of 66 /66
Priručnik za hardver TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10

TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale...

Page 1: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

Priručnik za hardver

TERMALNI PISAČ

SERIJA FVP10

Page 2: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

Tržišni znaci i njihovi vlasniciFVP10 : Star Micronics Co., Ltd.

Napomena• Sva prava pridržana. Reprodukcija bilo kojeg dijela ovog priručnika u bilo kojem obliku nije dopuštena bez izričitog odobrenja tvrtke

STAR.

• Sadržaj ovog priručnika podložan je izmjenama bez prethodne najave.

• Uloženi su maksimalni napori da bi se zajamčila točnost sadržaja ovog priručnika u trenutku tiska. Ako u njemu ipak otkrijete bilo kakvu pogrešku, tvrtka STAR bila bi vrlo zahvalna da je o tome obavijestite.

• Uzimajući u obzir sve navedeno, STAR ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo koju pogrešku koja se može pojaviti u ovom priručniku.

• IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

• Android is a trademark of Google Inc.

• Windows is registered trademarks of Microsoft Corporation.

• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.

Copyright © 2010-2019 Star Micronics Co., Ltd.

Page 3: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

SADRŽAJ

1. Raspakiravanje i postavljanje .................................................................................. 11-1. Raspakiravanje ................................................................................................................... 1

1-2. Napomene o instalaciji ....................................................................................................... 1

2. Prepoznavanje i nazivi dijelova ............................................................................... 2

3. Instalacija .................................................................................................................... 33-1. Priključivanjekabelauračunalo ........................................................................................ 3

3-1-1. Paralelnikabel ....................................................................................................................3

3-1-2. RS-232Ckabel ...................................................................................................................3

3-1-3. USBkabel ..........................................................................................................................3

3-1-4. PoweredUSBkabel ............................................................................................................4

3-1-5. Ethernetkabel ....................................................................................................................4

3-2. Priključivanjekabelaupisač .............................................................................................. 5

3-2-1. Paralelnikabel ....................................................................................................................5

3-2-2. RS-232Ckabel ...................................................................................................................6

3-2-3. USBkabel ..........................................................................................................................6

3-2-4. PoweredUSBkabel ............................................................................................................7

3-2-5. Ethernetkabel ....................................................................................................................8

3-3. Priključivanjeprilagodnikazaizmjeničninapon ............................................................... 9

3-4. Uključivanjepisača .......................................................................................................... 10

3-5. Pričvršćivanjepoklopcaprekidača ................................................................................... 10

3-6. Priključivanjeperifernoguređaja ..................................................................................... 11

3-7. Bluetoothpostavke(SamozamodelesBluetoothsučeljem) .......................................... 12

3-7-1. UparivanjeuzpomoćSSP(Jednostavnosigurnouparivanje)[Zadano] ..........................12

3-7-2. UparivanjepomoćuPINkoda ..........................................................................................13

3-7-3. Funkcijaautomatskogspajanja(samoiOS) .....................................................................13

3-7-4. PostavljanjeAutomatskogspajanja ..................................................................................15

3-7-5. Resetiranje Bluetooth postavki ........................................................................................16

4. Umetanje papira i konfiguriranje rezača ..................................................... 174-1. Umetanje role papira ........................................................................................................ 17

4-2. Promjenaširinepapira ...................................................................................................... 18

4-3. Promjenadebljinepapira .................................................................................................. 194-3-1. Postavljanjepolugezazatezanje ......................................................................................19

4-3-2. Postavljanjekliznepoluge ...............................................................................................20

Page 4: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

4-4. Promjenanačinaradarezača ............................................................................................ 21

4-5. Postavljanjeopreza ........................................................................................................... 22

5. Potrošni materijal i prilagodnik za izmjenični napon .......................................... 245-1. Rolatermalnogpapirazaopćuupotrebu .......................................................................... 24

5-1-1. Specifikacijerolepapira ...............................................................................................24

5-1-2. Efektivnaširinaispisa ...................................................................................................25

5-2. Rolatermalnogpapirasnaljepnicama(papirsasamoljepivimnaljepnicama itermalnipapirsnaljepnicamapunogprofila) ................................................................. 25

5-2-1. Specifikacijerolepapira ...............................................................................................25

5-2-2. Efektivnaširinaispisa ......................................................................................................26

5-3. Prilagodnikzaizmjeničninapon(dodatnaoprema) ......................................................... 27

6. Upravljačka ploča i druge funkcije ........................................................................ 286-1. Upravljačkaploča ............................................................................................................. 28

6-2. Pogreške ........................................................................................................................... 28

6-3. Samoispis .......................................................................................................................... 29

6-3-1. Probniispis .....................................................................................................................29

6-3-2. Načinradazaheksadecimalniispissignala ...............................................................29

6-4. Prilagodbasenzora............................................................................................................ 30

6-4-1. NačinradazaprilagodbusenzoraPEiBM ...............................................................30

6-4-2. NačinradazaprilagodbusenzoraNE ........................................................................31

7. Prilagodba senzora kraja papira ............................................................................ 33

8. Zvučnik ..................................................................................................................... 348-1. Specifikacijezvučnika ...................................................................................................... 34

8-2. Prilagodbaglasnoće .......................................................................................................... 34

8-3. Priključnicazvučnika ....................................................................................................... 34

8-4. Zvučneporukeopogrešci ................................................................................................ 35

9. Sprječavanje zaglavljivanja papira i vađenje zaglavljenog papira ..................... 369-1. Sprječavanjezaglavljivanjapapira ................................................................................... 36

9-2. Vađenjezaglavljenogpapira ............................................................................................. 36

9-3. Otpuštanjeblokaderezača ................................................................................................ 36

10. Održavanje ............................................................................................................... 3710-1. Termalnaglava ................................................................................................................. 37

Page 5: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

10-2. Gumeni valjak radne plohe ............................................................................................... 38

10-3. Držačpapira...................................................................................................................... 38

10-4. Senzoriiokolnopodručje ................................................................................................. 38

11. Specifikacije .............................................................................................................. 3911-1. Općespecifikacije ............................................................................................................. 39

11-2. Specifikacijeautomatskogrezača ..................................................................................... 40

11-3. Specifikacijesučelja ......................................................................................................... 40

11-4. Specifikacijenapajanja ..................................................................................................... 40

11-5. Preduvjetiokruženja ......................................................................................................... 41

11-6. Specifikacijepouzdanosti ................................................................................................. 41

11-7. Specifikacijecrneoznake ................................................................................................. 42

12. Postavke DIP prekidača ........................................................................................... 4312-1. Modelsparalelnimsučeljem ............................................................................................ 44

12-2. ModelsRS-232Csučeljem .............................................................................................. 45

12-3. ModelsUSBiPoweredUSBsučeljem ............................................................................ 47

12-4. ModelsEthernetsučeljem ............................................................................................... 48

13. Paralelno sučelje ....................................................................................................... 50

14. RS-232C sučelje ........................................................................................................ 5114-1. SpecifikacijeRS-232Csučelja ......................................................................................... 51

14-2. Nazivpriključniceisignala .............................................................................................. 51

14-3. Kabelskopovezivanje ....................................................................................................... 53

15. USB i PoweredUSB sučelje ...................................................................................... 5415-1. SpecifikacijeUSBiPoweredUSBsučelja ........................................................................ 54

15-2. Nazivpriključniceisignala .............................................................................................. 54

16. Specifikacije Ethernet sučelja ................................................................................. 55

17. Pogonski sklop za periferne uređaje ...................................................................... 56

18. Postavke memorijskih prekidača............................................................................ 58

Page 6: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 1 -

1. Raspakiravanje i postavljanje

1-1. RaspakiravanjeNakonraspakiravanjauređajaprovjeritejesteliupaketudobilisvupotrebnuopremu.

1-2. Napomene o postavljanju1. Pisačpostavitenačvrstuiravnuradnuplohu.

2. Nemojtepostavljatipisačnamjestonakojembimogaobitinestabilankadaseizvučenjegovprednjipoklopac.

Pisačmožepastiiuzrokovatiozljedu.

Akojepisačpotrebnopostavitinatakvomjesto,učvrstitega.

3. Nemojtepostavljatipisačnamjestonakojembimogaobitiizloženprekomjernojvlazi,prašini,masnojpariiliželjezu.

Tobimoglouzrokovatikvar,požarilielektričniudar.

4. Kadastavljatepredmetenapisač,pazitedasilaprimijenjenanapisačnepremaši32,7N(3kp).(Pazitedaseopterećenje

nekoncentriranaprednjidiopisača.)

5. Koristitepisačunutarokviraoznačenihuzahtjevimaradnogokruženja.

Čakikadsutemperaturaokolineivlažnostuokvirutehničkihzahtjeva,izbjegavajteradikalnepromjeneuuvjetima

okruženja.Primjereniopsegradnetemperaturejesljedeći:

Radna temperatura: 5°C do 45°C

6. Ovajureðajkoristiistosmjernimotoriprekidaèeselektriènomtoèkomkontakta.

Izbjegavajteuporabuureðajauokruženjimaukojimasilikonskiplinmožepostatinestabilan.

7. Prilikomodlaganjaalatanaotpadpridržavajteselokalnihpropisa

Poklopac prekidača

Pisač

Upute za instalaciju

Rola termalnog papira

USB kabel

Page 7: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 2 -

2. Prepoznavanje i nazivi dijelova

DC24V

DC24V

DK

Ako instalirate dodatnu ploču sučelja, pisač možete priključiti u glavno računalo putem kabela.

Služi za priključivanje perifernih uređaja, npr. blagajne.Tu nemojte priključivati telefonsku liniju.

Služi za priključivanje dodatnog prilagodnika za izmjenični napon

Prekidač za napajanje

Poluga za otvaranje poklopca

Upravljačka ploča

Da biste otvorili prednji poklopac, povucite polugu za otvaranje poklopca prema sebi.

Sadrži LED indikatore stanja pisača i tipku za rukovanje pisačem.

Služi za uključivanje i isključivanje pisača.

Priključnica za pokretanje perifernog uređaja

Priključnica za napajanje

Prednji poklopac

Otvara se radi zamjene papira.Ne otvarajte ga za vrijeme ispisa.

Služi za priključivanje glavnog računala putem USB kabela.

USB priključak

Služi za priključivanje zvučnika.

Priključnica zvučnika

Priključnica dodatne ploče sučelja

Page 8: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 3 -

3. Instalacija

3-1. Priključivanje kabela u računalo

3-1-1. Paralelni kabel

Priključiteparalelnikabeluparalelnipriključakračunala.

3-1-2. RS-232C kabel

PriključiteRS-232CkabeluRS-232Cpriključakračunala.

3-1-3. USB kabel

PriključiteUSBkabeluUSBpriključakračunala.Dodatni pribor: USB kabel TSP1 1,8 m s osnovnim (šifra proizvoda: 3072910)

Page 9: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 4 -

3-1-4. PoweredUSB kabelDabistezaštitilipisačodelektromagnetskihsmetnji,nakabelpričvrstiteferitnujezgrukojustedobilisdodatnompločomPoweredUSBsučelja.ZatimkabelpriključiteuPoweredUSBpriključaknaračunalu.

Napomena: dodatniPoweredUSBkabeldizajniranjeposebnozaovajpisač. DrugiPoweredUSBkabelimoždanisuuskladustehničkimnormamaEMC-a.Dodatna oprema: PoweredUSB 1X8LNL 1,2 m (šifra proizvoda: 30729130)PCI kartica koju preporučuje Star: PCI kartica s četiri PoweredUSB priključka (model: 301-1150-01; proizvođač: Digi)

3-1-5. Ethernet kabelDa biste zaštitili pisač od elektromagnetskih smetnji, na kabel pričvrstite feritnu jezgru koju ste dobili s dodatnompločomEthernetsučelja.ZatimkabelpriključiteuEthernetpriključaknaračunalu.

3,5 cm (maksimalno)

Povucite i odrežite

Povucite i odrežite

3,5 cm (maksimalno)

Page 10: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 5 -

3-2. Priključivanje kabela u pisačPriložen je samoUSBkabel.Akokoristitenekudruguvrstukabela,nabavitekabelkoji sukladanspecifikacijamapisača.Akoneznatekojibistekabeltrebalikoristiti,obratiteseprodavačujerseodgovarajućikabelirazlikujuovisnoosustavuukojipriključujetepisač.

Prije priključivanja ili isključivanja kabela obavezno isključite utikač kabela prilagodnika za izmjenični napon iz utičnice.

OPREZ: nemojtepriključivativišekabelaodjednom.

3-2-1. Paralelni kabelNaparalelnikabelnemoratepričvrstitiferitnujezgru.Paralelnikabelpriključitepremasljedećimuputama.

(1) Provjeritenijeliutikačkabelaprilagodnikazaizmjeničninaponpriključenuutičnicu.

(2) Priključitekabelnapriključnicupločeparalelnogsučelja,azatimstegnitestezaljkepriključnice.

Paralelni kabel

Page 11: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 6 -

3-2-2. RS-232C kabelNaRS-232Ckabelnemoratepričvrstitiferitnujezgru.RS-232Ckabelpriključitepremauputamaunastavku.

