31
1. Vazokonstrikcija arteriola je posredovana kako sa neurogenim tako i cirkulacijskim medijatorima. T P 2. Histamin je vazoaktivna supstanca smještena u citoplazmatskim granulama trombocita i mastocita. T P 3. Plazma stanice su primarni izvor plazmina u cirkulirajućoj krvi. T P 4. Faktor rasta trombocita (PDGF) je polipeptid koji promovira angiogenezu. T P 5. Nedostatak receptora za lipoproteine male gustoće (LDL) izaziva hiperholesterolemiju. T P 6. Albumin je glavna onkotska makromolekula normalne plazme. T P 7. Foramen ovale je otvoren kod većine odraslih osoba dozvoljavajući prolaz male količine krvi iz desnog u lijevi atrij. T P 8. Vitamin D se u crijevima hidroksilizira u svoj aktivni metabolit. T P 9. Fibrinogen stvaraju fibroblasti. T P 10. Čitava lijeva komora prima krv iz lijeve koronarne arterije. T P 11. Prisustvo bilo kakve tečnosti u perikardu se treba smatrati patološkim. T P

Test Opsta Patologija[1]

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pitanja za prvu parcijalu iz Opste Patologije

Citation preview

Page 1: Test Opsta Patologija[1]

1. Vazokonstrikcija arteriola je posredovana kako sa neurogenim tako i cirkulacijskim medijatorima.T P

2. Histamin je vazoaktivna supstanca smještena u citoplazmatskim granulama trombocita i mastocita.

T P3. Plazma stanice su primarni izvor plazmina u cirkulirajućoj krvi.

T P4. Faktor rasta trombocita (PDGF) je polipeptid koji promovira angiogenezu.

T P5. Nedostatak receptora za lipoproteine male gustoće (LDL) izaziva hiperholesterolemiju.

T P6. Albumin je glavna onkotska makromolekula normalne plazme.

T P7. Foramen ovale je otvoren kod većine odraslih osoba dozvoljavajući prolaz male količine krvi iz desnog u

lijevi atrij.T P

8. Vitamin D se u crijevima hidroksilizira u svoj aktivni metabolit.

T P

9. Fibrinogen stvaraju fibroblasti.

T P

10. Čitava lijeva komora prima krv iz lijeve koronarne arterije.

T P

11. Prisustvo bilo kakve tečnosti u perikardu se treba smatrati patološkim.

T P

12. Apsorpcija vitamina B12 u crijevima će biti najozbiljnije ugrožena kod bolesti koje zahvataju

a. oesophagus.b. duodenum.c. proksimalni jejunum.d. distalni ileum.e. colon sygmoideum.

13. Limfatična drenaža testisa je odgovorna za činjenicu da metastaze tumora testisa najčešće zahvataju

a. ingvinalne limfne čvorove.b. perirektalne limfne čvorove.c. periilijačne limfne čvorove.d. periprostatični limfoidni pleksus.e. periaortalne abdominalne limfne čvorove.

14. Povišen nivo kreatin kinaze u serumu (CK) se nalazi nakon oštećenja

a. mozga.b. štitnjače.

Page 2: Test Opsta Patologija[1]

c. srca.d. gušterače.e. kore nadbubrega.

15. Kalcitonin luče tumori koji potiču iz

a. hipofize.b. štitnjače.c. paratireoidne žlijezde.d. testisa.e. ostrvaca pankreasa.

16. Respiratorni distres sindrom nedonoščadi je izazvan nedostatkom plućnog surfaktanta koji normalno luče

a. stanice sluznice bronha.b. stanice cilija bronha.c. Clara stanice bronha. d. pneumociti tipa I.e. pneumociti tipa II.

17. Ireverzibilna oštećenja stanice uvijek nastupaju kada promjene u okolnoj sredini prevazilaze sposobnost stanice da održava normalnu homeostazu.

T P18. Prilikom adaptacije na oštećenje, stanica gubi tekućinu i stoga je reverzibilno oštećena stanica tipično

skupljena i manja nego normalna.

T P

19. Nagomilavanje vode u citoplazmi kod hidropičnog oticanja stanice komprimira cisterne granuliranog endoplazmatskog retikuluma koji zbog toga izgleda tanak a dvoslojni profili gusto prekriveni sa ribozomima.

T P

20. Atrofične stanice imaju smanjene energetske potrebe.

T P

21. Produžena gips imobilizacija ekstremiteta rezultira nekrozom i gubitkom mišićnih vlakana.

T P22. Ishemična atrofija moždanih stanica se češće javlja zbog kroničnog sužavanja krvnih sudova nego zbog

akutne okluzije.T P

23. Uterus podliježe atrofiji nakon menopauze.

T P24. Kod gladovanja je atrofija moždanih stanica komparabilna sa atrofijom potkožnog masnog tkiva ili

vlakana skeletnih mišića.T P

25. Kod kronične srčane insuficijencije jetra može biti uvećana ali su centrilobularne jetrene stanice često atrofične.

T P

Page 3: Test Opsta Patologija[1]

26. Hipertrofija predstavlja povećanje veličine organa bez istovremenog povećanja veličine stanica koje čine taj organ.

T P

27. Arterijska hipertenzija izaziva kako hipertrofiju tako i hiperplaziju srca.

T P

28. Zadebljanje endometrija izazvano egzogenim davanjem hormona je primjer hiperplazije.

T P

29. Hipertrofija i hiperplazija su uzajamno isključive; organi koji podliježu hiperplaziji ne podliježu hipertrofiji i obratno.

