38

Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice
Page 2: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

1.1. Despre infrastructura unei organizaţii ITIntroducere• Importanţa arhitecturii. Sistem de asigurare a

calităţii şi infrastructura IT. Companii ale căror portaluluri sunt tranzacţionate la Bursa

• Problemele: colaj de tehnologii vechi şi noi, mostenirea aplicaţiilor, SGBDR. Au funcţionat pînă când s-a schimbat ceva minor

Page 3: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• Definiţia Infrastructurii IT• reţeaua, instalaţiile din centrele de date, încăperile serverelor,

instalaţiile electrice, calculatoarele neportabile, RDBMS, OS, asistenţa pentru integrare şi aplicaţii, procesele, sistemele de măsură, contractele de servicii, instrumentele de management ale sistemelor, toate echipamentele pentru calculatoare, programele informatice (ca de pildă aplicaţiile financiare) instrumentele birotice ale sistemelor de poştă electronică şi oamenii.

• Ingredientul cel mai important şi care reprezintă cea mai mare provocare este personalul, oamenii, elementul uman. Infrastructura cuprinde deci tot ce are legătură cu mediul de calcul.

Page 4: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 5: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• Tipuri de Infrastructuri IT

Page 6: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 7: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 8: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 9: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 10: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 11: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

d. O infrastructură universalăCaracteristicile uneu infrastructuri universale sunt:• satisfactie inalta a clientului;• cost eficient;• integritatea datelor;• procese eficace;• practici in comunicare foarte bune;• posibilitatea de recuperare din dezastre pusa la punct;• costul serviciilor bine documentat;• serviciul de promovare a imaginii;• RAS inalt (RAS - Reliability, availability, and serviceability = Siguranta,

disponibilitate, functionalitate);

Page 12: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 13: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• În cadrul unui sistem informatic există specialişti, care îşi desfăşoară activitatea în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice acestuia, între care distingem:

• şeful departamentului, • directori, • analişti, • proiectanţi, • programatori, • administratori de baze de date • utilizatorii finali.

Page 14: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• Conform unor studii realizate de ITAA (Information Technology Association of America), mai bine de 10 milioane de oameni lucrează ca profesionişti în IT.

• Dintre aceştia, 90% lucrează pentru companii non-IT, observându-se o trecere a acestora de la firmele dezvoltatoare de soft la firme cu activităţi mai tradiţionale – firme manufacturiere, organizaţii din sănătate, organizaţii ce asigură servicii financiare.

Page 15: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Page 16: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• Dacă o persoană doreşte o carieră în IT se poate îndrepta spre una din cele peste 192 de slujbe posibile. Cele mai des întâlnite dintre acestea sunt prezentate în continuare:

Page 17: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

CIO – Chief Information Officer• CIO trebuie să asigure viziunea de ansamblu asupra sistemului informaţional al unei

organizaţii, să coordoneze dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor informaţionale care se dovedesc eficiente şi care asigură dezvoltarea continuă a organizaţiei într-un mediu competitiv. CIO va planifica şi implementa sistemele informaţionale în cadrul organizaţiei în vederea îmbunătăţirii şi eficientizării activităţilor.

Responsabilităţi: • Trebuie să asigure planificarea tactica şi strategică, dezvoltarea, evaluarea şi coordonarea

sistemelor tehnologice şi informaţionale în cadrul organizaţiei;• Este responsabil cu managementul sistemelor informaţionale şi al proiectelor şi coordonează

angajaţii din cadrul departamentului IT.;• Participă la dezvoltarea şi executarea planurilor strategice de optimizare a utilizării

tehnologiilor informaţionale în vederea atingerii obiectivelor organizaţiei. Aceste planuri definesc o viziune ce corespunde nevoilor tehnologice şi informaţionale curente şi viitoare, asigurând în acelaşi timp integrarea cu viziunea de ansamblu, misiunea şi strategia organizaţiei;

• Dezvoltă şi menţine arhitectura sistemelor din întreprindere, definind standardele şi protocoalele pentru schimb de date, comunicare, componente software şi interconectare între sisteme;