(1) Provjeritenijeliutikačkabelaprilagodnikazaizmjeničninaponpriključenuutičnicu.

(2) PriključiteRS-232CkabelupriključnicunapločiRS-232Csučelja,azatimstegnitelijeviidesnivijakpriključnice.

3-2-3. USB kabelFeritnujezgrunemoratepričvrstitinaUSBkabel.USBkabelpriključitepremauputamaunastavku.Dodatni pribor: USB kabel TSP1 1,8 m s osnovnim (šifra proizvoda: 3072910)

(1) Provjeritenijeliutikačkabelaprilagodnikazaizmjeničninaponpriključenuutičnicu.

(2) Kaoštojeprikazanonaslici,USBkabelsučeljapriključiteuUSBpriključnicu.

(3) Provucitekabelkrozkukicuzakabel.

DC24V

RS-232C kabel

Kukica za kabel

USB kabel

Page 12: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 7 -

3-2-4. PoweredUSB kabel

OPREZ: dodatniPoweredUSBkabeldizajniranjeposebnozaovajpisač. DrugiPoweredUSBkabelimoždanisuuskladustehničkimnormamaEMC-a.

Dabiste zaštitili pisačod elektromagnetskih smetnji, na kabel pričvrstite feritnu jezgrukoju ste dobili s dodatnompločomsučelja.Kabelpriključitepremauputamaunastavku.

(1) Isključiteprekidačnapajanja.

(2) Ako je priključenprilagodnik za izmjenični napon, najprije izvadit e utikačkabela za napajanje iz utičnice, a zatimizvaditeutikačiizpriključnicezanapajanjepisača.

OPREZ: akojepriključenPoweredUSBkabel,nemojtepriključivatiprilagodnikzaizmjeničninapon.Tobimogloprouzročitikvar.

(3) PričvrstitepriloženuferitnujezgrunaPoweredUSBkabelkaoštojeprikazanonaslici.Dodatna oprema: PoweredUSB 1X8LNL 1,2 m (šifra proizvoda: 30729130)

(4) Provucitesteznikkrozferitnujezgru.

(5) OmotajtesteznikokoPoweredUSBkabelaistegnitega.

Škaramaodrežitevišaksteznika.

(6) PriključitePoweredUSBkabelupriključnicunapločiPoweredUSBsučelja.

Feritna jezgra

PoweredUSB kabel

3,5 cm (maksimalno)Povucite i odrežite

PoweredUSBkabel

Page 13: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 8 -

3-2-5. Ethernet kabelAkojepriloženaferitnajezgra,postavitejuokoEthernetkabelanadoljeprikazaninačinradisprječavanjaelektričnogšuma.Akoferitnajezgranijepriložena,izvršitesamokorake(1)i(5).

(1) Provjeritejelipisačisključen.

(2) Postaviteferitnujezgruokoethernetkabelakaoštojeprikazanonadonjemcrtežu.

(3) Provucitesteznikkrozferitnujezgru.

(4) Omotajtesteznikokokabelaiblokirajtega.Škaramaodrežitesuvišandio.

(5) Priključitepoveznikabelnapriključnicunastražnojstranipisača.

g Značajkaprepoznavanjaprekinuteveze

ModelsEthernetsučeljemopremljenjeznačajkomzaprepoznavanjeprekinuteveze.AkojepisačuključeniEthernetka-

belnijeukopčanupisač,žaruljicePOWERiERRORseistovremenopaleigaseuintervalimaod2sekundeoznačavajući

prekidveze.

SvakakopriključiteEthernetkabelsračunalailičvorištamrežedopisača,azatimuključitepisač.

100/10BASE

SW100/10BASE

SW

Feritna jezgra

Povucite i odrežite3,5 cm

(maksimalno)

Ethernet kabel

Ethernet kabelIFBD-HE05

Ethernet kabelIFBD-HE07

Page 14: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 9 -

3-3. Priključivanje prilagodnika za izmjenični naponNapomena: prije priključivanja ili isključivanja prilagodnika za izmjenični naponprovjerite jesu li pisač i svi uređaji

povezanisnjimisključeni. Potomizvaditeutikačkabelazanapajanjeizutičnice.

(1)Priključitekabelzanapajanjeuprilagodnikzaizmjeničninapon.

Napomena: dodatniprilagodnikzaizmjeničninapondizajniranjeposebnozaovajpisač.DrugiprilagodnicizaizmjeničninaponmoždanisuuskladustehničkimnormamaEMC-a.

Dodatna oprema: PS60A-24B1

(2)Priključiteprilagodnikzaizmjeničninaponupriključnicunapisaču.(3)Priključiteutikačkabelazanapajanjeunaponskuutičnicu.

OPREZKada isključujete kabel, primite i povucite priključak. Priključak ćete lakše isključiti ako otpustite steznik. Snažnim povlačenjem kabela mogli biste oštetiti priključak.

Page 15: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 10 -

3-4. Uključivanje pisačaPriključitekabelzanapajanjepremauputamauodjeljku3-3"Priključivanjeprilagodnikazaizmjeničninapon".

Uključiteprekidačnaprednjojstranipisača. NaupravljačkojpločizasvijetlitćežaruljicaPOWER.

OPREZakoduljevrijemenenamjeravatekoristitipisač,preporučujemovamdagaisključiteizstruje.Zbogtogapisačvaljapostavitiblizudostupnestrujneutičnice.Akojeiznadprekidačazanapajanjepisačapričvršćenštitnik,oznakeON/OFFnaprekidačumoždaćebitiskrivene.Dabistetomslučajuisključilipisač,isključitekabelzanapajanjeizutičnice.

3-5. Pričvršćivanje poklopca prekidačaPoklopacprekidačanemoratepričvrstiti.Toučinitesamoakojepotrebno.Pričvršćivanjempoklopcaprekidača:

• sprječavaseslučajnoaktiviranjeprekidačazanapajanje• drugimljudimaonemogućujesejednostavnoaktiviranjeprekidača

Pričvrstitepoklopacprekidačakaoštojeprikazanonasliciunastavku.

Prekidačzanapajanjemožeteuključivati(I)iisključivati(O)umetanjemkemijskeolovkeilipredmetasašiljastimvrhomuotvore na poklopcu.

OPREZako dulje vrijeme ne namjeravate koristiti pisač, preporučujemo vam da ga isključite iz struje. Zbog toga pisač valja postaviti blizu dostupne strujne utičnice.

Prekidač za napajanje

Poklopac prekidača

Page 16: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 11 -

3-6. Priključivanje perifernog uređajaPeriferniuređajmožetepriključitiupisačpomoćumodularnogutikača.Slijedite upute u nastavku. Pojedinosti o preporučenoj vrstimodularnog utikača pogledajte u 17. poglavlju podnaslovom"Pogonskisklopzaperiferneuređaje".DabistezaštitilipisačodelektromagnetskihsmetnjikadakoristiteEthernetsučelje,premauputamaunastavkunakabelpričvrstiteferitnujezgrukojustedobilisdodatnompločomEthernetsučelja.

(1) Provjeritenijeliutikačkabelaprilagodnikazaizmjeničninaponpriključenuutičnicu.(2) Priključitekabelperifernoguređajanapriključnicunastražnojstranipisača.

OPREZU priključnicu za periferne uređaje nemojte priključivati telefonsku liniju. U suprotnome biste mogli oštetiti pisač.Iz sigurnosnih razloga, k tome, u priključnicu za vanjske uređaje nemojte priključivati kabel ako postoji mogućnost da on provodi periferni napon.

100/10BASE

SW

Page 17: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 12 -

3-7. Bluetooth postavke (Samo za modele s Bluetooth sučeljem)

(3)Uparivanjećebitimogućeizvoditi60sekundiodtrenutkakadaLEDpočnetreptatizeleno. Zatovrijemepokrenite"Traženjeuređaja"naglavnomuređajuipritisniterelevantniuređajnaprikazanompopisu.

Naziv uređaja: Star Micronics (zadano)

(4)NaiOSuređaju,nakonuparivanja,LEDlampicaćeautomatskipočetitreptatiplavo,apisačćeseautomatskispojiti.NaAndroiduređaju,LEDsvijetliplavosamotijekomslanjapodataka.

(5)Spojitepisačsaplikacijeglavnoguređajaiizvršiteispis.Akojeispisbiouspješan,postupakuparivanjajedovršen.

Napomena: Pisač izvršava razne postupke odmah nakon povezivanja na ili odvajanja s glavnog uređaja. Pričekajte približno 0,1 sekundu nakon povezivanja i približno 0,5 sekundi nakon odvajanja, prije početka komunikacije s pisačem.

Uparitepisačsglavnimuređajemuzpomoćsljedećegpostupka.

3-7-1. Uparivanje uz pomoć SSP (Jednostavno sigurno uparivanje) [Zadano]

(1)Tijekomradanaglavnomuređaju,pritisnite[Postavke]ipostavite[Bluetooth]nauključeno.

(2)Nakonuključivanja sklopkenapajanja pisača, pritisnite i držite gumbPAIR (upari) na stražnjem sučelju pisačana5sekundiilivišeizatimgaotpustite.LEDindikatorćetreptatizeleno.

<LED> Prikazuje status Bluetooth sučelja. Zeleno (uključeno): Nije spojeno. Zeleno (treperi): Spremno za početak uparivanja. Plavo (uključeno): Spojeno. Ljubičasto (treperi): Automatsko spajanje UKLJUČENO.PAIRRST

< iOS > < Android >

PAIR

RST

Gumb PAIRGumb RST

LED

Gumb PAIR

LED(Treptati zeleno)

Page 18: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 13 -

3-7-2. Uparivanje pomoću PIN koda

UpišitesljedećepodatkeuglavniuređajakoonnepodržavaSSPiliakojetoinačepotrebno.

PIN: 1234 (zadano)

Naziv uređaja: Star Micronics (zadano)

PreporučujemodapromijenitePINradivećesigurnosti.PojedinostiopromjeniPINkodapotražiteu„PriručnikuzasoftverBluetoothuslužnogprograma“.

3-7-3. Funkcija automatskog spajanja (samo iOS)

SvakiputkadasebežičnavezaprekinetijekomkomunikacijesvišimiOSuređajima,uključujućiiPadprekoBluetootha,potrebnojevratitisenaBluetoothzaslonzanamještanjenavišemiOSuređajuidotaknutiželjeninazivpisačazaponovnopovezivanje.OvojespecifikacijaiOS-a.Kakobisespremioovajrad,printerjeopremljenfunkcijomAutomatskogpovezivanjakojaautomatskitraživezusvišimiOSuređajemkojijezadnjiputbiospojennapisač.

Zadanapostavkaovefunkcijemožeserazlikovatiovisnoomodelupisačakojikoristite.Potvrditezadanepostavkezavašpisač,kaoikorištenjeprimjerazapostavkeUKLJUČENO/ISKLJUČENO,zatimnapravitepostavkekojeodgovarajuvašimpotrebama.Također,možeteprovjerititrenutneUKLJUČENO/ISKLJUČENOpostavkeizvodećisamo-ispis.

< Postupak potvrda samo-ispisom >

(1) Dokjepoklopacpisačazatvoren,držitegumbFEEDnaupravljačkojploči,za-timuključiteprekidačnapajanja.

(2) Samoispis se pokreće i ispisuju se postavke zaF/Wverziju,DIPprekidač,memorijskiprekidačitd.

Nakon toga se ispisuju podaci o sučelju, a na kraju i trenutnepostavkeUKLJUČENO/ISKLJUČENO.

Oprez: Ako je “Funkcija automatskog povezivanja” postavljena na UKLJUČENO pri korištenju uređaja osim iOS uređaja, Bluetooth veza s pisačem može ne uspjeti. Za korištenje uređaja osim iOS uređaja, kao što su Android/Windows uređaji, budite sigurni da je funkcija “Automatskog spajanja” isključena prije uporabe pisača.Za informacije o tome kako postaviti ovu funkciju, pogledajte “3-7-4. Postavljanje Automatskog spajanja”.

Page 19: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 14 -

PogledajtetablicuispodzadetaljeopostavkamaAutomatskogspajanja.

Automatsko spajanje UKLJUČENO

Automatsko spajanje ISKLJUČENO

Ponovno povezivanje bez promjene matičnog uređaja

Nakon što je pisač uključen, au-

tomatski se spaja na posljednji

matični uređaj koji je bio spojen.

Nakon uključivanja pisača

dodirnite ime ovog pisača na

zaslonu postavki Bluetootha na

matičnom uređaju.

Promjena spojenog matičnog uređaja

Prekinite Bluetooth vezu tako da

ISKLJUČITE napajanje automat-

ski povezanoga višeg uređaja.

Zatim, uspostavite uparivanje sa

željenim višim uređajem.

Nakon uključivanja pisača, us-

postavite uparivanje sa željenim

višim uređajem.

Primjer (preporučeno) Prilikom spajanja izravno na

pisač s jednog matičnog uređaja.

Prilikom korištenja pisača s više

matičnih uređaja.

