of 251 /251
КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕН КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНО СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТ  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕН СТ ВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА С  . ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИ ЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕ НС ТВ О ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТВО ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ КЊИЖЕНСТ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ БИЉАНА ДОЈЧИНОВИЋ  АЛЕКСАНДРА ВРАНЕШ ЗОРИЦА БЕЧАНОВИЋ-НИКОЛИЋ ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА  ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 1915. ГОДИНЕ  . КЊИЖЕНСТВО

Teorija i Istorija Zenske Knjizevnosti

Embed Size (px)

Text of Teorija i Istorija Zenske Knjizevnosti

 
1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915. 1915. 1915. 1915.   1915.
  . 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915. 1915.

 
-
1915.
 

 
, 1915.
 

,
1915.   (
178029) ,
2011. 2015. .
.

, .................................................................. .................. 239

„ ”, „ ” „ ”: ......................... 253


? : ........... 293
:   ................................................................ ....... 367

„, , . ”:   (1911-1921) ................... 389

  1913. ..................................... ........ 407

 .................................................................. ....... 423
 ........................................................ ............................. 455
: , 1915.  ........................................................... ...i
  vs. : ..71

-
– 19. a 20. ........................................ 201
-
 
 
             1915.   
              .
                
    ,    
          2011.  2015.
,                
.1                
             ,      
,    ,2       
        .
1                                   .
2 www.knjizenstvo.rs
ii iii
      ”,5       
    .   ,            -
,         ,
        „     ”    
(Franco Moretti).6    ,       
                  
  ,        .    
       ,       
     „ -”.  ,   ,
  ,  ,    
     ()  ,      
 .
           ,
           
         ,      
,       .  
          
,7                 
          .
         
                    1915.
.            
                 
        20.       ,  
      ,         ,
              .      
             
5  , „    ”, ,  15, . 1,  2014, . 9.
6 .  2013: 370-1.
7       (Hawkesworth, Celia Voices in the Shadow, 2000)       (Koch, Magdalena,  „...Kiedy dojrzejemy jako kultura...” Twórczo pisarek serbskich na pocz tku XX wieku: kanon – genre – gender /2007),                       .                          ,       : ... e   ...        20.  (  –  –  ),  2012.               .
            
                    
,   ,    ,
    .            
     ,     .    
          .3 
     ,         
    –      ,  
     ,  , ,  
, .
  .        ,  
                1915.
              
     1915. .       
    ,     ,  
,    ,   ,
    ,       ,     
      .4  ,    
 ,          
       ,      
       .
  ,       
  ,                
   ,     ,        
.         
     ,  ,  
 ,       
„  ”.       
   „    , ,
      , , ,
, , ,   ,
3. „”          ,  IX. ,                        : „ .” ( 1975: 182).
4       http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr.
 
    ,   .           
    ,            
            ,             
        ,    
        .
          „   
      ”.         
           
,            .       
        :
   ,   ,   ,  
,  ,      ,
            .
              
     ,    
(1349-  1405),      „    ”.
                   
                 ,   
     .           –       
         .                 
„  :          
”  .       
        ,   
         
 .
.        „       
–     ”           
                        
    -    
      .       
  ,     16.    (      ,   ),
  ,   18.   (   ),  
 .
           ,       
       .    
          ,     20.  
         .  
             
,      ,   ,     
 .  1913,        ,  
,       
(1870-1946),             
     –                
    .         
              
           .      
        ,    
 ,     (Virginia Woolf)
16  ,   „” –    
       .   
             ,    
             ,    
           ,         
  .     ,          
                       
               „   
   ”.8   ,   1913.   
  ,      :
„         ?          
     ,       
  ?”.9    ,         
,        ,           
     ,    
    .                  
 ,   ,  „-
      ”,10         
8  ,     ,        ,  14    ,  ,  , 1907, . 19.
9 : 248.
 
      „    ”.       
   , ,      ,
              .   „ 
    ”        
       , .
     .
      „   
         ”  
      (1854-1917),      
       .            
           ,   
       (         
)            
,              
.
      ,     
       „    –         
    19.  a 20. ”.    
  („”, „  ”, „  ”)
     ,   
              .  
           ,  
        .
                 
  (1862-1945),         
             
 .             ,   
  1912.      – 2012.  - 
       „  ,   ()
               ”  
            ,
                   
           
  .
              „     vs.
  :       ”.    
                    
    1845.      
  –             
            
–                    
       .        ,
       .
                     
