Teori Huraian Dan Pemerolehan Bahasa

 • View
  158

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Teori Huraian Dan Pemerolehan Bahasa

 • Apakah kepentingan teori huraian dan teori pemerolehan bahasa?- Untuk merancang aktiviti p&p

 • Teori Huraian BahasaTradisional (Panini)Struktural (Bloomfield)Transformasi Generatif (Chomsky)Fungsional (Halliday)

 • Teori TradisionalHuraiannya;- bahasa ialah ucapan fikiran- pentingkan tulisan- mempunyai peraturan dan wajib dipatuhi- tertumpu pada pengajaran nahu terjemahan

 • Teori StrukturalHuraiannya;- bahasa adalah sistematis, ada tatabahasa, hidup dan berubah- perkaitan unit tatabahasa dianalisis secara konstituen terdekat- bersistem, berperaturan, arbitrari- tumpuan pada fonologi, morfologi dan sintaksis.- huraian secara induktif- tidak mementingkan makna- analisis secara luaran

 • Teori Transformasi GeneratifHuraiannya;- kecekapan berbahasa semula jadi- penutur natif boleh memahami pertuturan baru- penguasaan bahasa berdasarkan bahasa pertama- binaan ayat ada hubungan erat dengan rumus- ayat dapat dihuraikan secara luaran dan dalaman

 • Teori FungsionalHuraiannya;- dilihat dari segi struktur dan fungsi- bahasa berubah semasa berkomunikasi- bahasa sebagi alat perhubungan- pentingkan aspek semantik- bahasa menggambarkan emosi penutur- pengukuan berlaku secara verbal dan non-verbal

 • Teori Pemerolehan BahasaBehaviurisme atau Empirik MentalisInteraksionalisKonstruktivisme

 • Behaviurisme atau Empirikbahasa dikuasai melalui pergaulanpenguasaan berdasarkan latihan dan ulangan pelaziman klasik (hukuman dan ganjaran)penguasaan bahasa dibantu oleh persekitaranpengajaran tatabahasa melalui kaedah induktif/kaedah terus, dengar dan tutur serta latih tubi

 • Mentalisbahasa diperoleh dengan berfikirkanak-kanak boleh membina rumusperkembangan bahasa mengikut tahap umurmengutamakan tulisan dan bacaanmakna lebih utama daripada struktur tatabahasa secara formal dan diajarkan secara deduktif

 • Interaksionalispentingkan aktiviti komunikasibahasa terhasil apabila diperlukanmelibatkan kognitif dan interaksi lahir pelbagai jenis ayat

 • Konstruktivisme

  melalui interaksi di dalam bilik darjahbahasa terbina setelah memahami konsep

  Oleh itu, teori huraian dan pemerolehan bahasa saling berkait. Pemahaman terhadap kedua-dua eleman ini amat perlu bagi merancang strategi, pendekatan, kaedah, teknik, aktiviti dan BBM serta BBB dalam pengajaran bahasa.

 • STRATEGILangkah yang diambil untuk mencapai objektifPerspektif yang berkaitan ialah;Pengajaran berpusat muridKepelbagaian teknikKepelbagaian sumberPenggunaan tatabahasaP&P bertemaBacaan luasPenggabungjalinanPenyerapanPenilaianPemulihanPengayaan

 • Pengajaran Berpusatkan MuridMembolehkan mereka berinteraksiMenekankan keperluan muridPembelajaran mengikut kadar muridMenitikberatkan 5 P

 • Kepelbagaian TeknikKepelbagaian kerana kebolehan muridUntuk meningkatkan minat muridPengolahan teknik dan penggunaan BBM dan BBB dapat merangsang murid untuk berinteraksi.

 • Kepelbagaian Sumber BahanKepelbagaian dapat memberikan murid banyak maklumat dan meningkatkan minat murid. Antarannya;Pusat sumberInternetPerisianBahan cetak

 • Penggunaan TatabahasaTatabahasa yang tepatContoh yang sesuai mengikut konteks

 • P&P BertemaPembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkanPenyerapan ilmu dan disiplin lain dapat diserapkan

 • Bacaan LuasMembentuk sahsiahMeningkatkan daya fikirMenambah minat terus membacaPenggunaan bahan ilmiah dan bahan sastera

 • PenggabungjalinanPenggabungjalinan kemahiranPenggabungjalinan mata pelajaran

 • PenyerapanPenyerapan nilaiPenyerapan ilmuPenyerapan kemahiran

 • PenilaianPenting untuk mengesan pencapaian objektifUntuk mengesan penguasaan kemahiranUntuk memberikan tindakan susulan

 • PemulihanMembantu murid menguasai kemahiranMemberi tugasan yang lebih mencabarPengayaanc Memberi tugasan yang lebih mencabar

 • PendekatanMerupakan suatu prosedur yang perlu dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaranProsedur yang dilakukan perlulah berasaskan kepada teori yang berkaitan dengan sesuatu P&P

 • Empat Jenis PendekatanInduktifDeduktifEklektifKomunikatif

 • Konsep InduktifDimulai dengan contoh dan diikuti dengan kesimpulanKesimpulan dibina dengan bimbingan guruMemerlukan daya penaakulan yang tinggi

 • Konsep Induktif Dalam Pengajaran BahasaMencari dan mengumpul maklumat untuk membentuk hukumMembina suatu kesimpulan

 • Ciri-ciri Pendekatan InduktifMementingkan kekerapan ulanganPengajaran berbentuk konkritSelaras dengan linguistik strukturalBelajar di bawah bimbingan guruPenglibatan pelajar secara aktifPenekanan kepada aspek lisanMenggunakan model contoh kepada generalisasi

 • Prinsip Pendekatan InduktifPerlu ada satu struktur isi agar mudah difahami pelajarPerlu ada penyoalan yang tersusun bagi pelajar membentuk konsep dan generalisasiMemerlukan kemahiran intelektualAktiviti perlu dirancang dengan betulBBM perlu untuk meningkatkan pemahamanContoh perlu sesuai untuk membina konsepBimbingan perlu diberikan

 • Prosedur Pengajaran Induktif Peringkat pendedahan Peringkat pembentukan konsep Peringkat mencuba generalisasi Peringkat penutup

 • Peringkat PendedahanPeringkat induksi atau permulaan pengajaran gunakan contoh untuk mendedahkan unsur bahasa dahuluJangan terangkan objektif atau tajuk pengajaran pada permulaanGunakan pengetahuan sedia ada

 • Peringkat Pembentukan KonsepPembentukan konsep melalui contohAyat daripada guru atau muridUntuk penguasaan murid, beri banyak contohPandu murid untuk membuat kesimpulan

 • Peringkat GeneralisasiDilakukan dalam bentuk bertulisLatihan secara individu atau kumpulan

 • PenutupTutup pengajaran dengan memberikan rumusanBerikan aktiviti susulan untuk pengukuhan

 • Pendekatan DeduktifMemahami sesuatu berdasarkan hukumMenjelaskan fakta untuk membuktikan pernyataan umumMenganalisis fakta yang membentuk generalisasiDaripada umum kepada spesifik

 • Ciri-ciri Pendekatan DeduktifMementingkan pengetahuan yang diperolehBermula daripada generalisasi kepada contohMemudahkan pembelajaranKefahaman lebih tekal