Page 18: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• CIO – Chief Information Officer• Asigură ca culegerea, procesarea, distribuirea şi folosirea informaţiilor se realizează cât mai corect şi

eficient;• Aprobă, coordonează şi controlează toate proiectele ce vizează selecţionarea, achiziţionarea, dezvoltarea şi

instalarea sistemelor informaţionale în cadrul organizaţiei;• Cercetează şi evaluează alternativele în vederea îmbunătăţirii sistemelor informationale şi recomandă

soluţii care minimizează costurile în condiţiile unor riscuri acceptabile;

Cunoştinţe şi abilităţi:• Cunoştinţe privind principii de afaceri şi tehnici de administrare, organizare şi management în vederea

înţelegerii problemelor de afaceri ce există în organizaţie. Acestea includ cunoştinţe de planificare tactică şi strategică, economie, administrare de personal, legislaţie, marketing, analize financiare şi tendinţe;

• Cunoştinţe privind sistemele informaţionale, privind metodele şi procedeele de procesare a datelor;• Cunoştinţe privind procesele de dezvoltare a sistemelor infomaţionale cuprinzând analiza cerinţelor

sistemelor, analize de fezabilitate, software design, programare, testare, instalare şi evaluare;• Abilităţi de comunicare scrisă şi verbală;• Abilităţi de negociere;• Abilităţi privind lucrul în echipă, privind motivarea celorlalţi membri• Abilităţi de relaţionare între tehnologiile complexe şi nevoile strategile ale organizaţiei• Abilităţi manageriale

Page 19: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

CSO – Chief Security Officer• Titlul de Chief Security Officer este folosit pentru a desemna persoana responsabilă

cu securitatea IT, atât fizică cât şi digitală. CSO realizează sau participă la realizarea planurilor de prevenire a pierderilor sau fraudelor, de continuitate a afacerilor şi de păstrare a intimităţii. CSO va supraveghea şi coordona eforturile privind securitatea în cadrul organizaţiei, vizând tehnologiile informaţionale, resursele umane şi comunicaţiile şi va identifica iniţiativele privind securitatea şi standardele.

• Responsabilităţi: • Supraveghează şi coordonează o retea de ofiţeri de securitate care păzesc bunurile

organizaţiei, sistemele informaţionale şi asigură siguranţa fizică a angajaţilor şi vizitatorilor;

• Stabilesc misiunea şi obiectivele securităţii asigurând consistenţa acestora cu planurile strategice ale organizaţiei;

• Dezvoltă şi implementează politicile globale de securitate, standardele şi procedurile în vederea asigurării securităţii;

Page 20: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

CSO – Chief Security Officer• Supraveghează investigaţiile în cazul încălcării securităţii şi asigură luarea de

măsuri disciplinare şi legale în cazul acestor încălcări;• Lucrează cu consultanţi externi în vederea auditării securităţii.• Cunoştinţe şi abilităţi:• Cunoştinţe privind planificarea continuităţii afacerii, auditarea, managementul

riscului şi legislaţia în vigoare;• Cunoştinţe solide privind tehnologiile informaţionale şi securitatea informaţiilor -

cunoştinţe despre firewalls, VPN-uri, mecanisme şi dispozitive de securitate);• Trebuie să fie o persoană inteligentă şi convingătoare, capabilă să comunice

concepte privind securitatea la o varitatea de angajaţi din domeniu tehnic şi non-tehnic;

• Abilităţi de negociere.

Page 21: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Programator• Programatorul este o persoană care se ghidează după specificaţii complete şi clare

privind o varietate de sarcini de programare ce necesită cunoştinţe de programare. Întreţine şi modifică programe. Realizează modificări aprobate prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea proceselor logice şi codifică modificările. Testează şi documentează modificările.

