRG 3000 prvenstveno je integrisana kao jednofazni ili trofazni sistem u solucijama za traženje kab-lovskih kvarova (Syscompact ili kombi za testiranje kablova). Takođe, se može koristiti za kontrolu VLF testova kao i za dijagnostičke sisteme.

TDR 500 / TDR 510Mobilni reflektometar vremenskog odziva

▪ TDR 500 koristi se za određivanje dužine i mesta kvara u svim kablovima. To omogućava testove za povremene greške, kratke spojeve, kontakte, nedopuštena odstupanja, ulazak vode i druge kablovske greške. Uređaj određuje dužinu kabla i prikazuje udaljenost do kvara. Baur TDR 510 dolazi s memorijskim uređajem za 50 merenja i mogućnošću poredbene aktivne trase merene TDR-om sa već spremljenom trasom.

▪ Podesiva za razna merna područja i tipove kabla ▪ Standardan-kompaktibilan, sef merenja na kablovima pod

naponom ▪ Kod mernih kategorijia CAT IV / 600 V (s opcijski odvoj

nim filterom)

Za dalje informacije i stručnu pomoć kontaktirajte nas na: www.baur.eu/service

Page 5: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

Testiranje kablova i dijagnostika Kablovske mreže su jako skupe. Održavanje praćenjem stanja sve više dobija na važnosti kod kompanija za kablovske mreže. Tačna informacija o stanju kabla pojačava kompetitivnu prednost.

AC i DC testiranje naponom

PGK HB Set za testiranje visokim naponomVisoko naponski test set – PGK HB (PGH 70 HB, PGH 70 /2,5 HB, PGH 110 HB, PGH 110/5 HB,

PGH 150 HB, PGH 150/5 HB, PGH 260 HB) Robusan , ekonomičan, dugotrajan, dvodelni visokonaponski test set uređaj iz PGK HB serije. Ispitivanje srednjenaponskih i visokonaponskih kablova▪ DC testiranje napona do 260 kV izlazni napon u pozitivnom ili negativnom polaritetu▪ AC testiranje napona (frekvencije mreže 45 do 60Hz) – do 190 kV za postrojenja, sabirnice i izolacioni elementi.Bez potrebe za održavanjem dva dela konfiguracije, upravljačka ploča 19 inča sa analognim pokazivačima struje i napona. Napome-na: Pogledati tehničke specifikacije jer za AC i DCnapon nije isti te pripaziti na tip u zagradi.

PGK 25Ispitivanje kabla Napona sa negativnim polaritetom do 25kV

Visokonaponsko testiranje – prenosni ispitivač kabla se koristi kodDC PGK je kompaktan uređaj za DC testiranje napona ispitivan- ja za NN I SN kablove. Karakteristike su mu mala težina, lako rukovanje, solidna konstrukcija na licu mesta.

▪ konstantno podesivi izlazni napon u rasponu: 0-5 kV i 0–25 kV

▪ Napajanje preko baterije s mogućnošću punjenja 12V i 6,5Ah omogućava vreme rada cca 30-60 min

▪ integrisani iscedak jedinica max izlazne energije 5000 Ws (16 μF/25kV)

▪ Napajanje preko punjive baterije od elektroenergetske mreže.

PGK 50 i PKG 80Visokonaponski Test SetPGK 50/80 visokonaponski uređaji(prenosni) za generiranje negativnog

visokog napona do 50, ili 80 kV. Namenjeni su za terenska

ispitivanja papira izolovane masovnih impregniran kablova u SN mrežama. Visoki napon generisan sa visokonaponskog transformatora i napona multiplikatora.Max. ispitni napon od 50 kV DC neg 80 kV DC neg na izlaznom strujom od: 2 mA 0,8 mA

▪ Konstantno podesiv izlazni napon ▪ Merenje napona se vrši direktno na visoko naponskom izlazu ▪ Odbrojavanje od 1-30 minuta ▪ Osetljiva merenja struje za snimanje najmanje izolacijskih

struja sa 6-uklopnog raspona

Prenosivi VLF testiranje i tan δ dijagnostika

Frida i Frida TDUređaj za ispitivanje visokim naponom i za dijagnostikuFrida –koristi se za ispitivanje SN kablova do

20kV i električnu opremu do 20kV, za ispitivanje plašta kablova i za ispitivanje izolacije u el.opremi, određivanje kablovskog stanja, jednostavno brzo automatsko ispitivanje i dijagnostika, prenosiv. Frida TD: Proširuje funkcionalni opceg Frida s tan delta dijagnostikom i prati ispitivanjeizdržljivosti (MWt) koja kombinuje merenje kabla za testiranje i faktora disipacije. To omogućava preciznu i celokupnu ocenu stanja kabla. Visokonaponski uređaj za testiranje i dijagnostiku je dostupan u dve različite konfiguracije: Frida i Frida TD. Faktor disipacije (MWt), faktor disipacije dijagnostikovanja sa 0,1 HzVLF truesinus® pruža drugačiju izjavu o stanju starenja papir-mase i PE / XLPE kabla.

