Click here to load reader

Termodynamika i kinetyka procesowa - wyk ad 2 bioreak:... Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2 Anna Ptaszek Hydrokoloidy hydrokoloidy pochodzenia roślinnego - polisacharydy

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Termodynamika i kinetyka procesowa - wyk ad 2 bioreak:... Termodynamika i kinetyka procesowa -...

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Wykład 3

  Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

  24 kwietnia 2018

  1 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje łańcuchów

  Budowa amylozy i amylopektyny

  http://polysac3db.cermav.cnrs.fr/home.html

  2 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje łańcuchów

  Jak zachowuje się łańcuch biopolimeru w roztworze?

  Phys. Chem. Chem. Phys., 2012,14, 14450-14459 DOI: 10.1039/C2CP42454A

  3 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje łańcuchów

  4 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje łańcuchów

  Średni promień bezwładności Rg

  średnia odległość poszczególnych segmentów łańcucha od środka ciężkości biopolimeru.

  Średni promień hydrodynamiczny Rh

  to średni promień sfery, która porusza się po tej samej drodze co makrocząsteczka.

  5 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Struktura kłębka

  Jak zachowuje się łańcuch biopolimeru w roztworze?

  http://dx.doi.org/10.4236/aces.2015.52015

  6 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Struktura kłębka

  Jak klasyfikuje się roztwory biopolimerów?

  rozcie czony

  redniorozcie czony

  stężony

  7 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Struktura kłębka

  Jak rodzaj rozpuszczalnika wpływa na konformację łańcuchów?

  Phys. Chem. Chem. Phys., 2012,14, 14450-14459 DOI: 10.1039/C2CP42454A

  8 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Struktury wstęgowe biopolimerów a żelowanie

  Zjawisko żelowania

  agregaty sferycznych cz steczek

  sie a cuchów wst gowych

  el chemiczny wi zania kowalencyjne

  el fizyczny fragmenty krystaliczne

  9 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Biopolimery

  hydrokoloidy

  to m. in. biopolimery tworzące w wodzie roztwory koloidalne.

  roztwór koloidalny

  to układ najczęściej dwufazowy. Rozmiary cząsteczek fazy rozproszonej mieszczą się w zakresie 1-200nm.

  Roztwory koloidalne sprawiają wrażenie jednorodnych. W przypadku makrocząsteczek, czyli cząsteczek o rozmiarach dużo większych w stosunku do rozpuszczalnika, pojedyncze łańcuchy mieszczą w wymaganym zakresie wymiarów. W tym przypadku mówimy o koloidach cząsteczkowych. Do tej grupy zaliczyć możemy większość omawianych biopolimerów.

  10 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje łańcuchów

  Budowa amylozy

  http://polysac3db.cermav.cnrs.fr/home.html

  11 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje łańcuchów

  Rekrystalizacja amylozy (retrogradacja)

  12 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje łańcuchów

  Budowa amylopektyny

  http://polysac3db.cermav.cnrs.fr/home.html

  13 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Kleikowanie skrobi

  niekompatybilność

  amyloza - amylopektyna - woda

  ogrzewanie ch odzenie

  przechowywanie

  14 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konsekwencje różnic w budowie

  niekompatybilność

  układ polimer 1 - polimer 2 - woda amyloza - amylopektyna - woda

  15 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Niekompatybilność - dlaczego?

  Oddziaływania

  biopolimerów z cząsteczkami rozpuszczalnika i innymi składnikami decydują o konformacji biopolimeru i w konsekwencji o obrazie makroskopowym roztworu.

  Możemy zatem obserwować roztwór koloidalny (pseudo-jednorodny) albo separację faz czyli podział na dwie lub więcej faz bogatszych w wybrany składnik.

  16 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Hydrokoloidy

  hydrokoloidy pochodzenia roślinnego - polisacharydy

  to m. in. guma guar (E412), guma arabska (E414), karagen (E407), pektyny (E440).

  hydrokoloidy pochodzenia zwierzęcego - białka

  to m. in. żelatyna (E441) czy też białka serwatkowe.

  hydrokoloidy pochodzenia mikrobiologicznego - polisacharydy

  to m. in. guma ksantanowa (E415) i guma gellan (E418).

  17 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  Guma ksantanowa - polisacharyd jonowy

  helisa kłębek

  ogrzewanie 50oC

  nie żeluje - tworzy strukturę pseudo-żelową

  18 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  Guma ksantanowa - zmiana średniego promienia hydrodynamicznego

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  um

  z n o rm

  a liz

  o w

  a n a i n te

  n s y w

  n o s c r

  o z k la

  d u

  Rh

  20 o C

  30 o C

  pm pm nm nm nm um um110 100 10 101100

  Rh(30 oC)Rh(40

  oC)

  19 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  guma guar - polisacharyd niejonowy - sieć splątań

  O

  OO

  O O

  O

  O

  O

  O

  OH

  HH

  H

  CH 3

  O

  HH

  H H

  H

  O

  CH 3

  H

  H HO

  H

  CH 2 OH

  CH 2 OH

  H

  H

  H

  H H H H

  HO HOHO OH

  OH

  HO HO

  HO

  CH 2 OH

  H HO

  H

  CH 2 OH

  H

  H H

  H

  H

  H

  OH

  H OH H

  H

  H

  O

  20 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  guma guar - polisacharyd niejonowy

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  z n o rm

  a liz

  o w

  a n a i n te

  n s y w

  n o s c r

  o z k la

  d u

  Rh

  30 o C

  40 o C

  pm pm nm nm nm um um110 100 10 101100

  Rh(30 oC) Rh(40

  oC)

  21 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  Karagen - polisacharyd jonowy

  doi:10.3390/md14030042

  22 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  Żele alginianowe

  doi: 10.1039/c3sm52285g

  23 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  Żelowanie pektyn

  http://it.silvateam.com

  24 / 1

 • Termodynamika i kinetyka procesowa - wykład 2

  Anna Ptaszek

  Konformacje hydrokolidów w wodnych roztworach

  Żel pektynowy

  25 / 1

Search related