• Responsabilităţi: • Realizează sarcinile de programare• Realizează noi programe folosind specificaţii existente• Evaluează inter-relaţionarea între programe – stabileşte dacă modificarea unei

porţiuni dintr-un program poate cauza rezultate neaşteptate în cadrul altui program;• Analizează performaţa programelor şi ia măsuri în vederea corectării deficienţelor

în urma consultării cu utilizatorii şi aprobării din partea superiorilor;• Se consultă cu analiştii în vederea înţelegerii modificărilor programelor existente;• Rezolvă problemele care apar în cadrul aplicaţiilor existente.

Page 22: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Programator• Cunoştinţe şi abilităţi:• Cunoştinţe privind limbajele de programare;• Cunoştinţe privind dezvoltările tehnologige şi tendinţele dintr-un anumit domeniu

de expertiză;• Abilitatea de a detecta problemele, de a coordona şi a implementa soluţii hardware

şi software;• Abilitatea de a realiza modificări într-un program existent;• Abilitatea de a scrie instrucţiuni tehnice privind modificările realizate într-un

program şi/sau modul de folosire a programului;• Abilităţi de comunicare cu analiştii sau utilizatorii finali şi de interpretare a

cerinţelor sistemului.

Page 23: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Analist de sistem• Analistul este persoana care analizează, validează, verifică, precizează adevăratele

nevoi ale clienţilor şi utilizatorilor finali. El apare ca o legatură între clienţi şi echipa de dezvoltare a aplicaţiei, stabilind cerinţele sistemului.

• Responsabilităţi: • Analizează cerinţelor clienţilor şi elaborează specificaţii funcţionale;• Asigură disponibilitatea, întreţinerea şi suportul aplicaţiilor, prin administrarea

curentă şi monitorizarea sistemelor de producţie;• Oferă consultanţă şi asistenţă proiectelor şi clienţilor interni;• Răspunde de rezolvarea la timp a incidentelor survenite în sistemele de producţie,

conform contractelor de service şi standardelor de calitate interne;• Identifică, investighează, documentează şi raportează disfuncţiile de software (de

performanţă sau securitate), către cei interesaţi;• Analizează fluxul de date, noile funcţiuni, testele de funcţionalitate, în conformitate

cu cerinţele de business, în vederea imbunătăţirii funcţionalităţii aplicaţiilor.

Page 24: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Analist de sistem• Cunoştinţe şi abilităţi:• Capacitate ridicată de analiză şi sinteză, atenţie la detalii;• Excelente abilităţi de comunicare orală şi în scris;• Abilitate de lucru în echipă;• Cunoştinţe privind metodologii şi standarde pentru dezvoltare software;• Dinamism, iniţiativă, orientare către rezultat, rezistenţa la stres.

Page 25: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Database administrator• Administratorul de baze de date are rolul de a realiza desig-ul, de a instala,

monitoriza, întreţine şi îmbunătăţi performanţa bazelor de date din producţie, asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat al disponibilităţii datelor.

• Responsabilităţi: • Evaluează şi dezvoltă obiective pe termen lung pentru bazele de date din producţie

împreuna cu managerii de departamante şi deţinătorii datelor;• Lucrează împreună cu dezvoltatorii de aplicaţii în vederea realizării arhitecturii

bazei de date, stabilirii standardelor de scriere a codului, a procedurilor şi politicilor de asigurare a calităţii;

• Realizează modele cu bazele de date noi sau cu modificările aduse la baze de date existente;

• Instalează şi configurează componentele necesare asigurării accesului la baza de date şi a integrităţii şi consistenţei acesteia;

• Rezolvă problemele privind accesul la baza de date şi performanţa;• Monitorizează accesul la baza de date şi a execuţiei procedurilor;

Page 26: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Database administrator• Realizează sau asigură suportul în crearea rapoartelor necesare utilizatorilor finali;• Cercetează şi realizează recomandări în privinţa produselor de baze de date,

serviciilor, protocoalelor şi standardelor necesare dezvoltării aplicaţiilor;• Stabileşte politicile de securitate privind accesul utilizatorilor la baza de date;• Dezvoltă proceduri în vederea îmbunătăţirii accesului utilizatorilor finali la date.• Cunoştinţe şi abilităţi:• Înţelegerea structurii bazei de date, a teoriei şi principiilor;• Înţelegerea obiectivelor şi strategiei organizaţiei;• Abilitatea de a coordona cercetarea în probleme privind baza de date, standardele şi

produsele;• Abilităţi analitice şi de rezolvare a problemelor;• Atenţie acordată la detalii;• Abilitatea de a stabili priorităţi şi de a executa îndatoriri într-un mediu solicitant;• Abilităţi de lucru în echipă.