T P

30. Eritroidna hiperplazija koštane srži može se sresti kod pacijenata sa policitemijom ili anemijom.T P

31. Skvamozna metaplazija epitela bronha izazvana pušenjem je ireverzibilna i ako se ne liječi progredira u karcinom.

T P

32. Skvamozna metaplazija kod koje jedna vrsta epitela prelazi u drugu je po pravilu korisna jer omogućava tkivu dodatnu zaštitu protiv štetnih spoljnih uticaja.

T P33. Termin "displazija" označava citološke promjene koje se primarno odražavaju u morfologiji jedra prije

nego u histološkim promjenama u rasporedu stanica unutar tkiva.

T P

34. Displazija ima mnogo zajedničkih citoloških i histoloških osobina sa karcinomom.

T P

35. Hemosiderin je abnormalna forma hemoglobina i ako se nalazi u tkivima predstavlja dijagnozu hemosideroze.

T P

36. Intracelularno skladištenje željeza u jetri, slično skladištenju masti, ne interferira sa normalnom funkcijom jetrenih stanica.

T P

37. Citoplazma nekrotične stanice je tipično više eozinofilna nego citoplazma normalne stanice.T P

38. Oštećenje stanica i tkiva izazvano jonizirajućim zračenjem dovodi prije do likvefakcijske nego do koagulacione nekroze.

T P

39. Enzimatska masna nekroza, koja se vidi kod pankreatitisa, dovodi do stvaranja precipitate kalcijevih sapuna.

T P

40. Za razliku od koagulacione nekroze, kod kazeozne nekroze nekrotične stanice zadržavaju svoje konture.

T P

Page 4: Test Opsta Patologija[1]

41. Ishemija bubrega izaziva najizrazitije promjene u proksimalnim zavijenim tubulima.

T P

42. Distrofička kalcifikacija obično zahvata vezivna tkiva a kako mozak ne sadrži elemente vezivnog tkiva on mozak nije pogođen ovom vrstom kalcifikacije.

T P

43. Metastatska kalcifikacija je jedna od odlika intoksikacije D vitaminom.

T P

44. U poređenju sa mladim ljudima, tijela starijih ljudi sadrže više vode a manje masti.

T P

45. Pigment koji se akumulira u srčanim ili moždanim stanicama prilikom starenja se naziva lipofuscin.T P

46. Početak upalnog odgovora koji slijedi nakon oštećenja tkiva pojavljuje se na nivou kapilara i postkapilarnih venula.

T P

47. Ako uzrok oštećenja tkiva nije eliminiran, upalni odgovor perzistira i podrazumjeva pojavu hronične upale.

T P

48. Prvi odgovor arteriola na blago oštećenje je vazodilatacija nakon koje slijedi vazokonstrikcija.T P

49. Vazoaktivni medijatori upale najizrazitije djeluju na stanice endotela arteriola.

T P

50. Eksudat sadrži više proteina i stanica nego transudat.

T P

51. Vazoaktivni medijatori potiču iskjlučivo iz plazme.

T P

52. Degranulacija trombocita dovodi do porasta vaskularnog permeabiliteta zbog oslobađanja serotonina i histamina.

T P

53. Sporo-reagirajuća supstanca anafilakse (SRS-As) uključuje leukotriene C4, D4 i E4 a oni svi nastaju iz arahidonske kiseline u ciklusu ciklo-oksigenaze.

T P

54. Faktor aktivacije trombocita (PAF) reagira sa trombocitima ali ne djeluje na mikrovaskulaturu.T P

55. Aktivacija Hagemanovog faktora (faktor XII) inhibira stvaranje plazmina i stoga stimulira formiranje ugruška.

T P

Page 5: Test Opsta Patologija[1]

56. Bradikinin je najmoćniji anafilatoksin koji nastaje zahvaljujući aktivaciji Hagemanovog faktora.

T P57. Klasična aktivacija sistema komplementa se najbolje postiže imunim kompleksima.

T P

58. Aktivacija kaskade komplementa dovodi do stvaranja kompleksa koji napada membranu a nastaje od tri anafilatoksina: C4a, C3a i C5a.

T P

59. Inaktivacija aktiviranih komponenti komplementa se pojavljuje spontanim raspadom zahvaljujući djelovanju prirodnih inhibitora u serumu.

