11
TEST DE EVALUARE SUMATIV Clasa a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute. Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte A. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 10 puncte) . 1.Plata energiei electrice face parte din categoria: a) cheltuieli pentru dorinţe b) cheltuieli pentru nevoi c) cheltuieli neprevăzute d) datorii 2. Preţul este: a)schimb de produse şi servicii prin cumpărarea şi vânzarea lor; b)totalitatea bunurilor şi serviciilor destinate consumului aflate în circulaţie; c)cantitatea de bunuri şi servicii necesare pentru a acoperi consumul; d) suma de bani care se cere sau care se plăteşte pentru achizitionarea unui produs 3. Prin procesul de producţie, resursele se transformă în : a. venituri şi economii; b. bunuri materiale; c. buget; d. economii; 4. Resursele sunt elemente folosite pentru:

Test Evaluare A

Embed Size (px)

DESCRIPTION

y

Citation preview

Page 1: Test Evaluare A

TEST DE EVALUARE SUMATIVClasa a VI-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte

A. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 10 puncte) .1. Plata energiei electrice face parte din categoria:a) cheltuieli pentru dorinţe b) cheltuieli pentru nevoi c) cheltuieli neprevăzute

d) datorii 2. Preţul este:

a) schimb de produse şi servicii prin cumpărarea şi vânzarea lor;b) totalitatea bunurilor şi serviciilor destinate consumului aflate în circulaţie;c) cantitatea de bunuri şi servicii necesare pentru a acoperi consumul;

d) suma de bani care se cere sau care se plăteşte pentru achizitionarea unui produs3. Prin procesul de producţie, resursele se transformă în :a. venituri şi economii; b. bunuri materiale; c. buget; d. economii;4. Resursele sunt elemente folosite pentru: a. satisfacerea unei nevoi; b. realizarea bunurilor şi satisfacerea trebuinţelor c. satisfacerea dorinţelor5. Dorinţa este:

a. trebuinţă; b. aspiraţia către o stare sufletească; c. necesitate.6. Serviciile sunt:

a. activităţi desfăşurate la serviciu; b. activităţi desfăşurate de unii oameni în folosul altor oameni; c. troc.7. Decizia privind cumpărarea unor produse are la bază relaţia :

a. preţ – venituri – nevoi b. dorinţe – venituri – preţ c. nevoi – preţ – venituri d. nevoi – dorinţe – buget

8. Calitatea produselor este influenţată de:a. climă; b. procesul tehnologic; c. zona geografică d. consumatori.

Page 2: Test Evaluare A

9. Achiziţionarea încălţămintei este activitate de:a. producţie; b. autoconsum; c. consum; d. de schimb.

10. Este un drept al consumatorului: a. dreptul de a identifica produsele din ambalaje; b. dreptul de a fi protejat;c.dreptul de a fi recompensat; d.dreptul de a fi prejudiciat.

B Transcrieţi cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals ( 10puncte)

1. Card-ul de credit este instrumentul cu ajutorul căruia se scot bani de la bancomate sau se fac plăţi în magazine, în limita sumei existente în contul titularului.

2. Bugetul în care veniturile sunt egale cu cheltuielile este echilibrat.3. În familie se desfăşoară activităţi de producţie, schimb şi consum.4. Economiile lunare pot fi depuse la bancă, beneficiind astfel de dividende la sfârşitul anului. 5. Abilităţile practice şi de execuţie se formează la orele de curs.

SUBIECTUL II (30 puncte)

A.Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: (16 puncte) 1. Enumeraţi cinci drepturi prevăzute în Legea pentru protecţia consumatorilor. 2. Enumerati 4 nevoi ale clasei de elevi. 3. Notaţi 4 cheltuieli pentru nevoi care se fac lunar în orice familie 4. Enumeraţi trei motive pentru care oamenii fac economii.

B. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere, încât enunţurile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific. ( (14 puncte)

1. Deoarece pe eticheta sau ambalajul produsului cumpărat nu erau specificate caracteristici esenţiale mi-a fost încălcat dreptul de a fi ____(1)_____

2. Sursele de ____(2)_____ pot fi: salarii, pensii, burse etc. 3. Nevoile oamenilor sunt satisfăcute prin ________(3)_____de bunuri şi

servicii.4. Dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, bugetul este_____(4)____5. . Preţul este o sumă de bani, pe care trebuie să o plătească cumpărătorul la

achiziţionarea unui .......(5)......sau .....(6)......6. Pentru produsele care se vând în magazine, preţul se înscrie pe _______(7)

_____

Page 3: Test Evaluare A

SUBIECTUL III ( 40 puncte)

1. Elevul Popescu Ion primeşte în fiecare zi când pleacă la şcoală, 3 lei de la tatăl său şi de trei ori pe săptămână, de la fratele lui mai mare, câte 1,5 lei. În fiecare zi, la şcoală, elevul îşi cumpără o napolitană de 0,5 lei, un corn de 1 leu şi o sticlă de apă minerală de 1,5 lei. La sfârşitul fiecărei săptămâni îşi cumpără două reviste a câte 1,5 lei fiecare. Elevul doreşte să-şi cumpere o minge de fotbal, în valoare de 24 lei.

