Click here to load reader

TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE Hrušćica LOKALNI ... · PDF fileenergetski sustav elektroenergetika proizvodni ureĐaji termoelektrana transformatorska i rasklopna postrojenja

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE Hrušćica LOKALNI ... · PDF fileenergetski sustav...

 • 1 1 0 k V

  1 1 0 k V

  1

  1

  0

  k

  V

  1

  1

  0

  k

  V

  2

  x

  4

  0

  0

  k

  V

  2

  x

  4

  0

  0

  k

  V

  1

  1

  0

  k

  V

  2

  x

  4

  0

  0

  k

  V

  4

  0

  0

  k

  V

  4

  0

  0

  k

  V

  JEŽE VO 8

  BE

  RUG VICA

  2

  RUG VICA

  3

  RUG VICA

  1

  OBE DIŠĆ

  E 2

  OBE DIŠĆ

  E 1

  PRE ČEC

  2

  JEŽE VO 5

  AL

  JEŽE VO 6

  JEŽE VO 4

  JEŽE VO 2

  DU

  JEŽE VO 1

  JEŽE VO 4

  DU

  JEŽE VO 9

  BE

  PRE SEK

  A 1

  OBO ROV

  O 2

  OBO ROV

  O 2

  OBO ROV

  O 3

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  napu šten

  a

  likvid irana

  likvid irana

  likvid irana

  likvid irana

  2

  2

  0

  k

  V

  1

  x

  1

  1

  0

  k

  V

  Obe dišć

  e Je žev

  sko

  Jež evo

  Pre vlak

  a

  Rug vica

  Pre sek

  a O bor

  ovs ka

  Nov aki

  Obo rov

  ski

  Svib je

  Hru šćic

  a

  Nov aki

  Nar tski

  Obo rov

  o

  Stru ga

  Nar tsk

  a

  Čist a M

  laka

  Oku nšć

  ak

  Don ja G

  red a

  Nar tski

  Trs ten

  ik

  Jalš eve

  c N arts

  ki

  Črn ec D

  ugo sels

  ki

  Nar t Sa

  vsk i

  Dra goš

  ićka

  Oto k N

  arts ki

  Sop

  Oto k

  Svib ovs

  ki

  Črn ec R

  ugv ički

  110kV

  220kV

  400kV

  ŽUPANIJSKA GRANICA

  OPĆINSKA GRANICA

  GRANICA NASELJA

  TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

  PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

  ENERGETSKI SUSTAV

  ELEKTROENERGETIKA

  PROIZVODNI UREĐAJI

  TERMOELEKTRANA

  TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA

  TS 20 kV

  ELEKTROPRIJENOSNI UREĐAJI

  DALEKOVOD 400 kV

  400kV

  DALEKOVOD 220 kV

  DALEKOVOD 110 kV

  DALEKOVOD 35 kV

  POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

  POŠTA

  JEDINICA POŠTANSKE MREŽE

  UDALJENI PRETPLATNIČKI STUPANJ - UPS

  JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

  TELEFONSKA MREŽA-KOMUTACIJSKI ČVOROVI U NEPOKRETNOJ MREŽI

  VODOVI I KANALI

  MEĐUNARODNI VODOVI I KANALI

  MAGISTRALNI VODOVI I KANALI

  KORISNIČKI I SPOJNI VODOVI I KANALI

  RADIO I TV SUSTAV VEZA

  RADIJSKI KORIDOR

  DALEKOVOD 10 kV

  MAGISTRALNI PLINOVOD

  PRODUKTOVOD

  REDUKCIJSKA STANICA

  Postojeće

  Planirano

  POSTOJEĆI SAMOSTOJEĆI STUPOVI ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

  ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE ZONE

  ZA SMJEŠTAJ SAMOSTOJEĆIH ANTENSKIH STUPOVA

  1 km

  2

  25 ha

  3 km2 km1 km0.5 km0

  mjerilo 1 : 25.000

  MJERNO REDUKCIJSKA STANICA

  TUMAČ ZNAKOVLJA:

  GRANICA OBUHVATA PROSTORNOG PLANA

  GRANICE

  BUŠOTINE

  ETANOVOD

  NAFTOVOD

  LOKALNI PLINOVOD

  HIDROELEKTRANA

  SOLARNA ELEKTRANA

  S

  M.P.

  M.P.

  ............................................................

  Pečat nadležnog tijela:

  ............................................................

  Predsjednik predstavničkog tijela:Pečat predstavničkog tijela:

  Stručni tim u izradi plana:

  Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:

  Odgovorna osoba:Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

  Pravna osoba koja je izradila plan:

  M.P.

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Odluka o donošenju plana:

  1 : 25 000

  Mjerilo kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza:

  Županija:

  Naziv kartografskog prikaza:

  Naziv prostornog plana:

  Općina:

  RUGVICAZAGREBAČKA

  d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnostiAPE

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  JULIKA BJELOBABA, dipl.iur.

  Odluka o izradi plana:

  Suglasnost na plan:

  MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh.

  ............................................................

  ............................................................

  predsjednica Općinskog vijeća

  MATO ČIČAK, dipl.ing.

  Općinski načelnik

  Javni uvid održan:Javna rasprava (datum objave):

  M.P.

  ANA MUNIĆ,

  Službeni glasnik Općine Rugvica br. 7/17, 1/18 Službeni glasnik Općine Rugvica br. 1/19

  Ozaljska 61, 10000 Zagreb, tel 01/309-7572 fax 01/301-1417

  NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh.

  SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

  VLATKA ŽUNEC, mag.ing.arh.

  IVANA PANCIROV, dipl.ing.arh.

  MARIJANA ZLODRE, mag.ing.arh.

  VI. IZMJENE I DOPUNE

  ............................................................

  SANDRA JAKOPEC, dipl. ing. arh.

  od 8. do 16. studenoga 2018. godine29. listopada 2018. godine

  od 17. do 31. kolovoza 2018. godine9. kolovoza 2018. godine

  2.1.

  (KLASA: 350-02/19-03/1, URBROJ:238/1-126-19-2 od 9. siječnja 2019. godine.)

  Mišljenje na konačni prijedlog plana Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Search related