T P

60. Anafilatoksini derivirani iz komplementa (C4a, C3a i C5) izazivaju i vazokonstrikciju i edem.T P

61. Supstance koje su hemotaksične za leukocite uključuju produkte raspada komplementa nastale iz bakterija, komponenti stanice i specifične produkte arahidonske kiseline.

T P

62. Stimulacija upalnih stanica rezultira porastom metabolizma fosfolipida, smanjenjem intracelularnog kalcija i naglašenom aktivnošću protein kinaza.

T P

Sljedeće fraze označene sa brojevima dovedite u vezu sa odgovarajućim terminom označenim slovima. Svaki od termina označen slovima se može koristiti jednom, više puta ili da se uopšte ne koristi.

Stanične komponente upalea. trombocitib. mastocitic. obojed. nijedan

63. vežu IgE64. sadrže elektron-guste granule65. oslobađaju faktor aktivacije trombocita (PAF)66. sadrže histamin67. stvaraju derivate arahidonske kiseline68. oslobađaju faktor rasta za glatke mišićne stanice

Hronična upala

a. granulaciono tkivob. nekazeirajući granulom c. abscesd. eozinofilie. ništa od gore navedenog

69. tipično za infekciju parazitima70. sadrži gnoj

Page 6: Test Opsta Patologija[1]

71. tipičan za imunu reakciju posredovanu imunim kompleksima72. tipično su prisutne plazma stanice

Stanice u granulomimaa. epiteloidne staniceb. gigantske stanice sa više jedarac. obojed. nijedno

73. prisutne u kazeirajućim granulomima74. prisutni u granulomoma stranog tijela75. mogu sadržavati strani materijal76. nastaju iz limfocita77. važno za dijagnozu tuberkuloze

Sistemske manifestacije upalea. groznicab. granulocitozac. obojed. nijedno

78. virusna infekcija79. posredovani ili izlučeni od strane makrofaga80. označeni sa povećanom količinom prostaglandina u hipotalamičnim centrima.

Jedan odgovor je tačan81. Koji je od sljedećih kolagena pronađen jedino u hrskavici?

a. tip Ib. tip IIc. tip IVd. tip Ve. tip VI

82. Koji se od sljedećih tipova kolagena nađen isključivo u bazalnim membranama?

a. tip Ib. tip IIc. tip IIId. tip IVe. tip V

83. Koji tip kolagena daje najveću otpornost na povlačenje pri cijeljenju rana?

a. tip Ib. tip IIc. tip IIId. tip IVe. tip V

84. Elastična vlakna objašnjavaju

a. otpornost tkiva na povlačenjeb. otpornost ožiljaka na povlačenje c. elastičnost tkivad. sposobnost tkiva da se otrgnu nakon tranzitornog skupljanjae. čvrstoću skeleta

Page 7: Test Opsta Patologija[1]

85. Sve dole navedeno je tačno za proteoglikane osim

a. da oni sadrže amino šećereb. da su negativno nabijene molekulec. da su visoko hidrofilned. da je njihova distribucija tkivno specifičnae. da se pojavljuju se u cijeljenju rana za vrijeme kasnih faza formiranja ožiljaka

86. Matične stanice se tipično nalaze u tkivima sastavljenim od

a. labilnih stanicab. stabilnih stanicac. permanentnih stanicad. sve gore navedenoe. ništa od gore navedenog

87. Zamjena mrtvih stanica se ne može pojaviti regeneracijom u tkivima koje su sastavljene od

a. labilnih stanicab. stabilnih stanicac. permanentnih stanicad. matičnih stanicae. embrionskih stanica

88. Kontrakcija rane je primarno posredovana

a. glatkim mišićnim stanicamab. makrofagimac. fibroblastimad. miofibroblastimae. histiocitima

89. Urastanje fibroblasta u ranu od drugog do trećeg dana je posredovano

a. faktorom rasta trombocita (PDGF)b. fibronektinomc. makrofagimad. sve gore navedenoe. ništa od gore navedenog

90. Rano sterilno zacjeljivanje rana je četvrtog dana karakterizirano prisustvom svih dole navedenih elemenata osim

a. makrofagab. polimorfonuklearnih leukocitac. kapilarnim izdancimad. fibroblastimae. hijaluronskom kiselinom

91. Rana u procesu zacjeljivanja dostiže maksimalnu otpornost na povlačenje

a. u dvije sedmiceb. u šest sedmicac. u 3 mjesecad. u jednoj godinie. u nepredvidivom periodu vremena

Page 8: Test Opsta Patologija[1]

92. Zreli ožiljak se razlikuje od granulacionog tkiva po tome što ima više

a. unakrsno vezanog kolagenab. krvnih sudovac. kolagena tipa III d. proteoglikanae. tečnosti u ekstracelularnom prostoru