          (1776-1843).       
       ,             
 .   ,     ,
     ,         1814. .       
„      ”          
                  19.
,                
      â.
               
  (1828-1878).            
1913. ,              
.             
    „   ”,      , ,    
                1854.      
              „ 
        ”.    
               
,              
 .
  ,            
  .                 
             
 :   -,    
-   .
  ’  ’:        
” a             
.             
            
     .
       „             
”          
          .  
                      
            1919. .
             1926.  
                 
  .           
                           
 .            
          
     .
              
          ,
                       
    20.            
           
                     .    
   , „  :  
       20. ”,          
      20.               
                        
    .                
          .
      „     -
    ”           (1911–
1921),             .    
                      
,              
          .
           
      (1882-1968)     .    
  „  ,      
    ”         
    ,         
 ,       
, ,        .         
               
   .
 (1881-1939),     ,   
.           „         
   ”,    
      (Philippe Lejeune)      
(Serge Doubrovsky),             
            .
      (Magdalena Koch), „       
    ? :         -
         ”,     
        ,   .   
                  1911.     
   ,           (1877-1958)    
         .  
        ,
           
           .
    - (1892-1953) -
         , „  :    
   -”          .
   „  ”             (1929)
            -
,       , , ,
         .
                    
    (1879-1932),        
 
      .             
           ,
        o   
                 
      .   
       .
   
    
-  , „  ,   ()           ”,       , . 219-237.
,  , „        ”,  ,  15, . 1,  2014, . 4-15.
, , „   ,    :              ,”         :    ,     ,  , :      , 2013, . 345-375.
        ,  IX. :     , 1975.
, , „             ”,,       , , , , 1975, 11-16. 9.
                 „’ ,
, .             ’:  
          (1911-1921)”.        
             , „ 
”          .
             
                  1913. ,
:     ,       
      ,             
              1915.
.11              „ 
  1913.              
      ”           
           
   ,             .
                
  ,        
               
    .
       1913.       
.           ,               
         :    
  ,          
     1913.      ,       
   .
  ,            
        ,       ,
                .
              
      .
 

  930.85(497.11)”04/14”
                          .     ,          ,                  ,           .             ,                    .          ,                    .       .
   ,                .  ,            ,                 .            :   ,  ,  ,   ,   ,        .
 
 ,   ,       
  .       
        ,4  
             , 
          .     
 ,           
,               .5 
     1355.             
.           ,    ,
       ,      
          .6
            
 .             
 –           .
     , ,    ,   
           .  
            ,      
            .        1357.      
                
    .7         
1374. .
          ,  
            
: „   ,  ,  ,       
      ,   ,    ,
         
.    ,       
4   ,             (:    , 1940), 287–289..
5             ,   VI (:      , 1986), 394-397.                         ,           :  ,      , 200.
6   , „  ”,         .   .          (1371),    (:   , 1994²), 577.
7 , 569.
              ,               .                ,     .     (, , )     ,                .
 :    , , , ,  

 ,        I      
    .      ,
           (  1276.   1308.)   
     –           ,
  ,           .
         ,     ,  ,
,     .2       ,
     ,       
          .       
               .3
      ,      
,   1280. ,      .      1314. ,
           ,         .
        ,  ,
      .
2   , „    –   ”,     , 11 (2004), 19.
3 , 20.
        1403,     
  .          
    ,        .
       ,        
(1405–1409).           
             .     ,  
 ,        . 
     ,      ,  
     .   ,      
   –  ,   ,   
,        ,  
 ,   .12        
 „       .   
      –   ,     ,  
  !             
 .”13         ,   
             .14  
      1411.   ,     
       
.            ,      
  ,     1426.   
           .    
           
,     ,              .
12   ,         ,       (:         , 1989), 86.                   :   , „      .            ”,               ( :    , 2007), 130–147.
13   . ,      .      (:   , 1996), 82. : Listine o odnošajih izmedju Junoga Slavenstva i Mleta ke republike, skupio Sime Ljubi, knjiga V, od godine 1403 do 1409 (Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1875), 215.
14       :     , „       XIV.  XV. ”,    , XXXII (1871), 177–181.
         ,        
  –  ,        .      
                  
,           
             
  ,   .”8
     ,      ,  
   ,         .  
     ,     .      
, 1393. ,              
    –            
 ,        
      ,      
     .9     
           1405. .
        ,       ,
             
 .10         
    ,              „ 
                 
    [...]          
    ,          
 .             ,    
    ,              
  .              
          
