Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  1/22

  1

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

  Sains0181 jam 15 minit

  OTI3 2014 (BK10)UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

  Sumber : Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu

  Sains Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaituBAHAGI AN A dan BAHAGI AN B .

  2. Anda dikehendaki menjawab semua soalan.BAHAGI AN B , anda hendaklah menulis jawapankamu pada ruang yang disediakan dalam kertas

  soalan ini.

  3. Sekiranya helaian kertas tidak mencukupi siladapatkan kertas jawapan tambahan daripada guru.

  4. Kertas jawapan tambahan ( jika ada ) hendaklahdiikat dan dihantar bersama sama.

  Kegunaan Pemeriksa :

  BahagianMarkahPenuh

  Markahdiperolehi

  A 30B: 20

  Soalan 1 5

  Soalan 2 4

  Soalan 3 4

  Soalan 4 3`Soalan 5 4Jumlah 50

  Kertas soalan mengandungi 21 halaman bercetak termasuk mu ka sur at ini .

  Nama : _________________________________________________

  No. Angka Giliran : _________________________________________________

  Nama Sekolah : _________________________________________________

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  2/22

  2

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  3/22

  3

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  4/22

  4

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  5/22

  5

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  6/22

  6

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

  14.

  15.

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  7/22

  7

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  8/22

  8

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  9/22

  9

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  10/22

  10

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  11/22

  11

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  12/22

  12

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  13/22

  13

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  14/22

  14

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  15/22

  15

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  16/22

  16

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  17/22

  17

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  18/22

  18

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  19/22

  19

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  20/22

  20

  BAHAN KECEMERLANGAN BK10 | SAINS SK (2014)

  SULIT 018

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  21/22

 • 8/11/2019 Terengganu - Pra Percubaan 2014 - Sains

  22/22