terapia intoxicatii

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ter

Text of terapia intoxicatii

 • Terapia general Terapia general a a intoxicaiilor intoxicaiilor acuteacute

  EF LUCRRI DR.EF LUCRRI DR. Ctlina LionteCtlina Lionte

  Clinica MedicinClinica Medicin internintern IV, IV, Spitalul Spitalul Clinic Clinic JudeeanJudeean de de Urgene Urgene SfSf. . SpiridonSpiridon IaiIai

 • ObiectivObiectiv Abordarea urmtoarelorAbordarea urmtoarelor elementeelemente::

  Stabilizarea iniialStabilizarea iniial TehniciTehnici de de prevenire prevenire a a absorbiei absorbiei

  toxiculuitoxicului TehniciTehnici de de cretere cretere a a eliminriieliminrii AntidoturiAntidoturi

 • Managementul unei intoxicaii Managementul unei intoxicaii acuteacute

  Msuri imediateMsuri imediate de de instituit n orice caz instituit n orice caz de de intoxicaieintoxicaie, , indiferent indiferent de de agentul agentul etiologic:etiologic:

  1. 1. SuportulSuportul funciilorfunciilor vitale vitale A, B, C A, B, C stabilizarestabilizare

  2. 2. IdentificareaIdentificarea toxiculuitoxicului implicatimplicat3. 3. Reducerea cantitii Reducerea cantitii de toxic din de toxic din

  organismorganism

 • StabilizareStabilizare imediatimediat AAirway irway libertatealibertatea

  cilorcilor aerieneaeriene cu cu controlulcontrolul coloaneicoloaneicervicalecervicale

  PozitiaPozitia

 • Libertatea cilor aerieneLibertatea cilor aeriene CauCauz mz majorajor de de morbiditmorbiditateate nn

  intoxicaiile acuteintoxicaiile acute RisRiscuricuri::

  Limba flasc poate obstrua cile aerieneLimba flasc poate obstrua cile aeriene Pierderea reflexelor protective permite Pierderea reflexelor protective permite

  aspiraia pulmonar a coninutului aspiraia pulmonar a coninutului gastricgastric

  Aspirarea secreiilorAspirarea secreiilor

  Intubaia pacientuluiIntubaia pacientului obnubilatobnubilat,, comatoscomatos,,

  frfr reflex dereflex de deglutiiedeglutiie

 • StabilizareStabilizare imediatimediat AAirway irway

 • Stabilizare imediatStabilizare imediatBBreathing reathing -- respiraiarespiraia

  Evaluarea Evaluarea vizual a vizual a ritmului si amplitudinii ritmului si amplitudinii respresp..

  Pulsoximetru Pulsoximetru la la toti pacientoti pacieniiii pO2 mpO2 msoar oxigenul dizolvatsoar oxigenul dizolvat PulsoximetrPulsoximetria nu poate recunoate strile cu ia nu poate recunoate strile cu

  Hb anormalHb anormal, e, exx:: Carboxihemoglobinemia Carboxihemoglobinemia -- CCOO MethemoglobinemiaMethemoglobinemia

  ABG la ABG la cei cei la care se la care se suspecteaza suspecteaza IInsuf.nsuf.RespResp

  100% O100% O22 , , ventilaieventilaie pn pn la PCOla PCO2 2 normalnormal

 • Stabilizare imediatStabilizare imediat

  BBreathing reathing respiraiarespiraia IOT IOT ProteProtejeaz cile aerienejeaz cile aeriene Permite Permite ventilaventilaiia a mecanicmecanic

  Eecul asigurrii libertii Eecul asigurrii libertii cilor aeriene este cea mai cilor aeriene este cea mai

  letal complicaie n letal complicaie n toxicologietoxicologie

 • StabilizareStabilizare imediatimediat CCirculation irculation -- circulaiacirculaia

  Linie Linie i.v.i.v. RecoltezRecoltez sngesnge la la montareamontarea linieiliniei i.v.i.v. Bolus 1Bolus 1--2 l s.f. 2 l s.f. Monitor cardiac Monitor cardiac pentru evetualelepentru evetualele aritmiiaritmii, , stopul stopul

  cardiac cardiac ii ococ

  oc vasogenoc vasogen prinprin tonus vasomotor tonus vasomotor defectuosdefectuos, , cretereacreterea permeabilitiipermeabilitii capilarecapilare. .

  ococ cardiogencardiogen debit cardiac debit cardiac inadecvat secundarinadecvat secundarafectrii contractilitii cardiaceafectrii contractilitii cardiace ((barbituicebarbituice, , blocanteblocante canalecanale Ca).Ca).

  Unele urgene toxicologice necesit intervenii Unele urgene toxicologice necesit intervenii speciale n timpul stabilizrii iniialespeciale n timpul stabilizrii iniiale (ex. (ex. cianuricianuri).).