Page 20: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 15 -

< Current Setting >Auto Connection : OFF

To enable this setting, turnPrinter Power OFF and turn ON.

3-7-4. Postavljanje Automatskog spajanja

uPostavljanje iz Glavne jedinice za FVP10 (Kada se postavka promjeni iz UKLJUČENO u ISKLJUČENO)

(1) Akojepapirumetnutupisačipisačjeuključen,[POWER]LED(zeleno)naprednjojstranipisačaseuključuje.(2) Akosedržitegumb[RST]nastražnjojstranipisačadužeodpetsekundi,početneoperacijeseizvodenaistinačinkaoi

kadjeaparatuključenaLED-ovinaprednjojstranipisačatrepere.Akopritisnetegumb[RST]kadajepisačpostavljenuspravno,stavitegaopetvodoravnodokLEDtreperi.

(3) Sljedećeinformacijeseispisuju.Nakontoga,isključiteizatimponovnouključitepisačzapodešavanje“Automat-skogspajanja”naISKLJUČENO.

(4) Dabistebilisigurnidaje“Automatskospajanje”ispravnopostavljenonaISKLJUČENO,izvediteSamo-ispiskakojeopisanou“3-7-3.PostupakpotvrdeSamo-ispisom”.Napomena 1: Koristite isti postupak za promjenu “Automatskog spajanja” iz ISKLJUČENO na UKLJUČENO.

2: Samo Bluetooth Firmware inačica 2.0 ili novija vam omogućuje UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE pritiskom na gumb [RST]. Bluetooth Firmware verzija se može potvrditi samo-ispisom. (Za više infor-macija, pogledajte “3-7-3. Postupak potvrde samo-ispisom”.)

uPostavke Softwera

NakonuparivanjauređajaiFVP10,promijenite“Automatskospajanje”usljedećojaplikacijikojuvamjedodijelilanašatvrtka.liOS:Preuzmite“StarSettingUtility”nasljedećojwebstranici. http://www.star-m.jp/prjump/000003.htmllAndroid:Preuzmite“StarSettingUtility”nasljedećojwebstranici. http://www.star-m.jp/prjump/000004.htmllWindows:Download"StarBluetoothUtility"fromthefollowingWebsite. http://www.star-m.jp/prjump/000006.html

PAIR

RST

Gumb RST

Page 21: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 16 -

3-7-5. Resetiranje Bluetooth postavki

Sljedećipostupakopisujepokretanjepostavkikojestepromijenili,kaoštosuPINkod,nazivuređajaitd.

(1) Kadaumetnetetankipredmet,npr.vrholovkeidržitepritisnutimgumbRSTnastražnjojstranipisača,uključiteglavnusk-lopku,odnosnosklopkunapajanjapisača.Lampica(LED)POWER(zelena)ilampica(LED)ERROR(crvena)naprednjojstranipisačapočinjutreptati.

(2) DržitepritisnutimgumbRSTna4sekundeiliviše(napomena1)izatimgaotpustite.

(3) KadaotpustitegumbRST,akolampicaprestanetreptatiilampicaPOWER(napajanja)ostanesvijetlilizeleno12sekundi,pokretanjejedovršeno.AkoLEDnastavitreptatidužeod12sekundinakonotpuštanjagumbaRST,pokretanjenijebilouspješno.Isključitenapajanjepisačaizatimpokušajteponovnoodkoraka1.

(4) Isključitesklopkunapajanjapisačaiizbrišitepostavuuparivanjasuređajemvišegranga.

Napomena1: Ako u koraku 2 ne držite pritisnutim gumb RST dovoljno dugo, inicijalizacija se neće ispravno dovršiti.

Za sučelja F/W Ver2.0, Ver3.0a i Ver3.0b

U koraku 2, gumb RST morate držati pritisnutim 8 sekundi ili više.

Također, nakon dovršavanja koraka 1 do 3 izvršite samoispis kako biste provjerili je li pokretanje is-pravno dovršeno. Ako drugi list (*** Bluetooth informacije ***) nije ispisan, inicijalizacija nije ispravno dovršena. Ako se to dogodi, isključite napajanje pisača i zatim pokušajte ponovno od koraka 1.

(Možete provjeriti verziju firmvera za rezultate samoispisa. Pogledajte stranicu 13 u vezi postupka samoispisa.)

2: Nemojte isključivati pisač tijekom inicijalizacije; u protivnom se inicijalizacija neće dovršiti ispravno.

3: Ako se inicijalizacija ne dovrši ispravno, isključite napajanje pisača i zatim pokušajte ponovno od koraka 1.

PAIR

RST

Gumb RST

4 sekundi ili više

Page 22: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 17 -

4. Umetanje papira i konfiguriranje rezača

4-1. Umetanje role papiraKoristiterolupapirasukladnuspecifikacijamapisača.(Pogledajte5.poglavljepodnaslovom"Potrošnidijeloviiprilagodnikzaizmjeničninapon".)

(1) Dabisteotvoriliprednjipoklopac,povucitepoluguzaotvaranjepoklopcapremasebipapovucitepoklopac.

(2) Rolupapiraumetniteupisačusmjerunaznačenomnaslicite,azatimprednjirubpapirapovucitepremasebi.

OPREZ 1:Dokizvlačitepapir,držitegazategnutim. 2:Pazitedapapirneizvučetepodkutomjerbiseutomslučajumogaozaglavitiilinakriviti.

(3) Dabistečvrstozatvoriliprednjipoklopac,gurniteprednjuplohupisača.

OPREZ 1:Prilikomzatvaranjapazitedapoklopcempisačanezahvatiteprste. 2: Nakonzatvaranjaprednjegpoklopcapisačizvršavapočetneoperacije(oduvlačenjapapiradorezanjapapira). Doksenedovršepočetneoperacije,nemojteotvaratiprednjipoklopac.

Poluga za otvaranje poklopca

Rola papira

Prednji poklopac

Page 23: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 18 -

4-2. Promjena širine papira

Pomaknitevodilicupapirauskladusširinomrolepapira.

*Sljedećeuputeodnosesenapromjenuširinepapirasa79,5mmna57,5mm.

(1) Dabisteotvoriliprednjipoklopac,povucitepoluguzaotvaranjepoklopcapremasebipapovucitepoklopac.

(2) Pomaknitepoluguzazaključavanjeuotključanipoložaj.

(3) Okrećitekotačićusmjerukazaljkenasatudoksenezaustavi.Pomaknitepoluguzazaključavanjeuzaključanipoložaj.

Napomena: doksepisačkoristi,nemojtemijenjatiširinupapira.

Kotačić

Poluga za otvaranje poklopca

Zaključani položaj

Poluga za zaključavanje

Otključani položaj

Vodilica za papir

Page 24: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 19 -

4-3. Promjena debljine papira

Dabistepromijenilipostavkudebljinepapira,promijenitepoložajpolugezazatezanjeikliznepoluge.

4-3-1. Postavljanje poluge za zatezanje

Prematvorničkimpostavkamapolugazazatezanjepostavljenajezapapirdebljineurasponuod65µmdo100µm.

Dabistekoristilipapirdebljineurasponuod100µmdo150µm,premauputamaunastavkupromijenitepoložajpolugazazatezanjelijeveidesnevodilicezapapir.

(1) Dabisteotvoriliprednjipoklopac,povucitepoluguzaotvaranjepoklopcapremasebipapovucitepoklopac.

(2) Izmeđuprednjegokviraivodilicezapapirumetnitetankiravniodvijač,azatim,kaoštojeprikazanonaslici,diopolugezazatezanjekojistojinavodilicizapapirgurnitepremavaniokrenitepoluguusmjerukazaljkenasatu.

Poluga za zatezanje

Prednji okvir

Desna vodilica za papirLijeva vodilica za papir

Položaj za papir debljine u rasponu od 100 µm do 150 µm

Položaj za papir debljine u rasponu od 65 µm do 100 µm

Page 25: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 20 -

4-3-2. Postavljanje klizne poluge

Prematvorničkimpostavkamapolugazazatezanjepostavljenajezapapirdebljineurasponuod65µmdo100µm.

Dabiste koristili papir debljineu rasponuod100µmdo150µm,premauputamaunastavkupromijenite položaje kliznepoluge.

(1) Dabisteotvoriliprednjipoklopac,povucitepoluguzaotvaranjepoklopcapremasebipapovucitepoklopac.

(2) Gurajućikliznupolugukojasenalazislijevestranepremaunutra,promijenitepoložajpoluge.

11

2

2

21

2

Položajzapapirdebljineurasponuod65µmdo100µm

Klizna poluga

Položajzadebljinepapiraurasponuod100µmdo150µm

Page 26: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 21 -

4-4. Promjena načina rada rezača

Premauputamaunastavkupromijenitenačinradarezačaizdjelomičnogupotpuni.Da biste promijenili način rada rezača, promijenite DIP prekidač DIPSW1-10 (pogledajte poglavlje 12 “Postavke DIP prekidača”).

(1) Dabisteotvoriliprednjipoklopac,povucitepoluguzaotvaranjepoklopcapremasebipapovucitepoklopac.

(2) Otpustitedvavijkanafiksnomdijeluoštrice.Napomena: davijcinebiispali,okreniteihsamojednomilidvaput.

(3) Polugufiksneoštricepomičiteusmjerustrelicedoksenezaustavi.

(4) Zategnitedvavijka.

(5) OtpustitevijkenaobjestraneACdijelavodilicezapapir.Napomena: davijcinebiispali,okreniteihsamojednomilidvaput.

(6) SpuštajteACvodilicuzapapirdoksenezaustavi.Zatimzategnitedvavijka.

Napomena: doksepisačkoristi,nemojtemijenjatinačinradarezača.

Fiksna oštrica

Vijak

AC vodilica papira

Otpustite vijak

Fiksna oštricaPoluga fiksne oštrice

AC vodilica papira

Vijak

Otpustite vijak

Page 27: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 22 -

Simbol opreza

Ovesunaljepnicesmješteneporedglavezatermalniispis. Budućijeglavazatermalniispisneposrednonakonispisivanjavrućanedodirujteje.Statičkielektricitet

možeoštetitiglavuzatermalniispis.Kakobistezaštitiliglavuzatermalniispisodstatičkogelektric-iteta, ne dodirujte je.

Ovaoznakapostavljenajeporedrezača. Nikadanedodirujteoštricurezača,možeVampovrijeditiprste.

Ovaoznakapostavljenajeporedpriključniceperiferijskogpogona. Nepriključujtenatelefonskuliniju.

Tasenaljepnicasimbolailižigsimbolanalaziuzvijkekojiučvršćujukućištenazaštitnojploči.Kućištesmijeotvaratisamoservisnoosoblje.Samoservisnoosobljesmijeuklanjatitevijke.Područjavisokognaponaukućištumogubitiopasna.

UPOZORENJE• Akoprimijetitedimiličudnemiriseizproizvoda,odmahisključitesklopkunapajanjaiuklonitekabel

napajanjaizACutičnice.Uvezipopravakakontaktirajteprodavačakodkojegastekupiliproizvod.• Nikadanepokušavajtesamipopravitiproizvod.Tomožebitiopasno.• Nikadanemojterastavljatiilipreinačivatiproizvod.Tomožeuzrokovatiozljedu,požarilielektričniudar.• Namodelimasrezačimailipolugamazakidanje,nemojtedodirivatioštricurezačailipoluguzakidanje.

-Rezačilipolugazakidanjenalazeseunutarutorazaizlazpapira.Nikadanestavljajterukuuutorbezobziranatojelipisačuraduiline.

-Zazamjenupapiramorateotvoritipoklopacpisača.Međutim,poštoseoštricarezačailipolugazakidanjenalaziunutarpoklopca,pripazitedanepribližiteliceilirukepreblizuoštriciilipoluzizakidanje,kadje poklopac otvoren.

• Zavrijemeispisaiodmahnakonnjega,područjeokoispisneglavebitćevrlovruće.Nemojtegadodirivatijerbistesemogliopeći.

• Nezaboraviteisključitipisačprijeizvođenjaodržavanjanarezaču.Uprotivnommožedoćidoopasnosti.

OPREZ• Preporučamodaiskopčatepisačizzidneutičniceakoganenamjeravatekoristitiudužemvremenskom

periodu. Izovograzlogapisačpostaviteublizinuzidneutičnicetakodajelakodostupna.

• AkojeACkompletkabelaisporučensproizvodom,isporučenikabelnapajanjajeposebnodizajniranzaproizvod.

• PobrinitesedaprijepovezivanjapisačiračunalobuduisključeniiiskopčaniizACutičnice.• Nemojtepovezivatitelefonskulinijuupriključakzaperifernipogon,kojisekoristizauređajekaoštosu

ladicesgotovinom. Timemožeteizazvatikvarpisača.Također,izsigurnosnihrazloganemojtepovezivativodičkojimsemožeprenijetiprevisokinaponupriključakzaperifernipogon.

• Nemojteotvaratipoklopcepisačadokpisačobavljaispisilirezanje.• Nemojtevaditipapirdokjepoklopacpisačazatvoren.