Se cere :a) Calculaţi bugetul de venituri şi cheltuieli al elevului Popescu Ion, pentru

luna martie (se vor lua în calcul 4 săptămâni cu douăzeci de zile de şcoală).b) Precizaţi tipul bugetului.c) În câte luni reuşeşte elevul să-şi cumpere mingea (considerând că elevul

economiseşte aceeaşi sumă în fiecare lună)?

Page 4: Test Evaluare A

TEST DE EVALUARE:

Definirea scopului evaluarii si a obiectivelor de evaluare:

SCOP:- insusirea rolului familiei in consumul si productia de bunuri si servicii , indrumarea elevilor pentru intocmirea bugetului familiei si a bugetului personal, educarea lor pentru intocmirea unui buget indivitual de timp eficient, informatii cu privire la calitatea produselor si protectia consumatorului.

OBIECTIVE DE EVALUARE:O1-sa identifice activitati economice din viata familiei ;O2- sa descrie principalele resurse necesare desfasurarii unor activitati familiale;O3- sa enunte unele drepturi si obligatii ale consumatorilorO4- sa-si stabileasca prioritati in consum si cheltuieli in functie de nevoile proprii si ale familiei;O5- sa-si stabileasca bugetul si modalitati de economisire;O6- sa intocmeasca planuri de activitati in functie de timpul disponibil ;O7- sa utilizeze concepte economice in comunicare ;O8- sa observe si sa compare diferite modalitati de plata.

TIPUL INSTRUMNETULUI DE EVALUARE:test de evaluare sumativa (finala) se realizeaza la sfarsitul unui modul (perioade de formare)

MOMENTUL APLICARII:-se aplica la sfarsitul modulului “ Economia Familiei” pentru furnizarea informatiilor necesare cu privire la insusirea de catre elevi a detinerii informatiilor si a abilitatilor practice referitoare la modulul “Economia familiei”

CONTINUTURI EVALUATE:

Rolul familiei in consumul si productia de bunuri si servicii. Nevoi si dorinte –identificarea nevoilor individuale ale familiei si ale

clasei/scolii.

Page 5: Test Evaluare A

Resuesele familiei- relatia: venituri, consum, economii. Activitatea de productie si relatiile dintre membrii familiei/ clasei.

Comportamentul de consum. Calitatea produselor. Productia consumatorului.

Bugetul familiei – suportul comportamentului de consum. Proiectarea bugetului, decizia privind cumpararea unor produse, pretul.

Bugetul elevului. Disciplina bugetului personal. Gestionarea bugetului individual de timp. Organizarea timpului familiei.

Page 6: Test Evaluare A

Barem de corectare

Subiectul I. 20 puncte A. 1.b; 2d; 3b; 4b; 5b; 6b; 7c; 8b; 9c; 10b 10 pct ( 10x1punct=10pct)

B. 1-F; 2-A; 3A; 4F; 5F. 10 pct(5x2pct=10pct)

Subiectul II

A. 1.Drepturi ale consumatorului: 4 puncte-de protective (siguranta);-de informare si educare ;-de libera alegere;-de despagubire(ascultare)-de organizare.

2.Posibile nevoi ale clasei de elevi: 4 puncte-cadre didactice;-sali de clasa;-mobilier;-biblioteca

3.Posibile cheltuieli pentru nevoi care se fac lunar in orice familie 4 puncte-energie electrica;-gaze;-telefon;-alimente;-chirie sau rate.

4. Motive pentru care oamenii fac economii(3) 4 pct(3x1,33 pct)-asigurarea unor dorinte;-situatii neprevazute;-obtinerea de castiguri din plasamente;-securitatea familiei.

Page 7: Test Evaluare A

Subiectul II. B 14 pct(7x2pct)

1-informat; 2-venit; 3-consum;4 excedentar; 5-produs; 6-serviciu; 7-eticheta.

Subiectul III 40 puncte

. (2p.) - formula bugetului : V – C = E (10p.) - calculul veniturilor:

bani de la tata: 5 zile x 4 săptămâni x 3 lei = 60 lei (4p.)bani de la frate: 3 zile x 4 săptămâni x 1,5 lei = 18 lei (4p.)

___________________________________________ total venituri = 78 lei (2p.)

(16p.) - calculul cheltuielilor :napolitane 20 zile x 0,5 = 10 lei (3p)corn 20 zile x 1 = 20 lei (3p)apă minerală 20 zile x 1,5 = 30 lei (3p) reviste 4 zile x 3= 12 lei (3 p) ___________________________________________

total cheltuieli = 72 lei (4p.)

(4p.) – calculul economiei V – C = E

78 – 72 = 6 lei b. (4p. )- identificarea tipului de buget : excedentarc. (4p.) – calculul numărului de luni pentru a-şi cumpăra mingea - pe lună economiseşte 6 lei

- 24 lei  : 6 = 4 luni