28
1 TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE Prof. dr. EUSEBIU VLAD GORDUZA Disciplina de Genetică Medicală Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

1

TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE

Prof. dr. EUSEBIU VLAD GORDUZA

Disciplina de Genetică Medicală

Universitatea de Medicină şi Farmacie

“Grigore T. Popa” Iaşi

Page 2: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

2

Page 3: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

3

Page 4: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

4

Page 5: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

5

Elemente comune

Necesitate testare

genetică Boli rare

Page 6: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

6

Testarea genetică

modalitate de identificare a mutaţiilor

genetice la nivelul întregului genom sau

a unei porţiuni a acestuia

Page 7: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

7

Metode de identificare a mutaţiilor

directe - DIAGNOSTIC GENOTIPIC

prin analiza ADN,

prin analiza cromozomilor;

indirecte

prin studiul efectelor primare (proteină

anormală)

sau efectelor secundare (la nivel celular)

U.M.F IAŞI

Page 8: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

8

Metode de testare genetică

Testare genomică

Testare genică

Page 9: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

9

Metode de testare genetică

Testare genomică

Analiza cromosomică clasică

directă – celule în diviziune;

după cultură celulară (limfocite T, amniocite,

fibroblaşti);

Analiză citogenetică moleculară

Tehnica FISH;

MLPA;

Array-CGH

Page 10: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

10

46,XY,der(7)t(7:4)(q36;q27)

Page 11: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

11 46,XX,der(4)t(4;10)(q35;q22.1)

Page 12: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

12

Page 13: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

13

Cromosom 15 cu

deleţie

Cromosom 15

normal

Confirmare diagnostic prin

analiză cromosomică + test

FISH cu sonde 15q11-13

Page 14: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

14 46,XY,der(10)(10pter10q26.2::4q264qter)

Page 15: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

15

MLPA test cu proba P036 – Amplificare în regiunea 4q şi deleţie în regiunea 10q

Page 16: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

16

Duplicaţie de 71,057 kb în regiunea 4q26-q35.2

Microdeleţie de 562 kb in în regiunea 10q26.3

Confirmare diagnostic prin

analiză cromosomică +

MLPA + array-CGH

Page 17: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

17

Metafază cu marcaj R FISH prenatal interfazic

FISH postnatal metafazic microarray

Page 18: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

18

Metode de testare genică

Obţinerea de fragmente genice;

Enzime de restricţie;

Obţinere de ADNc (complementar)

Sinteză chimică de fragmente oligonucleotidice

(sonde şi amorse marcate specific)

Amplificarea fragmentelor genice

Clonare celulară

Clonare acelulară - tehnica PCR – identificarea

ţintită a unor mutaţii cunoscute

Page 19: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

19 19

U.M.F IAŞI

METODE DE ANALIZĂ A ACIZILOR NUCLEICI

Secvenţiere genică

Next generation sequencing – scanarea concomitentă a mai multor gene ce ar putea fi implicate în patogenia unei afecţiuni

Secvenţiere genică Sanger – citirea completă a informaţiei genetice a unei gene identificarea precisă a mutaţiei

Principiu – hibridizarea moleculară a acizilor nucleici:

recunoaşterea genei (sonde directe)

recunoaşterea unor markeri genotipici (secvenţe necodante) situaţi în vecinătatea genei (sonde indirecte).

Page 20: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

Testare Genetică prin PCR-RFLP

07.03.2018 20

164 bp

PCR product

109 bp

55 bp

164 bp

PCR product

57 bp

107 bp

Heterozigot

pentru

mutaţia

G1138A în

gena FGFR3

Page 21: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

21

ALGORITM DE TESTARE ÎNTR-O BOALĂ MONOGENICĂ CU

DIAGNOSTIC CLINIC CERT

Examen clinic genetic Diagnostic clinic Recoltare sânge

Extragere ADN Trimitere ADN lab regional

Testare moleculară pentru

mutaţii frecvente Mutaţie specifică

prezentă

Confirmare diagnostic

Mutaţie specifică

absentă

Trimitere ADN lab referinţă Secvenţiere genică

Mutaţie prezentă Confirmare diagnostic

Mutaţie absentă Reconsiderare

diagnostic clinic

Page 22: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

22

ALGORITM DE TESTARE ÎNTR-UN SINDROM PLURIMALFORMATIV

Sindrom plurimalformativ Examen clinic genetic

Etiologie cromosomică

evocatoare

Cultură de limfocite

Examen cromosomic

cu marcaj

+

FISH cu sonde

adecvate sdr.