4-5. Postavljanje opreza

Page 28: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 23 -

• Akotekućinailistranipredmeti(kaoštosukovaniceilipapir)dospijuuunutrašnjostpisača,isključitesklopkunapajanja,odvojitekabelnapajanjaodACutičniceiobratiteseprodavačuodkojegstekupiliproizvod. Nastavakkorištenjapisačamožedovestidokratkogspoja,štomožeuzrokovatielektričniudarilipožar.

• Grijaćielementiupravljačkiintegriranikrugtermalneispisneglavelakosemoguoštetiti.Nemojteihdodirivatimetalnimpredmetima,brusnimpapirom,itd.

• Nemojtedodirivatigrijačielementtermalneispisneglave.Tojumožezaprljati,štoćesmanjitikvalitetuispisa.

• Statičkielektricitetmožeoštetitiupravljačkiintegriranikrugiostaledijelovetermalneispisneglave.Izb-jegavajteneposrednododirivanje.

• Nemojtekoristitipisačakoimavlage(kojajeuzrokovanakondenzacijomilidrugimfaktorom)naprednjojpovršiniglave.

• Kvalitetaispisaivijektrajanjatermalneispisneglavenemogusejamčitiakosenekoristipreporučenipapir. Točnije,termalnipapirkojisadržiNa+,K+iliCl-možedrastičnosmanjitivijektrajanjatermalneispisneglave. Preporučamo da koristite papir sa sljedećom maksimalnom ionskom gustoćom: 500 ppm za Na+,150ppmzaK+i300ppmzaCl-.

• Pojedinostiopreporučenomtermalnompapirupotražitenasljedećojwebstranici.

OPREZ

Bežična komunikacija• Nemojtekoristitiuređajnamjestimagdjejekorištenjebežičnihuređajazabranjenoilimožeuzrokovati

smetnje ili opasnost.• Radiovalovikojestvarauređajmoguometatiradelektroničkihmedicinskihuređaja.Akokoristitebilo

kakavelektričnimedicinskiuređaj,kontaktirajteproizvođačauređajauveziograničenjauupotrebiuređaja.• FunkcijasigurnostizaBluetoothje instaliranauovomuređaju.Konfigurirajtepostavkezasigurnostu

skladuspriručnikom(dostupnonaStarMicronicswebstranici)zasmanjivanjeopasnostiodsigurnosnihproblema.

• OvajuređajpodržavaBluetooth. Poštoovafunkcijamožebitiograničenalokalnimpropisima,prvopregledajtezakoneoradijskojtehnologiji

zazemljuukojojseproizvodkoristi.• Slijedipopiszakonapremakojimjeovajuređajodobren.StarMicronicssezalažezastalneinovacije,stoga

možedoćidorevizijebezprethodnenajave.PosjetiteStarMicronicswebstranicuzanajnovijepopiseodobrenja.

• MolimopogledajteStarMicronicswebstranicuzanajnovijeinformacijeipriručnike.

Page 29: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 24 -

5. Potrošni materijal i prilagodnik za izmjenični napon

- 1 - 1

Koristitepapirsukladanspecifikacijama.

5-1. Rola termalnog papira za opću upotrebu

5-1-1. Specifikacije role papira(1) Debljinapapira: 65µmdo150µm(osimzaMitsubishiHiTecF5041)

(2) Širinapapira: 79,5±0,5mm 57,5±0,5mm Napomena: niukojemslučajunemojtemijenjatiširinupapiradoksepisačkoristi.(3) Vanjskipromjerrole: ø83mmilimanji Ukupnaširinarolepapira:80 +0,5 mm ili 58 +0,5 mm

(4) Unutarnjiivanjskipromjerjezgre: 65µmdo75µm: unutarnjajezgraø12±1mm,vanjskajezgraø18±1mm unutarnjajezgraø25,4±1mm,vanjskajezgraø32±1mm 75µmdo150µm: unutarnjajezgraø25,4±1mm,vanjskajezgraø32±1mm

(5) Površinaispisa: vanjskirubrole * Nemojte koristiti role papira s namatanjem iznutra.

Napomena 1:Nemojtelijepitirolupapiraijezgruosovinejednuzadrugu.

2:Nemojtesavijatizadnjikrajpapira.

3:Nepreporučujesekorištenjepapiranakojemsuotisnutecrneoznakenastranisenzorakrajapapirajersenzorkrajapapirazbogsmanjenefunkcionalnostimoždanećeuspjetiodreditikrajpapira.

Page 30: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 25 -

5-1-2. Efektivna širina ispisa

Širina papira (mm)

Lijeva i desna margina (mm)

Efektivna širina ispisa (mm)

Broj ispisanih stupaca (font 12 × 24)

79.5±0.5 4 72 48

57.5±0.5 2.75, 3, 3.6 52.5, 52.0, 50.8 35, 34, 33

5-2. Rola termalnog papira s naljepnicama (papir sa samoljepivim naljepnicama i termalni papir s naljepnicama punog profila)

5-2-1. Specifikacije role papira(1) Ukupnadebljinapapira: 150µmilimanje

(2) Širinapapira: 79,5±0,5mm(3) Vanjskipromjerrole: ø83mmilimanji Ukupnaširinarolepapira:80 +0,5 mm ili 58 +0,5 mm

(4) Unutarnjiivanjskipromjerjezgre: unutarnjajezgraø25,4±1mm,vanjskajezgraø32±1mm

(5) Površinaispisa: vanjskirubrole * Nemojte koristiti role papira s namatanjem iznutra.

Napomena 1:Postavitepoluguzazatezanjeupoložajzapapirdebljineurasponuod100µmdo150µm. 2:Postavitepoluguzazatezanjeupoložajzapapirdebljineurasponuod100µmdo150µm. 3:Nemojtelijepitirolupapiraijezgruosovinejednuzadrugu. 4:Nemojtesavijatistražnjikrajpapira. 5:Akokoristitepapirsasamoljepivimnaljepnicama,obaveznoizrežitepodlogu.

- 1 - 1

Lijeva margina Efektivna širina ispisa Desna margina

Širina papira

Page 31: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 26 -

5-2-2. Efektivna širina ispisa

Širina papira(mm)

Lijeva i desna margina(mm)

Efektivna širina ispisa(mm)

Broj ispisnih stupaca(12 × 24 font)

Papir sa samoljepivim naljepnicama

76±0.5 3 70 46

Termalni papir s naljepnicama punogprofila

79.5±0.5 4 72 48

Podrobni dijagrami preporučenih specifikacija papira s naljepnicama

Samoljepive naljepniceø 32 ± 1

ø 25,4 ± 1

Tuba papira

(dimenzija u roli)

80+0.5- 1.0

MAK

S. ø

83

Oslobođen papir (podloga)

Osnovni materijal (papir naljepnice) 30 do 295

(Dužina naljepnica)

Smjer ispisa

Crna oznaka (stražnji dio dijagrama)

79,5

± 0

,5

(širi

na p

odlo

ge)

35 do 300(Visina crne oznake)

76 ±

0,5

irina

nal

jepn

ice)

5

(1.7

5)

MIN

. 15

1.75

± 0

.5

5 ± 1.0

1+1.0

- 0.8

Jedinica: mm

Page 32: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 27 -

5-3. Prilagodnik za izmjenični napon (dodatna oprema)Napomena: dodatniprilagodnikzaizmjeničninapondizajniranjeposebnozaovajpisač.

Drugi prilagodnici za izmjenični naponmoždanisuu skladu s tehničkimnormamaEMC-a.Onimoguuzrokovatiioštećenjepisača,strujniudarilipožar.

Nazivmodela: PS60A-24B1Ulaz: od90do264VAC,50/60HzIzlaz: 24±10%VDC,2,1A

Podrobni dijagram efektivnog područja ispisa

Dijagram položaja rezanja, ispisnog retka i položaja senzora crne oznake

3 (donja margina) 4,5 (gornja margina)

* Minimalna gornja margina koju je moguće postaviti kada se papir uvlači sa stražnje strane.

22,5 – 287,5 (efektivna dužina ispisa)30 – 295 (dužina naljepnice)35 – 300 (visina crne oznake)

3 (lijeva margina)

3 (desna margina)

Točke 39 do 59870 (efektivna širina ispisa: 46 stupaca s fontom

A)

79,5 ± 0,5 (širina podloge)

76 ± 0,5 (širina naljepnice)1.75 ± 0.5

(1.75)

Efektivno područje ispisa

2.5

2.5 5

Pribl

ižno 1

4Prib

ližno 1

3 Položaj rezanja

Redak ispisa

Senzor crne oznake

Jedinica: mm

Jedinica: mm

Page 33: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 28 -

6-1. Upravljačka ploča

6-2. Pogreške(1)Ispravljivepogreške

Opispogreške POWER POGREŠKA Uvjet ispravljanja

Termalnaglavana visokoj temperaturi

Trepćeuintervali-ma od 2 sekunde Isključeno Pisačćeseautomatskipopravitikadasetermalnaglavaohladi.

Rola papirapri kraju*1 Uključeno Trepćeuintervali-

ma od 2 sekundeOznačavadajerolapapirablizukraja.Pogreškapisačaispravljasekadastavitenovurolupapiraizatvoriteprednjipoklopac.

Otvorenpoklopac Uključeno Uključeno Pogreškapisačaispravljasekadazatvoritepoklopac.

Nema papira Uključeno Trepćeuintervali-ma od 0,5 sekundi

Pogreškapisačaispravljasekadastavitenovurolupapiraizatvoriteprednjipoklopac.

Pogreškacrneoznake Uključeno Trepćeuintervali-ma od 1 sekunde

Pogreškapisačaispravljasekadapromijenitepapirscrnomoznakom(izvršiteponovnuprilagodbuunačinuzaprilagodbusenzoraPEiBM).

Prepoznavanje prekinuteveze*2

Trepćeuintervali-ma od 2 sekunde

Trepćeuintervali-ma od 2 sekunde

PriključiteEthernetkabel.Pojedinostipotražiteuodjeljku3-2-5,“KabelEthernetsučelja”.

*1Senzorkrajapapiraneradiakosenakonotvaranjaizatvaranjapoklopcapapirneuvuče100mm.*2SamozamodelesEthernetsučeljemNapomena 1: Akoserezačnemoževratitinapočetnipoložajilisepisačnemožepokrenuti,pogreškunijemogućeispraviti. Dodatnepojedinostipotražiteuodlomku9-3"Otpuštanjeblokaderezača". 2: Akosepapirzaglavi,isključitepisač,izvaditezaglavljenipapirpaponovnouključitepisač. Dodatnepojedinostipotražiteuodlomku9-2"Uklanjanjezaglavljenogpapira".

(2)PogreškekojepisačnemožeispravitiOpispogreške POWER POGREŠKA Uzrok Uvjet ispravljanja

Pogreškarezača Isključeno Trepćeuintervalimaod0,25 sekundi Kvarrezača. Pisačnemožeispravititu

pogrešku.

Pogreškaizbrisivememorije Isključeno Trepćeuintervalimaod

0,5 sekundi Pogreškapristupaizbrisivojmemoriji. Pisačnemožeispravititupogrešku.

PogreškaEEPROM-a Isključeno Trepćeuintervalimaod0,75 sekundi PogreškapristupaEEPROM-u. Pisačnemožeispravititu

pogrešku.

PogreškaSRAM-a Isključeno Trepćeuintervalimaod1 sekunde PogreškapristupaSRAM-u. Pisačnemožeispravititu

pogrešku.

Pogreškatermistoraglave Isključeno Trepćeuintervalimaod

1,5 sekundi Otkrivenajepogreškatermistoraglave. Pisačnemožeispravititupogrešku.

Pogreškanaponastruje Isključeno Trepćeuintervalimaod2 sekunde Otkrivenajepogreškanapona. Pisačnemožeispravititu

pogrešku.

Napomena 1: Akodođedopogreškekojasenemožeispraviti,odmahisključitepisač. 2: Pogreškanaponamoženastatiuslijedkvarasustavanapajanja. Akosepojavedrugepogreškekojesenemoguispraviti,popravakzatražiteodprodavačauređaja.*Kadadođedopogreške, reproducira se zvučnaporukaopogrešci.Dodatnepojedinosti potražite u odjeljku8-4 "Zvučneporukeopogrešci".

6. Upravljačka ploča i druge funkcije

(1) Žaruljica POWER (zelena) Svijetli ako je pisač u mrežnom načinu rada. Ta žaruljica u kombinaciji s drugim žaruljicama označava i pogreške.

(2) Žaruljica ERROR (crvena) Svijetli kada je poklopac otvoren. Ta žaruljica u kombinaciji s drugim žaruljicama označava i pogreške.

(3) Tipka FEED Kada je pisač u mrežnom načinu rada, pritiskom na tu tipku uvlači se rola

papira. Pritiskom na tu tipku prekida se zvučna poruka o pogrešci koja se reproducira.

Ako želite ponovno preslušati poruku, ponovno pritisnite tu tipku.

