Click here to load reader

Teor Pasirenkamos

 • View
  360

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teor Pasirenkamos

Text of Teor Pasirenkamos

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 1 i 14

  PASIRENKAMOJI UDUOTIS 1 Lstels biologija Vert: 10 tak

  vertinimas:

  Fotosintezs bendroji lygtis uraoma taip:

  1. Akivaizdu, A nra tikras elementas i raid slepia kelis galimus variantus, kurie atlieka t pai

  funkcij. Uraykite dvi analogikas realiai vykstani fotosintezs pavyzdi lygtis. Lygtys turi bti

  ilygintos ir naudoti tik realiai aptinkamas molekules. (2 t.)

  1)

  2)

  2. Kuri molekul pateiktoje lygtyje yra reduktorius? (1 t.) ________________

  3. Deinje pavaizduota chlorofilo molekuls struktra. R ymi radikalus funkcines grupes, kurios

  skirtinguose organizmuose bna skirtingos. Kodl aptinkama tokia

  chlorofil vairov? (1 t.)

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  4. Kodl igryninto chlorofilo tirpalas fluorescuoja? (1 t.)

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  5. Kodl suadintas chlorofilas negali ikart panaudoti energijos ATP

  sintezei? (1 t.)

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  6. Kokiu pavidalu biologins sistemos saugo chlorofilo suadinimo energij, kol ji bus panaudota ATP

  sintezei? (1 t.)

  _________________________________________________________________________

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 2 i 14

  emiau pateiktas grafikas rodo, kaip stipriai vanduo sugeria vairi bangos ilgi vies.

  7. Kokie veiksniai lm, kad fotosintezei naudojama viesa i regimosios elektromagnetinio spektro

  srities? (2 t.) _______________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  8. Remdamiesi parodytu spektru sudarykite hipotez, kaip jrose turt bti isidst ali ir raudoni

  fotosintetinantys organizmai. (2 t.)

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  PASIRENKAMOJI UDUOTIS 2 Botanika Vert: 10 tak

  vertinimas:

  Besirausdami senelio palpje vaikai rado keist evoliucijos plan, kuriame idstyta, kaip augalai

  prisitaik gyventi sausumoje. Deja, dalis plano buvo ulieta vandeniu, tad inyko paaikinimai apie tai, kas

  plane yra paymta skaiiais ir raidmis. Gal Js galite atskleisti plano paslapt?

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 3 i 14

  1. Paveiksle raidmis (A, B ir C) yra paymtos augal grups, kurios skiriasi savo evoliucine istorija bei

  prisitaikymais tarpti sausumos slygomis. Parinkite, kuri grup geriausiai atspindi emiau pateikti

  teiginiai. Nurodykite tik vien tinkam raid i paveikslo (raids gali kartotis). (2 t.)

  Dauguma i sausumos augal nemoka taupyti vandens, neturi trachj ar tracheidi.

  iai augal grupei bdingas triploidinis endospermas.

  Dauginasi sporomis, stiebuose turi apytakos indus.

  i augal sporofito karta neirado aknies, taiau geba skverbtis sav gametofit audinius, kad

  apsirpintu vandeniu.

  2. Paveiksle skaiiais (nuo 1 iki 7) yra paymti augal prisitaikymo gyventi sausumoje etapai. Parinkite,

  kok evoliucijos etap geriausiai atspindi emiau pateikti teiginiai. Prie kiekvieno teiginio nurodykite

  tik po vien teising skaii i plano (skaiiai gali kartotis). (7 t.)

  Plinta pirmieji iimtinai heterosporiniai augalai, kuri gametofitai nebesuformuoja anteridi.

  Pirm kart evoliucijos istorijoje vanduo gali judti tracheidmis, esaniomis sporofit stiebuose.

  Archegoni netek augalai imoko suformuoti riboto augimo glius, kurie spalvomis ir cheminiais

  junginiais komunikuoja su vabzdiais ir kitais gyvnais.

  Susiformuoja iotels, galinios usidaryti ir atsidaryti.

  Nuo io etapo visi gametofitai gyvena tik ant sporofito ir niekada jo nepalieka vieno...