.”11 
8   , „        ”,          .  .          (1371-1537),     (:   , 1982), 110.
9 , 110.
10   , „      .       ”,  , 11 (2001): 16, 18.                    : „                                   ”,    XV,  55–56 (1989), 132–133.
 
  1463–1479. .
                   
               
        .  
 ,    ,   .     
           
 .   , ,             
        .19 
          
 .20         , 1487. .

     .21                 
        ,         
   ,     .   ,
     .      ,
  ,          .
            ,      
    .           
   ,     
  ,    , 
         .22
19  , „  ”,           (: , 1995), 132.
20   ,          (  :   , 1968), 91.
21             :     , „   .   ”,            ,    ,  , 2014, 95-100.
22  -, „    ”, , 11 (2001), 59.
             –
      ,             .15
                     
   .       ,        .
            1407. ,      
        .       
 ,                     
.16             
   : „ ()   ()  
     ()        
   .               
.”17      ,        
.       1414,       
        .18 

        .   
,           , 1435. ,  
        II.         
         . ,    
      ,       
,         .    
           ,        
            .  
      ,          
       , 1444. ,  
             .         
     1470,       
15  , „    ”,      -  , XLI (2004), 423–440.
16  ,         (:    , 1994), 57.
17  ,      , 112.
18 ,       , 64.
 
8 9
               .    
             .       
               
      ,      .   ,
                  .28  „ 
       ,            
  ,                
  .”29
                  
 , , ,             
   ,          
  .              
,       ,     ,       
.   , ,        
,  ,          
.30 

               .         
             ,
 ,     .31
                
             .      „   
 ,        ,  
     .       
28 , 49–52.
31  , „            ”,         , 75–90.
         ,  
   1368.   1371. .            ,      
,            .  
    ,            
            :23
  ,     ,               ,                 ,          ,       ,     .
 ,  ,   ,  ,             ,              ,            ,    .24
     ,    
   .    ,    ,
      ,           
  .25             
         .26 
    ,          
       ,        
  .         
,         ,           
   .27 
       1402.   
      ,       
23 ,      (: , 1975), 307.
24   ,     ,       (: , 1983), 37. :  .  „ .            ” , 1 (2011). http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php (  24. 7. 2013).
25  ,     , 307.
26 , 307.
 
             ,    
        .36 
              
                      
    .     
    ,        
,      .37
                  
,38        1470.  1479. .      
               ,      
       .
 , ,      
  ,    ,   .39   
         1509.    
,      ,           
            .40  „   
   ”          ,
               
  .41
        ,       
       .   
, ,          
             ,         
 . ,       
     ,    .
36   , „             -  ”, , 1, (1987), 44.
37   , „      .       ”, 33. :  ,     ,   I/1, 179–198.
38    :  , „  ”          , 121.
39 Franc Mikloši, „Marija k i Angjelinina i Konstantin Arijanit”, Rad JAZU , XII (1870), 8.
40 . , „                XVI  ”,    XXXIX,  , 35, (1903), 18.
41 , 18.
    .”32   , ,
  .
   ,   ,     ,  
,                  .
                  
1441/42. ,        ,
       .33
   ,         ,
        .     
           
           ,  
     .    
 ,        
       .     
       ,   
  ,     .
    , ,        .
           ,    „ 
   ”,          
      .34     ,       
   () ,       
      .35  
32  , „    ”,            . ,        (:         , 1988), 85.                    , . 86.  , ,         ,        ,            :  ,     , I/1 (-. :     , 1929), 28–29. :   ,               , (:   , 2010).
33            1911. :   , „      ”,      X, . 5 (1911), 147–148.           ,   446.
34  , „            ”,        . - -,    () (: , 2004), 92–93.
 
.47             ,
             
        1441. .        
  ,        ,  
 ,    .48 
                     
                 ,
               .       
        ,      
  ,     .        
          –     
,           ,  
 ,         .      
             1450/60.  
:          ,         
         1434,         
1445/55.        1451. .
( ,
, , ,
)
      
        .        
               ,  
       .    
            a
           : „       
,    ,    
           .”49 
47  ,     , I/1, 394–397.
48  , „”         ,  ,  .   XII   XV .        , (:      , 1970), 486.          ,      ,    : . , „      ”,   LVI,  37 (2010), 32.
49 ,    ,    (:     , 1988), 102.

.42    , ,        
,          ,    
      .
    