Viola I Viola TUređaj za ispitivanje visokim naponom i za dijagnostikuKoristi se za ispitivanje SN kablova do 35 kV

i električnu opremu do 35 kV, za ispitivanje plašta kabla i za ispitivanje izolacije u el.opremi, određivanje kablovskog stanja, jednostavno brzo automatsko ispitivanje i dijagnostiku, preno- siv. Viola TD: Proširuje funkcionlni opseg Violu s tan delta dijagnostikom i prati ispitivanje izdržljivosti (MWt) koja kom- binuje merenje kabla za testiranje i faktora disipacije. To omo-

BAUR GmbH · Raiffeisenstraße 8 · 6832 Sulz · Österreich · T +43 55 22 49 41-0 · F +43 55 22 49 41-3 · [email protected] · www.baur.atÄnderungen vorbehalten. 12/2016 Artikel-Nr. 811-066

Page 6: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

gućava preciznu i celovitu ocenu stanja kabla.Visokonaponski uređaj za testiranje i dijagnostiku je dostupan u dve različite konfiguracije: Frida i Frida TD.Faktor disipacije (MWt) faktor disipacije dijagnostikovanja sa 0,1HzVLF truesinus® pruža drugačiju izjavu o stanju starenja papir-mase i PE / XLPE kabla.

VLF sistemi za testiranje i dijagnostiku

PGH 70 i PGH 80 prenosiviVLF sistem za kablovsko testiranje i dijagnostika Koristi se za ispitivanje SN kablova do 50kV i električnu opremu do 50kV.

(Ispitivanje generatora, transformatora i postrojenja) Ispitivanje kablova, greška uređaj, plašta kablova za ispitivanje. Prenosivi, test generator visokih performansi s VLF truesinus® tehnologi-jom.↗ Tri naponska oblika u jednom uređaju: VLF truesinus® do38 / 57 kVrms, VLF kvadratni va do 57 / 80 kV i istosmerni napon do ±70 / ±80 kVNapomena:* PGH 80 – deo opreme u tritonu ( mernim kolima) za kontrolu i dijagnozu el. kablova.

PHG 70/80 TD i PHG 70/80 TD PD VLF kablovsko testiranje i dijagnotika sistema

▪ Sistem je ujedno i jedini za ispitivanje ▪ kablova i za dijagnostiku sistema koji daje

celovit uvid u kvalitet i stanje starenja uzorka za ispitivanje. Dijagnostički postupci TD i PD su međusobno komplementarni, jer s jedne strane možete otkriti kompletno stanje, a s druge strane pron- alaženje pojedinačnih oštećenja na radnim resursi-ma. PGH 70

▪ TD i PGH 80 TD – upravlja se pomoću PC-a Sistem objedinjuje: ▪ VLF truesinus® ▪ Kablovsko testiranje (PHG 70 ili PHG 80) ▪ Merenje TD faktora disipacije, tan delta ( PHG TD) ▪ PD za merenje delimičnog nivoa pražnjenja i izvor lokalizacija ▪ (PHG TD / PD) ▪ Merenje faktora disipacije je najpouzdanija dijagnostička

metoda za utvrđivanje opšteg stanje kablovskog preseka.

Online dijagnostički sistem delimičnog pražnjenja

lionaOnline PD tester date tačkeliona meri i locira delimična pražnjenja

(PD) u kablovima i postrojenjima tokom mrežnog rada. ▪ S DeCIFer® tehnologijom: Ekspertni sistem za identifikaciju

PD ▪ zasniva se na 500 milionima analiziranih rezultata merenja. ▪ Precizno online PD mapiranje s IPD transpondera (opcija)

PD-SGSRučni online PD detektorPD-SGS Početna brza ocena uslova rastavl-

jača i kablovske opreme tokom rada pod naponom. Idealno za brze provere SN i VN rastavljača. Potencijal slabe tačke se odmah signalizira akustički, numerički. Uređaj se može proširiti sa paraboličnim senzorom za sigurno i efikasno merenje visoko- naponskih komponenata.

Precizno određivanje mesta kvara delimičnog pražnjenja

tracyInduktor delimičnog pražnjenjaTracy podstiče visokofrekventni puls na makrolokacijske(pre-located) kvarove. Uz

pomoć PD mernog sistema pr PHG TD PD, signal može biti lociran i upoređen sa rezultatom PD makrolokacije.

