Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  1/32

  TEORI BEHAVIORISME:TEORI, SEJARAH DAN

  TOKOH

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  2/32

  PENGENALAN

  Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalampersekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan

  Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkah laku pelajar dinilaisebelum memulakan pengajaran

  Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensitingkah laku

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  3/32

  TOKOH-TOKOH

  Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)

  Edward Lee Thorndike (1874-1949)

  John Broadus Watson (1878-

  1958)

  Burrhus F. Skinner (1904 - 1990)

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  4/32

  Ivan PetrovichPavlov (1849-

  1936)

  BIODATA

  SEJARAHKAJIAN DAN

  TEORIHUKUM

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  5/32

  L A T A R B E L A K A N G

  Ivan Petrovich Pavlov

  Lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia Tengah

  Meninggal 27 Februari 1936 di Leningrad

  Sekolah Seminari Teologi

  Universiti St. Petersburg ( Kimia dan Fisiologi )

  gelaran Doktor pada 1879

  Profesor Fisiologi ( Institute of Experimental Medicine )pada 1884

  Hadiah Nobel bidang Psysiology or Medicine

  kajian Proses Penghadaman pada 1904

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  6/32

  HUKUM

  Rangsangan

  Agen persekitaranyang timbulkan

  Gerak balas

  Gerak Balas

  Tingkah laku yang timbulakibat rangsangan

  proses asas pembelajaran ialahpembentukan perkaitan

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  7/32

  KAJIAN PAVLOV

  mengkaji bagaimanapembelajaran berlaku

  pada sesuatu organisma

  Kajiannya berasaskanpada 'hukum perkaitan'

  (Law of Association)

  diutarakan olehahli falsafah Yunani awal

  Aristotle

  sesuatu organisme akan teringat sesuatukerana sebelum ini

  organisme berkenaantelah mengalami sesuatu

  yang berkaitan.

  Contohnya :

  apabila kita melihat sebuah kereta mewah,kita mungkin membuat andaian pemandu itu

  seorang kaya atau seorang terkemuka.Andaian ini bergantung kepada pengalaman

  kita yang lampau.

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  8/32

  PERALATAN EKSPERIMENT PAVLOV

  anjing mengeluarkan air liuranjing melihat bekas dengan makanan

  Hipotesis :sesuatu organisme boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuaturangsangan.

  Kesimpulan :anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat denganmakanan yang akan diberikan kelak.

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  9/32

  Bunyi loceng(rangsangan terlazim)

  Tiada gerak balas

  SEBELUM PELAZIMAN

  Makanan(rangsangan tak terlazim)

  Air liur(gerak balas tak terlazim)

  SEMASA PELAZIMAN

  Bunyi loceng(rangsangan terlazim)

  Air liur(gerak balas tak terlazim)

  Makanan(rangsangan tak terlazim)

  SELEPAS BERLAKUNYA PELAZIMAN

  Bunyi loceng(rangsangan terlazim)

  Air liur(gerak balas terlazim)

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  10/32

  KESIMPULAN KAJIAN PAVLOV

  TINGKAHLAKU KESIMPULAN

  PENGUASAAN

  (Acquisition)

  Penguasaan atau bagaimana organismamempelajari sesuatu gerak balas atau respon baru

  berlaku berperingkat-peringkat. Lebih keraporganisma itu mencuba, lebih kukuh penguasaan

  berkenaan.

  GENERALISASI(Generalisation)

  Sesuatu organisma itu dapat membuat generalisasi danakan diikuti dengan gerak balas

  DISKRIMINASI

  (Discrimination)

  Organisma dapat membezakan antara rangsanganyang dikemukakan dan memilih untuk bergerak

  balas kepada sesuatu rangsangan tetapi tidakkepada rangsangan yang lain

  PENGHAPUSAN(Extinction)

  Sekiranya sesuatu rangsangan terlazim tidakdiikuti dengan rangsangan tak terlazim, lama

  kelamaan organism itu tidak akan bergerak balas

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  11/32

  BIODATA

  TEORI PELAZIMANKLASIK WATSON

  WATSON ' LITTLEALBERT

  EXPERIMENT' John Broadus Watson(1878-1958

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  12/32

  BIODATA 1878 - Dilahirkan di Greenville, South Carolina. 1891 - Ayahnya, Pickens Watson, meninggalkan

  keluarga. 1899 - Tamat pengajian di Furman University. 1901 - Mengambil major dalam psikologi dan minor

  dalam falsafah serta neurologi di University of Chicago

  1903 - Menerima ijazah kedoktoran di University of Chicago 1958 - Meninggal dunia Kajiannya banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman

  Klasik Pavlov.