      ,     
,   ,  ,      
          –        
 ,   ,        
    , ,      
            
    .43
                 ,
  II            
   „       .”44       
      „         
  .”45
             
 .  ,   ,   
            
 .46
                     
       .           
1442. , ,           
42        : . , „      ”,         , 47–74.
43 ,     , 27.
44  , „   ”, 83.
45       ,           ,     . , (:    , 1866), 68.
 
    –   ,  , ,
, ,                   
    ,          
.52   ,  ,          
   .
       ,      
   ,       ,    
          .
          „            
 ,              ,    
   ,     ,     
 ,        
      .”53           
             .54        
        ,55        
,         .56         
,     ,     .57
   ,      
  „     ,       
52   , „      .    ”,            ( :   , 2011), 98– 146.
53  ,     , 85.
54  , „     ”,       , 10, 11  12, (1964), 244.
55  -, „         ”, , 2 (1967): 14.
56  , „             ”,   XXVI,  598 (1992), 12.
57    ,         , I (:  ,   ,  , 1982), 19–20 ( ).
                 ,
        II  
                  
       : „           
      ,            ,
              ,      
 .      ,            
,    ,         
    .”50         
, ,    .     ,      
             ,  
  ,            
,           , ,
 ,   „ ” ,     „ 
”                   .  
          ,       ,    
          
 .                
  ,     II    
    ,        ,          ,
  „  ”,      
         .            
       ,        
          ,    
   ,   ,     
       .
        ,         ,
     ,     
 .     ,    
                  
     ,   ,   .51 
50 II, „   ”,         ,     , (:   , 1935), 54.
 
            .67
  ,         
 (  ),       
         .68
,     ,    
1567.         .   ,
           ,        
          .69

         ,     
    .      
    ,      ,
      ,            
.      (1397)   
    .70       
   ,       ,      
     .71
  , 2005), 193.
66               .
67 ,      XIV  XIX  (:     , 1959), 60.
68    ,         , II (,  ,     ,   , 1983), 477 (  ). :  . , „   ”,       , IV,     , (1964), 339–343.
69  ,          (:   , 1971), 222.    : Nadpisi sredovje ni i novovjeki na crkvah, javnih i privatnih sgradah it.d u Hrvatskoj i Slavoniji , sabro Ivan Kukuljevi  Sakcinski (Zagreb: Knjiara Jugoslavenske akademije, 1891), 170.
70     :  Monumenta Serbica. Spectantia historiam Serbiae  Bosnae Ragusii  edidit Franc Miklosich (Viennae: apud Gulielmum Braumüller, 1858);  ,          (:   , 1912);   ,      ,  I/1-2.     (-.  1929, 1934).
71  ,       , 55, 83.
           ,      
   .”58
        ,            
      .59
,     .60
         ,
        .
           : „ 
,   , ,      
,  ,  .”61
    ,              
,     .62      
     ,     ,63   
-    ,        ,
   .64          
    ,   -.       
    ,       
   .65  ,  ,
58  , „   ”,           . , 149.
59   , „            ”,        , XXV (1993), 25.
60    , „        ”,       , 2 (1956), 50.
61   , „    ,     ”,   , 5 (1938), 137.
62  , „     ”,          , 8 (1972): 256.           ,     ,                  .
63   ,             (:  , 1985), 175.
64  , „  ” 135–136.
 
 , , , ,         
  .   ,   
        ,       
  .             
    ,79             
   .80
                 ()
          , , , .  
                 
 ,       .     
    ,          
     .  ,        
  ,     .81 

      .
          
     : „     
        ,            
      ,        
    .”82
79. Sp. Radojii, ”Zla kob carice Mare”, Glasnik saveza trezvene mladei , 8 (1927), 117.
80   , „  ”,                     - (:      , 1993), 111.   : .,    , (: . . 1940), . ,        XIV  XIX ,., „”,        . I .  ,     -  (:     , 1977), 317–343,.,    XVI  XVII  (:   , 1995).
81   , „            –   ”,       ,     (:   „ ”, 1998), 261–271.
82   , „     ”,              . , 191.
          