Page 27: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

System administrator

Administratorii de sistem se deosebesc în funcţie de platformă. În multe organizaţii sistemele UNIX sunt utilizate pentru servere – cum ar fi servere de baze de date sau servere web – şi sistemul de operare Windows pe calculatoare client. În astfel de organizaţii sunt necesari administratori pentru ambele platforme.

• Responsabilităţi: • Instalarea soft-ului, realizarea upgrading-ului şi instalarea patch-urilor;• Administratorii de sistem sunt responsabili cu buna funcţionare a aplicaţiilor ce

rulează pe sistemul respectiv;• Conlucrează cu administratorii de baze de date în vederea funcţionării corecte a

serverelor de baze de date de pe sistemul respectiv;• Stabilesc şi implementează procedurile de backup şi de recuperare a datelor în

cazul apariţiei unor probleme;• Asigurarea măsurilor de securitate a sistemelor şi a utilizării instrumentelor de

monitorizare.

Page 28: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

System administrator• Cunoştinţe şi abilităţi:• Cunoştinţe privind sistemele de fişiere;• Cunoştinţe de bază privind sistemele de gestiune a bazelor de date;• Cunoştinţe privind protocoalele de securitate.

Page 29: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Network administrator• Atât administratorii de sistem, cât şi administratorii de reţea au atribuţii în

menţinerea bunei functionări a calculatoarelor din reţea. Din moment ce activitatea din cadrul reţelei implică dispozitive cum ar fi routere, firewall-uri, servere de VPN (Virtual Private Network) şi switch-uri, administratorii de reţea trebuie să deţină cunoştinţe în legătură cu acestea.

• Responsabilităţi: • Supravegherea bunei funcţionări a elementelor de reţea - routere, firewall-uri,

servere de VPN (Virtual Private Network) şi switch-uri;• Asigurarea securităţii reţelelor şi utilizarea în acest scop a instrumentelor de

monitorizare şi filtrare a traficului de reţea;• Întreţinerea serverelor DHCP şi DNS, a AD (Microsoft Active Directory Server) şi

a NIS (UNIX Information Server);• Cunoştinţe şi abilităţi:• Administratorii de reţea trebuie să fie persoane creative;• Cunoştinţe privind utilizarea elementelor de reţea mai sus menţionate.

Page 30: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Network administrator• Atât administratorii de sistem, cât şi administratorii de reţea au atribuţii în

menţinerea bunei functionări a calculatoarelor din reţea. Din moment ce activitatea din cadrul reţelei implică dispozitive cum ar fi routere, firewall-uri, servere de VPN (Virtual Private Network) şi switch-uri, administratorii de reţea trebuie să deţină cunoştinţe în legătură cu acestea.

• Responsabilităţi: • Supravegherea bunei funcţionări a elementelor de reţea - routere, firewall-uri,

servere de VPN (Virtual Private Network) şi switch-uri;• Asigurarea securităţii reţelelor şi utilizarea în acest scop a instrumentelor de

monitorizare şi filtrare a traficului de reţea;• Întreţinerea serverelor DHCP şi DNS, a AD (Microsoft Active Directory Server) şi

a NIS (UNIX Information Server);• Cunoştinţe şi abilităţi:• Administratorii de reţea trebuie să fie persoane creative;• Cunoştinţe privind utilizarea elementelor de reţea mai sus menţionate.