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  13/32

  TEORI PELAZIMAN KLASIK WATSON

  Proses Berpasangan Tikus (Ransangan Neutral ) + Bunyi kuat (Ransangan

  Tidak Terlazim

  Ketakutan (Gerakbalas Tidak Terlazim)

  Berlakunya Pembelajaran Tikus (Ransangan Terlazim )

  ketakutan (Gerakbalas Terlazim)

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  14/32

  WATSON ' LITTLE ALBERTEXPERIMENT'

  http://4.bp.blogspot.com/_ngZYoc8SnqU/THJEWTjGQxI/AAAAAAAAAP8/kC7u266ltMQ/s1600/Untitled20.jpg
 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  15/32

  SECARA GRAFIK

  Tikus putih Tidak takut

  Tikus putih Bunyi yang kuatdilazimkan

  Takut

  Tikus putih Takut

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  16/32

  HUKUM

  EKSPERIMEN

  LATAR BELAKANG

  Edward LeeThorndike(1874-1949)

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  17/32

  LATAR BELAKANG

  Dilahirkan di Williamsburg, Mass.

  Mendapat ijazah daripadaUniversiti Wesleyan (1895) dan

  master di universiti Harvard (1896)

  Mendapat Ph.D dalam tahun 1898dari Columbia

  Merupakan seorang pendidikAmerika dan ahli psikologi

  Penulisan :Educational Psychology (1903),

  Mental and Social Measurements (1904),Animal Intelligence (1911)

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  18/32

  Eksperimen

  Kucing yang lapar dimasukkan kedalam sangkar dan di luar sangkardiletakkan semangkuk makanan

  Kucing yang lapar cuba untukKeluar dari sangkar

  Kucing tersebut terpijak tuil danKeluar makan makanandi luar sangkar

  Kucing tersebut mengulang perkaraYang sama untuk mendapatkanmakanan di luar

  Namun kesilapan yang dilakukansemakin berkurangan

  Diulangbeberapakali

  Dicuba denganhaiwan lainseperti ayam,anjing danmonyet

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  19/32

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  20/32

  KESIMPULAN EKSPERIMEN INI

  Pembelajaranmerupakan proses

  cuba-ralat (trial and error) ataumemilih danmenghubungkait

  (selecting and connecting ).

  Eksperimen inimerupakan asaspendedahankepadapelazimanoperan Skinner(Schwartz & Lacy, 1982,

  pp. 24-26).

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  21/32

  Hukumpembelajaran

  MengikutThorndike

  Hukum Kesediaan( low of readiness )

  Hukum latihan( low of exercise )

  Hukum kesan( low of effect )

  Persiapan individuuntuk memulakansesuatu aktivitipembelajaran.

  Menekankan

  ganjaran hanyaberkesan jika pelajarada kesangupanmenerimanya

  Kesediaan dari segi

  kognitif, psikomotor,efektif

  Semakin banyaklatihan yangdijalankan,semakin kukuhikatan (asosiasigerak balas)denganrangsangan yangberkenaan.

  Rangsangan dangerak balasbertambahkukuh jikaindividumendapat kesanyang memuaskanselepas gerakbalas dihasilkan.

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  22/32

  BIODATA

  EKSPERIMENHUKUM

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  23/32

  telah dilahirkan pada 20 Mac 1904

  seorang yang aktif dan sukakan aktiviti-aktiviti luar

  memperoleh BA dalam Bahasa Inggeris di Hmailton Kolej diNew York.

  mendapat Master dalam bidang psikologi pada tahun 1930

  mendapat kedoktoran pada tahun 1931

  meninggal dunia pada 18 Ogos 1990 akibat leukem

  BIODATA

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  24/32

  Tingkah laku binatangdalam kotak bolehdikawal dan gerak

  balasnya boleh

  diperhatikan dandirekod.

  Kajian ini membawa beliaukepada penggunaan teoripelaziman operan dalamaktiviti P&P dalam bilik

  darjah

  Teori pelaziman operan bolehdiperkuat dan dihapuskan jikadiberikan peneguhan sebaik

  sahaja gerakbalas itu ditunjukkan

  EKSPERIMEN SKINNER BOX

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  25/32

  http://2.bp.blogspot.com/_ngZYoc8SnqU/THEeSDSirwI/AAAAAAAAAMs/nN4jm7KOqJE/s1600/skinnerbox.jpg
 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  26/32

  PENEGUHAN POSITIF

  Tingkah Laku Kesan/

  Akibat

  Tingkah Laku Masa Hadapan

  Pelajarkemukakan soalan

  dengan baik

  Gurumemujipelajar

  Pelajar kemukakan lebih banyaksoalan yang baik.

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  27/32

  PENEGUHAN NEGATIF

  Tingkah LakuKesan/

  AkibatTingkah laku Masa

  Hadapan

  Pelajar tidakmenyiapkan

  tugasan tepatpada waktunya

  Guru menegurpelajar Pelajar akan menyiapkan

  tugasan yang seterusnyatepat pada waktunya

 • 7/30/2019 Teori, Tokoh, Sejarah (Kak Tanjung)

  28/32

  DENDAAN

  Tingkah LakuKesan/Akibat

  Tingkah laku MasaHadapan

  Pelajar membuatbising dalam