          
       ,                   
       (,  , , ,   
 ).72        ,
             ,    
,              
    .73
,           
        (1486.74  1496.75)     
   (149576).         
,      .           
    1499. .77    
         ,
    17.  1503. .78 

 -  ,       
  .         
72  , „  ”, 134.
73 Phokion P. Kotzageorgis, „Two Vak fi yyes of ”,   , 11 (2004), 308.
74   , „               . 1486, 20,”,   , 5 (2006), 229–239.
75  , „      ”,     ,  VIII,  XXV   (1869): 274–277. :  ,       .    , (: , 1996), 230–231.
76   , „   ,            , 1495, 3,”,  , 6 (2007), 209–217.
77 Franc Miklosich, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii,  542–543; :   ,        .      , 233–234.
 
     -  14–16  2003, , :  ,  ,    (:        -I          , 2005), 193–228.
,  „     ”,        .   .                (1371-1537),     (:   , 1982).
,   „    –  ”,      11 (2004), 7–26.
, ,          (:   , 1980).
  , „             ”,  1, (1987), 37–46.
,  ,       ,       , 2 (1956), 45–59.
            ,   VI (:    , 1986).
  , „  ”,                         -  (:     , 1993).
, . „  ”,  III, . 1 (1911), 93–94.
, „     ”,       10, 11  12, (1964), 239–255.
 , „   ”,          . ,               (:     , 1988).
 , „                 ”,         ,    (:     , 1989).
  , „     ”,               . ,          (:     , 1988).
 , „   ”,          . ,               (:     , 1988).
  II, „     ”,               ,    , (:   , 1935).
 , „   ”,          . ,               (:     , 1988).
,.  „                XVI  ”,    XXXIX,   35 (1903), 16–42.
          ,           
 –  ,   a  
.              
                  
 .           
     .83
   ,   ,   
            ,  
        .   
                 
,  .             1453.
,       
    .
               
        1469. .    ,    
     .84
                    
  –         1486.   
    ,         .      
,    ,
     ,           
.              –       
, 1716. .

    ,       ,     . , (:    , 1866).
, ,       ( :  , 1968).
,   „    -,     ”,           .
83  , „                 ”,        ,    (:      , 1989), 120.
84  , „  ”, 106–107.
 
 Monumenta Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii  edidit Franc Miklosich (Viennae: apud Gulielmum Braumüller, 1858).
,  „  ,   ”,    5 (1938), 136–137.
,  „      ”,    ,  VIII,  XXV   (1869), 274–277.
 Nadpisi sredovje ni i novovjeki na crkvah, javnih i privatnih sgradah it.d u Hrvatskoj i Slavoniji , sabro Ivan Kukuljevi  Sakcinski (Zagreb: Knjiara Jugoslavenske akademije, 1891).
, ,              (:   , 1912).
,   „          ”,         , 8 (1972), 229–261.
, ,       XVI   XVII   (:    , 1995).
  .   „  .           ”  , 1 (2011). http://www.knjizenstvo.rs/ magazine.php ( 24. 7. 2013).
, ,          , (:   , 2010).
, . ,     .    (:   , 1996).
Radojii, . Sp. „Zla kob carice Mare”, Glasnik saveza trezvene mladei , 8 (1927), 115–117.
,   . „    ”,        IV,     , (1964), 339–343.
, ,       (:    , 1940).
, , „   II  XV ”,          , 1 (1965), 69–103.
, ,               (:   , 1994).
, , „  -”,    ,   , 16 (2012).
, , „           ”,       .  - -,       () (: , 2004).
, , „”,             . I .   ,        -  (:    , 1977).
,  „ ”         ,  ,  .     XII     XV .              , (:      , 1970).
, „             ”,   XXVI,  598 (1992), 12.
-,  „   ”,    11 (2001), 43–75.
, ,       (: , 1975).
,,          (:   , 1971).
  ,         ,      (:     , 1989).
Kotzageorgis, Phokion P. „Two Vak fi yyes of   ”,      11 (2004), 307–323.
 Listine o odnošajih izmedju Junoga Slavenstva i Mleta ke republike, skupio Sime Ljubi, knjiga V, od godine 1403 do 1409 (Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1875).
  , „                            ”,     XV,   55–56 (1989), 127–164.
,  , „    XIV  XV ”,      XXXII (1871), 177–181.
, , „   .     ”, , 11 (2001),11–41.
, ,      .         (: , 1996).
Mikloši, Franc „Marija k i Angjelinina i Konstantin Arijanit”,  Rad JAZU   XII (1870), 1–9.
, , „     ”,    LVI,  37 (2010), 27–36.
, ,    (: . . 1940).
, , „  ,          , 1495,  3, ”,   , 6 (2007), 209–217.
, , „               . 1486,  20, ”,   , 5 (2006), 229–239.
,, „         1503,  11, ”,   , 7 (2008), 195–203.
 