 • Stabilizare imediatStabilizare imediat DD--DroguriDroguri;; ii DD--DecontaminareDecontaminare

  Coma CocktailComa CocktailGGlucozlucoz

  OOxigenxigen

  NNaloxonaloxon

  TTiaminiamin

  FFlumazenil lumazenil

 • Droguri suportive Droguri suportive PentruPentru tratamentultratamentul situaiilorsituaiilor de de

  urgenurgen emergenteemergente, de ex:, de ex:

  Convulsii Convulsii anticonvulsivanteanticonvulsivante (DIAZEPAM)(DIAZEPAM) Aritmii cardiaceAritmii cardiace antianti--aritmicearitmice ((lidocainlidocain, ,

  digoxin)digoxin) AgitaieAgitaie seversever anxioliticeanxiolitice ((benzodiazepinebenzodiazepine))

 • AntidoturiAntidoturi DacDac dupdup stabilizarestabilizare esteeste identifictidentifict

  toxicultoxicul, se , se administreazadministreaz antidotul antidotul specificspecific

  TerapiaTerapia antidoticantidotic specificspecific este este redusredus, , practic restrpractic restrnsns lalaaproximativaproximativ 5%5% dintre intoxicadintre intoxicaiiii. .

 • TOXIC

  Circulaie sistemic

  Eliminare

  Metabolism

  inta toxicului

  Efecte toxice

  Limitarea absorbieiAdsorbante, neutralizante

  Inhibarea activrii metaboliceEtanol, fomepizol(alcooli, glicoli)

  - Chelare (metale, cianuri)- Imunoterapie (digitalice)

  Activarea unui mecanism detoxifiant-NAC (paracetamol)-Tiosulfat de Na (cianuri)

  Aciune specific asupra sediului de aciune-Receptori: naloxon (opiacee), flumazenil (benzodiazepine)-Enzime: pralidoxim (organofosforice)-Eritrocite: oxigen (monoxid de carbon)

  Tratament specific al efectelor toxice-Albastru de metilen (methemoglobinemie)-Glucagon (betablocante)

  Mecanisme i niveluri de aciune ale terapiei antidot

 • AntidoturiAntidoturiToxicul Toxicul Antidot Antidot

  Arsenic, Arsenic, mercurmercur, , plumbplumb

  DimercaprolDimercaprol(BAL)(BAL)

  Fier Fier DeferoxamineDeferoxamine

  cianuricianuriKit Kit cianuricianuri

  CaCa--bloc. bloc. sausau acid acid fluorhidricfluorhidric

  Ca Ca gluconatgluconatsausau Ca Ca cloratclorat

  CarbamaiCarbamai sausauorganofosforateorganofosforate

  Atropin Atropin

  Muctur erpiMuctur erpiAntivenin Antivenin

  acetaminofenacetaminofenAcetilcisteina Acetilcisteina

  Digoxin, Digoxin, digitoxindigitoxinDigibindDigibind

  ADT,ADT, cocaincocain, , salicilaisalicilai

  BicarbonatBicarbonat dedesodiu sodiu

  metanolmetanol, et., et.glicolglicolEtanolEtanol

  Izoniazid Izoniazid Piridoxin Piridoxin

  Organofosforate Organofosforate PralidoximPralidoxim

  Anticolinergice Anticolinergice Fizostigmin Fizostigmin

  opioideopioideNaloxon Naloxon

  MethemoglobiniMethemoglobini--zantezante

  Albastru Albastru metilenmetilen

  --bloc., Cabloc., Ca--bloc.bloc.Glucagon Glucagon

  MetanolMetanolFomepizolFomepizol

  BZDBZDFlumazenilFlumazenil

  Toxicul Toxicul Antidot Antidot

 • DecontaminareaDecontaminarea gastrointestinal gastrointestinal

  AACT/EAPCCT Position statement on AACT/EAPCCT Position statement on gastrointestinal decontaminationgastrointestinal decontamination Clinical Toxicology 1997; 35(7), 695Clinical Toxicology 1997; 35(7), 695--762762

  IpecaIpeca LavajLavaj gastricgastric Irigarea intestinal total Irigarea intestinal total CrbuneCrbune activatactivat dozdoz unicunic Purgative Purgative

 • Ipeca Ipeca

 • LavajulLavajul gastricgastric Prima data Prima data propuspropus in in aniianii 1800 de 2 1800 de 2

  medicimedici, un , un americanamerican Phillip Phillip PhysikPhysik sisiun un francezfrancez Baron GuillaumeBaron GuillaumeDupuytrenDupuytren..