Etiologie cromosomică

posibilă

Cultură de limfocite

Examen cromosomic cu

marcaj

+

FISH cu sonde telomerice

Extracţie de ADN

MLPA

+

FISH cu sonde adecvate

+

Array CGH

IDENTIFICARE ANOMALIE NEECHILIBRATĂ

Page 23: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

23

Stadiul actual în România

Testarea genetică cromosomică postnatală şi

prenatală – laboratoare în principalele centre

universitare medicale (Iaşi, Timişoara, Cluj,

Oradea, Craiova, Tg Mureş, Sibiu şi Bucureşti) +

laboratoare private în Iaşi, Bucureşti, Timişoara,

Cluj → dotare la standarde diverse + absenţa

finanţării continue şi adecvate + absenţa

standardizării şi controlului extern de calitate +

absenţa posibilităţii de perfecţionare a

specialiştilor (+ absenţa interesului pt. acest

domeniu)

Page 24: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

24

Stadiul actual în România

Testarea genetică moleculară – câteva

laboratoare în principalele centre universitare

medicale (Iaşi, Timişoara, Cluj, Craiova şi

Bucureşti) + laboratoare private în Bucureşti, Cluj,

Iaşi → dotare la standarde diverse + absenţa

finanţării continue şi adecvate + absenţa

standardizării şi controlului extern de calitate +

absenţa posibilităţii de perfecţionare a

specialiştilor (+ absenţa interesului pt. acest

domeniu)

Page 25: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

25

Ce trebuie făcut ? Îmbunătăţirea modalităţilor de testare genetică prin:

Identificarea laboratoarelor capabile să efectueze teste de citogenetică, citogenetică moleculară şi genetică moleculară - prin colaborarea dintre Comisia de Genetică Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Societatea Română de Genetică Medicală – şi dotarea adecvată a acestora.

Acreditarea acestor laboratoare şi atragerea de personal calificat;

Identificarea de către Comisia de Genetică Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Societatea Română de Genetică Medicală a unui grup de 50 – 100 de boli rare pentru care să fie efectuată testarea moleculară în România;

Dotarea performantă a laboratoarelor

Susţinerea financiară constantă a acestor laboratoare pentru testarea moleculară a bolilor rare cu fonduri de la bugetul de stat

Identificarea de către Comisia de Genetică Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi stabilirea unor parteneriate cu laboratoare din Comunitatea europeană care să poată realiza testarea moleculară în bolile pentru care nu există posibilităţi în România;

Decontarea de către Ministerul Sănătăţii a serviciilor medicale efectuate în străinătate pe baza avizării de către o comisie de specialişti;

Acordarea pre- şi posttestare a unui sfat genetic corect şi competent în centrelor regionale de genetică medicală.

Page 26: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

Implementarea Planului Naţional de Boli Rare

Îmbunătăţirea accesului la

informare privind bolile rare

Dezvoltarea

resurselor umane

Dezvoltarea cadrului

instituţional

Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic,

tratament, reabilitare şi profilaxie în domeniul

bolilor rare

Stimularea cercetării în

domeniul bolilor rare

Creşterea rolului

organizaţiilor de

pacienţi

Page 27: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

Politici

sanitare

coerente Resurse

financiare

suficiente

Utilizarea

chibzuită

a banilor

Realizarea

reţelei de

centre de

referinţă

PROBLEME

OBLIGATORIU

DE REZOLVAT

Page 28: TESTAREA GENETICĂ ÎN BOLILE RARE - bolirareromania.ro · Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea cadrului instituţional Dezvoltarea serviciilor pentru diagnostic, tratament, reabilitare

28

Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă aştept în septembrie la

Gura Humorului

Vlad Gorduza

0727083203

mail: [email protected]