Click here to load reader

Termodynamika zjawisk powierzchniowych · PDF file Termodynamika zjawisk powierzchniowych 3.6.1. Termodynamika fazy powierzchniowej 3.6.2. Zjawisko sorpcji 3.6.3. Adsorpcja fizyczna:

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Termodynamika zjawisk powierzchniowych · PDF file Termodynamika zjawisk powierzchniowych...

 • Termodynamika zjawisk powierzchniowych

  3.6.1. Termodynamika fazy powierzchniowej

  3.6.2. Zjawisko sorpcji

  3.6.3. Adsorpcja fizyczna: izoterma Langmuira oraz BET

  3.6.4. Zjawiska przylegania

 • ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE

  Interfejsy:

  gaz – ciało stałe

  gaz – ciecz

  ciecz – ciecz

  ciecz – ciało stałe

  Bodziec termodynamiczny wprowadza gradient stężenia w obszarze

  międzyfazowym.

  Skutki:

  - sorpcja (fizyczna lub chemiczna)

  - napięcie powierzchniowe

  - zjawiska fizyczne: adhezja,kohezja, włoskowatość, menisk, …

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 23.6. Zjawiska powierzchniowe

 • ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE

  Termodynamika jednorodnej fazy powierzchniowej

  Oddziaływania międzycząsteczkowe

  w przypadku cząsteczki we wnętrzu

  fazy i na jej powierzchni

  Właściwa powierzchniowa energia

  swobodna granicy faz:

   

    

  VTs

  F

  ,

  A

  B

  C

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 33.6. Zjawiska powierzchniowe

 • Funkcje termodynamiczne fazy powierzchniowej

  właściwa energię

  wewnętrzną granicy faz:

  właściwa entropia

  granicy faz (powierzchni)

  VT s

  U

  ,12  

    

  VT s

  S

  ,12  

    

  TSFU 

  VTVTVT s

  S T

  s

  F

  s

  U

  ,12,12,12  

    

   

    

   

    

  VT

  F S 

    

   

  VVT T

  T s

  U  

    

   

    

   12 12

  ,12

   

    powelpowelconstTVpow QWdU ,,, 

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 43.6. Zjawiska powierzchniowe

 • Równanie nadmiaru Gibbsa

   

  pT aRT

  a

  ,2

  21

  2  

    

   

   fundamentalne dla chemii fizycznej zjawisk powierzchniowych

  równanie adsorpcji Gibbsa.

  Wnioski:

   Jeśli substancja rozpuszczona obniża napięcie powierzchniowe

  rozpuszczalnika, to cząsteczki jej gromadzą się na swobodnej powierzchni

  roztworu

   Jeśli natomiast cząsteczki substancji podwyższających napięcie

  powierzchniowe „uciekają" z powierzchni do wnętrza cieczy

  Równanie Gibbsa wyjaśnia też, dlaczego efekt obniżania napięcia

  powierzchniowego jest zawsze znacznie większy, niż efekt przeciwny.

  Substancje powierzchniowo czynne adsorbując się na powierzchni cieczy

  modyfikują ją w stopniu znacznie większym, niż czynią to związki

  zwiększające napięcie powierzchniowe

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 53.6. Zjawiska powierzchniowe

 • Linia przerywana odpowiada czystemu rozpuszczalnikowi

  Lina I – krzywa opisująca zachowanie się liofilowych substancji. Np. Sole

  w roztworze wodnym, których adsorpcja jest ujemna na granicy woda-

  powietrze.

  Lina II – zachowanie się substancji liofobowych w stosunku do warstwy

  objętościowej.

  Lina III – związki powierzchniowo czynne – o wysokiej aktywności

  powierzchniowej

  Nadmiar Gibbsa

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 63.6. Zjawiska powierzchniowe

 • N +

  Br

  O S

  O

  O O

  Na +

  anionowe

  kationowe

  Co to są związki powierzchniowo czynne?

  Jonowe

  Niejonowe

  Część hydrofilowaCzęść hydrofobowa

  O O

  O O

  O O

  Środki piorące, mydła

  Leki

  Piany

  Flotacja

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 73.6. Zjawiska powierzchniowe

 • Surfactant in Solution (M)

  0.0 2.0e-4 4.0e-4 6.0e-4 S

  u rf

  ac ta

  n t S

  o rb

  ed (

  m o l/

  m 2 )