▪ Vrlo jednostavan za rukovanje, precizna potvrda izvora PD ▪ Stepen zaštite IP 54

Prenosiva dijagnostika delimičnog pražnjenja

PD-TaD 60Prenosivi PD diagnostički sistemPD-TaD 60 se koristi skupa sa BAUR VLFgeneratorom frida TD i viola TD za PD za

testiranje i lokaciju. ▪ Celi MWT: Sveobuhvatna analiza kabla s istovremenim

merenjem PD i faktora disipacije * u skladu s IEEE 400.2 ▪ Vremenski-optimizovano i sigurno određivanje stanja kabla ▪ Najlakši i najkompaktniji PD merni uređaj do 60 kV, razvijen

za mobilni rad na licu mesta.

www.baur.eu*sa VLF generatorom inkl. merenjem faktora disipacije

Page 7: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

www.baur.eu

Kombi za testiranje kablova

titronKombi za testiranje kablovaTitron je potpuno automatski

opremljeno vozilo za lociranje kablovskih kvarova i testiran-je kablova. Novih generacija, visoke performanse testnog vozila temelje se na vrhunskoj tehnologiji i pruža efikasnu, sigurnu i pouzdanu lokaciju greške kabla i testiranja kab-lova.

transcable 3000 Kombi za testiranje kablovaLokacija kablovske greške, ispitivanje i dijagnostiku je moguče bazirati na

područje korištenja i željama kupca. Čak i naponskinivoi i klase snage mogu biti selektovane na temelju mreže napajanja. Dostupno kao jednofazni ili trofazni model.

Sistemi za lociranje kvara kabla

Syscompact 2000 M proPrenosivi sistem za lociranje kab-lovskih kvarova

Lagan, moderan, multi-funkcionalni sistem za lociranjekablovskih kvarova s max naponom 16kV. Integrisani surge i ispitni generator se koristi za ispitivanje kablova i plašta kabla integrisanih prenapona i ispitivanje generatora koris-ti se za ispitivanje kablova i ispitivanje omotača kabla, kao i za precizno lociranje položaja visokog otpora i povremenih grešaka.

▪ Otkrivanje kvarova na niskim i srednje naponskim kablovi-ma do 65 km

▪ Za precizno lociranje položaja visokog otpora i povreme-nih grešaka.

▪ Najnovije metode za makrolokaciju (pre-lokaciju) kvarova (grešaka) (SIM / MIN, impulsno strujna metoda).

Syscompact 2000 prenosivi Sistem za lociranje kablovskih kvarovaSyscompact 2000 prenosivi uređaj zalociranje kablovskih kvarova se koristi za

precizno određi vanje visoko otpornih i povremenih kvaro-va (grešaka) naniskonaponskim i visokonaponskim kablovima.

▪ Brzo, pouzdano, precizno lociranje kablovskih kvarova ▪ Visoke performanse jedinica visokog napona

32 kV/2100 J ▪ Razne integrisane metode za lokaciju kabloskih kvarova

Syscompact 2000Sistem za lociranje kablovskih kvarova Syscompact 2000 je multifunkcijonalni sistem za lociranje

kabloskih kvarova dizajniran sa modularnom 19“ rack teh-nologijom. Syscompact kombinuje TDR IRG 2000 sa siste-mom na spajanje SIM/MIM, ICM metodu za makrolokaciju (pre-location) kvara i snažni SSG surge naponski generator. On je dostupan i u prenosivoj verziji ili za ugradnju u kombi s kablovskim kolutovima od 25m do 50m. Prenosiva rešenja prvenstveno su opremljena 1100 J 8/16/32 kV udarnim ge-neratorom. Model vozilo je dostupno sa do 3000 J, 8/16/32 kV i opcionalno područje napona 4 kV.

Syscompact 3000Sistem za lociranje kablovskih kvarovaSyscompact 3000 je multifunkcionalni sistem za lociranje kablovskih kvarova.

Ona kombinuje računarski potpomognuto TDR IRG 3000, sistem spoja za SIM / MIN i ICM metodu makrolokacije (prelokacija), kao i generatorom SSG udarnog napona visokih performanski do 3000 J, 32 kV, tri napona koraka 8/16/32 kV i proširiv sa 4 kV. .

Kablovsko testno vozilo i sistemi za lociranje kvaraPrecizno i brzo lociranje kablovskih kvarova, testiranje i dijagnoza novih i starih kablovskih trasa. BAUR-ovo testni kombi (test vans) je pogodan za sve operacije. Brz i pouzdan. Tačno prilagodljivi individualnim zahtevima i kablovskim mrežama.

Page 8: Testeri izolacionih ulja - eltechgroup.eu · Ispitivanje izolacionih tečnosti regulisano je nacionalnim i međunarodnim standardima. Može se postići veliki potencijal uštede kroz

BAUR Pregled proizvodaMreže su osetljive.Pomažemo Vam da ih zaštitite.