93. Regeneracija se tipično pojavljuje u svim sljedećim tkivima osim u

a. epidermisub. jetric. nadbubrežnim žlijezdamad. bubrezimae. leći

94. Faktori koji usporavaju cijeljenje rana uključuju sve navedeno osim

a. infekcijeb. ultravioletnog svjetlac. nedostatka mobilizacijed. diabetes mellitusae. egzogenih kortikosteroida

95. Koloidi se karakteriziraju sa svim dole navedenim osim

a. hipertrofičnim ožiljkomb. širokim snopovima kolagena na histološkom preparatuc. obiljem tip III kolagenad. prisustvom kapilarae. prisustvom tip II kolagena

96. Termini "benigni" i "maligni" označavaju prije morfološke nego biološke karakteristike tumora.T P

97. Benigni tumori mogu biti fatalni.

T P

98. Benigni tumori koji potiču iz epitela se nazivaju "epiteliomi", "adenomi" ili "papilomi".

T P

99. Hamartom je tumor sastavljen od normalnih stanica koje su ektopične za to mjesto.

T P

100.Medularni karcinom dojke je tipično tvrd kao kamen.

T P

101.Papilarni serozni cistadenokarcinom je solidni mezenhimalni tumor ovarija.

T P

Page 9: Test Opsta Patologija[1]

102.Maligni tumori mogu biti histološki neodvojivi od benignih neoplazmi.

T P

103.Anaplastični tumori pokazuju značajnu atipiju stanica i pleomorfizam jedra i ne liče na tkivo od kojeg potiču.

T P

104.Histološki nalazi korisni za dijagnozu maligniteta uključuju mitotičku aktivnost, atipično jedro i invaziju tumorskih stanica u krvne i limfne sudove.

T P

105.Ulceracije, stvaranje fistula i obstrukcija lumena šupljeg organa su česti kod metastatskih tumora a rijetki kod primarnih neoplazmi.

T P

106.Pojava bola diferencira maligne tumore od benignih.

T P

107.Karcinomi metastaziraju kroz limfne sudove dok sarkomi uvijek metastaziraju hematogeno.

T P

108.Karcinom želuca se prvo može prezentirati kao metastatski adenokarcinom u supraklavikularnom limfnom čvoru.

T P

109.Uvećani lifni čvorovi u limfatičkoj drenaži tumora često ne sadrže metastatske tumorske stanice.T P

110.Slezena i skeletni mišići su često zahvaćeni metastazama epitelijalnih tumora zbog njihove veličine i obilnog snabdjevanja krvlju.

T P

111.Maligni tumori su po pravilu sastavljeni od populacija homogenih stanica koje su monoklonalnog porijekla.

T P

112.Određivanje stupnja malignih tumora se zasniva na histološkom ispitivanju dok određivanje stadija zahtjeva kliničku procjenu obima širenja tumora.

T P

113.Tumorske stanice uvijek proliferiraju brže nego njihove normalni pandani.

T P

114.Supstance koje su homologne sa virusnim onkogenima su uključene u cijeljenje rana.

T P

Page 10: Test Opsta Patologija[1]

115. Prijemčivost na kemijske karcinogene ovisi o spolu i genetskom materijalu a nikako o dobi osobe izložene djelovanju tih onkogena.

T P

116.Ultravioletno svjetlo nije mutageno za bakterije i stoga se ne bi trebalo smatrati karcinogenim.

T P

117.Implantacija plastičnih ili metalnih proteza u ortopediji i kardiokirurgiji je povezana sa povećanom incidencom pojave tumora na mjestu proteze.

T P

118.Neoplastični limfociti kod Burkittovog limfoma sadrže Epstain-Barr virus (EBV) integriran u njihovu DNA što dokazuje da je virus izazvao neoplastičku transformaciju ovih stanica.

T P119.Stanice kod leukemije odgovaraju terminalno diferenciranim lifoidnim ili mijeloidnim stanicama.

T P

120.Tumorski antigeni izazivaju nastanak antitijela koja mogu biti od kliničkog značaja.

T P

121.Većina "udaljenih" simptoma kod paraneoplastičkog sindroma je izazvana solubilnim humoralnim faktorima.

T P

Sljedeće fraze označene sa brojevima dovedite u vezu sa odgovarajućim terminom označenim slovima. Svaki od termina označen slovima se može koristiti jednom, više puta ili da se uopšte ne koristi.

Tumorski markeri

a. Chromograninb. Karcinoembrionski antigen (CEA)c. Desmind. -fetoproteine. Horionski gonadotropin (hCG)

122. adenokarcinom kolona123.karcinom ostrvskih stanica pankreasa124.leiomyoma125.hepatocelularni karcinom126.karcinom žumanjčane vreće ovarija

Karcinogeni životne sredine

a. vinil hloridb. anilinske bojec. policiklični aromatski ugljikovodicid. azbestna vlaknae. ultravioletno zračenje

127.mesothelioma

Page 11: Test Opsta Patologija[1]

128.karcinom skrotuma kod dimnjačara129.karcinom pluća (izvan industrijske sredine)130.karcinom bešike131.angiosarkom jetre

Visoka incidenca tumora

a. SADb. Japanc. Indijad. Kinae. Uganda

132. kolorektalni karcinom133. karcinom želuca134. karcinom nazofarinksa135. karcinom dojke136. karcinom prostate137. Burkitt-ov limfom

138.Većina urođenih nedostataka kod ljudi je izazvana virusnim ili kemijskim teratogenima.