  Pagaliau atsiranda pirmieji sausumos augalai, savo giu lenkiantys net Stelmus uol.

  Sporofit fotosintetinanios struktros susiformuoja i pakitusi pirmini stieb, iems suploktjant.

  3. Paraykite, kaip mokslininkai lietuvikai vadina C raide paymt augal grup. (1 t.)

  _________________________________________________________________________

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 4 i 14

  PASIRENKAMOJI UDUOTIS 3 Zoologija Vert: 10 tak

  vertinimas:

  1. Kokius mogaus organus ir j sistemas veikia angies nuodai?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  2. Kokiu bdu mekena perkno oelis?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  3. Koks ms krate gyvenantis grauikas yra didiausias?

  _________________________________________________________________________

  4. Kokios Lietuvos pauki ries sparnai turi naguius?

  _________________________________________________________________________

  5. Kokia uvis, gyvenanti Lietuvos vandenyse, suka lizd i vandens augal?

  _________________________________________________________________________

  6. Kodl begemotai neprakaituoja?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  7. Kaip elektrins rajouvs gamina elektr?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  8. Kokie yra stambiausi pasaulio induoliai?

  _________________________________________________________________________

  9. Raskite tris bendrus slieko ir mogaus sandaros bruous.

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  10. I kur gauna deguonies kaspinuotis, gyvenantis induolio arnyne?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 5 i 14

  PASIRENKAMOJI UDUOTIS 4 mogaus biologija Vert: 10 tak

  vertinimas:

  emiau esaniuose paveiksluose, vaizduojaniuose nugaros smegen skerspjvius, nupiekite ir

  paymkite VISAS sudedamsias reflekso lanko dalis.

  1. Pavaizduokite neslyginio reflekso lanko komponentus, kurie dalyvauja mogui prisilieiant prie

  karto puodelio.

  2. Pavaizduokite slyginio reflekso lanko komponentus, mogui perkeliant kart puodel i vienos

  vietos kit.

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 6 i 14

  PASIRENKAMOJI UDUOTIS 5 Genetika Vert: 10 tak

  vertinimas:

  Vienas i pagrindini mutacij suklj mogaus organizme, reikmingas senjimo ir vio genezs

  procesuose, yra laisvieji radikalai. Tai molekuls, kurioms bdingas bdingas didelis cheminis aktyvumas jie

  yra labai nestabils ir link prisijungti arba atiduoti elektronus.

  1. Kurioje DNR branduolio ar mitochondrij laisvieji radikalai daniau sukelia mutacijas? Pagrskite.

  (1 t.) _____________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  2. Kodl mitochondrij DNR mutacijos kaupiasi greiiau, nei branduolio? (1 t.)

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  3. Laisvieji radikalai yra svarbs daugeliui lstels fiziologini proces. Pateikite toki proces

  pavyzdi. (1 t.) ____________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  4. Kaip su laisvaisiais radikalais susij vitaminai? (1 t.) ___________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  5. Pateikite pavyzd veiksnio, kuris sukelia laisvj radikal susidarym. (0,5 t.)

  _________________________________________________________________________

  6. Kiti junginiai geba interkaliuoti siterpti dar DNR bazi. Kokio tipo mutacijas jie daniausiai sukelia?

  (0,5 t.) ___________________________________

  Kai kurios azotins bazs gali spontanikai hidrolizuotis ir prarasti aminogrup tada j nukleotidai

  atpastami klaidingai ir vyksta mutacija. emiau pateiktos citozino ir 5-metilcitozino skeletins formuls.

  Citozinas 5-metilcitozinas

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 7 i 14

  7. Parinkite, kurie teiginiai apie deamininim teisingi (ymkite T), o kurie ne (ymkite N). (4 t.)

  A. Po deamininimo citozinas virsta timinu. ____

  B. Po deamininimo 5-metilcitozinas virsta timinu. ____

  C. Po deamininimo bet kokia baz virsta uracilu. ____

  D. Deamininimas gali bti nonsense mutacija. ____

  E. 5-metilcitozino deamininimas gali vykti tik eukariotuose. ____

  F. Deamininimas visada susilpnina DNR grandini sankib. ____

  G. Adeninas taip pat gali deaminintis. ____

  H. Timinas yra atsparus deamininimui. ____

  8. Kodl 5-metilcitozino deamininimas laikomas pavojingesne mutacija, nei citozino deamininimas? (1

  t.) ______________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  PASIRENKAMOJI UDUOTIS 6 Ekologija Vert: 10 tak

  vertinimas:

  Dvi Brachydanio rerio ries uvys - kontrolin (NR1) ir eksperimentin (NR2) buvo penkioms

  minutms perkeltos naujus gerai apviestus akvariumus, o j elgesys nufilmuotas. Eksperimento metu gauti

  vaizdo raai buvo apdoroti naudojant judesi sekimo programin rang, o rezultatai pateikti atitinkamai 2 ir

  3 paveiksluose.

  1. Inagrinj eksperimento rezultatus palyginkite dvi uvis pagal emiau ivardintus elgesio parametrus.

  Tam lentelje 1 raykite matematinius simbolius: daugiau >, maiau

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 8 i 14

  2. Kok elges demonstruoja uvis NR2? Teising atsakym apibraukite:

  Nerim Smalsum Nuovarg Hiperaktyvum Dauginimosi elges

  3. Lentelje pirmame stulpelyje paymkite kryeliu tuos parametrus, kuriais remdamiesi atsakte

  2 klausim. Pildymo pavyzdys:

  X Parametras uvis 1 arba 0 uvis 2

  Vliau su abejomis uvimis buvo atliktas socialinio elgesio eksperimentas (1 pav.). Jo metu kiekviena

  uvis buvo keliama skirtingus akvariumus: su nepermatomomis sienelmis, su viena permatoma sienele ir

  akvarium, kur alia buvo kita uvis. 5 minutes buvo fiksuojamas uvies buvimas akvariume.

  1 pav. Socialinio elgesio eksperimentas

  4. Kok elges demonstruoja uvys iame eksperimente? Apibraukite teising atsakym.

  Apsaugin Poravimosi Bendruomenin Maitinimosi Agresyv

  5. raykite, kuris elgesio raas (A ir B) atitinka kuri uv (NR1 ar NR2) i pirmosios eksperimento dalies?

  Elgesio raas A uvis NR___________ Elgesio raas B uvis NR ___________

  6. Kuo remdamiesi taip manote?

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 9 i 14

  2 pav. uvies NR1 judjimo aktyvumo duomenys (Trial4)

  3 pav. uvies NR2 judjimo aktyvumo duomenys (Trial3)

  Terminai paveiksluose: velocity greitis; bottom dugnas; rotation apsisukimas; duration trukm;

  frequency danis; mean vidutinis.

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 10 i 14

  PASIRENKAMOJI UDUOTIS 7 Biosistematika Vert: 10 tak

  vertinimas:

  Tyrindami gilius vandenyno sluoksnius mokslininkai aptiko iki tol nematyt gyvn, nepanai

  jokius kitus jiems inomus ir pavadino juos sktukininkais. Isamiau ityrus iuos gyvnus buvo aprayta j

  kno sandara ir vairs poymiai, pagal kuriuos galima atskirti ris. Sandara ir poymiai pateikti 1 pav.

  1 pav. Sktukinink kno sandara

  Mokslininkai aptiko ir artim sktukininkams gyvn, kuriuos pavadino sinukais (2 pav. A).

  Manoma, kad sinukai galjo bti sktukinink protviais. Nordami isiaikinti, kurie i sktukinink yra

  artimiausi protviniam tipui, o kurie isivyst vliausiai, turime sugrupuoti juos pagal bendrus poymius. Tai

  atlikti galima emiau ivardinta seka.

  1. 1 lentelje surayta 11 poymi, kuriais gali skirtis sktukinink ir sinuk rys. Kiekvieno poymio bkls

  turi bti binarins, t.y. tik dviej prieing bsen: yra/nra, auktas/emas, didelis/maas ar pan. Apraant

  poymio bkles 0 turi bti ymima ta bkl, kuri aptinkama protvinje grupje, ms atveju sinukuose

  (A). Pavyzdiui, sinukai (A) ir sktukininkai (B) skiriasi skio buvimu. sinukai skio neturi, todl tai bt

  bkl 0, o visiems sktukininkams, turintiems skt, turt bti priskirta reikm 1.