(1) Žaruljica POWER (zelena)

(2) Žaruljica ERROR (crvena)

(3) Tipka FEED

Page 34: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 29 -

6-3. Samoispis

6-3-1. Probni ispis(1)Umetniterolupapiraupisač.(2)ZatvoriteprednjipoklopaciuključiteprekidačnapajanjadržećipritisnututipkuFEED.(3)Unutarnjizvučnikoglašavasezujanjem,apisačzapočinjesprobnimispisom. Pisačispisujebrojverzijeuređaja,postavkeDIPprekidača,postavkememorijskogprekidačaitd.Nakonzavršetka

probnogispisapisačsevraćaunormalninačinrada.

6-3-2. Način rada za heksadecimalni ispis signala(1) OtvoriteprednjipoklopacpauključitenapajanjedržećipritisnututipkuFEED.(2) Kadanakonpokretanjapisačazatvoriteprednjipoklopac,pisačispisuje“***HexDumpPrinting***”teprelazi

unačinradazaheksadecimalniispissignala.(3) Svisignaliprimljeniodglavnogračunalaispisujuseuheksadecimalnomkodu.Utomnačinuradamožete

provjeritiprimalipisačpravilnokontrolnekodovekoješaljeprogram.(4) Akojezadnjiredakprogramskihpodatakakraćiodjednogretka,pritisnitetipkuFEEDdabistegaispisali. Dabisteizašliiztognačinarada,isključitepisač.

Page 35: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 30 -

6-4. Prilagodba senzora

6-4-1. Način za prilagodbu senzora PE i BM(1) Provjeritejelipisačisključen.(2) OtpustitevijakkojidržipoklopacDIPprekidačanadnupisača,azatimskinitepoklopac.

(3) Pomoću šiljastogpredmetapostaviteDIPprekidačDIPSW1-4naOFF (ISKLJUČENO), aDIPprekidačeDIPSW1-5,DIPSW1-6iDIPSW1-7naON(UKLJUČENO).

(4) Otvoriteprednjipoklopacistaviterolupapiraupisač.

(5) Uključitepisač. Žaruljicenaupravljačkojpločizatreptatće,apisačćeprijećiunačinradazaprilagodbusenzora.(6) Kaoštojeprikazanonasliciunastavku,zakreniteVR1pomoćutankogplosnatogodvijačatakodazasvijetleižaruljica

POWER(zelena)ižaruljicaERROR(crvena).

DC24V

1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFF

ON

DC24V

VR1 VR2

Poklopac DIP prekidača

DIP prekidač 1 DIP prekidač 2

Page 36: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 31 -

(7) Isključite pisač, a zatimpostaviteDIPprekidačeDIPSW1-4,DIPSW1-5,DIPSW1-6 iDIPSW1-7nanjihove izvornepostavke.

(8) PričvrstitepoklopacDIPprekidača.

6-4-2. Način za prilagodbu senzora NE(1) Provjeritejelipisačisključen.

(2) Otvoriteprednjipoklopac,izvaditerolupapiraizpisačaizatvoriteprednjipoklopac.

(3) OtpustitevijakkojidržipoklopacDIPprekidačanadnupisača,azatimskinitepoklopac.

(4) PomoćušiljastogpredmetapostaviteDIPprekidačeDIPSW1-4 iDIPSW1-5naOFF (ISKLJUČENO), aDIPprekidačeDIPSW1-6iDIPSW1-7naON(UKLJUČENO).Zatimuključitepisač.

Žaruljicenaupravljačkojpločizatreptatće,apisačćeprijećiunačinradazaprilagodbusenzora.

(5) PomoćutankogplosnatogodvijačadokrajaokreniteVR2usmjerukazaljkenasatukakojeprikazanonasliciunastavku.

AkoseutomtrenutkuuključižaruljicaPOWER(zelena),prijeđitenakorak(7).

AkoježaruljicaPOWER(zelena)isključena,prijeđitenakorak(6).

DC24V

VR1 VR2

1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFF

ON

DIP prekidač 1 DIP prekidač 2

Poklopac DIP prekidača

Page 37: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 32 -

(6) OkreniteVR2takodazasvijetleižaruljicaPOWER(zelena)ižaruljicaERROR(crvena).

(7) PritisnitetipkuFEED.LEDžaruljicaćezasvijetliti,apisačćeprijećiunačinprovjeresenzora.

(8) Otvoriteprednjipoklopac,umetniterolupapiraupisačpazatvoriteprednjipoklopac.

ProvjeritejelisesvijetliližaruljicaPOWER(zelena)ijeliisključenažaruljicaERROR(crvena).

(9) Otvoriteprednjipoklopac,izvaditerolupapiraizpisačaizatvoriteprednjipoklopac. ProvjeritesvijetleliižaruljicaPOWER(zelena)ižaruljicaERROR(crvena).

(10)Isključitepisač, azatimpostaviteDIPprekidačeDIPSW1-4,DIPSW1-5,DIPSW1-6 iDIPSW1-7nanjihove izvornepostavke.

(11)PričvrstitepoklopacDIPprekidača.

VR1 VR2

Page 38: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 33 -

Dabistekoristilisenzorkrajapapira,postavitegatakoprepoznajepreostaludužinupapira.Slijedite upute u nastavku.

(1) Otvoritestražnjipoklopac.(2) Pomoćukemijskeolovkeilišiljastogpredmetapovucitesenzorpremagoreipomakniteganaodgovarajućipoložaj. Provjeritejelipoložajtočan.

7. Prilagodba senzora kraja papira

Napomena:1)Prilagodnikjetvorničkipostavljennarazinu1.

2)Prepoznati promjeri i preostale dužinepapira u tablici predstavljaju izračunate vrijednosti, pa su, ovisnoo stanju

zamotanogpapira,postojećemmehanizmuiobrascuispisa,mogućaodstupanja.

3)Kadasekoristidebelipapir(debljiod75µm)ilipapirsnaljepnicama,rolapapiramožeseolabaviti,zbogčegadolazido

pogrešakapriprepoznavanju.Zatoprilagodnikpostavitenarazinu2.

Odgovarajućipoložajizavrstepapira

Debljina

(µm)

Jezgrarolepapirasunutarnjimpromjeromø12(A)ivanjskimpromjeromø18(B)

Jezgrarolepapirasunutarnjimpromjeromø25,4(A)ivanjskimpromjeromø32(B)

Prepoznatipromjer (C;mm)

Preostaladužinapapira(m) Prepoznatipromjer(C;mm) Preostaladužinapapira(m)

Razina1 Razina2 Razina1 Razina2 Razina1 Razina2 Razina1 Razina265 Približno

ø23Približno ø26

Približno2,5 Približno4,3Približnoø38

Približnoø42

Približno5,1 Približno8,975 Približno2,1 Približno3,7 Približno4,4 Približno7,780 Približno7,395 Približno6,1150 Približno3,9

C B

A

C

1

2

1

2

11

2

2

Razina 1 Razina 2

Jezgra role papira

Page 39: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 34 -

8-1. Specifikacije zvučnika

8. Zvučnik

(1)Broj:modela: SCG-16A

(2)Vanjskedimenzije: ø16,visina3

(3)Jačinazvuka: samostalan 92,5dB±3dB(nazivnaulaznasnaga:0,3W,udaljenostmjerenja:10cm)

ugrađenupisač 61,2dB±3dB(udaljenostmjerenja:sukladnonormi ISO7779,dijagonalnopremagoreodpisačanaudaljenosti67,5cm)

8-2. Prilagodba glasnoće

Glasnoćuprilagoditepremauputamaunastavku.

(1) OtpustitevijakkojidržipoklopacDIPprekidačanadnupisača,azatimskinitepoklopac.

(2) Dabisteprilagodiliglasnoću,pomoćutankogplosnatogodvijačaokreniteprilagodnikglasnoće.

8-3. Priključnica zvučnika(1)Priključnica: ø3.5minimonopriključnica

(2)Ciljnizvučnik: preporučujesezvučniksimpedancijomod8Ω.

DC24V

Poklopac DIP prekidača

Prilagodnik glasnoće

+ smjer za povećavanje glasnoće– smjer za smanjivanje glasnoće

Priključnica zvučnika

Page 40: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 35 -

8-4. Zvučne poruke o pogrešciKadadođedopogreške,pisačreproducirazvučnuporukuopogrešci.

Status Zvučna poruka

Namreži Upozorenje Kraj role papira*1 Papirjeblizukraja,papripremitezamjenskurolu.

Pogreška Automatski ispravljivapogreška

Termalnaglavanavisokojtemperaturi

Temperaturaglaveprevisokaje,papričekajtedokseneuključižaruljicaPower.

Pogreškekojejemogućeispraviti

Poklopac je otvoren*2 Zatvoritepoklopacpisača.

Nema papira Krajpapira.Zamijenitepapir.

PogreškacrneoznakeOtkrivenajepogreškacrneoznake.Provjeritespecifikacijeukorisničkompriručniku.

Pogreškekojenijemogućeispraviti

PogreškarezačaPogreškarezača.Uputezaispravljanjepogreškepotražiteukorisničkompriručniku.

Pogreškaizbrisivememorije PogreškaizbrisivogROM-a.Isključitepisačpaukorisničkompriručnikupotražiteuputezaispravljanjepogreške.

PogreškaEEPROM-aPogreškaEEPROM-a.Isključitepisačpaukorisničkompriručnikupotražiteuputezaispravljanjepogreške.

PogreškaSRAM-aPogreškaSRAM-a.Isključitepisačpaukorisničkompriručnikupotražiteuputezaispravljanjepogreške.

PogreškatermistoraglavePogreškatermistora.Isključitepisačpaukorisničkompriručnikupotražiteuputezaispravljanjepogreške.

PogreškanaponastrujePogreškanaponastruje.Isključitepisačpaukorisničkompriručnikupotražiteuputezaispravljanjepogreške.

*1Senzorkrajapapiraneradiakosenakonotvaranjaizatvaranjapoklopcapapirneuvuče100mm.*25sekundinakonpojavepogreškesotvorenimpoklopcem.

Page 41: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 36 -

9. Sprječavanje zaglavljivanja papira i vađenje zaglavljenog papira

9-1. Sprječavanje zaglavljivanja papiraKadaumetneterolupapiraupisač,nemojteizvlačitikrajpapirapodkutom.Tijekomispisaiuvlačenjapapirailiprijezavršetkaoperacijerezanjapapiranemojtediratipapir.Držanjemilipovlačenjempapiratijekomuvlačenjamogućejeprouzročitizaglavljenjepapira,nepravilnorezanjeilinepravilnezavršetkeredaka.

9-2. Vađenje zaglavljenog papiraAkosepapirzaglavi,izvaditegapremauputamaunastavku.

(1) Isključiteprekidačnapajanja.(2) Dabisteotvoriliprednjipoklopac,povucitepoluguzaotvaranjepoklopcapremasebi.(3) Izvaditezaglavljenipapir.

OPREZ: nemojtepovlačitipapirdokjepoklopacpisačzatvoren.Timemožeteoštetitiilideformiratidijelovekaoštosutermalnaglavaigumenivaljak.

(4) Izravnajtepapiruroliipažljivozatvoriteprednjipoklopac. OPREZ 1:Izravnajtepapiruroli.

Akojepapirukošenkadazatvoriteprednjipoklopac,mogaobisezaglaviti. 2:Potpunozatvoriteprednjipoklopac. Akoprednjipoklopacnijepotpunozatvoren,pisačmoždanećeispisivati.

(5) Uključiteprekidačnapajanja. ProvjeritenesvijetliližaruljicaERROR.

OPREZ: akožaruljicaERRORsvijetli,pisačnećeprihvaćatinijednunaredbu.Obaveznopotpunozatvoriteprednjipoklopac.

9-3. Otpuštanje blokade rezača

Akoserezačblokira,deblokirajtegapremauputamaunastavku.

OPREZ: prijeodržavanjarezačaobaveznoisključitepisač.

(1) Isključiteprekidačnapajanja.

(2) Zatvoriteprednjipoklopac,azatimponovnouključitepisač.Unormalnimslučajevimatakoćesedeblokiratirezač. Ako blokada ne popusti obratite se prodavaču.

Page 42: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 37 -

Zbognakupljanjapapirneprašineiprljavštinepisačmoždanećeispisivatinekedijeloveznakova.

Takveproblemespriječiteredovitimodržavanjemuređaja,npr.uklanjanjempapirneprašinesdijelazaprijenospapirateuklanjanjem

pocrnjelepapirneprašinespovršinetermalneglave.

Napomena: prijeodržavanjaisključiteprekidačnapajanjapisača.

Priredovitomčišćenjupapirapridržavajtesesljedećihsmjernica.

Termalnipapir:svakihšestmjeseciilinakon1000000ispisanihredaka

Papirsnaljepnicama:svakogmjesecailinakon200000ispisanihredaka

10-1. Termalna glavaPocrnjelupapirnuprašinukoja se nakupi napovršini termalneglaveuklonite pamučnim štapićem (ilimekomkrpom)navlaženimualkoholu(etanolu,metanoluiliizopropilu).Termalnaseglavanalazinamjestugdjejujeteškoizravnovidjeti.Pričišćenjuglaveposlužiteseogledalom.