T P

139.Kromozomske abnormalnosti su češće kod fetusa nakon spontanog abortusa nego kod novorođenčadi.

T P

140.Većina teratogena može imati štetan uticaj na fetus u čitavoj trudnoći ali izaziva vidljive malformacije samo za vrijeme kritičnih perioda intrauterinog razvoja.

T P

141.Sijamski blizanci su uvijek povezani duž lateralnih strana grudnog koša.

T P

5. "Agenezija" je termin koji opisuje kompletni nedostatak organa ili dijela organa u prisustvu dobro razvijenog rudimentnog organa ("primordium").

T P7. Oligohidramnion može rezultirati iz oticanja amnionske tekućine ili može biti izazvan agenezijom bubrega.

T P

10. Translokacija uključuje samo homologe kromozome.

T P

11. Delecija je strukturna kromozomska anomalija koja se može prepoznati samo sa specijalnim tehnikama vezivanja.

T P

18. Trudnice koje su starije od 35 godina trebaju imati skrining test za većinu uobičajenih urođenih poremećaja metabolizma jer se ovi poremećaji češće javljaju kod djece koju rađaju starije žene.

T P

Page 12: Test Opsta Patologija[1]

20. Hijaline membrane u plućima novorođenčadi sa respiratornim distres sindromom tipično oblažu alveolarne prostore a nisu primjećene u respiratornim bronhiolama ili alveolarnim duktusima.

T P

22. Intrauterina fetalna eritroblastoza, koja nastaje zbog Rh inkompatibilnosti između majke i ploda, najteže pogađa plod u prvom trimestru trudnoće.

T P24. Iako je neuroblastom kod beba jako maligan tumor ponekad spontano prolazi.

T P

Sljedeće fraze označene brojevima dovedite u vezu sa odgovarajućim terminom označenim slovima. Svaki od termina označen slovima se može koristiti jednom, više puta ili da se uopšte ne koristi.

Transplacentalna infekcija

a. sifilisb. rubeolac. obojed. nijedno

----30. škodi fetusu samo za vrijeme akutne infekcije majke u ranoj trudnoći----31. česte su srčane malformacije----32. kod starije djece su česte lezije zuba i kostiju----33. izolacija infektivnog uzročnika i serološki testovi mogu postaviti ili potvrditi dijagnozu

Abnormalnosti spolnih kromozoma

a. Klinefelter-ov sindromb. Turner-ov sindromc. obojed. nijedno

----34. Barr-ovo tjelašce je prisutno u brisu bukalne sluznice----35. neplodnost----36. kratak stas----37. spolno vezano recesivno nasljeđivanje----38. povećana incidenca tumora germinativnih stanica gonada

Poređenje dvije važne po Mende-lu crte nasljeđivanja

a. cistična fibrozab. Duchenn-ova mišićna distrofijac. obojed. nijedno

----44. prenose je asimptomatski nosioci----45. povišena razine enzima u serumu su važne za dijagnozu----46. skraćen životni vijek i smrt nastupa obično prije kraja treće decenije života----47. česte su A i D hipovitaminoza ----48. prisutan je mentalni poremećaj

Page 13: Test Opsta Patologija[1]

Sljedeće fraze označene sa brojevima dovedite u vezu sa odgovarajućim terminom označenim slovima. Svaki od termina označen slovima se može koristiti jednom, više puta ili da se uopšte ne koristi.

Poremećaji cirkulacijea. hemoragijab. aktivna hiperemijac. kongestijad. više od jednog gore navedenoge. ništa od gore navedenog

---- 1. purpura ---- 2. ekhimoze---- 3. petehije ---- 4. crvenilo---- 5. inflamirana koža---- 6. smeđa induracija pluća.---- 7. jetra kao muškatni orah---- 8. policitemija

Infarktia. infarkt miokardab. infarkt plućac. infarkt mozgad. infarkt crijevae. sve gore navedeno

---- 9. lokalizirana nekroza tkiva----10. može izazvati ulceracije----11. ovisno o uzroku može biti blijed ili crven----12. dovodi do nastanka pseudociste

Edem

a. edem zbog kongestivnog popuštanja srcab. edem zbog ciroze jetrec. edem zbog nefrotskog sindromad. limfedem zbog radikalne disekcije aksilarnih limfnih čvorovae. uobičajena forma edema zbog nadolaženja mlijeka

----13. najizraženije na donjim ekstremitetima----14. najizraženije u plućima----15. neadekvatno stvaranje albumina----16. obilan gubitak proteina----17. obstrukcija protoka limfe----18. povećana vaskularna permeabilnost

