3
Elev:………………….. Clasa a VII-a Data:………………….. Timp de lucru efectiv: 50 min MODULUL II “TEHNOLOGII DE COMUNICATII SI TRANSPORT” TEST DE EVALUARE SUMATIV UNITATE DE ÎNVĂŢARE 2 ( Retele de comunicatii) Subiectul I (4*5=20p) Alege răspunsul corect (o singură variantă): 1. Antena de emisie-receptie este: a) nod al retelei de telefonie mobila b) nod al retelei de telefonie fixa c) terminal al retelei de televiziune 2. Nodurile nu sunt prezente in reteaua: a) radio b) de sateliti c) informatica 3. Serverul este nod al retelei: a) de telefonie fixa b) de radio c) informatice 4. Nodurile retelei radio sunt: a) antene b) radioreceptoare c) statii 5. Televizorul este: a) nod pentru o retea de televiziune b) terminal pentru o retea de televiziune c) nod pentru o retea informatica

Test Retele

Embed Size (px)

DESCRIPTION

7

Citation preview

Page 1: Test Retele

Elev:…………………..

Clasa a VII-a

Data:…………………..

Timp de lucru efectiv: 50 min

MODULUL II “TEHNOLOGII DE COMUNICATII SI TRANSPORT”

TEST DE EVALUARE SUMATIV

UNITATE DE ÎNVĂŢARE 2 ( Retele de comunicatii)

Subiectul I (4*5=20p)Alege răspunsul corect (o singură variantă):

1. Antena de emisie-receptie este:a) nod al retelei de telefonie mobilab) nod al retelei de telefonie fixac) terminal al retelei de televiziune

2. Nodurile nu sunt prezente in reteaua: a) radio b) de sateliti c) informatica

3. Serverul este nod al retelei:a) de telefonie fixab) de radioc) informatice

4. Nodurile retelei radio sunt:a) anteneb) radioreceptoarec) statii

5. Televizorul este:a) nod pentru o retea de televiziuneb) terminal pentru o retea de televiziunec) nod pentru o retea informatica

Subiectul II (2.5*4=10p)Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: 1. Telexul este un terminal in reteaua de telefonie fixa. 2. Ramburs este serviciul de incasare a unor sume de la destinatar si remise expeditorului. 3. Cea mai cunoscuta retea de sateliti de navigatie este GSM. 4. Terminalul este aparatul care inchide o cale de comunicatie.

Page 2: Test Retele

Subiectul III(2*5=10p)Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa dintre datele prezentate în cele 2 coloane. Un răspuns poate fi ales odată sau de mai multe ori sau niciodată. A B

Server Retea telefonica Sateliti Retea de televiziune Televizor Retea de telefonie mobila Antena de emisie-receptie Retea informatica Statie de control Retea de sateliti

Subiectul IV (2.5*8=20p)Completează cu noţiunile corespunzătoare spaţiile libere din afirmaţiile următoare, astfel încât acestea să fie corecte:1. Caile utilizate de o retea informatica sunt ............................si........................ 2. Cablurile sunt de mai multe tipuri:1)………………..,2)…………………,3)…………….3. ....................... este un serviciu de comunicare si informare al internetului. 4. ........................este constituit dintr-o antena de receptie si un televizor. 5……………….este sistemul postal mondial.

Subiectul V(2*5=10p)Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări:1. Ce este sistemul postal?2. Ce este e-mail-ul?

Subiectul VI(20p)Realizaţi un eseu cu titlul “Retele de televiziune“ în care să aveţi în vedere următoarele: 1. definitia retelei de televiziune ; 2. structura retelei de televiziune; 3. descrierea pe scurt a componentelor retelei ; 4. exemple de programe si posturi de televiziune. 5. avantaje si dezavantaje ale retelei de televiziune ;

Notă: Se acordă 10 p din oficiu.