3
Timp de lucru efectiv: 30 min Prof. Tatiana Man Gimn. de Stat”Mihai Viteazul” Târgu - Mureş Test de evaluare (economia familiei) I. Alegeţi răspunsul corect : 1. Bunurile materialele se obţin prin activităţi de: a. producţie ; b. schimb ; c. consum 2. A locui într-o vilă este: a. o nevoie de apărare împotriva factorilor de mediu ; b. o dorinţă ; c. o nevoie de a amenaja o casă veche. 3. Intră în componenţa bugetului: a. cheltuielile ; b. schimbul ; c. comerţul. 4. În cadrul unui buget sunt în echilibru: a. veniturile cu economiile ; b. veniturile cu cheltuielile ; c. cheltuielile cu economiile. 5. Calitatea unui produs depinde de: a. utilaje, materiale, bani ; b. resursele umane si materiale ; c.utilaje, materiale, resurse umane. 6. Este un drept al consumatorului: a. de a identifica produsele din ambalaje ; b. de a fi informat ; c. de a şti să citească codul de bare. 6x0,5=3p II. Precizaţi litera A pentru enunţul apreciat ca adevărat, sau litera F pentru cel considerat fals : 1. Ambalajul antipoluant este confecţionat din materiale nocive. 2. Pentru nevoia de asigurare a sănătăţii se practică activităţi sportive. 3. Cheltuielile sunt sume de bani folosite pentru a cumpăra produse sau a plăti prestarea unui serviciu

Test de Evaluare Cls Vi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ds

Citation preview

Page 1: Test de Evaluare Cls Vi

Timp de lucru efectiv: 30 min Prof. Tatiana Man Gimn. de Stat”Mihai Viteazul”

Târgu - Mureş

Test de evaluare(economia familiei)

I. Alegeţi răspunsul corect :

1. Bunurile materialele se obţin prin activităţi de: a. producţie ; b. schimb ; c. consum2. A locui într-o vilă este: a. o nevoie de apărare împotriva factorilor de mediu ; b. o dorinţă ; c. o nevoie de a amenaja o casă veche.3. Intră în componenţa bugetului: a. cheltuielile ; b. schimbul ; c. comerţul.4. În cadrul unui buget sunt în echilibru: a. veniturile cu economiile ; b. veniturile cu cheltuielile ; c. cheltuielile cu economiile.5. Calitatea unui produs depinde de: a. utilaje, materiale, bani ; b. resursele umane si materiale ; c.utilaje, materiale, resurse umane.6. Este un drept al consumatorului: a. de a identifica produsele din ambalaje ; b. de a fi informat ; c. de a şti să citească codul de bare.

6x0,5=3pII. Precizaţi litera A pentru enunţul apreciat ca adevărat, sau litera F pentru cel

considerat fals :1. Ambalajul antipoluant este confecţionat din materiale nocive.2. Pentru nevoia de asigurare a sănătăţii se practică activităţi sportive.3. Cheltuielile sunt sume de bani folosite pentru a cumpăra produse sau a plăti prestarea unui serviciu4. Între veniturile şi cheltuielile unei familii nu trebuie să existe un echilibru

4x0,50=2pIII. Răspundeţi la următoarele întrebări: 1.Care este diferenţa între nevoi şi dorinţe? Daţi câteva exemple. 1p2. Ce este costul de oportunitate? Daţi un exemplu 1p3. Care sunt obiectivele ce privesc protecţia consumatorilor? Precizaţi trei drepturi ale consumatorilor. 2p

__________Total :9p

Notă! Se acordă un punct din oficiu

Page 2: Test de Evaluare Cls Vi

Prof. Tatiana Man Gimn. de Stat”Mihai Viteazul”

Târgu - Mureş

Barem de corectare (economia familiei)

III. Alegeţi răspunsul corect :

1. Bunurile materialele se obţin prin activităţi de: a. producţie 2. A locui într-o vilă este: b. o dorinţă 3. Intră în componenţa bugetului: a. cheltuielile ; 4. În cadrul unui buget sunt în echilibru:b. veniturile cu cheltuielile ; 5. Calitatea unui produs depinde de: c.utilaje, materiale, resurse umane.6. Este un drept al consumatorului: b. de a fi informat ;

6x0,5=3p

IV. Precizaţi litera A pentru enunţul apreciat ca adevărat, sau litera F pentru cel considerat fals :

1. Ambalajul antipoluant este confecţionat din materiale nocive. F2. Pentru nevoia de asigurare a sănătăţii se practică activităţi sportive. A3. Cheltuielile sunt sume de bani folosite pentru a cumpăra produse sau a plăti prestarea unui serviciu A 4. Între veniturile şi cheltuielile unei familii nu trebuie să existe un echilibru F

4x0,50=2pIII. Răspundeţi la următoarele întrebări:

1.Care este diferenţa între nevoi şi dorinţe? Daţi câteva exemple. 1pNevoile-necesităţi ale oamenilor; dorinţele-stări sufleteşti2. Ce este costul de oportunitate? Daţi un exemplu 1pPreţul unui produs la care se renunţă în vafoarea altuia 3. Care sunt obiectivele ce privesc protecţia consumatorilor? Precizaţi trei drepturi ale consumatorilor. 2p Protecţia vieţii , a sănătăţiişi securităţii cons.;protecţia intereselor economice ale cons;informarea şi educarea consumatorilor

__________Total :9p

Notă!

Page 3: Test de Evaluare Cls Vi

Se acordă un punct din oficiu