Embolizacija

a. tromboembolijab. zračna embolijac. embolija plodnom vodomd. masna embolijae. sve gore navedeno

----19. najčešća forma embolizma----20. sadrži epitelijalne stanice zvane "ljuspice"

Page 14: Test Opsta Patologija[1]

----21. često započinje u dubokim venama donjih ekstremiteta----22. češća kod imobiliziranih pacijenata nego kod ambulantnih pacijenata ----23. obostrana plućna embolija----24. može poticati iz lijeve komore srca pogođenog iinfarktom----25. rezultira iz laceracija velikih vena za vrijeme operacija na vratu----26. tipično stvara potrošnu koagulopatiju----27. tipično izaziva mala krvarenja svuda u mozgu ----28. pojavljuje se odmah nakon prijeloma velikih kostiju ekstremiteta

Šok

a. hipovolemički šokb. kardiogeni šokc. oboje d. nijedan

----29. izazvan sepsom----30. izazvan direktnom abdominalnom traumom----31. rezultira smanjenom tkivnom perfuzijom----32. smanjen udarni volumen srca----33. nastaje renalna insuficijencija i oligurija----34. redovno se razvija metabolička alkaloza

1. Visoki mortalitet kod strastvenih pušača ne opada iako prestanu sa pušanjem.

T P

2. Visoki mortalitet kod pušača je primarno zbog karcinoma izazvanim duhanom.

T P

3. Pušenje doprinosi nastanku hipertenzije i stoga predstavlja riziko faktor za moždani udar.T P

4. Ateroskleroza kod pušača primarno zahvata koronarne arterije dok su aorta i periferne arterije obično pošteđene.T P

5. Smrtnost zbog karcinoma pluća kod strastvenih pušača dramatično raste nakon 60 godina života.T P

6. Pušenje duhana i izlaganje azbestu djeluje sinergistično u nastanku karcinoma pluća.

T P

7. Karcinomi koji su povezani sa pušenjem se pojavljuju i u alimentarnom i urinarnom sustavu.T P

8. Osteoporoza kod žena je mnogo rasprostranjenija kod pušača nego kod onih koji ne puše.T P

9. Djeca koju su rodile majke koje puše pokazuju zaostajanje u rastu ali bez intelektualnih nedostataka.T P

11. Većina patoloških promjena povezana sa kroničnim alkoholizmom je izazvana nedovoljnim unošenjem vitamina i proteina.

T P

Page 15: Test Opsta Patologija[1]

12. Bolest jetre izazvana alkoholom je najčešća medicinska komplikacija kroničnog alkoholizma.T P

20. Štetne reakcije na lijek se pojavljuju samo ako se prekorači propisana doza.

T P

21. Peptični ulkus želuca je najčešće povezan sa lijekovima.

T P22. Žutica izazvana lijekovima je najčešće udružena sa nekrozom stanica i upalom jetre.

T P

23. Kardiomiopatija povezana sa citotoksičnim režimima liječenja karcinoma je predvidiva bolest povezana sa dozom lijekova.

T P

26. Oralni kontraceptivi se ne trebaju davati ženama koje puše i imaju hipertenziju.

T P

Sljedeće fraze označene brojevima dovedite u vezu sa odgovarajućim terminom označenim slovima. Svaki od termina označen slovima se može koristiti jednom, više puta ili da se uopšte ne koristi.

Toksični metali

a. olovob. živac. arsend. kadmije. nikal

----32. gustoća metafiza u kostima koje rastu----33. periferna motorna neuropatija kod odraslih i encefalopatija kod djece----34. anemija sa bazofilnim tačkanjem eritrocita----35. Fanconi-jev sindrom i inkluzije u jedrima stanica proksimalnih tubula bubrega----36. neorganske smjese metala pogađaju pretežno bubreg a organske smjese oštećuju mozak ----37. Minamata bolest----38. akutno trovanje izaziva nekrozu stanica proksimalnih tubula----39. kronično izlaganje izaziva karcinom kože----40. dim i pare izazivaju akutni plućni edem----41. hipersenzitivni dermatitis----42. karcinom nosne šupljine

Termalne povredea. potapanje u hladnu vodu (od 4 do 10ºC)b. promrzlinec. visoka temperaturad. opekotinee. povrede električnom strujom

Page 16: Test Opsta Patologija[1]

----43. kristalizacija tkivne vode----44. dahtanje može izazvati smrt----45. posredovano prostaglandinima----46. rovovsko stopalo----47. posredovano interleukinom -1----48. hemokoncentracija----49. ventrikularna fibrilacija je često uzrok trenutne smrti----50. bule se brzo razvijaju

Fizičke povrede

a. kontuzijab. abrazijac. laceracijad. kirurška incizijae. rana od metka

----51. okrugli otvor----52. otvor sa neravnim rubovima----53. zacjeljuje primarno----54. kidanje tkiva izazvano tangecijalnim udarom----55. površinsko oštećenje kože izazvano tangencijalnim udarom----56. "modro oko"