10. Održavanje

OPREZ 1:Termalnujeglavumogućelakooštetiti,pajebrišitemekomkrpompazećidajeneogrebete.2:Termalnuglavunemojtečistitineposrednonakonispisa,dokjevruća.3: Prilikomčišćenjatermalneglavepazitenastatičkielektricitet.Statističkielektricitetmožeoštetiti

glavu.4: Kada se koristi papir s naljepnicama, ljepilo se zadržavanaglavi, radnoj plohi i vodilicama za

papir.Obrišiteljepilo.Usuprotnomebimoglodoćidoproblemasprijenosompapirainepravilnogispisa.Preporučujemovamdaljepilobrišetečešće,anesamotijekomredovitogodržavanja.

5: Pisačuključitetekkadasealkoholpotpunoosuši.

Termalna glava

Ogledalo

Page 43: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 38 -

10-2. Gumeni valjak radne ploheAlkoholom (etanolom,metanolom ili izopropilom)navlažite suhu,mekanukrpupanjomeobrišite prljavštinu s gumenogvaljka.Dabisteočistilicijelivaljak,okrećitega.

10-3. Držač papiraSdržačapapirauklonitenakupljenuprljavštinu,prašinu,česticepapira,ljepiloitd.

10-4. Senzori i okolno područjeOčistiteprljavštinu,prašinu,česticepapiraitdsasenzora.Prepoznavanjeosobitonećebitipravilnoakosuprljavirefleksijskisenzori.Čišćenjejerelativnojednostavnoakokoristitečetkicuilinekisličanalat.

Gumeni valjak

Držač papira

Senzor PE i BM

Page 44: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 39 -

11. Specifikacije

11-1. Opće specifikacije

(1) Načinispisa: izravnitermalniispis(termalnavrsta)

(2) Brzinaispisa: maks.2000t./s(250mm/s,standardnimonokromatskinačin)

(3) Gustoćatočaka: 208tpi,8t./mm(0,125mm/t.)

(4) Širinaispisa: maks.72mm

Mogućejepostavitiizmeđu30mmi72mmuintervalimaod1mm

(5) Brojispisnihstupaca: maks.48stupaca(font12×24)

maks.64stupaca(font9×24)

maks.36stupaca(font16×24)

maks.24stupaca(fontkanji24×24)

(6) Načinuvlačenjapapira: uvlačenjeputemtrenja

visinauvlačenja0,125mm

(7) Papiruroli: u5.poglavljupodnaslovom"Potrošnimaterijaliprilagodnikizmjeničnognapona"pogledajteodjeljke5-1"Rolatermalnogpapirazaopćuupotrebu"i5-2"Rolatermalnogpapirasnaljepnicama".

širinapapira: termalnipapirzaopćuupotrebu:79,5±0,5,57,5±0,5mm

papirsnaljepnicama:79,5±0,5(širinapodloge)

promjerrole:maks.ø83mm

(8) Vanjskedimenzije: 144mm(širina)×227,7mm(dubina)×114mm(visina)

144mm(širina)×316,2mm(dubina)×114mm(visina)spričvršćenimpoklopcemkabela

*Visinajeprednjegdijela115,5mm.

(9) Težina: 2,8kg(bezrolepapira)

(10)Buka: približno53dB

144

114

227.7

Jedinica: mm

Page 45: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 40 -

11-2. Specifikacije automatskog rezača(1) Načinrezanja: giljotiniranje

(2) Načiniradarezača: mogućnostprebacivanjaizpotpunogudjelomičnorezanje(ostavljajedanneizrezanidiousredinipapira). (Uputezaprijelazizjednognačinaradaudrugipogledajteuodjeljku4-4"Promjenanačinaradarezača".)

(3) Ciklusrezanja: min.3sekundeporezu

(4) Debljinapapira: 65µmdo150µm

11-3. Specifikacije sučeljaUSB standard: vrsta B

Dodatnemogućnosti

Paralelno: 36-pinski Amphenol sukladnonormiIEEE1284(načinikompatibilnostiičetverobitninačin)

Serijski RS-232C: 25-pinski D-SUBEthernet: RJ-45PoweredUSB: FCI69913-104LF(vrstasdesnimkutom1x8)

11-4. Specifikacije napajanja(1) Radninapon: 24VDC±10%

(2) Potrošnjaelektričnestruje(24VDC,sobnatemperatura): Mirovanje približno0,12A ASCIIispis približno1,56Auprosjeku Stopostotniradniciklusispisa vršnavrijednostpribližno7,84A (ispispuneboje) približno4,2Auprosjeku

Napomena: neprekidanispispunebojenebismiotrajatiduljeod10sekundi.

(3)Rasporedpinovapriključnicenapajanja:

Broj pina Funkcija

1 +24V

2 GND

3 N.C.

Shell Uzemljenje

Note: Dodatniprilagodnikzaizmjeničninapon(PS60A-24B1)dizajniranjeposebnozaovajpisač. DrugiprilagodnicizaizmjeničninaponmoždanisuuskladustehničkimnormamaEMC-a.

Akoumjestododatnogprilagodnika za izmjenični naponkoristite vlastito napajanje, obratite pozornost nasljedećenapomene.

• Koristitenapajanjenazivnognapona24VDCisnage2,1Ailiekvivalentno. (Odaberitenapajanjesakapacitetomelektričnestrujekojiodgovarastvarnomomjeruispisa.)

• KoristitenapajanjesukladnoSELVizlazuiliLPS-u(ograničenomizvorunapajanja).

• Uzmiteuobzirbukuuokruženjuukojemsepisačnalazitepoduzmiteodgovarajućemjeredabistezaštitilipisačodstatičkogelektriciteta,elektrostatskihsmetnjiitd.

1

2

3

DC24V

DK

Priključnica za napajanje

Page 46: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 41 -

11-5. Preduvjeti okruženjaTemperaturaivlažnost

(1) Tijekomrada

Temperatura: 5 °C do 45 °C Vlaga: relativnavlažnostod10%do90%(bezkondenzacije)

(2) Tijekomskladištenja(bezpapira)

Temperatura: - 20 °C do 60 °C

Vlaga: relativnavlažnostod10%do90%(bezkondenzacije)

Napomena:maksimalnakombinacijatemperatureivlagejest40°Cuzrelativnuvlažnostod90%(bezkondenzacije).

11-6. Specifikacije pouzdanosti(1) Radnivijek Mehanika: 20000000redaka Glava: 150km,150000000točaka(maksimalnozamonokromatskiispis) <Uvjeti> Prosječniomjerispisa:12,5%;preporučenitermalnipapir:65µm(kadasekoristiP220AG)

(2) Prosječniciklusizmeđukvarova:60000000redaka Prosječniciklusizmeđukvarova(MCBF)definirasekaoukupnicikluskvarova,štoobuhvaćaslučajnekvaroveikvarove

uslijedtrošenjakojinastajuprijeistekamehaničkogradnogvijekaod20000000redaka.

Napomena: mehanički radni vijekpisača jest 20000000 redaka.Prosječni ciklus izmeđukvarovaod60000000neoznačavavijektrajanja.

(3) Radnivijekautomatskogrezača

Širinapapiraod79,5mmi57,5,uključujućipodlogusamoljepivenaljepnice Širinapapiraod65µmdo100µm:2000000djelomičnihrezanja,2000000potpunihrezanja Širinapapiraod100µmdo150µm:600000djelomičnihrezanja,600000potpunihrezanja Širinapapiraod79,5mmzatermalnipapirsnaljepnicamapunogprofila: 300000djelomičnihrezanjai300000potpunihrezanja

Napomena: svegorenavedenevrijednostipouzdanostitemeljesenaupotrebipreporučenogtermalnogpapira.Nemogusejamčitiakosekoristitermalnipapirkojinijepreporučen.

90

80

60

40

20

10

0 10 20 30 40 50

Relativna vlažnost

Radno okruženje

Temperatura (°C)Raspon radne temperature i vlažnosti

(% relativne vlažnosti)34°C 90% relativne vlažnosti

40°C 65% relativne vlažnosti

45°C 50% relativne vlažnosti

Page 47: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 42 -

11-7. Specifikacije crne oznake

Napomena:

1) Goreprikazanomjestorezanjaodnosisenaslučajeveukojimajememorijskiprekidač#2(prilagodbapočetnogpoložajaispisa)postavljennazadanupostavku.

2) VrijednostPCS-a(signalakontrastaispisa)crneoznakemoraiznositinajmanje0,90.

3) Ovisnoopapirukoji koristite i stanju ispisa crnihoznaka, tvornički zadanapostavkapisačumoždanećeomogućitipravilnoprepoznavanjecrneoznake.

Preporučujemovamdapostavkuprilagoditepapirukojikoristite.

4) Preciznostuvlačenjapapiradopočetnogpoložaja ispisaputemznačajkeotkrivanjacrneoznakemorabiti±2mmodreferentnogpoložaja ispisa.Preciznost dužine ispisamorabiti unutar±2%odpostavljenevrijednosti, pri čemu seuobziruzimajutemperaturauokruženjuipogreškauproizvodnomprocesujezgreradneplohe.Dabisteuzeliuobzirvijek trajanja, postavljenoj vrijednosti dodajte pogreškuodnajviše -5%.Akokoristite papir nakojem je većneštootisnuto,obratitepozornostnarasporedotisnutihelemenata.

5) Kadakoristecrneoznake,ispisnapovršinaizgledakaoštojeprikazanonagornjemdijagramu.

Gornjumarginaizmeđupoložajazaispisipoložajazarezanje(automatskogrezača)iznosipribližno13mminajmanje 1mm(8redakatočaka)uvlačenjapapirapriispisunakonrezanja.Stogajenajmanjaukupnamargina14mm.

Dapostavkadužineispisausmjeruuvlačenjapapiranebiprelazilavisinucrneoznake,provjeritekoristitelimarginuprikazanunagornjemdijagramu.Usuprotnomebimoglodoćidopreskakanjastranica.

[Primjervrijednostiispisnepovršine]

<Akojevisinacrneoznake(dužinaA)100mm>

Gornjamargina:14mm/Donjamargina:3mm+(100mm×0,03)=6mm

Stogadužinaispisausmjeruuvlačenjapapiramorabitinajviše80mm.

15 mm ili više

Smjer ispisa

Gornja margina: 14 mm ili više

Položaj rezanja

Strana za ispis prednja

je strana papira.

Ispisna površina

Donja margina3 mm + duljina A × 3% ili više

2,5 mm

5 ± 1 mm1+1

mm

–0.8

Stražnja strana papira

Duljina A: 30 do 300 mm

Page 48: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 43 -

DvaDIPprekidačanalazesenadnupisača,amožeteihpostavitiuskladustablicamakojezapočinjunasljedećojstranici.Postavke promijenite prema uputama u nastavku.

(1) Provjeritejelipisačisključen.

(2) OtpustitevijakkojidržipoklopacDIPprekidačanadnupisača,azatimskinitepoklopac.

(3) PomoćušiljastogpredmetapostaviteDIPprekidače.

(4) PričvrstitepoklopacDIPprekidačapagastegnitepomoćuvijaka.

Napomena: novepostavkeproizvodeučinakkadauključitepisač.

12. Postavke DIP prekidača

DC24V

1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFF

ON

DIP-SW 1 DIP-SW 2

Poklopac DIP prekidača

Page 49: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 44 -

12-1. Model s paralelnim sučeljem

DIP-SW 1

Prekidač Funkcija ON OFF

1-1 Emulacija NačinradaSTARline NačinradaESC/POS

1-2NačinradaSTARline Rezervirano UvijekON

NačinradaESC/POS Ispravakrazlučivosti 203 tpi 180 tpi

1-3 Rezervirano UvijekON

1-4 Prilagodbasenzora Nepravilno Pravilno

1-5 PonovnopostavljanjepomoćuINITsignala(pin#31) Pravilno Nepravilno

1-6Uvjetiuspostaveveze(uvjetizastanjeZAUZETO)

Ulaznamemorijapunailiizvanmreže

Ulaznamemorijapuna

1-7 Funkcija ASB*1 Nepravilno Pravilno

1-8NačinradaSTARline Funkcija NSB*2 Nepravilno Pravilno

NačinradaESC/POS Rezervirano UvijekON

1-9 Načinradazamaluvršnujakoststruje Nepravilno Pravilno

1-10 Vrstainstaliranogrezača Djelomičnirez Potpunirez

*1 Funkcija ASB:

Automatskišaljesignalstanjaglavnomračunaluprisvakojpromjenistanjapisača(otvorenpoklopac,nemapapira,pogreškaitd.)Pojedinostipotražiteuzasebnimspecifikacijamanaredbi(načiniradaStarLine,StarPageiESC/POS).

*2 Funkcija NSB:

Automatskišaljesignalstatusakadgodpisačprijeđeuobrnutinačinprijenosa.Dodatnepojedinostipotražiteuzasebnimspecifikacijamanaredbi(načiniradaStarLine,StarPageiESC/POS).

DIP-SW 2

Prekidač Funkcija ON OFF

2-1 do 2-4 – – –

Tvorničkijezadanodasusvepostavkeuključene.

