Testarea automobilului

 • View
  29

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Testarea automobilului

 • 5/26/2018 Testarea automobilului

  1/117

  MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII I TINERETULUI

  Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

  AUXILIAR CURRICULARAUXILIAR CURRICULARProfilul:Profilul:TehnicTehnic

  Nivelul:Nivelul:33

  Calificarea:Calificarea: Tehnician electrician-electronist autoTehnician electrician-electronist auto

  Modulul:Modulul:Testarea automoiluluiTestarea automoilului

  Clasa:Clasa:a XII-aa XII-a

  Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a

  sistemului de nv mnt profesional i tehnic

  Noiembrie 2008

  Profilul: TEHNICNivelul 3Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto

  1

  MEdCTCNDIPT / UIP

 • 5/26/2018 Testarea automobilului

  2/117

  AUT!RI:AUT!RI:

  M"LNIC ALINA - profesor grd. I, Grup colar Industrial de Transporturi !uto Ti"i#oara

  MANIU CAM"LIA - profesor grd. I, Inspectoratul colar $ude%ean Ti"i#PA#C!TA $AL"RIA - profesor grd. I, Grup colar Industrial de Transporturi !uto Ti"i#oara

  C!!R%!NAT!R:C!!R%!NAT!R:

  !#AIN AN&"LA - profesor grd. I, Grup colar Industrial de Transporturi !uto Ti"i#oara

  C!N#ULTAN'( CN%IPT:C!N#ULTAN'( CN%IPT: P!P"#CU AN&"LA) "XP"RT CURRICULUM

  A#I#T"N'( T"*NIC(:A#I#T"N'( T"*NIC(: +,& INT"RNATI!NALI$AN M,,T,N) "XP"RT

  Profilul: TEHNICNivelul 3Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto

  2

 • 5/26/2018 Testarea automobilului

  3/117

  Cu.rinsCu.rins

  INTRODUCERE..................................................................................................................................5

  COMPETENE....................................................................................................................................7

  OBIECTIE.........................................................................................................................................7

  IN!ORMAII PENTRU PRO!ESORI.............................................................................................."

  !IA DE RE#UMAT.........................................................................................................................$$

  !IA DE RE#UMAT A ACTIITII...........................................................................................$2

  CUINTE C%EIE&'LOSAR............................................................................................................$(

  IN!ORMAII PENTRU ELEI......................................................................................................$)

  ACTIITATEA $...............................................................................................................................$5

  !I DE DOCUMENTARE $...........................................................................................................$*

  !I DE DOCUMENTARE 2...........................................................................................................$7CLASIFICAREAPARAMETRILORDEDIAGNOSTICARE..........................................................................18CARACTERISTICILEPARAMETRILORDEDIAGNOSTICARE...................................................................18VALORICARACTERISTICEALEPARAMETRILORDESTAREIDEDIAGNOSTICARE.............................20

  ACTIITATEA 2...............................................................................................................................22

  !I DE DOCUMENTARE (...........................................................................................................2(

  ACTIITATEA (...............................................................................................................................(0

  !I DE DOCUMENTARE )...........................................................................................................($FI DE DIAGNOSTICARE............................................................................................................33FI DE DIAGNOSTICARE............................................................................................................34

  ACTIITATEA )...............................................................................................................................(5

  !I DE DOCUMENTARE 5...........................................................................................................(*

  ACTIITATEA 5...............................................................................................................................(8

  !I DE DOCUMENTARE *...........................................................................................................("

  !I DE DOCUMENTARE 7...........................................................................................................)$

  ACTIITATEA *...............................................................................................................................)"

  !I DE DOCUMENTARE 8...........................................................................................................5$

  !I DE DOCUMENTARE "...........................................................................................................5(

  ACTIITATEA 7...............................................................................................................................57

  !I DE DOCUMENTARE $0.........................................................................................................58

  ACTIITATEA 8...............................................................................................................................*$!I DE DOCUMENTARE $$.........................................................................................................*2

  Profilul: TEHNICNivelul 3Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto

  3

 • 5/26/2018 Testarea automobilului

  4/117

  ACTIITATEA "...............................................................................................................................*)

  !I DE DOCUMENTARE $2.........................................................................................................**

  ACTIITATEA $0.............................................................................................................................7"

  !I DE DOCUMENTARE $(.........................................................................................................80

  ACTIITATEA $$.............................................................................................................................8*

  !I DE DOCUMENTARE $).........................................................................................................87

  ACTIITATEA $2............................................................................................................................."2

  !I DE DOCUMENTARE $5........................................................................................................."(

  ACTIITATEA $(............................................................................................................................."*

  !I DE DOCUMENTARE $*........................................................................................................."7

  ACTIITATEA $)...........................................................................................................................$00

  !I DE DOCUMENTARE $7.......................................................................................................$0$

  ACTIITATEA $5...........................................................................................................................$0(

  !I DE DOCUMENTARE $8.......................................................................................................$0)

  ACTIITATEA $*...........................................................................................................................$$$

  ACTIITATEA $7...........................................................................................................................$$)

  SOLUIONAREA ACTIITILOR..........................................................................................$$5

  BIBLIO'RA!IE SELECTI.......................................................................................................$$7

  Profilul: TEHNICNivelul 3Calificarea: Tehnician electrician-electronist auto

  4

 • 5/26/2018 Testarea automobilului

  5/117

  IntroducIntroducereere

  &odulul /Testarea automoilului0 este destinat preg'tirii de specialitate (n

  calificarea de nivel 3 /Tehnician electrician-electronist auto0.&odulul face parte din curriculu"-ul pentru ciclul superior al liceului, clasa a )II-a #i

  are alocate 12 credite#i 415 ore, din care: teorie * 61 ore la+orator * 61 ore&odulul ofer' elevilor oportunitatea de a-#i for"a co"peten%e tehnice de testare #i

  sta+ilire a st'rii tehnice a auto"o+ilelor.Pentru atingerea co"peten%elor viate, profesorul, are li+ertatea de a devolta

  anu"ite con%inuturi, de a le e#alona (n ti"p #i de a utilia activit'%i variate de (nv'%are.!legerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are posi+ilitatea:

  de a individualia #i de a adapta procesul didactic la particularit'%ile grupului de elevi

  de a centra procesul de (nv'%are pe elev, pe nevoile #i disponi+ilit'%ile sale, (n scopulunei valorific'ri opti"e ale acestora, l'rgirii oriontului #i perspectivelor educa%ionale de a diferen%ia sarcinile #i ti"pul alocat de a devolta co"peten%ele viate la elevii care preint' deficien%e integra+ile,

  adaptnd strategiile utiliate la specificul condi%iilor de (nv'%are #i co"porta"ent/progra"e individualiate,