Poremećaji ishrane

a. gojaznostb. marasmus (gladovanje)c. obojed. nijedno

----63. Dijabetes tip II----64. žučni kamenci----65. amenoreja----66. poremećaj rasta----67. nagomilavanje lipofuscina----68. Kwashiorkor

Avitaminoze

a. vitamin Ab. vitamin B1 (thiamin)c. niacind. riboflavine. pyridoxin

----69. dermatitis, dijareja i demencija----70. popuštanje srca----71. noćno sljepilo----72. pločasta metaplazija žljezdanog epitela----73. xerophthalmia----74. ragade u uglovima usta

Page 17: Test Opsta Patologija[1]

----75. sindromi koji ovise o vitaminima

Avitaminoza

a. vitamin B12

b. folna kiselinac. oboje d. nijedno

----76. demijelinizacija prednjih kolumni----77. mikrocitna, hipohromna anemija----78. odgođena sinteza abnormalne DNA u hematopoetskim stanicama----79. atrofični gastritis----80. nastaje sekundarno nakon tretmana antiepilepticima ili antineoplasticima----81. pojavljuje se kod alkoholizma----82. anemija povezana sa trudnoćom ----83. celijakija----84. Chron-ova bolest ileuma

Avitaminoza

a. vitamin Cb. vitamin Dc. obojed. nijedno

----85. kod starijih koji su na dijeti sa čajem i dvopekom----86. slabo zacjeljivanje rana----87. perifolikularna hemoragija na koži----88. poremećaj rasta kod djece----89. sindrom malapsorpcije masti----90. rahitis

Izaberite odgovarajući odgovor

1. Purifikacija pitke vode i bolja higijena su u razvijenim zapadnim zemljama smanjili incidencu

a. tuberkulozeb. velikih boginja

c. hepatitisa Ad. velikog kašljae. malarije

2. Koja je od sljedećih tvrdnji tačna za poliomijelitis?

a. Infekciju prenose animalni vektori. b. Virus ulazi u organizam preko gornjeg respiratornog trakta.c. Virus dospjeva u središnji živčani sustav kretanjem duž perifernih živaca.d. Stanice prednjeg roga kičmene moždine su glavno mjesto oštećenja.e. Energičan odgovor T stanica sprječava oboljenje.

3. Koja je od sljedećih tvrdnji tačna za velike boginje?

a. Još uvijek je glavni zdravstveni problem u nerazvijenim zemljama.b. Prenose se fekalno-oralnim putem.c. Izazivaju multilokularne vezikule zbog degeneracije epidermalnih stanica.d. Žutica je izrazita crta.

Page 18: Test Opsta Patologija[1]

e. Bolest dovodi do egzacerbacije endogenih virusa koji onda izazivaju glavne komplikacije.

4. Tipične histološke odlike uobičajene za herpes simplex infekcije i varičele (male boginje) je stvaranje

a. acidofilnih tjelašacab. intranuklearnih inkluzijac. granuloma sa gigantskim stanicamad. odgovor plazma stanicae. eozinofilija

5. Osobe zaražene sa herpes simplex virusom tipa 2 (genitalni herpes) gaje virus u latentnoj formi u

a. u sluznici vanjskih genitalijab. epitelijalnim stanicama unutrašnjih genitalnih organac. zametnim stanicamad. vezivnom tkivu penisa ili vaginee. sakralnim ganglijama

6. Sve dole navedeno je tačno za cytomegalovirus osim

a. da je većina odraslih seropozitivnab. da se može prenijeti preko placentec. da većina kongenitalnih infekcija ne daje simptomed. da kod pacijenata koji boluju od AIDS-a najčešće izaziva encefalitise. da inficirane stanice izgledaju uvećane

7. Atipične limfoidne stanice u perifernoj krvi pacijenata sa infektivnom mononukleozom su

a. zaražene Epstein-Barrovim virusomb. prekrusori B stanicac. aktivirane zrele B staniced. aktivirani T limfocitie. monociti

8. Komplikacija infektivne mononukleoze je

a. Burkitt-ov limfomb. apsces mozgac. ruptura slezene d. ciroza jetree. atrofija gonada

9. Osip koji počinje u formi ružičastih papula iza uha i brzo postaje makulopapularni i širi se preko lica i niz vrat, tijelo i ekstremitete je tipičan za

a. mumpsb. morbilec. varičeled. infektivnu mononukleozue. infekciju rotavirusom

10. Pluća djeteta koje je umrlo od akutne upale pluća pokazuju brojne wartin-Finkelday gigantske stanice koje imaju do 100 jedara. Ovo djete je imalo infekciju izazvanu

a. Epstein-Barr-ovim virusomb. cytomegalovirusom

Page 19: Test Opsta Patologija[1]

c. virusom morbila d. rubella virusome. virusom mumpsa

11. Nekrotizirajući bronhitis i difuzna hemoragična nekrotizirajuća pneumonia kod odraslih koja se povremeno viđa u obliku epidemije je izazvana

a. virusom influence Ab. rhinovirusomc. respiratornim sincicijalnim virusomd. rotavirusome. virusima sličnim Norwalk agensima