 • LavajulLavajul gastricgastric

  TubTub orogastricorogastric 3636--40 Fr,40 Fr, instilare i ndeprtare instilare i ndeprtare secvenialsecvenial de 200de 200--300 ml300 ml soluie izotonsoluie izoton

 • LavajulLavajul gastricgastric

 • LavajulLavajul gastricgastric

 • LavajulLavajul gastricgastric StudiileStudiile cliniceclinice au au demonstratdemonstrat ca ca

  aproximativaproximativ 3535--56% din 56% din cantitateacantitateade toxic de toxic poatepoate fifi eliminataeliminata din din stomacstomacin prima in prima oraora de la de la ingestieingestie. .

  NuNu ss--a a demonstratdemonstrat niciodataniciodata ca are ca are vreovreo importantaimportanta in in evolutiaevolutia clinicaclinica. .

 • LavajulLavajul gastricgastric

 • LavajulLavajul gastric gastric IndicaiiIndicaii

  Ingestii recenteIngestii recente(

 • LavajulLavajul gastricgastric DesiDesi nedemonstratnedemonstrat, , lavajullavajul tardivtardiv

  poatepoate fifi eficienteficient dacadaca droguldrogul ingeratingeratintarzieintarzie peristalticaperistaltica intestinalaintestinala((anticolinergiceanticolinergice, , opioideopioide) ) sausauformeazaformeaza concretiuniconcretiuni gastricegastrice de de marimari dimensiunidimensiuni ((salicilatisalicilati, , fierfier). ).

 • Difenhidramina

  Aspirina

  Clonidina

  Digoxin

  Verapamil

  Metocarbamol

  Acetaminofen

  Fenitoin

  Metoprolol

  Propranolol

 • LavajulLavajul gastricgastricTehnicTehnic::1.1.Bolnav Bolnav n pozin poziie semiie semiezezndnd..2.2.SeSe mmsoarsoar distandistanaa de lade la baza nasului baza nasului

  ppnn lala apendicele xifoid apendicele xifoid ii sesemarcheazmarcheaz pe sonda gastricpe sonda gastric..

  3.3.SeSe ndepndeprteazrteaz orice felorice fel dede corpi strcorpi striniinidindin gurgur ((protezeproteze,, crustecruste,, resturiresturi dedevvrsrsturtur, mucus, mucus aderentaderent).).

 • LavajulLavajul gastricgastricTehnicTehnic::4.4.Se Se anesteziazanesteziaz mucoasa faringianmucoasa faringian cucu

  xilinxilin 2% (2% (gargargargar).).5.5.SeSe administreazadministreaz atropinatropin 0.5 mg s.c.0.5 mg s.c.6.6.Se introduceSe introduce sonda sonda n tractul digestivn tractul digestiv

  ((indicindicnd bolnavului snd bolnavului s nghitnghit nn modmodrepetatrepetat)) ppnn lala marcajmarcaj..

 • TehnicTehnic::7. Se controleaz

  poziionarea corect asondei n stomac (seextrage lichid gastric; se introduce captul distal alsondei ntr-un recipient cuap, iar n expir nu apar bule de aer n ap; seinsufl 50 ml aer pe sond

  i ascultm cu stetoscopul zgomote hidroaerice epigastrice).

  LavajulLavajul gastricgastric

  n caz de introducere a sondei n arborele respiratorbolnavul devine cianotic prezentnd reflex de tuse.

 • TehnicTehnic::8.8. Bolnavul este poziBolnavul este poziionat ionat

  n decubitn decubit laterallateral ststng ng sausau ventral.ventral.

  9.9. SeSe practicpractic evacuarea evacuarea aspirativaspirativ sau prin sau prin sifonajsifonaj aa conconinutuluiinutuluigastric.gastric.

  10.10.Se introduce Se introduce solusoluie ie salinsalin cclduldu, care se, care selaslas n stomacn stomac 11 minutminut,,apoiapoi sese dreneazdreneaz pasiv pasiv sausau 300 ml300 ml suspensiesuspensiedede ccrbune activatrbune activat..

  LavajulLavajul gastricgastric

 • TehnicTehnic::11.Se evacueaz prin aspiraie sau drenaj decliv,

  msurndu-se i cantitatea evacuat, urmrindu-ses se evacueze aceeai cantitate de lichid cu cea introdus.

  12.Se repet manevrele pn ce lichidul recuperat are aspect limpede, fr alte modificri (miros, culoare etc.).

  13.Dup 6-7 evacuri se schimb recipientul pentru aputea aprecia corect limpezimea lichidului evacuat.

  14.Apoi se introduc 200 ml soluie coninnd 50-100 mcrbune vegetal, neutralizani.

  15.Se clampeaz tubul gastric i se scoate cu grij.

  LavajulLavajul gastricgastric

 • Irigarea intestinal totalIrigarea intestinal total

 • Irigarea intestinal totalIrigarea intestinal total PPolietilenglicololietilenglicol via NG la 1via NG la 1--2 L/2 L/oror pn pn

  coninutul eliminat este curatconinutul eliminat este curat

  IndicaiiIndicaii Ingestii potenIngestii potenial toxiceial toxice de de preparatepreparate cucu

  cedare lentcedare lent sau eliberare intestinalsau eliberare intestinal TraficanTraficanii dede droguri depozitate droguri depozitate n tractuln tractul

  gastrointestinal gastrointestinal -- ,,body packers",,body packers"ii,,body,,body--stuffers" (stuffers" (ceicei carecare nghit fiolenghit fiole de crack) .de crack) .

  Ingestii potenIngestii potenial toxice ial toxice dede substansubstanee carecare nunuse adsorbse adsorb bine pe cbine pe crbunele activatrbunele activat ((fierfier, , plumb,plumb, litiulitiu, zinc, zinc).).

 • Irigarea intestinal totalIrigarea intestinal total ContraindicaiiContraindicaii

  Perforare sauPerforare sau obstrucie intestinalobstrucie intestinal HD HD IleusIleus Ci aeriene neprotejateCi aeriene neprotejate Instabilitate hemodinamicInstabilitate hemodinamic Vrsturi incoercibileVrsturi incoercibile

  ComplicaiiComplicaii greurigreuri, , vrsturivrsturi, , aspiraieaspiraie, , crampecrampe

 • Crbune activatCrbune activat (1)(1) MMAI EFICIENT dect siropul de ipecaAI EFICIENT dect siropul de ipeca, ,

  LGLG Prima alegere pentru majoritatea Prima alegere pentru majoritatea

  intoxicaiilor acuteintoxicaiilor acute

 • CrbuneCrbune activat activat ((22)) In 1813, un In 1813, un francezfrancez, M. Bertrand, a , M. Bertrand, a

  amestecatamestecat 5 g arsenic cu 5 g arsenic cu carbune si carbune si ll--a a ingerat ingerat public, public, pentru pentru a a demonstra eficienta sa asupra demonstra eficienta sa asupra adsorbtiei otravuriloradsorbtiei otravurilor..

  Prima Prima documentare medicaladocumentare medicala -- 1930 1930 cndcnd ToueryTouery, care a , care a ingeratingerat de de cteva ori cteva ori doze doze letaleletale de de stricninstricnin, , urmate urmate de de crbune activatcrbune activat, , n faa n faa AcademieiAcademiei FrancezeFranceze a a supravieuitsupravieuit..

 • CrbuneCrbune activatactivat

 • Crbune activat Crbune activat ((44)) ContraindicaiiContraindicaii

  Ci aerieneCi aeriene neasigurateneasigurate CndCnd existexist risculriscul, , sausau

  crbunelecrbunele cretecreteseveritateaseveritatea aspiraaspiraieiiei

  AbsenAbsena motilita motilitii ii intestinale sau perforareintestinale sau perforare. .

 • CrbuneCrbune activat activat ((55)) ComplicaiiComplicaii

  AspiraieAspiraie, , vrsturivrsturi, , constipaconstipaieie, cu, cu riscrisc dedesubocluzie intestinalsubocluzie intestinal,, sau sau diareediaree ((dacdac produsulprodusulfolositfolosit conconineine ii un un laxativlaxativ))

 • PurgativelePurgativele

 • CazCaz 33 TimpulTimpul de la de la ingestieingestie necunoscutnecunoscut PrimetePrimete crbune activatcrbune activat DozareaDozarea acetaminofenuluiacetaminofenului: 1500 : 1500

  mol/Lmol/L PrimetePrimete NN--acetylcysteinacetylcystein

  140mg/kg IV140mg/kg IV Internare i Internare i ulterior se ulterior se

  administreazadministreaz 70mg/kg NAC la 70mg/kg NAC la 4ore 4ore -- 48 ore48 ore

  EvoluieEvoluie simplsimpl, , frfr modificri modificri ale ale testelor funcionale hepaticetestelor funcionale hepatice

  Dirijat spreDirijat spre ex.ex.psihiatricpsihiatric

 • MetodeMetode de de cretere cretere a a eliminriieliminrii toxiculuitoxicului

  CrbuneCrbune activatactivat seriat seriat DiurezDiurez foratforat modificareamodificarea pHpH--uluiului

  urinar urinar Hemodializ Hemodializ HemoperfuzieHemoperfuzie Hemofiltrare Hemofiltrare

 • Cine beneficiazCine beneficiaz?? Pacientul cPacientul criticritic n ciuda tratamentuluin ciuda tratamentului

  suportivsuportiv eexx, , intoxicaia cu fintoxicaia cu fenobarbitalenobarbital / / ocul ocul nneetratabtratabiill

  DoDoz z letalletal sau nivel sanguin sau nivel sanguin cunoscutcunoscut eexx, , salicsaliciilalaii; ; metanolmetanol / et/ etiilengllengliicolcol

  Calea de eliminareCalea de eliminare obinuitobinuit alteratalterat eexx, , intoxicaia cu intoxicaia cu litiulitiu la pacientulla pacientul oliguricoliguric

  RisRisc dec de comcom prpreelluungngitit eexx, , intoxicaia cu fintoxicaia cu fenobarbitalenobarbital / / nivel denivel de 250250

 • Diureza forDiureza foratat sese poate efectuapoate efectua cu:cu:

  diureticediuretice cu cu plafon plafon naltnalt ((FurosemidFurosemid40 40 -- 80 mg)80 mg)

  asociateasociate cu cu diuretice osmoticediuretice osmotice,,manitolmanitol 20%20% -- 200 ml i.v.200 ml i.v.

  solusoluii hipertoneii hipertone((glucozglucoz 10%10%))

  ncncrcare lichidianrcare lichidian ((solusoluii perfuzabile ii perfuzabile glucozateglucozate, ser, ser fiziologicfiziologic,, solusoluieie RingerRingeretc.)etc.)

  menmenininndundu--se un se un fluxflux urinarurinar de 2de 2--6 6 ml/ml/kgckgc//oror..

  Diureza foratDiureza forat modificareamodificarea pHpH--ului urinarului urinar

 • Diureza foratDiureza forat modificareamodificarea pHpH--ului urinarului urinar

 • DialDializa piza peritonealeritoneal TeoreticTeoretic util dacutil dac drdrogul esteogul este::

  hidrohidrosolubsolubiill micmic ((GGM

 • HemodializaHemodializaTehnicaTehnica dede epurareepurare extraextra--renalarenala aa ssngeluingelui, care , care esteestepus pus nn contact cu uncontact cu un lichidlichid dede dializdializ ((dializatdializat) ) prinprinintermediul uneiintermediul unei membranemembrane sintetice semipermeabilesintetice semipermeabile,,cu cu ajutorulajutorul aa doudou fenomene fizicefenomene fizice,, difuziunea difuziunea iiultrafiltrareaultrafiltrarea..

 • HemodializaHemodializaProcesulProcesul dede filtrarefiltrare se facese face prin intermediul difuziunii prin intermediul difuziunii i i

  ultrafiltrultrafiltrriirii. .

  Difuziunea presupuneDifuziunea presupune un transferun transfer pasivpasivalal solusoluiilor apoase printriilor apoase printr--oo membranmembran

  semipermeabilsemipermeabil,, ffrr pasajul solventuluipasajul solventului((apaapa).). Este implicat fenomenulEste implicat fenomenul de de

  gradient degradient de concentraconcentraieie: cu: cu cctt oosolusoluie apoasie apoas este mai concentrateste mai concentrat, cu, cuatatt tinde st tinde s difuzezedifuzeze dede partea unde partea unde

  solusoluia este mai puia este mai puin concentratin concentrat..

  UltrafiltrareaUltrafiltrarea (U)(U)reprezintreprezint un transferun transfer

  simultan prin membranasimultan prin membranadede dializdializ aa solventului solventului ii

  aa unei fracunei fraciuniiuni dindinconconinutul sinutul su u n solun soluie ie

  apoasapoas. .

 • HemodialHemodializa iza Poate fiPoate fi arteriovenoarteriovenoas sauas sau venoveno--

  venovenoasas ((catetercateter cucu dubldublu u lumen)lumen) Necesit Necesit anticoagulaanticoagularere Necesar i pentru corecia Necesar i pentru corecia

  anomaliilor hidrice i electroliticeanomaliilor hidrice i electrolitice

 • HemodializaHemodializaIndicaIndicaiiii

  1.1. Ingestia uneiIngestia unei doze doze potenpotenial letaleial letale -- etanoletanol,, bromuribromuri,,GlutetimidGlutetimid, Pentobarbital, Digitoxin,, Pentobarbital, Digitoxin, IzopropanolIzopropanol, , AminoglicozideAminoglicozide..

  2.2. Conversia toxicului Conversia toxicului ntrntr--unun metabolit maimetabolit mai toxictoxic metanolmetanol, , etilenglicoletilenglicol. . n aceastn aceast situasituaie este ie este obligatorie obligatorie i asocierea tratamentului i asocierea tratamentului antidotantidot..

  3.3. IntoxicaIntoxicaia ia cu cu salicilasalicilaii, , fenobarbitalfenobarbital, , litiu litiu sausau teofilinteofilinccnd concentrand concentraia lor sanguinia lor sanguin esteeste ridicatridicat i i pacientul nu rpacientul nu rspundespunde lala mmsurilesurile dede terapie intensivterapie intensivclasiceclasice ((tulburtulburri metabolice importanteri metabolice importante,, instabilitate instabilitate hemodinamichemodinamic,, neurotoxicitateneurotoxicitate, stare de, stare de rru u convulsivconvulsiv,, aritmii rebelearitmii rebele).).

 • HemoperfuziaHemoperfuzia

  Folosete un dispozitiv de hemodializ dar sngelecircul direct printr-un filtru de crbune activat

  Snge de la

  pacient

  ARTERsau

  VENVEN

  Revinela

  pacient

 • SubstaneSubstane eliminate eliminate prinprinhemodializhemodializ sau hemoperfuziesau hemoperfuzie

  LET ME SAV PLET ME SAV P LLitiuitiu EEtilenglicoltilenglicol TTeofilineofilin

  MEMEtanoltanol

  SSalicilaialicilai AAtenololtenolol VValproic acidalproic acid

  PPotasiuotasiu, , paraquatparaquat

 • MsuriMsuri de de creterecretere a a eliminriieliminriitoxicelortoxicelor::

  NuNu suntsunt folositefolosite preaprea desdesdate AAPCC din 1995 date AAPCC din 1995 pe pe

  2 2 milioane cazuri milioane cazuri de de intoxicaiiintoxicaii acuteacute Alcalinizarea uriniiAlcalinizarea urinii: : -- 0.35%0.35%

  HemodializaHemodializa: : -- 0.04%0.04% HemoperfuziaHemoperfuzia: : -- 0.0003%0.0003%

 • Crbune activat seriatCrbune activat seriat-- dializa intestinaldializa intestinal

  Suspensia de crbune parcurge Suspensia de crbune parcurge ntregul tract intestinalntregul tract intestinal

  Suprafa lSuprafa largarg d de e adsoradsorbbiie a e a toxicului cetoxicului ce difdifuzeaz deuzeaz de--a lungul a lungul epiteliului epiteliului intestinalintestinal dindin capilarecapilare

 • Crbune activat seriatCrbune activat seriat

 • Crbune activat seriatCrbune activat seriatDoze:Doze:

  1.1. Toxicitate gravToxicitate grav: 0,5: 0,5--1 gram / kg la1 gram / kg la fiecarefiecare 11--4 4 ore (ore (nn specialspecial pentru preparatepentru preparate de de teofilinateofilina cucucedare sustinutacedare sustinuta).).

  2.2. Toxicitate mai putin severaToxicitate mai putin severa: 0,5: 0,5 gramegrame /kg la/kg lafiecarefiecare 44--6 ore.6 ore.

  ContraindicatiiContraindicatii

  1.1. IleusIleus, , obstructie intestinalaobstructie intestinala..

  ComplicatiiComplicatii

  1.1. GreturiGreturi, , varsaturivarsaturi,, inhalareinhalare..

  2.2. ConstipatieConstipatie, , obstructie intestinalaobstructie intestinala..

 • HEMOFILTRAREAHEMOFILTRAREA

 • HEMOFILTRAREAHEMOFILTRAREA

  Este o form de hemodializ care utilizeaz micarea convectiv a unor volume mari de fluide pentru nlocuirea plasmei i solviilor.

  Indicaii:

  -IRA

  - suprancrcare lichidian

  - parametri biochimici n curs de agravare

  - acidoz.

 • Hemofiltrarea veno-venoascontinu cu hemodializ.

  HEMOFILTRAREAHEMOFILTRAREA

  Hemofiltrarea veno-venoas continu cu hemo-diafiltrare - terapie hibrid ce combin

  clearence-ul convectiv al hemofiltrrii cu clearence-ul difuziv al hemodializei

 • Alte metode speciale Alte metode speciale de de creterecretere a a eliminrii eliminrii

  DIALIZA HEPATIC (MARS MOLECULAR ADSORBENT RECIRCULATING SYSTEM)

  EXSANGUINOTRANSFUZIA PLASMAFEREZA OXIGENOTERAPIA HIPERBAR

 • ntrebrintrebri

 • DE REINUTDE REINUT AAirway irway CU CONTROLUL COLOANEI CU CONTROLUL COLOANEI

  CERVICALECERVICALE BBreathingreathing CCirculationirculation DDroguri roguri (coma cocktail), (coma cocktail), DDecontaminareecontaminare EEliminareliminare FFac rostac rost de de antidotantidot TerapieTerapie GGeneral suportiv i eneral suportiv i

  simptomaticsimptomatic

 • Medicamente ce nuMedicamente ce nu adsorbadsorb pe pe CACA

  PHAILSPHAILS PPesticideesticide HHidrocarburiidrocarburi AAcizicizi//alcalialcali ffIIerer LLitiuitiu SSolveniolveni

 • Recomandri privind pacientul Recomandri privind pacientul intoxicatintoxicat

  InternareInternare nn ATIATI Pacient instabil Pacient instabil IntoxicaieIntoxicaie potenialpotenial letalletal IntoxicaieIntoxicaie cu cu droguri cardiotoxice droguri cardiotoxice

  InternareInternare nn clinic clinic PacientulPacientul intoxicatintoxicat cu cu simptomesimptome

  moderate moderate i risc letal redusi risc letal redus

 • Recomandri privind pacientul Recomandri privind pacientul intoxicatintoxicat

  ObservaieObservaie prelungitprelungit (12 (12 -- 24 ore) 24 ore) sau internaresau internare Intoxicaii Intoxicaii cu cu preparatepreparate retard retard sau sau cu cu cedarecedare

  susinutsusinut

  ObservaieObservaie nn U.P.U. 4 U.P.U. 4 6 ore6 ore SimptomeSimptome modestemodeste, , intoxicaiiintoxicaii cu cu letalitate letalitate

  redus redus PacientPacient asimptomaticasimptomatic, , intoxicaie necunoscutintoxicaie necunoscut

 • MULUMESC!MULUMESC!

 • MARSMARSSistemul MARS Sistemul MARS ((dializdializ hepatichepatic sau sau dializdializalbuminicalbuminic)) -- metodmetod de epurare de epurare extracorporealextracorporeal cu rezultate promicu rezultate promitoare toare n n terapia insuficienterapia insuficienei hepatice acute. ei hepatice acute.

 • MARSMARSndepndeprtarea selectivrtarea selectiv a toxinea toxinelor lor legate de legate de albuminalbumin din circudin circullaaie ar ie ar conduce la o redistribuconduce la o redistribuie ie i sci scdere dere a nivelurilor plasmatice a nivelurilor plasmatice i tisulare i tisulare ale respectivelor toxine.ale respectivelor toxine.

  ndepndeprtarea toxinelor hepatice cu rtarea toxinelor hepatice cu ajutorul sistemului MARS are ajutorul sistemului MARS are scopul de a scopul de a stabiliza funcstabiliza funcia ia hepatichepatic permipermind regenerarea nd regenerarea hepatocituluihepatocitului..

 • MARSMARSPrincipiul sistemului MARSPrincipiul sistemului MARS

  SSngele pacientului intrngele pacientului intr n contact cu o n contact cu o solusoluie de albuminie de albumin umanuman 20% prin 20% prin intermediul unei membrane semipermeabile intermediul unei membrane semipermeabile cu grosime de 100 nm, situatcu grosime de 100 nm, situat la nivelul unor la nivelul unor capilare asemcapilare asemnntoare celor folosite toare celor folosite n n hemodializhemodializ. .

 • MARSMARS

  Principiul sistemului MARSPrincipiul sistemului MARS

  Toxinele legate de proteinele plasmatice sunt Toxinele legate de proteinele plasmatice sunt transferate transferate n sensul gradientului de n sensul gradientului de concentraconcentraie existent ie existent ntre compartimentul ntre compartimentul sanguin sanguin i solui soluia de albuminia de albumin. .

 • MARSMARSPrincipiul Principiul sistemului sistemului MARSMARSCircuitul secundar Circuitul secundar conconine un filtru ine un filtru obiobinuit de nuit de hemodializhemodializ, un , un cartucartu de cde crbune rbune activat activat i o coloani o coloancu rcu rini ini schimbschimbtoare de ioni, toare de ioni, cu rol de a recu rol de a reine ine substansubstanele ele hidrosolubile, hidrosolubile, respectiv de a respectiv de a regenera albumina regenera albumina purpur. Se substituie . Se substituie astfel atastfel att funct funcia ia hepatichepatic, c, ct t i cea i cea renalrenal..

 • IndicaIndicaiile terapiei cu iile terapiei cu sistemul MARSsistemul MARS

  1.1. InsuficienInsuficien hepatichepaticacutacut toxictoxic

  2.2. IntoxicaIntoxicaii acute cu ii acute cu substansubstane care see care se leagleagde proteinele plasmatice.de proteinele plasmatice.

  ContraindicaContraindicaii relative:ii relative:

  1.1. Coagulopatie progresivCoagulopatie progresivce indicce indic o CID.o CID.

  2.2. Sepsis necontrolat.Sepsis necontrolat.

  3.3. SSngerare necontrolatngerare necontrolat..

  MARSMARS

 • EXSANGUINOTRANSFUZIA

  Exsanguinotransfuzia = nlocuirea sngelui

  intoxicatului cu snge proaspt.

  Se preconizeaz potenial n methemoglobinemia grav, la pacienii care nu rspund adecvat sau nu tolereaz albastrul de metilen.

  n alte tipuri de intoxicaii, aceast metod nu

  poate fi creditat cu o eficien semnificativ.

 • EXSANGUINOTRANSFUZIA

  Indicaii

  1. Hemoliza intravascular acut toxic (Hb liber > 1,5 g%).

  2. Methemoglobinemii grave, fr rspuns laalbastru de metilen.

  3. Intoxicaii acute grave cu clorat de sodiu saude potasiu, asociate cu hemoliz i methemoglobinemie.

  Complicaii1. Risc de infecii.

 • PLASMAFEREZAPLASMAFEREZAPlasmafereza estePlasmafereza este dede actualitate datoritactualitate datorit noilor instalanoilor instalaiiii

  automate careautomate care separsepar plasma deplasma de elementeleelementele figuratefiguratepepe care le reintroducecare le reintroduce nn organism (organism (completcompletndundu--sesevolumulvolumul cucu cristaloizi saucristaloizi sau cucu solusoluiiii dede proteineproteine)) i i prin faptul cprin faptul c sese poate aplica poate aplica n intoxican intoxicaiiii acute acute simplesimple sau polimedicamentoasesau polimedicamentoase. .

 • Spre deosebire de hemodializ i hemoperfuzie,plasmafereza se utilizeaz pentru:

  - toxicele legate ntr-o proporie major dealbuminele plasmatice

  - cu un volum redus de distribuie

  - nu sunt dializabile sau hemoperfuzabile.

  Efectele nedorite sunt reduse n comparaie cualte metode de epurare extracorporeal.

  PLASMAFEREZAPLASMAFEREZA

 • OXIGENOTERAPIA HIPERBAROXIGENOTERAPIA HIPERBARConsiderat, prin mecanismele puse n joc n

  anumite intoxicaii, drept o metod decretere a vitezei de eliminare a toxicului.

  Timpul denjumtire a carboxiHb scade de la 250 minute n aer atmosferic la 47 minute la admin. de O2 100% i la 22 minute la admin. de O2 hiperbar la 2,5atmosfere.

 • OXIGENOTERAPIA HIPERBAROXIGENOTERAPIA HIPERBARIndicaii

  1. Intoxicaiile cu CO (cu carboxi-Hb > 40%)

  2. Coma oxicarbonic.

  3. Gravide cu carboxi-Hb > 20%.

  4. Intoxicaiile cu cianuri.

  5. Intoxicaiile cu hidrogen sulfurat.

 • OXIGENOTERAPIA HIPERBAROXIGENOTERAPIA HIPERBAR

  Complicaii

  1. Ruptura traumatic a timpanului.

  2. Sinuzita acut.

  3. Nevrita optic.

  4. Pneumotorax.

  5. Explozia, incendiul.

  6. Toxicitatea oxigenului.

  7. Convulsii.

 • Intoxicaia cu methemoglobinizante

 • Kit deKit de antidot pentru cianuriantidot pentru cianuri Perle Perle de de nitritnitrit de de

  amyl amyl pnpn am am linielinie IVIV

  NitritNitrit de de sodiusodiu(300mg IV) (300mg IV) PedPed: 0.33 ml/kg : 0.33 ml/kg

  sol 10%)sol 10%)

  ThiosulfatThiosulfat de de sodiusodiu (12.5mg IV)(12.5mg IV) PedPed: 1.65 ml/kg : 1.65 ml/kg

  sol 25%)sol 25%)

 • Kit deKit de antidot pentru cianuriantidot pentru cianuri Nitriii vor oxida fierul feros Nitriii vor oxida fierul feros din din Hb Hb

  n fier fericn fier feric, cu , cu conversia Hb n conversia Hb n metmet--HbHb.. Methemoglobina nu poate transporta Methemoglobina nu poate transporta

  oxigenuloxigenul ((atenieatenie la la dozeledozele administrate administrate la la copiicopii, , undeunde metHbmetHb--emiaemia poatepoate fififatalfatal).).

  CianurileCianurile se se leagleag preferenialpreferenial de de metmet--HbHb, , lsndlsnd neafectate neafectate citocromoxidazelecitocromoxidazele, cu , cu formare formare de de ciancian--metmet--HbHb. .

  TiosulfatulTiosulfatul de Na de Na reacioneaz reacioneaz cu cu ciancian--metmet--Hb rezultnd Hb rezultnd thiocianatthiocianat(care (care esteeste excretatexcretat), ), sulfisulfii i i Hbi Hb..

 • PozitiaPozitia

  DacaDaca trebuietrebuie sasa parasitiparasitipacientulpacientul inconstientinconstient chiarchiarpentrupentru 1 1 minutminut sasa chematichematiajutorajutor (112), (112), ilil plasatiplasati in in prealabilprealabil in in pozitiapozitialateralalaterala de de sigurantasiguranta