Page 31: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Helpdesk• Există două tipuri de helpdesk: interni şi externi. Cei externi mai sunt cunoscuţi şi

ca persoane ce asigură suport tehnic. • Responsabilităţi: • Asigură buna funcţionare a aplicaţiilor din cadrul organizaţiei;• Identifică problemele ce apar pe calculatoarele din organizaţie, inclusiv probleme

hardware şi de retea (problemele de reţea le poate rezolva apelând la administratorii de sistem şi/sau de reţea);

• Răspund la cererile primite din partea celorlalţi angajaţi din cadrul organizaţiei şi rezolvă problemele apărute;

• Identifică şi rezolvă problemele aparute în condiţiile în care aceştia sunt familiarizaţi cu infrastructura din cadrul organizaţiei

Page 32: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Helpdesk• Cunoştinţe şi abilităţi:• Cunoştinţe de bază privind componentele hardware, sistemele de operare,

elemente de reţea şi de administrare;• Abilităţi de comunicare deoarece aceştia intră cel mai des în contact cu ceilalţi

angajaţi din organizaţie;• Abilitatea de a explica lucruri complicate în termeni cât mai simpli;• Abilităţi organizatorice în vederea stabilirii corecte a priorităţilor.

Page 33: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Tester Atribuţii şi responsabilităţi:• Crearea şi configurarea mediului de testare• elaborarea planului de testare şi a scenariilor testului de accepatare (pe baza

specificaţiilor funcţionale ale aplicaţiei)• testarea programelor: teste de sistem, de regresie, de performaţă, de accepare.• crearea de rapoarte privind activitatea de testare şi analizarea rezultatelor Cunoştinţe şi abilităţi:• cunoaşterea metodologiilor de testare• persoana oranizată şi responsabilă• capabilitatea de a lucra în echipă• motivaţie şi atitudine proactivă în vederea rezolvării problemelor şi a îndeplinirii

atribuţiilor• abilităţi de comunicare • gândire logico-matematică

Page 34: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• În întreprinderile care dezvoltă produse informatice pentru nevoi proprii sau pentru vânzare, serviciul informatic se poate organiza după logica funcţională, în care se regăseşte componenta exploatare, suport tehnic şi studii/proiecte.

Suportul tehnic cu următoarele sarcini şi structuri:– Gestiunea bazelor de date;– Gestiune reţea;– Metodologie;– Asigurarea calităţii;– Comunicaţii interne;– Formare personal propriu;– Evaluare resurse informatice;

Page 35: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

– Evaluare resurse informatice;– Gestiunea personalului.

• Exploatarea cu următoarea structură:– Sisteme – Echipamente;– Planificare informatică;– Magazie echipamente scoase din uz;– Achiziţii;– Restricţii – regulamente (reguli de respectat);– Serviciu 1: intrare, operatori, materiale consumabile,

control, planificare, securitate post de lucru etc.;– Serviciu 2: …;– Serviciu 3: …;

Page 36: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Studii/proiecte cu trei componente de bază:• INFORMARE: Limbaje, reţele, SGBD-uri, IA, Securitate

(protecţie date) etc;• STANDARDE: Metode şi instrumente, date,

documentare.• STUDII: – Proiect 1 (concepere, programare, implementare,

întreţinere, ajutor client etc.);– Proiect 2, ….

Page 37: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

Într-o organizaţie, cuplată la noile tehnologii informaţionale, compenentele regrupate: – Unitatea de suport tehnic:

• Gestiunea bazelor de date;• Administrarea sistemelor;• Controlul productiei;

– Unitatea de procesare a tranzacţiilor;– Help desk - biroul de informaţii;– Unitatea de servicii reţelistice;• Arhitectura reţelei;

• Suportul reţelei;

Page 38: Testarea si Evaluarea Aplicatiilor Informatice

I. Arhitectura informatică a întreprinderii

• Unitatea de servicii client:– Formare;– Parametrizarea desktop-ului;– Suportul desktop-ului;– Arhitectura desktop-ului;– Exploatare desktop-ului.