of 32 /32
TERMODYNAMIKA CHEMICZNA TERMODYNAMIKA CHEMICZNA Dr Beata Mycek UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM COLLEGIUM MEDICUM ZAKŁAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJ ZAKŁAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJ Kraków 2006 Kraków 2006 ENERGIA SWOBODNA ENERGIA SWOBODNA ENTALPIA SWOBODNA ENTALPIA SWOBODNA RÓWNANIE CLAUSIUSA-CLAPEYRONA RÓWNANIE CLAUSIUSA-CLAPEYRONA

TERMODYNAMIKA CHEMICZNA

 • Author
  toshi

 • View
  61

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM ZAKŁAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJ. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA. ENERGIA SWOBODNA ENTALPIA SWOBODNA RÓWNANIE CLAUSIUSA-CLAPEYRONA. Dr Beata Mycek. Kraków 2006. ENERGIA SWOBODNA - F ( energia swobodna Helmholtza ) [ J ] , [J mol -1 ]. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TERMODYNAMIKA CHEMICZNA

 • TERMODYNAMIKA CHEMICZNADr Beata MycekUNIWERSYTET JAGIELLOSKICOLLEGIUM MEDICUMZAKAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJKrakw 2006ENERGIA SWOBODNAENTALPIA SWOBODNARWNANIE CLAUSIUSA-CLAPEYRONA

 • ZMIANY ENTALPII SWOBODNEJ Z TEMPERATUR I CINIENIEM

 • UKAD WIELOSKADNIKOWYG = f ( T, p, ni, nj ... )np. Ukad dwuskadnikowy: G = f ( T, p, n1, n2 ) - potencja chemiczny

 • ZALENO ENTALPII SWOBODNEJ OD TEMPERATURY RWNANIE GIBBSA - HELMHOLTZA ..........

  G = H T S

  _1108194799.unknown

  _1108206292.unknown

  _1108194721.unknown

  _1108194799.unknown

  _1108206292.unknown

  _1108194721.unknown

 • RWNANIE CLAUSIUSA-CLAPEYRONASCHEMAT WYKRESU FAZOWEGO (ukad jednoskadnikowy)

  jest konsekwencj warunku rwnowagi: (G = 0 i okrela zaleno funkcyjn pomidzy cinieniem i temperatur w stanie rwnowagi dwufazowej. Geometrycznym obrazem tej zalenoci jest linia rwnowagi na wykresie fazowym.

  P ( p*, T* ) punkt potrjny

  wspistnienie w rwnowadze trzech faz

  K ( pk, Tk ) punkt krytyczny

  krzywa PA krzywa sublimacji

  krzywa PB krzywa parowania

  krzywa PC krzywa topnienia

 • Jeeli temperatura ukadu zmieni si o dT, spowoduje to zmian cinienia o warto dp, a wartoci entalpii swobodnej w obu fazach zmieni si w nastpujcy sposb:

  dG(1) = S(1) dT + V(1) dp

  dG(2) = S(2) dT + V(2) dp

  warunek rwnowagi:

  dG(1) = dG(2)

  S(1) dT + V(1) dp = S(2) dT + V(2) dp

  S(2) dT S(1) dT = V(2) dp V(1) dp

  ( S(2) S(1) ) dT = ( V(2) V(1) ) dp

  (S dT = (V dp

  (S = S(2) S(1): zmiana entropii podczas przemiany fazowej

  (V = V(2) V(1): zmiana objtoci podczas przemiany fazowej