Za svaki od sljedećih termina jedan ili više odgovora koji su označeni brojevima može biti tačno. Izaberite tačan odgovor na osnovu sljedećeg ključa:

a. ako su samo tačni odgovori 1,2 i 3b. ako su samo tačni odgovori 1 i 3c. ako su samo tačni odgovori 2 i 4d. ako je tačan samo odgovor 4e. ako su svi odgovori tačni

----21. Više od 90% pacijenata sa antraksom ima

a. gastrointestinalnu hemoragijub. septikemijuc. hemoragičnu pneumonijud. kožne lezije

----22. Za vrijeme faze aktivne invazije i bakterijemije kod tifoidne groznice, Sallmonela typhi se može naći u

a. terminalnom ileumub. mezenterijalnim limfnim čvorovimac. jetrid. jednjaku

----23. Meningitis izazvan sa Haemophilus influenzae se javlja

a. kod djeceb. nakon pneumonije izazvane sa Haemophilus influenzae c. kod oslabljenog imunitetad. kao rezultat infekcije sa H. influenzae, tip b

----25. Kolera se odlikuje sa

a. ulceracijama na sluznici tankog crijevab. granulomima koji oblažu Peyer-ove pločec. kriptalnim apscesima u debelom crijevud. teškom vodenastom dijarejom

----28. Tipične komplikacije difterijske infekcije uključuju

a. pseudomembraneb. demijelinizaciju neravac. miokarditis

Page 20: Test Opsta Patologija[1]

d. hepatitis

----33. Sindrom toksičnog šoka obilježava

a. visoka temperaturab. hipotenzijac. deskvamirajući osipd. akutni holangitis I blaga žutica

----34. Grupa A beta-hemolitički streptokok su obično uzrok

a. šarlahab. crvenog vjetrac. upale ždrijelad. endokarditisa

----35. Neinfektivne komplikacije streptokokne infekcije uključuju

a. reumatoidni artritisb. akutni glomerulonefritisc. meningitisd. erythema nodosum

----36. Komplikacije meningokokne infekcije uključuju

a. septikemijub. miokarditisc. meningitisd. glomerulonefritis

----37. Gonokokna infekcija kod žena tipično izaziva upalu sluznice

a. vulveb. endocerviksac. vagined. uretre

----38. Primarni plućni kompleks (Ghonov kompleks) tuberkuloze uključuje

a. žarište subpleuralne infekcije u plućimab. purulentni limfangitisc. limfadenitisd. kaverne

----39. Sekundarna plućna tuberkuloza se može komplicirati sa

a. ožiljavanjemb. kalcificiranjemc. masivnom hemoragijomd. pleuritisom

----40. Milijarna tuberkuloza se tipično širi iz kaverni u apeksu pluća na

a. skeletne mišićeb. plućac. miokardd. limfne čvorove medijastinuma

Page 21: Test Opsta Patologija[1]

Sljedeće fraze označene brojevima dovedite u vezu sa odgovarajućim terminom označenim slovima. Svaki od termina označen slovima se može koristiti jednom, više puta ili da se uopšte ne koristi.

Protozoalne infekcije

a. Entamoeba histolyticab. Naegleria fowleric. Cryptosporidiumd. Giardia lambliae. Sve gore navedeno

---- 49. Izaziva ulceracije debelog crijeva---- 50. Apscesi jetre---- 51. Nakon akutnog rinitisa razvija se meningoencefalitis---- 52. Uzrok upale terminalnog ileuma i dijareje kod pacijenata sa AIDS-om---- 53. Bezopasan uzročnik ali može izazvati intermitentne dijareje osebno kod djece

Gljivična oboljenjaa. Histoplasmosisb. Candidiasisc. Sporotrichosisd. Aspergillosise. Infekcija sa trychophyton

----54. Gljivična loptica u plućima----55. Anglocentrične lezije----56. Upala oralne sluzice kod djece----57. Ulcerirani čvorići sa satelitnim čvorićima duž limfatičnih sudova----58. Plućne lezije slične tuberkulozi----59. Površina mikoza kože koja zahvata kosu

Oboljenja koja izazivaju helmintia. Trichinella spiralisb. Strongyloides stercoralisc. Ascaris lumbricoidesd. Schistosoma haematobiume. Clonorchis sinensis

----60. Myositis----61. Hiperinfekcije se javljaju kod imunosuprimiranih osoba----62. Najčešće infekcije helmintima mada često asimptomatske----63. Karcinom bešike----64. Bilijarna infekcija----65. Cholangiocarcinoma

Page 22: Test Opsta Patologija[1]