DIP-SW 1 DIP-SW 2

Page 50: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 45 -

12-2. Model s RS-232C sučeljem

DIP-SW 1

Prekidač Funkcija ON OFF

1-1 Emulacija NačinradaSTARline NačinradaESC/POS

1-2NačinradaSTARline Rezervirano UvijekON

NačinradaESC/POS Ispravakrazlučivosti 203 tpi 180 tpi

1-3 Rezervirano UvijekON

1-4 Prilagodbasenzora Nepravilno Pravilno

1-5 Rezervirano UvijekON

1-6Uvjetiuspostaveveze(uvjetizastanjeZAUZETO)

Ulaznamemorijapunailiizvanmreže

Ulaznamemorijapuna

1-7 Funkcija ASB*1 Nepravilno Pravilno

1-8 Rezervirano UvijekON

1-9 Načinradazamaluvršnujakoststruje Nepravilno Pravilno

1-10 Vrstainstaliranogrezača Djelomičnirez Potpunirez

*1 Funkcija ASB:

Automatskišaljesignalstanjaglavnomračunaluprisvakojpromjenistanjapisača(otvorenpoklopac,nemapapira,pogreškaitd.)Pojedinostipotražiteuzasebnimspecifikacijamanaredbi(načiniradaStarLine,StarPageiESC/POS).

DIP-SW 2

Prekidač Funkcija ON OFF

2-1 do 2-4 – – –

Tvorničkijezadanodasusvepostavkeuključene.

DIP-SW 1 DIP-SW 2

Page 51: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 46 -

DIP-SW3,kojisenalazinatiskanojpločiciRS-232Csučelja,promijenitepremauputamaunastavku.

(1) Provjeritejesulipisačiglavnoračunaloisključeni.

(2) Uklonitepločusučeljaspisača.

(3) DabistemoglipristupitiprekidačuDIP-SW3,uklonitetiskanupločicusučeljaspločesučelja.(4) PromijenitepostavkeprekidačaDIP-SW3.

(5) PričvrstitetiskanupločicuRS-232Csučeljaobrnutimredoslijedomodnjezinapostavljanja.

(6) Postavitepločusučeljanapisač.

(7) Uključitepisačiglavnoračunalo.

Napomena: novepostavkeproizvodeučinakkadauključitepisač.

DIP-SW 3

Prekidač Funkcija ON OFF

3-1Brzinaprijenosa Pogledajtetablicuunastavku.

3-2

3-3 Dužinapodataka 8bita 7bita

3-4 Kontrola pariteta Nepravilno Pravilno

3-5 Paritet Neparno Parno

3-6 Uspostavaveze DTR XON/XOFF

3-7Rezervirano UvijekOFF

3-8

Postavkebrzineprijenosa3-1 3-2 Brzinaprijenosa

ON ON 9600b/s

OFF ON 4800b/s

ON OFF 19200b/s

OFF OFF 38400b/s

Tvorničkijezadanodasu3-7i3-8isključeni,asveostalepostavkeuključene.

DC24V

DIP-SW 3

Ploča RS-232C sučelja

Tiskana pločica RS-232C sučelja

Page 52: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 47 -

12-3. Model s USB i PoweredUSB sučeljem

DIP-SW 1

Prekidač Funkcija ON OFF

1-1 Emulacija NačinradaSTARline NačinradaESC/POS

1-2NačinradaSTARline Rezervirano UvijekON

NačinradaESC/POS Ispravakrazlučivosti 203 tpi 180 tpi

1-3 Rezervirano UvijekON

1-4 Prilagodbasenzora Nepravilno Pravilno

1-5 USBnačinrada Klasapisača Klasaproizvođača

1-6Uvjetiuspostaveveze(uvjetizastanjeZAUZETO)

Ulaznamemorijapunailiizvanmreže

Ulaznamemorijapuna

1-7 Funkcija ASB*1Klasapisača Pravilno Nepravilno

Klasaproizvođača Nepravilno Pravilno

1-8

Načinrada STAR line

Funkcija NSB*2

Klasapisača Pravilno Nepravilno

Klasaproizvođača Nepravilno Pravilno

Načinrada ESC/POS

Rezervirano UvijekON

1-9 Načinradazamaluvršnujakoststruje Nepravilno Pravilno

1-10 Vrstainstaliranogrezača Djelomičnirez Potpunirez

*1 Funkcija ASB:

Automatskišaljesignalstanjaglavnomračunaluprisvakojpromjenistanjapisača(otvorenpoklopac,nemapapira,pogreškaitd.)Pojedinostipotražiteuzasebnimspecifikacijamanaredbi(načiniradaStarLine,StarPageiESC/POS).

*2 Funkcija NSB:

Automatskišaljesignalstatusakadgodpisačprijeđeuobrnutinačinprijenosa.Dodatnepojedinostipotražiteuzasebnimspecifikacijamanaredbi(načiniradaStarLine,StarPageiESC/POS).

DIP-SW 2

Prekidač Funkcija ON OFF

2-1 do 2-4 – UvijekON

Tvorničkijezadanodasusvepostavkeuključene.

DIP-SW 1 DIP-SW 2

Page 53: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 48 -

12-4. Model s Ethernet sučeljem

DIP-SW 1

Prekidač Funkcija ON OFF

1-1 Emulacija NačinradaSTARline NačinradaESC/POS

1-2NačinradaSTARline Rezervirano UvijekON

NačinradaESC/POS Ispravakrazlučivosti 203 tpi 180 tpi

1-3 Rezervirano UvijekON

1-4 Prilagodbasenzora Nepravilno Pravilno

1-5 PonovnopostavljanjepomoćuINITsignala(pin#31) Pravilno Nepravilno

1-6Uvjetiuspostaveveze(uvjetizastanjeZAUZETO)

Ulaznamemorijapunailiizvanmreže

Ulaznamemorijapuna

1-7 Funkcija ASB*1 Nepravilno Pravilno

1-8NačinradaSTARline Funkcija NSB*2 Nepravilno Pravilno

NačinradaESC/POS Rezervirano UvijekON

1-9 Načinradazamaluvršnujakoststruje Nepravilno Pravilno

1-10 Vrstainstaliranogrezača Djelomičnirez Potpunirez

*1 Funkcija ASB:

Automatskišaljesignalstanjaglavnomračunaluprisvakojpromjenistanjapisača(otvorenpoklopac,nemapapira,pogreškaitd.)Pojedinostipotražiteuzasebnimspecifikacijamanaredbi(načiniradaStarLine,StarPageiESC/POS).

*2 Funkcija NSB:

Automatskišaljesignalstatusakadgodpisačprijeđeuobrnutinačinprijenosa.Dodatnepojedinostipotražiteuzasebnimspecifikacijamanaredbi(načiniradaStarLine,StarPageiESC/POS).

DIP-SW 2

Prekidač Funkcija ON OFF

2-1 do 2-4 – UvijekON

Tvorničkijezadanodasusvepostavkeuključene.

DIP-SW 1 DIP-SW 2

Page 54: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 49 -

Inicijaliziranje postavki Postavkemožeteinicijaliziratipomoćutipkeitonasljedećinačin:

(1) Dokjepisačunormalnomnačinurada,pritisniteidržitetipkuodjednedopetsekundi.

ZelenaicrvenaLEDžaruljicatreptatćeuredovitimintervalima.

(2) Ponovnopritisniteprekidač.Crvenaizelenažaruljicaisključujuse,apostavkeEthernetsučeljavraćajusenazadanetvorničkevrijednosti.

(3) NakondovršetkainicijalizacijeEthernetsučeljapisačseautomatskiponovnopokreće.

LED zaslon

ZelenaLEDžaruljica .........svijetliakojenadrugojstranivezeprepoznat100BASE-TX CrvenaLEDžaruljica .........svijetli prilikom primanja paketa podataka

DC24V

SW100/10BASE

LED

Tipka

Page 55: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 50 -

13. Paralelno sučeljeDvosmjernoparalelno sučelje kompatibilno je s načinom radakompatibilnosti i četverobitnimnačinom radakoje predviđanormaIEEE1284.Dodatnepojedinostizatražiteodprodavača.

Raspored pinova za dva načina rada

Broj pina Smjer Način rada kompatibilnosti Četverobitni način rada

1 Ulaz nStrobe HostClk

2 Ulaz/izlaz Data0 Data0

3 Ulaz/izlaz Data1 Data1

4 Ulaz/izlaz Data2 Data2

5 Ulaz/izlaz Data3 Data3

6 Ulaz/izlaz Data4 Data4

7 Ulaz/izlaz Data5 Data5

8 Ulaz/izlaz Data6 Data6

9 Ulaz/izlaz Data7 Data7

10 Izlaz nAck PtrClk

11 Izlaz Busy PtrBusy/Data3,7

12 Izlaz PError AckDataReq/Data2,6

13 Izlaz Select Xflag/Data1,5

14 − HostBusy

15 − −

16 SignalGND SignalGND

17 Frame GND Frame GND

18 Izlaz +5V +5V

19 ~ 30 Twisted Pair Return Twisted Pair Return

31 Ulaz nInit nInit

32 Izlaz nFault nDataAvail/Data0,4

33 EXT GND −

34 Ulaz Compulsion Status −

35 − −

36 Ulaz nSelectIn 1284Active

Napomena 1)Prefiks“n”unazivusignalaodnosisenasignaleslabeaktivnosti.Akobilo koja odgorenavedenih signalnih linija nije dostupnanaglavnom računalu, dvosmjernakomunikacijanećebitimoguća.

2)Zasvakusignalnulinijuobaveznokoristitedvožilneparicetepriključitepovratneparicenauzemljenjesignala.

(19)

(18)

(36)

( 1 )

Kompatibilno sa sučeljem Amphenol 57-30360

Page 56: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 51 -

14-1. Specifikacije RS-232C sučelja

14. RS-232C sučelje

(1)Načinprijenosapodataka: asinkronopokretanje-zaustavljanje(2)Brzinaprijenosa: 4800,9600,19200,38400b/s(odabiresepomoćuDIPprekidača)(3)Podaci: 1početnibit 7ili8podatkovnihbita(odabiresepomoćuDIPprekidača) neparni,parniilibezpariteta(odabiresepomoćuDIPprekidača) 1završnibit(4)Polarnostsignala: RS-232C Oznaka:logika"1"(-3Vdo-15V) Razmak:logika"0"(+3Vdo+15V)

14-2. Naziv priključnice i signala

Broj pina

Naziv signala Smjer Funkcija

1 FG − Uzemljenje

2 TXD Izlaz Podacizaprijenos

3 RXD Ulaz Primanje podataka

4 RTS Izlaz IstakontrolakaoDTR

5 N.C. − Ne koristi se

6 DSR Ulaz

(1)NačinradaSTARlineNe koristi se

(2)NačinradaESC/POS1)DIPSW3-7=OFF

a)NačinradaDTR/DSROznačavamoželiglavnoračunaloprimatipodatke.(Toisključujeprijenospodatakakojikoristinaredbe<DLE><EOT>i<GSa>.)RAZMAK:glavnoračunalomožeprimatipodatke.OZNAKA:glavnoračunalonemožeprimatipodatke.

b)NačinradaX-ON/X-OFFStatusovogsignalanijeprovjeren.

2)DIPSW3-7=ONFunkcionirakaovanjskisignalzaponovnopostavljanje.Signaloznakeširinepulsaod1msilivećeponovnopostavljapisač.

A B C D

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 (b7)

OZNAKA "1"

RAZMAK "0"

A: Početni bitB: Podatkovni bitC: Bit paritetaD: Završni bit

Page 57: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 52 -

Broj pina

Naziv signala Smjer Funkcija

7 SG − Uzemljenjesignala

8-19 N.C. − Ne koristi se

20 DTR Izlaz

(1)NačinradaSTARlinea)NačinradaDTROznačavamoželipisačprimatipodatkeodglavnogračunala.RAZMAK:pisačmožeprimatipodatke.OZNAKA:pisačnemožeprimatipodatke.

b)NačinradaX-ON/X-OFFUvijekpostavitenaRAZMAK,osimusljedećimuvjetima:1.nakonponovnogpostavljanjadokseneomogućikomunikacija2.tijekomprobnogispisa

(2)NačinradaESC/POSa)NačinradaDTR/DSROznačavamoželipisačprimatipodatkeodglavnogračunala.RAZMAK:pisačmožeprimatipodatke.OZNAKA:pisačnemožeprimatipodatke.

UvjetikojirezultirajustanjemZAUZETOmijenjajuseovisnoopostavkamaDIPprekidača.

b)NačinradaX-ON/X-OFFUvijekpostavitenaRAZMAK,osimusljedećimuvjetima:1.nakonponovnogpostavljanjadokseneomogućikomunikacija2.tijekomprobnogispisa

21-24 N.C. Ne koristi se

25 INIT Ulaz

1)DIPSW3-8=OFFStatusovogsignalanijeprovjeren.

2)DIPSW3-8=ONFunkcionira kaovanjski signal za ponovnopostavljanje.Signal razmaka širinepulsaod1msilivećeponovnopostavljapisač.