  1 lentelje visiems 11-kai poymi raykite, kurias poymi bkles ymsite 0 , o kurias 1. Pavyzdiui, 0 =

  skio nra, 1 = sktis yra.

  2. Lentelje suymkite vis poymi visas bsenas sinukams ir visiems sktukininkams. Pradkite nuo A ir

  suraykite vis 11-os poymi bkles (0 ar 1). Pakartokite tai visiems kitiems organizmams (B1 - B7).

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 11 i 14

  2 pav. Septynios sktukinink rys (B1-B7) ir viena sinuk ris (A).

  3. Pirmoje lentelje reikm 1 rodo, kad poymis tame organizme pasikeit lyginant su jo protviais. Tokia

  paveldta poymio bkl yra vadinama sinapomorfija. Ji rodo, kad jei du organizmai turi tokius bendrus

  poymius, jie yra artimai susij. Kuo maiau yra sinapomorfij, tuo du organizmai yra labiau vienas nuo kito

  nutol. Sukurkite duomen matric, parodani, kiek sinapomorfij turi kiekviena i organizm por. 1

  lentelje suskaiiuokite, kiek yra bendr laukeli su reikme 1 tarp B1 ir B2 organizm, ir raykite reikm

  2 lentel. Pakartokite tai visoms organizm poroms.

  4. Naudodami 2 lentels duomenis galite sudaryti kladogram. Irinkite du organizmus, kurie turi daugiausia

  sinapomorfij. Jie bus labiausiai susij tarpusavyje. Uduoties gale esaniame laukelyje uraykite j

  pavadinimus ir sujunkite Y formos linijomis. Suraskite kit organizm, kuris labiausiai panaus k tik atrinkt

  por. Gali bti ir kita pora, kuri labiau susijusi tarpusavyje nei su dviem pirmais js sujungtais organizmais.

  Bandykite sudlioti visus organizmus taip, kad turintys daugiau bendr sinapomorfij bt ariau vienas kito

  nei organizmai, turintys tik 1 ar 2 sinapomorfijas.

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 12 i 14

  5. Kladogramos patikrinimui uraykite pagrindinius morfologinius poymius (raykite tik poym atitinkant

  skaii) ant kiekvienos i jungiani ak, kaip pavaizduota 3 pav. Morfologiniai poymiai turi bti bdingi

  kiekvienam organizmui ant konkreios medio akos ir NEBDINGI organizmams, kurie nra ant tos akos. Jei

  toks patikrinimas neskmingas, js kladogram reikia perdaryti.

  3 pav. Poymi ymjimas ant medio ak.

  6. Galutin kladogram su visomis atuoniomis organizm rimis (A, B1-B7) ir ant ak suymtais 11

  poymi nupiekite tam skirtame laukelyje paskutiniame uduoties puslapyje.

  sktukininkai sinukai

  1

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 13 i 14

  1 lentel. sinuk ir sktukinink poymi bkls

  Poymis Bkls A B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

  1. Sktis 0 =

  1 =

  2. Spygliai 0 =

  1 =

  3. ereliai 0 =

  1 =

  4. Takeliai 0 =

  1 =

  5. Siurbtukas 0 =

  1 =

  6. Sklids 0 =

  1 =

  7. Kiauids 0 =

  1 =

  8. sai 0 =

  1 =

  9. Skrandio forma 0 =

  1 =

  10. Irklai 0 =

  1 =

  11. Skio dryuotumas 0 =

  1 =

  2 lentel. Sinapomorfij tarp sktukinink ri skaiius

  Sktukininkas B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

  B1

  B2

  B3

  B4

  B5

  B6

  B7

 • 47-OJI LIETUVOS MOKINI BIOLOGIJOS OLIMPIADA 2014 m. kovo 20-22 d., Alanta

  PASIRENKAMOSIOS UDUOTYS

  9-12 kl.

  Puslapis 14 i 14

  Juodratin vieta kladogramoms pieti:

  Galutin kladograma: