TEP katalog.pdf

  • View
    422

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of TEP katalog.pdf

03. RAZVODNI UREAJI

SADRAJRAZVODNI UREAJI

ORMARI ZA JAVNU RASVJETU Sistem KRO-JR KABELSKI RAZVODNI ORMARI Distribucijski POLIESTERSKI ORMARI I ORMARIIKuni prikljuni ormarii KPO Kuni prikljuni mjerni ormarii KPMO Etani razdjelnici ER

OSIGURA SKLOPKE RBK RASTAVNE OSIGURA PRUGE ARS IZOLIRANA OSIGURAKA PRUGA PBS PRIBOR KATODNI ODVODNICI PREDNAPONA TIPA ASA-A ZA MREU 220/380V (230/400V) ORMARI CESTOVNE REGULACIJE Serija CEP - GPI SERIJA HSP - HSP-R Elektroniki upravljaki sklopnici snage PREDNOSTI SOLID POWER UPRAVLJAKIH SKLOPOVA SERIJA HSP SUSTAV TELEKONTROLE SAMOSTOJEI POLIESTERSKI ORMARI PRAZNI Sistem RRP11-13 (Antiplakatni)Sistem RRP 01-07 Postolja Montaa ormara na postolje

POLIESTERSKI ORMARI Sistem PNUSistem PNU - MARITEP PNU 01 Sistem PNU - VATROGASNI PNU 02 Sistem PNU - KAMP PNU 03 Sistem PNU - RADILITE PNU 04

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37

ORMARII IZ POLIKARBONATA Ormarii OI-1, OI-2 NAZIDNI RAZVODNI ORMARI Sistem RLL 24-28 UZIDNI RAZVODNI ORMARI Sistem RLL 34-38 SAMOSTOJEI RAZVODNI ORMARI RLL 01-03 GLAVNI RAZVODNI ORMARI ORMARII ZA TEE POGONSKE UVJETE Ormarii OL 1; 2 SAMOSTOJEI RAZVODNI ORMARI RLL 20 (iz sistema RLL 20/2000) UREAJI IZ SILUMINA Ormarii UK 1; 2Ormarii ope namjene 05; 06

SPECIJALNA OPREMA Po zahtjevu kupca (PZK)

01

ORMARI ZA JAVNU RASVJETU

Sistem KRO-JR

Namjena: Ormari tipa KRO-JR za razvod i upravljanje elektrinom mreom javne rasvjete primjenjuju se u naseljenim mjestima kao vorne toke za ulaz/izlaz napojnih kabela. Ormari javne rasvjete koji su po Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 70/97) izdvojeni iz energetskih objekata HEP-a ugrauju se kao samostojei ormarii s odijeljenim mjestom mjerenja (nadzor HEP-a) i dijelom potroaa. Tipska izvedba rasvjetnog ormara omoguuje upravljanje javnom rasvjetom pomou komandnog voda, luksomatom, uklopnim satom i MTK, za polnonu i cjelononu rasvjetu. Tehniki podaci: U pogledu napajanja razlikujemo nekoliko tipova, ali glavna podjela je na: ormare s izravnim mjerenjem elektrine energije i ormare s poluizravnim mjerenjem elektrine energije. -nazivni napon: 400/230 V -nazivna frekvencija: 50 Hz -nazivna struja: 100 A -nazivna kratkotrajna podnosiva struja zemljospojnog kruga (1s): 2 kA -materijal: poliester pojaan staklenim vlaknima, boja: siva RAL 7035 -mehanika zatita: IP 54 prema HRN EN 60529 -certikat: "KONAR INSTITUT", "HEP" Montaa i odravanje: Montira se na armirano-betonsko ili plastino postolje pomou 4 vijka M12. Postolja se ukopaju u zemlju - vidi skicu montae samostojeih poliesterskih ormara . Odravanje ormara nije potrebno, jer materijal izrade - armirani poliester - garantira trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima. Podaci za narudbu: Naziv, tipska oznaka, jednopolna shema (za posebnu izvedbu) sa svim potrebnim elementima. Na zahtjev isporuujemo betonsko ili plastino postolje za ormar. Napomena: oznaka A oznaava antiplakatnu izvedbu ormara1130 400 335

KRO-JR (A)

KRO-JR (A)1000

TIP KRO-JR 2.6 KRO-JR 2.6A KRO-JR 2.9 KRO-JR 2.9A Napomena:

IZRAVNO MJERENJE do 100A

POLUIZRAVNO MJERENJE preko 100A

BROJ IZLAZNIH KRUGOVA 6 6 9 9

OZNAKA PRAZNOG ORMARA RRP 03 RRP 13 RRP 03 RRP 13

Na zahtjev kupca moe se predvidjeti mjesto za ugradnju limitatora

02

KABELSKI RAZVODNI ORMARI

DistribucijskiRAZVODNI UREAJI

Namjena: Kabelski razvodni ormari koriste se za razvod elektrine energije u industrijskim, prijenosnim i distributivnim postrojenjima, distributivnim mreama, pri elektrikaciji eljeznica, kod razvoda telekomunikacijskih kabela, uline rasvjete, uline i prune signalizacije i drugdje. Razvod elektrine energije ostvaruje se putem rastavljakih slogova osiguraa, ili slogova osiguraa s odgovarajuim sistemom sabirnica do 400A. Tehniki podaci: U ormar je ugraena svjetiljka za unutarnju rasvjetu ormara, te jednopolna utinica sa zatitnim kontaktom (uko) za prikljuak runih alata. Konstrukcija omoguuje prirodnu cirkulaciju zraka kroz unutranjost ormara i tako se spreava stvaranje kondenzata. Montaa i odravanje: Montira se na armirano-betonsko ili plastino postolje pomou 4 vijka M12. Postolja se ukopavaju u zemlju - vidi skicu montae samostojeih poliesterskih ormara. Odravanje ormara nije potrebno, jer materijal izrade - armirani poliester - garantira trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima. RRP 02/01 Podaci za narudbu: Naziv, tipska oznaka, jednopolna shema (za posebnu izvedbu) sa svim potrebnim elementima. Na zahtjev isporuujemo betonsko ili plastino postolje za ormar.

TIP RRP 01/1 RRP 02/1 RRP 03/1

Broj slogova osiguraa 4 6 8

Elektrina zatita

Tip postolja 0 1 2

RRP 02/01

TIP RRP 11/1 RRP 12/1 RRP 13/1

Broj slogova osiguraa 4 6 8

Elektrina zatita

Tip postolja 1 (00) 2 3

RRP 12/1

03

POLIESTERSKI ORMARI I ORMARIITEP se pri razvoju svog proizvodnog programa kunih i prikljunih ormaria, kunih prikljuno-mjernih ormaria i samostojeih razvodnih ormara odluio za izradu istih od poliestera ojaanog staklenim vlaknima. Vie je razloga za to iako je tehnologija izrade zahtjevnija nego za ormare od lima ili raznih termoplasta. Poliester ojaan staklenim vlaknima (prepreg) je materijal izvanredno dobrih mehanikih, elektrikih i kemijskih karakteristika. Nakon prerade materijal je termiki postojan te zadrava svoja svojstva od -60C do +150C. Kako materijal od proizvoaa dolazi predformiran (isporuuje se u balama), sadri aditive za poboljanje (npr. samogasivost ili UV otpornost), a ne kao kod termoplasta gdje se aditivi dodaju naknadno. Kod poliestera koji je strojno preraen, pod visokim tlakom u specijalnim kalupima, ne moe doi do naknadnog izoblienja i promjene boje izraevine. Kako se ormari i ormarii najee ugrauju u prometnice i fasade objekata i izloeni su eventualnim nenamjernim i namjernim mehanikim i kemijskim oteenjima, ni jedan drugi materijal za izradu ne moe zdruiti sve zahtjevane osobine glede otpornosti. Prepreg ima nisku toplinsku vrijednost pa je prema tome toplinski izolator i na taj nain moe utjecati na smanjenje pojave kondenzata u ormariima, a time e i korozija ugraene opreme biti manja.

KPMO

Tehnike karakteristike PREPREGA: Specina teina vrstoa na savijanje Udarna ilavost Udarna otpornost na zarez Otpornost na ar Ispitivanje na arnu nit Temperaturna postojanost oblika po Martensu Samogasivost Probojna vrstoa Otpornost na puzne struje Otpornost na elektrini luk 1,7 g/cm2 162 N/mm2 80 KJ/m2 70 KJ/m2 3 (2B) 650 C 220 C VO 30 kV/mm KC 600 141 17 mg

KPO

Upijanje vode

04

KUNI PRIKLJUNI ORMARII KPORAZVODNI UREAJI Namjena: Kuni prikljuni ormarii koriste se za prikljuak energetskog kabela na instalaciju zgrade. Na ormari se moe prikljuiti podzemni ili samonosivi kabel. Ormari je mogue montirati u zid i na zid. Certikat: "KONAR INSTITUT", "HEP" Izvedba: Kuni prikljuni ormari sastoji se od slijedeih osnovnih elemenata: kuita, vrata, temeljne ploe, osnove osiguraa, direkt stezaljke, nul sabirnice, stezaljke za zatitno uzemljenje, kabelske uvodnice. Kuite i vrata izraeni su od poliestera ojaanog staklenim vlaknom (preprega) postupkom preanja i posjeduju otpornost prema atmosferskim utjecajima, veliku mehaniku vrstou, potpunu zatitu od previsokog napona dodira. Prikljuak kabelskog vodia Al ili Cu vri se preko direkt stezaljke i nije potrebno koristiti kabelske stopice. Uvod kabela (jednog ili dva) u ormari vri se s kabelskom uvodnicom. Montaa: Ormari se ugrauje u zid ili na zid prema propisu distributivne organizacije, a pritezanje vijaka stezaljki za spajanje vodia prema tvornikoj uputi.

KPO 250A

KPO 125A

Pe

F__ __ARBK 000

F__ __ARBK 1

Pe N

N

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Tip KPO - 100 (KPO-00) KPO - 200 (KPO-1) KPO - 400 (KPO-2)

Prikljuni kabel [mm2] 2 X (4X16-35) 2 X (4X95-185) 2 X (4X95-185)

Mjere [mm] a 330 330 540 b 530 630 720

Zatita IP 44 (IP 54) IP 44 (IP 54) IP 44 (IP 54)

05

KUNI PRIKLJUNI MJERNI ORMARII KPMONamjena: Kuni prikljuno-mjerni ormarii KPMO objedinjuju funkciju prikljuaka i mjernog mjesta, u kojima se nalaze svi mjerni ureaji jednog objekta s jednim ili vie stanova. Ormarii su izvedeni iz modularnog sustava TIMO, za uzidnu montau. Izraeni su od izolacijskog materijala (prepreg RAL 7035). Izrauje se u veliini 1, 2, 3, ... X mjernih polja prema tablici. Kvalitetan materijal garantira postojanost oblika, tako da prilikom ugradnje nisu potrebna dodatna pomagala da bi se zadrao oblik i dimenzije ormaria. Dimenzija ormaria i presjek stezaljki usklaeni su s tipizacijom HEP-a Bilten 32. Mjesto ugradnje je na fasadi zgrade prema HEP Bilten br. 18 i 32. Tehniki podaci: Nazivni napon: Un 230/400 V Nazivna struja: In 63-160 A Mehanika zatita ICE 529: IP 54 Zatita od napona dodira: Izolaciona klasa II IEC 536/76: dvostruko izoliranje Ploa brojila: prema DIN 43870 Osigurai: prema tablici Prikljune stezaljke: Ulaz-izlaz (tablica) Certikat: KONAR INSTITUT, HEP Podaci za narudbu: Ormarii se naruuju prema tipskim oznakama iz tablice ili prema posebnom zahtjevu.

A A A

B

C

Tip

Broj polja A

Mjere B 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 C 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Elektrooprema

Prikljuak stezaljke [mm2]

Brava

KPMO-0 KPMO-1 KPMO-1/1 KPMO-2 KPMO-2/1 KPMO-3 KPMO-3/1 KPMO-4 KPMO-4/1 KPMO-X

1 2 2 3 3 4 4 5 5 X

270 540 540 810 810 1080 1080 1350 1350 AxX

1 kWh 1 kWh+h (MTU) 1 kWh+h (MTU) 2 kWh+h (MTU) 2 kWh+h (MTU) 3 kWh+h (MTU) 3 kWh+h (MTU) 4 kWh+h (MTU) 4 kWh+h (MTU) X

10-16 16-50 10-16 16-50 10-16 16-50 10-16 16-50 10-16 X Zatvaranje vrata u tri toke prema zahtjevu distribucije

06

ETANI RAZDJELNICI ERR