of the Middle Ages
The role of women in medieval Serbia was indeed remarkable. They  were engaged in cultural and religious activities and took an active part in public affairs and political negotiations. They also appeared as female rulers and authors of literary works and participated in cultural events. Some of the  women from the ruling and aristocratic families had books translated and transcribed for them, they ordered icons, had churches and monasteries built and oversaw their decoration. The field in which women excelled particularly in the Middle Ages was creative church embroidery. Many important embroidery pieces have been preserved as valuable artworks created by women.
However, in spite of its obvious interest, a complete study of the  women’s role in different fields of creativity in the Middle Ages has not been  written yet. This overview, dedicated to listing of some of their activities, is conceived as a small contribution in this direction. It indicates the activity of the most important medieval women: Queen Jelena of Anjou, Empress Jelena, Duchess Milica, Jephimia the Nun, Jelena Balši, and Angelina Brankovi.
Keywords: Middle Ages in Serbia, female rulers, women writers, manuscripts
, ,      XIV  XIX  (:    , 1959).
,  ,         , I/1 (-. :     , 1929);   I/1-2.       (-.  1929, 1934).
,  ,      , I (:  ,     ,   , 1982); II (,  ,   , , 1983);  III, (:  ,   ,  , 1984), ( ).
, , „            ”,              , XXV (1993), 25–40.
, , „  ”,          (: , 1995).
-, , „         ”, , 2 (1967), 11–16.
,   ,    (:     , 1988).
, , „     .         ”,          (  :  , 2007), 130–147.
,   „      .    ”,            ( :  , 2011), 98–146.
, , „     .     ”            ( :  , 2007), 109–129.
, , „         –   ”,        ,      (:   „ ”, 1998), 261–271.
,    , , „    .  ”,              ,   ,  , 2014, 95-100.
, , „   ”,     X, . 5 (1911), 147–148.
,   „       ”,          XLI (2004), 423–440.
 
                                        ,                   ,        -    .         ,                         .                      ,         ,           ,       –                :   .
 :   ( ),    , , , mater dolorosa,  
1            . 178029          ,  ,            1915.
  1
  821.163.41.09 ,  
 
  ,              
   ,      
        ,    
 ,     .       
 :         ,    
  . ,       ,
  ,            ,
   :       ,
            ,  
  ,    .      
       ,5   
        (          
 ).            
 : ,       –  
      ,        
  ,      ,
      , ,     
   .                  
,            mater dolorosa,  
                  
    ,            
      -   
           
 ,          .6 
    ,7     
 ,     ,      - (:   , 1998).
5             : Julia Kristeva and Arthur Goldhammer, „Stabat Mater”, Poetics Today, Vol. 6, No. 1/2, The Female Body in Western Culture: Semiotic Perspectives (1985): 133-152.      ,  ,    ,            .
6 :  , ,, 1, 1; , , . 3, 2-3,   . 6, 37-43.   .      , .6.
7            :   ,       (:  , 1965);   ,         .  -     (:    ., 1925).
        2      
         :  
,       ,
         „  ”.3 
        , ,       -
  ,                 
,      -,   -:
                ,  
            „”
         ,            
            
,        ,   
 .    ,  
          . 4 
2                                              , .  , 2011.
3 , , 248 .
 
    ,,,  
  ,            
.               
        –     ,  
 ,         
           
  ,      ,     .     
  , ,11    ,   
 ,           .
         
                    
.     ,   365.  
,        :
              ,           ,    ,                 .                     .12
        13        
    mater dolorosa.   ,
,      14          ,      
            .15 
1301.          Anthologia Planudea.
11                     ,                 ,             ,           – : Laurel Bowman, „ AP  6.265: Theuphilis’ Noble Child”, Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 51, Fasc. 5 (1998): 578-581; Laurel Bowman, „TheWomen’s Tradition in Greek Poetry”,  Phoenix , Vol. 58, No. 1/2 (Spring – Summer, 2004): 1-27; Margaret Bruzelius, ”Mother’s Pain, Mother’s Voice”, Tulsa Studies in Women’s Literature, Vol. 18, No. 2 (Autumn, 1999): 215-233.
12 Anthologia Palatina, VII, 365.  .
13                    ,     , .       ,  .   (:    , 1982), 46-100.
14           , ,       .           – V . . .
15                
                 
   ,       
 ,    &n