  0.0

  5.0e-7

  1.0e-6

  1.5e-6

  2.0e-6

  2.5e-6

  NPE 10 na żelu krzemionkowym

  CMC

  OO O

  OO

  O O

  OOO

  O O

  OO

  OO O

  O O

  O O

  OO

  O O

  OO O

  O O

  O OO

  O

  O

  OO O

  O O

  O O

  O O

  OOOO O

  O OOOO

  OO

  OO O O

  O O O

  OO

  OO

  O O O

  OOOOOOO

  OO O

  O O

  O O

  OO

  OO

  OO

  O

  O OO O

  O O

  O

  OO O

  O O

  O O

  OO

  O OO O

  O

  OO O

  OO

  O

  O

  O O

  O OOO

  O

  OO

  O O

  O O

  O

  O O

  OO

  OO

  O

  O O

  O O

  OO O

  OO O

  O O

  O

  O

  OO O

  O O O

  O

  O O

  O OO O O

  OO O

  OO

  O O

  O O

  O OOO

  O

  O O

  O O

  O O

  O

  OO O

  OO

  O O

  OOO

  O O

  OO

  OO O

  O O

  O O

  OO

  O O

  OO O

  O O

  O OO

  O

  O

  OO O

  O O

  O O

  O O

  OOOO O

  O OOOO

  OO

  OO O O

  O O O

  Agregaty powierzchniowe (Hemimicele/Admicele)

  Adsorpcja na powierzchniach stałych

  Co to są związki powierzchniowo czynne?

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 83.6. Zjawiska powierzchniowe

 • OO O

  OO

  O O

  OOO

  O O

  OO

  OO O

  O O

  O O

  OO

  O O

  OO O

  O O

  O OO

  O

  O

  OO O

  O O

  O O

  O O

  OOOO O

  O OOOO

  OO

  OO O O

  O O O

  OO O

  O O

  O O

  OO

  OO

  OO

  O

  O OO O

  O O

  O

  OO O

  O O

  O O

  OO

  O OO O

  O

  OO O

  OO

  O

  O

  O O

  O OOO

  O

  OO

  O O

  O O

  O

  O O

  OO

  OO

  O

  O O

  O O

  OO O

  OO O

  O O

  O

  O

  OO O

  O O O

  O

  O O

  O OO O O

  OO O

  OO

  O O

  O O

  O OOO

  O

  O O

  O O

  O O

  O

  OO O

  OO

  O O

  OOO

  O O

  OO

  OO O

  O O

  O O

  OO

  O O

  OO O

  O O

  O OO

  O

  O

  OO O

  O O

  O O

  O O

  OOOO O

  O OOOO

  OO

  OO O O

  O O O

  N N

  O

  OH

  O

  CH 3

  CH 2

  CH 3

  Umożliwia rozpuszczanie związków chemicznych w warstwie

  powierzchniowej przy znacznie mniejszym stężeniu związków

  powierzchniowo czynnych. Zjawiskom to wywołuje zmianę zdolności

  transportowych poprzez wzrost powinowactwa do powierzchni stałej.

  Rozpuszczalność w warstwach powierzchniowych

  Co to są związki powierzchniowo czynne?

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 93.6. Zjawiska powierzchniowe

 • Rozpuszczalne w wodzie związki chemiczne (np. farmaceutyki)

  Powstawanie warstw podwójnych

  Co to są związki powierzchniowo czynne?

  Tworzone są przez nierozpuszczalne w wodzie związki

  powierzchniowo czynne.

  Umożliwiają transport środków polarnych lub niepolarnych

  przez otoczenie o odmiennych charakterze fizyko-chemicznym.

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 3.6 / 103.6. Zjawiska powierzchniowe

 • Zjawisko sorpcji

  Cechy charakterystyczne adsorpcji fizycznej i chemisorpcji

  Adsorpcja fizyczna Chemisorpcja

  Ciepło adsorpcji jest mniejsze niż ok.

  10 kcal/mol.

  Adsorpcja zachodzi praktycznie tylko

  w temperaturze niższej od temperatury

  wrzenia adsorbatu.

   Względny przyrost ilości

  zaabsorbowanego gazu zwiększa się

  z każdym kolejnym przyrostem jego

  ciśnienia względnego.

  Wielkość adsorpcji zależy raczej

  od adsorbatu niż od adsorbentu.

  Proces adsorpcji nie jest zwiazany z

  uchwytną pomiarowo energią aktywacji.

  Adsorpcja jest wielowarstwowa.

  Ciepło sorpcji większe niż 20 kcal/mol.

  Adsorpcja może zachodzić w wysokiej

  temperaturze.

  Względny przyrost ilości

  zaadsorbowanego gazu zmniejsza się

  z każdym kolejnym przyrostem jego

  ciśnienia względnego.

  Wielkość adsorpcji jest

  charakterystyczna zarówno dla

  adsorbatu, jak i dla adsorbentu.

  Proces adsorpcji może być związany

  z energią akt

Search related