25-pinski D-sub13

25

1

14

StanjepisačaDIPSW1-6

OFF ON

1.Nakonponovnoguključivanjauređajailiponovnogpostavljanjasučelja,aliprijeomogućivanjakomunikacije.

ZAUZETO ZAUZETO

2.Probniispis ZAUZETO ZAUZETO

3.Otvorenpoklopac – ZAUZETO

4.Uvlačenjepapirapomoćuprekidačazauvlačenjepapira – ZAUZETO

4.Prekidradajerjepapirdošaodokraja – ZAUZETO

5.Čekaseulazprekidačazaizvršenjemakronaredbe – ZAUZETO

6.Drugapogreška – ZAUZETO

7.Ulaznamemorijapuna ZAUZETO ZAUZETO

Page 58: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 53 -

14-3. Kabelsko povezivanjeUspecifikacijamasučeljaglavnogračunalapotražiteuputeipriključitesučelja.Unastavkusuprikazaniuobičajeninačinipriključivanja(zahardverskogkontroluprotoka).

PrilikomkorištenjakomercijalnodostupnogRS-232Ckabela(obrnutavrsta)

* OpćenitogovorećiračunalasasustavomWindowsiserijskimsučeljimaprimajusignalhardverskekontroleprotokapisača(DTR)putemCTSpina.NokabelimauslobodnojprodajupovezujuseCTSpinračunala iRTSpinpisača.Stoga,akosekoristikabelizslobodneprodaje,preporučujemodasenačinprijenosapromijeniunačinradazaprotokolXon/Xoff.

Napomena: kaovijkezapričvršćivanjepriključnicekoristiteinčnevijke.

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

6

7

8

20

FG

TXD

RXD

RTS

5CTS

DSR

20

25

7SG

DTR

INIT

3

2

7

8

6

5

1

4

FG

TXD

RXD

RTS

CTS

DSR

SG

DCD

DTR

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

6

7

8

20

FG

TXD

RXD

RTS

5CTS

DSR

8

20

7SG

DTR

3

2

7

8

6

5

1

4

FG

TXD

RXD

RTS

CTS

DSR

SG

DCD

DTR

Strana pisača(25-pinski D-sub) 25-pinski

Strana računala9-pinski

Strana pisača(25-pinski D-sub) 25-pinski

Strana računala9-pinski

Page 59: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 54 -

15. USB i PoweredUSB sučelje

15-1. Specifikacije USB i PoweredUSB sučelja

(1) USBfunkcija

Općespecifikacije:sukladnostandarduUSB2.0

Brzinapodataka: načinradazapunubrzinuUSB-a(12Mb/s)

Načinprijenosa: načinradazamasovniprijenosputemUSB-a

Napajanje: samostalno

(2) Priključnica: USB:USBulaznapriključnica(USBvrsteB) PoweredUSB:vrstasdesnimkutom1×8

15-2. Naziv priključnice i signala

PriključnicavrsteB DUSB-BRA42-T11(D2)-FA(proizvođač:DDK)

Broj pina Nazivsignala Funkcija1 VBUS USBpinzanapajanje(+5VDC)2 D- Serijski podaci-3 D+ Serijskipodaci+4 GND Uzemljenjesignala

PoweredUSBpriključnica 69913-104LF(proizvođač:FCI)

Broj pina Nazivsignala Funkcija1 F-GND Uzemljenjekućišta2 +24V +24VDC3 GND Uzemljenjesignala4 D+ Serijskipodaci+5 D- Serijski podaci-6 VBUS USBpinzanapajanje(+5VDC)7 +24V +24VDC8 F-GND Uzemljenjekućišta

18

3 4 2 1

Page 60: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 55 -

16. Specifikacije Ethernet sučelja(1) Specifikacijekomunikacije

Općespecifikacije: sukladnonormiIEEE802.3

Komunikacijski medij: 10Base-T i 100Base-TX

Brzinaprijenosapodataka:10Mb/si100Mb/s

Protokol: TCP/IP

TCP/IPprotokoli: ARP,RARP,BOOTP,DHCP,LPR,#9100,HTTP,TELNET,FTP,TFTP

(2) Priključnica: RJ-45(8-pinskamodularna)

Napomena: tvorničkipostavljenalozinkazaprijavuadministratora

HTTP (Web),Telnet ili FTPprotokol koriste se prilikompromjenepostavki pisača.Dabiste promijenilipostavke,morateseprijavitinapisačpomoćuadministratorskogračuna.UnastavkusuprikazanipodacizaprijavunaadministratorskiračunzaHTTP(Web),TelnetiFTP.

Nazivadministratorskogračuna "root"(obavezno) Lozinka "public"(obavezno)

*Lozinkumožetepromijenitinakonprijave.

Page 61: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 56 -

17. Pogonski sklop za periferne uređajePisačjeopremljenpogonskimsklopomzaperiferneuređaje,npr.blagajne.Naizlazusklopazapriključivanjeperifernihuređajanalazisepriključnicazaperiferneuređaje(za6-pinskimodularniutikač).Dabistekoristilipogonskisklop,priključitekabelupriključnicu(kabelnijepriloženupaketu).

Preporučenespecifikacijekabelanavedenesuunastavku.

Preporučenespecifikacijekabela

Napomena:oklopljenuparicupriključitenapin1 (uzemljenjekućišta).

Proizvođač Model

MOLEX 90075-0007

AMP 641337

FCI B-66-4

16

Modularni utikačIzolacija

Vodiči

DC24V

DC24V

DK

Priključnica pogona perifernog uređaja

Page 62: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 57 -

Pogonskisklop

Mjereoprezaprilikomrukovanja1) Istodobnopokretanjaperifernihuređaja1i2nijemoguće.2) Radineprekidnogpokretanjaperifernoguređajaradniciklusnesmijepremašivati20%.3) Akopriključujeteblagajnuilisličniuređaj,pazitedabit2memorijskogprekidača#7nepostavitena1.Takobisemogao

oštetitipriključeniuređajipogonskisklop.4) Pomoćunaredbestatusamožeteposlatiupitostatusudetekcijskogprekidača.*5) MinimalanotporzavojnicaL1iL2iznosi24Ω.6) ApsolutninazivnimaksimumzadiodeD1iD2(Ta=25°C) prosječnaispravljenastrujaIo=1,0A7) ApsolutninazivnimaksimumzatranzistoreTR1iTR2(Ta=25°C) strujakolektoraIC=2,0A

* Dodatnepojedinostionaredbamapotražiteuzasebnompriručnikuzaprogramere. http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

Izlaz 24 V, 1,0 A maks.

ReferencaDijagram sklopa 2SD 1866

TR1, 2: 2SD 1866 ili ekvivalentanR1=10kΩR2=33kΩ

6 1

12

34

5

6

F.G

D1

D2

TR1

TR2

TR3R2

+24V 7824

R1Vcc

R34.7KΩ1/4W

M-GND

M-GND

L1

L2

E

C

R3 R4

R3= 3.5KΩR4= 300Ω

B

S izolacijom

Periferni uređaj 1

Periferni uređaj 2

Detekcijski prekidač

Uzemljenje kućišta

Strana pisača Strana korisnika

6-pinski modularni priključak

Page 63: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

- 58 -

18. Postavke memorijskih prekidačaNasvakommodelupisačamemorijskisuprekidačitvorničkipostavljeninaodgovarajućepostavke.Imajtenaumudapisač,ovisnoonačinuprilagodbetihpostavki,moždanećepravilnoraditi.

Utabliciunastavkuprikazanesutvorničkepostavke.

Memorijskiprekidač Heksadecimalnikod

#0 0000

#1 0000

#2 0000

#3 0000

#4 0000

#5 0000

#6 0000

#7 0000

#8 0000

#9 0000

UPOZORENJE Promjena postavki memorijskih prekidača može prouzročiti nepravilan rad pisača.

Page 64: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

English: Hereby, STAR MICRONICS CO.,LTD. declares that this Wireless Device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch:[German]

Hiermit erklärt STAR MICRONICS CO.,LTD., dass sich das Gerät Wireless Device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Svenska:[Swedish]

Härmed intygar STAR MICRONICS CO.,LTD. att denna Wireless Device står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Español:[Spanish]

Por medio de la presente STAR MICRONICS CO.,LTD. declara que el Wireless Device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português:[Portuguese]

STAR MICRONICS CO.,LTD. declara que este Wireless Device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Français:[French]

Par la présente STAR MICRONICS CO.,LTD. déclare que l'appareil Wireless Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Suomi:[Finnish]

STAR MICRONICS CO.,LTD. vakuuttaa täten että Wireless Device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Italiano:[Italian]

Con la presente STAR MICRONICS CO.,LTD. dichiara che questo Wireless Device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Dansk:[Danish]

Undertegnede STAR MICRONICS CO.,LTD. erklærer herved, at følgende udstyr Wireless Device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Nederlands:[Dutch]

Hierbij verklaart STAR MICRONICS CO.,LTD. dat het toestel Wireless Device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Eesti:[Estonian]

Käesolevaga kinnitab STAR MICRONICS CO.,LTD. seadme Wireless Device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Ελληνική:[Greek]

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ STAR MICRONICS CO.,LTD. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Wireless Device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Slovensky:[Slovak]

STAR MICRONICS CO.,LTD. týmto vyhlasuje, že Wireless Device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko:[Slovenian]

STAR MICRONICS CO.,LTD. izjavlja, da je ta Wireless Device v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Česky:[Czech]

STAR MICRONICS CO.,LTD. tímto prohlašuje, že tento Wireless Device je ve shodě se základními požadavky a dalšími príslušnými ustanoveními smernice 1999/5/ES.

Magyar:[Hungarian]

Alulírott, STAR MICRONICS CO.,LTD. nyilatkozom, hogy a Wireless Device megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb elõírásainak.

Български:[Bulgarian]

това Безжично устройство е в съответствие със задължителните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EO.

Polski:[Polish]

Niniejszym STAR MICRONICS CO.,LTD. oświadcza, że Wireless Device jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Malti:[Maltese]

Hawnhekk, STAR MICRONICS CO.,LTD., jiddikjara li dan Wireless Device jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/KE.

Latviski:[Latvian]

Ar šo STAR MICRONICS CO.,LTD. deklarē, ka Wireless Device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių :[Lithuanian]

Šiuo STAR MICRONICS CO.,LTD. deklaruoja, kad šis Wireless Device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Norsk :[Norwegian]

STAR MICRONICS CO.,LTD. erklærer herved at utstyret Wireless Device er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Română :[Romanian]

Prin prezenta STAR MICRONICS CO., LTD. declară că acest dispozitiv este conform cu cerinţele esenţiale și alte prevederi relevante ale directivei 1999/5/CE.

Hrvatski :[Croatian]

Ovime Star Micronics CO., LTD. Izjavljuje da je bežični uređaj u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EZ.

Italia: l’uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generale da parte del rispettivo provider di servizi.Norge: Dette avsnittet gjelder ikke det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

This statement will be applied only for the printers marketed in Europe.

Page 65: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

1999/5/EC2014/30/EU2014/35/EU2011/65/EU , 2015/863

harmonised standardRADIO : EN 300 328 V1.9.1:2015EMC : EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012EN 55032:2012 Class B (CISPR 32:ed1.0-2012)EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014)EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013)EN 55024:2010 (CISPR 24:ed2.0-2010)

SAFETY : EN 60950-1:2006 / A2:2013EN 62311:2008EN 62479:2010

ENVIRONMENT: EN 50581:2012

Manufacturer’s Name Star Micronics Co.,Ltd.Manufacturer’s Address 20-10 Nakayoshida, Suruga-ku, Shizuoka-shi,

Shizuoka 422-8654 Japan

Importer’s Name Star Micronics Europe Ltd.Importer’s Address Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road,

High Wycombe, Bucks. HP13 7DL, U.K.

Type of Equipment Thermal PrinterModel Name FVP10Ref. Radio Report No. F161591E1, F161591E2Ref. EMC Report No. F111592E1 ,

92-157-EMC , 91-116-EMC , 90-064-EMCRef. Safety Cert. No. 91-116-Safety ,

73526631 Rev.0,1,2 , S161188E1Ref. Environ. Report No. FVP10-RoHS-02

Place (Signature)

Date (Full Name)

Year of 1st CE mark (Position)'10 Technical Director

STAR MICRONICS CO.,LTD. Head Office 20-10 Nakayoshida, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 422-8654, Japan Tel. + 81-54-263-1111 Fax. + 81-54-263-1057

STAR Quality Technical Center 18-12 Nakayoshida, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 422-8001, Japan Tel. + 81-54-263-1303 Fax. + 81-54-263-6650

Declaration of Conformity

We declare, under our solo responsibility, that the product to which this declarationrelates complies with the provisions of following European Directives:

High Wycombe - U.K.

24-02-2017 David Pearce

Page 66: TERMALNI PISAČ SERIJA FVP10bel nije ukopčan u pisač, žaruljice POWER i ERROR se istovremeno pale i gase u intervalima od 2 sekunde označavajući prekid veze. Svakako priključite

URL: http://www.star-m.jp/eng Rev. 1.5